Page 85

I. prIkaz fInancIjskIh potpora na nacIonalnoj razInI

pomoći korisnicima u njihovom domu: održavanje čistoće prostora, priprema manjih obroka, skrb o grijanju, donošenje vode iz bunara, nabavka hrane, opskrba lijekovima, pomoć u raznim socijalnim aktivnostima, odvoženje obiteljskom liječniku i na specijalističke preglede u Opću bolnicu u Virovitici. Voditeljica Projekta bila ja Anđelka Zelenko.

Reintegracija i revitalizacija te povećanje socijalne uključenosti kroz edukacije i aktivnosti na poslijeratnom području Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva u sklopu Projekta socijalnog i gospodarskog oporavka RH (PSGO) sa 424.300,00 kuna sufinanciralo je projekt Suncokretov Dom – reintegracija i revitalizacija, te povećanje socijalne uključenosti kroz edukacije i aktivnosti na poslijeratnom području Općine Gvozd, koji je u 2009. godini provodila udruga Suncokret – Centar za razvoj zajednice iz Gvozda u Sisačko-moslavačkoj županiji. Projektom su stečena nova znanja kroz informatičke radionice za djecu, mlade i odrasle, radilo se na osnaživanju i afirmiranju mladih ljudi koji s dodatnim iskustvom i vještinama aktivno sudjeluju u društvenom životu zajednice, održan je informatički tečaj za odrasle, ažurirana web stranica, organizirani posjeti međunarodnih volontera, osnovan Info klub za mlade, održane kreativne radionice za mlade i odrasle, održane filmske večeri i dramske radionice. Voditelj projekta bio je Predrag Mraović.

Temelj budućnosti Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva u sklopu Projekta socijalnog i gospodarskog oporavka RH (PSGO) sa 489.600,00 kuna sufinanciralo je projekt Temelj budućnosti – Dom za ovisnike Zajednica Susret, koji je u 2009. godini provodila humanitarna organizacija Zajednica Susret iz Splita. Projekt je realiziran na području općine Okučani u Brodsko-posavskoj županiji. Ciljevi projekta bili su primjena novoutemeljenog, kvalitetnijeg i stručnijeg modela tretmana ovisnika na načelima multidiscipliniranosti i individualizacije u praksi, bolja informiranost opće i stručne javnosti o programskim promjenama čime se u program usmjerava sve više korisnika, produljeno zadržavanje korisnika u programu. Nadalje, projektom su osigurani još bolji uvjeti za smještaj, boravak i rad korisnika i terapeuta u Centru Ivanovac. Ostvaren je nov aktivistički duh djelatnika i korisnika Centra. Podignuta je razina kompetencije stručnog tima te razina socijalne komunikacije i uključivanja korisnika u društvo. Dulje zadržava-

83

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh