Page 17

I. prIkaz fInancIjskIh potpora na nacIonalnoj razInI

sredstva iz državnog proračuna 53,3% sredstva iz dijela prihoda od igara na sreću 46,2% sredstva iz naknade za zaštitu okoliša 0,3% nefinancijske potpore 0,2%

grafikon 1. Dodijeljeni iznos potpora u 2009 . godini prema izvorima sredstava

1.2. Pregled ukupnih potpora dodijeljenih organizacijama civilnog društva u 2009. godini prema vrsti i načinu dodjeljivanja potpore Analiza odgovora na upit o vrsti i načinu dodjeljivanja financijskih potpora3 pokazuje da su pojedini davatelji financijske potpore u 2009. godini koristili (nerijetko istodobno) više modela dodjele financijskih potpora. Osamnaest tijela državne uprave/ureda Vlade RH/javnih institucija dodjeljivalo je te potpore putem javnog natječaja, njih jedanaest dodjeljivalo je potpore i izvan natječaja, odlukom čelnika tijela državne uprave, pet davatelja financijskih potpora dodjeljivalo je potpore za realizaciju javnih potreba RH na temelju zakona, a četiri analizirana tijela dodjeljivala su potpore i putem javnih poziva za iskaz interesa za suradnju. Nefinancijske potpore dodjeljivalo je jedino Ministarstvo obrane, odlukom čelnika tijela državne uprave. Analizom dodijeljenih iznosa prema vrsti i načinu dodjeljivanja potpora utvrđeno je da iznos dodijeljenih financijskih potpora putem javnog natječaja, 311.184.312,89 kn, čini više od polovice ukupno dodijeljenog iznosa. Visinom iznosa slijede financijske potpore za realizaciju javnih potreba RH na temelju zakona, gdje je ukupno dodijeljeno 153.850.785,68 kn, odnosno 29% ukupnog iznosa, te financijske potpore putem javnog poziva za iskaz interesa za suradnju, putem kojih je dodjeljeno 5,5% ukupnog iznosa, odnosno, 29.003.444,45 kn. Odlukom čelnika tijela državne uprave/ureda Vlade RH/javne institucije dodijeljeno je 15.344.705,30 kn, odnosno 2,9% ukupno dodijeljenog iznosa.

tablica 2. Vrsta i način dodjeljivanja potpore vrsta i način dodjeljivanja potpore

n

Iznos (kn)

%

a) financijske potpore putem javnog natječaja

17

311 .184 .312,89

58,8

b) financijske potpore za realizaciju javnih potreba RH na temelju zakona

5

153 .850 .785,68

29,0

c) financijske potpore putem javnog poziva za iskaz interesa za suradnju

4

29 .003 .444,45

5,5

11

15 .344 .705,30

2,9

e) proračunska zaliha

1

17 .098 .884,94

3,2

f) nacionalni doprinos sufinanciranja projekata EU-a

1

1 .765 .310,10

0,3

g) nefinancijske potpore odlukom čelnika tijela državne uprave / ureda Vlade RH / javne institucije

1

1 .349 .510,85

0,3

529.596.954,21

100,0

d) financijske potpore odlukom čelnika tijela državne uprave / ureda Vlade RH / javne institucije

ukupno:

N u tablici označava broj slučajeva, uz napomenu da je u tom pitanju bila otvorena mogućnost višestrukih odgovora

3

Napomena: pojedini davatelji financijske potpore u 2009. godini dodjeljivali su više vrsta navedenih potpora.

15

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh