Page 169

troškovi (kn)

ukupan iznos dodijeljene potpore (kn)

troškovi / ukupan iznos (%)

Grad Rijeka

380 .000,00

37 .257 .736,30

1,0

Grad Dubrovnik

100 .731,00

10 .823 .118,68

0,9

Grad Zadar

41 .000,00

24 .080 .500,00

0,2

Grad Velika Gorica

21 .000,00

13 .483 .736,00

0,2

Grad Koprivnica

15 .928,00

6 .465 .413,28

0,2

Grad Osijek

12 .000,00

20 .801 .650,00

0,1

Grad Virovitica

3 .660,00

2 .901 .007,00

0,1

Grad Sisak

3 .500,00

3 .362 .950,28

0,1

Grad Slavonski Brod

3 .054,00

5 .301 .073,00

0,1

Grad Varaždin

3 .000,00

952 .940,00

0,3

Grad Karlovac

2 .000,00

8 .287 .900,00

*

Grad Čakovec

1 .885,10

3 .672 .898,26

*

Grad Šibenik

1 .200,00

5 .850 .800,00

*

Grad Vukovar

1 .195,10

4 .684 .532,00

*

Grad Pazin

1 .000,00

1 .670 .110,00

*

Grad Požega

0

6 .977 .560,00

/

Grad Split

0

5 .490 .626,89

/

Grad Gospić

0

2 .797 .424,08

/

Grad Krapina

0

2 .561 .990,97

/

Grad Bjelovar

0

567 .350,00

/

591.153.20

167.991.316,74

davatelj financijske potpore

ukupno:

III. prIkaz fInancIjskIh potpora Iz proračuna gradova – županIjskIh sredIšta

tablica 228. Pregled iznosa troškova za provedbu natječaja / javnih poziva prema davatelju financijske potpore

0,35

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1% te je radi preglednosti izuzet iz tablice

Analizirajući vrstu nastalih troškova, utvrđeno je da je u 40 slučajeva (65,6%), riječ o troškovima objavljivanja natječaja, u iznosu od 175.122,10 kn. Ipak, većina troškova odnosi se na stavku naknada članovima stručnih tijela i iznosi 386.031,10 kn, što čini 65,4% ukupnih troškova za provedbu natječaja. U osam slučajeva naknade vanjskim suradnicima iznose 20.000,00 kn, a troškovi poštarina i ostali materijalni troškovi 10.000,00 kn.

tablica 229. Pregled vrsta troškova za provedbu natječaja vrste troškova za provedbu natječaja

n

%

a) troškovi objavljivanja natječaja

40

65,6

b) naknade članovima stručnih tijela

8

13,1

c) ostali troškovi

8

13,1

d) naknade vanjskim suradnicima

7

11,5

N označava broj natječaja, uz napomenu da je u tom pitanju bila otvorena mogućnost višestrukih odgovora

167

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh