Page 96

Izvješće o fInancIjskIm potporama dodIjeljenIm za projekte I programe organIzacIja cIvIlnog društva u 2009. godInI

tablica 103. Pregled ukupnih financijskih potpora dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnog društva iz županijskih proračuna, prema tijelima jedinica regionalne samouprave naziv davatelja financijske potpore

Iznos potpore odobrene u 2009. (kn)

Grad Zagreb

%

250 .682 .079,34

69,9

Primorsko-goranska županija

15 .812 .254,86

4,4

Zagrebačka županija

14 .750 .932,09

4,1

Splitsko-dalmatinska županija

11 .220 .846,56

3,1

Osječko-baranjska županija

10 .880 .682,63

3,0

Istarska županija

6 .413 .729,88

1,8

Karlovačka županija

4 .883 .700,00

1,4

Šibensko-kninska županija

4 .673 .234,40

1,3

Krapinsko-zagorska županija

4 .527 .618,60

1,3

Brodsko-posavska županija

4 .227 .867,11

1,2

Varaždinska županija

3 .356 .850,00

0,9

Koprivničko-križevačka županija

3 .340 .100,00

0,9

Dubrovačko-neretvanska županija

3 .168 .000,00

0,9

Vukovarsko-srijemska županija

3 .157 .155,00

0,9

Bjelovarsko-bilogorska županija

3 .121 .396,34

0,9

Zadarska županija

2 .963 .150,00

0,8

Međimurska županija

2 .862 .141,00

0,8

Virovitičko-podravska županija

2 .808 .352,35

0,8

Sisačko-moslavačka županija

2 .584 .039,44

0,7

Ličko-senjska županija

2 .194 .500,00

0,6

997 .150,00

0,3

358.625.779,60

100,0

Požeško-slavonska županija ukupno:

300.000.000,00 kn

250.000.000,00 kn

200.000.000,00 kn

150.000.000,00 kn

100.000.000,00 kn

50.000.000,00 kn

Požeško-slavonska

Lièko-senjska

Sisaèko-moslavaèka

Virovitièko-podravska

Meðimurska

Zadarska

Bjelovarsko-bilogorska

Vukovarsko-srijemska

Dubrovaèko-neretvanska

Koprivnièko-križevaèka

Varaždinska

Brodsko-posavska

Krapinsko-zagorska

Šibensko-kninska

Karlovaèka

Istarska

Osjeèko-baranjska

Splitsko-dalmatinska

Zagrebaèka

Primorsko-goranska

Grad Zagreb

0,00 kn

grafikon 11 . Pregled ukupnih financijskih potpora dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnog društva iz županijskih proračuna

94

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh