Page 155

Iznos (kn)

%

n

%

osobe s invaliditetom

2 .946 .662,84

1,8

121

3,9

mladi s rizičnim oblicima ponašanja

2 .861 .101,40

1,7

30

1,0

ovisnici o opojnim drogama

2 .454 .958,97

1,5

62

2,0

ovisnici o nikotinu

1 .826 .471,20

1,1

14

0,5

obitelji

1 .485 .905,02

0,9

68

2,2

poljoprivrednici i ribari

1 .466 .696,00

0,9

8

0,3

poslovne organizacije

1 .372 .000,00

0,8

17

0,6

darovita djeca

1 .338 .685,00

0,8

7

0,2

djeca s teškoćama u razvoju

1 .315 .346,33

0,8

72

2,3

žene

1 .283 .752,11

0,8

33

1,1

ovisnici o alkoholu

895 .750,00

0,5

45

1,4

osobe s kroničnim bolestima

877 .241,38

0,5

47

1,5

nacionalne manjine

818 .458,00

0,5

48

1,5

starije i nemoćne osobe

784 .832,00

0,5

16

0,5

siromašne osobe

614 .750,00

0,4

8

0,3

žrtve obiteljskog nasilja

498 .750,00

0,3

5

0,2

djeca ratnih stradalnika

459 .416,00

0,3

19

0,6

opća populacija pacijenata

423 .000,00

0,3

15

0,5

umirovljenici

311 .000,00

0,2

34

1,1

beskućnici

291 .500,00

0,2

4

0,1

ustanove pružatelji socijalne skrbi

268 .000,00

0,2

3

0,1

djeca iz obitelji u sustavu socijalne skrbi

240 .000,00

0,1

3

0,1

obitelji i djeca branitelja

231 .674,80

0,1

11

0,4

mladi s posebnim potrebama

230 .979,76

0,1

12

0,4

odrasle osobe s intelektualnim teškoćama

224 .600,00

0,1

13

0,4

osobe s HIV / AIDS-om

210 .871,00

0,1

9

0,3

akademska zajednica

179 .285,00

0,1

322

10,4

nezaposleni

146 .000,00

0,1

15

0,3

roditelji

139 .750,00

0,1

5

0,2

navijačke skupine

126 .000,00

0,1

6

0,2

studenti

120 .834,00

0,1

14

0,5

veterani

100 .813,00

0,1

8

0,3

turisti

100 .000,00

0,1

1

*

policijski službenici

91 .000,00

0,1

2

0,1

azilanti

84 .700,00

0,1

14

raseljeni i izbjeglice

74 .000,00

*

2

0,1

trudnice

68 .500,00

*

3

0,1

poslodavci

62 .000,00

*

1

*

potrošači

59 .000,00

*

6

0,2

djeca bez roditeljske skrbi

54 .000,00

*

3

0,1

Romi

51 .670,00

*

8

0,3

obrazovne ustanove

50 .000,00

*

3

0,1

mladi s premećajem u ponašanju

44 .984,00

*

2

0,1

obiteljski centri

44 .000,00

*

4

0,1

III. prIkaz fInancIjskIh potpora Iz proračuna gradova – županIjskIh sredIšta

Izravna korisnička skupina

153

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh