Page 115

Iznos (kn)

turistički djelatnici

%

n

%

10 .000,00

*

2

*

stanovnici poslijeratnih zajednica

5 .000,00

*

1

*

seksualne manjine

5 .000,00

*

1

*

djeca bez roditeljske skrbi

2 .500,00

*

1

*

20 .700 .801,74

5,8

1194

14,2

358.625.779,60

100,0

8397

100,0

projekti s neoznačenom skupinom izravnih korisnika ukupno:

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1% te je radi preglednosti izuzet iz tablice

5.3.2. Neizravna korisnička skupina Više od polovice neizravnih korisnika financiranih projekata i programa, prema iznosu dodijeljenom u 2009. na razini županija, čini opća populacija djece i mladih, 52,5% ili 188.276.116,70 kn. Na drugom je mjestu opća populacija građana, kojoj je dodijeljeno 8,9% ukupnog iznosa, odnosno 31.834.823,92 kn. Podaci za ostale neizravne korisnike prikazani su u tablici 136.

II. prIkaz fInancIjskIh potpora Iz županIjskIh proračuna

Izravna korisnička skupina

tablica 136. Neizravna korisnička skupina neizravna korisnička skupina

Iznos (kn)

%

n

%

188 .276 .116,70

52,5

1716

20,4

opća populacija građana

31 .834 .823,92

8,9

1218

14,5

udruge i građanske inicijative

20 .758 .519,60

5,8

576

6,7

mladi – opća populacija

16 .045 .812,67

4,5

688

8,2

obitelji

13 .803 .972,12

3,8

627

7,5

mladi s posebnim potrebama

9 .231 .440,00

2,5

280

3,3

darovita djeca

7 .117 .067,56

2,0

25

0,3

djeca s teškoćama u razvoju

4 .941 .823,33

1,4

28

0,3

starije i nemoćne osobe

4 .551 .402,00

1,3

50

0,6

poljoprivrednici i ribari

4 .061 .897,34

1,1

265

3,2

regionalna ili lokalna samouprava

3 .336 .348,16

0,9

54

0,6

obitelji i djeca branitelja

2 .766 .457,35

0,7

152

1,8

ruralno stanovništvo

2 .610 .657,58

0,7

168

2,0

turisti

2 .122 .000,00

0,6

66

0,8

nacionalne manjine

1 .833 .500,00

0,5

64

0,8

djeca bez roditeljske skrbi

1 .790 .000,00

0,5

6

0,1

osobe s invaliditetom

1 .750 .498,00

0,5

92

1,1

siromašne osobe

1 .389 .000,00

0,4

18

0,2

djeca iz obitelji u sustavu socijalne skrbi

1 .265 .875,93

0,3

134

1,6

djeca – opća populacija

1 .243 .300,00

0,3

54

0,6

mali poduzetnici i obrtnici

915 .560,96

0,2

15

0,2

opća populacija pacijenata

869 .300,00

0,2

45

0,5

žene

809 .490,00

0,2

48

0,6

akademska zajednica

661 .200,00

0,2

45

0,5

mladi s rizičnim oblicima ponašanja

652 .990,00

0,2

29

0,3

studenti

632 .580,00

0,2

10

0,1

branitelji

577 .800,01

0,2

65

0,8

djeca i mladi – opća populacija

113

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh