Page 163

n

Zakon o izvršavanju državnog proračuna

3

Nacionalni provedbeni plan za socijalno uključivanje

3

Nacionalni program zaštite potrošača

3

Zakon o studentskom zboru

2

Zakon o pružanju usluga u turizmu

2

Nacionalni program za suzbijanje trgovanja ljudima

2

Nacionalna strategija zdravstva

2

Zakon o znanosti i visokom obrazovanju

1

Zakon o zaštiti prava pacijenata

1

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave

1

Zakon o sustavu državne uprave

1

Zakon o otocima

1

Zakon o lovstvu

1

Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja

1

Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

1

Zajednički memorandum o socijalnom uključivanju Republike Hrvatske

1

Strategija jedinstvene politike za osobe s invaliditetom Grada Koprivnice za razdoblje od 2008 . do 2010 . godine, od 10 . lipnja 2008 .

1

Pravilnik o uvjetima i načinu dodjele sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda

1

Povelja o suradnji Grada Rijeke i nevladinog, neprofitnog sektora

1

Povelja o suradnji Grada Koprivnice i nevladinog, neprofitnog sektora od 23 . 10 . 2008 .

1

Odluka o zdravom gradu

1

Lokalni program za mlade

1

Program razvoja i unapređenja poljoprivrede

1

III. prIkaz fInancIjskIh potpora Iz proračuna gradova – županIjskIh sredIšta

zakon ili drugi propis, nacionalna strategija ili nacionalni program

N u tablici označava broj slučajeva, uz napomenu da je u tom pitanju bila otvorena mogućnost višestrukih odgovora .

6.3. Natječaji i javni pozivi za organizacije civilnog društva raspisani u 2009. godini na razini gradova – županijskih središta Tijekom 2009. godine 18 davatelja financijske potpore raspisalo je 61 natječaj odnosno javni poziv za financiranje organizacija civilnog društva. U većini slučajeva davatelj financijske potpore raspisao je više od jednog natječaja.

tablica 212. Pregled broja raspisanih natječaja i javnih poziva prema davateljima financijskih potpora naziv davatelja financijske potpore

Broj natječaja raspisanih u 2009.

%

Grad Rijeka

8

13,2

Grad Zadar

6

9,8

Grad Požega

6

9,8

Grad Pazin

6

9,8

Grad Gospić

4

6,6

Grad Sisak

4

6,6

Grad Karlovac

4

6,6

Grad Velika Gorica

4

6,6

161

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh