Page 151

Zaštita i promicanje kulturnih i povijesnih dobara te zaštita i očuvanje prirode

Iznos (kn)

%

15 .000,00

1,4

3 .000,00

0,3

650,00

0,1

1.035.906,00

100,0

specifično područje djelovanja

Iznos (kn)

%

Institucionalna potpora udrugama za zaštitu životinja

779 .500,00

82,0

Zbrinjavanje pasa lutalica

51 .500,00

5,4

Zaštita autohtonih pasmina

50 .000,00

5,3

Zaštita malih životinja

28 .000,00

2,6

Zaštita ugroženih životinjskih vrsta

27 .500,00

2,5

Unapređenje kinologije

14 .000,00

2,2

950.500,00

100,0

specifično područje financiranja

Iznos (kn)

%

Podizanje opće konkurentnosti hrvatskog turizma

770 .000,00

85,7

Izrada izvornih suvenira

63 .500,00

7,1

Promocija Republike Hrvatske kroz turizam

60 .000,00

6,7

4 .500,00

0,5

898.000,00

100,0

specifično područje financiranja

Iznos (kn)

%

Promicanje obrazovanja za zaštitu okoliša i održivi razvoj

237 .500,00

59,5

Gospodarenje otpadom

55 .000,00

13,8

Potpora planinarskim, gljivarskim i ostalim društvima ljubitelja prirode

32 .500,00

8,1

Zaštita okoliša i prostora

25 .500,00

6,4

Unapređivanje kakvoće okoliša i prostora urbanih i ruralnih sredina

21 .000,00

5,3

Sprečavanje bespravne gradnje, očuvanje obalnog prostora, otoka i drugih posebno vrijednih prostora

15 .000,00

3,8

Očuvanje posebno vrijednih prostora

7 .500,00

1,6

Institucionalna potpora udrugama za zaštitu okoliša i udrugama za održivi razvoj

5 .000,00

1,5

399.000,00

100,0

Potpora prihvatljivom navijanju na športskim događanjima Osposobljavanje djece i mladih za informacijske i komunikacijske tehnologije ukupno:

4.2.15. Zaštita životinja tablica 195. Pregled specifičnih područja zaštite životinja

ukupno:

4.2.16. Turizam

III. prIkaz fInancIjskIh potpora Iz proračuna gradova – županIjskIh sredIšta

specifično područje financiranja

tablica 196. Pregled specifičnih područja turizma

Poticanje razvoja tematskih turističkih putova ukupno:

4.2.17. Zaštita okoliša i održivi razvoj tablica 197. Pregled specifičnih područja zaštite okoliša i održivog razvoja

ukupno:

149

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh