Page 72

Izvješće o fInancIjskIm potporama dodIjeljenIm za projekte I programe organIzacIja cIvIlnog društva u 2009. godInI

ulogu u društvu: od vlastitoga osposobljavanja do sudjelovanja u procesima donošenja javnih politika (socijalna skrb, zaštita zdravlja, obrazovanje, zapošljavanje, zaštita okoliša i sl.). Logom kampanje željela se naglasiti cjelovitost Programa, ali i poštivanje specifičnosti i potreba za razvojem svih pet regija obuhvaćenih programom. Program regionalnog razvoja Nacionalna zaklada provodi kroz partnerstvo s drugim neprofitnim organizacijama osposobljenim i stručnim u području pružanja potpore razvoju civilnog društva u Republici Hrvatskoj kroz regionalne programe JAKO, E-MISIJA, MRRAK, STEP i ŠALTER, na čijim se internetskim stranicama nalaze osnovni podaci o svakom regionalnom programu: • www.programstep.info pruža stručnu pomoć i podršku organizacijama civilnog društva na lokalnoj razini kroz informiranje, savjetovanje i izobrazbu za županije: Zadarsku, Šibensko-kninsku, Splitsko-dalmatinsku i Dubrovačko-neretvansku. Program provode: Udruga Mi iz Splita i Udruga UTIRUŠ iz Trogira. • www.salter.com.hr program potpore organizacijama civilnog društva Slavonije i Baranje provodi mreža organizacija s tog područja za županije: Brodsko-posavsku, Osječko-baranjsku, Požeško-slavonsku, Virovitičko-podravsku i Vukovarsko-srijemsku. Program provode: PRONI – Centar za socijalno podučavanje iz Vukovara, Volonterski centar iz Osijeka, P.G.D.I. Projekt građanske demokratske inicijative iz Belog Manastira. • www.programjako.info jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva te uspostavljanje njihove kvalitetnije suradnje s javnim i privatnim sektorom za županije: Međimursku, Varaždinsku, Koprivničko-križevačku i Bjelovarsko-bilogorsku. Program provode Autonomni centar – ACT iz Čakovca i K.V.A.R.K. iz Križevaca. • www.mrrak.info program je usmjeren na pružanje podrške stvaranju učinkovitijeg neprofitnog sektora te aktivnog građanstva za županije: Primorsko-goransku, Istarsku i Ličkosenjsku. Program provode: SMART – Udruga za razvoj civilnog društva iz Rijeke, Udruga DELTA iz Rijeke i Udruga POKRETAČ iz Korenice. • www.e-misija.info utvrđuje nove metode prenošenja znanja te upotrebu učinkovitijih postupaka procjene potreba organizacija civilnog društva za županije: Karlovačku, Sisačkomoslavačku, Krapinsko-zagorsku, Zagrebačku i Grad Zagreb. Program provode: Centar za civilne inicijative – CCI središnji ured u Zagrebu i područni uredi u Karlovcu i IKS – Udruga za promicanje informatike, kulture i suživota iz Petrinje.

Program regionalnih volonterskih centara u Osijeku, Splitu, Rijeci i Zagrebu Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti u partnerstvu s Volonterskim centrom Osijek, Volonterskim centrom Zagreb, Udrugom MI iz Splita te Udrugom za razvoj civilnog društva SMART iz Rijeke, koji su umreženi u Hrvatsku mrežu volonterskih centara, provodi trogodišnji Program regionalnih volonterskih centara na području cijele Republike Hrvatske

Podjela diploma u Slavoniji nakon završene edukacije za koordinatora / icu volontera

70

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh