Page 116

2.2.

Specifična područja financiranja

Tablice 159. – 175. prikazuju pregled dodijeljenih sredstava za specifično područje svakog općeg područja financiranja. Iznosi su za svaku stavku prikazani u kunama i postotku. U svrhu boljeg pregleda dodijeljenih iznosa, u posebnoj koloni izdvojeni su podaci za Grad Zagreb. U stupcu „Iznos za županije“ nalaze se podaci koji se odnose na izdvajanja u 20 županija. Postotak u zadnjoj koloni odnosi se na udio svakog općeg područja financiranja u ukupno dodijeljenom iznosu županija bez Grada Zagreba.

2.2.1.

Branitelji i stradalnici

Tablica 161. Pregled specifičnih područja djelovanja udruga u području zaštite branitelja i stradalnika Grad Zagreb Iznos za Specifično područje financiranja % (kn) županije (kn) Branitelji - veterani Domovinskog rata

%

2.029.894,13

61,9

568.300,00

9,3

Promicanje vrijednosti Domovinskog rata

546.000,00

16,6

2.073.174,36

34,0

Promicanje antifašizma

186.000,00

5,7

301.000,00

4,9

Zaštita interesa članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

158.879,74

4,8

338.000,00

5,5

Ostale djelatnosti iz područja branitelja i stradalnika

126.750,00

3,9

274.000,00

4,5

Zaštita interesa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

108.500,00

3,3

670.799,98

11,0

Ostale djelatnosti branitelja-veterana Domovinskog rata

75.000,00

2,3

763.759,70

12,5

Sudionici i stradalnici II. svjetskog rata i poraća

25.000,00

0,8

32.000,00

0,5

Zaštita interesa civilnih stradalnika i njihovih obitelji

10.000,00

0,3

117.500,00

1,9

Stradalnici Domovinskog rata

10.000,00

0,3

271.900,00

4,5

5.000,00

0,2

103.437,50

1,7

Zaštita interesa hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata

0,00

/

491.209,62

8,1

Zaštita interesa sudionika i stradalnika II. svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja

0,00

/

62.000,00

1,0

Ostale djelatnosti stradalnika Domovinskog rata

0,00

/

30.000,00

0,5

3.281.023,87

100,0

6.097.081,16

100,0

Ostale djelatnosti sudionika i stradalnika II. svjetskog rata i poraća

Ukupno:

2.2.2. Demokratska politička kultura Tablica 162. Pregled specifičnih područja demokratske političke kulture

101

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh