Page 117

Grad Zagreb (kn)

Specifično područje financiranja

Iznos za županije (kn)

%

%

Proizvodnja medijskih sadržaja

610.000,00

60,2

10.000,00

2,5

Razvoj civilnoga društva

388.000,00

38,3

44.000,00

11,0

15.000,00

1,5

2.400,00

0,6

Djelatnost volonterskih centara

0,00

/

160.000,00

40,1

Ostale djelatnosti iz područja demokratske političke kulture

0,00

/

82.500,00

20,7

Ostale djelatnosti javnog informiranja i medija

0,00

/

28.000,00

7,0

Ostale djelatnosti prevencije nasilja

0,00

/

22.000,00

5,5

Promicanje i razvoj volonterstva

0,00

/

12.000,00

3,0

Javno informiranje i mediji

0,00

/

9.000,00

2,3

Volonterstvo

0,00

/

7.000,00

1,8

Razvoj lokalne zajednice

0,00

/

6.000,00

1,5

Prevencija nasilja među djecom i mladima

0,00

/

5.000,00

1,3

Prevencija nasilja u obitelji

0,00

/

4.000,00

1,0

Prevencija nasilja u vezama

0,00

/

4.000,00

1,0

Promicanje društvene solidarnosti

0,00

/

3.000,00

0,8

1.013.000,00

100,0

398.900,00

100,0

Obrazovanje za demokratsko građanstvo

Ukupno:

2.2.3.

Duhovnost

Tablica 163. Pregled specifičnih područja duhovnosti Grad Zagreb (kn)

Specifično područje financiranja

Iznos za županije (kn)

%

%

Promicanje duhovnih aktivnosti

40.000,00

34,8

33.000,00

7,3

Religijske/vjerničke djelatnosti

40.000,00

34,8

261.000,00

57,5

Poticanje osobnog razvoja

15.000,00

13,0

12.000,00

2,6

Ostale djelatnosti iz područja duhovnosti

15.000,00

13,0

15.000,00

3,3

5.000,00

4,3

88.655,75

19,5

Ostale duhovne djelatnosti

0,00

/

29.500,00

6,5

Promicanje religijske etike

0,00

/

11.000,00

2,4

Duhovne djelatnosti

0,00

/

4.000,00

0,9

115.000,00

100,0

454.155,75

100,0

Ostale religijske/vjerničke djelatnosti

Ukupno:

2.2.4.

Gospodarstvo

Tablica 164. Pregled specifičnih područja djelovanja udruga u gospodarstvu

102

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh