Page 128

Izvješće o fInancIjskIm potporama dodIjeljenIm za projekte I programe organIzacIja cIvIlnog društva u 2009. godInI

6.8. Troškovi za provedbu natječaja/javnog poziva za dodjelu financijskih potpora organizacijama civilnog društva Ukupni troškovi nastali provedbom natječaja/javnih poziva u 2009. godini na županijskoj razini iznose 644.309,73 kn. Najveći iznos troškova zabilježen je u Gradu Zagrebu, a on čini 0,12% ukupnog iznosa koji je dodijelio Grad Zagreb, odnosno 292.961,02 kn. Iznos troškova za sve davatelje financijske potpore koji su u upitniku naveli tu stavku prikazani su u tablici 157.

tablica 157. Pregled iznosa troškova za provedbu natječaja / javnih poziva prema davatelju financijske potpore troškovi (kn)

ukupan iznos dodijeljene potpore u 2009. (kn)

troškovi / ukupan iznos (%)

292 .961,02

250 .682 .079,34

0,1

Zagrebačka županija

81 .896,10

14 .750 .932,09

0,6

Istarska županija

75 .270,60

6 .413 .729,88

1,2

Karlovačka županija

53 .033,98

4 .883 .700,00

1,1

Splitsko-dalmatinska županija

31 .000,00

11 .220 .846,56

0,3

Dubrovačko-neretvanska županija

24 .000,00

3 .168 .000,00

0,8

Osječko-baranjska županija

13 .837,50

10 .880 .682,63

0,1

Međimurska županija

11 .950,25

2 .862 .141,00

0,4

Krapinsko-zagorska županija

11 .065,42

4 .527 .618,60

0,2

Sisačko-moslavačka županija

10 .019,86

2 .584 .039,44

0,4

Brodsko-posavska županija

9 .330,84

4 .227 .867,11

0,2

Koprivničko-križevačka županija

6 .500,00

3 .340 .100,00

0,2

Vukovarsko-srijemska županija

6 .000,00

3 .157 .155,00

0,2

Šibensko-kninska županija

5 .188,50

4 .673 .234,40

0,1

Bjelovarsko-bilogorska županija

2 .681,32

3 .121 .396,34

*

Požeško-slavonska županija

2 .600,00

997 .150,00

0,3

Zadarska županija

2 .481,00

2 .963 .150,00

*

Varaždinska županija

1 .793,34

3 .356 .850,00

*

Primorsko-goranska županija

1 .700,00

15 .812 .254,86

*

Virovitičko-podravska županija

1 .000,00

2 .808 .352,35

*

0

2 .194 .500,00

/

644.309,73

358.625.779,60

0,2

davatelj financijske potpore Grad Zagreb

Ličko-senjska županija ukupno:

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1% te je radi preglednosti izuzet iz tablice

Analizirajući tip nastalih troškova, utvrđeno je da je u većini slučajeva, 77,3%, riječ o troškovima objavljivanja natječaja, za što je izdvojeno ukupno 320.097,82 kn. U 21,2% slučajeva trošak čine naknade članovima stručnih tijela, koje su u 2009. godini iznosile 221.389,02 kn.

tablica 158. Pregled vrsta troškova za provedbu natječaja vrste troškova za provedbu natječaja

n

%

troškovi objavljivanja natječaja

51

77,3

naknade članovima stručnih tijela

14

21,2

naknade vanjskim suradnicima

3

4,5

ostali troškovi

1

1,5

N u tablici označava broj natječaja uz napomenu da je u tom pitanju bila otvorena mogućnost višestrukih odgovora

126

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh