Page 114

Izvješće o fInancIjskIm potporama dodIjeljenIm za projekte I programe organIzacIja cIvIlnog društva u 2009. godInI

Izravna korisnička skupina

112

Iznos (kn)

%

n

%

žrtve obiteljskog nasilja

759 .861,92

0,2

23

0,3

veterani

686 .799,43

0,2

55

0,7

obitelji i djeca branitelja

602 .562,01

0,2

34

0,4

žene

583 .062,99

0,2

40

0,5

romska djeca i mladež

527 .250,00

0,1

12

0,1

odrasle osobe s intelektualnim teškoćama

505 .800,00

0,1

17

0,2

poslovne organizacije

471 .400,00

0,1

16

0,2

ruralno stanovništvo

463 .450,00

0,1

53

0,6

nezaposleni

453 .000,00

0,1

7

0,1

Romi

433 .000,00

0,1

47

0,6

djeca iz obitelji u sustavu socijalne skrbi

403 .140,00

0,1

15

0,2

roditelji

399 .750,00

0,1

19

0,2

navijačke skupine

288 .000,00

0,1

11

0,1

eksperimentatori konzumacije droga

255 .000,00

0,1

32

0,4

osobe s HIV / AIDS-om

249 .524,18

0,1

10

0,1

studenti

238 .600,00

0,1

25

0,3

opća populacija pacijenata

237 .000,00

0,1

23

0,3

beskućnici

216 .800,00

0,1

4

*

mali poduzetnici i obrtnici

212 .848,16

0,1

17

0,2

centri za socijalnu skrb

212 .500,00

0,1

4

*

darovita djeca

205 .000,00

0,1

10

0,1

obrazovne ustanove

203 .000,00

0,1

7

0,1

turisti

187 .000,00

0,1

10

0,1

djeca ratnih stradalnika

116 .000,00

*

8

0,1

roditelji djece s posebnim potrebama

433 .864,20

*

7

0,1

azilanti

70 .000,00

*

1

*

povratnici u poratna područja

58 .000,00

*

3

*

potrošači

56 .000,00

*

4

*

trudnice

50 .000,00

*

6

0,1

žrtve uznemirivanja na radu ili kršenja radničkih prava

50 .000,00

*

1

*

sindikati

49 .788,00

*

5

0,1

zatvorenici

49 .460,11

*

6

0,1

mladi s poremećajem u ponašanju

49 .000,00

*

7

0,1

psihički bolesnici

44 .500,00

*

5

0,1

ovisnici o nikotinu

44 .000,00

*

2

*

žene s invaliditetom

44 .000,00

*

2

*

raseljeni i izbjeglice

41 .058,00

*

3

*

poslodavci

30 .000,00

*

1

*

samohrani roditelji i djeca samohranih roditelja

30 .000,00

*

1

*

nacionalne institucije vlasti

20 .000,00

*

3

*

pravosudni djelatnici

19 .000,00

*

3

*

zdravstvene ustanove

18 .500,00

*

4

*

policijski službenici

17 .000,00

*

5

0,1

žrtve trgovine ljudima

11 .000,00

*

2

*

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh