Page 67

I. prIkaz fInancIjskIh potpora na nacIonalnoj razInI

4.8. Troškovi za provedbu natječaja/javnog poziva za dodjelu financijskih potpora organizacijama civilnog društva Ukupni troškovi nastali provedbom natječaja/javnih poziva u 2009. godini iznose 2.627.841,42 kn. Najveći iznos izdvojen je u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi. Iznos troškova za sve davatelje financijske potpore koji su u upitniku naveli tu stavku prikazan je u tablici 89.

tablica 89. Pregled iznosa troškova za provedbu natječaja / javnih poziva prema davatelju financijske potpore troškovi (kn)

ukupan iznos dodijeljene potpore 2009. (kn)

troškovi / ukupan iznos (%)

1 .331 .235,86

63 .724 .162,31

2,09

Ministarstvo kulture

520 .000,00

96 .191 .471,86

0,54

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

235 .305,82

163 .806 .449,56

0,14

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

178 .512,81

29 .396 .834,24

0,61

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

141 .040,60

69 .795 .825,94

0,20

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija

36 .095,73

1 .470 .526,00

2,45

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

34 .650,00

4 .103 .655,00

0,84

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

34 .500,00

3 .619 .392,77

0,95

Vlada Republike Hrvatske – Ured za ljudska prava

32 .983,14

1 .705 .500,00

1,93

Savjet za nacionalne manjine

22 .112,00

42 .169 .131,75

0,05

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

22 .000,00

2 .668 .361,90

0,82

Vlada Republike Hrvatske – Ured za suzbijanje zlouporabe droga

18 .644,52

1 .313 .000,00

1,42

Vlada Republike Hrvatske – Ured za ravnopravnost spolova

10 .997,03

203 .000,00

5,42

Ministarstvo pravosuđa

7 .613,82

1 .945 .600,00

0,39

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

4 .263,91

500 .000,00

0,85

Vlada Republike Hrvatske – Ured za nacionalne manjine

4 .000,00

181 .000,00

2,21

Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva

1 .500,00

17 .504 .449,75

0,01

Vlada Republike Hrvatske – proračunska zaliha

0

17 .098 .884,94

/

Ministarstvo turizma

0

6 .462 .000,00

/

Vlada Republike Hrvatske – Ured za udruge

0

1 .765 .310,10

/

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

0

1 .372 .887,24

/

Ministarstvo unutarnjih poslova

0

1 .250,000,00

/

2.627.841,42

528.247.443,36

0,50

davatelj financijske potpore Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

ukupno:

Analizirajući tip nastalih troškova, utvrđeno je da se u 51 natječaju (79,7%), radi o troškovima objavljivanja natječaja, odnosno iznosu od 261.429,13 kn. U 30 natječaja (46,9%) trošak su naknade članovima stručnih tijela koje su u 2009. godini iznosile 2.179.556,29 kn.

65

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh