Page 109

sredstva dodijeljena na neki drugi način koji nije predviđen Uredbom Ukupno:

406.250,00

0,2

262.067.072,46

100,0

Na temelju dostavljenih Upitnika utvrdili smo da županije i Grad Zagreb nisu dodjeljivali nefinancijska sredstva.

1.2.

Pregled sredstava dodijeljenih iz proračuna Grada Zagreba i proračuna županija u 2016. u odnosu na 2015. godinu

U 2016. godini za projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge organizacije civilnoga društva Grad Zagreb je dodijelio 262.067.072,46 kn. U odnosu na 2015. godinu, radi se o povećanju ukupno dodijeljenih sredstava za gotovo 22%. Tablica 149. Pregled sredstava dodijeljenih iz proračuna Grada Zagreba u 2016. u odnosu na 2015.godinu Dodijeljena sredstva u Dodijeljena sredstva Trend Naziv davatelja sredstava 2015. (kn) u 2016. (kn) (%) Grad Zagreb

215.041.315,26

262.067.072,46

 21,9

U Tablici 148. prikazan je odnos dodijeljenih financijskih sredstava 2015. i 2016. godine. Za svakog davatelja prikazan je trend povećanja ili smanjenja dodijeljenih sredstava u odnosu na prethodnu godinu. Sveukupno dodijeljeni iznos financijskih sredstava bilježi povećanje od 17% u odnosu na 2015. godinu. Tablica 150. Pregled ukupnih financijskih sredstava dodijeljenih za projekte organizacija civilnoga društva iz proračuna županija u 2016. u odnosu na 2015. godinu Dodijeljena sredstva u Dodijeljena sredstva Trend Naziv davatelja sredstava 2015. (kn) u 2016. (kn) (%) 9.450.998,20

15.617.010,71

65,2

Zagrebačka županija

16.290.104,96

15.321.668,57

5,9

Istarska županija

12.229.604,34

11.924.787,02

2,5

Splitsko – dalmatinska županija

11.549.732,52

8.120.975,00

29,7

Sisačko-moslavačka županija

2.995.570,59

7.162.548,68

 139,1

Osječko-baranjska županija

7.608.324,05

7.152.211,00

6,0

Zadarska županija

5.128.132,65

5.626.035,25

9,7

Šibensko-kninska županija

3.580.772,00

5.140.812,50

43,6

Koprivničko-križevačka županija

4.836.545,39

5.120.615,90

5,9

Dubrovačko-neretvanska županija

4.116.050,00

4.871.947,00

18,4

Krapinsko-zagorska županija

4.740.378,07

4.632.457,30

2,3

Karlovačka

3.653.384,38

4.578.951,25

25,3

704.922,00

4.236.285,28

 501,0

3.011.738,00

3.867.573,28

Primorsko-goranska županija

Brodsko-posavska županija Bjelovarsko-bilogorska županija

28,4

94

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh