Page 51

Iznos (kn)

%

n

ovisnici o opojnim drogama

5 .611 .709,83

1,1

43

0,8

poljoprivrednici i ribari

4 .505 .242,77

0,9

131

2,3

eksperimentatori konzumacije droga

4 .238 .087,48

0,8

27

0,5

mladi s rizičnim oblicima ponašanja

3 .956 .693,52

0,8

68

1,2

odrasle osobe s intelektualnim teškoćama

3 .606 .835,76

0,7

26

0,5

obitelji i djeca branitelja

3 .383 .000,00

0,6

31

0,6

žrtve obiteljskog nasilja

3 .018 .135,75

0,6

17

0,3

turistički djelatnici

2 .840 .000,00

0,5

22

0,4

ovisnici o nikotinu

2 .646 .571,73

0,5

7

0,1

turisti

2 .576 .355,00

0,5

56

1,0

mladi s posebnim potrebama

2 .321 .731,07

0,4

7

0,1

siromašne osobe

2 .231 .289,92

0,4

8

0,1

raseljeni i izbjeglice

2 .195 .670,00

0,4

7

0,1

darovita djeca

2 .138 .219,66

0,4

24

0,4

poslodavci

1 .803 .000,00

0,3

16

0,3

regionalna ili lokalna samouprava

1 .571 .244,06

0,3

17

0,3

obrazovne ustanove

1 .551 .430,00

0,3

7

0,1

potrošači

1 .485 .400,00

0,3

6

0,1

roditelji

1 .400 .950,00

0,3

20

0,4

opća populacija pacijenata

1 .386 .375,24

0,3

25

0,4

osobe s kroničnim bolestima

1 .364 .564,67

0,3

26

0,5

djeca iz obitelji u sustavu socijalne skrbi

1 .285 .000,00

0,2

5

0,1

djeca ratnih stradalnika

1 .261 .364,96

0,2

15

0,3

nacionalne institucije vlasti

1 .045 .000,00

0,2

3

0,1

ruralno stanovništvo

1 .040 .000,00

0,2

15

0,3

osobe s HIV / AIDS-om

904 .970,00

0,2

10

0,2

žene s invaliditetom

863 .357,06

0,2

13

0,2

povratnici u poratna područja

781 .408,28

0,1

8

0,1

žene

736 .490,00

0,1

12

0,2

studenti

728 .507,64

0,1

6

0,1

starije i nemoćne osobe

704 .560,00

0,1

16

0,3

mali poduzetnici i obrtnici

684 .000,00

0,1

15

0,3

Romi

488 .504,33

0,1

25

0,4

mladi s poremećajem u ponašanju

477 .346,60

*

9

0,2

psihički bolesnici

433 .864,20

*

7

0,1

novorođenčad

403 .638,60

*

2

*

poslovne organizacije

384 .207,96

*

4

0,1

I. prIkaz fInancIjskIh potpora na nacIonalnoj razInI

Izravna korisnička skupina

%

49

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh