Page 45

Iznos (kn)

%

n

%

Stručno osposobljavanje i usavršavanje odraslih

593 .198,24

3,4

2

2,9

Gospodarske i srodne djelatnosti

580 .000,00

3,4

5

7,4

Zaštita okoliša i održivi razvoj

576 .975,85

3,4

2

2,9

Prevencija svih oblika ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja djece i mladih

391 .680,00

2,2

1

1,5

Turizam

385 .000,00

2,2

8

11,8

Poticanje i afirmacija stvaralaštva te unapređenje životnih vještina i sposobnosti djece i mladih

135 .360,00

0,8

1

1,5

Šport

55 .000,00

0,3

2

2,9

Znanstvene i znanstveno-stručne udruge

15 .000,00

0,1

1

1,5

17.504.449,75

100,0

68

100,0

ukupno:

I. prIkaz fInancIjskIh potpora na nacIonalnoj razInI

opće područje financiranja

2.3.8. Vlada Republike Hrvatske – proračunska zaliha tablica 50. Pregled općeg područja financiranja iz proračunske zalihe Vlade Republike Hrvatske opće područje financiranja

Iznos (kn)

%

n

%

Šport

8 .130 .000,00

47,5

10

27,0

Sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu Republike Hrvatske

4 .650 .000,00

27,2

8

21,7

Demokratizacija, razvoj civilnog društva i volonterstva, jačanje socijalne kohezije, razvoj filantropije

3 .175 .312,04

18,6

9

24,3

Zaštita i promicanje ljudskih prava

450 .000,00

2,6

1

2,7

Zaštita i očuvanje zdravlja, psihičkog i tjelesnog integriteta te unapređenje kvalitete života

239 .681,00

1,4

3

8,1

Potpora mladima

238 .891,90

1,4

2

5,4

Sudionici i stradalnici Domovinskog rata

100 .000,00

0,6

1

2,7

Zaštita i promicanje kulture, kulturnih i povijesnih dobara te očuvanja prirode

100 .000,00

0,6

1

2,7

Potpora osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebama i socijalno ugroženim skupinama

15 .000,00

0,1

2

5,4

17.098.884,94

100,0

37

100,0

opće područje financiranja

Iznos (kn)

%

n

%

Turizam

6 .242 .000,00

96,6

101

95,3

100 .000,00

1,6

1

0,9

Zaštita okoliša i održivi razvoj

80 .000,00

1,2

3

2,9

Zaštita i promicanje kulture, kulturnih i povijesnih dobara te očuvanja prirode

40 .000,00

0,6

1

0,9

6.462.000,00

100,0

106

100,0

ukupno:

2.3.9. Ministarstvo turizma tablica 51. Pregled općih područja financiranja Ministarstva turizma

Poticanje i afirmacija stvaralaštva te unapređenje životnih vještina i sposobnosti djece i mladih

ukupno:

43

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh