Page 38

Izvješće o fInancIjskIm potporama dodIjeljenIm za projekte I programe organIzacIja cIvIlnog društva u 2009. godInI

specifično područje financiranja

Iznos (kn)

%

Prevencija i unapređenje zdravlja zubi

124 .880,00

0,9

Unapređenje kvalitete života osoba starije životne dobi

116 .000,00

0,8

62 .360,00

0,3

14.429.143,60

100,0

Prevencija nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja ukupno:

2.2.9. Prevencija svih oblika ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja djece i mladih tablica 31. Pregled specifičnih područja prevencije svih oblika ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja djece i mladih specifično područje djelovanja

Iznos (kn)

%

Prevencija svih oblika ovisnosti djece i mladih

6 .967 .402,90

53,3

Prevencija štetnih posljedica uporabe droga za zajednicu (zarazne bolesti i sl .)

2 .903 .436,00

22,2

Prevencija ovisnosti i suzbijanje zlouporabe droga

1 .566 .730,00

12,0

Prevencija i tretman poremećaja ponašanja djece i mladih

899 .300,00

6,9

Institucionalna potpora udrugama za prevenciju ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja djece i mladih

391 .680,00

3,0

Sigurnost djece i mladih, prevencija nasilja među djecom i mladima

327 .900,00

2,5

25 .000,00

0,1

13.081.448,90

100,0

specifično područje djelovanja

Iznos (kn)

%

Tiskanje znanstvenih i znanstveno-stručnih časopisa

5 .528 .419,40

60,7

Potpora ostalim izdavačkim aktivnostima znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

2 .029 .082,00

22,3

Institucionalna potpora djelovanju znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

1 .465 .000,00

16,1

80 .000,00

0,9

9.102.501,40

100,0

specifično područje financiranja

Iznos (kn)

%

Pomoć žrtvama obiteljskog nasilja

3 .003 .135,75

36,0

Besplatna pravna pomoć

1 .945 .600,00

23,3

Edukacija za mir, ljudska prava i demokraciju

617 .920,75

7,4

Ravnopravnost spolova

609 .066,61

6,7

Prevencija ostalih oblika ovisnosti (duhana, alkohola i sl .) ukupno:

2.2.10. Znanstvene i znanstveno-stručne udruge tablica 32. Pregled specifičnih područja znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

Priređivanje znanstvenih i znanstveno-stručnih skupova ukupno:

2.2.11. Zaštita i promicanje ljudskih prava tablica 33. Pregled specifičnih područja zaštite i promicanja ljudskih prava

36

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh