Page 144

Izvješće o fInancIjskIm potporama dodIjeljenIm za projekte I programe organIzacIja cIvIlnog društva u 2009. godInI

opće područje financiranja

Iznos (kn)

%

Turizam

898 .000,00

0,5

Zaštita okoliša i održivi razvoj

399 .000,00

0,2

Djelovanje udruga u gospodarskim i srodnim djelatnostima

335 .796,00

0,2

Stručno osposobljavanje i usavršavanje

305 .900,00

0,2

Znanstvene i znanstveno-stručne udruge

196 .467,00

0,1

Studentske udruge

147 .200,00

0,1

Međunarodna suradnja i proces pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji

130 .500,00

0,1

165.753.856,74

100,0

ukupno:

U tablici 179. nalazi se pregled općih područja financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2008. i 2009. godini radi komparacije dodijeljenih iznosa. Za područje Zaštite i spašavanja ne postoje podaci za 2008. godinu jer su se u upitniku za 2009. određene kategorije općih područja financiranja izmijenile.

tablica 179. Pregled općih područja financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2009 . godini u odnosu na 2008 . godinu Iznos dodijeljen u 2008. (kn)

Iznos dodijeljen u 2009. (kn)

trend (%)

Šport

96 .097 .240,99

98 .831 .635,33

 2,8

Zaštita i promicanje kulture, kulturnih i povijesnih dobara te očuvanja prirode

20 .200 .454,45

16 .130 .433,23

 20,1

Zaštita i očuvanje zdravlja, psihičkog i tjelesnog integriteta te unapređenje kvalitete života

15 .068 .897,09

6 .298 .231,59

 58,2

Potpora osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebama i socijalno ugroženim skupinama

11 .452 .346,41

8 .855 .803,88

 22,7

Tehnička kultura

6 .321 .480,02

5 .592 .964,00

 11,5

Sudionici i stradalnici Domovinskog rata

5 .842 .673,33

4 .749 .844,24

 18,7

Zaštita i promicanje ljudskih prava

2 .807 .090,35

2 .716 .435,00

 3,2

Demokratizacija, razvoj civilnog društva i volonterstva, jačanje socijalne kohezije, razvoj filantropije

2 .261 .955,33

3 .793 .503,09

 67,7

Prevencija svih oblika ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja djece i mladih

2 .251 .972,69

5 .146 .692,16

 128,5

Potpora djeci

1 .957 .005,70

2 .131 .834,10

 8,9

Sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu Republike Hrvatske

1 .647 .074,54

1 .187 .948,00

 27,9

Potpora mladima

1 .447 .996,89

1 .613 .182,18

 11,4

Djelovanje udruga u gospodarskim i srodnim djelatnostima

1 .129 .298,00

335 .796,00

 70,3

Zaštita okoliša i održivi razvoj

946 .141,82

399 .000,00

 57,8

Poticanje i afirmacija stvaralaštva te unapređenje životnih vještina i sposobnosti djece i mladih

853 .614,03

1 .035 .906,00

 21,4

Zaštita životinja

755 .250,00

950 .500,00

 25,8

Turizam

503 .000,00

898 .000,00

 78,5

Znanstvene i znanstveno stručne udruge

274 .612,96

196 .467,00

 28,5

Studentske udruge

177 .792,70

147 .200,00

 17,2

Stručno osposobljavanje i usavršavanje

169 .412,20

305 .900,00

 80,6

opće područje financiranja

142

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh