Page 28

Izvješće o fInancIjskIm potporama dodIjeljenIm za projekte I programe organIzacIja cIvIlnog društva u 2009. godInI

1.7. Pregled financijskih sredstava dodijeljenih izvan natječaja, odlukom čelnika davatelja financijske potpore U 2009. je godini dodijeljeno 15.344.705,30 kn, odnosno 2,9% ukupnog iznosa, izvan natječaja, odlukom čelnika tijela državne uprave. Na taj je način, između ostalih, financijske potpore dodijelilo jedanaest tijela državne uprave. Njihovi su podaci prikazani u tablici 15. i rangirani prema veličini dodijeljenog iznosa.

tablica 15. Pregled financijskih sredstava dodijeljenih izvan natječaja, odlukom čelnika davatelja financijske potpore naziv davatelja financijske potpore

ukupan iznos dodijeljene potpore (kn)

odlukom čelnika / ukupan iznos (%)

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi (MZSS)

5 .991 .198,88

63 .724 .162,31

9,40

Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva (MRRŠVG)

3 .303 .578,00

17 .504 .449,75

18,87

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti (MOBMS)

2 .584 .886,18

69 .795 .825,94

3,70

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU)

1 .372 .887,24

1 .372 .887,24

100,00

Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP)

1 .250 .000,00

1 .250 .000,00

100,00

Vlada Republike Hrvatske – Ured za suzbijanje zlouporabe droga (UZDVRH)

313 .000,00

1 .313 .000,00

23,84

Vlada Republike Hrvatske – Ured za ljudska prava (ULJPVRH)

228 .500,00

1 .705 .500,00

13,40

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija (MVPEI)

190 .000,00

1 .470 .526,00

12,92

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva (MINGORP)

57 .655,00

4 .103 .655,00

1,40

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ)

50 .000,00

163 .806 .449,56

0,03

3 .000,00

203 .000,00

1,48

Ministarstvo kulture (MK)

0

96 .191 .471,86

/

Savjet za nacionalne manjine (SNM)

0

42 .169 .131,75

/

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva (NZRCD)

0

29 .396 .834,24

/

Vlada Republike Hrvatske – proračunska zaliha (PZ)

0

17 .098 .884,94

/

Ministarstvo turizma (MT)

0

6 .462 .000,00

/

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (MPRRR)

0

3 .619 .392,77

/

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (MZOPU)

0

2 .668 .361,90

/

Ministarstvo pravosuđa (MPR)

0

1 .945 .600,00

/

Vlada Republike Hrvatske – Ured za udruge (UZUVRH)

0

1 .765 .310,10

/

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI)

0

500 .000,00

/

Vlada Republike Hrvatske – Ured za nacionalne manjine (UNMVRH)

0

181 .000,00

/

15.344.705,30

528.247.443,36

Vlada Republike Hrvatske – Ured za ravnopravnost spolova (URSVRH)

ukupno:

26

Iznos potpore dodijeljene odlukom čelnika tijela (kn)

2,90

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh