Page 114

Ostala područja djelovanja Ukupno:

988.000,00

0,4

262.067.072,46

100,0

*Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,01% . Tablica 158. Pregled općih područja financiranja za županije (bez Grada Zagreba) Opće područje financiranja

Iznos

%

Šport Zaštita i spašavanje Kultura i umjetnost

36.129.592,39 22.592.042,62 13.633.651,98

31,4 19,7 11,9

Gospodarstvo Socijalna djelatnost Branitelji i stradalnici

13.604.136,72 12.810.044,27 6.097.081,16

11,8 11,1 5,3

3.178.745,64 1.727.836,99 939.352,70

2,8 1,5 0,8

Zaštita okoliša i prirode Održivi razvoj Obrazovanje, znanost i istraživanje

930.200,00 767.221,70 601.725,00

0,8 0,7 0,5

Duhovnost Demokratska politička kultura Hobistička djelatnost

454.155,75 398.900,00 199.200,00

0,4 0,3 0,2

Međunarodna suradnja Ostala područja djelovanja

171.658,00 706.292,34

0,1 0,6

114.941.837,26

100,0

Tehnička kultura Zaštita zdravlja Ljudska prava

Ukupno:

U Tablici 157. napravljena je usporedba općih područja financiranja iz proračuna Grada Zagreba u 2016. u odnosu na 2015. godinu. Tablica 159. Pregled općih područja financiranja iz proračuna Grada Zagreba u 2016. u odnosu na 2015. godinu Dodijeljeni iznos u Dodijeljeni iznos u Opće područje financiranja % 2015. (kn) 2016. (kn) 153.872.313,74 24.492.941,51

197.241.747,17 23.608.392,00

 

28,2 3,6

15.284.682,66 8.199.000,00 3.753.530,69

16.403.474,27 7.840.000,00 1.995.262,20

  

7,3 4,4 46,8

3.411.271,08 3.096.096,26 1.173.895,00

4.431.280,84 3.281.023,87 916.850,00

  

29,9 6,0 21,9

Ljudska prava Gospodarstvo Demokratska politička kultura

754.795,00 453.000,00 231.289,32

1.560.448,69 1.600.368,42 1.013.000,00

 106,7  253,3  38,0

Održivi razvoj Zaštita i spašavanje Međunarodna suradnja

180.000,00 100.000,00 30.500,00

87.800,00 55.425,00 100.000,00

 51,2  44,6  227,9

8.000,00 0,00 0,00

115.000,00 829.000,00 988.000,00

 1337,5 / /

Šport Kultura i umjetnost Socijalna djelatnost Tehnička kultura Obrazovanje, znanost i istraživanje Zaštita zdravlja Branitelji i stradalnici Zaštita okoliša i prirode

Duhovnost Hobistička djelatnost Ostala područja djelovanja

99

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh