Page 122

Izvješće o fInancIjskIm potporama dodIjeljenIm za projekte I programe organIzacIja cIvIlnog društva u 2009. godInI

zakon ili drugi propis, nacionalna strategija ili nacionalni program

n

Zajednički memorandum o socijalnom uključivanju Republike Hrvatske

3

Zakon o šumama

3

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave

2

Nacionalni program razvitka otoka

2

Nacionalni program za suzbijanje trgovanja ljudima

2

Zakon o državnim potporama

2

Pravilnik o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa i osiguravanje sredstava za financiranje javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi

2

Zakon o sustavu državne uprave

1

Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi i ribarstvu

1

Zakon o otocima

1

Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

1

Zakon o znanosti i visokom obrazovanju

1

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između RH i Svjetske banke

1

Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije

1

Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja

1

Odluka o izvršavanju proračuna Istarske županije

1

Mjere za poticanje gospodarstva i zapošljavanja u Istarskoj županiji

1

Zakon o studenskom zboru

1

Odluka županijskog poglavarstva

1

Zakon o JLPS-u

1

N u tablici označava broj slučajeva, uz napomenu da je u tom pitanju bila otvorena mogućnost višestrukih odgovora

6.3. Natječaji i javni pozivi za organizacije civilnog društva raspisani u 2009. godini Tijekom 2009. godine na razini županija, dvadeset jedan davatelj financijske potpore raspisao je 66 natječaja i javnih poziva za financiranje organizacija civilnog društva. U većini slučajeva davatelj financijske potpore raspisao je više natječaja, a najviše natječaja – po 11 – zabilježeno je u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji.

tablica 141. Pregled broja raspisanih natječaja i javnih poziva prema davateljima financijskih potpora naziv davatelja financijske potpore

120

Broj natječaja raspisanih u 2009.

%

Grad Zagreb

11

16,8

Zagrebačka županija

11

16,8

Splitsko-dalmatinska županija

5

7,6

Vukovarsko-srijemska županija

4

6,1

Šibensko-kninska županija

4

6,1

Primorsko-goranska županija

4

6,1

Istarska županija

3

4,5

Međimurska županija

3

4,5

Sisačko-moslavačka županija

3

4,5

Zadarska županija

3

4,5

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh