Page 174

Izvješće o fInancIjskIm potporama dodIjeljenIm za projekte I programe organIzacIja cIvIlnog društva u 2009. godInI

županIja DUBROVAČKONERETVANSKA ŽUPANIJA

općIna Blato Dubrov . Primorje Janjina Konavle Kula Norinska Lastovo Lumbarda Mljet Orebić Pojezerje Slivno Smokvica Ston Trpanj Vela Luka Zažablje Župa Dubrovačka

ukupno ISTARSKA ŽUPANIJA

ukupno

172

Iznos iz općinskog proračuna (kn) 715 .441,00 784 .100,00 15 .500,00 2 .716 .421,00 392 .000,00 301 .244,68 425 .644,47 149 .000,00 1 .539 .184,58 5 .000,00 154 .719,00 649 .064,48 50 .260,00 1 .129 .000,00 0,00 6 .643 .322,00

grad Dubrovnik

Korčula

830 .580,02

Metković

4 .241 .000,29

Opuzen

473 .700,00

Ploče

15.669.901,21 Bale Barban Brtonigla Cerovlje Fažana Funtana Gračišće Grožnjan Kanfanar Karojba Kaštelir Kršan Lanišće Ližnjan Lupoglav Marčana Medulin Motovun Oprtalj Pićan Raša Sveta Nedelja Sveti Lovreč Sv . Petar u Šumi Svetvinčenat Tar-Vabriga Tinjan Višnjan Vižinada Vrsar Žminj

866 .000,00 377 .000,00 277 .500,00 96 .353,00 1 .618 .000,00 2 .102 .000,00 60 .545,06 314 .258,57 718 .000,00 189 .420,32 2 .591 .668,50 0,00 813 .274,00 14 .500,00 1 .393 .800,00 238 .000,00 6 .100,00 87 .720,00 1 .451 .057,80 1 .305 .040,00 289 .245,17 32 .000,00 810 .999,32 2 .950 .102,21 165 .460,00

18.768.043,95

Iznos iz gradskog proračuna (kn) 10 .823 .118,68

Iznos iz županijskog proračuna (kn) 3 .168 .000,00

1 .397 .500,00 17.765.898,99

36.603.800,20

Buje

2 .219 .000,00

6 .413 .729,88

Buzet

1 .864 .656,26

Labin

2 .960 .000,00

Novigrad (Istra)

1 .353 .200,00

Pazin

1 .670 .110,00

Poreč

16 .411 .168,00

Pula

8 .040 .089,00

Rovinj

1 .456 .400,00

Umag

5 .533 .675,86

Vodnjan

2 .827 .501,00

44.335.800,12

69.517.573,95

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh