Page 43

Potpora djeci

Iznos (kn)

%

n

%

110 .000,00

0,1

2

0,3

Zaštita i očuvanje zdravlja, psihičkog i tjelesnog integriteta te unapređenje kvalitete života

45 .000,00

0,05

2

0,3

Zaštita i promicanje kulture, kulturnih i povijesnih dobara te očuvanja prirode

30 .000,00

0,05

1

0,1

163.806.449,56

100,0

693

100,0

Iznos (kn)

%

n

%

Zaštita i promicanje kulture, kulturnih i povijesnih dobara te očuvanja prirode

96 .191 .471,86

100,0

2279

100,0

ukupno:

96.191.471,86

100,0

2279

100,0

ukupno:

I. prIkaz fInancIjskIh potpora na nacIonalnoj razInI

opće područje financiranja

2.3.2. Ministarstvo kulture tablica 44. Pregled općih područja financiranja Ministarstva kulture opće područje financiranja

2.3.3. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti tablica 45. Pregled općih područja financiranja Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti opće područje financiranja

Iznos (kn)

%

n

%

Potpora osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebama i socijalno ugroženim skupinama

41 .085 .266,86

58,9

306

43,0

Sudionici i stradalnici Domovinskog rata

17 .950 .000,00

25,7

242

34,0

Prevencija svih oblika ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja djece i mladih

5 .815 .722,90

8,3

85

11,9

Zaštita i promicanje ljudskih prava

1 .683 .886,18

2,4

6

0,8

Demokratizacija, razvoj civilnog društva i volonterstva, jačanje socijalne kohezije, razvoj filantropije

1 .030 .000,00

1,5

11

1,5

Potpora mladima

1 .000 .000,00

1,4

31

4,4

Potpora djeci

915 .950,00

1,3

26

3,7

Zaštita i očuvanje zdravlja, psihičkog i tjelesnog integriteta te unapređenje kvalitete života

315 .000,00

0,5

5

0,7

69.795.825,94

100,0

712

100,0

Iznos (kn)

%

n

%

Potpora osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebama i socijalno ugroženim skupinama

43 .720 .487,31

68,6

481

69,6

Zaštita i očuvanje zdravlja, psihičkog i tjelesnog integriteta te unapređenje kvalitete života

11 .579 .150,00

18,2

122

17,7

ukupno:

2.3.4. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi tablica 46. Pregled općih područja financiranja Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi opće područje financiranja

41

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh