Page 113

II. prIkaz fInancIjskIh potpora Iz županIjskIh proračuna

proveden sukladno ugovoru 94,3% proveden bez sklapanja ugovora 4,6% provedba je u tijeku (kod višegodišnjih programa) 1,1%

grafikon 14. Status provedbe projekta ili programa

5.3. Korisnici projekta ili programa 5.3.1. Izravna korisnička skupina Analizom podataka utvrđeno je da su u 2009. na razini županija sportaši imali najveći udio u ukupnom iznosu dodijeljenih sredstava, kao skupina izravnih korisnika financiranih projekata i programa. Oni se kao izravni korisnici spominju u čak 1466 projekata, financiranih sa 179.660.498,34 kn (50,1% ukupnog iznosa). Prema visini iznosa slijedi opća populacija građana (17,3%) te opća populacija djece i mladih (6,0%). Ostali korisnici zastupljeni su s udjelom manjim od 5%, a podaci su prikazani u tablici 135.

tablica 135. Izravna korisnička skupina Izravna korisnička skupina

Iznos (kn)

%

n

179 .660 .498,34

50,1

1466

17,5

opća populacija građana

62 .210 .893,10

17,3

1792

21,3

djeca i mladi – opća populacija

21 .495 .731,63

6,0

461

5,5

mladi – opća populacija

13 .270 .876,57

3,7

634

7,6

udruge i građanske inicijative

9 .428 .084,40

2,6

299

3,6

poljoprivrednici i ribari

5 .177 .108,54

1,4

264

3,1

osobe s invaliditetom

5 .127 .432,00

1,4

305

3,6

regionalna ili lokalna samouprava

4 .240 .483,93

1,2

317

3,8

branitelji

3 .677 .955,35

1,0

245

2,9

umirovljenici

3 .521 .902,00

1,0

44

0,5

djeca – opća populacija

3 .302 .250,00

0,9

130

1,5

starije i nemoćne osobe

2 .901 .920,00

0,8

79

0,9

mladi s rizičnim oblicima ponašanja

2 .243 .000,00

0,6

65

0,8

nacionalne manjine

2 .005 .000,00

0,6

98

1,2

djeca s teškoćama u razvoju

1 .831 .400,00

0,5

91

1,1

obitelj

1 .606 .750,00

0,4

23

0,3

akademska zajednica

1 .326 .950,00

0,4

34

0,4

osobe s kroničnim bolestima

1 .202 .998,00

0,3

54

0,6

ovisnici o alkoholu

1 .095 .805,00

0,3

108

1,3

mladi s posebnim potrebama

852 .000,00

0,2

45

0,5

siromašne osobe

847 .220,00

0,2

37

0,4

ovisnici o opojnim drogama

780 .700,00

0,2

37

0,4

sportaši

%

111

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh