Page 158

Izvješće o fInancIjskIm potporama dodIjeljenIm za projekte I programe organIzacIja cIvIlnog društva u 2009. godInI

neizravna korisnička skupina

Iznos (kn)

%

n

%

žrtve obiteljskog nasilja

3 .500,00

*

1

*

azilanti

3 .000,00

*

1

*

zatvorenici

3 .000,00

*

1

*

14 .699 .272,11

8,9

217

7,0

165.753.856,74

100,0

3103

100,0

projekti s neoznačenom skupinom neizravnih korisnika ukupno:

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1% te je radi preglednosti izuzet iz tablice .

5.4. Tip aktivnosti ili usluga koji se provodi projektom/programom 5.4.1. Osnovna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom/programom Rezultati analize pokazuju da su športska natjecanja na razini gradova – županijskih središta u 2009. financirana u iznosu od 63.224.868,55 kn, što je gotovo 40% ukupnog iznosa. Slijede aktivnosti informiranja i osvješćivanja javnosti, u iznosu od 31.137.543,46 (18,8%) te aktivnosti kulturnog stvaralaštva, koje se kao osnovna aktivnost navode u 252 projekta i financirane su sa 11.061.650,15 kn (6,7%).

tablica 208. Osnovna aktivnost ili usluga projekata i programa osnovna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom / programom

156

Iznos (kn)

%

n

%

športska natjecanja

63 .224 .868,55

38,1

356

11,8

informiranje i osvješćivanje javnosti (tribine, konferencije, javni nastupi, kampanje)

31 .137 .543,46

18,8

479

15,9

kulturno stvaralaštvo

11 .061 .650,15

6,7

252

8,4

športske aktivnosti djece i mladih

10 .420 .249,00

6,3

64

2,1

istraživanje

5 .617 .249,00

3,4

234

7,8

aktivnosti usmjerene podizanju kvalitete života osoba s invaliditetom

4 .781 .731,89

2,9

126

4,2

organiziranje slobodnog vremena

4 .397 .207,55

2,7

219

7,3

tehničke aktivnosti djece i mladih

3 .795 .910,00

2,3

130

4,3

izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva

3 .200 .479,99

1,9

45

1,5

usluge usmjerene na podizanje kvalitete i kulture življenja

2 .706 .663,00

1,6

26

0,9

izvanškolsko i izvaninstitucionalno obrazovanje, stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje

2 .253 .103,00

1,4

105

3,5

savjetovanje i psihosocijalna podrška

2 .183 .757,29

1,3

74

2,5

rehabilitacija i terapijska intervencija

1 .701 .223,68

1,0

71

2,4

pružanje terenskih usluga pojedincima, obiteljima ili grupama korisnika

1 .443 .018,00

0,9

31

1,0

unapređenje smještaja unutar obitelji ili oblici zamjene za obiteljsku skrb

1 .400 .000,00

0,8

1

*

usluge dnevnog ili poludnevnog boravka (osobe više životne dobi, djeca i odrasle osobe s invaliditetom)

1 .326 .048,66

0,8

8

0,3

donatorske akcije i razvoj zakladništva

1 .266 .390,31

0,8

80

2,7

medijacija

1 .055 .081,04

0,6

15

0,5

unapređenje turističke ponude

978 .500,00

0,6

26

0,9

humanitarne usluge za siromašne građane

930 .250,00

0,6

29

1,0

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh