Page 166

Izvješće o fInancIjskIm potporama dodIjeljenIm za projekte I programe organIzacIja cIvIlnog društva u 2009. godInI

6.4. Procjena prijavljenih programa i projekata Procjenu prijavljenih projekata u većini analiziranih slučajeva obavlja nezavisno stručno tijelo čiji sastav i imenovanje u 50% slučajeva određuje čelnik tijela državne uprave. Nezavisno stručno tijelo raznolikog je sastava. U 83,3% analiziranih natječaja stručno tijelo čine predstavnici znanstvenih i stručnih institucija. U 70% analiziranih slučajeva tijelo se sastoji i od predstavnika organizacija civilnog društva, a u 60% slučajeva prisutni su također nezavisni stručnjaci. Članovi predstavničkog tijela JLPS-a, kao i predstavnici upravnih tijela JLPS-a, dio su nezavisnog stručnog tijela u 17 natječaja.

tablica 219. Procjena prijavljenih programa i projekata procjena prijavljenih programa i projekata

n

%

a) nezavisno stručno tijelo

30

49,2

b) osoba u tijelu JLPS-a zadužena za suradnju s udrugama

18

29,6

c) čelnik tijela JLPS-a

6

9,8

d) predstavničko tijelo

6

9,8

e) zajednica športskih udruga

1

1,6

61

100,0

sastav i imenovanje nezavisnog stručnog tijela određuje

n

%

b) čelnik JLPS-a

15

50,0

c) čelnik JLPS-a na prijedlog osobe u tijelu JLPS-a zadužene za suradnju s organizacijama civilnog društva

10

33,3

d) predstavničko tijelo

3

10,0

e) gradsko poglavarstvo

2

6,7

nezavisno stručno tijelo čine:

n

%

a) predstavnici znanstvenih i stručnih institucija

25

83,3

b) predstavnici organizacija civilnog društva

21

70,0

c) nezavisni stručnjaci

18

60,0

d) članovi predstavničkog tijela JLPS-a

17

56,7

e) predstavnici tijela JLPS-a

17

56,7

ukupno: N = broj natječaja

tablica 220. Određivanje sastava i imenovanje nezavisnog stručnog tijela

N = broj natječaja

tablica 221. Sastav nezavisnog stručnog tijela

N označava broj natječaja uz napomenu da je u tom pitanju bila otvorena mogućnost višestrukih odgovora

Konačnu odluku o dodjeli financijskih potpora u 36,1% slučajeva donosi predstavničko tijelo odnosno čelnik JLPS-a na prijedlog nezavisnog stručnog tijela koje je razmatralo projekte. U osam slučajeva konačnu odluku o dodjeli financijskih potpora donosi čelnik JLPS-a na prijedlog osobe u JLPS-u zadužene za suradnju s organizacijama civilnog društva te čelnik JLPS-a ili osoba koju on ovlasti. Poglavarstvo grada u samo jednom slučaju donosi konačnu odluku o dodjeli financijskih potpora.

164

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh