Page 90

Izvješće o fInancIjskIm potporama dodIjeljenIm za projekte I programe organIzacIja cIvIlnog društva u 2009. godInI

Ministarstvo turizma je u sklopu Programa poticanja izrade i plasmana izvornih suvenira „Izvorni suvenir” u 2009. godini sa 20.000,00 kuna sufinanciralo rad Udruge „Plemenitaši”. Njeni članovi obilaze Hrvatsku ili na poziv zainteresiranih predstavljaju običaje zagorskog kraja kroz tradicijske obrte i zanate. Družina također uprizoruje život plemenitaša na dvoru i njihovih podanika te kroz predstave oživljava duh prošlosti zagorskog kraja. Hvalevrijedne aktivnosti Udruge pridonose očuvanju starih običaja koji su turistički atraktivni i dio su turističke ponude. Između ostalih zanimljivosti mogu se vidjeti umijeća lončarstva, kovačije, tokarije, pletenje rogoza i šiba, izrada drvenih skulptura, sviranje na starim instrumentima i sl. Udrugu vodi Blaženka Benkus.

88

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh