Page 120

Nakladnička i knjižarska djelatnost

0,00

/

377.800,00

2,8

Manifestacije vizualnih umjetnosti

0,00

/

142.000,00

1,0

Zaštita i očuvanje materijalnih kulturnih dobara

0,00

/

85.400,00

0,6

Ostale djelatnosti izvedbene umjetnosti

0,00

/

84.000,00

0,6

Vizualne umjetnosti

0,00

/

45.000,00

0,3

Literarni amaterizam

0,00

/

41.000,00

0,3

Novinsko-nakladnička djelatnost

0,00

/

31.000,00

0,2

Zaštita kulturnih krajolika

0,00

/

28.000,00

0,2

Intersektorske kulturno-umjetničke aktivnosti

0,00

/

20.000,00

0,1

Ostale audiovizualne djelatnosti

0,00

/

18.000,00

0,1

Audiovizualna djelatnost

0,00

/

15.000,00

0,1

Arheološka (kopnena i podvodna) djelatnost

0,00

/

7.000,00

0,1

Audiovizualni amaterizam

0,00

/

6.000,00

*

Konzervatorsko-restauratorska djelatnost

0,00

/

5.000,00

*

Radio-televizijska djelatnost

0,00

/

3.000,00

*

23.608.392,00

100,00

13.633.651,98

100,00

Ukupno: * Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%.

2.2.7. Ljudska prava Tablica 167. Pregled specifičnih područja ljudskih prava Specifično područje financiranja Njegovanje zavičajnog identiteta Zaštita prava potrošača Zaštita prava mladih Ostale djelatnosti iz područja ostvarivanja i zaštite ljudskih prava Ravnopravnost spolova Pravo na pristup informacijama Besplatna pravna pomoć Zaštita prava nacionalne manjine Suzbijanje i zaštita od diskriminacije Zaštita obitelji Vjerska prava i slobode Zaštita prava osoba s invaliditetom Zaštita prava zatvorenika Suzbijanje rasne diskriminacije Zaštita prava djece Ostale djelatnosti suzbijanja i zaštite od diskriminacije Zaštita prava osoba s mentalnim oštećenjem Prava osoba starije životne dobi Zaštita žrtava/svjedoka Ukupno:

Grad Zagreb (kn) 318.252,64 267.000,00 194.000,00

20,4 17,1 12,4

Iznos za županije (kn) 15.000,00 46.490,00 14.500,00

117.000,00

7,5

22.000,00

2,3

109.725,00 99.600,00 88.000,00 84.171,05 65.000,00 55.000,00 53.700,00 35.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00 4.000,00 0,00 0,00

7,0 6,4 5,6 5,4 4,2 3,5 3,4 2,2 1,9 1,0 1,0 0,6 0,3 / /

39.000,00 0,00 1.000,00 509.000,00 9.000,00 3.000,00 43.000,00 127.689,70 1.000,00 3.000,00 15.500,00 11.000,00 58.243,00 18.930,00 2.000,00

4,2 / 0,1 54,2 1,0 0,3 4,6 13,6 0,1 0,3 1,7 1,2 6,2 2,0 0,2

1.560.448,69

100,0

939.352,70

100,0

%

% 1,6 4,9 1,5

105

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh