Page 178

Izvješće o fInancIjskIm potporama dodIjeljenIm za projekte I programe organIzacIja cIvIlnog društva u 2009. godInI

županIja PRIMORSKOGORANSKA ŽUPANIJA

općIna Lovran Malinska Dubašn . Matulji Mošćenička Draga Mrkopalj Omišalj Punat Ravna Gora Skrad Vinodolska općina Viškovo Vrbnik

ukupno SISAČKOMOSLAVAČKA ŽUPANIJA

Donji Kukuruzari Dvor Gvozd Hrvatska Dubica Jasenovac Lekenik Lipovljani Majur Martinska Ves Popovača Sunja Topusko Velika Ludina

ukupno SPLITSKODALMATINSKA ŽUPANIJA

176

Baška Voda Bol Brela Cista Provo Dicmo Dugi Rat Dugopolje Gradac Hrvace Jelsa Klis Lećevica Lokvičići Lovreć Marina Milna Muć Nerežišća Okrug Otok Podbablje Podgora Podstrana Postira

Iznos iz općinskog proračuna (kn) 0,00 1 .082 .500,00 2 .773 .176,00 421 .827,56 1 .278 .107,85 1 .409 .012,70 464 .504,00 929 .212,53 497 .554,00 61 .000,00 3 .155 .967,88 152 .464,06 27.428.029,54 189 .500,00 544 .200,00 371 .100,00 235 .000,00 748 .611,57 1 .187 .000,00 766 .432,00 139 .497,89 3 .464 .472,97 580 .200,00 719 .000,00 799 .965,00 9.744.979,43 0,00

grad

Iznos iz gradskog proračuna (kn)

Mali Lošinj

3 .302 .000,00

Novi Vinodolski

5 .212 .000,00

Opatija

5 .961 .909,00

Rab

1 .414 .550,43

Rijeka

38 .219 .415,50

Vrbovsko

1 .773 .573,30 78.309.518,44 1 .349 .500,00

Glina Hrvatska Kostajnica Kutina

1 .552 .000,00

Novska

5 .473 .129,76

Petrinja

3 .478 .350,00

Sisak

3 .362 .950,28

Hvar

15.581.244,55 3 .229 .500,00

Imotski

4 .023 .800,00

Kaštela

11 .692 .012,22

Komiža

250 .242,00

2 .424 .004,16 269 .437,14 10 .000,00 434 .138,62 39 .500,00 1 .536 .211,00 43 .507,25 255 .500,00 420 .000,00 726 .407,10 0,00 754 .239,00

Makarska

121.549.802,84 2 .584 .039,44

365 .314,51

299 .954,50 1 .254 .923,00 1 .130 .429,24 730 .443,00 2 .343 .215,00

Iznos iz županijskog proračuna (kn)

3 .221 .500,00

Omiš

Sinj

6 .788 .134,42

Solin

8 .232 .588,09

Split

5 .490 .626,89

Stari Grad

1 .323 .970,52

27.910.263,42 11 .220 .846,56

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh