Page 46

Izvješće o fInancIjskIm potporama dodIjeljenIm za projekte I programe organIzacIja cIvIlnog društva u 2009. godInI

2.3.10. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva tablica 52. Pregled općih područja financiranja Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva opće područje financiranja

Iznos (kn)

%

n

%

Gospodarske i srodne djelatnosti

4 .103 .655,00

100,0

57

100,0

ukupno:

4.103.655,00

100,0

57

100,0

2.3.11. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja tablica 53. Pregled općih područja financiranja Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja opće područje financiranja

Iznos (kn)

%

n

%

Gospodarske i srodne djelatnosti

3 .619 .392,77

100,0

118

100,0

ukupno:

3.619.392,77

100,0

118

100,0

2.3.12. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva tablica 54. Pregled općih područja financiranja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva opće područje financiranja

Iznos (kn)

%

n

%

Zaštita okoliša i održivi razvoj

2 .668 .361,90

100,0

51

100,0

ukupno:

2.668.361,90

100,0

51

100,0

Iznos (kn)

%

n

%

Zaštita i promicanje ljudskih prava (besplatna pravna pomoć)

1 .945 .600,00

100,0

22

100,0

ukupno:

1.945.600,00

100,0

22

100,0

opće područje financiranja

Iznos (kn)

%

n

%

Zaštita i promicanje ljudskih prava

661 .555,03

37,5

13

36,1

Zaštita okoliša i održivi razvoj

640 .994,35

36,3

12

33,3

Potpora mladima

462 .760,72

26,2

11

30,6

1.765.310,10

100,0

36

100,0

2.3.13. Ministarstvo pravosuđa tablica 55. Pregled općih područja financiranja Ministarstva pravosuđa opće područje financiranja

2.3.14. Vlada Republike Hrvatske – Ured za udruge4 Tablica 56 . Pregled općih područja financiranja Ureda za udruge

ukupno:

4

44

Sredstva (najmanje 10%) nacionalnog sufinanciranja projekata financiranih iz proračuna Europske unije za organizacije civilnog društva osiguravaju se u proračunu Ureda za udruge.

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh