Page 117

5.4.1. Osnovna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom/programom Rezultati analize pokazuju da su športske aktivnosti djece i mladih na razini županija u 2009. financirane u iznosu od 190.258.115,74 kn, što je više od polovice ukupnog iznosa. Slijede aktivnosti kulturnog stvaralaštva, u iznosu od 39.226.666,56 (10,9%) te aktivnosti usmjerene izgradnji kapaciteta organizacija civilnog društva, koje se kao osnovna aktivnost navode u 473 projekta i financirane su sa 16.054.471,67 kn (4,5%).

tablica 137. Osnovna aktivnost ili usluga projekata i programa osnovna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom / programom

Iznos (kn)

%

n

%

190 .258 .115,74

53,1

1820

21,7

kulturno stvaralaštvo

39 .226 .666,56

10,9

1195

14,2

izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva

16 .054 .471,67

4,5

473

5,6

tehničke aktivnosti djece i mladih

15 .263 .941,00

4,3

111

1,3

športska natjecanja

9 .677 .870,00

2,7

258

3,1

organiziranje slobodnog vremena

7 .886 .108,62

2,2

411

4,9

briga o osobama starije životne dobi, edukacija, tečajevi, radionice, druženja

6 .201 .952,00

1,7

99

1,2

poduzetničke i proizvodne aktivnosti

4 .986 .079,12

1,4

214

2,5

savjetovanje i psihosocijalna podrška

4 .762 .497,25

1,3

150

1,8

aktivnosti usmjerene podizanju razine kvalitete života osoba s invaliditetom

4 .445 .470,00

1,2

297

3,5

izvanškolsko i izvaninstitucionalno obrazovanje, stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje

4 .234 .479,72

1,2

276

3,3

informiranje i osvješćivanje javnosti (tribine, konferencije, javni nastupi, kampanje)

4 .073 .228,00

1,1

262

3,1

usluge usmjerene na podizanje kvalitete i kulture življenja

3 .174 .775,00

0,9

142

1,7

promicanje lovstva i povećanje matičnih lovnih fondova

2 .968 .896,67

0,8

269

3,2

istraživanje

2 .359 .100,00

0,7

237

2,8

izgradnja kapaciteta javnih ustanova pružatelja usluga

1 .753 .007,95

0,5

151

1,8

donatorske akcije i razvoj zakladništva

1 .547 .000,00

0,4

85

1,0

organiziranje likovne kolonije

1 .543 .464,60

0,4

30

0,4

rehabilitacija i terapijska intervencija

1 .514 .108,38

0,4

122

1,5

kulturni amaterizam udruga nacionalnih manjina

1 .423 .500,00

0,4

82

0,1

humanitarne usluge za siromašne građane

1 .128 .700,00

0,3

13

0,2

izgradnja kapaciteta javne i lokalne uprave

1 .126 .500,00

0,3

5

0,1

javno zagovaranje

1 .116 .260,00

0,3

59

1,9

izgradnja kapaciteta javnih ustanova pružatelja usluga

712 .500,00

0,2

7

0,1

usluge privremenog smještaja (prihvatilišta za beskućnike, skloništa za žrtve nasilja)

621 .665,92

0,2

7

0,1

usluge usmjerene na programe samopomoći (korisnicima materijalne pomoći i drugim marginaliziranim i socijalno ugroženim skupinama)

536 .260,00

0,1

20

0,2

unapređenje turističke ponude

533 .583,00

0,1

50

0,6

organizacija zajedničkih aktivnosti roditelja i djece s poremećajima u ponašanju

530 .700,00

0,1

19

0,2

umrežavanje

432 .750,00

0,1

25

0,3

suradnja s lokalnim institucijama

374 .000,00

0,1

11

0,1

preventivni zdravstveni pregledi i savjetovanja

324 .000,00

0,1

18

0,2

športske aktivnosti djece i mladih

II. prIkaz fInancIjskIh potpora Iz županIjskIh proračuna

5.4. Tip aktivnosti ili usluga koji se provodi projektom/programom

115

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh