Page 109

Iznos (kn)

%

Potpora djelovanju djece u civilnom društvu

57 .200,00

2,4

Institucionalna potpora udrugama za djecu

45 .500,00

1,9

Profesionalno usmjeravanje i savjetovanje djece

10 .000,00

0,4

2.354.511,54

100,0

specifično područje djelovanja

Iznos (kn)

%

Institucionalna potpora djelovanju znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

1 .763 .293,10

80,3

Priređivanje znanstvenih i znanstveno-stručnih skupova

295 .600,00

13,5

Tiskanje znanstvenih i znanstveno-stručnih časopisa

137 .000,00

6,2

2.195.893,10

100,0

specifično područje financiranja

Iznos (kn)

%

Zaštita digniteta političkih zatvorenika, veterana, civilnih invalida rata te izbjeglica i raseljenih osoba

440 .394,43

20,6

Edukacija za mir, ljudska prava i demokraciju

395 .500,00

18,6

Pomoć žrtvama obiteljskog nasilja

393 .711,92

18,5

Promicanje antifašizma

301 .265,00

14,1

Odgoj i obrazovanje o pravima nacionalnih manjina, interkulturalizam / multikulturalizam

204 .000,00

9,6

Ravnopravnost spolova

126 .000,00

5,9

Institucionalna potpora udrugama za zaštitu i promicanje ljudskih prava

77 .500,00

3,6

Pomoć beskućnicima

46 .800,00

2,2

Odgoj i obrazovanje o pravima djeteta

37 .500,00

1,8

Odgojno-obrazovni program za romsku djecu i mladež

35 .000,00

1,7

Edukacija o trgovanju ljudima te pomoć žrtvama trgovanja ljudima

28 .000,00

1,3

Besplatna pravna pomoć

13 .000,00

0,6

Unapređenje standarda izravnog rada s korisnicima – žrtvama svih oblika nasilja

8 .500,00

0,4

Osvješćivanje pripadnika romske nacionalne manjine o ljudskim pravima

8 .500,00

0,4

Zaštita prava azilanata

5 .000,00

0,2

Suzbijanje uznemirivanja na radnom mjestu, zaštita žrtava mobinga

5 .000,00

0,2

Obrazovanje za djelovanje djece i mladih u civilnom društvu

5 .000,00

0,2

Zaštita ljudskih prava u zatvorima i kaznionicama

2 .500,00

0,1

2.133.171,35

100,0

ukupno:

4.2.14. Znanstvene i znanstveno stručne udruge tablica 124. Pregled specifičnih područja znanstvenih i znanstveno stručnih udruga

ukupno:

II. prIkaz fInancIjskIh potpora Iz županIjskIh proračuna

specifično područje financiranja

4.2.15. Zaštita i promicanje ljudskih prava tablica 125. Pregled specifičnih područja zaštite i promicanja ljudskih prava

ukupno:

107

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh