Page 121

zakon ili drugi propis, nacionalna strategija ili nacionalni program

n

Zakon o udrugama

21

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

21

Zakon o športu

18

Zakon o tehničkoj kulturi

17

Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

15

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu

15

Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe opojnih droga u RH

13

Nacionalni program djelovanja za mlade

13

Nacionalna strategija za zaštitu od nasilja u obitelji

13

Nacionalni plan aktivnosti za prava i interese djece

12

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

12

Zakon o ustanovama

11

Nacionalni program za Rome i Akcijski plan Desetljeća za uključivanje Roma 2005 .–2015 .

9

Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke

9

Akcijski plan suzbijanja zlouporabe opojnih droga 2006 .– 2010 .

9

Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava

8

Zakon o vatrogastvu

8

Zakon o proračunu

7

Nacionalna strategija zaštite okoliša

7

Zakon o lovstvu

7

Zakon o zaštiti prirode

6

Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova 2006 .– 2010 .

6

Nacionalna populacijska politika

6

Nacionalni provedbeni plan za socijalno uključivanje

6

Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva

5

Zakon o ravnopravnosti spolova

5

Zakon o humanitarnoj pomoći

5

Nacionalni program odgoja i obrazovanja za ljudska prava

5

Nacionalna strategija zdravstva

5

Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva

5

Zakon o izvršavanju državnog proračuna

4

Zakon o zaštiti potrošača

4

Zakon o zaštiti prava pacijenata

4

Nacionalni program suzbijanja HIV / AIDS infekcije 2005 . – 2010 .

3

Zakon o volonterstvu

3

Zakon o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva

3

Nacionalna obiteljska politika

3

Nacionalni program zaštite potrošača .

3

Zakon o zakladama i fundacijama

3

Zakon o pružanju usluga u turizmu

3

II. prIkaz fInancIjskIh potpora Iz županIjskIh proračuna

tablica 140. Pregled propisa, javnih politika, strateških ili programskih dokumenata na temelju kojih se dodjeljuju financijske potpore

119

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh