Page 63

trajanje otvorenosti natječaja za prijavu

n

%

a) više od 30 dana

38

56,7

b) 30 dana

18

26,9

c) manje od 30 dana

11

16,4

ukupno:

67

100,0

I. prIkaz fInancIjskIh potpora na nacIonalnoj razInI

tablica 76. Trajanje otvorenosti natječaja za prijavu

N = broj natječaja

Kod 36 natječaja (53,7%) prijave se dostavljaju poštom i/ili osobnom dostavom, a u 26 slučajeva isključivo poštom. Samo u pet slučajeva prijava se zaprima putem interneta uz dostavu originalne prijave poštom, a dostavu prijave isključivo elektroničkim putem nije naveo nijedan davatelj financijske potpore.

tablica 77. Način dostave prijava organizacija civilnog društva način dostave prijava organizacija civilnog društva

n

%

a) prijave se dostavljaju poštom i / ili osobnom dostavom

36

53,7

b) prijave se dostavljaju isključivo poštom

26

38,8

5

7,5

67

100,0

c) prijave se zaprimaju putem interneta (elektronički obrazac), a original prijave poštom ukupno: N = broj natječaja

Dostavljene prijave u 88% analiziranih slučajeva zaprima pisarnica, a u više od polovice slučajeva otvara ih nezavisno stručno tijelo koje potom procjenjuje pristigle projekte.

tablica 78. Zaprimanje dostavljenih prijava na natječaj ili javni poziv zaprimanje dostavljenih prijava na natječaj ili javni poziv

n

%

a) pisarnica

59

88,0

b) osoba zadužena za suradnju s udrugama

2

3,0

c) nezavisno stručno tijelo

2

3,0

d) tajnica odjela

2

3,0

e) komisija / povjerenstvo za otvaranje prijava

2

3,0

67

100,0

otvaranje prijava dostavljenih na natječaj ili javni poziv

n

%

a) nezavisno stručno tijelo

39

58,2

b) pisarnica

13

19,4

c) osoba zadužena za suradnju s udrugama

6

8,9

d) komisija / povjerenstvo za otvaranje zaprimljenih prijava

5

7,5

e) djelatnici unutar tijela državne uprave

2

3,0

f) povjerenstvo za pripremu postupka ocjenjivanja i odabira projekata udruga

2

3,0

67

100,0

ukupno: N = broj natječaja

tablica 79. Otvaranje prijava dostavljenih na natječaj ili javni poziv

ukupno: N = broj natječaja

61

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh