Page 71

korištenje informacija o provedenim natječajima i javnim pozivima

n

%

a) dosad ih nismo koristili jer su sredstva definirana Uredbom o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću te stoga te informacije ne mogu bitno utjecati na procese planiranja

6

28,6

b) koristimo ih prigodom javnih događanja, komunikacije s javnošću ili prezentacije rada našeg tijela državne uprave, odnosno uprave, odjela, ureda ili institucije

17

80,9

c) koristimo ih prigodom planiranja novih natječaja za organizacije civilnog društva iz sredstava RH

17

80,9

9

42,9

15

71,4

d) koristimo ih prigodom planiranja projekata iz sredstava EU-a e) koristimo ih prigodom razvoja programa, predlaganja novih propisa, poboljšanja politika ili strateških dokumenta

I. prIkaz fInancIjskIh potpora na nacIonalnoj razInI

tablica 99. Korištenje informacija o provedenim natječajima i javnim pozivima

N u tablici označava broj natječaja uz napomenu da je u tom pitanju bila otvorena mogućnost višestrukih odgovora

5. Primjeri uspješno provedenih projekata financiranih iz državnog proračuna Aktivni u zajednici: SvIh5 programa za regionalni razvoj civilnoga društva u Republici hrvatskoj Tijekom cijele 2009. godine Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva provodila je medijsku kampanju „Aktivni u zajednici: Svih 5 programa regionalnog razvoja civilnoga društva u Republici Hrvatskoj” čiju je provedbu pokrenula još 2007. godine kako bi podržala stvaranje učinkovitijeg nevladinog, neprofitnog sektora te aktivnog građanstva u Republici Hrvatskoj. Program regionalnog razvoja Nacionalne zaklade, koji je u 2009. godini financiran sa 2.800.000,00 kuna, predstavlja ispunjenje jednog od njenih ključnih strateških ciljeva vezanih uz jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva te ujedno jednog od ciljeva Nacionale strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva i mjera koje su vezane uz ujednačivanje regionalnog razvoja organizacija civilnog društva u Republici Hrvatskoj. Programom se organizacijama civilnoga društva omogućuje besplatan pristup i korištenje visokokvalitetnih usluga potpore, koje se sastoje od informiranja, savjetovanja i izobrazbe. Razvojem, primjenom i stalnim unapređenjem usluga potpore, Nacionalna zaklada osnažuje nevladin, neprofitni sektor te unapređuje njegove sposobnosti da svojim djelovanjem stvori bolju kvalitetu življenja za pojedince i lokalne zajednice. Medijska kampanja provedena je na nacionalnoj i na lokalnim razinama: o njoj su izvješćivale javne i komercijalne televizije na nacionalnoj razini, desetine lokalnih radijskih i televizijskih postaja, prilozi u tiskanim medijima, a tema regionalnog razvoja bila je prisutna na javnim skupovima i predavanjima. Sloganom kampanje Aktivni u zajednici dodatno se potiču građani i organizacije civilnoga društva na aktivnu

69

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh