Page 159

Iznos (kn)

%

n

%

usluge privremenog smještaja (prihvatilišta za beskućnike, skloništa za žrtve nasilja)

877 .000,00

0,5

6

0,2

suradnja s lokalnim institucijama

766 .392,00

0,5

46

1,5

poticanje lokalne zajednice za projekte zdrave zajednice

724 .222,24

0,4

34

1,1

briga o osobama starije životne dobi

696 .332,00

0,4

30

1,0

izgradnja kapaciteta javne i lokalne uprave

650 .685,00

0,4

4

0,1

medijska produkcija i izdavaštvo

627 .146,00

0,4

46

1,5

kulturni amaterizam udruga nacionalnih manjina

547 .108,00

0,3

31

1,0

javno zagovaranje

468 .496,00

0,3

25

0,8

poduzetničke i proizvodne aktivnosti

342 .296,00

0,2

29

1,0

preventivni zdravstveni pregledi i savjetovanja

276 .300,00

0,2

16

0,5

organizacija zajedničkih aktivnosti roditelja i djece s poremećajima u ponašanju

273 .705,00

0,2

12

0,4

radne terapije

200 .696,00

0,1

11

0,4

osposobljavanje volontera, posredovanje u volontiranju, volonterski servisi

176 .956,00

0,1

4

0,1

organiziranje likovne kolonije

161 .445,02

0,1

11

0,4

besplatna pravna pomoć

38 .500,00

*

5

0,2

izgradnja kapaciteta javnih ustanova pružatelja usluga

37 .000,00

*

3

0,1

umrežavanje

37 .000,00

*

5

0,2

promicanje lovstva i povećanje matičnih lovnih fondova

35 .000,00

*

6

0,2

usluge u razvoju neprofitnog poduzetništva

25 .000,00

*

2

0,1

usluge usmjerene na programe samopomoći

12 .000,00

*

1

*

3 .899 .652,91

2,4

315

10,5

165.753.856,74

100,0

3103

100,0

neoznačeno ukupno:

III. prIkaz fInancIjskIh potpora Iz proračuna gradova – županIjskIh sredIšta

osnovna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom / programom

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1% te je radi preglednosti izuzet iz tablice .

5.4.2. Dodatni tip aktivnosti ili usluga koji se provodi projektom/programom Najbrojniji dodatan tip aktivnosti vezan je uz športske aktivnosti djece i mladih, koje se navode u 460 projekata, a financirane su u iznosu od 62.815.343,43 kn ili gotovo 40% ukupnog iznosa. Slijedi izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva, financirana sa 10.858.111,67 kn (6,6%). Informiranje i osvješćivanje javnosti kao dodatan tip aktivnosti zastupljeno je u iznosu od 8.763.462,96 kn i čini 5,3% ukupno dodijeljenog iznosa. U tablici 209. prikazane su ostale dodatne aktivnosti projekata u 2009. godini.

tablica 209. Dodatni tip aktivnosti ili usluga projekata i programa dodatni tip aktivnosti ili usluga koji se provodi projektom / programom

Iznos (kn)

%

n

%

športske aktivnosti djece i mladih

62 .815 .343,43

37,9

460

15,3

izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva

10 .858 .111,67

6,6

57

1,9

informiranje i osvješćivanje javnosti (tribine, konferencije, javni nastupi, kampanje)

8 .763 .462,96

5,3

184

6,1

organiziranje slobodnog vremena

8 .334 .986,09

5,0

304

10,1

usluge usmjerene na podizanje kvalitete i kulture življenja

5 .125 .430,40

3,1

101

3,4

157

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh