Page 98

Izvješće o fInancIjskIm potporama dodIjeljenIm za projekte I programe organIzacIja cIvIlnog društva u 2009. godInI

tablica 105. Pregled odnosa planiranih i ukupnih financijskih potpora dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnog društva iz županijskih proračuna u 2009 . godini naziv davatelja financijske potpore

planirani iznos (kn)

dodijeljeni iznos (kn)

252 .619 .333,34

250 .682 .079,34

1 .937 .254,00

 0,8

Primorsko-goranska županija

15 .900 .000,00

15 .812 .254,86

87 .745,14

 0,6

Zagrebačka županija

15 .000 .000,00

14 .750 .932,09

249 .067,91

 1,7

Splitsko-dalmatinska županija

11 .329 .030,00

11 .220 .846,56

108 .183,44

 0,9

Osječko-baranjska županija

12 .223 .322,63

10 .880 .682,63

1 .342 .640,00

 11,0

Istarska županija

8 .509 .372,60

6 .413 .729,88

2 .095 .642,72

 24,6

Karlovačka županija

5 .200 .000,00

4 .883 .700,00

316 .300,00

 6,1

Šibensko-kninska županija

5 .133 .300,00

4 .673 .234,40

460 .065,60

 9,0

Krapinsko-zagorska županija

4 .527 .618,60

4 .527 .618,60

0

=

Brodsko-posavska županija

4 .767 .228,00

4 .227 .867,11

539 .360,89

 11,3

Varaždinska županija

3 .938 .150,00

3 .356 .850,00

581 .300,00

 14,8

Koprivničko-križevačka županija

4 .210 .100,00

3 .340 .100,00

870 .000,00

 20,7

Dubrovačko-neretvanska županija

3 .500 .000,00

3 .168 .000,00

332 .000,00

 9,5

Vukovarsko-srijemska županija

3 .157 .155,00

3 .157 .155,00

0

=

Bjelovarsko-bilogorska županija

3 .267 .396,34

3 .121 .396,34

146 .000,00

 4,5

Zadarska županija

2 .963 .150,00

2 .963 .150,00

0

=

Međimurska županija

2 .947 .641,00

2 .862 .141,00

85 .500,00

 2,9

Virovitičko-podravska županija

2 .816 .352,35

2 .808 .352,35

8 .000,00

 0,3

Sisačko-moslavačka županija

2 .692 .400,00

2 .584 .039,44

108 .360,56

 4,0

Ličko-senjska županija

2 .194 .500,00

2 .194 .500,00

0

=

Požeško-slavonska županija

1 .155 .500,00

997 .150,00

158 .350,00

 13,7

368.051.549,86

358.625.779,60

9.425.770,26

 2,6

Grad Zagreb

ukupno:

razlika u iznosu (kn)

trend (%)

Razlika između planiranih i dodijeljenih financijskih potpora organizacijama civilnog društva u 2009. godini postoji u sedamnaest slučajeva, i u svima je riječ o smanjenju dodijeljenih sredstava u odnosu na planirana.

tablica 106. Pregled broja slučajeva u kojima postoji razlika između planiranih i dodijeljenih financijskih potpora postoji li razlika između planiranih i dodijeljenih financijskih potpora?

n

%

Da

17

80,1

Ne

4

19,9

21

100,0

ukupno: N = broj analiziranih davatelja financijske potpore

Razlozi za razliku između planiranih i dodijeljenih financijskih potpora prikazani su u tablici. Svaki je davatelj financijske potpore mogao navesti više razloga. Dvanaest davatelja financijske potpore navelo je čuvanje određenih sredstava za izvanredne aktivnosti i potpore izvan natječaja prema potrebi i po odluci čelnika institucija. Šest davatelja navelo je manji broj prijavljenih projekata od očekivanog.

96

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh