Page 11

1.

Pregled sredstava dodijeljenih organizacijama civilnoga društva prema vrsti i načinu dodjeljivanja potpore ....................................................................................................................................................... 224 1.1. Oblik i namjena dodjele sredstava ..........................................................................................234

2.

Pregled dodijeljenih sredstava prema području financiranja ............................................................... 236 2.1. Opća područja financiranja .....................................................................................................236 2.2. Specifična područja financiranja .............................................................................................236 2.2.1. Branitelji i stradalnici .........................................................................................................236 2.2.2. Demokratska politička kultura ........................................................................................237 2.2.3. Duhovnost ..........................................................................................................................237 2.2.4. Gospodarstvo ....................................................................................................................237 2.2.5. Hobistička djelatnost ........................................................................................................237 2.2.6. Kultura i umjetnost .............................................................................................................237 2.2.7. Ljudska prava.....................................................................................................................238 2.2.8. Međunarodna suradnja ..................................................................................................238 2.2.9. Obrazovanje, znanost i istraživanje ...............................................................................239 2.2.10. Održivi razvoj .................................................................................................................239 2.2.11. Socijalna djelatnost ......................................................................................................239 2.2.12. Šport ................................................................................................................................240 2.2.13. Tehnička kultura ............................................................................................................240 2.2.14. Zaštita i spašavanje ......................................................................................................241 2.2.15. Zaštita okoliša i prirode ................................................................................................241 2.2.16. Zaštita zdravlja ..............................................................................................................241 2.2.17. Ostala područja djelovanja .......................................................................................241

3.

Pregled podataka vezanih uz korisnike projekata i aktivnosti financiranih projekata ...................... 242 3.1. Izravna korisnička skupina ..........................................................................................................242 3.2. Neizravna korisnička skupina .....................................................................................................243 3.3. Tip aktivnosti ili usluga koji se provodi projektom ...................................................................245 3.3.1. Osnovna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom ...........................................245 3.3.2. Dodatni tip aktivnosti ili usluga koji se provodi projektom ........................................246

4.

Raspisivanje, vrednovanje i praćenje natječaja za dodjelu sredstava projektima i programima organizacija civilnoga društva na razini trgovačkih društava .............................................................. 247 4.1. Javni natječaji/pozivi objavljeni na razini trgovačkih društava u vlasništvu jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ...................................................248 4.2. Procjena stupnja usklađenosti standarda i postupaka odobravanja financijskih i nefinancijskih podrški s Uredbom ..........................................................................................248 4.3. Povrat sredstava ..........................................................................................................................250

VI. Analiza financijskih sredstava dodijeljenih iz proračuna turističkih zajednica ................................... 252 1.

Pregled sredstava dodijeljenih organizacijama civilnoga društva iz proračuna turističkih zajednica 253 1.1. 1.2.

Pregled sredstava dodijeljenih organizacijama civilnoga društva iz proračuna turističkih zajednica ..................................................................................................................254 Oblik i namjena dodjele sredstava .......................................................................................255

2. Pregled sredstava dodijeljenih iz proračuna turističkih zajednica prema području financiranja ........ 256 2.1. Opća područja financiranja .....................................................................................................256 2.2. Specifična područja financiranja .............................................................................................257 2.2.1. Branitelji i stradalnici .........................................................................................................257 2.2.2. Demokratska politička kultura ........................................................................................257 2.2.3. Duhovnost ..........................................................................................................................257

VIII

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh