Page 6

Izvješće o fInancIjskIm potporama dodIjeljenIm za projekte I programe organIzacIja cIvIlnog društva u 2009. godInI

2.3.15. Vlada Republike Hrvatske – Ured za ljudska prava . . . . . . . . 2.3.16. Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija . . . . . . . 2.3.17. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost . . . . . . . . . 2.3.18. Vlada Republike Hrvatske – Ured za suzbijanje zlouporabe droga . 2.3.19. Ministarstvo unutarnjih poslova . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.20. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture . . . . . . . . . . . 2.3.21. Vlada Republike Hrvatske – Ured za ravnopravnost spolova . . . 2.3.22. Vlada Republike Hrvatske – Ured za nacionalne manjine . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

3. Pregled podataka prikupljenih iz detaljnih izvješća o financijskim potporama dodijeljenim projektima i programima organizacija civilnog društva u 2009 . godini vezanih uz trajanje, status, korisnike i aktivnosti financiranih projekata . 3.1. Trajanje financiranih projekata ili programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Status provedbe projekta ili programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Korisnici projekta ili programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.1. Izravna korisnička skupina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.2. Neizravna korisnička skupina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Tip aktivnosti ili usluga koje se provode projektom/programom . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.1. Osnovna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom/programom . . . . . . . . . . . . 3.4.2. Dodatni tip aktivnosti ili usluga koje se provode projektom/programom . . . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. 45 . 45 . 45 . 45 . 46 . 46 . 46 . 46

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. 47 . 47 . 47 . 48 . 48 . 50 . 52 . 52 . 54

4. Raspisivanje, vrednovanje i praćenje natječaja za financiranje projekata i programa civilnog društva u 2009 . godini . . . . . . . . . . . . . . . . 56

4.1. Organizacije civilnog društva kojima su namijenjene financijske potpore u 2009 . godini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 4.2. Propisi, javne politike, strateški ili programski dokumenti na temelju kojih su financijske potpore dodijeljene organizacijama

civilnoga društva u 2009 . godini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.3. Natječaji i javni pozivi za organizacije civilnog društva raspisani u 2009 . godini . . . . . . . . . . . . . . 4.4. Procjena prijavljenih programa i projekata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5. Način obavještavanja organizacija civilnog društva i javnosti o rezultatima natječaja . . . . . . . . . . . . 4.6. Zaključivanje ugovora o dodjeljivanju financijskih potpora s organizacijama civilnog društva . . . . . . . . 4.7. Uključenost djelatnika državne uprave u postupke financiranja organizacija civilnog društva u 2009 . godini . 4.8. Troškovi za provedbu natječaja/javnog poziva za dodjelu financijskih potpora organizacijama civilnog društva 4.9. Sadržaj i broj prigovora zaprimljenih na rezultate dodjele financijskih potpora u 2009 . godini . . . . . . . . 4.10. Praćenje provedbe programa i projekata financiranih u 2009 . godini . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. 57 . 59 . 62 . 63 . 64 . 64 . 65 . 66 . 67

5. Primjeri uspješno provedenih projekata financiranih iz državnog proračuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Aktivni u zajednici: svih5 programa za regionalni razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj . . . . . . . . . . . . . Program regionalnih volonterskih centara u Osijeku, Splitu, Rijeci i Zagrebu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Učenje – uspjeh za sve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Didaktička učionica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Međunarodni festival kazališta slijepih i slabovidnih BIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suradnja u prevenciji institucionalizacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Potpore obiteljima koje imaju za člana osobu s mentalnom retardacijom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podrška obiteljima osoba s poteškoćama u razvoju te uključivanje u sustav podrške romskih obitelji osoba s poteškoćama . Sportom protiv neprihvatljivog ponašanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Programi resocijalizacije ovisnika o drogama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Novi ritam u starom gradu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zaštita prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesne baštine otoka Murtera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Očuvanje i promicanje tradicijskog vinogradarstva i vinarstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Povećanje kvalitete života na otocima, prezentacija autohtonih otočnih proizvoda te razvoj turizma . . . . . . . . . . . . Očuvanje i prezentiranje kulturne i prirodne baštine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ulažite u nas – vratit ćemo uloženo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oživljavanje tradicije, zaštita i obnova spomenika kulture, igre i istraživanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unapređivanje kulturnog, turističkog, društvenog i ekološkog identiteta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Djeca i mladi za zlatne godine Zagore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podrška osobama s invaliditetom na područjima od posebne državne skrbi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reintegracija i revitalizacija te povećanje socijalne uključenosti kroz edukacije i aktivnosti na poslijeratnom području . . . Temelj budućnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ruralni razvoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Očuvanje biološke raznolikosti jadranskog podmorja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hrvatska – SAD: Raznolikosti autohtone baštine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hrvatska i Irska – poticanje zajedništva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kulturna autonomija nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poticanje izrade i plasmana izvornih suvenira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. 69 . 70 . 71 . 72 . 73 . 73 . 75 . 76 . 77 . 77 . 78 . 78 . 79 . 80 . 80 . 80 . 81 . 82 . 82 . 83 . 83 . 84 . 85 . 85 . 86 . 86 . 87 . 88

II. prikaz financijskih potpora iz županijskih proračuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Sažetak analize financijskih potpora iz županijskih proračuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

4

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh