Page 77

I. prIkaz fInancIjskIh potpora na nacIonalnoj razInI

Potpore obiteljima koje imaju za člana osobu s mentalnom retardacijom Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi na temelju Poziva za sudjelovanje udruga osoba s invaliditetom u provedbi projekata iz područja socijalne skrbi, čiji se sadržaj odnosi na provedbu mjera iz Nacionalnih strategija, planova i programa, u 2009. godini sa 240.400,00 kuna sufinanciralo je projekt Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Šibenskokninske županije „Kamenčići” iz Šibenika. Projektom je postignuto poboljšanje uvjeta života obitelji koje imaju za člana osobu s mentalnom retardacijom. Kako je riječ o obiteljima koje uz skrb o bolesnom članu imaju i dodatnih problema (starija dob, narušeno zdravlje, slabiji socioekonomski status), pa im institucije u okviru svoje nadležnosti ne mogu pružiti potrebnu pomoć i podršku, provedbom projekta znatno su ublaženi dugogodišnji propusti. Projekt je korisnicima omogućio kontinuiranu podršku socijalne radnice, koja na taj način ima uvid u trenutačne potrebe pojedinih korisnika te ovisno o tome konzultira i upućuje ostale izvršitelje na pomoć u rješavanju problema. Ovisno o prioritetu svojih problema korisnici mogu koristiti usluge njegovateljice-domaćice, medicinske sestre, psihologa, fizioterapeuta i vozača. Projektom obuhvaćene obitelji imaju tijekom provedbe osigurano čuvanje i skrb o članu s dijagnozom mentalne retardacije, ispomoć u kućanskim poslovima, lakšu dostupnost svim zdravstvenim uslugama, pomoć pri ostvarivanju prava u Centru za socijalnu skrb i Zavodu za javno zdravstvo, kontrolu kroničnih bolesnika u obitelji (mjerenje šećera i tlaka), njegu i pomoć kod komplikacija zdravstvenog stanja uvjetovanih viroznim stanjima… Realizacijom projekta uspostavljena je patronažna služba koja je na ispomoći obiteljima dvanaestero djece s mentalnom retardacijom; roditelji imaju stručni nadzor jednom do tri puta tjedno, u otežavajućim, novonastalim situacijama imaju pomoć po potrebi, dvanaest obitelji ima stalan nadzor socijalnog radnika, koji ovisno o potrebi raspoređuje ostale stručne osobe, tri osobe na volonterskoj osnovi pomažu u radu tima i preuzimaju dio poslova, dvanaest

75

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh