Page 35

Iznos (kn)

Investicijska aktivnost organizacija civilnog društva u kulturi

1 .820 .000,00

1,8

Likovna, vizualna i audiovizualna djelatnost

1 .676 .000,00

1,7

Očuvanje prirode i biološke raznolikosti

700 .000,00

0,6

Informatizacija

115 .000,00

0,1

99.493.499,86

100,0

ukupno:

I. prIkaz fInancIjskIh potpora na nacIonalnoj razInI

specifično područje financiranja

%

2.2.3. Potpora osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebama i socijalno ugroženim skupinama tablica 25. Pregled specifičnih područja potpore osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebama i socijalno ugroženim skupinama specifično područje financiranja

Iznos (kn)

%

Skrb o osobama s invaliditetom

35 .004 .033,13

38,8

Institucionalna potpora udrugama za osobe s invaliditetom i udrugama za osobe s posebnim potrebama

20 .741 .255,00

22,8

Skrb o djeci s teškoćama u razvoju

9 .016 .556,16

9,9

Afirmacija prava osoba s invaliditetom

8 .357 .854,80

9,3

Socijalna integracija osoba s posebnim potrebama i socijalno ugroženih skupina

7 .105 .640,35

7,9

Skrb o djeci i mladima s invaliditetom

4 .337 .407,79

4,8

Skrb o djeci i mladima s posebnim potrebama

2 .260 .237,20

2,5

Skrb o starijim i nemoćnim osobama

2 .125 .226,81

2,4

Poboljšanje položaja žena s invaliditetom

1 .048 .507,06

1,2

285 .550,00

0,3

50 .000,00

0,1

90.332.268,30

100,0

Skrb o ostalim socijalno ugroženim skupinama (siromašnima, beskućnicima…) Skrb o psihički bolesnim osobama ukupno:

2.2.4. Sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu Republike Hrvatske tablica 26. Pregled specifičnih područja sudjelovanja nacionalnih manjina u javnom životu Republike Hrvatske specifično područje financiranja

Iznos (kn)

%

Informiranje i izdavaštvo nacionalnih manjina

21 .143 .817,30

45,0

Kulturni amaterizam nacionalnih manjina

10 .074 .554,05

21,4

Kulturne manifestacije nacionalnih manjina

8 .078 .121,20

17,2

Institucionalna potpora udrugama nacionalnih manjina

3 .800 .000,00

8,2

Programi nacionalnih manjina koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora

2 .284 .769,40

4,9

Stvaranje pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina

720 .000,00

1,5

Investicijska aktivnost udruga nacionalnih manjina

450 .000,00

1,0

Očuvanje tradicijske kulture Roma

181 .000,00

0,4

33

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh