Page 125

U više od polovice analiziranih slučajeva procjenu prijavljenih programa i projekata obavlja nezavisno stručno tijelo (56,1%). U 15 slučajeva procjenu obavlja osoba u tijelu JLPS-a zadužena za suradnju s organizacijama civilnog društva, a u gotovo 20% natječaja (njih 12) procjenu obavlja čelnik tijela.

tablica 148. Procjena prijavljenih programa i projekata procjena prijavljenih programa i projekata

n

%

a) nezavisno stručno tijelo

37

56,1

b) osoba u tijelu JLPS-a zadužena za suradnju s organizacijama civilnog društva

15

22,7

c) čelnik JLPS-a

12

18,2

d) županijski tim za implementaciju Plana za zdravlje

1

1,5

h) upravni odjel

1

1,5

66

100,0

sastav i imenovanje nezavisnog stručnog tijela određuje

n

%

a) županijsko poglavarstvo

16

43,2

b) čelnik JLPS-a

10

27,0

c) županijska skupština

8

21,6

d) čelnik tijela na prijedlog osobe u tijelu JLPS-a zadužene za suradnju s organizacijama civilnoga društva

2

5,4

e) čelnik upravnog odjela

1

2,7

nezavisno stručno tijelo čine:

n

%

a) članovi predstavničkog tijela JLPS-a

21

56,8

b) nezavisni stručnjaci

17

45,9

c) predstavnici znanstvenih i stručnih institucija

12

48,6

d) predstavnici organizacija civilnog društva

12

48,6

e) predstavnici upravnih tijela JLPS-a

4

6,1

g) županijsko poglavarstvo

1

2,7

ukupno:

II. prIkaz fInancIjskIh potpora Iz županIjskIh proračuna

6.4. Procjena prijavljenih programa i projekata

N = broj natječaja

tablica 149. Određivanje sastava i imenovanje nezavisnog stručnog tijela

N = broj natječaja

tablica 150. Sastav nezavisnog stručnog tijela

N u tablici označava broj natječaja uz napomenu da je u tom pitanju bila otvorena mogućnost višestrukih odgovora

Konačnu odluku o dodjeli financijskih potpora u 22,7% slučajeva donosi predstavničko tijelo županije. U 13 slučajeva tu je odluku donijelo županijsko poglavarstvo, odnosno čelnik JLPS-a na prijedlog osobe zadužene za suradnju s organizacijama civilnog društva. U 11 slučajeva konačnu odluku donio je čelnik JLPS-a na prijedlog nezavisnog stručnog tijela koje je razmatralo projekte, a u jednakom broju slučajeva spomenutu odluku samostalno donosi čelnik JLPS-a ili osoba koju on ovlasti.

123

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh