Page 102

Izvješće o fInancIjskIm potporama dodIjeljenIm za projekte I programe organIzacIja cIvIlnog društva u 2009. godInI

opće područje financiranja

Iznos (kn)

Zaštita životinja

1 .465 .000,00

0,4

Zaštita okoliša i održivi razvoj

1 .330 .780,00

0,4

Studentske udruge

671 .000,00

0,2

Poticanje i afirmacija stvaralaštva te unapređenje životnih vještina i sposobnosti djece i mladih

504 .800,00

0,1

Turizam

526 .500,00

0,1

Međunarodna suradnja i proces pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji

375 .200,00

0,1

358.625.779,60

100,0

ukupno:

%

U tablici 110. nalazi se pregled općih područja financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2008. i 2009. godini radi komparacije dodijeljenih iznosa. Za područje Zaštite i spašavanja ne postoje podaci za 2008. godinu jer su se u upitniku za 2009. godinu određene kategorije općih područja financiranja izmijenile.

tablica 110. Pregled općih područja financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2009 . godini u odnosu na 2008 . godinu opće područje financiranja Šport

100

Iznos dodijeljen u 2008. (kn)

Iznos dodijeljen u 2009. (kn)

trend (%)

254 .516 .720,05

207 .243 .986,42

 18,6

Zaštita i promicanje kulture, kulturnih i povijesnih dobara te očuvanja prirode

43 .481 .440,00

42 .870 .686,56

 1,6

Tehnička kultura

15 .708 .877,80

16 .009 .898,92

 1,9

Zaštita i očuvanje zdravlja, psihičkog i tjelesnog integriteta te unapređenje kvalitete života

13 .980 .353,74

12 .062 .035,32

 13,7

Potpora osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebama i socijalno ugroženim skupinama

12 .568 .020,20

12 .804 .812,44

 1,9

Sudionici i stradalnici Domovinskog rata

10 .955 .821,93

9 .807 .704,86

 10,5

Djelovanje udruga u gospodarskim i srodnim djelatnostima

9 .070 .159,21

10 .921 .323,15

 20,4

Prevencija svih oblika ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja djece i mladih

8 .798 .799,00

8 .852 .701,40

 0,6

Demokratizacija, razvoj civilnog društva i volonterstva, jačanje socijalne kohezije, razvoj filantropije

5 .325 .299,75

8 .261 .182,97

 55,1

Potpora mladima

4 .255 .340,60

5 .797 .426,57

 36,2

Zaštita okoliša i održivi razvoj

3 .225 .762,66

1 .330 .780,00

 58,7

Sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu Republike Hrvatske

2 .699 .500,00

2 .444 .480,00

 9,4

Potpora djeci

2 .248 .788,00

2 .354 .511,54

 4,7

Poticanje i afirmacija stvaralaštva te unapređenje životnih vještina i sposobnosti djece i mladih

2 .039 .600,00

504 .800,00

 0,8

Turizam

1 .846 .700,00

526 .500,00

 75,3

Znanstvene i znanstveno-stručne udruge

1 .846 .654,00

2 .195 .893,10

 18,9

Stručno osposobljavanje i usavršavanje odraslih

1 .828 .666,00

1 .704 .185,00

 6,8

Zaštita i promicanje ljudskih prava

1 .753 .250,40

2 .133 .171,35

 21,7

Zaštita životinja

1 .233 .100,00

1 .465 .000,00

 18,8

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh