Page 74

Izvješće o fInancIjskIm potporama dodIjeljenIm za projekte I programe organIzacIja cIvIlnog društva u 2009. godInI

koje možemo ocjenjivati. Mnoga djeca u razgovoru navedu svoje posebne obrazovne potrebe (npr., ne razumiju matematičke zadatke, kod kuće im nema tko objasniti gradivo, ne mogu učiti u miru jer su svi u istoj prostoriji) i prepreke za uspješno učenje (kod kuće nemaju geografsku kartu, geometrijski pribor, potrebne knjige, čuvaju mlađu braću ili sestre itd). Projekt je upozorio da okolina, škola i šira zajednica pokazuju razumijevanje prema djeci s posebnim potrebama s “vidljivim smetnjama” (npr., djeci s perceptivno-motoričkim teškoćama), a da slabije razumiju posebne odgojno-obrazovne potrebe djece s “nevidljivim smetnjama” (npr., problemima u učenju). Koordinatorica projekta bila je Ljiljana Živković.

Didaktička učionica Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa u sklopu Natječaja za financijsku potporu projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2008./2009. sufinanciralo je sa 60.000,00 kuna projekt Didaktička učionica, koji je provela Udruga roditelja za djecu najteže tjelesne invalide i djecu s posebnim potrebama „Anđeli” iz Splita. Udruga je razvila program didaktičke učionice u kojoj se korisnicima – djeci s najtežim tjelesnim invaliditetom i djeci s posebnim potrebama – omogućuje stjecanje novih znanja i vještina koje uvelike pridonose kvaliteti njihova života. Didaktička učionica osposobljena je i opremljena unutar prostora koji koristi Udruga, a koji sufinancira Grad Split. Didaktička učionica otvorena je i mogu je koristiti sva djeca s teškim tjelesnim oštećenjima i djeca s posebnim potrebama s područja Splitsko-dalmatinske županije. Cilj je omogućiti besplatno stjecanje znanja

72

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh