Page 141

U 2009. je godini izvan natječaja, odlukom čelnika tijela JLPS-a, dodijeljeno ukupno 12.426.974,10 kn ili 7,3% ukupnog iznosa. Na taj je način, između ostalih, financijske potpore dodijelilo dvanaest gradova – županijskih središta. Malo više od trećine iznosa, 4.327.246,88 kn, dodijelio je Grad Velika Gorica. Prema apsolutnom iznosu slijedi Grad Rijeka, koji je izvan natječaja dodijelio 3.338.763,22 kn, odnosno 8,9% u odnosu na ukupno dodijeljeni iznos grada Rijeke. Više od 20% ukupno dodijeljenog iznosa dodijeljeno je odlukom čelnika u Požegi i Splitu. Grad Bjelovar dodijelio je ukupno 567.350,00 kuna i to ukupni iznos odlukom čelnika tijela JLPS-a. Ostali davatelji te vrste financijske potpore zastupljeni su s manje od 10% ukupnog iznosa. Njihovi su podaci prikazani u tablici te poredani prema visini dodijeljenog iznosa.

tablica 176. Pregled financijskih sredstava dodijeljenih izvan natječaja, odlukom čelnika davatelja financijske potpore naziv davatelja financijske potpore

Iznos dodijeljen odlukom čelnika tijela (kn)

ukupno dodijeljeni iznos (kn)

odlukom čelnika / ukupan iznos (%)

Grad Velika Gorica

4 .327 .246,88

13 .483 .736,00

32,1

Grad Rijeka

3 .338 .763,22

37 .257 .736,30

8,9

Grad Požega

1 .445 .513,00

6 .977 .560,00

20,7

Grad Split

1 .315 .000,00

5 .490 .626,89

23,9

Grad Koprivnica

717 .434,16

6 .465 .413,28

11,1

Grad Bjelovar

567 .350,00

567 .350,00

100,0

Grad Zadar

231 .000,00

24 .080 .500,00

0,1

Grad Čakovec

202 .266,84

3 .672 .898,26

5,5

Grad Virovitica

91 .900,00

2 .901 .007,00

3,2

Grad Pazin

91 .500,00

1 .670 .110,00

5,5

Grad Krapina

56 .000,00

2 .561 .990,97

2,2

Grad Dubrovnik

43 .000,00

10 .823 .118,68

0,4

Grad Osijek

0

20 .801 .650,00

/

Grad Karlovac

0

8 .287 .900,00

/

Grad Šibenik

0

5 .850 .800,00

/

Grad Slavonski Brod

0

5 .301 .073,00

/

Grad Vukovar

0

4 .684 .532,00

/

Grad Sisak

0

3 .362 .950,28

/

Grad Gospić

0

2 .797 .424,08

/

Grad Varaždin

0

952 .940,00

/

12.426.974,10

167.991.376,74

7,3

ukupno:

III. prIkaz fInancIjskIh potpora Iz proračuna gradova – županIjskIh sredIšta

3.3. Pregled financijskih sredstava dodijeljenih izvan natječaja, odlukom čelnika tijela JLPS-a, davatelja financijske potpore

139

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh