Page 82

Izvješće o fInancIjskIm potporama dodIjeljenIm za projekte I programe organIzacIja cIvIlnog društva u 2009. godInI

Očuvanje i prezentiranje kulturne i prirodne baštine Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture sa 10.000,00 kuna sufinanciralo je projekt Zavičajnog društva „Puntari” Punta Križa koje je tiskalo glasilo udruge „Puntarski fuoj”, br. 9. Glasilo donosi članke iz različitih područja (Fešta Ivanja i sve aktivnosti; rekonstrukcija elektroenergetskog sustava na području Punta Križa; razgovor s najstarijim stanovnikom Punte Križe; kako se spravljao ovčji sir; naselje Murtovnik i stanovnici tog naselja nekada i danas; crkvica Sv. Ivana; aktivnosti Mjesnog odbora; Puntarski povijesni vremeplov; rodoslovno stablo jedne puntarske obitelji; stablo oskoruša i njeno korištenje; če je če i koko se če zove – što je što i kako se što zove; kantunić od besijed – kutak riječi; pjesme članova društva i ostalih čitatelja na puntarskom dijalektu). Na području grada Malog Lošinja, a i Primorsko-goranske županije, Zavičajno društvo „Puntari” jedino je koje volonterski uređuje svoje glasilo radi očuvanja izvornog govora, običaja, proizvoda, alata, kulturne i prirodne baštine te poticanja održivog razvoja tog područja. Koordinator projekta bio je Ljubo Galjanić.

Ulažite u nas – vratit ćemo uloženo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture sa 25.000,00 kuna sufinanciralo je projekt Radio kluba „Vidova gora” – Ulažite u nas – vratit ćemo uloženo. Projektom je obuhvaćeno materijalno jačanje sekcija u Supetru i Pučišćima na otoku Braču radi postizanja što boljih rezultata u izobrazbi mladih radiooperatora, kao i uspješnijih nacionalnih i svjetskih natjecanja u radioamaterstvu. Materijalno jačanje sekcija u Radio klubu u konačnici je imalo za cilj osigurati članovima mogućnost da odgovore na izazov novih tehnologija u obrazovanju mladih iz područja radijskih i digitalnih komunikacija te informatike. U sklopu projekta omogućeno je bavljenje radioamaterstvom i osobama s ograničenim sposobnostima govora i sluha primjenom digitalnih videokomunikacija (SSTV, PSK31, RTTY i dr.). Koordinator projekta bio je Ivan Pavišić.

Oživljavanje tradicije, zaštita i obnova spomenika kulture, igre i istraživanja Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture sa 25.000,00 kuna sufinanciralo je projekt Udruge rapskih samostreličara Viteške igre. Osnovni cilj projekta bio je nastavak dobre suradnje Udruge i Federazione Balestieri Sammarinesi iz San Marina. Naime, dugogodišnjom suradnjom proširilo se djelovanje i na drugim područjima, a naročito se povećao broj turista iz San Marina. Udruga je gostovala u San Marinu od 11. do 14. rujna 2009. godine. Gostovanje je tradicionalno,

80

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh