Page 1

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE URED ZA UDRUGE

IZVJEŠĆE O FINANCIRANJU

projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini


Vlada Republike Hrvatske Ured za udruge

IZVJEŠĆE O FINANCIRANJU projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

Zagreb, 2011.


IZDAVAČ Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske Radnička cesta 80/V 10000 Zagreb Tel: 01 4599 810 Faks: 01 4599 811 E-pošta: info@uzuvrh.hr Internetska stranica: www.uzuvrh.hr

ZA IZDAVAČA dr. sc. Igor Vidačak

UREDNICA Vesna Lendić Kasalo, dipl. iur.

PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA Marica Grofelnik Marina Lochert, dipl. pol. Ante Martić, dipl. iur. Daniel Šoštarić, dipl. ing. računarstva

LEKTURA Mirjana Paić-Jurinić, prof.

GRAFIČKO OBLIKOVANJE Ermego d.o.o.

TISAK Printera grupa d.o.o., Sveta Nedelja

NAKLADA 500 primjeraka

Zagreb, 2011.

ISSN 1847-649X


Sadržaj Uvodne napomene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Preporuke za unapređenje sustava financiranja projekata i programa organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 I. PRIKAZ FINANCIJSKIH POTPORA NA NACIONALNOJ RAZINI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Sažetak analize dodijeljenih proračunskih sredstava za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1. Pregled financijskih i nefinancijskih potpora programima i projektima organizacija civilnog društva u 2010. godini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 1.1. Pregled ukupnih financijskih i nefinancijskih potpora dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnoga društva u 2010. godini na nacionalnoj razini, prema izvorima sredstava . . . . . . . . . . . . . . 16 1.2. Pregled potpora dodijeljenih organizacijama civilnoga društva u 2010. godini prema vrsti i načinu dodjeljivanja potpore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1.3. Pregled financijskih potpora dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna, dijela prihoda od igara na sreću i naknada za zaštitu okoliša, prema tijelima državne uprave/uredima Vlade RH/javnim institucijama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 1.4. Pregled financijskih potpora dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna u 2010. godini, prema tijelima državne uprave/uredima Vlade RH/javnim institucijama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1.5. Pregled financijskih potpora dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz dijela prihoda od igara na sreću u 2010. godini, prema tijelima državne uprave/uredima Vlade RH/javnim institucijama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1.6. Pregled financijskih potpora dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz sredstava naknade za onečišćenje okoliša, naknade za korištenje okoliša, naknade za opterećenje okoliša i posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon u 2010. godini, prema tijelima državne uprave/uredima Vlade RH/javnim institucijama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1.7. Pregled financijskih sredstava dodijeljenih izvan natječaja, odlukom čelnika davatelja financijske potpore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 1.8. Pregled nefinancijskih potpora dodijeljenih odlukom čelnika tijela državne uprave/ureda Vlade RH/javne institucije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 1.9. Povrat sredstava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 2. Pregled financijskih potpora dodijeljenih programima i projektima organizacija civilnoga društva prema području financiranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 2.1. Opća područja financiranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 2.2. Specifična područja financiranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 2.2.1. Šport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 2.2.2. Zaštita i promicanje kulture, kulturnih i povijesnih dobara te očuvanja prirode . . . . . . . . . . . 31 2.2.3. Potpora osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebama i socijalno ugroženim skupinama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 2.2.4. Sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu Republike Hrvatske . . . . . . . . . . . . . . . 32 2.2.5. Demokratizacija, razvoj civilnog društva i volonterstva, jačanje socijalne kohezije, razvoj filantropije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 2.2.6. Sudionici i stradalnici Domovinskog rata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 2.2.7. Tehnička kultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 2.2.8. Zaštita i očuvanje zdravlja, psihičkog i tjelesnog integriteta te unapređenje kvalitete života . . . . 34 2.2.9. Prevencija svih oblika ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja djece i mladih . . . . . . . . . . . . . . 34 2.2.10. Turizam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 2.2.11. Znanstvene i znanstveno-stručne udruge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 2.2.12. Zaštita i promicanje ljudskih prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 2.2.13. Djelovanje udruga u gospodarskim i srodnim djelatnostima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 2.2.14. Poticanje i afirmacija stvaralaštva te unapređenje životnih vještina i sposobnosti djece i mladih . 36 2.2.15. Potpora mladima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 2.2.16. Međunarodna suradnja i proces pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji . . . . . . . . . 36 2.2.17. Zaštita okoliša i održivi razvoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 2.2.18. Potpora djeci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 2.2.19. Zaštita i spašavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 2.2.20. Zaštita životinja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 2.2.21. Stručno osposobljavanje i usavršavanje odraslih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 2.3. Pregled područja financiranja prema tijelu državne uprave/uredu Vlade RH/javnoj instituciji davatelju financijske potpore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 2.3.1. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

3


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

2.3.2. Ministarstvo kulture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 2.3.3. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 2.3.4. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 2.3.5. Savjet za nacionalne manjine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 2.3.6. Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 2.3.7. Vlada Republike Hrvatske – proračunska zaliha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 2.3.8. Ministarstvo turizma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 2.3.9. Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 2.3.10. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 2.3.11. Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 2.3.12. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 2.3.13. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 2.3.14. Vlada Republike Hrvatske – Ured za ljudska prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 2.3.15. Ministarstvo unutarnjih poslova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 2.3.16. Vlada Republike Hrvatske – Ured za suzbijanje zlouporabe droga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 2.3.17. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 2.3.18. Ministarstvo pravosuđa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 2.3.19. Vlada Republike Hrvatske – Ured za ravnopravnost spolova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 2.3.20. Vlada Republike Hrvatske – Ured za nacionalne manjine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 2.4. Pregled teritorijalne rasprostranjenosti financiranih projekata i programa prema županijama u kojima se provode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 2.5. Pregled teritorijalne rasprostranjenosti financiranih projekata i programa prema tijelu državne uprave/uredu Vlade RH/javnoj instituciji davatelju financijske potpore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 2.5.1. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 2.5.2. Ministarstvo kulture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 2.5.3. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 2.5.4. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 2.5.5. Savjet za nacionalne manjine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 2.5.6. Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 2.5.7. Vlada Republike Hrvatske – proračunska zaliha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 2.5.8. Ministarstvo turizma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 2.5.9. Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 2.5.10. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 2.5.11. Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 2.5.12. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 2.5.13. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 2.5.14. Vlada Republike Hrvatske – Ured za ljudska prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 2.5.15. Ministarstvo unutarnjih poslova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 2.5.16. Vlada Republike Hrvatske – Ured za suzbijanje zlouporabe droga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 2.5.17. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 2.5.18. Ministarstvo pravosuđa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 2.5.19. Vlada Republike Hrvatske – Ured za ravnopravnost spolova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 2.5.20. Vlada Republike Hrvatske – Ured za nacionalne manjine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 3. Pregled podataka prikupljenih iz detaljnih izvješća o financijskim potporama dodijeljenim projektima i programima organizacija civilnoga društva u 2010. godini vezanih uz trajanje, status, korisnike i aktivnosti financiranih projekata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 3.1. Trajanje financiranih projekata ili programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 3.2. Status provedbe projekta ili programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 3.3. Korisnici projekta ili programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 3.3.1. Izravna korisnička skupina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 3.3.2. Neizravna korisnička skupina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 3.4. Tip aktivnosti ili usluga koje se provode projektom/programom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 3.4.1. Osnovna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom/programom . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 3.4.2. Dodatni tip aktivnosti ili usluga koje se provode projektom/programom . . . . . . . . . . . . . . . 58 4. Raspisivanje, vrednovanje i praćenje natječaja za financiranje projekata i programa civilnoga društva u 2010. godini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 4.1. Organizacije civilnoga društva kojima su namijenjene financijske potpore u 2010. godini . . . . . . . . . . 60 4.2. Propisi, javne politike, strateški ili programski dokumenti na temelju kojih su financijske potpore dodijeljene organizacijama civilnoga društva u 2010. godini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 4.3. Natječaji i javni pozivi za organizacije civilnoga društva raspisani u 2010. godini . . . . . . . . . . . . . . . 62 4.4. Procjena prijavljenih programa i projekata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 4.5. Način obavještavanja organizacija civilnog društva i javnosti o rezultatima natječaja . . . . . . . . . . . . 65 4.6. Zaključivanje ugovora o dodjeljivanju financijskih potpora s organizacijama civilnoga društva . . . . . . 65 4.7. Uključenost djelatnika državne uprave u postupke financiranja organizacija civilnoga društva u 2010. godini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 4.8. Troškovi za provedbu natječaja/javnog poziva za dodjelu financijskih potpora organizacijama civilnoga društva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 4.9. Sadržaj i broj prigovora zaprimljenih na rezultate dodjele financijskih potpora u 2010. godini . . . . . . . 67 4.10. Praćenje provedbe programa i projekata financiranih u 2010. godini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 5. Primjeri uspješno provedenih projekata financiranih iz državnog proračuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

4


Sadržaj

II. PRIKAZ FINANCIJSKIH POTPORA IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Sažetak analize financijskih potpora iz županijskih proračuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 1. Pregled financijskih i nefinancijskih potpora programima i projektima organizacija civilnoga društva u 2010. godini iz županijskih proračuna, prema izvorima sredstava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 2. Zbirni pregled financijskih potpora programima i projektima organizacija civilnoga društva u 2010. godini iz županijskih proračuna, prema vrsti i načinu dodjeljivanja potpore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 3. Pregled financijskih potpora dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz županijskih proračuna u 2010. godini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 3.1. Pregled financijskih potpora dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz županijskih proračuna u 2010. godini u odnosu na 2009. godinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 3.2. Pregled odnosa planiranih i ukupnih financijskih potpora dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz županijskih proračuna u 2010. godini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 3.3. Pregled financijskih potpora dodijeljenih izvan natječaja, odlukom čelnika tijela JLPS-a . . . . . . . . . . . 99 3.4. Povrat sredstava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 4. Pregled financijskih potpora dodijeljenih programima i projektima organizacija civilnoga društva iz županijskih proračuna prema području financiranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 4.1. Opća podučja financiranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 4.2. Specifična područja financiranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 4.2.1. Šport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 4.2.2. Zaštita i promicanje kulture, kulturnih i povijesnih dobara te očuvanja prirode . . . . . . . . . . 103 4.2.3. Tehnička kultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 4.2.4. Sudionici i stradalnici Domovinskog rata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 4.2.5. Potpora osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebama i socijalno ugroženim skupinama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 4.2.6. Zaštita i očuvanje zdravlja, psihičkog i tjelesnog integriteta te unapređenje kvalitete života . . . . 105 4.2.7. Prevencija svih oblika ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja djece i mladih . . . . . . . . . . . . . 105 4.2.8. Djelovanje udruga u gospodarskim i srodnim djelatnostima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 4.2.9. Zaštita i spašavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 4.2.10. Potpora mladima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 4.2.11. Potpora djeci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 4.2.12. Sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu Republike Hrvatske . . . . . . . . . . . . . . . 107 4.2.13. Demokratizacija, razvoj civilnoga društva i volonterstva, jačanje socijalne kohezije, razvoj filantropije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 4.2.14. Zaštita i promicanje ljudskih prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 4.2.15. Znanstvene i znanstveno stručne udruge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 4.2.16. Stručno osposobljavanje i usavršavanje odraslih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 4.2.17. Zaštita okoliša i održivi razvoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 4.2.18. Poticanje i afirmacija stvaralaštva te unapređenje životnih vještina i sposobnosti djece i mladih 109 4.2.19. Zaštita životinja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 4.2.20. Turizam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 4.2.21. Studentske udruge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 4.2.22. Međunarodna suradnja i proces pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji . . . . . . . . . 110 4.3. Pregled teritorijalne rasprostranjenosti financiranih projekata i programa prema županijama u kojima se provode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 4.4. Pregled teritorijalne rasprostranjenosti financiranih projekata i programa prema županiji – davatelju financijske potpore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 4.4.1. Grad Zagreb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 4.4.2. Zagrebačka županija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 4.4.3. Splitsko-dalmatinska županija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 4.4.4. Istarska županija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 4.4.5. Zadarska županija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 4.4.6. Varaždinska županija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 4.4.7. Sisačko-moslavačka županija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 4.4.8. Međimurska županija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 4.4.9. Požeško-slavonska županija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 4.4.10. Dubrovačko-neretvanska županija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 5. Podaci o financijskim potporama dodijeljenim projektima i programima organizacija civilnoga društva u 2010. godini: trajanje, status, korisnici i aktivnosti financiranih projekata, na razini županija . . . . . . . . . 114 5.1. Trajanje financiranih projekata ili programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 5.2. Status provedbe projekta ili programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 5.3. Korisnici projekta ili programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 5.3.1. Izravna korisnička skupina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 5.3.2. Neizravna korisnička skupina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 5.4. Tip aktivnosti ili usluga koji se provodi projektom/programom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 5.4.1. Osnovna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom/programom . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 5.4.2. Dodatni tip aktivnosti ili usluga koji se provodi projektom/programom . . . . . . . . . . . . . . . 120 6. Raspisivanje, vrednovanje i praćenje natječaja za financiranje projekata i programa civilnoga društva u 2010. godini na županijskoj razini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 6.1. Organizacije civilnoga društva kojima su namijenjene financijske potpore u 2010. godini . . . . . . . . . 121

5


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

6.2. Propisi, javne politike, strateški ili programski dokumenti na temelju kojih su financijske potpore dodijeljene organizacijama civilnoga društva u 2010. godini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3. Natječaji i javni pozivi za organizacije civilnoga društva raspisani u 2010. godini . . . . . . . . . . . . . . 6.4. Procjena prijavljenih programa i projekata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.5. Način obavještavanja organizacija civilnoga društva i javnosti o rezultatima natječaja . . . . . . . . . . 6.6. Zaključivanje ugovora o dodjeljivanju financijskih potpora s organizacijama civilnoga društva . . . . . . 6.7. Uključenost djelatnika regionalne samouprave i vanjskih suradnika u postupke financiranja organizacija civilnog društva u 2010. godini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.8. Troškovi za provedbu natječaja/javnog poziva za dodjelu financijskih potpora organizacijama civilnoga društva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.9. Sadržaj i broj prigovora zaprimljenih na rezultate financijskih potpora u 2010. godini . . . . . . . . . . . 6.10. Praćenje provedbe financiranih programa i projekata u 2010. godini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122 124 125 126 127 127 128 129 129

III. PRIKAZ FINANCIJSKIH POTPORA IZ PRORAČUNA GRADOVA – ŽUPANIJSKIH SREDIŠTA . . . . . . . . . . . . 132 Sažetak analize financijskih potpora iz proračuna gradova – županijskih središta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 1. Pregled ukupnih financijskih i nefinancijskih potpora dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnoga društva u 2010. godini iz proračuna gradova – županijskih središta, prema izvorima sredstava . . . . 136 2. Pregled ukupnih potpora dodijeljenih organizacijama civilnoga društva u 2010. godini iz proračuna gradova – županijskih središta, prema vrsti i načinu dodjeljivanja potpore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 3. Pregled ukupnih financijskih potpora dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz proračuna gradova – županijskih središta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 3.1. Pregled ukupnih financijskih potpora dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz proračuna gradova – županijskih središta u 2010. godini u odnosu na 2009. godinu . . . . . . . . . . . . . 139 3.2. Pregled odnosa planiranih i ukupno dodijeljenih financijskih potpora za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz proračuna gradova – županijskih središta u 2010. godini . . . . . . . . . . . . . . . . 139 3.3. Pregled financijskih sredstava dodijeljenih izvan natječaja, odlukom čelnika tijela JLPS-a, davatelja financijske potpore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 3.4. Pregled nefinancijskih potpora dodijeljenih odlukom čelnika tijela JLPS-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 3.5. Povrat sredstava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 4. Pregled financijskih potpora dodijeljenih programima i projektima organizacija civilnoga društva prema području financiranja iz proračuna gradova – županijskih središta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 4.1. Opća područja financiranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 4.2. Specifična područja financiranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 4.2.1. Šport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 4.2.2. Zaštita i promicanje kulture, kulturnih i povijesnih dobara te očuvanja prirode . . . . . . . . . . 146 4.2.3. Zaštita i očuvanje zdravlja, psihičkog i tjelesnog integriteta te unapređenje kvalitete života . . . . 146 4.2.4. Potpora osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebama i socijalno ugroženim skupinama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 4.2.5. Sudionici i stradalnici Domovinskog rata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 4.2.6. Zaštita i spašavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 4.2.7. Tehnička kultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 4.2.8. Prevencija svih oblika ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja djece i mladih . . . . . . . . . . . . . 148 4.2.9. Demokratizacija, razvoj civilnoga društva i volonterstva, jačanje socijalne kohezije, razvoj filantropije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 4.2.10. Potpora djeci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 4.2.11. Zaštita i promicanje ljudskih prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 4.2.12. Turizam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 4.2.13. Potpora mladima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 4.2.14. Poticanje i afirmacija stvaralaštva te unapređenje životnih vještina i sposobnosti djece i mladih 150 4.2.15. Sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu Republike Hrvatske . . . . . . . . . . . . . . . 151 4.2.16. Zaštita životinja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 4.2.17. Zaštita okoliša i održivi razvoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 4.2.18. Djelovanje udruga u gospodarskim i srodnim djelatnostima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 4.2.19. Znanstvene i znanstveno-stručne udruge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 4.2.20. Stručno osposobljavanje i usavršavanje odraslih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 4.2.21. Studentske udruge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 4.2.22. Međunarodna suradnja i proces pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji . . . . . . . . . 153 4.3. Pregled teritorijalne rasprostranjenosti financiranih projekata i programa prema županijama u kojima se provode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 4.4. Pregled teritorijalne rasprostranjenosti financiranih projekata i programa prema gradu – davatelju financijske potpore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 4.4.1. Grad Rijeka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 4.4.2. Grad Osijek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 4.4.3. Grad Velika Gorica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 4.4.4. Grad Dubrovnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 4.4.5. Grad Koprivnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 4.4.6. Grad Požega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 4.4.7. Grad Vukovar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 4.4.8. Grad Čakovec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

6


Sadržaj

5. Podaci o financijskim potporama dodijeljenim projektima i programima organizacija civilnoga društva u 2010. godini – trajanje, status, korisnici i aktivnosti financiranih projekata, na razini gradova – županijskih središta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1. Trajanje financiranih projekata ili programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. Status provedbe projekta ili programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3. Korisnici projekta ili programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3.1. Izravna korisnička skupina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3.2. Neizravna korisnička skupina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4. Tip aktivnosti ili usluga koji se provodi projektom/programom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4.1. Osnovna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom/programom . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4.2. Dodatni tip aktivnosti ili usluga koji se provodi projektom/programom . . . . . . . . . . . . . . . 6. Raspisivanje, vrednovanje i praćenje natječaja za financiranje projekata i programa civilnoga društva u 2010. godini, na razini gradova – županijskih središta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1. Organizacije civilnoga društva kojima su namijenjene financijske potpore u 2010. godini . . . . . . . . . 6.2. Propisi, javne politike, strateški ili programski dokumenti na temelju kojih su financijske potpore dodijeljene organizacijama civilnoga društva u 2010. godini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3. Natječaji i javni pozivi za organizacije civilnoga društva raspisani u 2010. godini na razini gradova – županijskih središta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.4. Procjena prijavljenih programa i projekata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.5. Način obavještavanja organizacija civilnoga društva i javnosti o rezultatima natječaja . . . . . . . . . . 6.6. Zaključivanje ugovora o dodjeljivanju financijskih potpora s organizacijama civilnog društva . . . . . . . 6.7. Uključenost u postupke financiranja organizacija civilnoga društva djelatnika lokalne samouprave i vanjskih suradnika u 2010. godini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.8. Troškovi za provedbu natječaja/javnog poziva za dodjelu financijskih potpora organizacijama civilnoga društva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.9. Sadržaj i broj prigovora zaprimljenih na rezultate financijskih potpora u 2010. godini . . . . . . . . . . . 6.10. Praćenje provedbe financiranih programa i projekata u 2010. godini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156 156 156 157 157 158 160 160 162 163 163 164 166 167 168 168 169 169 170 170

IV. OBJEDINJENI PRIKAZ IZNOSA FINANCIJSKIH POTPORA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA . . 172 Objedinjeni prikaz iznosa financijskih potpora iz proračuna županija, gradova i općina . . . . . . . . . . . . . . . 173 DODATAK: POPIS PROJEKATA UDRUGA U 2010. GODINI FINANCIRANIH IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA . . . . . . Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministarstvo kulture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Savjet za nacionalne manjine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vlada Republike Hrvatske – potpore dodijeljene iz proračunske zalihe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministarstvo turizma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministarstvo unutarnjih poslova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministarstvo pravosuđa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ured za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

189 191 207 271 290 317 325 337 339 347 350 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361

7


Uvodne napomene

Uspostava transparentnog sustava izvještavanja o financijskim sredstvima dodijeljenim za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna i drugih javnih izvora važan je dio jačanja sustava fiskalne odgovornosti, ali i doprinos rastu povjerenja javnosti u rad državnih tijela kao i u rad organizacija civilnoga društva koje provode projekte i programe od interesa za opće dobro u Republici Hrvatskoj. Nužnost unapređivanja postupaka dodjele financijskih sredstava iz javnih izvora, kao i praćenja i vrednovanja financiranih projekata, utvrđena je mjerama Operativnog plana Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, ali i mjerama Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije. Na tragu pozitivne prakse proteklih godina, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske svim je tijelima državne uprave, uredima Vlade Republike Hrvatske i drugim javnim institucijama davateljima financijskih potpora te svim jedinicama lokalne i područne samouprave (općinama, gradovima i županijama) dostavio Završni godišnji upitnik o postupcima i rezultatima odobrenih financijskih i nefinancijskih potpora dodijeljenih programima i projektima organizacija civilnoga društva u 2010. godini kao i obrazac Detaljno izvješće o dodijeljenim financijskim potporama projektima i programima organizacija civilnoga društva u 2010. godini, kako bi prikupio podatke o financiranju organizacija civilnoga društva iz javnih izvora u 2010. godini. Upitnik se sastojao od 30 pitanja čija je svrha, između ostalog, bila procjena stupnja usklađenosti postupaka i načela odobravanja financijskih i nefinancijskih potpora među pojedinim institucijama s Kodeksom pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga (NN 16/2007) te stvaranje podloge za prijedloge poboljšanja na tom području. Svrha obrasca Detaljno izvješće o dodijeljenim financijskim potporama projektima i programima organizacija civilnoga društva u 2010. godini bila je pružiti detaljniji uvid u (su)financirane programe i projekte organizacija civilnoga društva u 2010. godini, korisnike, aktivnosti i područja dodjele financijskih potpora. Oba dokumenta popunjavala su se na razini tijela državne uprave, odnosno lokalne i područne

8

samouprave, zbirno za sve financijske i nefinancijske potpore koje su pojedine ustrojstvene jedinice (uprave i/ili odjeli) dodijelile programima i projektima organizacija civilnoga društva u 2010. godini. Prikupljeni su podaci za ukupno dvadeset i jednog davatelja financijske potpore koji su imali ustrojen program za dodjeljivanje nekog oblika financijske ili nefinancijske potpore iz sredstava državnog proračuna. S regionalne i lokalne razine prikupljeni su i detaljno obrađeni podaci za svih dvadeset županija i Grad Zagreb, za sve gradove – središta županija, potom zbirni financijski podaci za 121 grad (od ukupno 126 gradova u Republici Hrvatskoj), kao i zbirni financijski podaci za 334 općine (od njih ukupno 429). Samo jedan grad i 13 općina izvijestili su da u 2010. godini organizacijama civilnoga društva nisu davali nikakav oblik potpore. Ostali gradovi i općine nisu se odazvali opetovanim pozivima za dostavu podataka. Svi prikupljeni podaci kodirani su i skupno obrađeni odgovarajućim statističkim metodama. Za potrebe ovog izvješća korištena je deskriptivna analiza te prikazana distribucija frekvencija svih pitanja koja je bilo moguće kvantitativno obraditi. Izvješće se sastoji od četiri dijela. U prvom dijelu donosimo pregled financijskih i nefinancijskih potpora organizacijama civilnoga društva od strane Vlade Republike Hrvatske i Vladinih ureda, tijela državne uprave i drugih javnih institucija davatelja financijskih potpora iz državnog proračuna u kojem su analizirane financijske potpore prema općem i specifičnom području djelovanja, trajanju, statusu provedbe, korisnicima i tipu aktivnosti financiranih projekata i programa, a prikazuje i detalje raspisivanja, vrednovanja i praćenja natječaja raspisanih tijekom 2010. godine. Na kraju tog dijela nalazi se nekoliko primjera uspješno provedenih projekata financiranih iz državnog proračuna. U drugom dijelu analizirane su potpore dodijeljene projektima i programima organizacija civilnoga društva na razini svih županija u Republici Hrvatskoj. Treći dio analizira financijske potpore iz proračuna gradova – županijskih središta, a posljednji, četvrti, donosi tablični prikaz dodijeljenih potpora u pojedinim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Izvješću je priložen CD s elektronskom


Uvodne napomene i preporuke

verzijom Izvješća i popisom svih 5.125 financiranih projekata iz državnog proračuna u 2010. godini s podacima o davatelju financijskih sredstava i nazivu natječaja, nazivu organizacije civilnoga društva i nazivu projekta ili programa, voditelju projekta ili programa te dodijeljenom iznosu.

Novina je u ovogodišnjem izvješću cjelovit pregled teritorijalne rasprostranjenosti financiranih projekata i programa prema županijama u kojima se provode i prema tijelima državne uprave, odnosno, jedinicama lokalne i područne samouprave koje su ih financirale.

Tablica 1. Trendovi u dodjeli sredstava iz pojedinih izvora Izvori sredstava

Dodijeljeni iznos potpora u 2008.

TDU/ Vladini uredi/javne institucije

624.170.075,33

 32,7

529.596.954,21

 15,2

489.012.308,40

 7,7

Županije

397.884.853,34

 17,7

358.625.779,60

 9,9

347.058.328,94

 3,2

Gradovi

510.456.185,13

 16,2

468.245.149,10

 8,3

438.146.622,65

 6,4

Općine

230.700.645,06

/

219.094.594,65

 5,0

186.686.499,50

 14,8

1.763.211.758,86

/

1.575.562.477,56

 10,6

1.460.903.759,49

 7,3

Ukupno:

Trend 2008./ 2007. (%)

Dodijeljeni iznos potpora u 2009.

Imajući u vidu izvješća koja je o sredstvima dodijeljenim organizacijama civilnoga društva iz javnih izvora Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske izrađivao proteklih godina, podaci u gornjoj tablici pokazuju kako se proteklih godina kretao trend sredstava dodijeljenih projektima i programima organizacija civilnoga društva. Do 2008. postojao je rast sredstava iz svih izvora. Nakon 2008. međutim ukupna sredstva počinju se smanjivati, osobito sredstva iz državnog proračuna. U 2010. zamjetno je usporavanje trenda smanjivanja sredstava iz javnih izvora, osim u slučaju općina, gdje je taj trend još uvijek iznad 10%. Ipak, valja imati na umu kako su se izvješća za općinsku razinu počela prikupljati tek 2009. godine za financiranje u 2008. godini i kako je za 2010. svoja izvješća dostavilo znatno manje općina nego prethodnih

Trend 2009./ 2008. (%)

Dodijeljeni iznos potpora u 2010.

Trend 2010./ 2009. (%)

godina, što također može biti jedan od uzroka takvog trenda. I ove godine Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske zahvaljuje svim službenicama i službenicima u tijelima državne uprave i jedinicama područne i lokalne samouprave. Bez njihove suradnje u prikupljanju, obradi i dostavljanju brojnih informacija ova publikacija ne bi bila ovako detaljna i sveobuhvatna. Nadamo se da smo uspjeli na objektivan način prikazati sve relevantne informacije o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnog društva u 2010. godini. Također, nadamo se da će to sadašnjim i budućim davateljima financijskih potpora pomoći pri planiranju novih natječaja i natječajnih postupaka, a organizacijama civilnog društva u što kvalitetnijoj pripremi projektnih prijedloga.

Preporuke za unapređenje sustava financiranja projekata i programa organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna Uzimajući u obzir preporuke uz izvješća o financijskim potporama dodijeljenim projektima i programima organizacija civilnoga društva u 2008. i 2009. godini, a s obzirom na nove izazove koje nosi proces pristupanja Europskoj uniji kao i potrebe

jačanja fiskalne odgovornosti i još racionalnijeg trošenja proračunskih sredstava, u predstojećem razdoblju potrebno je voditi računa o sljedećim preporukama:

9


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

1. S ciljem koordiniranja tijela državne uprave i vladinih ureda, područja financiranja i dinamike raspisivanja natječaja Ured za udruge Vlade RH treba: ZZ nastaviti održavati koordinacijske sastanke s davateljima financijskih potpora iz javnih izvora na nacionalnoj razini najmanje dva puta godišnje ZZ nastaviti organizirati i održavati Info dane, na kojima svi davatelji financijskih potpora programima i projektima organizacija civilnoga društva na nacionalnoj razini početkom svake godine trebaju potencijalnim i zainteresiranim korisnicima predstaviti natječaje koje će raspisati u tekućoj godini ZZ izraditi nacrt novog Kodeksa pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga u kojem će se detaljno urediti sustav dodjele financijskih potpora programima i projektima udruga i uskladiti standarde i postupke dodjele financijskih sredstava iz javnih izvora na nacionalnoj i lokalnim razinama s postupcima dodjele financijskih sredstava iz fondova Europske unije, kao i postupci za sustavno praćenje trošenja sredstava dodijeljenih udrugama iz javnih izvora s ciljem preveniranja i suzbijanja nenamjenskog trošenja dodijeljenih sredstava ZZ stvoriti tehničke preduvjete za početak rada novog informacijskog sustava za praćenje financijskih potpora udrugama kojim će se unaprijediti postupci provedbe natječaja, praćenja i vrednovanja projekata i programa udruga financiranih iz državnog proračuna, te omogućiti racionalnije i usklađenije financiranje projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u Republici hrvatskoj ZZ osigurati potpunu operacionalizaciju informacijskog sustava i početak njegova aktivnog korištenja od strane svih državnih institucija – davatelja financijskih potpora za projekte i programe udruga ZZ nastaviti koordinirati informacije među davateljima financijskih potpora o organizacijama civilnoga društva koje nenamjenski troše dodijeljena im sredstva ili se na drugi način ne pridržavaju ugovornih obveza

10

ZZ voditi računa o koordiniranim programima dodjele sredstava iz nacionalnih javnih izvora i sredstava iz fondova Europske unije namijenjenih organizacijama civilnoga društva ZZ u suradnji s nadležnim tijelima, razviti metodologiju praćenja i vrednovanja utjecaja financiranih projekata i programa na ravnopravnost spolova i ostale tzv. horizontalne teme. 2. Pri projektiranju i provedbi natječaja davatelji financijskih potpora iz javnih izvora na nacionalnoj razini, osim što trebaju primjenjivati načela Kodeksa pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga. trebaju: ZZ voditi računa o jasnoj povezanosti natječaja s nacionalnim strategijama ili programima za čiju je provedbu odgovorno tijelo koje raspisuje natječaj za financiranje programa i projekata organizacija civilnoga društva ZZ potaknuti organizacije civilnoga društva na stvaranje novih radnih mjesta tako da kroz financijske potpore dobivene za provedbu projekata/programa zapošljavaju određeni broj osoba koje bi radile na provedbi projekata na određeno ili neodređeno vrijeme ZZ radi jačanja sposobnosti udruga za korištenje fondova EU-a te boljeg usklađivanja financijskih potpora iz državnog proračuna i raspoloživih programa pomoći civilnom društvu iz proračuna EU-a u predstojećem razdoblju pri projektiranju natječaja moraju posebno vrednovati i podupirati udruge koje su već uspješno provodile projekte financirane iz fondova Europske unije i/ili koje su svoje projekte prijavljivale na te natječaje ZZ pratiti provedbu programa i projekata neposrednim praćenjem na terenu ZZ provoditi analizu učinkovitosti dodijeljenih javnih sredstava, odnosno omjera utrošenog s obzirom na izravne rezultate (npr. trošak po korisniku i tipu usluge ili aktivnosti i sl.) ZZ u koordinaciji s Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske razviti plan praćenja i vrednovanja odobrenih potpora kao i provedbe natječaja i za njegovu provedbu planirati odgovarajuća financijska sredstva.


I.

Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini


U ovom dijelu Izvješća obrađeni su podaci iz upitnika za tijela državne uprave koji se sastojao od 30 pitanja čija je svrha, između ostalog, bila procjena stupnja usklađenosti postupaka i načela odobravanja financijskih i nefinancijskih potpora među pojedinim institucijama s Kodeksom pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga (NN 16/2007) te stvaranje podloge za prijedloge poboljšanja na tom području. Popunjavanje obrasca Detaljno izvješće o dodijeljenim financijskim potporama projektima i programima organizacija civilnoga društva u 2010. godini trebalo je pružiti detaljniji uvid u (su)financirane programe i projekte organizacija civilnoga društva u 2010. godini, korisnike, aktivnosti i područja dodjele financijskih potpora. Oba dokumenta popunjavala su se na razini tijela državne uprave, zbirno za sve financijske i nefinancijske potpore koje su pojedine ustrojstvene jedinice (uprave i/ili odjeli) dodijelile programima i projektima organizacija civilnoga društva u 2010. godini. Prikupljeni su podaci za ukupno dvadeset i jednog davatelja financijske potpore koji su imali ustrojen program za dodjeljivanje nekog oblika financijske ili nefinancijske potpore.


Sažetak analize dodijeljenih proračunskih sredstava za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2010.

Temeljem provedene analize, možemo zaključiti sljedeće: ZZ Smanjeno je izdvajanje iz državnog proračuna za projekte i programe organizacija civilnoga društva u odnosu na 2009. godinu. Naime, u 2010. godini sveukupno je dodijeljeno 489.012.308,40 kn, što je u odnosu na 2009. godinu, u kojoj je dodijeljeno 529.596.954,21 kn, manje za 7,7%, odnosno za 40.584.645,81 kn. ZZ Iz navedenih sredstava ukupno je financirano 5125 programa i projekata, što je za 8,7% manje nego u 2009. godini kada je financirano ukupno 5611 programa i projekata. ZZ Iz dijela prihoda od igara na sreću dodijeljeno je 248.177.695,92 kn, odnosno 50,8% ukupnog iznosa, a iz sredstava državnog proračuna dodijeljeno je 238.793.416,40 kn ili 48,8%. ZZ Iz sredstava naknade za onečišćenje okoliša, korištenje okoliša, opterećenje okoliša i posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon izdvojeno je 0,2% ukupnog iznosa, odnosno 1.157.715,84 kn. ZZ Iznos protuvrijednosti dodijeljenih nefinancijskih potpora u 2010. iznosi 883.480,24 kn, što u ukupnom iznosu dodijeljenih sredstava čini udio od 0,2%. ZZ Financijske potpore dodijeljene izvan natječaja, odlukom čelnika davatelja financijske potpore, iznose 15.057.913,29 kn i čine 3,1% ukupno dodijeljenog iznosa.

ZZ Iz proračunske zalihe dodijeljeno je 4,2% ukupnog iznosa sredstava, odnosno 20.761.654,60 kn. ZZ Analizirajući iznose financijskih potpora prema tijelu državne uprave, najveći je iznos u 2010., kao i u 2009. godini, dodijelilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa – 147.176.023,69 kn ili 30,1% ukup­no dodijeljenih sredstava. ZZ Analizom dodijeljenih financijskih potpora prema području financiranja utvrđeno je da je za područje športa dodijeljeno nešto više od četvrtine ukupnog iznosa, odnosno 129.767.465,98 kn. Zaštita i promicanje kulture, kulturnih i povijesnih dobara te očuvanja prirode financirani su sa 104.934.392,94 kn, što predstavlja 21,5% ukupnog iznosa, dok je za projekte potpore osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebama i socijalno ugroženim skupinama dodijeljeno 17,9% ukupnog iznosa, 87.435.541,40 kn. ZZ Analizirajući dodijeljene financijske potpore prema teritorijalnoj rasprostranjenosti financiranih projekata i programa, odnosno, prema županijama u kojima su se provodili možemo zaključiti kako se više od polovice projekata/ programa (53,6%) provodi na području cijele Hrvatske. Ti su projekti/programi ujedno financirani sa 286.133.153,81 kn, što čini 58,6% ukupnog iznosa. Prema dodijeljenom iznosu slijedi kategorija koja obuhvaća područje nekoliko županija, unutar koje je financirano 316 pro-

13


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

grama/projekata i to u ukupnom iznosu od 44.645.705,58 kn. 381 financirani projekt/program provodio se na području Grada Zagreba, a financirani su u iznosu od 37.656.970,71 kn, što čini udio od 7,7% u ukupnom iznosu dodijeljenih sredstava. Projekti/programi provođeni na području ostalih županija u ukupnom iznosu sredstava čine udio manji od 4%. ZZ Detaljnom analizom financiranih projekata i programa u 2010. godini, s obzirom na trajanje, možemo zaključiti da 96% financiranih projekata traje do dvanaest mjeseci, a s obzirom na njihov status, da se 92,8% projekata i programa provodi sukladno ugovoru. ZZ Analizom podataka utvrđeno je da je u ukupnom iznosu dodijeljenih sredstava, kao skupina izravnih korisnika financiranih projekata i programa, u 2010. najveći udio imala opća populacija djece i mladih. Oni se kao izravni korisnici spominju u 287 projekata, financiranih u iznosu od 122.491.470,16 kn (25,1% ukupnog iznosa). Prema visini iznosa slijedi opća populacija građana (16,3%) te osobe s invaliditetom (11%). ZZ Četvrtinu neizravnih korisnika financiranih projekata i programa (26,4%) čini opća populacija građana, kojoj je u 2010. godini dodijeljeno 128.677.947,51  kn. Na drugom je mjestu opća populacija djece i mladih, kojoj je dodijeljeno 24,7% ukupnog iznosa, odnosno 120.560.558,40 kn. ZZ Rezultati analize pokazuju da je organiziranje slobodnog vremena aktivnost koja je u 2010. financirana sa 140.517.709,44 kn, što čini gotovo 30% ukupnog iznosa. Slijede aktivnosti kulturnog stvaralaštva, u iznosu od 95.339.847,88 kn (19,5%) te aktivnosti usmjerene podizanju kvalitete života osoba s invaliditetom, koje se kao osnovna aktivnost navode u 394 projekta, a financirane su sa 51.808.657,10 kn (10,6%). ZZ Najbrojniji dodatni tip aktivnosti također je organiziranje slobodnog vremena, koje se navodi u 780 projekata, a financirano je sa 157.481.957,13  kn, što čini 32,3% ukupnog iznosa. Slijedi izgradnja kapaciteta organizacija civilnoga društva, financirana sa 82.451.359,93 kn (16,9%). Informiranje i osvješćivanje javnosti kao dodatna aktivnost zastupljeno je iznosom od 50.040.010,41 kn i čini 10,3% ukupno dodijeljenog iznosa. ZZ Potpore su prvenstveno namijenjene pojedinačnim udrugama, koje navode gotovo svi davatelji financijskih potpora, te mrežama udruga i save-

14

zima, koje navodi jedanaest davatelja financijske potpore. ZZ Dvanaest davatelja financijske potpore sredstva dodjeljuje temeljem Zakona o udrugama što taj zakon čini najučestalijim aktom na temelju kojega se financiraju organizacije civilnog društva. Kodeks pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga, kao akt temeljem kojega se financiraju organizacije civilnoga društva, spominje se u pet slučaja. ZZ Tijekom 2010. godine šesnaest davatelja financijske potpore raspisalo je ukupno 52 natječaja i javna poziva za financiranje organizacija civilnoga društva. U većini slučajeva, davatelj financijske potpore raspisao je samo jedan natječaj. ZZ Dvadeset i tri natječaja raspisana su jednom godišnje za jedno programsko područje, a u dvadeset i jednom slučaju radilo se o godišnjem raspisivanju natječaja za dva i više programskih područja. ZZ Većina natječaja raspisuje se u razdoblju od siječnja do svibnja. ZZ Natječaj se uglavnom objavljuje na internetskoj stranici davatelja financijske potpore (59,6%). U gotovo 50% slučajeva obavijest o natječaju objavljena je u dnevnom tisku, a cjelovit tekst i na internetskoj stranici. U sredstvima javnog priopćavanja natječaj je objavljen u 42,3% slučajeva. ZZ Natječaj je u većini slučajeva otvoren za prijavu najmanje 30 dana. ZZ Kod 35 natječaja (67,3%) prijave se dostavljaju isključivo poštom, a u 13 slučajeva poštom i/ili osobnom dostavom. Samo u četiri slučaja prijava se zaprima putem interneta uz dostavu originalne prijave poštom, a dostavu prijave isključivo elektroničkim putem nije naveo nijedan davatelj financijske potpore. ZZ Dostavljene prijave u gotovo 88% analiziranih slučajeva zaprima pisarnica, a u više od polovice slučajeva otvara ih nezavisno stručno tijelo koje potom procjenjuje pristigle projekte. ZZ Procjenu prijavljenih projekata u većini analiziranih slučajeva obavlja nezavisno stručno tijelo čiji sastav i imenovanje u 40% slučajeva određuje čelnik tijela državne uprave. ZZ Nezavisno stručno tijelo raznolikog je sastava. U gotovo 60% analiziranih natječaja stručno tijelo čine predstavnici tijela državne uprave, a u 36,5% slučajeva sastoji se i od predstavnika znanstvenih i stručnih institucija; u 19,2% slučajeva prisutni su i predstavnici organizacija


I. Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini

civilnoga društva. Nezavisni stručnjaci dio su nezavisnog stručnog tijela u 17,3% natječaja. ZZ Konačnu odluku o dodjeli financijskih potpora u gotovo 60% slučajeva donosi čelnik tijela državne uprave na prijedlog nezavisnog stručnog tijela koje je razmatralo projekte. U deset slučajeva konačnu odluku o dodjeli financijskih potpora donijelo je upravno tijelo institucije, a u osam slučajeva čelnik tijela državne uprave ili dužnosnik kojega on ovlasti. ZZ Organizacije civilnoga društva u većini slučajeva obavještavaju se o odobrenim financijskim potporama pisanim putem. ZZ O neodobravanju financijske potpore organizacije civilnog društva također se obavještavaju većinom pisanim putem, u 96,0% analiziranih slučajeva. Rjeđe je obavijest objavljena i na internetskim stranicama davatelja financijske potpore (26,9%). ZZ Rezultati natječaja i javnih poziva za širu javnost objavljeni su u većini analiziranih slučajeva na internetskoj stranici davatelja financijske potpore. Za gotovo četvrtinu obrađenih natječaja takve su informacije također objavljene izdavanjem posebne publikacije te informacijom u sredstvima javnog priopćavanja. ZZ Ugovor o financiranju organizacija civilnog društva zaključuje se u 53,8% analiziranih slučajeva najkasnije 60 dana od zaključenja natječaja. U dva slučaja ugovori se ne zaključuju. ZZ Ispitivanjem uključenosti djelatnika državne uprave u postupke financiranja organizacija civilnog društva u 2010. godini utvrđeno je da su izravno uključeni zaposlenici, kojima je postupak financiranja u opisu posla, zabilježeni u svim analiziranim natječajima, a posredno uključenih zaposlenika bilo je u 37 natječaja. U 25 slučajeva u postupke financiranja uključeni su vanjski suradnici za procjenu projekata ili programa, a u samo tri i vanjski suradnici za praćenje i vrednovanje provedbe projekata i programa. ZZ Ukupni troškovi nastali provedbom natječaja/javnih poziva u 2010. godini iznose 1.517.502,92 kn. Najveći iznos izdvojen je u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi.

ZZ Analizirajući vrstu nastalih troškova, utvrđeno je da se u 38 natječaja (73,1%) radi o troškovima objavljivanja natječaja, odnosno iznosu od 305.931,75 kn. U 25 natječaja (48,1%) trošak su naknade članovima stručnih tijela, koje su u 2010. godini iznosile 1.090.084,44 kn. ZZ Navedeni iznos troškova u 68,9% slučajeva podmiruje se iz sredstava tijela državne uprave. ZZ Jedanaest je davatelja financijskih potpora zaprimilo prigovor na rezultate dodjele financijskih potpora u 2010. godini. Ukupno su uložena 142 prigovora, od kojih je tek 23 riješeno pozitivno. Većina uloženih prigovora, njih čak 117, odnosila se na neispunjavanje formalnih uvjeta natječaja. ZZ Prigovore organizacija civilnoga društva obično rješava povjerenstvo za koordinaciju i praćenje financiranja projekata i programa (40%). ZZ Analiza pitanja o načinima prikupljanja izvještaja o provedenim programima/projektima organizacija civilnoga društva te pitanja o načinima njihova praćenja i vrednovanja utvrdila je da su kod svih davatelja financijske potpore organizacije civilnog društva obavezne dostaviti neki oblik završnog izvješća (periodična i završna financijska i programska izvješća, prilozi i proizvodi proistekli iz trajanja i provedbe projekta itd.). Praćenje rezultata većinom se provodi pregledom završnih godišnjih i financijskih izvješća, rjeđe pregledom istoimenih polugodišnjih izvješća. Evaluacija se obavlja pregledom svih završnih izvješća s obzirom na ugovorne obveze te dodatnim analizama rezultata na razini pojedinog projekta (evaluacijsko izvješće, istraživanje, dodatne konzultacije ili terenski posjeti udrugama). Gotovo svi davatelji financijskih potpora rezultate provedenih projekata i programa koriste prigodom javnih događanja, komunikacije s javnošću ili prezentacije rada tijela državne uprave, odnosno uprave, odjela, ureda ili institucije i/ili prigodom planiranja novih natječaja za organizacije civilnog društva iz javnih izvora sredstava Republike Hrvatske, ali i prigodom razvoja programa, predlaganja novih propisa, poboljšanja politika ili strateških dokumenta.

15


1. Pregled financijskih i nefinancijskih potpora programima i projektima organizacija civilnog društva u 2010. godini Završni godišnji upitnik za tijela državne uprave, urede Vlade Republike Hrvatske i druge javne institucije o postupcima i rezultatima odobrenih financijskih i nefinancijskih potpora dodijeljenih programima i projektima organizacija civilnoga društva u 2010. godini dostavljen je tijelima državne uprave, uredima Vlade Republike Hrvatske i drugim javnim institucijama davateljima financijskih potpora organizacijama civilnoga društva. Prikupljeni su podaci za ukupno dvadeset jednog davatelja financijske potpore koji su imali ustrojen program za dodjeljivanje nekog oblika financijske ili nefinancijske potpore*. To su: ZZ Vlada Republike Hrvatske ZZ Vlada Republike Hrvatske – Ured za ljudska prava ZZ Vlada Republike Hrvatske – Ured za suzbijanje zlouporabe droga ZZ Vlada Republike Hrvatske – Ured za ravnopravnost spolova ZZ Vlada Republike Hrvatske – Ured za nacionalne manjine ZZ Savjet za nacionalne manjine ZZ Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa ZZ Ministarstvo kulture ZZ Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti ZZ Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi ZZ Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva ZZ Ministarstvo turizma ZZ Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ZZ Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva ZZ Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja ZZ Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija ZZ Ministarstvo unutarnjih poslova ZZ Ministarstvo obrane ZZ Ministarstvo pravosuđa

ZZ Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva i ZZ Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

1.1. Pregled ukupnih financijskih i nefinancijskih potpora dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnoga društva u 2010. godini na nacionalnoj razini, prema izvorima sredstava U 2010. godini organizacijama civilnoga društva, iz javnih izvora na nacionalnoj razini, ukupno je dodijeljeno 489.012.308,40 kn. Sredstva su dodijeljena iz različitih izvora kao što je prikazano u tablici 2. Iz dijela prihoda od igara na sreću dodijeljeno je 248.177.695,92 kn, odnosno 50,8% ukupnih sredstava, a iz sredstava državnog proračuna 238.793.416,40 kn ili 48,8% ukupnih sredstava. Iz sredstava naknade za zaštitu okoliša dodijeljeno je 1.157.715,84 kn, 0,2% ukupnog iznosa, dok je protuvrijednost dodijeljenih nefinancijskih potpora također činila 0,2% ukupnih sredstava ili 883.480,24 kn. Tablica 2. Dodijeljeni iznos potpora u 2010. godini prema izvorima sredstava Izvor sredstava

Dodijeljeni iznos potpora u 2010.

%

a) sredstva iz dijela prihoda od igara na sreću

248.177.695,92

50,8

b) sredstva iz državnog proračuna

238.793.416,40

48,8

1.157.715,84

0,2

883.480,24

0,2

c) sredstva iz naknade za zaštitu okoliša d) n  efinancijske potpore Ukupno:

489.012.308,40

100,0

* Analiza podataka prikupljenih upitnikom obavljala se nad ukupno devetnaest tijela državne uprave/ureda Vlade RH/institucija s obzirom na to da je Ministarstvo obrane u 2010. godini dodjeljivalo samo nefinancijske potpore odlukom čelnika tijela državne uprave, a potpore Vlade Republike Hrvatske iz proračunske zalihe analizirane su samo u financijskom pregledu dodijeljenih sredstava te pregledu sredstava prema općem i specifičnom području financiranja. Budući da je većina pitanja u anketnom upitniku bila zatvorenog tipa s mogućnosti višestrukih odgovora, pri obradi podataka svaki se odgovor uzimao kao zasebna varijabla.

16


I. Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini

Grafikon 1. Dodijeljeni iznos potpora u 2010. godini prema izvorima sredstava sredstva iz naknade za zaš�tu okoliša 0,2 %

sredstva iz dijela prihoda od igara na sreću 50,8 %

nefinancijske potpore 0,2 %

sredstva iz državnog proračuna 48,8 %

1.2. Pregled potpora dodijeljenih organizacijama civilnoga društva u 2010. godini prema vrsti i načinu dodjeljivanja potpore Analiza odgovora na upit o vrsti i načinu dodjeljivanja financijskih potpora* pokazuje da su pojedini davatelji financijske potpore u 2010. godini koristili (nerijetko istodobno) više modela dodjele financijskih potpora. Petnaest tijela državne uprave/ureda Vlade RH/javnih institucija dodje-

ljivalo je te potpore putem javnog natječaja, njih jedanaest dodjeljivalo je potpore i izvan natječaja, odlukom čelnika tijela državne uprave, četiri analizirana tijela dodjeljivala su potpore za realizaciju javnih potreba RH na temelju zakona, a pet davatelja financijskih potpora dodjeljivalo je potpore i putem javnih poziva za iskaz interesa za suradnju. Dva tijela sufinancirala su projekte financirane iz proračuna Europske unije, a nefinancijske potpore dodjeljivalo je jedino Ministarstvo obrane, odlukom čelnika tijela državne uprave. Analizom dodijeljenih iznosa prema vrsti i načinu dodjeljivanja potpora utvrđeno je da iznos dodijeljenih financijskih potpora putem javnog natječaja, 244.954.105,65 kn, čini polovicu ukupno dodijeljenog iznosa. Visinom iznosa slijede financijske potpore za realizaciju javnih potreba RH na temelju zakona, gdje je ukupno dodijeljeno 152.739.194,69  kn, odnosno 31,2% ukupnog iznosa, te financijske potpore putem javnog poziva za iskaz interesa za suradnju, putem kojih je dodijeljeno 11,1% ukupnog iznosa, odnosno, 54.225.417,55 kn. Odlukom čelnika tijela državne uprave/ureda Vlade RH/javne institucije dodijeljeno je 15.057.913,29 kn ili 3,1% ukupno dodijeljenog iznosa.

Tablica 3. Vrsta i način dodjeljivanja potpore Vrsta i način dodjeljivanja potpore

N

Iznos (kn)

15

244.954.105,65

50,1

b) financijske potpore za realizaciju javnih potreba RH na temelju zakona

4

152.739.194,69

31,2

c) financijske potpore putem javnog poziva za iskaz interesa za suradnju

5

54.225.417,55

11,1

12

15.057.913,29

3,1

e) proračunska zaliha

1

20.761.654,60

4,2

f) nacionalni doprinos sufinanciranju projekata EU-a

2

390.542,38

0,1

g) nefinancijske potpore odlukom čelnika tijela državne uprave/ ureda Vlade RH/javne institucije

1

883.480,24

0,2

489.012.308,40

100,0

a) financijske potpore putem javnog natječaja, partnerstva i višegodišnjeg financiranja

d) financijske potpore odlukom čelnika tijela državne uprave/ureda Vlade RH/javne institucije

Ukupno:

%

N u tablici označava broj slučajeva, uz napomenu da je u tom pitanju bila otvorena mogućnost višestrukih odgovora

Iz podataka u tablici 4 razvidno je da se u 2010. godini znatno povećao iznos sredstava dodijeljenih putem javnog poziva za iskaz interesa za

suradnju (za 87%), odnosno da se iznos sredstava dodijeljenih putem javnog natječaja smanjio (za 21,3%).

* Napomena: pojedini davatelji financijske potpore u 2010. godini dodjeljivali su više vrsta navedenih potpora.

17


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

Tablica 4. Vrsta i način dodjeljivanja potpore u 2010. u odnosu na 2009. godinu Vrsta i način dodjeljivanja potpore

Iznos u 2009. (kn)

Iznos u 2010. (kn)

Trend (%)

a) financijske potpore putem javnog natječaja

311.184.312,89

244.954.105,65

  21,3

b) financijske potpore za realizaciju javnih potreba RH na temelju zakona

153.850.785,68

152.739.194,69

   0,7

c) financijske potpore putem javnog poziva za iskaz interesa za suradnju

29.003.444,45

54.225.417,55

  87,0

d) financijske potpore odlukom čelnika tijela državne uprave/ ureda Vlade RH/javne institucije

15.344.705,30

15.057.913,29

   1,9

e) proračunska zaliha

17.098.884,94

20.761.654,60

  21,4

f) n  acionalni doprinos sufinanciranju projekata EU-a

1.765.310,10

390.542,38

  77,9

g) nefinancijske potpore odlukom čelnika tijela državne uprave/ ureda Vlade RH/javne institucije

1.349.510,85

883.480,24

  34,5

529.596.954,21

489.012.308,40

  7,7

Ukupno:

Grafikon 2. Vrsta i način dodjeljivanja potpore u 2010. u odnosu na 2009. godinu

18

1.3. Pregled financijskih potpora dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna, dijela prihoda od igara na sreću i naknada za zaštitu okoliša, prema tijelima državne uprave/ uredima Vlade RH/javnim institucijama

147.176.023,69 kn, dodijelilo je Ministarstvo zna-

U 2010. godini ukupno je dodijeljeno 489.012.308,40 kn za programe i projekte organizacija civilnog društva iz državnog proračuna, dijela prihoda od igara na sreću i sredstava iz naknade za zaštitu okoliša. Najveći iznos,

Savjet za nacionalne manjine (8,4%), Nacionalna

nosti, obrazovanja i športa s udjelom od 30,1% u odnosu na ukupni iznos te redom: Ministarstvo kulture (s udjelom 21,2%), Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi (13,4%), Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti (12,5%), zaklada za razvoj civilnoga društva (5,3%) te Vlada Republike Hrvatske (4,2%). Ostali davatelji financijskih potpora u 2010. godini dodijelili su iznose čiji je udio manji od 4% ukupnog iznosa.


I. Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini

Tablica 5. Pregled financijskih potpora dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna, dijela prihoda od igara na sreću i naknade za zaštitu okoliša, prema tijelima državne uprave/uredima Vlade RH/javnim institucijama Naziv davatelja financijske potpore

Iznos odobrene potpore u 2010. (kn)

%

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ)

147.176.023,69

30,1

Ministarstvo kulture (MK)

103.592.586,37

21,2

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi (MZSS)

65.570.826,72

13,4

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti (MOBMS)

61.129.607,04

12,5

Savjet za nacionalne manjine (SNM)

41.007.878,84

8,4

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva (NZRCD)

25.696.938,51

5,3

Vlada Republike Hrvatske – proračunska zaliha (PZ)

20.761.654,60

4,2

Ministarstvo turizma (MT)

9.889.840,00

2,0

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija (MVPEI)

2.723.500,00

0,6

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (MPRRR)

2.338.649,98

0,5

Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva (MRRŠVG)

1.707.406,57

0,4

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva (MINGORP)

1.487.500,00

0,3

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU)

1.157.715,84

0,2

Vlada Republike Hrvatske – Ured za ljudska prava (ULJPVRH)

989.500,00

0,2

Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP)

870.000,00

0,2

Vlada Republike Hrvatske – Ured za suzbijanje zlouporabe droga (UZDVRH)

800.000,00

0,2

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI)

500.000,00

0,1

Ministarstvo pravosuđa (MPR)

345.000,00

0,1

Vlada Republike Hrvatske – Ured za ravnopravnost spolova (URSVRH)

209.200,00

0,05

Vlada Republike Hrvatske – Ured za nacionalne manjine (UNMVRH)

175.000,00

0,05

488.128.828,16

100,0

Ukupno:

Grafikon 3. Pregled ukupnih financijskih potpora dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna, dijela prihoda od igara na sreću i naknade za zaštitu okoliša, prema tijelima državne uprave/uredima Vlade RH/javnim institucijama

19


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

U tablici 6 prikazan je odnos financijskih potpora dodijeljenih 2009. i 2010. godine. Za svakog davatelja financijske potpore dan je trend rasta ili pada dodijeljenih sredstava u odnosu na pret-

hodnu godinu. Sveukupno dodijeljeni iznos financijskih potpora bilježi pad od 7,6% u odnosu na 2009. godinu.

Tablica 6. Pregled ukupnih financijskih potpora dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna, dijela prihoda od igara na sreću i naknada za zaštitu okoliša u 2010. godini u odnosu na 2009. godinu, prema tijelima državne uprave/uredima Vlade RH/javnim institucijama Naziv davatelja financijske potpore Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Ministarstvo kulture Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Savjet za nacionalne manjine Vlada Republike Hrvatske – proračunska zaliha Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Ministarstvo turizma Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ministarstvo unutarnjih poslova Vlada Republike Hrvatske – Ured za ljudska prava Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Vlada Republike Hrvatske – Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlada Republike Hrvatske – Ured za ravnopravnost spolova Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Vlada Republike Hrvatske – Ured za nacionalne manjine Ministarstvo pravosuđa Vlada Republike Hrvatske – Ured za udruge Ukupno:

U tablici 7 prikazan je odnos planiranih i ukupnih financijskih potpora dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnoga društva

Dodijeljene financijske potpore u 2009. (kn)

Dodijeljene financijske potpore u 2010. (kn)

Trend (%)

163.806.449,56 96.191.471,86 69.795.825,94 63.724.162,31 42.169.131,75 17.098.884,94 29.396.834,24 17.504.449,75 3.619.392,77 6.462.000,00 4.103.655,00 2.668.361,90 1.372.887,24 1.250.000,00 1.705.500,00 1.470.526,00 1.313.000,00 203.000,00 500.000,00 181.000,00 1.945.600,00 1.765.310,10

147.176.023,69 103.592.586,37 61.129.607,04 65.570.826,72 41.007.878,84 20.761.654,60 25.696.938,51 1.707.406,57 2.338.649,98 9.889.840,00 1.487.500,00 0,00 1.157.715,84 870.000,00 989.500,00 2.723.500,00 800.000,00 209.200,00 500.000,00 175.000,00 345.000,00 0,00

   10,2     7,8    12,4     2,9     2,8    21,4    12,6    90,3    35,4    53,1     2,8  100,0    15,7    30,4    42,0    85,2    39,1     3,1 =     3,3    82,3  100,0

528.247.443,36

488.128.828,16

    7,6

iz državnog proračuna, dijela prihoda od igara na sreću i naknada za zaštitu okoliša u 2010. godini.

Tablica 7. Pregled odnosa planiranih i ukupnih financijskih potpora dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnog društva iz državnog proračuna, dijela prihoda od igara na sreću i naknada za zaštitu okoliša

20

Naziv davatelja financijske potpore

planirani iznos (kn)

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Ministarstvo kulture Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Savjet za nacionalne manjine Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva Ministarstvo turizma Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva

155.610.772,00 104.000.000,00 72.500.000,00

dodijeljeni iznos (kn) 147.176.023,69 103.592.586,37 65.570.826,72

Razlika u iznosu (kn) 8.434.748,31 407.413,63 6.929.173,28

Trend (%)    5,4    0,4    9,6

56.503.322,04

61.129.607,04

4.626.285,00

   8,2

41.643.800,00

41.007.878,84

635.921,16

   1,5

26.000.000,00

25.696.938,51

303.061,50

   1,2

9.889.840,00

9.889.840,00

0

=

3.314.064,94

2.723.500,00

590.564,94

  17,8

2.378.650,00

2.338.649,98

40.000,02

   1,7

5.477.706,57

1.707.406,57

3.770.300,00

  68,8


I. Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini

Naziv davatelja financijske potpore

planirani iznos (kn)

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Vlada Republike Hrvatske – Ured za ljudska prava Ministarstvo unutarnjih poslova Vlada Republike Hrvatske – Ured za suzbijanje zlouporabe droga Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Ministarstvo pravosuđa Vlada Republike Hrvatske – Ured za ravnopravnost spolova Vlada Republike Hrvatske – Ured za nacionalne manjine Ukupno:

dodijeljeni iznos (kn)

Razlika u iznosu (kn)

Trend (%)

1.864.500,00

1.487.500,00

377.000,00

  20,2

1.157.715,84

1.157.715,84

0

=

1.010.000,00

989.500,00

20.500,00

   2,0

1.022.518,00

870.000,00

152.518,00

  14,9

820.000,00

800.000,00

20.000,00

   2,4

500.000,00 345.000,00

500.000,00 345.000,00

0 0

= =

223.000,00

209.200,00

13.800,00

   6,2

200.000,00

175.000,00

25.000,00

  12,5

484.460.889,39

467.367.173,56*

17.093.715,83

   3,5

* Ukupni iznos dodijeljenih potpora umanjen je za iznos proračunske zalihe s obzirom na to da se ona odnosi upravo na neplanirane izdatke.

Analizom je utvrđeno da razlika između planiranih i dodijeljenih financijskih potpora organizacijama civilnoga društva u 2010. godini postoji u petnaest slučajeva. U četrnaest je posrijedi sma-

njenje dodijeljenih sredstava u odnosu na planirana, a u samo jednom slučaju (Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti) dodijeljeni iznos bio je veći od planiranog.

Tablica 8. Pregled broja slučajeva u kojima postoji razlika između planiranih i dodijeljenih financijskih potpora Postoji li razlika između planiranih i dodijeljenih financijskih potpora?

N

%

Da

15

79,0

Ne

4

21,0

19

100,0

Ukupno: N = broj analiziranih davatelja financijske potpore

Razlozi navedene razlike između planiranih i dodijeljenih financijskih potpora organizacijama civilnoga društva u 2010. godini prikazani su u tablici 9. Svaki je davatelj financijske potpore mogao navesti više razloga za tu razliku. Šest je davatelja financijske potpore navelo čuvanje određenih sredstava za izvanredne aktivnosti

i potpore izvan natječaja prema potrebi i odluci čelnika institucija, dok je pet davatelja kao razlog navelo da je broj prijavljenih projekata bio manji od očekivanog u određenim programskim područjima natječaja, odnosno, da propisane uvjete natječaja nije zadovoljilo dovoljno organizacija civilnog društva.

Tablica 9. Razlozi za razliku između planiranih i dodijeljenih financijskih potpora Razlozi za razliku između planiranih i dodijeljenih financijskih potpora

N

%

a) određena sredstva čuvaju se za izvanredne aktivnosti i potpore izvan natječaja prema potrebi i odluci nadležnih dužnosnika

6

23,1

b) broj prijavljenih projekata bio je manji od očekivanog u određenim programskim područjima natječaja

5

19,2

c) nedovoljno je organizacija civilnog društva zadovoljilo uvjete propisane natječajem

5

19,2

d) na početku proračunske godine nije bila poznata ukupna količina raspoloživih sredstava za natječaje i stoga se sredstvima upravljalo oprezno

2

7,7

e) potencijalni korisnici natječaja su i drugi poslovni subjekti

2

7,7

f) rebalans državnog proračuna

1

3,9

g) nemamo kapacitet da ponovimo natječaj unutar proračunske godine u slučajevima kada nam u prvom krugu ostane raspoloživih sredstava

1

3,9

h) ostalo

4

15,4

N u tablici označava broj slučajeva, uz napomenu da je u tom pitanju bila otvorena mogućnost višestrukih odgovora

21


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

Uz ponuđene razloge, davatelji financijskih potpora pod ostalo su kao razloge naveli i: ZZ sredstva od igara na sreću veća od planiranih ZZ nepotpisivanje ugovora od strane određenog broja organizacija ZZ obustava isplate zbog neispunjavanja ugovornih obveza određenog broja organizacija.

Tablica 10. Pregled ukupnih financijskih potpora dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna u 2010. godini, prema tijelima državne uprave/uredima Vlade RH/javnim institucijama Naziv davatelja financijske potpore

Dodijeljeni iznos (kn)

%

Ministarstvo kulture (MK)

89.114.348,37

37,3

Savjet za nacionalne manjine (SNM)

41.007.878,84

17,2

1.4. Pregled financijskih potpora dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna u 2010. godini, prema tijelima državne uprave/uredima Vlade RH/javnim institucijama

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti (MOBMS)

32.504.924,04

13,6

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ)

30.214.604,00

12,7

Vlada Republike Hrvatske – proračunska zaliha (PZ)

20.761.654,60

8,7

Iz državnog je proračuna u 2010. godini dodijeljeno ukupno 238.793.416,40 kn, odnosno 48,2% ukupnog iznosa. Nešto više od polovice iznosa iz te stavke pripada dvama tijelima državne uprave: Ministarstvu kulture, koje je dodijelilo 89.114.348,37 kn i Savjetu za nacionalne manjine, koji je dodijelilo 41.007.878,84  kn. Treće tijelo državne uprave prema veličini dodijeljenog iznosa jest Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, s udjelom od 13,6%, odnosno 32.504.924,04 kn. Slijedi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, koje je dodijelilo 30.214.604,00 kn. Ostali davatelji financijske potpore zastupljeni su s udjelom manjim od 9% ukupnog iznosa. U tablici 10 prikazani su iznosi dodijeljeni za svakog davatelja financijske potpore rangirani prema veličini.

Ministarstvo turizma (MT)

9.889.840,00

4,1

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi (MZSS)

5.577.910,00

2,3

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (MPRRR)

2.338.649,98

1,1

Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva (MRRŠVG)

1.707.406,57

0,7

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva (MINGORP)

1.487.500,00

0,6

Vlada Republike Hrvatske – Ured za ljudska prava (ULJPVRH)

989.500,00

0,4

Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP)

870.000,00

0,4

Vlada Republike Hrvatske – Ured za suzbijanje zlouporabe droga (UZDVRH)

800.000,00

0,3

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI)

500.000,00

0,2

Grafikon 4. Pregled ukupnih financijskih potpora dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna u 2010. godini, prema tijelima državne uprave/uredima Vlade RH/javnim institucijama

22


I. Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini

Naziv davatelja financijske potpore

Dodijeljeni iznos (kn)

Iz tablice 11, u kojoj su prikazane financijske potpore dodijeljene za programe i projekte organizacija civilnoga društva u 2009. i 2010. godini, razvidno je da su se iznosi iz državnog proračuna uglavnom smanjivali. Rast je vidljiv u pet slučajeva (Ministarstvo kulture, Vlada Republike Hrvatske – proračunska zaliha, Ministarstvo turizma, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija te Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske).

%

Ministarstvo pravosuđa (MPR)

345.000,00

0,1

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija (MVPEI)

300.000,00

0,1

Vlada Republike Hrvatske – Ured za ravnopravnost spolova (URSVRH)

209.200,00

0,1

Vlada Republike Hrvatske – Ured za nacionalne manjine (UNMVRH)

175.000,00

0,1

Ukupno:

238.793.416,40

100,0

Tablica 11. Pregled ukupnih financijskih potpora dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna u 2010. godini u odnosu na 2009. godinu, prema tijelima državne uprave/uredima Vlade RH/javnim institucijama Naziv davatelja financijske potpore

Dodijeljeni iznos u 2009.

Dodijeljeni iznos u 2010.

Trend (%)

Ministarstvo kulture

83.191.471,86

89.114.348,37

    7,1

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

50.738.955,40

30.214.604,00

   40,5

Savjet za nacionalne manjine

42.169.131,75

41.007.878,84

    2,8

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

37.009.623,41

32.504.924,04

   12,2

Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva

17.504.449,75

1.707.406,57

   90,3

Vlada Republike Hrvatske – proračunska zaliha

17.098.884,94

20.761.654,60

   21,4

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

8.662.786,00

5.577.910,00

   35,6

Ministarstvo turizma

6.462.000,00

9.889.840,00

   53,1

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

4.103.655,00

1.487.500,00

   63,8

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

3.619.392,77

2.338.649,98

   35,4

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

2.668.361,90

0,00

 100,0

Ministarstvo pravosuđa

1.945.600,00

345.000,00

   82,3

Vlada Republike Hrvatske – Ured za udruge

1.765.310,10

0,00

 100,0

Vlada Republike Hrvatske – Ured za ljudska prava

1.705.500,00

989.500,00

   42,0

Vlada Republike Hrvatske – Ured za suzbijanje zlouporabe droga

1.313.000,00

800.000,00

   39,1

Ministarstvo unutarnjih poslova

1.250.000,00

870.000,00

   30,4

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

500.000,00

500.000,00

=

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija

290.000,00

300.000,00

    3,5

Vlada Republike Hrvatske – Ured za ravnopravnost spolova

203.000,00

209.200,00

    3,1

Vlada Republike Hrvatske – Ured za nacionalne manjine

181.000,00

175.000,00

    3,3

368.848.061,86

238.793.416,40

 35,3

Ukupno:

1.5. Pregled financijskih potpora dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz dijela prihoda od igara na sreću u 2010. godini, prema tijelima državne uprave/ uredima Vlade RH/javnim institucijama Iz dijela prihoda od igara na sreću u 2010. godini dodijeljeno je 248.177.695,92 kn ili 50,8% ukupno dodijeljenog iznosa potpora. Gotovo polovicu iznosa te stavke dodijelilo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, 116.961.419,69 kn. Slijede Ministarstvo zdravstva i socijalne

skrbi (59.992.916,72 kn), Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti (28.624.683,00 kn), Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva (25.696.938,51 kn), Ministarstvo kulture (14.478.238,00 kn) te Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija (2.423.500,00 kn).

23


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

Tablica 12. Pregled ukupnih financijskih potpora dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz dijela prihoda od igara na sreću u 2010. godini, prema tijelima državne uprave/uredima Vlade RH/javnim institucijama Naziv davatelja financijske potpore

Dodijeljeni iznos (kn)

%

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ)

116.961.419,69

47,1

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi (MZSS)

59.992.916,72

24,2

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti (MOBMS)

28.624.683,00

11,5

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva (NZRCD)

25.696.938,51

10,4

Ministarstvo kulture (MK)

14.478.238,00

5,8

2.423.500,00

1,0

248.177.695,92

100,0

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija (MVPEI) Ukupno:

Grafikon 5. Pregled ukupnih financijskih potpora dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz dijela prihoda od igara na sreću u 2010. godini, prema tijelima državne uprave/ uredima Vlade RH/javnim institucijama

obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, koje je za financijske potpore u 2010. iz dijela prihoda od igara na sreću dodijelilo 4.161.519,53 kn manje nego 2009. Tablica 13. Pregled ukupnih financijskih potpora dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz dijela prihoda od igara na sreću u 2010. godini u odnosu na 2009. godinu, prema tijelima državne uprave/uredima Vlade RH/javnim institucijama Naziv davatelja financijske potpore

Dodijeljeni iznos u 2009.

Dodijeljeni iznos u 2010.

Trend (%)

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

113.067.494,16

116.961.419,69

    3,4

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

55.061.376,31

59.992.916,72

    9,0

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

29.396.834,24

25.696.938,51

   12,6

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

32.786.202,53

28.624.683,00

   12,7

Ministarstvo kulture

13.000.000,00

14.478.238,00

   11,4

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija

1.180.526,00

2.423.500,00

 105,3

244.492.433,24

248.177.695,92

   1,5

Ukupno:

U tablici 13 prikazane su financijske potpore dodijeljene za programe i projekte organizacija civilnoga društva u 2009. i 2010. godini iz dijela prihoda od igara na sreću. Za razliku od iznosa dodijeljenog iz državnog proračuna, u slučaju dijela prihoda od igara na sreću ukupni se iznos u odnosu na 2009. godinu povećao, kao i pojedinačni iznosi kod pojedinih davatelja financijske potpore. Iznimke su Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, koja je u 2010. godini dodijelila 3.699.895,73 kn manje nego 2009. i Ministarstvo

24

1.6. Pregled financijskih potpora dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz sredstava naknade za onečišćenje okoliša, naknade za korištenje okoliša, naknade za opterećenje okoliša i posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon u 2010. godini, prema tijelima državne uprave/ uredima Vlade RH/javnim institucijama Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost jedino je tijelo državne uprave/javne institucije koje dodjeljuje financijske potpore iz sredstava naknade za onečišćenje okoliša, naknade za korištenje okoliša, naknade za opterećenje okoliša i posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon.


I. Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini

Tablica 14. Pregled ukupnih financijskih potpora dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz sredstava naknade za onečišćenje okoliša, naknade za korištenje okoliša, naknade za opterećenje okoliša i posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon u 2010. godini, prema tijelima državne uprave/uredima Vlade RH/javnim institucijama Naziv davatelja financijske potpore

Dodijeljeni iznos (kn)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

1.157.715,84 Ukupno:

1.157.715,84

Fond je u 2010. godini za programe i projekte organizacija civilnoga društva dodijelio 215.171,40 kn manje nego u 2009. godini.

Tablica 15. Pregled ukupnih financijskih potpora dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz sredstava naknade za onečišćenje okoliša, naknade za korištenje okoliša, naknade za opterećenje okoliša i posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon u 2010. godini u odnosu na 2009. godinu, prema tijelima državne uprave/ uredima Vlade RH/javnim institucijama Naziv davatelja financijske potpore

Dodijeljeni iznos u 2009.

Dodijeljeni iznos u 2010.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

1.372.887,24

1.157.715,84

1.372.887,24

1.157.715,84

Ukupno:

1.7. Pregled financijskih sredstava dodijeljenih izvan natječaja, odlukom čelnika davatelja financijske potpore U 2010. je godini dodijeljeno 15.057.913,29 kn, odnosno 3% ukupnog iznosa, izvan natječaja, odlukom čelnika tijela državne uprave. Na taj je način, između ostalih, financijske potpore dodi-

jelilo dvanaest tijela državne uprave. Njihovi su podaci prikazani u tablici 16. i rangirani prema veličini dodijeljenog iznosa.

Tablica 16. Pregled financijskih sredstava dodijeljenih izvan natječaja, odlukom čelnika davatelja financijske potpore Iznos potpore dodijeljene odlukom čelnika tijela (kn)

Naziv davatelja financijske potpore

Ukupan iznos dodijeljene potpore (kn)

Odlukom čelnika/ ukupan iznos (%)

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi (MZSS)

5.835.603,26

65.570.826,72

8,9

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti (MOBMS)

3.564.327,64

61.129.607,04

5,8

Ministarstvo turizma (MT)

1.546.460,00

9.889.840,00

15,6

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU)

1.157.715,84

1.157.715,84

100,0

Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva (MRRŠVG)

1.062.706,57

1.707.406,57

62,2

Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP)

870.000,00

870.000,00

100,0

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (MPRRR)

262.399,98

2.338.649,98

11,2

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija (MVPEI)

255.000,00

2.723.500,00

9,4

Vlada Republike Hrvatske – Ured za ljudska prava (ULJPVRH)

199.500,00

989.500,00

20,2

Vlada Republike Hrvatske – Ured za nacionalne manjine (UNMVRH)

175.000,00

175.000,00

100,0

Vlada Republike Hrvatske – Ured za suzbijanje zlouporabe droga (UZDVRH)

100.000,00

800.000,00

12,5

29.200,00

209.200,00

14,4

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ)

0

147.176.023,69

/

Ministarstvo kulture (MK)

0

103.592.586,37

/

Savjet za nacionalne manjine (SNM)

0

41.007.878,84

/

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva (NZRCD)

0

25.696.938,51

/

Vlada Republike Hrvatske – proračunska zaliha (PZ)

0

20.761.654,60

/

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva (MINGORP)

0

1.487.500,00

/

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI)

0

500.000,00

/

Ministarstvo pravosuđa (MPR)

0

345.000,00

/

15.057.913,29

488.128.828,16

3,0

Vlada Republike Hrvatske – Ured za ravnopravnost spolova (URSVRH)

Ukupno:

25


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

Grafikon 6. Pregled financijskih sredstava dodijeljenih izvan natječaja, odlukom čelnika davatelja financijske potpore

Tablica 17. Pregled financijskih sredstava dodijeljenih izvan natječaja, odlukom čelnika davatelja financijske potpore, u 2010.u odnosu na 2009. godinu Dodijeljeni iznos u 2009. (kn)

Naziv davatelja financijske potpore

Trend (%)

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi (MZSS)

5.991.198,88

5.835.603,26

    2,6

Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva (MRRŠVG)

3.303.578,00

1.062.706,57

   67,8

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti (MOBMS)

2.584.886,18

3.564.327,64

   37,9

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU)

1.372.887,24

1.157.715,84

   15,7

Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP)

1.250.000,00

870.000,00

   30,4

Vlada Republike Hrvatske – Ured za suzbijanje zlouporabe droga (UZDVRH)

313.000,00

100.000,00

   68,1

Vlada Republike Hrvatske – Ured za ljudska prava (ULJPVRH)

228.500,00

199.500,00

   12,7

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija (MVPEI)

190.000,00

255.000,00

   34,2

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva (MINGORP)

57.655,00

0

 100,0

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ)

50.000,00

0

 100,0

3.000,00

29.200,00

 873,3

Ministarstvo poljoprivrede ribarstva i ruralnog razvoja (MPRR)

0

262.399,98

 100,0

Ministarstvo turizma (MT)

0

1.546.460,00

 100,0

Vlada Republike Hrvatske – Ured za nacionalne manjine (UNMVRH)

0

175.000,00

 100,0

15.344.705,30

15.057.913,29

   1,9

Vlada Republike Hrvatske – Ured za ravnopravnost spolova (URSVRH)

Ukupno:

26

Dodijeljeni iznos u 2010. (kn)


I. Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini

Grafikon 7. Pregled financijskih sredstava dodijeljenih izvan natječaja, odlukom čelnika davatelja financijske potpore, u 2010. u odnosu na 2009. godinu

1.8. Pregled nefinancijskih potpora dodijeljenih odlukom čelnika tijela državne uprave/ureda Vlade RH/javne institucije U 2010. godini jedino je Ministarstvo obrane dodjeljivalo nefinancijske potpore organizacijama civilnoga društva, i to u protuvrijednosti od 883.480,24 kn. Tablica 18. Pregled nefinancijskih potpora dodijeljenih odlukom čelnika tijela državne uprave/ureda Vlade RH/javne institucije Naziv davatelja nefinancijske potpore Ministarstvo obrane

Dodijeljeni iznos nefinancijske potpore 883.480,24 kn

Ukupno:

883.480,24 kn

1.9. Povrat sredstava Tijekom 2010. godine u sedam davatelja financijske potpore zabilježen je povrat sredstava od strane organizacija civilnoga društva bez obzira na godinu u kojoj su sredstva dodijeljena. Riječ je o povratu sredstava dodijeljenih u sljedećim tijelima državne uprave/uredima Vlade RH/javnim institucijama: Nacionalnoj zakladi za razvoj

­ ivilnoga društva (115), Ministarstvu zdravstva c i socijalne skrbi (100), Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti (38), Ministarstvu pravosuđa (21), Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa (10), Vladi Republike Hrvatske – Uredu za ravnopravnost spolova (1) te Ministarstvu turizma (1). Tablica 19. Pregled broja povrata prema davateljima financijske potpore Naziv davatelja financijske potpore

Broj povrata u 2010. godini

Ukupan iznos povrata u 2010. godini (kn)

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

115

421.942,56

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

100

676.556,13

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

38

369.093,36

Ministarstvo pravosuđa

21

1.637.300,00

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

10

72.169,35

1

22.000,00

Vlada Republike Hrvatske – Ured za ravnopravnost spolova Ministarstvo turizma Ukupno:

1

10.000,00

286

3.209.061,40

27


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

povrata bio 76.181,54 kn. U osam slučajeva bila je riječ o povratu nenamjenski utrošenih sredstava. U toj je stavci ukupan iznos povrata bio 38.382,19 kn. U pet slučaja dogodio se povrat cjelokupnih sredstava (58.000,00 kn) jer se s projektom ili programom nije ni započelo.

Riječ je o ukupno 286 povrata ili ukupno 3.209.061,40 kn. Većina (260) odnosila se na povrat dijela neutrošenih sredstava. U toj je stavci ukupan iznos povrata bio 3.036.497,67 kn. U trinaest slučajeva udruge su uspješno realizirale projekt iznosom manjim od dodijeljenog, pa je iznos

Tablica 20. Pregled broja povrata sredstava s obzirom na razloge povrata Broj povrata u 2010. godini

Razlozi povrata sredstava a) povrat sredstava za cijeli projekt ili program jer se s projektom ili programom nije ni započelo b) povrat dijela neutrošenih sredstava c) povrat nenamjenski utrošenih sredstava d) udruga je uspješno realizirala projekt iznosom manjim od dodijeljenog Ukupno:

Kao razlozi povrata sredstava davateljima financijskih potpora podjednako su zastupljeni povrat sredstava za cijeli projekt ili program te povrat dijela neutrošenih sredstava (33,3%). U 25% slučajeva došlo je do povrata nenamjenski

Ukupan iznos povrata u 2010. godini (kn)

5

58.000,00

260

3.036.497,67

8

38.382,19

13

76.181,54

286

3.209.061,40

utrošenih sredstava, a samo je kod jednog davatelja financijskih potpora utvrđeno da je udruga uspješno realizirala projekt iznosom manjim od dodijeljenog (8,4%).

Tablica 21. Razlozi povrata sredstava Razlozi povrata sredstava

N

%

a) povrat sredstava za cijeli projekt ili program jer se s projektom ili programom nije ni započelo

4

33,3

b) povrat dijela neutrošenih sredstava

4

33,3

c) povrat nenamjenski utrošenih sredstava

3

25

d) udruga je uspješno realizirala projekt iznosom manjim od dodijeljenog

1

8,4

12

100,0

Ukupno:

N u tablici označava broj slučajeva, uz napomenu da je u tom pitanju bila otvorena mogućnost višestrukih odgovora

28


2. Pregled financijskih potpora dodijeljenih programima i projektima organizacija civilnoga društva prema području financiranja Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i ove je godine uz Završni godišnji upitnik za tijela državne uprave, urede Vlade Republike Hrvatske i druge javne institucije o postupcima i rezultatima odobrenih financijskih i nefinancijskih potpora dodijeljenih programima i projektima organizacija civilnoga društva u 2010. godini, tijelima državne uprave, uredima Vlade Republike Hrvatske i drugim javnim institucijama davateljima financijskih potpora organizacijama civilnoga društva, dostavio i obrazac Detaljno izvješće o dodijeljenim financijskim potporama projektima i programima organizacija civilnoga društva u 2010. godini s ciljem prikupljanja detaljnijih informacija o (su)financiranim programima i projektima organizacija civilnoga društva u 2010. godini. Kvantitativno su obrađeni podaci za opće i specifično područje financiranja, trajanje, status, korisnike i aktivnosti financiranih projekata i programa.

U ovom dijelu izvješća donosimo pregled financijskih potpora dodijeljenih programima i projektima organizacija civilnoga društva za dvadeset jedno opće područje financiranja te zasebno za svako od specifičnih područja. Analizom dodijeljenih financijskih potpora prema području financiranja utvrđeno je: ZZ Za područje športa dodjeljeno je nešto više od četvrtine ukupnog iznosa, odnosno 129.767.465,98 kn. ZZ Slijedi područje zaštite i promicanja kulture, kulturnih i povijesnih dobara te očuvanja prirode, financirano sa 104.934.392,94 kn i udjelom od 21,5%. ZZ Za projekte potpore osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebama i socijalno ugroženim skupinama dodijeljeno je 17,9% ukup­nog iznosa, odnosno 87.435.541,40 kn.

2.1. Opća područja financiranja U tablici 22 navedeni su iznosi za sva područja financiranja, poredani prema veličini iznosa. Tablica 22. Pregled općih područja financiranja Opće područje financiranja

Iznos

%

Šport

129.767.465,98

26,6

Zaštita i promicanje kulture, kulturnih i povijesnih dobara te očuvanja prirode

104.934.392,94

21,5

Potpora osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebama i socijalno ugroženim skupinama

87.435.541,40

17,9

Sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu Republike Hrvatske

50.382.378,84

10,3

Demokratizacija, razvoj civilnoga društva i volonterstva, jačanje socijalne kohezije, razvoj filantropije

29.422.740,51

6,0

Sudionici i stradalnici Domovinskog rata

16.108.500,00

3,3

Tehnička kultura

12.938.890,69

2,7

Zaštita i očuvanje zdravlja, psihičkog i tjelesnog integriteta te unapređenje kvalitete života

11.471.702,87

2,4

Prevencija svih oblika ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja djece i mladih

10.689.823,00

2,2

Turizam

7.435.840,00

1,5

Znanstvene i znanstveno stručne udruge

5.265.567,00

1,1

Zaštita i promicanje ljudskih prava

4.656.593,64

1,0

Gospodarske i srodne djelatnosti

4.223.450,00

0,8

Poticanje i afirmacija stvaralaštva te unapređenje životnih vještina i sposobnosti djece i mladih

3.465.380,00

0,7

Potpora mladima

3.257.500,00

0,7

Međunarodna suradnja i proces pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji

2.723.500,00

0,6

Zaštita okoliša i održivi razvoj

1.527.372,64

0,3

29


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

Opće područje financiranja

Iznos

%

Potpora djeci

1.219.095,45

Zaštita i spašavanje

1.145.750,00

0,1

52.343,20

0,09

5.000,00

0,01

488.128.828,16

100,0

Zaštita životinja Stručno osposobljavanje i usavršavanje Ukupno:

0,2

U tablici 23 donosimo pregled općih područja financiranja projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2009. i 2010. godini radi komparacije dodijeljenih iznosa. Za područje zaštite i spašavanja ne postoje podaci za 2009. godinu, jer su se u ovogodišnjem upitniku izmijenile određene kategorije općih područja financiranja. Tablica 23. Pregled općih područja financiranja projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini u odnosu na 2009. godinu Dodijeljeni iznos u 2009.

Opće područje financiranja Šport

Trend (%)

135.748.468,00

129.767.465,98

   4,4

Zaštita i promicanje kulture, kulturnih i povijesnih dobara te očuvanja prirode

99.493.499,86

104.934.392,94

   5,5

Potpora osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebama i socijalno ugroženim skupinama

90.332.268,30

87.435.541,40

   3,2

Sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu Republike Hrvatske

47.000.131,75

50.382.378,84

   7,2

Demokratizacija, razvoj civilnog društva i volonterstva, jačanje socijalne kohezije, razvoj filantropije

38.635.737,58

29.422.740,51

 23,9

Sudionici i stradalnici Domovinskog rata

18.792.550,00

16.108.500,00

 14,3

Tehnička kultura

17.386.814,34

12.938.890,69

 25,6

Zaštita i očuvanje zdravlja, psihičkog i tjelesnog integriteta te unapređenje kvalitete života

14.429.143,60

11.471.702,87

 20,5

Gospodarske i srodne djelatnosti

8.303.047,77

4.223.450,00

 49,1

Znanstvene i znanstveno stručne udruge

9.102.501,40

5.265.567,00

 42,2

Poticanje i afirmacija stvaralaštva te unapređenje životnih vještina i sposobnosti djece i mladih

6.039.175,82

3.465.380,00

 42,6

Potpora mladima

3.767.652,62

3.257.500,00

 13,5

13.081.448,90

10.689.823,00

 18,3

Turizam

6.627.000,00

7.435.840,00

 12,2

Zaštita okoliša i održivi razvoj

5.666.562,54

1.527.372,64

 73,1

Zaštita i promicanje ljudskih prava

8.341.402,21

4.656.593,64

 13,5

Potpora djeci

3.195.054,63

1.219.095,45

 44,2

Međunarodna suradnja i proces pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji

1.654.126,00

2.723.500,00

 64,7

593.198,24

5.000,00

 99,2

57.656,80

52.343,20

   9,2

/

1.145.750,00

/

528.247.443,36

488.128.828,16

   7,6

Prevencija svih oblika ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja djece i mladih

Stručno osposobljavanje i usavršavanje odraslih Zaštita životinja Zaštita i spašavanje Ukupno:

30

Dodijeljeni iznos u 2010.


I. Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini

2.2. Specifična područja financiranja Tablice 24 – 44 prikazuju pregled dodijeljenih sredstava za specifično područje svakog općeg područja financiranja. Iznosi su za svaku stavku prikazani u kunama i postotku te poredani po veličini.

2.2.1. Šport Tablica 24. Pregled specifičnih područja športa Specifično područje financiranja

Iznos

Javne potrebe Republike Hrvatske u športu na nacionalnoj razini (obuhvaća institucionalnu i programsku potporu djelovanju Hrvatskog olimpijskog odbora i nacionalnih športskih saveza)

%

101.469.123,00

78,2

Potpora organiziranju športskih manifestacija i natjecanja u svim granama športa

8.971.399,98

6,9

Hrvatski školski športski savez – javne potrebe u športu na državnoj razini

8.626.329,00

6,7

Hrvatski paraolimpijski odbor – javne potrebe u športu na državnoj razini

7.334.473,00

5,6

Hrvatski športski savez gluhih – javne potrebe u športu na državnoj razini

1.795.141,00

1,4

Hrvatski sveučilišni športski savez – javne potrebe u športu na državnoj razini

655.000,00

0,5

Obuka neplivača u školama

600.000,00

0,5

Poticaj razvoju športa na otocima

170.000,00

0,1

Institucionalna i programska potpora amaterskim športskim klubovima

106.000,00

0,09

40.000,00

0,01

129.767.465,98

100,0

Športski program tijekom školskih praznika Ukupno:

2.2.2. Zaštita i promicanje kulture, kulturnih i povijesnih dobara te očuvanja prirode Tablica 25. Pregled specifičnih područja zaštite i promicanja kulture, kulturnih i povijesnih dobara te očuvanja prirode Specifično područje financiranja

Iznos

%

Zaštita kulturne baštine i kulturni razvitak te muzejsko-galerijska djelatnost

54.497.072,07

51,9

Dramska, glazbena, glazbeno-scenska umjetnost, film i kinematografija

14.227.970,00

13,6

Književne manifestacije, knjižnična djelatnost i nakladništvo

11.526.716,00

11,0

Programi u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku

5.670.000,00

5,3

Međunarodna kulturna suradnja, turneje

5.366.541,51

5,1

Nove medijske kulture

4.001.400,00

3,8

Kulturno-umjetnički amaterizam

3.530.095,00

3,3

Investicijska aktivnost organizacija civilnog društva u kulturi

2.916.000,00

2,8

Likovna, vizualna i audiovizualna djelatnost

2.184.598,36

2,1

Očuvanje prirode i biološke raznolikosti

750.000,00

0,7

Informatizacija

173.000,00

0,2

Zaštita i promocija gastronomske ponude

76.000,00

0,1

Obilježavanje važnijih događaja i datuma

10.000,00

0,07

5.000,00

0,03

104.934.392,94

100,0

Urbana kultura mladih Ukupno:

31


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

2.2.3. Potpora osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebama i socijalno ugroženim skupinama Tablica 26. Pregled specifičnih područja potpore osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebama i socijalno ugroženim skupinama Specifično područje financiranja

Iznos

%

Skrb o osobama s invaliditetom

38.065.116,70

43,6

Institucionalna potpora udrugama za osobe s invaliditetom i udrugama za osobe s posebnim potrebama

16.849.228,00

19,3

Skrb o djeci i mladima s teškoćama u razvoju

7.425.132,70

8,5

Skrb o mladima s teškoćama u razvoju

6.457.886,00

7,4

Skrb o djeci s teškoćama u razvoju

5.284.561,00

6,1

Afirmacija prava osoba s invaliditetom

4.139.621,00

4,5

Socijalna integracija osoba s posebnim potrebama i socijalno ugroženih skupina

2.776.585,00

3,2

Skrb o starijim i nemoćnim osobama

2.530.080,00

2,9

Skrb o ostalim socijalno ugroženim skupinama (siromašnima, beskućnicima…)

1.316.235,00

1,5

Skrb o psihički bolesnim osobama

1.265.928,00

1,5

Poboljšanje položaja žena s invaliditetom

923.358,00

1,1

Socijalno uključivanje i iskustva Europske unije

401.810,00

0,4

87.435.541,40

100,0

Ukupno:

2.2.4. Sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu Republike Hrvatske Tablica 27. Pregled specifičnih područja sudjelovanja nacionalnih manjina u javnom životu Republike Hrvatske Specifično područje financiranja

Iznos

Informiranje i izdavaštvo nacionalnih manjina

21.417.992,63

42,5

Kulturni amaterizam nacionalnih manjina

9.539.588,25

18,9

Kulturne manifestacije nacionalnih manjina

6.918.214,62

13,7

Institucionalna potpora udrugama nacionalnih manjina

6.200.000,00

12,3

Programi nacionalnih manjina koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora

2.750.187,50

5,5

Investicijska aktivnost udruga nacionalnih manjina

2.570.000,00

5,1

Stvaranje pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina

673.451,00

1,3

Očuvanje tradicijske kulture Roma

175.000,00

0,4

Potpora zajedničkim programskim aktivnostima Savjeta za nacionalne manjine i udruga nacionalnih manjina

84.744,96

0,2

Stručno osposobljavanje predstavnika nacionalnih manjina

53.199,88

0,1

50.382.378,84

100,0

Ukupno:

32

%


I. Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini

2.2.5. Demokratizacija, razvoj civilnog društva i volonterstva, jačanje socijalne kohezije, razvoj filantropije Tablica 28. Pregled specifičnih područja demokratizacije, razvoja civilnog društva i volonterstva, jačanja socijalne kohezije, razvoja filantropije Specifično područje financiranja

Iznos

Institucionalna potpora razvoju i/ili stabilizaciji udruga

%

15.370.053,93

52,2

Regionalni razvoj – jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva na lokalnoj i regionalnoj razini

2.800.000,00

9,5

Potpore vjerskim zajednicama i humanitarnim organizacijama vjerskih zajednica

2.591.241,00

8,8

Građanske inicijative

2.085.107,83

7,1

Demokratizacija i razvoj civilnog društva

1.978.359,06

6,7

Neprofitni medijski projekti za poticanje demokratizacije i razvoja civilnog društva

1.918.070,56

6,5

Decentralizacija financijske potpore razvoju civilnog društva

896.000,00

3,0

Volonterstvo i razvoj volonterstva u lokalnoj zajednici

750.000,00

2,6

Međunarodna suradnja i prijenos znanja

523.398,60

1,8

Razvojne inicijative na međunarodnoj razini

290.542,38

1,0

Provođenje istraživanja vezanih uz pozicioniranje i razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj

219.967,15

0,8

29.422.740,51

100,0

Ukupno:

2.2.6. Sudionici i stradalnici Domovinskog rata Tablica 29. Pregled specifičnih područja sudionika i stradalnika Domovinskog rata Specifično područje financiranja

Iznos

%

Organizacija sportskih manifestacija hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji

6.506.500,00

40,4

Psihosocijalna rehabilitacija sudionika i stradalnika Domovinskog rata

3.412.120,00

21,2

Zaštita digniteta Domovinskog rata

2.707.500,00

16,8

Obilježavanje značajnih datuma i događaja

1.178.000,00

7,3

Zaštita prava branitelja i njihovih obitelji

998.000,00

6,2

Uređenje i podizanje spomen obilježja Domovinskog rata

550.000,00

3,4

Izdavačka djelatnost udruga proizašlih iz Domovinskog rata

359.000,00

2,2

Rehabilitacija i podizanje kvalitete života hrvatskih ratnih vojnih invalida

332.000,00

2,1

Potpora aktivnostima udruga proizašlih iz Domovinskog rata

55.380,00

0,3

Institucionalna potpora udrugama iz Domovinskog rata

10.000,00

0,1

16.108.500,00

100,0

Iznos

%

Ukupno:

2.2.7. Tehnička kultura Tablica 30. Pregled specifičnih područja tehničke kulture Specifično područje financiranja Javne potrebe Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi (obuhvaća institucionalnu i programsku potporu djelovanju Hrvatske zajednice tehničke kulture i 16 nacionalnih saveza ili nacionalnih udruga u svim područjima tehničke kulture)

12.648.890,69

97,8

Javne potrebe u tehničkoj kulturi na regionalnoj razini

93.000,00

0,7

Promocija postignuća i popularizacija tehničke kulture

58.000,00

0,5

Smotre i natjecanja iz područja tehničke kulture

51.000,00

0,4

Izvannastavne tehničke aktivnosti djece i mladih

48.000,00

0,3

Poticanje rada inovatora i promicanje inovacija

40.000,00

0,3

12.938.890,69

100,0

Ukupno:

33


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

2.2.8. Zaštita i očuvanje zdravlja, psihičkog i tjelesnog integriteta te unapređenje kvalitete života Tablica 31. Pregled specifičnih područja zaštite i očuvanja zdravlja, psihičkog i tjelesnog integriteta te unapređenja kvalitete života Specifično područje financiranja

Iznos

%

Programi Hrvatskoga Crvenog križa

5.481.769,20

47,8

Prevencija zaraze HIV/AIDS-om te projekti u svrhu destigmatizacije zaraženih

1.810.165,00

15,8

Prevencija i profilaksa kroničnih oboljenja te unapređenje i zaštita zdravlja oboljelih

1.366.107,00

11,9

Provedba mjera obiteljske i populacijske politike

519.150,52

4,5

Odvikavanje i rehabilitacija ovisnika

461.000,00

3,9

Animiranje i senzibiliziranje javnosti za darivanje organa

333.511,15

2,9

Resocijalizacija ovisnika

306.000,00

2,7

Unapređenje i zaštita zdravlja djece i mladeži oboljele od malignih bolesti

290.000,00

2,5

Prevencija zaraznih bolesti

197.000,00

1,7

Prevencija i profilaksa psihičkih bolesti i teškoća

186.350,00

1,6

Promicanje prava pacijenata

140.000,00

1,2

Preventivni zdravstveni pregledi i savjetovanja o zdravoj prehrani

125.000,00

1,1

Institucionalna potpora udrugama za zaštitu i očuvanje zdravlja

79.650,00

0,7

Prevencija nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

72.000,00

0,6

Prevencija i unapređenje zdravlja zubi

40.000,00

0,4

Unapređenje kvalitete života osoba starije životne dobi

30.000,00

0,3

Potpora klubovima liječenih alkoholičara

28.000,00

0,3

6.000,00

0,1

11.471.702,87

100,0

Zaštita reproduktivnog zdravlja Ukupno:

2.2.9. Prevencija svih oblika ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja djece i mladih Tablica 32. Pregled specifičnih područja prevencije svih oblika ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja djece i mladih Specifično područje djelovanja

Iznos

%

Prevencija svih oblika ovisnosti djece i mladih

7.335.011,00

68,6

Prevencija štetnih posljedica uporabe droga za zajednicu (zarazne bolesti i sl.)

2.270.012,00

21,2

Prevencija ovisnosti i suzbijanje zlouporabe droga

888.800,00

8,3

Prevencija ostalih oblika ovisnosti (duhana, alkohola i sl.)

150.000,00

1,4

46.000,00

0,5

10.689.823,00

100,0

Institucionalna potpora udrugama za prevenciju ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja djece i mladih Ukupno:

2.2.10. Turizam Tablica 33. Pregled specifičnih područja turizma Specifično područje financiranja

Iznos 4.622.840,00

62,2

Poticanje, zaštita, obnova i uključivanje u turizam turistički nerazvijenih područja

1.085.000,00

14,6

Promocija Republike Hrvatske kroz turizam

1.059.000,00

14,2

Izrada izvornih suvenira

272.000,00

3,7

Poticanje lovnog turizma

257.000,00

3,5

Poticanje ulaganja u osiguranje pristupačnosti javnim površinama i objektima turističke namjene osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti

130.000,00

1,7

Zaštita potrošača – turista Ukupno:

34

%

Podizanje opće konkurentnosti hrvatskog turizma

10.000,00

0,1

7.435.840,00

100,0


I. Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini

2.2.11. Znanstvene i znanstveno-stručne udruge Tablica 34. Pregled specifičnih područja znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga Specifično područje djelovanja

Iznos

Tiskanje znanstvenih i znanstveno-stručnih časopisa

%

3.737.957,00

71,0

Institucionalna potpora djelovanju znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

826.500,00

15,7

Priređivanje znanstvenih i znanstveno-stručnih skupova

701.110,00

13,3

5.265.567,00

100,0

Ukupno:

2.2.12. Zaštita i promicanje ljudskih prava Tablica 35. Pregled specifičnih područja zaštite i promicanja ljudskih prava Specifično područje financiranja

Iznos

%

2.821.693,64

60,6

Besplatna pravna pomoć

395.000,00

8,5

Edukacija o trgovanju ljudima te pomoć žrtvama trgovanja ljudima

280.000,00

6,0

Unapređenje standarda direktnog rada s korisnicima – žrtvama svih oblika nasilja

280.000,00

6,0

Ravnopravnost spolova

261.000,00

5,6

Edukacija za mir, ljudska prava i demokraciju

190.000,00

4,1

Odgoj i obrazovanje o pravima djeteta

150.000,00

3,3

Odgoj i obrazovanje o pravima nacionalnih manjina, interkulturalizam /multikulturalizam

91.000,00

2,0

Osvješćivanje pripadnika romske nacionalne manjine o ljudskim pravima

40.000,00

0,8

Suzbijanje uznemirivanja na radnom mjestu, zaštita žrtava mobbinga

40.000,00

0,8

Institucionalna potpora udrugama za zaštitu i promicanje ljudskih prava

40.000,00

0,8

Promicanje antifašizma

39.400,00

0,8

Zaštita ljudskih prava osoba s psihičkim teškoćama

25.000,00

0,6

3.500,00

0,1

4.656.593,64

100,0

Pomoć žrtvama obiteljskog nasilja

Zaštita prava azilanata Ukupno:

2.2.13. Djelovanje udruga u gospodarskim i srodnim djelatnostima Tablica 36. Pregled specifičnih područja djelovanja udruga u gospodarskim i srodnim djelatnostima Specifično područje financiranja

Iznos

%

Potpora udrugama za zaštitu potrošača

1.487.500,00

35,2

Programi rada udruga i strukovnih udruženja u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

1.360.000,00

32,2

Potpore usmjerene organiziranju gospodarskih manifestacija i sajmova

843.400,00

20,0

Provedba javnih ovlasti temeljem Zakona o lovstvu

500.000,00

11,8

29.550,00

0,7

3.000,00

0,1

4.223.450,00

100,0

Potpora razvoju socijalnog poduzetništva, zadrugarstva i sl. Poticanje malog i srednjeg poduzetništva Ukupno:

35


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

2.2.14. Poticanje i afirmacija stvaralaštva te unapređenje životnih vještina i sposobnosti djece i mladih Tablica 37. Pregled specifičnih područja poticanja i afirmacije stvaralaštva te unapređenja života, životnih vještina i sposobnosti djece i mladih Specifično područje financiranja

Iznos

Odgoj i obrazovanje za unapređenje života, životnih vještina i sposobnosti djece i mladih

%

1.990.000,00

57,4

Odgojno-obrazovni rad s djecom i mladima s teškoćama u razvoju

850.000,00

24,5

Odgojno-obrazovni rad s darovitom djecom i mladima

305.000,00

8,8

Zaštita i promicanje kulturnih i povijesnih dobara te zaštita i očuvanje prirode

90.000,00

2,6

Osposobljavanje djece i mladih za informacijske i komunikacijske tehnologije

90.000,00

2,6

Organizacija izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti

65.380,00

1,9

Poduzetnička kultura i usvajanje novih strukovnih tehnologija

45.000,00

1,3

Promicanje obrazovanja djece i mladih za održivi razvoj

20.000,00

0,6

Međunarodne manifestacije stvaralaštva djece i mladih u RH

10.000,00

0,3

3.465.380,00

100,0

Iznos

%

Ukupno:

2.2.15. Potpora mladima Tablica 38. Pregled specifičnih područja potpore mladima Specifično područje financiranja Organizacija izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti

1.502.500,00

46,1

Odgoj, obrazovanje, unapređenje života, vještina i sposobnosti mladih

800.000,00

24,6

Manifestacije stvaralaštva mladih u RH i inozemstvu

345.000,00

10,6

Promicanje i unapređivanje zdravih stilova života mladih s naglaskom na promjenu stavova vezanih uz konzumiranje sredstava ovisnosti

275.000,00

8,4

Potpora djelovanju mladih u civilnom društvu

80.000,00

2,5

Profesionalno usmjeravanje i savjetovanje mladih

75.000,00

2,3

Projekti za mlade usmjereni razvoju multikulturalnosti, tolerancije, poštivanju različitosti, ljudskih prava i sudjelovanju mladih u društvu

75.000,00

2,3

Rad s darovitim mladima te potpore za školska natjecanja

70.000,00

2,2

Obrazovanje o društvenoj odgovornosti i solidarnosti

35.000,00

1,0

3.257.500,00

100,0

Ukupno:

2.2.16. Međunarodna suradnja i proces pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji Tablica 39. Pregled specifičnih područja međunarodne suradnje i procesa pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji Specifično područje financiranja

Iznos

Promicanje suradnje i prijateljstva među državama – društva prijateljstva Edukacija o Europskoj uniji i europskim integracijama Ukupno:

36

%

2.423.500,00

89,0

300.000,00

11,0

2.723.500,00

100,0


I. Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini

2.2.17. Zaštita okoliša i održivi razvoj Tablica 40. Pregled specifičnih područja zaštite okoliša i održivog razvoja Specifično područje financiranja

Iznos

%

Promicanje obrazovanja za zaštitu okoliša i održivi razvoj

599.000,00

39,2

Promicanje održive gradnje

410.372,64

26,9

Unapređivanje kakvoće okoliša i prostora urbanih i ruralnih sredina

265.000,00

17,4

Zaštita okoliša i prostora

108.000,00

7,1

Očuvanje posebno vrijednih prostora

60.000,00

3,9

Institucionalna potpora udrugama za zaštitu okoliša i udrugama za održivi razvoj

40.000,00

2,5

Sprječavanje bespravne gradnje, očuvanje obalnog prostora, otoka i drugih posebno vrijednih prostora

30.000,00

2,0

Projekti zaštite okoliša i prostora zasnovani na suradnji različitih partnera

15.000,00

1,0

1.527.372,64

100,0

Iznos

%

Ukupno:

2.2.18. Potpora djeci Tablica 41. Pregled specifičnih područja potpore djeci Specifično područje financiranja Projekti usmjereni razvoju multikulturalnosti, tolerancije, nenasilnog rješavanja sukoba i promicanja prava djece

370.000,00

30,4

Prevencijski i intervencijski projekti zaštite djece od svih oblika zlostavljanja i zanemarivanja

365.000,00

29,9

Rad s djecom s teškoćama u razvoju

184.095,45

15,1

Potpora djelovanju djece u civilnom društvu

135.000,00

11,1

Odgoj, obrazovanje, unapređenje života, vještina i sposobnosti djece

75.000,00

6,2

Manifestacije stvaralaštva djece u zemlji i inozemstvu

55.000,00

4,5

Institucionalna potpora udrugama za djecu

35.000,00

2,8

1.219.095,45

100,0

Iznos

%

Ukupno:

2.2.19. Zaštita i spašavanje Tablica 42. Pregled specifičnih područja zaštite i spašavanja Specifično područje financiranja Potpora gorskoj službi spašavanja i drugim neprofesionalnim službama spašavanja Potpora dobrovoljnim vatrogasnim društvima Ukupno:

1.130.750,00

98,7

15.000,00

1,3

1.145.750,00

100,0

Iznos

%

50.000,00

95,5

2.343,20

4,5

52.343,20

100,0

2.2.20. Zaštita životinja Tablica 43. Pregled specifičnih područja zaštite životinja Specifično područje djelovanja Zaštita autohtonih pasmina Zaštita ugroženih životinjskih vrsta Ukupno:

37


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

2.2.21. Stručno osposobljavanje i usavršavanje odraslih Tablica 44. Pregled specifičnih područja stručnog osposobljavanja i usavršavanja odraslih Specifično područje financiranja Unapređenje profesionalnih vještina i sposobnosti Ukupno:

Iznos

%

5.000,00

100,0

5.000,00

100,0

2.3. Pregled područja financiranja prema tijelu državne uprave/uredu Vlade RH/javnoj instituciji davatelju financijske potpore Tablice 45 – 64 prikazuju područja financiranja prema tijelu državne uprave/uredu Vlade RH/ javnoj instituciji davatelju financijske potpore za

financirane projekte i programe u 2010. godini. Broj financiranih projekata i programa naveden je u koloni N.

2.3.1. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Tablica 45. Pregled općih područja financiranja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Opće područje financiranja

Iznos

Šport

%

N

%

120.480.066,00

81,9

9

1,8

12.880.890,69

8,7

28

5,7

Znanstvene i znanstveno-stručne udruge

5.177.567,00

3,5

191

39,1

Poticanje i afirmacija stvaralaštva te unapređenje životnih vještina i sposobnosti djece i mladih

3.355.000,00

2,3

87

17,8

Potpora mladima

2.447.500,00

1,7

98

20,1

Prevencija svih oblika ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja djece i mladih

1.440.000,00

1,0

40

8,2

Potpora osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebama i socijalno ugroženim skupinama

615.000,00

0,4

14

2,9

Potpora djeci

375.000,00

0,2

10

2,0

Zaštita okoliša i održivi razvoj

330.000,00

0,2

9

1,8

75.000,00

0,1

2

0,6

147.176.023,69

100,0

488

100,0

%

N

%

103.592.586,37

100,0

2165

100,0

103.592.586,37

100,0

2165

100,0

Tehnička kultura

Zaštita i promicanje ljudskih prava Ukupno:

2.3.2. Ministarstvo kulture Tablica 46. Pregled općih područja financiranja Ministarstva kulture Opće područje financiranja

Iznos

Zaštita i promicanje kulture, kulturnih i povijesnih dobara te očuvanja prirode Ukupno:

38


I. Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini

2.3.3. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Tablica 47. Pregled općih područja financiranja Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Opće područje financiranja

Iznos

%

N

%

Potpora osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebama i socijalno ugroženim skupinama

35.033.672,00

57,3

268

36,9

Sudionici i stradalnici Domovinskog rata

15.328.500,00

25,1

255

35,1

Prevencija svih oblika ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja djece i mladih

5.167.011,00

8,5

103

14,2

Zaštita i promicanje ljudskih prava

2.914.827,64

4,8

14

1,9

Potpora mladima

800.000,00

1,3

26

3,6

Potpora djeci

660.000,00

1,1

29

4,0

Demokratizacija, razvoj civilnoga društva i volonterstva, jačanje socijalne kohezije, razvoj filantropije

650.000,00

1,1

5

0,7

Zaštita i očuvanje zdravlja, psihičkog i tjelesnog integriteta te unapređenje kvalitete života

575.596,40

0,8

26

3,6

61.129.607,04

100,0

726

100,0

%

N

%

Ukupno:

2.3.4. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Tablica 48. Pregled općih područja financiranja Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Opće područje financiranja

Iznos

Potpora osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebama i socijalno ugroženim skupinama

51.563.669,40

78,6

363

72,8

Zaštita i očuvanje zdravlja, psihičkog i tjelesnog integriteta te unapređenje kvalitete života

10.263.595,32

15,7

93

18,6

Prevencija svih oblika ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja djece i mladih

3.583.812,00

5,5

39

7,8

129.000,00

0,15

3

0,6

30.750,00

0,05

1

0,2

65.570.826,72

100,0

499

100,0

Iznos

%

N

%

41.007.878,84

100,0

254

100,0

41.007.878,84

100,0

254

100,0

Zaštita i promicanje ljudskih prava Zaštita i spašavanje Ukupno:

2.3.5. Savjet za nacionalne manjine Tablica 49. Pregled općih područja financiranja Savjeta za nacionalne manjine Opće područje financiranja Sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu Republike Hrvatske Ukupno:

2.3.6. Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva Tablica 50. Pregled općih područja financiranja Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva Opće područje financiranja Demokratizacija, razvoj civilnoga društva i volonterstva, jačanje socijalne kohezije, razvoj filantropije Ukupno:

Iznos

%

N

%

25.696.938,51

100,0

332

100,0

25.696.938,51

100,0

332

100,0

39


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

2.3.7. Vlada Republike Hrvatske – proračunska zaliha Tablica 51. Pregled općeg područja financiranja iz proračunske zalihe Vlade Republike Hrvatske Opće područje financiranja

Iznos

%

N

%

Sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu Republike Hrvatske

9.170.000,00

44,2

16

41,0

Šport

8.210.000,00

39,5

5

12,8

Demokratizacija, razvoj civilnoga društva i volonterstva, jačanje socijalne kohezije, razvoj filantropije

2.363.802,00

11,4

8

20,5

Zaštita i očuvanje zdravlja, psihičkog i tjelesnog integriteta te unapređenje kvalitete života

306.511,15

1,5

2

5,1

Sudionici i stradalnici Domovinskog rata

200.000,00

1,0

1

2,6

Potpora djeci

184.095,45

0,9

1

2,6

Zaštita i promicanje ljudskih prava

147.266,00

0,7

2

5,1

Poticanje i afirmacija stvaralaštva te unapređenje životnih vještina i sposobnosti djece i mladih

65.380,00

0,3

1

2,6

Zaštita i promicanje kulture, kulturnih i povijesnih dobara te očuvanja prirode

64.600,00

0,3

2

5,1

Turizam

50.000,00

0,2

1

2,6

20.761.654,60

100,0

39

100,0

N

%

Ukupno:

2.3.8. Ministarstvo turizma Tablica 52. Pregled općih područja financiranja Ministarstva turizma Opće područje financiranja

Iznos

%

Turizam

7.366.840,00

74,5

154

67,2

Zaštita i spašavanje

1.100.000,00

11,1

1

0,4

Zaštita i promicanje kulture, kulturnih i povijesnih dobara te očuvanja prirode

625.000,00

6,3

41

17,9

Šport

539.000,00

5,5

17

7,4

Znanstvene i znanstveno-stručne udruge

88.000,00

0,9

4

1,8

Zaštita okoliša i održivi razvoj

70.000,00

0,7

3

1,4

Gospodarske i srodne djelatnosti

34.000,00

0,3

2

0,9

Sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu Republike Hrvatske

27.000,00

0,3

3

1,4

Poticanje i afirmacija stvaralaštva te unapređenje životnih vještina i sposobnosti djece i mladih

15.000,00

0,15

1

0,4

Potpora osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebama i socijalno ugroženim skupinama

10.000,00

0,1

1

0,4

Tehnička kultura

10.000,00

0,1

1

0,4

Potpora mladima Ukupno:

5.000,00

0,05

1

0,4

9.889.840,00

100,0

229

100,0

2.3.9. Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Tablica 53. Pregled općih područja financiranja Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Opće područje djelovanja

Iznos

Međunarodna suradnja i proces pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji Sudionici i stradalnici Domovinskog rata Ukupno:

40

%

N

%

2.713.500,00

99,6

91

98,9

10.000,00

0,4

1

1,1

2.723.500,00

100,0

92

100,0


I. Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini

2.3.10. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Tablica 54. Pregled općih područja financiranja Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Opće područje financiranja

Iznos

%

N

%

2.039.250,00

87,2

52

82,5

262.399,98

11,2

3

4,8

25.500,00

1,1

5

7,9

Potpora osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebama i socijalno ugroženim skupinama

5.000,00

0,2

1

1,6

Turizam

4.000,00

0,2

1

1,6

Sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu Republike Hrvatske

2.500,00

0,1

1

1,6

2.338.649,98

100,0

63

100,0

Gospodarske i srodne djelatnosti Šport Zaštita i promicanje kulture, kulturnih i povijesnih dobara te očuvanja prirode

Ukupno:

2.3.11. Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva Tablica 55. Pregled općih područja financiranja Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog ospodarstva Opće područje financiranja

Iznos

%

Gospodarske i srodne djelatnosti

659.700,00

38,6

5

38,5

Sudionici i stradalnici Domovinskog rata

550.000,00

32,2

2

15,4

Zaštita i promicanje kulture, kulturnih i povijesnih dobara te očuvanja prirode

427.706,57

25,1

3

23,0

Zaštita životinja

50.000,00

2,9

1

7,7

Poticanje i afirmacija stvaralaštva te unapređenje životnih vještina i sposobnosti djece i mladih

10.000,00

0,6

1

7,7

Međunarodna suradnja i proces pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji

10.000,00

0,6

1

7,7

1.707.406,57

100,0

13

100,0

Ukupno:

N

%

2.3.12. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Tablica 56. Pregled općih područja financiranja Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Opće područje financiranja

Iznos

Gospodarske i srodne djelatnosti Ukupno:

%

N

%

1.487.500,00

100,0

7

100,0

1.487.500,00

100,0

7

100,0

2.3.13. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Tablica 57. Pregled općih područja financiranja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Opće područje financiranja

Iznos

Zaštita okoliša i održivi razvoj

%

N

%

1.061.372,64

91,7

21

70,0

Zaštita i promicanje kulture, kulturnih i povijesnih dobara te očuvanja prirode

74.000,00

6,4

6

20,1

Zaštita i spašavanje

15.000,00

1,3

1

3,3

Turizam

5.000,00

0,4

1

3,3

Zaštita životinja

2.343,20

0,2

1

3,3

1.157.715,84

100,0

30

100,0

Ukupno:

41


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

2.3.14. Vlada Republike Hrvatske – Ured za ljudska prava Tablica 58. Pregled općih područja financiranja Ureda za ljudska prava Opće područje financiranja

%

N

%

859.500,00

Iznos

86,9

34

81,0

Potpora osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebama i socijalno ugroženim skupinama

60.000,00

6,1

3

7,1

Šport

36.000,00

3,6

2

4,7

Zaštita i očuvanje zdravlja, psihičkog i tjelesnog integriteta te unapređenje kvalitete života

20.000,00

2,0

1

2,4

Demokratizacija, razvoj civilnog društva i volonterstva, jačanje socijalne kohezije, razvoj filantropije

12.000,00

1,2

1

2,4

Zaštita i promicanje ljudskih prava

Zaštita i promicanje kulture, kulturnih i povijesnih dobara te očuvanja prirode Ukupno:

2.000,00

0,2

1

2,4

989.500,00

100,0

42

100,0

2.3.15. Ministarstvo unutarnjih poslova Tablica 59. Pregled općih područja financiranja Ministarstva unutarnjih poslova Opće područje financiranja

Iznos

Demokratizacija, razvoj civilnog društva i volonterstva, jačanje socijalne kohezije, razvoj filantropije

%

N

%

700.000,00

80,5

1

20,0

Šport

80.000,00

9,2

1

20,0

Potpora osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebama i socijalno ugroženim skupinama

70.000,00

8,1

2

40,0

Sudionici i stradalnici Domovinskog rata Ukupno:

20.000,00

2,2

1

20,0

870.000,00

100,0

5

100,0

2.3.16. Vlada Republike Hrvatske – Ured za suzbijanje zlouporabe droga Tablica 60. Pregled općih područja financiranja Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Opće područje financiranja

Iznos

%

N

%

Prevencija svih oblika ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja djece i mladih

494.000,00

61,8

24

75,0

Zaštita i očuvanje zdravlja, psihičkog i tjelesnog integriteta te unapređenje kvalitete života

306.000,00

38,2

8

25,0

800.000,00

100,0

32

100,0

Ukupno:

2.3.17. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Tablica 61. Pregled općih područja financiranja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Opće područje financiranja

42

%

N

%

Šport

170.000,00

Iznos

34,0

16

26,1

Zaštita i promicanje kulture, kulturnih i povijesnih dobara te očuvanja prirode

123.000,00

24,6

18

29,4

Zaštita okoliša i održivi razvoj

66.000,00

13,2

10

16,4

Tehnička kultura

48.000,00

9,6

6

9,7

Potpora osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebama i socijalno ugroženim skupinama

45.000,00

9,0

4

8,2

Poticanje i afirmacija stvaralaštva te unapređenje životnih vještina i sposobnosti djece i mladih

20.000,00

4,0

1

1,7

Turizam

10.000,00

2,0

1

1,7


I. Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini

Opće područje financiranja

Iznos

%

N

%

Prevencija svih oblika ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja djece i mladih

5.000,00

1,0

1

1,7

Potpora mladima

5.000,00

1,0

1

1,7

Stručno osposobljavanje i usavršavanje

5.000,00

1,0

1

1,7

Gospodarske i srodne djelatnosti

3.000,00

0,6

1

1,7

500.000,00

100,0

60

100,0

%

N

%

Ukupno:

2.3.18. Ministarstvo pravosuđa Tablica 62. Pregled općih područja financiranja Ministarstva pravosuđa Opće područje financiranja

Iznos

Zaštita i promicanje ljudskih prava (besplatna pravna pomoć) Ukupno:

345.000,00

100,0

21

100,0

345.000,00

100,0

21

100,0

2.3.19. Vlada Republike Hrvatske – Ured za ravnopravnost spolova Tablica 63. Pregled općih područja financiranja Ureda za ravnopravnost spolova Opće područje financiranja

Iznos

Zaštita i promicanje ljudskih prava Potpora osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebama i socijalno ugroženim skupinama Ukupno:

N

%

186.000,00

% 88,9

8

88,9

23.200,00

11,1

1

11,1

209.200,00

100,0

9

100,0

2.3.20. Vlada Republike Hrvatske – Ured za nacionalne manjine Tablica 64. Pregled općih područja financiranja Ureda za nacionalne manjine Opće područje financiranja Sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu Republike Hrvatske – program očuvanja tradicijske kulture Roma Ukupno:

Iznos

%

N

%

175.000,00

100,0

19

100,0

175.000,00

100,0

19

100,0

2.4. Pregled teritorijalne rasprostranjenosti financiranih projekata i programa prema županijama u kojima se provode Tablica 65 prikazuje teritorijalnu rasprostranjenost financiranih projekata i programa prema županijama u kojima su se provodili u 2010.

godini. Broj financiranih projekata i programa naveden je u stupcu N.

Tablica 65. Pregled teritorijalne rasprostranjenosti financiranih projekata i programa Područje / Županija Područje cijele Hrvatske

Iznos

%

N

%

286.133.153,81

58,6

2746

53,6

Područje više županija

44.645.705,58

9,1

316

6,2

Grad Zagreb

37.656.970,71

7,7

381

7,4

Splitsko-dalmatinska županija

14.760.903,64

3,0

208

4,1

Osječko-baranjska županija

11.796.730,11

2,4

175

3,4

8.736.673,10

1,8

115

2,2

Vukovarsko-srijemska županija

43


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

Područje / Županija

Iznos

%

N

%

Primorsko-goranska županija

8.371.944,47

1,7

133

2,6

Dubrovačko-neretvanska županija

4.589.514,00

0,9

77

1,5

Karlovačka županija

4.586.293,03

0,9

74

1,4

Istarska županija

4.378.053,00

0,9

78

1,5

Sisačko-moslavačka županija

4.349.796,75

0,9

111

2,2

Šibensko-kninska županija

3.707.103,46

0,8

75

1,5

Zagrebačka županija

3.218.859,94

0,7

66

1,3

Bjelovarsko-bilogorska županija

3.201.006,50

0,7

71

1,4

Varaždinska županija

3.147.520,00

0,6

33

0,6

Brodsko-posavska županija

2.961.649,83

0,6

51

1,0

Međimurska županija

2.728.761,10

0,6

49

1,0

Koprivničko-križevačka županija

2.227.287,70

0,5

50

1,0

Ličko-senjska županija

1.970.601,25

0,4

24

0,5

Virovitičko-podravska županija

1.807.483,00

0,4

33

0,6

Zadarska županija

1.749.888,80

0,4

43

0,8

Požeško-slavonska županija

1.447.802,50

0,3

41

0,8

Krapinsko-zagorska županija Projekti/programi bez označenog područja provedbe Ukupno:

1.176.795,00

0,2

32

0,6

28.778.330,88

5,9

143

2,8

488.128.828,16

100,0

5125

100,0

2.5. Pregled teritorijalne rasprostranjenosti financiranih projekata i programa prema tijelu državne uprave/uredu Vlade RH/javnoj instituciji davatelju financijske potpore Tablice 66 – 85 prikazuju teritorijalnu rasprostranjenost financiranih projekata i programa prema tijelu državne uprave/uredu Vlade RH/javnoj instituciji davatelju financijske potpore za pro-

jekte i programe financirane u 2010. godini. Broj financiranih projekata i programa naveden je u stupcu N.

2.5.1. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Tablica 66. Pregled teritorijalne rasprostranjenosti financiranih projekata i programa Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Područje / Županija Područje cijele Hrvatske

44

Iznos 132.834.252,81

%

N

%

90,3

299

61,3

Područje više županija

1.434.948,00

1,0

33

6,8

Grad Zagreb

1.424.000,00

1,0

32

6,6

Splitsko-dalmatinska županija

1.008.000,00

0,7

30

6,1

Osječko-baranjska županija

501.000,00

0,3

16

3,5

Zagrebačka županija

425.000,00

0,3

10

2,0

Međimurska županija

316.976,00

0,2

9

1,8

Primorsko-goranska županija

270.000,00

0,2

8

1,6

Dubrovačko-neretvanska županija

228.000,00

0,2

5

1,0

Vukovarsko-srijemska županija

210.000,00

0,1

5

1,0

Karlovačka županija

175.000,00

0,1

5

1,0

Sisačko-moslavačka županija

160.000,00

0,1

6

1,2

Istarska županija

145.000,00

0,1

5

1,0

Koprivničko-križevačka županija

125.000,00

0,1

4

0,9


I. Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini

Područje / Županija

Iznos

Šibensko-kninska županija

110.000,00

%

N

0,1

% 7

1,4

Bjelovarsko-bilogorska županija

80.000,00

0,1

2

0,4

Brodsko-posavska županija

65.000,00

0,0

1

0,2

Krapinsko-zagorska županija

55.000,00

0,0

3

0,6

Varaždinska županija

30.000,00

0,0

2

0,4

Ličko-senjska županija

20.000,00

0,0

1

0,2

7.558.846,88

5,1

5

1,0

147.176.023,69

100,0

488

100,0

Projekti/programi bez označenog područja provedbe Ukupno:

2.5.2. Ministarstvo kulture Tablica 67. Pregled teritorijalne rasprostranjenosti financiranih projekata i programa Ministarstva kulture Područje / Županija

Iznos

Područje cijele Hrvatske Ukupno:

%

N

%

103.592.586,37

100,0

2165

100,0

103.592.586,37

100,0

2165

100,0

2.5.3. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Tablica 68. Pregled teritorijalne rasprostranjenosti financiranih projekata i programa Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Područje / Županija

Iznos

Područje više županija

%

N

%

15.122.001,32

24,7

174

24,1

Grad Zagreb

4.357.871,00

7,1

63

8,7

Područje cijele Hrvatske

3.236.094,00

5,3

28

3,9

Splitsko-dalmatinska županija

2.905.066,40

4,8

50

6,9

Osječko-baranjska županija

1.883.233,00

3,1

43

5,9

Primorsko-goranska županija

1.827.541,47

3,0

29

4,0

Vukovarsko-srijemska županija

1.333.150,55

2,2

33

4,5

Šibensko-kninska županija

1.191.869,00

1,9

17

2,3

Karlovačka županija

1.187.666,03

1,9

18

2,5

Istarska županija

1.180.623,00

1,9

18

2,5

Sisačko-moslavačka županija

1.087.230,00

1,8

30

4,1

779.728,00

1,3

11

1,5

Dubrovačko-neretvanska županija Koprivničko-križevačka županija

595.833,00

1,0

11

1,5

Zagrebačka županija

574.124,00

0,9

13

1,8

Varaždinska županija

552.130,00

0,9

8

1,1

Međimurska županija

542.317,00

0,9

8

1,1

Zadarska županija

517.130,00

0,8

8

1,1

Brodsko-posavska županija

504.015,27

0,8

11

1,5

Bjelovarsko-bilogorska županija

397.685,00

0,7

7

1,0

Virovitičko-podravska županija

280.000,00

0,5

8

1,1

Požeško-slavonska županija

212.190,00

0,3

9

1,2

Krapinsko-zagorska županija

115.125,00

0,2

5

0,7

4.000,00

0,0

1

0,1

20.742.984,00

33,9

123

16,9

61.129.607,04

100,0

726

100,0

Ličko-senjska županija Projekti/programi bez označenog područja provedbe Ukupno:

45


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

2.5.4. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Tablica 69. Pregled teritorijalne rasprostranjenosti financiranih projekata i programa Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Područje / Županija

Iznos

Područje cijele Hrvatske

12.107.772,56

Grad Zagreb

%

N

%

18,5

47

9,4

10.971.565,00

16,7

96

19,2

Splitsko-dalmatinska županija

7.337.344,00

11,2

46

9,2

Područje više županija

6.864.479,76

10,5

35

7,1

Primorsko-goranska županija

3.710.220,00

5,7

32

6,5

Osječko-baranjska županija

3.626.436,00

5,5

26

5,2

Dubrovačko-neretvanska županija

2.127.540,00

3,2

19

3,8

Karlovačka županija

1.832.585,00

2,7

16

3,2

Sisačko-moslavačka županija

1.760.496,00

2,7

22

4,4

Varaždinska županija

1.737.490,00

2,6

14

2,8

Brodsko-posavska županija

1.726.623,00

2,6

14

2,8

Vukovarsko-srijemska županija

1.616.910,00

2,5

17

3,4

Međimurska županija

1.344.293,00

2,1

12

2,4

Bjelovarsko-bilogorska županija

1.234.900,00

1,9

14

2,8

Koprivničko-križevačka županija

1.177.140,70

1,8

15

3,0

Zagrebačka županija

1.026.042,70

1,5

17

3,4

Šibensko-kninska županija

974.690,00

1,5

5

1,0

Istarska županija

971.218,00

1,5

12

2,4

Virovitičko-podravska županija

912.910,00

1,4

7

1,4

Požeško-slavonska županija

836.800,00

1,3

11

2,2

Krapinsko-zagorska županija

834.920,00

1,3

13

2,6

Zadarska županija

728.451,00

1,1

7

1,4

Ličko-senjska županija Ukupno:

110.000,00

0,2

2

0,4

65.570.826,72

100,0

499

100,0

2.5.5. Savjet za nacionalne manjine Tablica 70. Pregled teritorijalne rasprostranjenosti financiranih projekata i programa Savjeta za nacionalne manjine Područje / Županija

46

Iznos

%

N

%

Područje više županija

15.207.776,50

37,1

34

13,4

Područje cijele Hrvatske

14.660.394,09

35,8

46

18,1

Grad Zagreb

3.151.605,25

7,7

47

18,5

Vukovarsko-srijemska županija

2.507.525,00

6,1

25

9,8

Osječko-baranjska županija

2.205.896,25

5,4

30

11,8

Primorsko-goranska županija

1.339.419,00

3,3

14

5,5

Sisačko-moslavačka županija

577.498,75

1,3

19

7,5

Karlovačka županija

438.450,00

1,1

8

3,0

Bjelovarsko-bilogorska županija

215.952,50

0,5

4

1,6

Istarska županija

140.954,00

0,3

7

2,8

Ličko-senjska županija

122.351,25

0,3

5

2,0

Šibensko-kninska županija

104.872,50

0,3

2

0,8

Dubrovačko-neretvanska županija

79.000,00

0,2

1

0,4

Virovitičko-podravska županija

69.915,00

0,2

2

0,8


I. Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini

Područje / Županija

Iznos

%

N

%

Splitsko-dalmatinska županija

52.436,25

0,1

1

0,4

Zadarska županija

46.412,50

0,1

3

1,2

Međimurska županija

45.550,00

0,1

4

1,6

Požeško-slavonska županija

34.957,50

0,08

1

0,4

Brodsko-posavska županija Ukupno:

6.912,50

0,02

1

0,4

41.007.878,84

100,0

254

100,0

2.5.6. Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva Tablica 71. Pregled teritorijalne rasprostranjenosti financiranih projekata i programa Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva Područje / Županija

Iznos

%

N

%

Grad Zagreb

8.756.039,97

34,1

75

22,6

Područje više županija

3.696.000,00

14,4

16

4,8

Osječko-baranjska županija

2.430.840,77

9,5

25

7,5

Splitsko-dalmatinska županija

1.526.956,99

5,9

23

6,9

Istarska županija

1.399.058,00

5,4

26

7,8

Područje cijele Hrvatske

1.058.206,40

4,1

5

1,6

Vukovarsko-srijemska županija

1.007.880,98

3,9

14

4,2

Zagrebačka županija

986.769,24

3,9

14

4,2

Primorsko-goranska županija

770.264,00

3,0

19

5,7

Karlovačka županija

735.592,00

2,9

17

5,1

Šibensko-kninska županija

647.228,76

2,5

16

4,8

Dubrovačko-neretvanska županija

538.170,00

2,1

6

1,8

Bjelovarsko-bilogorska županija

349.469,00

1,4

5

1,6

Međimurska županija

280.775,10

1,1

7

2,1

Varaždinska županija

254.000,00

1,0

3

0,9

Sisačko-moslavačka županija

242.272,00

0,9

13

3,9

Brodsko-posavska županija

235.823,00

0,9

5

1,6

Zadarska županija

232.995,30

0,9

10

3,0

Virovitičko-podravska županija

175.658,00

0,7

8

2,4

Požeško-slavonska županija

128.755,00

0,5

9

2,7

Ličko-senjska županija

113.770,00

0,4

8

2,4

75.764,00

0,3

4

1,2

Koprivničko-križevačka županija Krapinsko-zagorska županija Ukupno:

54.650,00

0,2

4

1,2

25.696.938,51

100,0

332

100,0

2.5.7. Vlada Republike Hrvatske – proračunska zaliha Tablica 72. Pregled teritorijalne rasprostranjenosti financiranih projekata i programa iz proračunske zalihe Vlade Republike Hrvatske Područje / Županija Područje cijele Hrvatske

Iznos

%

N

%

12.261.947,60

59,1

13

33,3

Grad Zagreb

3.923.707,00

18,9

7

17,9

Ličko-senjska županija

1.500.000,00

7,2

2

5,1

Vukovarsko-srijemska županija

1.450.000,00

7,0

2

5,1

520.000,00

2,5

5

12,8

Osječko-baranjska županija

47


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

Područje / Županija

Iznos

%

Varaždinska županija

300.000,00

1,4

1

2,6

Bjelovarsko-bilogorska županija

290.000,00

1,3

3

7,7

Sisačko-moslavačka županija

250.000,00

1,2

2

5,1

Virovitičko-podravska županija

200.000,00

1,0

1

2,6

Šibensko-kninska županija

50.000,00

0,25

1

2,6

Karlovačka županija

10.000,00

0,1

1

2,6

6.000,00

0,05

1

2,6

20.761.654,60

100,0

39

100,0

Dubrovačko-neretvanska županija Ukupno:

N

%

2.5.8. Ministarstvo turizma Tablica 73. Pregled teritorijalne rasprostranjenosti financiranih projekata i programa Ministarstva turizma %

N

%

Grad Zagreb

Područje / Županija

4.446.460,00

Iznos

45,0

33

14,3

Splitsko-dalmatinska županija

1.251.000,00

12,6

17

7,4

Bjelovarsko-bilogorska županija

566.000,00

5,7

33

14,3

Istarska županija

460.000,00

4,7

6

2,6

Dubrovačko-neretvanska županija

353.000,00

3,6

15

6,6

Primorsko-goranska županija

275.000,00

2,8

10

4,4

Brodsko-posavska županija

263.000,00

2,6

12

5,2

Šibensko-kninska županija

260.000,00

2,6

10

4,4

Osječko-baranjska županija

258.000,00

2,6

16

7,0

Varaždinska županija

235.000,00

2,4

3

1,3

Koprivničko-križevačka županija

217.000,00

2,2

13

5,7

Zagrebačka županija

192.000,00

1,9

10

4,4

Karlovačka županija

167.000,00

1,7

7

3,1

Sisačko-moslavačka županija

156.000,00

1,6

10

4,4

Požeško-slavonska županija

147.000,00

1,5

7

3,1

Međimurska županija

140.000,00

1,4

5

2,2

Virovitičko-podravska županija

117.000,00

1,2

5

2,2

Vukovarsko-srijemska županija

109.000,00

1,1

5

2,2

Zadarska županija

87.000,00

0,9

4

1,7

Krapinsko-zagorska županija

74.000,00

0,7

3

1,3

Ličko-senjska županija

71.380,00

0,7

3

1,3

Područje cijele Hrvatske

45.000,00

0,5

2

0,9

9.889.840,00

100,0

229

100,0

Ukupno:

2.5.9. Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Tablica 74. Pregled teritorijalne rasprostranjenosti financiranih projekata i programa Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Područje / Županija

Iznos

Područje cijele Hrvatske

2.468.500,00

Projekti/programi bez označenog područja provođenja Ukupno:

48

%

N

%

90,6

89

96,7

255.000,00

9,4

3

3,3

2.723.500,00

100,0

92

100,0


I. Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini

2.5.10. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Tablica 75. Pregled teritorijalne rasprostranjenosti financiranih projekata i programa Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Područje / Županija

Iznos

%

N

%

1.622.399,98

69,4

11

17,5

Grad Zagreb

106.650,00

4,6

4

6,2

Vukovarsko-srijemska županija

106.300,00

4,5

10

15,9

Splitsko-dalmatinska županija

104.100,00

4,5

6

9,5

Sisačko-moslavačka županija

54.300,00

2,3

2

3,2

Istarska županija

46.200,00

1,9

2

3,2

Požeško-slavonska županija

44.100,00

1,9

2

3,2

Varaždinska županija

38.900,00

1,7

2

3,2

Koprivničko-križevačka županija

36.550,00

1,6

3

4,8

Međimurska županija

35.850,00

1,5

2

3,2

Zadarska županija

34.900,00

1,5

4

6,2

Osječko-baranjska županija

32.600,00

1,4

5

7,9

Šibensko-kninska županija

16.500,00

0,7

2

3,2

Ličko-senjska županija

14.100,00

0,6

1

1,6

Zagrebačka županija

12.600,00

0,5

1

1,6

Primorsko-goranska županija

12.500,00

0,5

2

3,2

Brodsko-posavska županija

6.000,00

0,3

1

1,6

Bjelovarsko-bilogorska županija

5.000,00

0,2

1

1,6

Karlovačka županija

5.000,00

0,2

1

1,6

Krapinsko-zagorska županija

4.100,00

0,2

1

1,6

2.338.649,98

100,0

63

100,0

Područje cijele Hrvatske

Ukupno:

2.5.11. Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva Tablica 76. Pregled teritorijalne rasprostranjenosti financiranih projekata i programa Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva Područje / Županija

Iznos

%

N

%

Područje više županija

550.000,00

32,2

2

15,4

Područje cijele Hrvatske

535.000,00

31,3

2

15,4

Vukovarsko-srijemska županija

367.706,57

21,5

1

7,7

Grad Zagreb

107.100,00

6,3

3

23,0

Šibensko-kninska županija

72.600,00

4,3

2

15,4

Splitsko-dalmatinska županija

50.000,00

2,9

1

7,7

Dubrovačko-neretvanska županija

15.000,00

0,9

1

7,7

Krapinsko-zagorska županija

10.000,00

0,6

1

7,7

1.707.406,57

100,0

13

100,0

Ukupno:

49


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

2.5.12. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Tablica 77. Pregled teritorijalne rasprostranjenosti financiranih projekata i programa Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Područje / Županija

Iznos

Područje više županija

1.355.500,00

Područje cijele Hrvatske Ukupno:

%

N

%

91,1

5

71,4

132.000,00

8,9

2

28,6

1.487.500,00

100,0

7

100,0

2.5.13. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Tablica 78. Pregled teritorijalne rasprostranjenosti financiranih projekata i programa Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Područje / Županija Dubrovačko-neretvanska županija

Iznos

%

295.000,00

25,5

N 2

% 6,7

Osječko-baranjska županija

213.724,09

18,5

2

6,7

Grad Zagreb

160.972,49

13,9

5

16,75

Šibensko-kninska županija

130.343,20

11,3

5

16,75

Splitsko-dalmatinska županija

105.000,00

9,1

3

10,0

Brodsko-posavska županija

104.276,06

9,0

3

10,0

30.000,00

2,6

1

3,3

Bjelovarsko-bilogorska županija Zagrebačka županija

29.400,00

2,5

1

3,3

Krapinsko-zagorska županija

29.000,00

2,5

2

6,7

Sisačko-moslavačka županija

15.000,00

1,3

1

3,3

Istarska županija

15.000,00

1,3

1

3,3

Ličko-senjska županija

15.000,00

1,3

1

3,3

5.000,00

0,4

1

3,3

Primorsko-goranska županija Virovitičko-podravska županija

5.000,00

0,4

1

3,3

Vukovarsko-srijemska županija

5.000,00

0,4

1

3,3

1.157.715,84

100,0

30

100,0

Ukupno:

2.5.14. Vlada Republike Hrvatske – Ured za ljudska prava Tablica 79. Pregled teritorijalne rasprostranjenosti financiranih projekata i programa Ureda za ljudska prava Područje / Županija

50

Iznos

%

N

%

Područje cijele Hrvatske

240.000,00

24,5

6

14,3

Područje više županija

185.000,00

18,7

8

19,0

Grad Zagreb

115.000,00

11,6

5

11,9

Splitsko-dalmatinska županija

60.000,00

6,0

3

7,1

Dubrovačko-neretvanska županija

30.000,00

3,0

1

2,4

Brodsko-posavska županija

20.000,00

2,0

1

2,4

Istarska županija

20.000,00

2,0

1

2,4

Međimurska županija

20.000,00

2,0

1

2,4

Osječko-baranjska županija

20.000,00

2,0

1

2,4

Požeško-slavonska županija

20.000,00

2,0

1

2,4


I. Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini

Područje / Županija

Iznos

Šibensko-kninska županija

%

20.000,00

N

2,0

1

% 2,4

Virovitičko-podravska županija

20.000,00

2,0

1

2,4

Zadarska županija

20.000,00

2,0

1

2,4

199.500,00

20,2

11

26,1

989.500,00

100,0

42

100,0

Projekti/programi bez označenog područja provođenja Ukupno:

2.5.15. Ministarstvo unutarnjih poslova Tablica 80. Pregled teritorijalne rasprostranjenosti financiranih projekata i programa Ministarstva unutarnjih poslova Područje / Županija Područje cijele Hrvatske

Iznos

%

N

%

780.000,00

89,7

2

40,0

Splitsko-dalmatinska županija

40.000,00

4,6

1

20,0

Grad Zagreb

30.000,00

3,4

1

20,0

Brodsko-posavska županija Ukupno:

20.000,00

2,3

1

20,0

870.000,00

100,0

5

100,0

2.5.16. Vlada Republike Hrvatske – Ured za suzbijanje zlouporabe droga Tablica 81. Pregled teritorijalne rasprostranjenosti financiranih projekata i programa Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Područje / Županija

Iznos

%

N

%

Područje više županija

230.000,00

28,8

9

28,1

Splitsko-dalmatinska županija

139.000,00

17,3

6

18,8

Šibensko-kninska županija

89.000,00

10,9

3

9,3

Područje cijele Hrvatske

84.000,00

10,4

2

6,3

Grad Zagreb

80.000,00

10,0

6

18,8

Osječko-baranjska županija

55.000,00

6,9

2

6,3

Zadarska županija

42.000,00

5,3

1

3,1

Karlovačka županija

35.000,00

4,4

1

3,1

Požeško-slavonska županija

24.000,00

3,0

1

3,1

Primorsko-goranska županija

22.000,00

2,8

1

3,1

800.000,00

100,0

32

100,0

Ukupno:

2.5.17. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Tablica 82. Pregled teritorijalne rasprostranjenosti financiranih projekata i programa Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Područje / Županija

Iznos

%

N

%

Splitsko-dalmatinska županija

156.000,00

31,2

20

33,3

Dubrovačko-neretvanska županija

138.000,00

27,6

15

25,0

Primorsko-goranska županija

125.000,00

25,0

16

26,7

41.000,00

8,2

5

8,3

Zadarska županija Šibensko-kninska županija Ukupno:

40.000,00

8,0

4

6,7

500.000,00

100,0

60

100,0

51


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

2.5.18. Ministarstvo pravosuđa Tablica 83. Pregled teritorijalne rasprostranjenosti financiranih projekata i programa Ministarstva pravosuđa Područje / Županija Područje cijele Hrvatske Ukupno:

Iznos

%

N

%

345.000,00

100,0

21

100,0

345.000,00

100,0

21

100,0

2.5.19. Vlada Republike Hrvatske – Ured za ravnopravnost spolova Tablica 84. Pregled teritorijalne rasprostranjenosti financiranih projekata i programa Ureda za ravnopravnost spolova Područje / Županija

Iznos

%

N

%

105.000,00

50,2

4

44,5

Virovitičko-podravska županija

27.000,00

12,9

1

11,1

Splitsko-dalmatinska županija

26.000,00

12,4

1

11,1

Vukovarsko-srijemska županija

23.200,00

11,1

1

11,1

6.000,00

2,9

1

11,1

22.000,00

10,5

1

11,1

209.200,00

100,0

9

100,0

Područje cijele Hrvatske

Grad Zagreb Projekti/programi bez označenog područja provođenja Ukupno:

2.5.20. Vlada Republike Hrvatske – Ured za nacionalne manjine Tablica 85. Pregled teritorijalne rasprostranjenosti financiranih projekata i programa Ureda za nacionalne manjine Područje / Županija

Iznos

%

N

Osječko-baranjska županija

50.000,00

28,6

4

21,1

Sisačko-moslavačka županija

47.000,00

26,9

6

31,6

Područje cijele Hrvatske

25.000,00

14,3

2

10,4

Grad Zagreb

20.000,00

11,4

3

15,7

Primorsko-goranska županija

15.000,00

8,6

1

5,3

Brodsko-posavska županija

10.000,00

5,7

1

5,3

Bjelovarsko-bilogorska županija

5.000,00

2,9

1

5,3

Međimurska županija

3.000,00

1,7

1

5,3

175.000,00

100,0

19

100,0

Ukupno:

52

%


3. Pregled podataka prikupljenih iz detaljnih izvješća o financijskim potporama dodijeljenim projektima i programima organizacija civilnoga društva u 2010. godini vezanih uz trajanje, status, korisnike i aktivnosti financiranih projekata 3.1. Trajanje financiranih projekata ili programa Iz dostavljenih podataka vidljivo je da 96% projekata, financiranih u iznosu od 439.368.412,06 kn

(90% ukupnog iznosa), traje do dvanaest mjeseci, a tek 4% ukupnog broja traje dulje od 12 mjeseci.

Tablica 86. Trajanje financiranih projekata ili programa

Grafikon 8. Trajanje financiranih projekata ili programa dulje od 12

Trajanje financiranih projekata ili programa do 12 mjeseci dulje od 12 mjeseci Ukupno:

Iznos

%

N

%

439.368.412,06

90,0

4921

96,0

48.760.416,10

10,0

204

4,0

488.128.828,16

100,0

5125

100,0

do 12 mjeseci 96,0 %

mjeseci 4,0 %

N = broj projekata ili programa

3.2. Status provedbe projekta ili programa S obzirom na status provedbe projekta ili programa možemo zaključiti da se 91,9% projekata i programa provodi sukladno ugovoru. Ti su projekti ujedno financirani sa 92,8% ukupno dodijeljenog iznosa, odnosno 452.824.289,67 kn. Kod

6,1% provedba projekata i programa je u tijeku, a za 93 projekta ili programa (1,8%) odobreno je produljenje roka provedbe. Samo šest projekata/ programa u 2010. godini bilo je prekinuto prije isteka ugovora.

Tablica 87. Status provedbe projekta ili programa

Grafikon 9. Status provedbe projekta ili programa

Status provedbe projekta ili programa

Iznos

%

N

%

proveden sukladno ugovoru

452.824.289,67

92,8

4712

91,9

provedba u tijeku (kod višegodišnjih programa)

30.277.905,90

6,17

314

6,1

produljen nakon izvorno ugovorenog razdoblja

4.876.067,29

1,0

93

1,8

prekinut prije isteka ugovora

150.565,30

0,03

6

0,2

100,0

5125

100,0

Ukupno:

488.128.828,16

N = broj projekata ili programa

prekinut prije isteka ugovora 0,2 %

produljen nakon izvorno ugovorenog razdoblja 1,8 % provedba u �jeku (kod višegodišnjih programa) 6,1 %

proveden sukladno ugovoru 91,9 %

53


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

3.3. Korisnici projekta ili programa U ovoj dimenziji analizirane su dvije kategorije korisnika. Prva kategorija, tzv. izravna korisnička skupina, definirana je kao skupina korisnika koja je najzastupljenija u projektu kao korisnik aktivnosti ili usluga. Druga kategorija, tzv. neizravna

korisnička skupina, jest skupina korisnika koja je također u znatnoj mjeri obuhvaćena projektom, uz izvornu korisničku skupinu, ili se pak s pomoću nje može definirati podskupina unutar izravne skupine na koju je projekt usmjeren.

3.3.1. Izravna korisnička skupina Analizom podataka utvrđeno je da je najveći udio u ukupnom iznosu dodijeljenih sredstava, kao skupina izravnih korisnika financiranih projekata i programa, u 2010. imala opća populacija djece i mladih. Oni se kao izravni korisnici spominju u 287 projekata, financiranih u iznosu od

122.491.470,16 kn (25,1% ukupnog iznosa). Prema visini iznosa slijedi opća populacija građana (16,3%), osobe s invaliditetom (11%) te nacionalne manjine (10,5%). Ostali korisnici zastupljeni su udjelom manjim od 10%, a podaci su prikazani u tablici 88.

Tablica 88. Izravna korisnička skupina Izravna korisnička skupina

%

N

122.491.470,16

25,1

287

5,6

opća populacija građana

79.570.340,59

16,3

1106

21,6

osobe s invaliditetom

53.716.875,70

11,0

335

6,5

nacionalne manjine

51.375.491,18

10,5

311

6,1

udruge i građanske inicijative

41.777.136,71

8,6

981

19,1

djeca i mladi – opća populacija

54

Iznos

%

mladi – opća populacija

27.759.885,85

5,7

624

12,2

djeca s teškoćama u razvoju

26.922.315,15

5,7

266

5,2

branitelji

12.171.000,00

2,5

218

4,3

športaši

6.809.399,98

1,4

8

0,2

siromašne osobe

6.194.470,00

1,3

10

0,2

akademska zajednica

6.045.657,52

1,2

225

4,4

djeca – opća populacija

5.735.962,18

1,2

119

2,3

ovisnici o opojnim drogama

4.563.918,76

0,9

46

0,9

turisti

4.302.460,00

0,9

105

2,0

žrtve obiteljskog nasilja

4.202.333,64

0,8

27

0,5

mladi s teškoćama u razvoju

3.868.726,00

0,8

26

0,5

turistički djelatnici

3.380.000,00

0,7

19

0,4

odrasle osobe s intelektualnim teškoćama

2.778.118,00

0,6

12

0,2

poljoprivrednici i ribari

2.219.250,00

0,4

67

1,3

obitelji i djeca branitelja

2.206.200,00

0,4

32

0,6

starije i nemoćne osobe

1.623.076,00

0,3

12

0,2

potrošači

1.417.500,00

0,3

6

0,1

darovita djeca

1.157.893,73

0,2

10

0,2

žene

1.074.559,46

0,2

28

0,5

mladi s rizičnim oblicima ponašanja

986.755,00

0,2

16

0,3

mladi s poremećajem u ponašanju

976.160,00

0,2

7

0,1

osobe s kroničnim bolestima

950.511,15

0,2

12

0,2

psihički bolesnici

907.886,00

0,2

4

0,1

osobe s HIV/AIDS-om

785.200,00

0,2

5

0,1


I. Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini

Izravna korisnička skupina

Iznos

%

N

%

roditelji

771.000,00

0,2

16

0,3

ustanove pružatelji socijalne skrbi

767.720,00

0,2

4

0,1

beskućnici

709.150,00

0,1

2

*

studenti

705.000,00

0,1

2

*

eksperimentatori konzumacije droga

664.037,20

0,1

6

0,1

ruralno stanovništvo

653.900,00

0,1

36

0,7

djeca bez roditeljske skrbi

626.391,00

0,1

4

0,1

roditelji djece s teškoćama u razvoju

495.500,00

0,1

3

0,1

žene s invaliditetom

483.719,00

0,1

10

0,2

zatvorenici

457.400,00

0,1

4

0,1

žrtve trgovine ljudima

359.200,00

0,1

2

*

raseljeni i izbjeglice

350.000,00

0,1

1

*

obitelj

345.000,00

0,1

10

0,2

djeca ratnih stradalnika

310.000,00

0,1

11

0,2

obrazovne ustanove

281.975,00

0,1

4

0,1

Romi

269.942,00

0,1

29

0,6

nacionalne institucije vlasti

259.965,00

0,1

1

*

djeca iz obitelji u sustavu socijalne skrbi

255.599,00

0,1

2

*

romska djeca i mladež

175.000,00

*

6

0,1

zdravstvene ustanove

172.000,00

*

4

0,1

umirovljenici

164.800,00

*

7

0,1

samohrani roditelji i djeca samohranih roditelja

147.850,00

*

9

0,2

trudnice

140.746,40

*

6

0,1

seksualne manjine

113.280,80

*

3

0,1

mali poduzetnici i obrtnici

85.000,00

*

2

*

žrtve uznemirivanja na radu ili kršenja radničkih prava

80.000,00

*

2

*

centri za socijalnu skrb

60.000,00

*

3

0,1

opća populacija pacijenata

60.000,00

*

3

0,1

ovisnici o alkoholu

60.000,00

*

2

*

stanovnici poslijeratnih zajednica

57.000,00

*

1

*

nezaposleni

23.000,00

*

1

*

navijačke skupine

20.000,00

*

1

*

volonteri

10.600,00

*

1

*

poslodavci

10.000,00

*

1

*

regionalna ili lokalna samouprava

10.000,00

*

1

*

3.500,00

*

1

*

488.128.828,16

100,0

5125

100,0

azilanti Ukupno:

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1% te je radi preglednosti izuzet iz tablice

3.3.2. Neizravna korisnička skupina Nešto više od četvrtine neizravnih korisnika financiranih projekata i programa, prema dodijeljenom iznosu u 2010. godini, čini opća populacija građana (26,4%), odnosno 128.677.947,51 kn. Na

drugom je mjestu opća populacija djece i mladih, kojoj je dodijeljeno 24,7% ukupnog iznosa, odnosno 120.560.558,40 kn. Podaci za ostale neizravne korisnike prikazani su u tablici 89.

55


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

Tablica 89. Neizravna korisnička skupina Neizravna korisnička skupina opća populacija građana

128.677.947,51

djeca i mladi – opća populacija

%

N

26,4

%

1885

36,8

120.560.558,40

24,7

205

4,0

obitelji

81.059.135,65

16,6

663

12,9

udruge i građanske inicijative

38.281.780,14

7,8

611

11,9

mladi – opća populacija

15.832.364,80

3,2

323

6,3

osobe s invaliditetom

11.909.491,70

2,4

62

1,2

djeca – opća populacija

11.131.853,37

2,3

93

1,8

obitelji i djeca branitelja

11.056.500,00

2,3

195

3,8

7.428.759,98

1,5

48

0,9

žene

56

Iznos

obrazovne ustanove

5.426.767,00

1,1

197

3,8

roditelji

5.325.325,00

1,1

88

1,7

mladi s teškoćama u razvoju

5.069.948,86

1,0

26

0,5

ruralno stanovništvo

4.010.700,00

0,8

160

3,1

mladi s rizičnim oblicima ponašanja

3.660.041,00

0,7

32

0,6

starije i nemoćne osobe

3.312.000,00

0,7

10

0,2

regionalna ili lokalna samouprava

3.086.811,88

0,6

32

0,6

turisti

2.501.954,13

0,5

122

2,4

roditelji djece s teškoćama u razvoju

2.455.612,45

0,5

15

0,3

siromašne osobe

2.439.580,00

0,5

6

0,1

Romi

2.242.817,00

0,5

69

1,3

nacionalne manjine

2.146.273,00

0,4

47

0,9

branitelji

1.978.000,00

0,4

26

0,5

akademska zajednica

1.965.141,57

0,4

17

0,3

djeca s teškoćama u razvoju

1.662.020,00

0,3

39

0,8

studenti

1.539.153,73

0,3

4

0,1

nacionalne institucije vlasti

1.531.111,76

0,3

9

0,2

poslovne organizacije

1.521.500,00

0,3

9

0,2

poljoprivrednici i ribari

1.184.399,98

0,2

5

0,1

turistički djelatnici

881.840,00

0,2

12

0,2

veterani

860.000,00

0,2

7

0,1

mladi s poremećajem u ponašanju

803.034,75

0,2

6

0,1

ovisnici o opojnim drogama

760.037,20

0,2

9

0,2

žrtve obiteljskog nasilja

657.270,00

0,1

6

0,1

stanovnici poslijeratnih zajednica

499.250,00

0,1

2

*

osobe s kroničnim bolestima

487.000,00

0,1

8

0,2

psihički bolesnici

370.282,00

0,1

3

0,1

eksperimentatori konzumacije droga

368.200,00

0,1

5

0,1

seksualne manjine

347.607,00

0,1

3

0,1

romska djeca i mladež

346.575,00

0,1

5

0,1

darovita djeca

315.000,00

0,1

7

0,1

opća populacija pacijenata

301.200,00

0,1

7

0,1

djeca ratnih stradalnika

285.512,30

0,1

4

0,1

žene s invaliditetom

247.480,00

0,1

4

0,1

odrasle osobe s intelektualnim teškoćama

230.910,00

*

3

0,1


I. Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini

Neizravna korisnička skupina

Iznos

%

N

%

žrtve uznemirivanja na radu ili kršenja radničkih prava

201.576,60

*

5

0,1

ustanove pružatelji socijalne skrbi

163.389,00

*

2

*

povratnici u poratna područja

150.000,00

*

1

*

novorođenčad

115.746,40

*

6

0,1

žrtve trgovine ljudima

110.000,00

*

3

0,1

90.000,00

*

2

*

umirovljenici poslodavci

75.839,00

*

1

*

potrošači

68.000,00

*

4

0,1

centri za socijalnu skrb

67.500,00

*

2

*

zatvorenici

58.400,00

*

2

*

djeca iz obitelji u sustavu socijalne skrbi

50.380,00

*

1

*

mali poduzetnici i obrtnici

50.000,00

*

1

*

osobe s HIV/AIDS-om

45.000,00

*

1

*

nezaposleni

42.250,00

*

1

*

volonteri

42.000,00

*

2

*

policijski službenici

40.000,00

*

2

*

488.128.828,16

100,0

5125

100,0

Ukupno:

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1% te je radi preglednosti izuzet iz tablice

3.4. Tip aktivnosti ili usluga koje se provode projektom/programom Tip aktivnosti ili usluga koje se provode projektom/programom također smo pri obradi podataka podijelili u dvije kategorije. Osnovni tip aktivnosti ili usluge jest onaj koji je najzastupljeniji u pro-

jektu, a dodatni tip aktivnosti ili usluge onaj koji se također u znatnoj mjeri provodi u sklopu projekta ili programa, ali nije i osnovna aktivnost.

3.4.1. Osnovna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom/programom Rezultati analize pokazuju da je organiziranje slobodnog vremena aktivnost koja je u 2010. financirana u iznosu od 140.517.709,44 kn, što čini gotovo 30% ukupnog iznosa. Slijede aktivnosti kulturnog stvaralaštva, u iznosu od 95.339.847,88 (19,5%) te

aktivnosti usmjerene podizanju kvalitete života osoba s invaliditetom, koje se kao osnovna aktivnost navode u 1064 projekta i financirane su sa 51.808.657,10 kn (10,6%)

Tablica 90. Osnovna aktivnost ili usluga projekata i programa Osnovna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom/programom organiziranje slobodnog vremena

Iznos

%

N

%

140.517.709,44

28,8

285

5,6

kulturno stvaralaštvo

95.339.847,88

19,5

1064

20,8

aktivnosti usmjerene podizanju kvalitete života osoba s invaliditetom

51.808.657,10

10,6

394

7,7

izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva

28.211.378,92

5,8

260

5,1

medijska produkcija i izdavaštvo

19.972.912,76

4,1

652

12,7

športska natjecanja

16.447.519,98

3,4

99

1,9

kulturni amaterizam udruga nacionalnih manjina

16.352.844,87

3,4

175

3,4

izvanškolsko i izvaninstitucionalno obrazovanje, stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje

16.321.324,04

3,3

293

5,7

informiranje i osvješćivanje javnosti

14.511.808,93

3,0

381

7,4

savjetovanje i psihosocijalna podrška

9.865.820,50

2,0

129

2,5

57


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

Osnovna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom/programom

Iznos

%

N

%

unapređenje turističke ponude

9.224.330,58

1,9

161

3,1

donatorske akcije i razvoj zakladništva

8.443.542,95

1,7

30

0,6

usluge usmjerene na podizanje kvalitete i kulture življenja

7.180.519,98

1,5

186

3,6

istraživanje

6.632.695,72

1,3

206

4,0

rehabilitacija i terapijska intervencija

6.632.199,76

1,3

66

1,3

umrežavanje

6.334.184,45

1,3

362

7,1

pružanje terenskih usluga pojedincima, obiteljima ili grupama korisnika

5.021.194,00

1,0

18

0,4

javno zagovaranje

3.797.922,40

0,8

34

0,7

usluge privremenog smještaja (prihvatilišta za beskućnike, skloništa za žrtve nasilja)

3.645.327,64

0,7

15

0,3

poduzetničke i proizvodne aktivnosti

2.818.156,04

0,6

21

0,4

tehničke aktivnosti djece i mladih

2.216.303,01

0,4

12

0,2

besplatna pravna pomoć

2.076.766,38

0,4

36

0,7

usluge dnevnog ili poludnevnog boravka

2.027.153,00

0,4

8

0,2

aktivnosti vezane za zaštitu prirode i okoliša

1.892.779,39

0,4

83

1,6

suradnja s lokalnim institucijama

1.816.540,00

0,4

5

0,1

športske aktivnosti djece i mladih

1.416.476,00

0,3

23

0,4

izgradnja kapaciteta javnih ustanova pružatelja usluga

1.142.910,00

0,2

17

0,3

osposobljavanje volontera, posredovanje u volontiranju, volonterski servisi

832.380,00

0,2

8

0,2

unapređenje smještaja unutar obitelji ili oblici zamjene za obiteljsku skrb

785.801,00

0,2

3

0,1

briga o osobama starije životne dobi

784.956,00

0,2

12

0,2

usluge njege i dugotrajne skrbi u zajednici (uključujući i hospicij)

698.000,00

0,1

2

*

zastupanje pred sudovima

695.000,00

0,1

31

0,6

medijacija

561.750,00

0,1

3

0,1

organiziranje likovne kolonije

465.300,00

0,1

16

0,3

usluge usmjerene na programe samopomoći

407.150,00

0,1

2

*

organizacija zajedničkih aktivnosti roditelja i djece s poremećajima u ponašanju

401.000,00

0,1

9

0,2

humanitarne usluge za siromašne građane

273.179,44

0,1

4

0,1

promicanje lovstva i povećanje matičnih lovnih fondova

229.700,00

*

4

0,1

poticanje lokalne zajednice za projekte zdrave zajednice

179.256,00

*

11

0,2

izgradnja kapaciteta javne i lokalne uprave

114.530,00

*

2

*

25.000,00

*

2

*

7.000,00

*

1

*

488.128.828,16

100,0

5125

100,0

radne terapije preventivni zdravstveni pregledi i savjetovanja Ukupno:

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1% te je radi preglednosti izuzet iz tablice

3.4.2. Dodatni tip aktivnosti ili usluga koje se provode projektom/programom Najbrojniji dodatni tip aktivnosti također je organiziranje slobodnog vremena, koje se navodi u 780 projekata, a financirano je u iznosu od 157.481.957,13 kn, što čini 32,3% ukupnog iznosa. Slijedi izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva, financirana u iznosu od 82.451.359,93 kn

58

(16,9%). Informiranje i osvješćivanje javnosti kao dodatna aktivnost zastupljeno je u iznosu od 50.040.010,41 kn i čini 10,3% ukupno dodijeljenog iznosa. U tablici 91 prikazane su ostale dodatne aktivnosti projekata u 2010. godini.


I. Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini

Tablica 91. Dodatni tip aktivnosti ili usluga projekata i programa Dodatni tip aktivnosti ili usluga koje se provode projektom/programom

Iznos

%

N

%

157.481.957,13

32,3

780

15,2

izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva

82.451.359,93

16,9

722

14,1

informiranje i osvješćivanje javnosti

50.040.010,41

10,3

494

9,6

kulturno stvaralaštvo

47.244.960,83

9,7

1340

26,1

izvanškolsko i izvaninstitucionalno obrazovanje, stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje

24.845.906,60

5,1

185

3,6

usluge njege i dugotrajne skrbi u zajednici (uključujući i hospicij)

20.707.984,00

4,2

119

2,3

usluge usmjerene na podizanje kvalitete i kulture življenja

15.915.942,00

3,3

241

4,7

aktivnosti usmjerene podizanju razine kvalitete života osoba s invaliditetom

15.138.247,40

3,1

141

2,8

savjetovanje i psihosocijalna podrška

11.784.115,04

2,4

145

2,8

medijska produkcija i izdavaštvo

11.188.586,22

2,3

313

6,1

javno zagovaranje

9.472.261,04

1,9

47

0,9

rehabilitacija i terapijska intervencija

7.288.428,65

1,5

56

1,1

tehničke aktivnosti djece i mladih

3.235.740,76

0,7

21

0,4

unapređenje turističke ponude

3.194.464,00

0,7

120

2,3

donatorske akcije i razvoj zakladništva

2.973.561,15

0,6

15

0,3

besplatna pravna pomoć

2.149.742,00

0,4

28

0,5

pružanje terenskih usluga pojedincima, obiteljima ili grupama korisnika, prijevoz osoba s invaliditetom i starijih, kućni i bolnički posjeti, pomoć u kući

2.114.530,00

0,4

9

0,2

briga o osobama starije životne dobi

1.898.220,00

0,4

15

0,3

aktivnosti vezane za zaštitu okoliša i prirode

1.758.666,00

0,4

29

0,6

športske aktivnosti djece i mladih

1.695.932,00

0,3

25

0,5

poduzetničke i proizvodne aktivnosti

1.547.489,98

0,3

72

1,4

organizacija zajedničkih aktivnosti roditelja i djece s poremećajima u ponašanju

1.450.542,00

0,3

12

0,2

umrežavanje

1.410.070,50

0,3

28

0,5

usluge dnevnog ili poludnevnog boravka

1.251.880,00

0,3

24

0,5

izgradnja kapaciteta javnih ustanova pružatelja usluga

1.015.555,00

0,2

11

0,2

humanitarne usluge za siromašne građane

884.375,44

0,2

7

0,1

medijacija

872.710,00

0,2

5

0,1

izgradnja kapaciteta javne i lokalne uprave

820.829,00

0,2

12

0,2

športska natjecanja

699.000,00

0,1

15

0,3

istraživanje

646.876,00

0,1

10

0,2

preventivni zdravstveni pregledi i savjetovanja

381.200,00

0,1

2

*

usluge privremenog smještaja (prihvatilišta za beskućnike, skloništa za žrtve nasilja)

378.330,00

0,1

2

*

suradnja s lokalnim institucijama

359.615,30

0,1

10

0,2

poticanje lokalne zajednice za projekte zdrave zajednice

330.245,00

0,1

20

0,4

kulturni amaterizam udruga nacionalnih manjina

296.500,00

0,1

1

*

osposobljavanje volontera, posredovanje u volontiranju, volonterski servisi

250.715,00

0,1

11

0,2

usluge usmjerene na programe samopomoći

227.380,00

*

4

0,1

organiziranje likovne kolonije

57.000,00

*

1

*

radne terapije

28.000,00

*

3

0,1

promicanje lovstva i povećanje matičnih lovnih fondova

15.000,00

*

1

*

2.624.899,78

0,5

29

0,6

488.128.828,16

100,0

5125

100,0

organiziranje slobodnog vremena

neoznačeno Ukupno:

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1% te je radi preglednosti izuzet iz tablice

59


4. Raspisivanje, vrednovanje i praćenje natječaja za financiranje projekata i programa civilnoga društva u 2010. godini U ovom dijelu izvješća prikazani su rezultati upitnika vezani uz kriterije raspisivanje natječaja i javnih poziva za financiranje projekata i programa civilnoga društva u 2010. godini. Analiza je uglavnom provedena na razini pojedinačnih natječaja koje su raspisivala tijela državne uprave/uredi Vlade RH/javne institucije, koji su u protekloj godini dodijelili neki oblik financijske potpore. Iz daljnje analize isključeni su slučajevi u kojima se potpora, financijska ili nefinancijska, dodjeljivala isključivo izvan natječaja, odlukom čelnika tijela davatelja financijske potpore. Obrada i interpretacija podataka za većinu je pitanja stoga provedena na ukupno pedeset i dva slučaja (natječaja), odnosno na sljedećim davateljima financijske potpore: ZZ Vlada Republike Hrvatske – Ured za ljudska prava ZZ Vlada Republike Hrvatske – Ured za suzbijanje zlouporabe droga

ZZ Vlada Republike Hrvatske – Ured za ravnopravnost spolova ZZ Savjet za nacionalne manjine ZZ Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa ZZ Ministarstvo kulture ZZ Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti ZZ Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi ZZ Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva ZZ Ministarstvo turizma ZZ Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ZZ Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva ZZ Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja ZZ Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija ZZ Ministarstvo pravosuđa i ZZ Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.

4.1. Organizacije civilnoga društva kojima su namijenjene financijske potpore u 2010. godini Sudeći prema dobivenim podacima potpore su prvenstveno namijenjene pojedinačnim udrugama (koje navode gotovo svi davatelji financijskih potpora) te mrežama udruga i savezima (koje navodi 11 davatelja financijske potpore). Pet davatelja financijskih potpora sredstva su namijenila i znanstveno-istraživačkim institucijama, njih četiri financiralo je i vjerske zajednice, odnosno sindikate a tri su navela i umjetničke organizacije. Neformalne građanske inicijative, pravne klinike te savjetovališta za zaštitu potrošača financirala su dva davatelja financijske potpore dok su privatnim zakladama i privatnim ustanovama sredstva namijenjena od po jednog davatelja financijske potpore.

Tablica 92. Pregled vrste organizacija civilnog društva kojima su namijenjene financijske potpore Vrste organizacija civilnog društva

N

%

pojedinačne udruge

18

94,7

savezi ili mreže udruga

11

57,9

znanstveno-istraživačke institucije

5

26,3

vjerske zajednice

4

21,1

sindikati

4

21,1

umjetničke organizacije

3

15,8

neformalne građanske inicijative

2

10,5

pravne klinike pravnih fakulteta

2

10,5

savjetovališta za zaštitu potrošača

2

10,5

privatne ustanove

1

5,3

privatne zaklade

1

5,3

ostale

3

15,8

N u tablici označava broj slučajeva, uz napomenu da je u tom pitanju bila otvorena mogućnost višestrukih odgovora

60


I. Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini

4.2. Propisi, javne politike, strateški ili programski dokumenti na temelju kojih su financijske potpore dodijeljene organizacijama civilnoga društva u 2010. godini U tablici 93 navedeni su propisi, javne politike, strateški ili programski dokumenti na temelju kojih su financijske potpore dodijeljene organi-

zacijama civilnoga društva u 2010. godini prema broju davatelja financijskih potpora.

Tablica 93. Pregled propisa, javnih politika, strateških ili programskih dokumenata na temelju kojih se dodjeljuju financijske potpore Zakon ili drugi propis, nacionalna strategija ili nacionalni program Zakon o udrugama

N 12

Zakon o sustavu državne uprave

6

Zakon o proračunu

6

Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva

6

Zakon o izvršavanju državnog proračuna

5

Uredba o kriterijima za odabir korisnika i načinu raspodjele sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u 2009. godini

5

Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

5

Kodeks pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga

5

Nacionalni plan aktivnosti za prava i interese djece

4

Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe opojnih droga u RH

4

Akcijski plan suzbijanja zlouporabe opojnih droga 2006. – 2010.

4

Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova 2006. – 2010.

4

Nacionalna strategija za zaštitu od nasilja u obitelji

4

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave

4

Nacionalni program djelovanja za mlade

3

Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava

3

Nacionalni program za Rome i Akcijski plan Desetljeća za uključivanje Roma 2005.-2015.

3

Nacionalni program suzbijanja HIV/AIDS infekcije 2005. – 2010.

3

Zakon o volonterstvu

3

Komunikacijska strategija za informiranje hrvatske javnosti o Europskoj uniji i pripremama za članstvo

3

Zakon o državnim potporama

3

Nacionalni program za suzbijanje trgovanja ljudima

2

Nacionalni program zaštite potrošača

2

Zakon o zaštiti prirode

2

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

2

Nacionalna strategija zaštite okoliša

2

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu

2

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

2

Zakon o zaštiti potrošača

2

Zakon o humanitarnoj pomoći

2

Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja

2

Nacionalni program odgoja i obrazovanja za ljudska prava

2

Nacionalna strategija zdravstva

2

Zakon o zakladama i fundacijama

2

Zakon o pružanju usluga u turizmu

2

Zakon o ravnopravnosti spolova

1

Zakon o ustanovama

1

61


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

Zakon ili drugi propis, nacionalna strategija ili nacionalni program

N

Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi i ribarstvu

1

Zakon o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva

1

Zakon o suzbijanju diskriminacije

1

Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

1

Nacionalni provedbeni plan za socijalno uključivanje

2

Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva

2

Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke

2

Zajednički memorandum o socijalnom uključivanju Republike Hrvatske

2

Zakon o lovstvu

2

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći

2

Zakon o znanosti i visokom obrazovanju

1

Zakon o zaštiti prava pacijenata

1

Strategija suzbijanja korupcije

1

Pravilnik o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa i osiguravanje sredstava za financiranje javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi

1

Zakon o športu

1

Pravilnik o ustrojstvu i djelovanju Vojnoga ordinarijata u RH

1

Zakon o tehničkoj kulturi

1

Pravilnik o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda

1

Program rada Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

1

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između RH i Svjetske banke

1

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

1

Zakon o zaštiti podataka

1

Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2010. godinu

1

Pravilnik MVPEI-a o uvjetima i postupku za dodjelu financijske potpore programima i projektima društava prijateljstva

1

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju za Nacionalni Phare program za 2006. godinu između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije

1

N u tablici označava broj slučajeva, uz napomenu da je u tom pitanju bila otvorena mogućnost višestrukih odgovora

4.3. Natječaji i javni pozivi za organizacije civilnoga društva raspisani u 2010. godini Tijekom 2010. godine devetnaest davatelja financijske potpore raspisalo je 67 natječaja i javnih poziva za financiranje organizacija civilnoga

društva. U većini slučajeva, davatelj financijske potpore raspisao je samo jedan natječaj.

Tablica 94. Pregled broja raspisanih natječaja i javnih poziva prema davateljima financijskih potpora Naziv davatelja financijske potpore Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

62

Broj natječaja raspisanih u 2010.

%

10

19,5

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

8

15,4

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

8

15,4

Ministarstvo turizma

7

13,5

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

4

7,7

Ministarstvo kulture

2

3,8

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija

2

3,8

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

2

3,8


I. Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini

Naziv davatelja financijske potpore

Broj natječaja raspisanih u 2010.

%

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

2

3,8

Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva

1

1,9

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

1

1,9

Ministarstvo pravosuđa

1

1,9

Savjet za nacionalne manjine

1

1,9

Vlada Republike Hrvatske – Ured za ljudska prava

1

1,9

Vlada Republike Hrvatske – Ured za ravnopravnost spolova

1

1,9

Vlada Republike Hrvatske – Ured za suzbijanje zlouporabe droga Ukupno:

U sljedećoj tablici prikazana je dinamika raspisivanja natječaja ili javnih poziva u sklopu pedeset i dva natječaja raspisana u 2010. godini. U dvadeset i tri slučaja natječaj je raspisan jednom godišnje za jedno programsko područje, a u dvadeset i jednom slučaju bila je riječ o godišnjem raspisivanju natječaja za dva i više programskih područja. Većina natječaja raspisuje se u razdoblju od siječnja do svibnja. Tablica 95. Dinamika raspisivanja natječaja i javnih poziva Dinamika raspisivanja natječaja ili javnih poziva

N

%

a) jednom godišnje za jedno programsko područje

23

44,2

b) jednom godišnje za dva i više programskih područja

21

40,4

c) natječaj je otvoren cijele godine

4

7,7

d) dva puta godišnje za jedno programsko područje

3

5,8

e) jednom u tri godine

1

1,9

N = broj natječaja

Natječaj se u većini slučajeva objavljuje na internetskoj stranici davatelja financijske potpore (59,6%). U 46,2% slučajeva obavijest o natječaju objavljena je u dnevnom tisku, a cjelovit tekst i na internetskoj stranici. U sredstvima javnog priopćavanja objavljena su 22 natječaja, odnosno njih 42,3%. Tri davatelja financijske potpore navela su i druge načine objave obavijesti o natječaju za ukupno 12 natječaja: Obavijest o natječajima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa elektroničkim je biltenom poslana svim članicama HZTK-a. Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva regionalno je predstavila Kalendar objave natječaja i poziva za iskaz interesa za suradnju.

1

1,9

52

100,0

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja obavijest o natječajima poslalo je i putem savjetodavne službe Ministarstva. Tablica 96. Mjesto objave javnog natječaja ili poziva Mjesto objave javnog natječaja ili poziva

N

%

a) na internetskoj stranici

31

59,6

b) obavijest o natječaju u dnevnom tisku, a cjelovit tekst natječaja na internetskoj stranici

24

46,2

c) u sredstvima javnog priopćavanja

22

42,3

d) ostalo

12

23,1

N u tablici označava broj slučajeva, uz napomenu da je u tom pitanju bila otvorena mogućnost višestrukih odgovora

Natječaj je u najvećem broju slučajeva otvoren za prijavu najmanje 30 dana. Tablica 97. Trajanje otvorenosti natječaja za prijavu Trajanje otvorenosti natječaja za prijavu

N

%

a) 30 dana

32

61,5

b) više od 30 dana

14

26,9

6

11,6

52

100,0

c) manje od 30 dana Ukupno: N = broj natječaja

Kod 35 natječaja (67,3%) prijave se dostavljaju isključivo poštom, a u 13 slučajeva poštom i/ili osobnom dostavom. Samo u četiri slučaja prijava se zaprima putem interneta uz dostavu originalne prijave poštom, a dostavu prijave isključivo elektroničkim putem nije naveo nijedan davatelj financijske potpore.

63


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

Tablica 98. Način dostave prijava organizacija civilnog društva Način dostave prijava organizacija civilnog društva

N

%

a) prijave se dostavljaju isključivo poštom

35

67,3

b) prijave se dostavljaju poštom i/ili osobnom dostavom

13

25,0

c) prijave se zaprimaju putem interneta (elektronički obrazac), a original prijave poštom

4

7,7

52

100,0

Ukupno: N = broj natječaja

Dostavljene prijave u gotovo 88% analiziranih slučajeva zaprima pisarnica, a u više od polovice slučajeva otvara ih nezavisno stručno tijelo koje potom procjenjuje pristigle projekte. Tablica 99. Zaprimanje dostavljenih prijava na natječaj ili javni poziv Zaprimanje dostavljenih prijava na natječaj ili javni poziv

N

%

a) pisarnica

45

87,7

b) osoba zadužena za suradnju s udrugama

2

3,9

c) nezavisno stručno tijelo

2

3,9

d) tajnica odjela

1

1,5

e) osoba unutar tijela državne uprave

1

1,5

f) informatička potpora

1

1,5

52

100,0

Ukupno: N = broj natječaja

Tablica 100. Otvaranje prijava dostavljenih na natječaj ili javni poziv Otvaranje prijava dostavljenih na natječaj ili javni poziv

N

%

30

57,7

b) pisarnica

7

13,5

c) stručna skupina

7

13,5

d) osoba zadužena za suradnju s udrugama

6

11,5

e) osoba unutar tijela državne uprave

1

1,9

f) povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

1

1,9

52

100,0

a) nezavisno stručno tijelo

Ukupno:

4.4. Procjena prijavljenih programa i projekata Procjenu prijavljenih projekata u većini analiziranih slučajeva obavlja nezavisno stručno tijelo čiji sastav i imenovanje u 40% slučajeva određuje čelnik tijela državne uprave. Nezavisno stručno tijelo raznolikog je sastava. U gotovo 60% analiziranih natječaja stručno tijelo čine predstavnici tijela državne uprave, a u 36,5% slučajeva tijelo se sastoji i od predstavnika znanstvenih i stručnih institucija; u 19,2% slučajeva prisutni su i predstavnici organizacija civilnoga društva. Nezavisni stručnjaci dio su nezavisnog stručnog tijela u 17,3% natječaja. Tablica 101. Procjena prijavljenih programa i projekata Procjena prijavljenih programa i projekata a) nezavisno stručno tijelo

N

%

43

82,7

b) stručno povjerenstvo

7

13,5

c) povjerenstvo za besplatnu pravnu pomoć

1

1,9

d) uprava unutar tijela državne uprave

1

1,9

52

100,0

Ukupno: N = broj natječaja

Tablica 102. Određivanje sastava i imenovanje nezavisnog stručnog tijela Sastav i imenovanje nezavisnog stručnog tijela određuje

N

%

a) čelnik tijela državne uprave

20

40,0

b) čelnik tijela na prijedlog osobe u tijelu državne uprave/instituciji zaduženom za suradnju s organizacijama civilnog društva

18

36,0

c) upravno tijelo

11

22,0

1

2,0

d) Savjet za nacionalne manjine N = broj natječaja

Tablica 103. Sastav nezavisnog stručnog tijela Nezavisno stručno tijelo čine:

N

%

a) predstavnici tijela državne uprave

29

55,8

b) predstavnici znanstvenih i stručnih institucija

19

36,5

c) predstavnici organizacija civilnog društva

10

19,2

d) nezavisni stručnjaci

9

17,3

e) povjerenstvo stručne službe

7

13,5

f) korisnici usluge

2

3,8

g) predstavnici jedinica lokalne i područne samouprave

2

3,8

h) predstavnica Povjerenstva za ravnopravnost spolova SDŽ

1

1,9

N u tablici označava broj natječaja uz napomenu da je u tom pitanju bila otvorena mogućnost višestrukih odgovora

64


I. Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini

Konačnu odluku o dodjeli financijskih potpora u gotovo 60% slučajeva donosi čelnik tijela državne uprave na prijedlog nezavisnog stručnog tijela koje je razmatralo projekte. U deset slučajeva konačnu odluku o dodjeli financijskih potpora donijelo je upravno tijelo institucije, a u osam slučaja čelnik tijela državne uprave ili dužnosnik koga on ovlasti. Tablica 104. Donošenje odluke o dodjeli financijskih potpora Donošenje odluke o dodjeli financijskih potpora

N

%

a) čelnik tijela na prijedlog nezavisnog stručnog tijela koje je razmatralo projekte i programe

30

57,7

b) upravno tijelo

10

19,3

c) čelnik tijela državne uprave ili dužnosnik koga on ovlasti

8

15,4

d) nezavisno stručno tijelo

1

1,9

e) Savjet za nacionalne manjine

1

1,9

f) čelnik tijela na prijedlog osobe u tijelu / instituciji zadužene za suradnju s organizacijama civilnoga društva

1

1,9

g) čelnik tijela na prijedlog nadležne uprave

1

1,9

52

100,0

Ukupno: N = broj natječaja

Tablica 106. Način obavještavanja organizacija civilnog društva o neodobrenoj financijskoj potpori Organizacije civilnog društva o neodobrenoj financijskoj potpori obavještavaju se:

N

%

a) pisanim putem (poštom, e-mailom)

50

96,2

b) objavom na internetskim stranicama

14

26,9

2

3,8

c) usmeno, telefonom

N u tablici označava broj natječaja uz napomenu da je u tom pitanju bila otvorena mogućnost višestrukih odgovora

Rezultati natječaja i javnih poziva za širu javnost objavljeni su u većini analiziranih slučajeva na internetskoj stranici davatelja financijske potpore. Za gotovo četvrtinu obrađenih natječaja takve su informacije također objavljene izdavanjem posebne publikacije te informacijom u sredstvima javnog priopćavanja. Tablica 107. Način obavještavanja šire javnosti o odobrenim financijskim potporama O dodijeljenim financijskim potporama javnost se obavještava:

N

%

a) na internetskoj stranici

42

80,8

b) izdavanjem posebne publikacije

12

23,1

c) u sredstvima javnog priopćavanja

11

21,2

2

3,8

d) ne objavljuju se javno

4.5. Način obavještavanja organizacija civilnog društva i javnosti o rezultatima natječaja Organizacije civilnoga društva u većini slučajeva obavještavaju se o odobrenim financijskim potporama pisanim putem.

N u tablici označava broj natječaja uz napomenu da je u tom pitanju bila otvorena mogućnost višestrukih odgovora

4.6. Zaključivanje ugovora o dodjeljivanju financijskih potpora s organizacijama civilnoga društva

N

%

Ugovor o financiranju organizacija civilnoga društva zaključuje se u 53,8% analiziranih slučajeva najkasnije 60 dana od zaključenja natječaja. U dva slučaja ugovori se ne zaključuju.

a) pisanim putem (poštom, e-mailom)

46

88,5

Tablica 108. Zaključivanje ugovora o financiranju

b) objavom na internetskim stranicama

38

73,1

4

7,7

Tablica 105. Način obavještavanja organizacija civilnoga društva o odobrenoj financijskoj potpori Organizacije civilnog društva o odobrenoj financijskoj potpori obavještavaju se:

c) usmeno, telefonom

N u tablici označava broj natječaja uz napomenu da je u tom pitanju bila otvorena mogućnost višestrukih odgovora

O neodobravanju financijske potpore organizacije civilnoga društva također se obavještavaju većinom pisanim putem, u 96% analiziranih slučajeva. Rjeđe je obavijest objavljena na internetskim stranicama davatelja financijske potpore (26,9%).

Zaključivanje ugovora s organizacijama civilnoga društva

N

%

a) najkasnije 60 dana od zaključenja natječaja

28

53,8

b) najkasnije 30 dana od zaključenja natječaja

11

21,2

c) više od 60 dana od zaključenja natječaja

11

21,2

d) ugovori se ne zaključuju Ukupno:

2

3,8

52

100,0

N = broj natječaja

65


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

4.7. Uključenost djelatnika državne uprave u postupke financiranja organizacija civilnoga društva u 2010. godini

Tablica 109. Uključenost djelatnika državne uprave i vanjskih suradnika u postupke financiranja organizacija civilnoga društva

Tim pitanjem ispitivala se uključenost djelatnika državne uprave u postupke financiranja organizacija civilnoga društva u 2010. godini. Izravno uključeni zaposlenici, kojima je postupak financiranja u opisu posla, zabilježeni su u svim analiziranim natječajima, a posredno uključenih zaposlenika bilo je u 37 natječaja. U 25 slučaja u postupke financiranja uključeni su vanjski suradnici za procjenu projekata ili programa, a u samo tri i vanjski suradnici za praćenje i vrednovanje provedbe projekata i programa.

Uključenost u postupak financiranja:

N

%

a) izravno uključenih zaposlenika kojima je to u opisu posla (u cijelosti ili djelomično)

52

100,0

b) posredno uključenih zaposlenika (nadređeni, administrativna i komunikacijska potpora):

37

71,2

c) vanjskih suradnika za procjenu projekata ili programa

25

48,1

3

5,8

d) vanjskih suradnika za praćenje i vrednovanje provedbe projekata i programa

N u tablici označava broj natječaja uz napomenu da je u tom pitanju bila otvorena mogućnost višestrukih odgovora

4.8. Troškovi za provedbu natječaja/javnog poziva za dodjelu financijskih potpora organizacijama civilnoga društva Ukupni troškovi nastali provedbom natječaja/javnih poziva u 2010. godini iznose 1.517.502,92 kn. Najveći iznos izdvojen je u Ministarstvu zdrav-

stva i socijalne skrbi. Iznos troškova za sve davatelje financijske potpore koji su u upitniku naveli tu stavku prikazan je u tablici 110.

Tablica 110. Pregled iznosa troškova za provedbu natječaja/javnih poziva prema davatelju financijske potpore

Davatelj financijske potpore

Troškovi/ ukupan iznos (%)

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

609.244,38

65.570.826,72

0,9

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

301.971,23

147.176.023,69

0,2

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

258.051,76

61.129.607,04

0,4

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

92.363,30

25.696.938,51

0,4

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

53.459,00

2.338.649,98

2,3

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

52.068,40

1.487.500,00

3,5

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija

33.480,00

2.723.500,00

1,2

Savjet za nacionalne manjine

27.132,14

41.007.878,84

0,1

Vlada Republike Hrvatske – Ured za ljudska prava

26.164,52

989.500,00

2,7

Vlada Republike Hrvatske – Ured za ravnopravnost spolova

19.955,74

209.200,00

9,5

Vlada Republike Hrvatske – Ured za suzbijanje zlouporabe droga

15.869,72

800.000,00

2,0

Ministarstvo kulture

8.000,00

103.592.586,37

0,01

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

7.878,91

500.000,00

1,6

Ministarstvo pravosuđa

7.113,82

345.00,00

2,1

Vlada Republike Hrvatske – Ured za nacionalne manjine

4.300,00

175.000,00

2,5

450,00

1.707.406,57

0,03

Vlada Republike Hrvatske – proračunska zaliha

0

20.761.654,60

/

Ministarstvo turizma

0

9.889.840,00

/

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

0

1.157.715,84

/

Ministarstvo unutarnjih poslova

0

870.000,00

/

1.517.502,92

488.128.828,16

0,3

Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva

Ukupno:

66

Ukupan iznos dodijeljene potpore 2010. (kn)

Troškovi (kn)


I. Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini

Analizirajući tip nastalih troškova, utvrđeno je da se u 38 natječaja (73,1%) radi o troškovima objavljivanja natječaja, odnosno iznosu od 305.931,75 kn. U 25 natječaja (48,1%) trošak su naknade članovima stručnih tijela, koje su u 2010. godini iznosile 1.090.084,44 kn. Tablica 111. Pregled vrsta troškova za provedbu natječaja Vrste troškova za provedbu natječaja

N

%

a) troškovi objavljivanja natječaja

38

73,1

b) naknade članovima stručnih tijela

25

48,1

c) troškovi regionalnih predstavljanja natječaja

10

19,2

d) naknade vanjskim suradnicima

9

17,3

e) putni troškovi, troškovi fotokopiranja i sl.

1

1,9

4.9. Sadržaj i broj prigovora zaprimljenih na rezultate dodjele financijskih potpora u 2010. godini Jedanaest je davatelja financijskih potpora zaprimilo prigovor na rezultate dodjele financijskih potpora u 2010. godini. Ukupno su uložena 142 prigovora, od kojih je tek 23 pozitivno riješeno. Većina uloženih prigovora, njih čak 117, odnosila se na ocjenu o neispunjavanju formalnih uvjeta natječaja. Tablica 114. Prigovori na rezultate dodjele financijskih potpora Uloženi prigovor:

N

%

Da

11

64,7

Ne

6

35,3

17

100,0

Ukupno:

N u tablici označava broj natječaja uz napomenu da je u tom pitanju bila otvorena mogućnost višestrukih odgovora

N = broj obrađenih davatelja financijskih potpora

Tablica 112. Pregled iznosa troškova za provedbu natječaja prema vrsti troška

Tablica 115. Pregled broja uloženih i uvaženih prigovora s obzirom na sadržaj

Vrste troškova za provedbu natječaja a) naknade članovima stručnih tijela b) troškovi objavljivanja natječaja

Iznos 1.090.084,44 305.931,75

% 71,8 20,2

Broj uloženih prigovora

Broj uvaženih prigovora

a) ocjena o neispunjavanju formalnih uvjeta

117

19

19

2

Sadržaj prigovora:

c) naknade vanjskim suradnicima

77.346,28

5,1

b) rad tijela koje ocjenjuje projekte i programe

d) troškovi regionalnih predstavljanja natječaja

39.640,45

2,6

c) sastav tijela koje ocjenjuje projekte i programe

0

0

e) putni troškovi, troškovi fotokopiranja i sl.

4.500,00

0,3

3

2

1.517.502,92

100,0

d) iznos dodijeljene financijske potpore e) procedura natječaja

0

0

f) drugo

0

0

142

23

Ukupno:

Navedeni iznos troškova u 68,9% slučajeva podmiruje se iz sredstava tijela državne uprave. Tablica 113. Pregled izvora sredstava namijenjenih za troškove provedbe natječaja Troškovi za provedbu natječaja podmiruju se iz:

N

%

a) sredstava tijela državne uprave/ureda Vlade RH/javnih institucija

31

68,9

b) sredstava namijenjenih za financijske potpore organizacijama civilnoga društva

13

28,9

Ukupno:

Prigovore organizacija civilnoga društva većinom rješava povjerenstvo za koordinaciju i praćenje financiranja projekata i programa (40%).

N u tablici označava broj natječaja uz napomenu da je u tom pitanju bila otvorena mogućnost višestrukih odgovora

67


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

Tablica 116. Rješavanje prigovora Prigovor organizacija civilnog društva rješava:

N

%

10

40,0

b) nezavisno stručno tijelo koje je ocjenjivalo projekte

4

10,0

c) upravno tijelo

4

10,0

d) čelnik tijela državne uprave

4

10,0

e) čelnik tijela državne uprave u suradnji s nezavisnim stručnim tijelom koje je ocjenjivalo projekte

1

2,5

f) povjerenstvo za provedbu natječaja

1

2,5

g) odluka o odobrenim potporama je konačna i stoga se prigovori ne rješavaju

1

2,5

a) povjerenstvo za koordinaciju i praćenje financiranja projekata i programa

Tablica 117. Dokumentacija za izvješćivanje o provedbi programa ili projekata Dokumentacija za izvješćivanje o provedbi programa ili projekta

N

%

a) završna financijska izvješća

19

100,0

b) završna programska izvješća

17

89,5

4.10. Praćenje provedbe programa i projekata financiranih u 2010. godini

c) prilozi i proizvodi uz izvješća, proistekli iz aktivnosti financiranog projekta i programa (publikacije, fotodokumentacija i sl.)

15

78,9

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, u skladu sa svojim zadaćama praćenja i poticanja provedbe Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2006. do 2011. godine, usmjerava napore na poboljšanje sustava praćenja i vrednovanja učinaka programa i projekata organizacija civilnoga društva u svrhu povećanja djelotvornosti i učinkovitosti javnih politika koje pretpostavljaju suradnju tijela državne uprave te područne i lokalne samouprave s organizacijama civilnoga društva. Stoga su u Završni godišnji upitnik za tijela državne uprave o postupcima i rezultatima odobrenih financijskih i nefinancijskih potpora dodijeljenih programima i projektima organizacija civilnog društva u 2010. godini uvrštena i pitanja o načinima prikupljanja izvještaja o provedenim programima/projektima organizacija civilnoga društva, ali i pitanja o načinima njihova praćenja i vrednovanja. Utvrđeno je da su svi davatelji financijske potpore obvezali organizacije civilnoga društva na dostavu nekog oblika završnog izvješća (periodična i završna financijska i programska izvješća, prilozi i proizvodi proistekli iz trajanja i provedbe projekta…). Praćenje rezultata većinom se provodi pregledom završnih godišnjih i financijskih izvješća, a rjeđe pregledom istoimenih polugodišnjih izvješća. Evaluacija se obavlja pregledom svih završnih izvješća s obzi-

d) p  eriodična (mjesečna, tromjesečna, polugodišnja) izvješća o provedbi tijekom trajanja projekta ili programa

10

52,6

e) izvješće o samoevaluaciji

1

5,3

f) nezavisna vanjska evaluacijska izvješća

0

/

N = broj natječaja u kojima su postojali prigovori

68

rom na ugovorne obveze te dodatnim analizama rezultata na razini određenog projekta (evaluacijsko izvješće, istraživanje, dodatne konzultacije ili terenski posjeti udrugama). Gotovo svi davatelji financijskih potpora rezultate provedenih projekata i programa koriste prigodom javnih događanja, komunikacije s javnošću ili prezentacije rada tijela državne uprave, odnosno uprave, odjela, ureda ili institucije i/ili prigodom planiranja novih natječaja za organizacije civilnoga društva iz javnih sredstava RH, ali i prilikom razvoja programa, predlaganja novih propisa, poboljšanja politika ili strateških dokumenta.

N u tablici označava broj natječaja uz napomenu da je u tom pitanju bila otvorena mogućnost višestrukih odgovora

Tablica 118. Način praćenja provedbe programa ili projekata Način praćenja provedbe programa ili projekata

N

%

a) p  regledom polugodišnjih programskih izvješća sukladno ugovoru

9

47,4

b) pregledom završnih godišnjih izvješća sukladno ugovoru

17

85,7

c) pregledom polugodišnjih financijskih izvješća sukladno ugovoru

8

42,1

d) pregledom završnih financijskih izvješća sukladno ugovoru s obzirom na predviđena dodijeljena i potrošena sredstva

17

85,7

e) posjetima udrugama tijekom provedbe projekta/programa

11

57,9

f) sastanci s udrugama, organiziranje edukacija i slično

10

52,6

N u tablici označava broj natječaja uz napomenu da je u tom pitanju bila otvorena mogućnost višestrukih odgovora


I. Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini

Tablica 119. Način ocjenjivanja rezultata financiranih programa ili projekata Način ocjenjivanja rezultata financiranih programa ili projekata

N

%

18

94,7

b) dodatnim analizama rezultata na razini određenog projekta (evaluacijsko izvješće, istraživanje, dodatne konzultacije ili terenski posjeti udrugama)

8

42,1

c) dodatnim kompleksnijim analizama rezultata na razini više projekata unutar određenog programskog područja financiranja ili cijelog natječaja

3

15,8

d) analizom financijskih pokazatelja prema programskim područjima s obzirom na predviđena dodijeljena i potrošena sredstva

11

57,9

e) analizom efikasnosti dodijeljenih javnih sredstava, odnosno omjera utrošenog s obzirom na izravne rezultate (npr. trošak po korisniku i tipu usluge ili aktivnosti i sl.)

3

15,8

a) pregledom svih završnih izvješća s obzirom na ugovorne obveze

N u tablici označava broj natječaja uz napomenu da je u tom pitanju bila otvorena mogućnost višestrukih odgovora

Tablica 120. Korištenje informacija o provedenim natječajima i javnim pozivima Korištenje informacija o provedenim natječajima i javnim pozivima

N

%

4

21,1

b) koristimo ih prigodom javnih događanja, komunikacije s javnošću ili prezentacije rada našeg tijela državne uprave, odnosno uprave, odjela, ureda ili institucije

16

84,2

c) koristimo ih prigodom planiranja novih natječaja za organizacije civilnog društva iz sredstava RH

17

89,5

6

31,6

14

73,7

a) dosad ih nismo koristili jer su sredstva definirana Uredbom o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću te stoga te informacije ne mogu bitno utjecati na procese planiranja

d) koristimo ih prigodom planiranja projekata iz sredstava EU-a e) koristimo ih prigodom razvoja programa, predlaganja novih propisa, poboljšanja politika ili strateških dokumenta

N u tablici označava broj natječaja uz napomenu da je u tom pitanju bila otvorena mogućnost višestrukih odgovora

69


5. Primjeri uspješno provedenih projekata financiranih iz državnog proračuna

NZRCD 2xA4_Layout 1 15.06.11 13:07 Seite 2

NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA

samofinancirajuće Društveno poDuzetništvo jeDan oD moDela oDrživosti uDruga Nekoliko je izazova s kojima su organizacije civilnoga društva bile suočene u proteklim godinama. S obzirom na promjene u strukturi davatelja financijskih potpora i donatora, a potom globalnu financijsku krizu, organizacije civilnoga društva bile su suočene s izazovom financijske održivosti koja se nije mogla u cijelosti osigurati isključivo projektnim financiranjem udruga. Kako bi osigurale nastavak djelovanja, mnoge su usvojile načela društvenog poduzetništva kao oblik samofinancirajućih aktivnosti. Dodatnim poduzetničkim aktivnostima osiguravaju prihod koji ulažu u svoju održivost kako bi ostvarile primaran cilj – djelovanje za javni interes i opće dobro. U tim je nastojanjima Nacionalna zaklada u 2010. godini pružala sustavnu podršku organizacijom izobrazbe o društvenom poduzetništvu te ugovaranjem gostovanja vrhunskih stručnjaka – predavača. Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva kontinuirano unapređuje modele podrške razvoju civilnog društva u Republici Hrvatskoj. Radi usvajanja znanja i vještina u provedbi samofinancirajućih aktivnosti udruga, u suradnji s British Councilom, organizirala je ciklus seminara o samofinanciranju i društvenom poduzetništvu za organizacije korisnice institucionalne podrške Nacionalne zaklade te za predstavnike Regionalnih mreža – partnera u Programu regionalnog razvoja i jačanja sposobnosti organizacija civilnoga društva na lokalnoj i regionalnoj razini. Društveno poDuzetništvo Cilj interaktivnog ciklusa seminara za praktičare i trenere (tri dvodnevna seminara) o provedbi programa samofinanciranja i razvoja društvenog poduzetništva bio je povećati razumijevanje važnosti provedbe programa samofinanciranja i za te vještine osposobiti sve organizacije koje započinju projekte samofinanciranja. Nacionalna zaklada predstavila je rezultate svoga ispitivanja među udrugama korisnicama institucionalne podrške o provedbi projekata samofinanciranja. Pokazalo se kako tek šest udruga, od 41 ispitane, ima model samofinanciranja svojih aktivnosti, a 28 je te aktivnosti započelo. Razlozi zbog kojih se udruge njima uglavnom ne bave su nedostatak ljudskih i financijskih resursa i znanja, nepoticajno okruženje (zakoni, porezi) te raskorak između misije organizacije i zakona tržišta.

28

udruga započelo s aktivnostima samofinanciranja

70

6

provodi

7

ne provodi


I. Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini

NZRCD 2xA4_Layout 1 15.06.11 13:07 Seite 3

aktivnosti uDruga samofinacirajuće aktivnosti uDruga koje poDržava nacionalna zaklaDa umjetnost Izrada: slika, okvira za slike, zidnog slikarstva, opremanje prostora umjetničkim slikama, skulpturama, unutarnje uređenje, usluge grafičkog dizajna i web dizajna, glazbena i filmska produkcija. ekološka proizvoDnja Proizvodnja autohtonih i ekoloških proizvoda, eko edukativnih paketića. rukotvorine Izrada autentičnih tradicijskih tkanica, platna, odjevnih predmeta i suvenira u tkalačkoj radionici, proizvodnja i prodaja tradicionalnog platna za narodne nošnje. oDjeća i ukrasi Odjevni i ukrasni predmeti od vune izrađeni tehnikom filcanja, tkanja i pletenja. promotivni preDmeti Izrada promotivnih uporabnih predmeta – aktivističkih majica, kapa, šalica, platnenih torbi, traka za mobitele i privjeske, kemijske olovke i notese, držače vrećica, magnete, ogledala, filmove, knjige.

turizam Turističke usluge na ekološkim imanjima i zaštićenim prostorima. računovoDstvo Računovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi te porezno savjetovanje za udruge, građanske inicijative, lokalne zaklade. poDuka i izobrazba Poduka, izobrazba, unapređivanje formalnog i neformalnog obrazovanja. usluge Usluge održavanja čistoće poslovnih prostora i objekata te travnjaka i žive ograde, iznajmljivanje prostora. sos pomoć Pružanje psiho-socio-pedagoške usluge, savjetovanja vezano uz zdrav psihosocijalni razvoj djece i mladih, psihološka pomoć za žene, za manjinske skupine, ljude u potrebi.

izDavaštvo Izdavanje knjiga i časopisa informativnog, obrazovnog, zabavnog i poučnog sadržaja. klupske kantine Vođenje klupskih prostorija, prodaja klupskih članarina, napitaka i jela u klupskoj kantini, organizacija rođendanskih proslava i zabavnoedukativnih sadržaja za djecu i mlade.

71


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

MINISTARSTVO KULTURE Ciklus koncerata u malim gradovima Fortissimo possibile Ministarstvo kulture u sklopu Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2010. godinu sa 22.800,00 kn sufinanciralo je koncertni ciklus Fortissimo possibile. Projekt ima regionalni status (obuhvaća Požeškoslavonsku i Brodsko-posavsku županiju). Pokrenut je prije desetak godina u zapadnoj Slavoniji u sklopu mikroregije D5, kojoj pripadaju gradovi Lipik, Pakrac, Daruvar, Novska i Grubišno Polje te općine Dežanovac, Đulovac, Končanica, Okučani i Sirač. Svrha inicijative bilo je aktiviranje kulturnih programa u malim gradovima i naseljima, posebno onima koji su bili izravno pogođeni razaranjima za Domovinskog rata i čija je posljedica bila izoliranost i zaustavljanje njihova prirodnog razvoja (socijalnog, kulturnog, društvenog, gospodarskog, demografskog). Inicijativu je pokrenula udruga za promicanje kulture i kulturne baštine Tilia u gradu Lipiku, području od posebne državne skrbi na kojemu su bili uništeni povijesni i gospodarski objekti. Početak su obilježili koncerti mladih glazbenika, mahom studenata i diplomanata Muzičke akademije. Događanja su s porastom zanimanja prerasla u pravu koncertnu sezonu sa 18 koncerata godišnje (standardna sezona ima 5 ili 6). Stvorena je stalna publika u matičnoj i susjednoj županiji, posebno ona mlada, povećao se broj kulturnih događanja, obogatio društveni život i podignula kvaliteta života općenito, a to je potom potaknulo slične aktivnosti. Prvi glasovir na kojemu su nekada svirali glazbenici darovala

72

je Japanka Megumi Sakaguchi, tada studentica zagrebačke Muzičke akademije, a njezin radni instrument zamijenio je nov, nabavljen sredstvima Grada Lipika i Zagrebačke banke. „Putni“ koncertni ciklus Fortissimo possibile udruge Tilia jedinstven je po ostvarenom cilju, ambicioznoj misiji i načinu provedbe. Stilom rada, udruga je ujedinila i promovirala mlade umjetnike i već afirmirane ansamble, u hrvatskoj glazbenoj zajednici stekla je ugled uspješnog, profesionalnog organizatora, podigla publiku na noge, stvorila kulturne navike i donijela lokalnoj zajednici poželjno ime kvalitetnog kulturnog partnera. Pored lokalne zajednice partneri na projektu bili su Udruga volontera Nova Gradiška, Zaklada Musik und Jugend Liechtenstein, Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu, Operni ansambl HNK Zagreb te pojedinačni glazbenici i komorni ansambli. Voditelj projekta bio je Davor Marukić.


I. Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini

Programi gostovanja privatnih kazališta u Republici Hrvatskoj Ministarstvo kulture u sklopu Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2010. godinu sa 1.165.000,00 kn sufinanciralo je programe gostovanja privatnih kazališta u Republici Hrvatskoj. U 2010. uz potporu Ministarstva kulture 15 privatnih kazališta (umjetničkih organizacija) izvelo je 198 izvedbi ravnomjerno raspoređenih po županijama. Sufinancirane su u jednakom broju predstave za građanstvo i predstave za djecu i mlade. Gostovanja se odvijaju prema modelu besplatnih predstava za područja od posebne državne skrbi, a po povoljnijoj cijeni za lokalne organizatore prijavljene na Poziv za javne potrebe u kulturi. Velik broj gostovanja govori o čvrstoj suradnji s lokalnim organizatorima i o jačanju kulturnog tržišta. Kontinuirano sufinanciranje programa kazališnih gostovanja donijelo je revitalizaciju i umreženost kulturnog života i kazališne ponude, osobito na područjima od posebne državne skrbi i na otocima. Lokalni organizatori gostovanja bile su udruge, Centri za kulturu i Pučka otvorena učilišta. Sljedeća su privatna kazališta sufinancirana u 2010. godini za programe kazališnih gostovanja: Dječje kazalište Smješko (Zagreb), Epilog teatar (Zagreb), Glumačka družina Histrion (Zagreb), Kazališna radionica Gustl (Zagreb), Kazalište Licem u lice (Split), Kazalište Mala scena (Zagreb), Kazalište Merlin (Zagreb), Play drama (Split), Teatar Exit (Zagreb), Teatar Gavran (Zagreb), Teatar Rugantino (Zagreb), Tigar teatar (Zagreb), Ludens teatar (Koprivnica), Multimedijalna umjetnička organizacija Bacači sjenki (Zagreb) i Umjetnička organizacija Planet art (Zagreb).

tematska bloka, uz sudjelovanje sljedećih gostiju predavača iz Hrvatske i inozemstva: Vardan Azatyan (Erevan), Tony Chakar (Bejrut), Dafne Berc (Zagreb), Abdellah Karroum (Rabat), Vesna Kesić (Zagreb), Želimir Koščević (Zagreb), Omar Nagati (Kairo), Matko Meštrović (Zagreb), Maroje Mrduljaš (Zagreb), Ozren Pupovac (Zagreb/Berlin), Georg Schöllhammer (Beč). Kustoski i umjetnički fokus seminara bio je na postideološkim društvima i komparativnoj analizi i kontekstualizaciji povijesnog razvoja umjetnosti, kulture i društva 1960-ih i 1970-ih godina i njihovih učinaka na suvremene društveno-političke i kulturne situacije. Održani su paneli i seminari/ predavanja, koji su u danom tematskom okviru govorili o sljedećim segmentima „slatkih 1960tih“: socijalističkom samoupravljanju, politiziranim formama neoavangarde i reorganizaciji urbanog prostora u kolektivnom modalitetu. Na seminaru je bilo od 40-60 posjetitelja po svakom tematskom bloku. Program seminara ponudio je sudionicima relevantna znanja o recentnom razvoju na području produkcije i prezentacije novih oblika kulturnih praksi i suvremene umjetnosti. Projekt je vodio kustoski kolektiv WHW-a.

Slatke 1960-te

Ekstravagantna tijela – Ekstravagantni umovi

Ministarstvo kulture u sklopu Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2010. godinu sufinanciralo je sa 55.000,00 kn program „Slatke 1960-te’“ – dugotrajan eksperimentalni istraživački projekt Udruge „Što, kako i za koga / WHW“, Zagreb, koji se bavi skrivenim teritorijima revolucionarnog razdoblja 1960-ih godina 20. stoljeća iz perspektive suvremene umjetnosti i teorije. Seminar je održan u prosincu 2010. godine u Galeriji Nova u Zagrebu u trajanju od dva dana. Bio je podijeljen na tri

Ministarstvo kulture u sklopu Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2010. godinu sufinanciralo je sa 80.000,00 kn program Ekstravagantna tijela – Ekstravagantni umovi Udruge Kontejner, interdisciplinaran festival koji se kao trijenalni projekt u svakom svom izdanju usredotočuje na specifičnu tematiku. Tematski okvir ovogodišnjeg izdanja bio je pojam „mentalnog zdravlja“, norme i mentalnog stanja. Festival je naglasio društvene implikacije psihičkih bolesti i poremećaja te ponudio

73


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

društvenu i diskurzivnu platformu za preispitivanje problematike mentalnog zdravlja. Prikazani su najzanimljiviji umjetnički projekti koji se bave područjem mentalnog zdravlja. Oni nemaju rehabilitacijsku ulogu u institucionalnom smislu, nego tematiziraju samo postojanje institucije, institucionaliziranje mentalnih bolesti, razgraničavanje i granicu, a govore iz mentalnog stanja samog. Umjetnici koji su sudjelovali na festivalu i sami su oboljeli od nekog oblika psihičkih bolesti i poremećaja ili se na intrigantan način bave temama psihičkog zdravlja. Festivalski program trajao je pet dana i sastojao se od predstava i performansa eminentnih umjetnika (Kim Noble, David Hoyle, Bobby Baker itd.), izložbe, simpozija i filmskog programa. Projekt je privukao više od 2000 posjetitelja i bio iznimno dobro praćen u medijima (medijski partneri bili su Radio SC, Queer.hr, Neural.it).

Operacija: Grad 2010 – Otvorene institucije Ministarstvo kulture u sklopu Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2010. godinu sufinanciralo je sa 180.000,00 kn program Operacija: Grad 2010 – Otvorene institucije Saveza udruga Operacija grad. Time su zaokružena dosadašnja nastojanja zagrebačke scene da se uspostave nove inovativne participativne institucije u kulturi te objekti industrijske baštine prenamijene u javne kulturne prostore. Podnaslov ovogodišnje manifestacije, “Otvorene institucije”, ukazuje s jedne strane na otvaranje konkretnog objekta i ustanove zasnovane na otvorenom modelu korištenja i upravljanja, a s druge postavlja pitanje kako postojeće “tradicionalne” kulturne institucije mogu postati otvorene za nove kulturne

74

prakse, nezavisne organizacije i sve koji su zainteresirani za aktivno sudjelovanje u kulturnom životu. Projekt je realiziran kao kulturnoumjetnički program Operacija: grad 2010 i kao međunarodna konferencija Otvorene institucije: Institucionalna imaginacija i kulturna javna sfera, koja je okupila domaće i strane stručnjake, kulturne djelatnike, umjetnike, aktiviste, donositelje odluka i druge iz Hrvatske i desetak europskih zemalja. Operacija: grad 2010 održana je u rujnu i listopadu 2010. u prostorima Pogona Jedinstvo, Badela, kluba Močvara i AKC Medike. U realizaciji je sudjelovalo više od 20 udruga nezavisne kulture iz Zagreba. Ovisno o vrsti događanja broj posjetitelja bio je od 30 do 350 po programu. Projektom je domaćoj i međunarodnoj stručnoj javnosti predstavljen novi model upravljanja i korištenja javne kulturne infrastrukture, razmijenjena su iskustva i Zagreb je prepoznat kao mjesto artikulacije ideja i praksi relevantnih u širem europskom kontekstu. Voditeljica programa bila je Emina Višnić.

Art Metamedia 2010 Ministarstvo kulture u sklopu Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2010. godinu sufinanciralo je sa 30.000,00 kn program ART METAMEDIA, program razvoja novomedijske umjetničke scene Artenative – udruge za promicanje umjetnosti i kulture. Program podržava afirmaciju mlađih multimedijalnih /novomedijskih umjetnika i kustosa te mladim ljudima omogućuje aktivno uključivanje i djelovanje u suvremenom likovnom i kulturnom životu grada. Izložbe su multimedijalnog audiovizualnog karaktera što uključuje sve nove elektroničke medije/multimedijalne instalacije, internet, eksperimentalni digitalni video, 3D animacije i 3DD zvuk, a cilj je projekta uključiti u aktivnu suradnju mlađe i neafirmirane multimedijalne umjetnike i kustose, predstaviti ih kulturnoj javnosti i pružiti tehničku i terensku podršku. U programu u 2010. godini postavljene su izložbe: Vitar Drinković, Sara Bačić, Sanja Burazin, Kruno Jošt, Guy Van Belle i Michael Kinderny, My center of the World – grupna izložba, te Carl Abrahamsson, Mountain Project itd. Program se održava u Galeriji Nano u Zagrebu tijekom cijele godine. Projekt izložbi realizira se u obliku otvorenog natječaja i medijski je dobro praćen. Voditeljica programa bila je Martina Mezak.


I. Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini

MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti kontinuirano radi na razvijanju usluga u zajednici i osiguravanju izvaninstitucionalne podrške osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima s ciljem omogućavanja slobode izbora i neovisnijeg planiranja života. U tom smislu, najznačajniji projekt koji Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti provodi u suradnji s udrugama osoba s invaliditetom jest osiguravanje usluge osobnog asistenta za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta. Projekt se provodi od 2006. godine s ciljem zadovoljavanja potreba osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta koje nisu u mogućnosti samostalno obavljati aktivnosti svakodnevnog života u zajednici. Taj oblik podrške, među ostalim, u većini slučajeva sprječava institucionalizaciju osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta. Ministarstvo je s ciljem osiguravanja većeg broja korisnika usluge osobnog asistenta u 2010. godini osiguralo uslugu za ukupno 554 korisnika, što je 225 korisnika više nego u 2009. godini, a za što su bila osigurana sredstva u iznosu od 20.707.984,00 kuna i to 15.200.000,00 iz sredstava Državnog proračuna, a 5.507.984,00 kuna iz dijela prihoda od igara na sreću. Usluga se osiguravala u suradnji sa 78 udruga osoba s invaliditetom u 20 županija. Dostupnost usluge osobne asistencije olakšava realizaciju dnevnih aktivnosti i pridonosi socijalnom uključivanju, rasterećuje obitelj osobe s invaliditetom, pridonosi širenju socijalne mreže, pridonosi pozitivnim promjenama raspoloženja, fizičkog izgleda i kondicije te doživljaja vlastite invalidnosti, pozitivno utječe na odnose s drugim ljudima, posebno u smislu povećanog povjerenja i spremnosti na komunikaciju. I korisnici i osobni asistenti smatraju da projekt osiguravanja usluge osobnog asistenta pridonosi njihovom stjecanju novih znanja i vještina, dok se u široj zajednici primjećuju pozitivne promjene socijalne percepcije i stavova prema osobama s invaliditetom, što potvrđuje i evaluacija projekta „Pilot projekt osobnog asistenta za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta“. Kao dodatnu vrijednost projekta potrebno je istaknuti zapošljavanje 554 pripadnica i pripadnika društvenih skupina udaljenih od tržišta rada, poput žena i dugotrajno nezaposlenih osoba koje su preuzele/preuzeli ulogu osobnih asistenata.

Analizom podataka udruga koje su u proteklom razdoblju osiguravale uslugu osobnih asistenata u 20 županija utvrđeno je da su osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, korisnici te usluge, u većem postotku zaposlene nakon osiguravanja usluge, povećan je postotak studenata među korisnicima odnosno 18 korisnika usluge upisalo je studij nakon osiguravanja usluge osobnog asistenta, a oko 70% korisnika aktivno je u radu udruga. Navedeni podaci govore u prilog važnosti snage osobnog zastupanja, podizanja razine svijesti o invaliditetu s osobnim primjerima uključenosti i zastupanju prava neposrednim djelovanjem i osiguravanjem tih prava u zajednici.

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI “Suradnjom možemo više” – Re/habilitacija, integracija i poludnevna skrb djece s najtežim tjelesnim oštećenjima i djece s teškoćama u razvoju, te mladih osoba s invaliditetom Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi u sklopu Natječaja za udruge za 2010. sufinanciralo je sa 579.814,56 kn program Udruge roditelja za djecu najteže tjelesne invalide i djecu s teškoćama u razvoju „Anđeli“ – Split pod nazivom Re/ habilitacija, integracija i poludnevna skrb djece s najtežim tjelesnim oštećenjima i djece s teškoćama u razvoju, te mladih osoba s invaliditetom. Provedbom tog programa, u suradnji s partnerima (prvenstveno Gradom Splitom, Centrom za socijalnu skrb i ustanovama na području Splitsko-dalmatinske županije), Udruga je razvila program izvaninstitucionalne skrbi koji dopunjuje programe institucionalne skrbi, ali i provodi posve nov pristup provedbi i pružanju usluga. Provedbom programa omogućena je jedinstvena

75


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

izvaninstitucionalna rehabilitacija, poludnevna skrb i integracija djece najtežih tjelesnih invalida i djece s posebnim potrebama i to s obzirom na njihove individualne potrebe. Program se provodi u dva smjera: kroz terapijski i integracijski sustav prema korisnicima koji koriste i integraciju unutar institucija, a koja ne udovoljava stvarnim potrebama – unutar prostora opremljenog za individualne terapije i edukativno-kreativne radionice i kroz povremenu i poludnevnu skrb u prostoru koji je potpuno adaptiran i najsuvremenije opremljen (Udruga ima dozvolu Ministarstva za obavljanje povremene i poludnevne skrbi) za korisnike koji zbog težine oštećenja, odnosno općeg stanja, nisu integrirani kroz institucije sustava. Kada je riječ o korisnicima, može se istaknuti da kroz terapijski i integracijski sustav prema korisnicima koji koriste i integraciju unutar institucija, usluge i aktivnosti programa koristi oko 80 korisnika godišnje ili najmanje 240 korisnika tijekom trogodišnjeg programa. Kroz povremenu i poludnevnu skrb prostor je novi centar za povremenu i poludnevnu skrb, a u poludnevnu skrb uključeno je 20 korisnika godišnje (temeljem Rješenja Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH), odnosno 60 tijekom trogodišnjeg programa, a u sklopu povremene skrbi 50-80 korisnika godišnje ili 150-210 tijekom trogodišnjeg programa. Provedbom programa ostvareni su značajni rezultati – omogućena je jedinstvena izvaninstitucionalna rehabilitacija, poludnevna skrb i integracija djece najtežih tjelesnih invalida i djece s posebnim potrebama i to tako da je osigurano svakodnevno korištenje usluga individualnih logopedskih, psiholoških, fizioterapeutskih, radnih i defektoloških terapija kao i posebnih programa za razvijanje kreativnih sposobnosti korisnika, i to onih koji zbog zdravstvenog stanja takve usluge

76

nemaju unutar drugih institucija te onih kojima nužno treba više usluga, a do sada ih nisu mogli koristiti. Svi stručni djelatnici obavljali su usluge svakog radnog dana, pa je korisnicima omogućen dovoljan broj usluga i to u posve prilagođenim uvjetima. Osigurano je svakodnevno korištenje usluga poludnevne skrbi, također prilagođeno korisnicima, tako da se taj oblik skrbi može ostvariti ili u sklopu tri skupine s kojima rade ili kroz individualne terapije. Osigurana je provedba inovativnih i alternativnih rehabilitacijskih pristupa koji nisu osigurani unutar institucija a kojima se uz osiguravanje primarnih socijalnih usluga osigurava pravo na socijalizaciju, integraciju i društvenu uključenost, a one sa svoje strane pridonose poboljšanju psihofizičkog stanja. Na kreativnim, terapeutskim i komunikacijskim radionicama osigurala se integracija korisnika s drugih osobama s jednakim ili sličnim poteškoćama te komunikacija i sudjelovanje u aktivnostima zajedno sa zdravim osobama. Osigurano je korištenje west terapije za sve korisnike prema njihovim potrebama, kao i stalna psihološka pomoć za korisnike, ali i za njihove roditelje i članove obitelji.


I. Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini

Provedbom programa postignuta je bolja kvaliteta življenja djece najtežih tjelesnih invalida i djece s posebnim potrebama kao i njihovih obitelji. Prevencijom institucionalizacije kroz razvijen sustav izvaninstitucionalnog oblika pružanja socijalnih usluga dopunjene su usluge koje se pružaju kroz institucije sustava i to tako da se osiguralo onoliko usluga koliko je stvarno potrebno za svakog pojedinog korisnika. Pored toga, provedbom programa rasterećeni su primarni pružatelji usluga, osigurano je korištenje usluga za sve korisnike, dakle i najteže tjelesne invalide i ostvarena kvalitetna suradnja izravnih pružatelja usluga/institucija i Udruge kao izvaninstitucionalnog nositelja aktivnosti. Značajni su rezultati postignuti i kod samih korisnika pri čemu treba izdvojiti napredak u prevladavanju motoričkih teškoća, psihofizičko poboljšanje stanja korisnika, poboljšanje senzomotorike, razvijenije sposobnosti potrebne za upoznavanje predmeta i pojava, uspostavu bazične komunikacije (kroz disanje, glasanje,dodir…); uspostavljen je odnos prihvaćenosti i pripadnosti, razvijenija je sposobnost učenja i kontrole ponašanja, postignute su razvijenije i bogatije emocije, razvijenije stvaralačke sposobnosti, bolje mentalno, senzoričko i kardiovaskularno funkcioniranje, spoznajni i tjelesni razvoj, razvijenija osjetila; stečena su znanja neverbalne komunikacije,

postignuta je informiranost javnosti i obitelji ciljnih grupa o radu i mogućnostima uključivanja, poboljšana je kvaliteta života, stvoreni su uvjeti za životnu i radnu okupaciju korisnika; roditelji i obitelji korisnika postali su educiraniji, omogućeni su kontakti s osobama izvan kruga korisnika i njihovih obitelji čime je postignuta socijalizacija i integracija. Voditeljica projekta bila je Dijana Aničić.

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA Sportske igre mladih 2010. Program Udruge za sport i rekreaciju SPORTSKE IGRE MLADIH pod nazivom „Bistra: SPORTSKE IGRE MLADIH 2010.“, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi u sklopu Natječaja za udruge za 2010. sufinanciralo je sa 95.000,00 kn, a u sklopu programa sufinanciranja športskih programa tijekom ljetnih i zimskih praznika Otvorena škola u 2010. godini (Nacionalni program za mlade) Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa isti program sufinanciralo je sa 70.000,00  kn. 14. Bistra Sportske igre mladih 2010. ostvarile su do sada rekordan broj prijavljene djece i mladih, njih čak 51.350. Osnovnoškolci i srednjoškolci su

77


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

se natjecali u 10 sportova pod sloganom „Živimo život bez droge jer droga uzima život“.Natjecanja je pratilo ukupno 104.150 gledatelja. Projekt je i ove godine okupio djecu i mlade i iz susjednih zemalja – Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije, Makedonije i Crne Gore – na Međunarodnim danima u Splitu tijekom kolovoza 2010. U povodu toga obilježen je i Međunarodni dan mladih (12. kolovoza). Mladima se pružila prilika da tijekom ljetnih praznika kroz promicanje zdravog života, prijateljstva i solidarnosti sudjeluju u sportskim aktivnostima, uče o zdravom životu i zdravim navikama i na taj se način odmaknu od svih oblika ovisnosti i lošeg ponašanja. Kroz sve aktiv-

78

nosti provlačio se slogan „Živimo život bez droge jer droga uzima život“. Cilj za 2010. godinu bilo je podizanje kvalitete rada na lokalnoj razini, proširenje pratećih aktivnosti na cijelu godinu i postupna internacionalizacija programa. U svakoj županiji sudjelovalo je 15 do 20 volontera (ukupno 420) te uz njih članovi Udruge i koordinatori po županijama (ukupno 462 osobe). Vrijednost i ozbiljnost programa prepoznale su istaknute domaće i međunarodne institucije i pojedinci. Igre se održavaju pod pokroviteljstvom Međunarodnog olimpijskog odbora, a podršku im pružaju također FIFA, UEFA, FIBA, ITF, FA i brojne druge institucije. Udruga ima stalno zaposlene,


I. Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini

koji tijekom godine pronalaze sponzore, donatore i druge koji prepoznaju važnost Igara i ulažu u njih za dobrobit djece. Udruga se nada da će Igre u skoroj budućnosti postati međunarodni projekt. Voditelj projekta bio je prof. Damir Božinović.

Obuka neplivača u školama u 2010. godini

U sklopu Natječaja za sufinanciranje športskih programa „Obuka neplivača u školama“ u 2010. godini Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa sa 109.032,00 kuna sufinanciralo je program Sportskog kluba „Casper“ iz Vukovara. Program ima pozitivno stručno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje i provodio se 20 sati kontinuirano s istom populacijom. Broj djece s imenima i suglasnošću roditelja dostavljen je Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. Program je proveden sa 231 djetetom iz 6 osnovnih škola Vukovarskosrijemske županije (3. razredi), pod vodstvom stručno osposobljenih voditelja, diplomiranih kineziologa, uz rad u homogeniziranim grupama (8-10 djece po voditelju). Program je vrednovan kroz inicijalno, tranzitivno i finalno praćenje i sva su djeca obuku završila u kategoriji plivač početnik i/ili plivač. U dvije osnovne škole, gdje su se aktivno uključili nastavnici i roditelji, većina djece završila je obuku u kategoriji plivač (OŠ Antuna Bauera 98% i OŠ Siniše Glavaševića 88%). Svako dijete dobilo je diplomu o sudjelovanju na obuci neplivača. Voditelj projekta bio je Ivan Szabo.

Volim, stvaram, uživam Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa u sklopu Natječaja za financijske potpore projektima udruga koje djeluju u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mla-

dih u školskoj godini 2010./2011. sufinanciralo je sa 65.000,00 kn program Udruge za poticanje zdravog razvoja djece i mladih Volim, stvaram, uživam. Cilj je programa pozitivan razvoj emocija i socijalnog funkcioniranja u užoj i široj društvenoj zajednici, posebno u okruženju vršnjaka. Provedbom programa stečena su izvjesna znanja i vještine oblikovanja različitih materijala likovne i modelarske tehnike, razvijena je ljubav prema umjetničkom izražavanju (likovnom, glazbenom, ritmici, književnom jeziku, dramatizaciji priča i dramskom izražavanju) u skladu s intelektualnim i motoričkim sposobnostima djece i mladih s poteškoćama u razvoju. Postignuto je opće zadovoljstvo mogućnostima umjetničkog izražavanja i dokazivanja pred vršnjacima i starijima (članovima obitelji) što je i bio prvenstven cilj programa. Postignuto je povjerenje u sebe, sloboda u stvaralačkom izražavanju i izražavanju emocija te otklonjeni neki nepoželjni oblici ponašanja. Voditeljica projekta bila je Željka Vučinić, diplomirana defektologinja.

Prevencija ovisnosti – Zabavljam se i učim Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa u sklopu Natječaja za financijske potpore projektima udruga koje djeluju u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2010./2011. sufinanciralo je sa 45.000,00 kn program Hrvatske udruge liječenih i oboljelih od hepatitisa „Hepatos“ pod nazivom Zabavljam se i učim. U prva tri kvartala provedbe projekta povećana je razina informiranosti o ovisnosti i hepatitisu kao izravnoj posljedici ovisnosti kod ukupno 12.388 učenika osnovnih i srednjih škola na području Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske i Zadarske županije kroz 10 edu-

79


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

URED ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE Bez droge se može – rekli smo ne 2

kativnih predavanja i 27 predstava ‘“Što mi može virus’“ te distribucijom informativno-edukativnog materijala svim učenicima 6. razreda u nabrojenim županijama. Javnost i sve stručne službe koje se bave mladima obavještavane su o hepatitisu i rizičnim ponašanjima s naglaskom na ovisnost kontinuiranim medijskim istupima (najmanje jednom mjesečno) putem RTV postaja, tiskovina i web stranice Udruge. U dosadašnjem razdoblju bilo je 38 medijskih istupa te 40.080 posjeta web stranici. Pružena je informativna i savjetodavna pomoć u Savjetovalištu Udruge (199 korisnika kontinuirano za trajanja projekta). Unaprijeđena su znanja i vještine u vođenju Udruge te promoviran volonterski rad sudjelovanjem osam aktivnih članova i volontera na ukupno 39 edukativnih radionica, treninga, seminara, simpozija, kongresa i konferencija. Kroz aktivnosti projekta podijeljeno je 17.875 primjeraka informativno-edukativnog materijala. Tijekom dosadašnjeg rada, rezultati evaluacije pokazali su da je ¾ učenika/ca prve informacije o hepatitisu i rizičnim ponašanjima (uporaba droga, piercing, tetovaže, spolni odnosi bez zaštite) doznalo upravo na predavanjima koje je Udruga održala u školama i iz informativno-edukativne publikacije Udruge. Dobri rezultati višegodišnjeg rada bili su temelj za izbor projektnih aktivnosti i korisnika/ca projekta. Voditeljica projekta je mr.sc. Tatjana Reić.

80

Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske u sklopu Javnog natječaja za prijavu projekata udruga u Republici Hrvatskoj za 2010. sa 30.000,00 kn sufinanciralo je projekt udruge ANST 1700 Bez droge se može – rekli smo ne 2. Osnovni cilj projekta bila je sustavna resocijalizacije ovisnika o drogama osnaživanjem i jačanjem osobnih potencijala, smanjenjem recidivizma, društvene isključenosti i stigmatiziranosti ciljane skupine. Projekt je pridonio kvaliteti resocijalizacijskih sadržaja za liječene ovisnike koji su dostupni u gradu Splitu, a provodio se kroz tri skupine aktivnosti: individualno savjetovanje (svakodnevno); radno-okupaciona terapija u kreativnim radionicama Udruge (svakodnevno); grupna psihosocijalna i obiteljska podrška (tri puta tjedno po dva sata). Usluge su za korisnike bile dostupne svakim radnim danom od 8 do 20 sati, subotom od 8 do 12. Projektnim aktivnostima je tijekom godine dana obuhvaćeno ukupno 36 osoba: 17 individualnim savjetovanjem i eduka-


I. Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini

cijom o ostvarivanju prava na prekvalifikaciju, doškolovanje i zapošljavanje, 26 u aktivnostima radno-okupacione terapije, a usluge grupne psihosocijalne podrške koristilo je 29 osoba. Dvije osobe odlučile su se za doškolovanje i prekvalifikaciju, četiri su zaposlene na projektima javnih radova putem HZZ-a, a tri su se zaposlile uz logističku potporu Udruge. Voditelj projekta bio je Nikša Džanko.

Zdravo odrastanje Ured za suzbijanje zloupotrebe droga sufinancirao je sa 40.000,00 kn projekt Zdravo odrastanje, koji je Udruga Sirius usmjerila prvenstveno na prevenciju ovisnosti o drogama kod djece i mladih, promoviranje zdravih stilova života, poticanje korisnika na kvalitetno provođenje slobodnog vremena te jačanje odnosa i zdravih oblika komunikacije između djece, mladih, njihovih vršnjaka i članova njihovih obitelji. Ostvarenje zadanog cilja postignuto je provedbom psiho-edukativnih radionica za djecu, mlade i roditelje, likovno-kreativnih radionica za djecu i njihove roditelje, individualnim savjetovanjem korisnika i postavljanjem edukativnih tekstova na web stranicu Udruge. Radionice za djecu i mlade uključivale su sljedeće teme: Tko sam ja?, Razvoj samopoštovanja i samopouzdanja, Odnosi s drugima, Kako se zaštititi od ovisnosti, Kako reći NE i ne osjećati se krivim i Organizacija slobodnog vremena. Radionice za roditelje obuhvatile su teme: (Ne)učinkoviti stilovi roditeljstva, Odgojno učinkovita komunikacija roditelja i djeteta, Kako disciplinirati dijete, Kako poboljšati odnose sa svojim djetetom, Kako smanjiti sukobe u obitelji, Kako razviti osjećaj samopouzdanja kod tinejdžera i Kako zaštititi dijete od ovisnosti. Likovno-kreativne radionice uključivale su upotrebu različitih materijala i tehnika (kaširanje, decoupage, oblikovanje fimo-masom, crtanje…). U projektu je sudjelovalo 318 korisnika, od toga 227djece i mladih i 91 roditelj, a surađivali su s OŠ „Gustav Krklec“ iz Zagreba, Učeničkim domom Željezničke tehničke škole iz Zagreba te OŠ „Vladimir Nazor“ iz Slavonskog Broda. Koordinatorica projekta bila je Ivana Đurković, diplomirana psihologinja.

URED ZA LJUDSKA PRAVA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE Sajam ideja mladih Ured za ljudska prava Vlade Republike u sklopu Natječaja za prijavu projekata organizacija civilnog društva u Republici Hrvatskoj za 2010. sufinancirao je sa 20.000,00 kn projekt Sajam ideja mladih. Svrha je projekta poticanje mladih na aktivizam i izgradnju humanih vrednota u svojim zajednicama. Kroz projekt je proveden niz edukacija u suradnji s učenicima, predstavnicima škole i edukatorima Mosta. Svaki školski tim sastavio je plan djelovanja vođen onim što u svom gradu žele i mogu zajednički promijeniti i popraviti. Ideje mladih predstavljene na Sajmu ocjenjivala je deveteročlana komisija. Najviše bodova osvojila je ideja „Nasilje nije cool“, a potom je organizirana akcija pisanja nenasilnih grafita i poruka na velikim plakatima u Domu mladeži. Voditeljica projekta bila je Amalija Hrepić.

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE Međunarodni festival čipke Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture sufinanciralo je putem Natječaja za prijavu projekata udruga za 2010. Međunarodni festival čipke sa 10.000,00 kn u organizaciji Društva paških čipkarica „Frane Budak“. Od 19.–22. lipnja 2010. u gradu Pagu održao se Prvi međunarodni festival čipke, u cijelosti realiziran prema planiranom programu događanja.

81


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

Projektne aktivnosti uključivale su definiranje atraktivnih suhozida, čišćenje, popravljanje i obilježavanje suhozidne staze kao turističke rute, izradu promotivnih materijala-putokaza, oznaka i letaka te snimanje polusatnog dokumentarnog filma za edukativne i promotivne potrebe. Projekt je vodio stručni tim sastavljen od eksperata iz udruge i vanjskih suradnika, a proveli su ga korisnici udruge, djeca i mladi koji su sudjelovali u njegovu kreiranju. Cilj projekta bilo je razvijanje svijesti o tome da baština nije smetnja razvoju, nego razvojni i gospodarski resurs, posebice u okvirima turističkog gospodarstva. Projektom je na više različitih načina i na više razina skrenuta pozornost na tradicionalni pejzaž koji je obilježila suhozidna gradnja. Voditeljica projekta bila je Bojana Genov.

Festival je okupio čipkarice iz brojnih europskih zemalja, a održala se i izložba alternativnih radova umjetnika koje je paška čipka nadahnula. Svojim su likovnim radovima sudjelovali i učenici osnovne i srednje škole grada Paga. U sklopu Festivala postavljen je spomenik paškoj čipkarici na jednom od gradskih trgova i otvorena nova galerija paške čipke. Broj posjetilaca festivala bio je iznimno velik. Društvo paških čipkarica pripremilo je i tiskalo brošuru o paškoj čipki kao informativni materijal za posjetitelje. Festival je ispunio zacrtani cilj: susret čipkarica raznih zemalja, razmjena iskustava različitih tehnika izrade čipke te turistički i kulturni doprinos ponudi Paga. Voditeljica projekta bila je Nedeljka Oros.

Zabilježene otočne staze – izrada edukativne staze i dokumentarnog filma Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture sufinanciralo je putem Natječaja za prijavu projekata udruga za 2010. projekt Zabilježene otočne staze – izrada edukativne staze i dokumentarnog filma udruge Idem i ja – centar za zdravo odrastanje sa 5.000,00 kn. Projekt je osmišljen u svrhu senzibiliziranja ukupne javnosti, posebno djece i mladih, za očuvanje i djelatnu zaštitu tradicionalne otočne suhozidne arhitekture i karakterističnog jadranskog pejzaža.

82

Stari putovi za novo Biševo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture sufinanciralo je putem Natječaja za prijavu projekata udruga za 2010. projekt Stari putovi za novo Biševo Ekološke udruge „Mali zeleni & Biševo“ u iznosu od 5.000,00 kn. Projekt je zamišljen u nekoliko faza: organizacija projekta i volontera, nabava alata, krčenje i zbrinjavanje otpadnog


I. Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini

sušili lavandu i smilje. Održane su brojne radionice s djecom i mladima te njihovim roditeljima i odgajateljima. Na radionicama su sudionici mogli pripremati vunu, slagati na nju uzorke, izrađivati cvijeće za livadne tapiserije, filcati kuglice i vuneni cvjetni nakit. Projekt je obuhvatio više od stotinu djece i odraslih. Voditeljica projekta bila je Vesna Jakić.

raslinja, rekonstrukcija puta, koja zahtijeva znanje o izradi suhozida, hortikultura, održavanje i edukacija. U akciji je sudjelovalo devet volontera. Kako udruga nije ostvarila sva sredstva za obavljanje planiranih faza rekonstrukcije, realizirane su samo prve četiri faze. Organizirala se grupa volontera i alat je nabavljen uz pomoć logistike u Splitu. Krčenje je trajalo 14 dana. Budući da je put obrastao visokom makijom bilo je potrebno koristiti motorne pile i sjekire, a nakon krčenja slijedilo je ručno čupanje korijenja. Zbrinjavanje granja iznimno je važno jer se na velikim vrućinama brzo suši i predstavlja veliku opasnost od požara. Drobilica koja bi granje pretvorila u kompost, koji bi se podijelio stanovnicima za vrtove, nije nabavljena zbog pomanjkanja sredstava. Stoga je razgradnja granja prepuštena vremenskim prilikama. Na kraju radova izrađen je plakat kojim je simbolično proglašen svršetak projekta te istaknuli sudionici i donatori dviju akcija. Voditeljica projekta bila je Ljiljana Božanić

Biljni san u vunu umotan Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture sufinanciralo je putem Natječaja za prijavu projekata udruga za 2010. projekt Biljni san u vunu umotan udruge Ruta Cres sa 10.000,00 kn. Krajem lipnja i tijekom srpnja po otoku se sakupljala odbačena vuna, koja se potom sortirala i poslala na preradu. Oprana i iščešljana vuna i oprani pramenovi zatim su bojeni. Sudionici su također brali i

83


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

84

Plesna predstava „Orašar – baletna predstava“

MINISTARSTVO TURIZMA

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture sufinanciralo je putem Natječaja za prijavu projekata udruga za 2010. projekt Plesna predstava „Orašar – baletna predstava“ Udruge „Studio Renata“ sa 3.000,00 kn. Realizacija projekta počela je sredinom rujna: osmišljena je koncepcija predstave, odabrana je glazba i sastavljen plan izrade kostima i rekvizita. U projektu je sudjelovalo ukupno 80 polaznika u dobi od prvog razreda osnovne škole do četvrtog razreda srednje škole, od toga 15 muških polaznika. Usporedno s radom na koreografiji, volonterskim radom voditeljice i roditelja izrađeno je tridesetak novih kostima, a na dječjoj radionici djeca su sama oslikavala majice koje su se koristile u predstavi. Rekviziti su izrađeni na zajedničkim radionicama, u kojima su sudjelovala čak i djeca predškolske dobi. Prostor u kojem se predstava održavala bio je ustupljen bez naknade. Predstava je izvrsno primljena i vidjelo ju je tristotinjak gledatelja. Dijelovi predstave izvedeni na božićnoj školskoj priredbi u Supetru i na božićnoj proslavi u Sutivanu napravljeni su namjenski tako da se uz manje preinake i neke nove dijelove mogu prezentirati na 8. plesnim susretima Hrvatske u travnju 2011. u Zagrebu i na 39. Županijskoj smotri u Splitu u svibnju 2011. Tako su sredstva upotrijebljena za materijal i opremu višestruko iskorištena. Voditeljica projekta bila je Renata Skovron.

Unapređenje sigurnosti turista na prostorima izvan urbanih sredina i javnih prometnica

Na temelju Sporazuma o dugoročnoj suradnji Ministarstva turizma i HGSS-a, Ministarstvo turizma sufinanciralo je sa 1.100.000,00 kuna program Hrvatske gorske službe spašavanja Unapređenje sigurnosti i zaštite i spašavanja turista na prostorima izvan gradova i javnih prometnica. Prostori neurbane Hrvatske čine 80% ukupnog prostora Republike Hrvatske, no oni su istodobno najveći resurs budućeg razvoja turizma u zemlji. U posljednje vrijeme na njima se odvijaju procesi koji idu u smjeru većeg korištenja, najavljujući velike mogućnosti za novu turističku ponudu. Umjesto da se turistički sadržaji na njima, pa tako i sigurnost, improviziraju, HGSS ih svojom aktivnostima nastoji unaprijed osmisliti i provesti. Program tako obuhvaća pripremu prostora, uređenje i označivanje staza, izgradnju pratećih objekata kuća, obuku davatelja turističkih usluga, pripremu sustava nadzora, zaštite i pomoći i spašavanja te izradu pouzdanih vodiča i zemljovida. Projektom izrade zemljovida i planinarsko-turističkih vodiča namjerava se obuhvatiti sve hrvatske planine i otoke kvalitetnim zemljovidima s provjerenim GPS pozicijama, putovima i sl. HGSS radi i na digitalnoj kartografiji i bazi podataka te u suradnji s distributerima GPS uređaja na kvalitetnijim programima s ažurnim, provjerenim


I. Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini

i sigurnim podacima o stazama i drugim sportsko-turističkim sadržajima izvan gradova i javnih prometnica. HGSS je sustavno radio na uređenju i kontroli penjališta, planinarskih i pješačkih staza,

povećanju sigurnosti na rijekama, izradi skloništa i dr. Trasirano je i označeno oko 100 km novih planinarskih i pješačkih staza. U 2010. godini HGSS je osposobio više od 200 turističkih djelatnika za provedbu tih aktivnosti (vodiči pustolovnih sadržaja) pri Zajednici pustolovnog turizma HGK-a. Također, formirao je 10 novih operativnih ekipa i punktova na kojima turisti mogu dobiti pomoć. Konačni je učinak programa priprema novih turističkih sadržaja na prostorima koji do sada nisu

Izrada vodiča koji predstavljaju prostor

Planinarsko sklonište na kamešnici

osmišljavanje i označIvanje staza

SKLONIŠTE NA DINARI II

zimske oznake

85


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

Izrada helidroma na nepristupačnim terenima

Uređenje penjališta

bili u funkciji turizma, oživljavanje područja koja su čak i pod posebnom državnom skrbi i na kojima se mjesnom stanovništvu otvaraju nove mogućnosti. Rezultat će biti također produženje sezone zbog nove turističke ponude u zemlji. Pri tome se povećava sigurnost kao strateški preduvjet turizma i marketinški se pridonosi percepciji Hrvatske kao uređene i sigurne turističke destinacije. Voditelj svih aktivnosti bio je Vinko Prizmić, pročelnik HGSS-a.

Dežurstvo tijekom sezone

Ekološke akcije

Nastavnik – prvi korak u turizmu

ističe se svojom socijalnom komponentom, predstavljajući mogućnosti uključivanja osoba s teškoćama u razvoju na tržište rada, profesionalnom komponentom, pokazujući kako se ophoditi s gostima – invalidnim osobama te nadasve svojom humanošću. Projekt je temeljno usmjeren na edukaciju nastavnika pri izvođenju nastave i stručne prakse za rad s osobama s invaliditetom. Kroz edukacijske programe prošlo je 50 nastavnika iz Zagreba i okolice. Nastavnici su stekli nova znanja i iskustva u radu s gostima s invaliditetom, koja će primijeniti u radu s učenicima. Nakon

Temeljem Programa poticanja djelovanja strukovnih udruga i drugih neprofitnih organizacija u području turizma u 2010. godini Ministarstvo turizma sufinanciralo je sa 25.000,00 kn projekt Nastavnik – prvi korak u turizmu Udruge nastavnika u djelatnosti ugostiteljskog obrazovanja (UNUO). Udruga djeluje već nekoliko godina i svoje kvalitetne stručne programe edukacije provodi skromnim sredstvima i s mnogo entuzijazma. Projekt Nastavnik – prvi korak u turizmu

86


I. Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini

završenog školovanja, ti će učenici vladati vještinom ophođenja i usluživanja osoba s invaliditetom. Istodobno, prezentira se rad s učenicima s teškoćama u razvoju za zanimanje kuhar, čime se otvaraju mogućnosti uključivanja osoba s teškoćama u razvoju na tržište rada. Stvaraju se uvjeti za njihovo osamostaljivanje i materijalnu neovisnost, ali i za samopotvrđivanje i uključivanje u

društvo. Projekt je završio uspješnom prezentacijom u hotelu „Sheraton“, na kojoj su poslodavci bili upoznati s vještinama i sposobnostima djece i mladih s teškoćama u razvoju koja tijekom školovanja imaju sve potrebne dispozicije za stručnu praksu i potom zapošljavanje. Voditelj projekta bio je Vedran Habel.

PRIPREMA ZA RAD

SERVIRANJE JELA

RAD SA SLIJEPOM OSOBOM

RAD S OSOBOM S INVALIDITETOM

POSLUŽIVANJE SLIJEPE OSOBE

USPJEH NA KRAJU

87


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA Migracija, globalizacija i hibridnost: kanadska i hrvatska iskustva Na temelju Natječaja za prijavu programa/projekata društava prijateljstva za 2010. Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija sufinanciralo je sa 60.000,00 kn program Migracija, globalizacija i hibridnost: kanadska i hrvatska iskustva. Treća međunarodna interdisciplinarna konferencija kanadskih studija u Zagrebu pod nazivom

88

„Migracija, globalizacija i hibridnost: kanadska i hrvatska iskustva“, održana svibnja 2010., okupila je stručnjake i znanstvenike iz Hrvatske i svijeta i tako dodatno potaknula prijateljstvo između Kanade i Hrvatske kroz daljnje razvijanje kanadskih studija u Hrvatskoj te razmjenu iskustava i uspostavljanje novih oblika suradnje hrvatskih i inozemnih kandidata. Nakon Konferencije objavljen je zbornik znanstvenih radova sudionika. Voditelj projekta bio je Gordan Matas.


II.

Prikaz financijskih potpora iz Ĺžupanijskih proraÄ?una


Završni godišnji upitnik za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave o postupcima i rezultatima odobrenih financijskih i nefinancijskih potpora dodijeljenih programima i projektima organizacija civilnoga društva u 2010. godini dostavljen je općinama, gradovima, županijama te Gradu Zagrebu radi utvrđivanja dodijeljenih financijskih i nefinancijskih potpora organizacijama civilnoga društva. U ovome dijelu Izvješća prikazuju se rezultati analize upitnika na županijskoj razini. Prikupljeni su podaci za dvadeset i jednu županiju, koje su sve imale ustrojen program za dodjeljivanje nekog oblika financijske potpore.


Sažetak analize financijskih potpora iz županijskih proračuna Temeljem provedene analize, možemo zaključiti sljedeće: ZZ Na razini županija, kao i u slučaju sredstava državnog proračuna, postoji trend smanjenja financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva u odnosu na 2009. godinu. U 2010. godini sveukupno je iz proračuna županija dodijeljeno 347.058.328,94 kn, što je u odnosu na 2009. godinu, u kojoj je dodijeljeno 358.625.779,60 kn, manje za 3,2%, odnosno 11.567.450,66 kn. Ipak, valja reći da je u prethodnoj godini trend smanjivanja sredstava usporen te je sa gotovo 10% u 2009. godini pao na spomenutih 3,2% u 2010. ZZ Financijske potpore dodijeljene izvan natječaja, odlukom čelnika davatelja financijske potpore, iznose 18.916.422,68 kn i čine 5,5% ukupno dodijeljenog iznosa. Time je nastavljen daljnji pad sredstava koja se iz godine u godinu dodjeljuju izvan natječaja, a taj je pad vidljiv kako u apsolutnim iznosima tako i u udjelu u ukupnom iznosu dodijeljenih sredstava. ZZ Analizirajući iznose financijskih potpora prema tijelu jedinice regionalne samouprave, najviše je u 2010., kao i u 2009. godini, dodijelio Grad Zagreb, 262.439.238,11  kn ili 75,6% ukupno dodijeljenih sredstava. ZZ Analizom dodijeljenih financijskih potpora prema području financiranja utvrđeno je da je za područje športa dodijeljeno gotovo 70%

iznosa, odnosno 235.699.057,77 kn. Zaštita i promicanje kulture, kulturnih i povijesnih dobara te očuvanja prirode financirano je sa 33.486.595,06 ili 9,7% ukupnog iznosa, dok je za projekte u području tehničke kulture dodijeljeno 4,1% ukupnog iznosa, 14.064.547,99 kn. ZZ Temeljem analize detalja projekata i programa financiranih u 2010. godini s obzirom na status i trajanje, možemo zaključiti da 97,3% financiranih projekata traje do dvanaest mjeseci i da se 82,3% projekata i programa provodi sukladno ugovoru. ZZ Analizom podataka utvrđeno je da su najveći udio u ukupnom iznosu dodijeljenih sredstava, kao skupina izravnih korisnika financiranih projekata i programa, u 2010. na razini županija, kao i u 2009., imali športaši. Oni se kao izravni korisnici spominju u čak 419 projekata, financiranih u iznosu od 171.336.030,85 kn (49,4% ukupnog iznosa). Prema visini iznosa slijede udruge i građanske inicijative (15,9%), opća populacija građana (9,8%) te opća populacija djece i mladih (5,8%). ZZ Više od 60% neizravnih korisnika financiranih projekata i programa, prema iznosu dodijeljenom u 2010. na razini županija, čini opća populacija djece i mladih, 64% ili 221.960.167,88 kn, što je gotovo 35 milijuna kuna više nego u 2009. Na drugom je mjestu opća populacija građana, kojoj je dodijeljeno 7,7% ukupnog iznosa, odnosno 26.670.860,73 kn.

91


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

ZZ Rezultati analize pokazuju da su športske aktivnosti djece i mladih na razini županija u 2010. financirane u iznosu od 173.805.284,85 kn, što je polovica ukupnog iznosa. Slijede aktivnosti usmjerene izgradnji kapaciteta organizacija civilnoga društva, u iznosu od 53.965.170,39 (15,5%) te aktivnosti kulturnog stvaralaštva, koje se kao osnovna aktivnost navode u čak 1524 projekta/programa i financirane su sa 33.565.515,06 kn (9,7%). ZZ Najbrojniji dodatni tip aktivnosti vezan je uz organiziranje slobodnog vremena, koje se navodi u čak 1622 projekta/programa, a financirano je u iznosu od 188.350.695,59 kn, što čini više od polovice ukupnog iznosa. Slijede športske aktivnosti djece i mladih, financirane u iznosu od 57.410.159,63 kn (16,5%). Izgradnja kapaciteta organizacija civilnoga društva kao dodatan tip aktivnosti zastupljena je sa 12.125.896,96 kn, odnosno čini 3,5% u ukupno dodijeljenom iznosu. ZZ Potpore su prvenstveno namijenjene pojedinačnim udrugama te mrežama udruga i savezima. Četrnaest davatelja financijskih potpora sredstva su namijenili i vjerskim zajednicama, a osam davatelja potpore je dodijelilo i sindikatima te umjetničkim organizacijama. Neformalnim građanskim inicijativama je financijska sredstva namijenilo sedam davatelja financijske potpore, a privatne ustanove i zaklade financirala su četiri davatelja potpore. Tri županije financirale su i projekte znanstveno-istraživačkih institucija. ZZ Svi davatelji financijske potpore organizacijama civilnoga društva dodjeljuju potporu temeljem Zakona o udrugama, a većina njih i prema Zakonu o javnim potrebama u kulturi, Zakonu o športu te Zakonu o Hrvatskome Crvenome križu. To su najučestaliji akti koji reguliraju proces financiranja organizacija civilnoga društva. ZZ Tijekom 2010. godine na razini županija, dvadeset jedan davatelj financijske potpore raspisao je 69 natječaja i javnih poziva za financiranje organizacija civilnoga društva. U većini slučajeva davatelj financijske potpore raspisao je više natječaja, a najviše natječaja – 12 – zabilježeno je u Gradu Zagrebu. ZZ U 45 slučajeva natječaj je raspisan jednom godišnje za jedno programsko područje, a u 20 slučajeva bila je riječ o godišnjem natječaju za dva ili više programskih područja. Većina natječaja raspisana je u razdoblju od travnja do listopada.

92

ZZ Natječaj se uglavnom objavljuje na internetskoj stranici davatelja financijske potpore (71%). Kod 42 slučaja obavijest o natječaju objavljena je i u sredstvima javnog priopćavanja, kod 17 natječaja obavijest o raspisanom natječaju objavljena je u dnevnom tisku, a cjelovit tekst natječaja na internetskoj stranici. Ostali načini obavještavanja o raspisanom natječaju uključuju prezentaciju natječaja za potencijalne korisnike, dostavu obavijesti poštom na adrese udruga, objavljivanje natječaja na oglasnoj ploči županije, odnosno, dostavu obavijesti poštom na adrese relevantnih institucija. ZZ Natječaj je u 29 slučajeva otvoren 30 dana, a tek nešto manje natječaja otvoreno je više od 30 dana. Manje od 30 dana otvoreno je 13 natječaja. ZZ Kod 46 natječaja (66,7%) prijave se dostavljaju poštom i/ili osobnom dostavom, a kod trinaest natječaja prijave se zaprimaju isključivo putem poštanske dostave. Prijava na natječaj putem interneta uz dostavu originala poštom zabilježena je u slučaju deset natječaja, a dostavu prijave isključivo elektroničkim putem nije naveo nijedan davatelj financijske potpore. ZZ Dostavljene prijave u 87% analiziranih slučajeva zaprima pisarnica, a otvaranje dostavljenih prijava u gotovo 50% slučajeva obavlja osoba zadužena za suradnju s udrugama. ZZ U više od polovice analiziranih slučajeva procjenu prijavljenih programa i projekata obavlja nezavisno stručno tijelo (66,7%), čiji sastav i imenovanje u 54,3% slučajeva određuje čelnik tijela. ZZ Nezavisno stručno tijelo raznolikog je sastava. Članovi županijske skupštine zastupljeni su u nezavisnom stručnom tijelu u 23 natječaja (50%). Tek nešto manji postotak zastupljenosti imaju predstavnici organizacija civilnoga društva (45,7), odnosno nezavisni stručnjaci (43,5). Predstavnici upravnih tijela JLPS-a zastupljeni su u nezavisnom stručnom tijelu u slučaju 18 natječaja, a kod njih deset postoje i predstavnici znanstvenih i stručnih institucija. ZZ Konačnu odluku o dodjeli financijskih potpora u 52,2% slučajeva donosi čelnik JLPS-a na prijedlog nezavisnog stručnog tijela koje je razmatralo projekte. U 14 slučajeva tu je odluku donijelo predstavničko tijelo županije. U 12 slučajeva konačnu odluku donio je čelnik JLPS-a ili osoba koju on ovlasti. ZZ Organizacije civilnoga društva se u gotovo 90% slučajeva o odobrenim financijskim potporama obavještavaju pisanim putem (pošta, elektro-


II. Prikaz financijskih potpora iz županijskih proračuna

nička pošta), a objavom na internetskim stranicama u 52,2%. Kod 10 natječaja organizacije su se o odobrenoj financijskoj potpori obavještavale i usmeno (telefonom). ZZ O neodobravanju financijske potpore organizacije civilnoga društva također se najviše obavještavaju pisanim putem, u 75,4% analiziranih slučajeva. Rjeđe je takva obavijest objavljena na internetskim stranicama davatelja financijske potpore (37,7%) ili pružena usmeno (5,8%). Valja napomenuti kako se prijavitelji u čak osam natječaja nisu obavještavali u slučaju neodobravanja potpore. ZZ Rezultati natječaja i javnih poziva za širu javnost objavljeni su u više od polovice slučajeva na internetskoj stranici davatelja financijske potpore, dok su kod gotovo četvrtine natječaja takve informacije objavljene i u sredstvima javnog priopćavanja. Informacije o provedenom natječaju ne objavljuju se javno u 17,4% slučajeva, a u 5,8% natječaja o rezultatima provedenog natječaja izdaju se posebne publikacije. ZZ Ugovor o financiranju organizacija civilnoga društva ne zaključuje se za više od polovice raspisanih natječaja. Istodobno, prema podacima dobivenima obradom detaljnog izvještaja o financiranim programima i projektima, ustanovljeno je kako je riječ o tek 655 provedenih projekata/programa (10% ukupnog broja provedenih projekata/programa). U 21,7% natječaja ugovor se zaključuje najkasnije 30 dana od zaključenja natječaja, u 15,9% natječaja zaključivanje ugovora odvija se nakon 60 dana od zaključenja natječaja, a kod 10,1% analiziranih natječaja ugovor se potpisuje u roku od 60 dana od zaključenja raspisanog natječaja. ZZ Zaposlenici izravno uključeni u postupak natječaja, kojima je postupak financiranja u opisu posla, zabilježeni su u svim natječajima, a posredno uključenih bilo je u 50 natječaja. U 17 slučajeva u postupke financiranja uključeni su vanjski suradnici za procjenu projekata ili programa, a u osam njih i vanjski suradnici za praćenje i vrednovanje provedbe projekata i programa. ZZ Ukupni troškovi nastali provedbom natječaja/ javnih poziva u 2010. godini na županijskoj

razini iznose 691.903,18 kn. Najveći iznos troškova zabilježen je u Gradu Zagrebu – čini 0,1% ukupnog iznosa koji je dodijelio Grad Zagreb, odnosno 301.903,62 kn. ZZ Analizirajući tip nastalih troškova, utvrđeno je da je u nešto manje od polovice slučajeva, 48,8%, riječ o troškovima naknada članovima stručnih tijela, za što je izdvojeno ukupno 337.770,00 kn. U 40,9% slučajeva radi se o troškovima objavljivanja natječaja, koji su u 2010. godini iznosili 282.991,68 kn. ZZ Navedeni se troškovi u 91,3% slučajeva podmiruju iz sredstava JLPS-a. ZZ Tri su davatelja financijskih potpora zaprimila prigovore u 2010. godini. Od ukupno 6 uloženih prigovora, tri su riješena pozitivno. Većina uloženih prigovora (4) odnosila se na iznos dodijeljene financijske potpore. ZZ U dva, od ukupno tri natječaja u kojima je uložen prigovor, za rješavanje prigovora zaduženo je nezavisno stručno tijelo koje je ocjenjivalo projekte, a u jednome prigovore rješava županijska skupština. ZZ Analizom odgovora na pitanja o praćenju provedbe i vrednovanju rezultata provedenih projekata utvrđeno je da su gotovo svi davatelji financijske potpore obvezali organizacije civilnoga društva na dostavu nekog oblika završnog izvješća (periodična i završna financijska i programska izvješća, prilozi i proizvodi proistekli iz trajanja i provedbe projekta…). Praćenje rezultata većinom se odvija pregledom završnih godišnjih i financijskih izvješća, a više od polovice davatelja financijske potpore provedbu prati i terenskim posjetima financiranim organizacijama. Rezultati se većinom vrednuju pregledom svih završnih izvješća s obzirom na ugovorne obveze te analizom financijskih pokazatelja s obzirom na predviđena, dodijeljena i utrošena sredstva. Gotovo svi davatelji financijskih potpora rezultate provedenih projekata i programa koriste prigodom javnih događanja, komunikacije s javnošću ili prezentacije rada tijela državne uprave, odnosno uprave, odjela, ureda ili institucije, ali i pri planiranju novih natječaja za organizacije civilnoga društva iz sredstava proračuna JLPS-a.

93


1. Pregled financijskih i nefinancijskih potpora programima i projektima organizacija civilnoga društva u 2010. godini iz županijskih proračuna, prema izvorima sredstava U 2010. godini organizacijama civilnoga društva ukupno je dodijeljeno 347.058.328,94 kn. Kao što pokazuje tablica 121, sva su ta sredstva dodijeljena iz proračuna županija. Drugim riječima, na županijskoj razini u 2010. organizacijama civilnoga društva nisu se dodjeljivale nefinancijske potpore.

Tablica 121. Iznos potpora dodijeljenih u 2010. godini prema izvoru sredstava Iznos potpora dodijeljenih u 2009.

Izvor sredstava

%

a) sredstva iz proračuna JLPS-a

347.058.328,94

100,0

b) nefinancijske potpore

0

0

UKUPNO:

347.058.328,94

100,0

2. Zbirni pregled financijskih potpora programima i projektima organizacija civilnoga društva u 2010. godini iz županijskih proračuna, prema vrsti i načinu dodjeljivanja potpore Analiza odgovora na upit o vrsti i načinu dodjeljivanja financijskih potpora* pokazuje da su i na razini županija pojedini davatelji financijske potpore u 2010. godini koristili (nerijetko istodobno) više modela dodjele tih potpora. Petnaest županija financijske potpore dodjeljivalo je putem javnog natječaja, a njih dvanaest i putem javnih poziva za iskaz interesa za suradnju. Također, sedamnaest davatelja financijskih potpora dodjeljivalo je potpore za realizaciju javnih potreba RH na temelju zakona, a čak devetnaest županija određeni je iznos potpore organizacijama civilnoga društva dodjeljivalo izvan natječaja, odlukom čelnika tijela JLPS-a. Analizom dodijeljenih iznosa prema vrsti i načinu dodjeljivanja potpora utvrđeno je da 244.632.613,29 kn financijskih potpora dodijeljenih za realizaciju javnih potreba na temelju zakona čini 70% ukupno dodijeljenog iznosa. Visinom iznosa slijede financijske potpore dodijeljene putem javnog poziva za iskaz interesa za suradnju (ukupno je dodijeljeno 51.980.296,01 kn * Napomena: pojedini davatelji financijske potpore u 2010. godini dodjeljivali su više vrsta te potpore.

94

ili 14,9% ukupnog iznosa) i financijske potpore putem javnog natječaja (putem kojih je dodijeljeno 9,1% ukupnog iznosa ili 31.528.996,96 kn). Odlukom čelnika tijela JLPS-a dodijeljeno je 18.916.422,58 kn, odnosno 5,5% ukupno dodijeljenog iznosa. Tablica 122. Vrsta i način dodjeljivanja potpore Vrsta i način dodjeljivanja potpore

N

Iznos (kn)

%

a) financijske potpore za realizaciju javnih potreba RH na temelju zakona

17

244.632.613,29

70,5

b) financijske potpore putem javnog poziva za iskaz interesa za suradnju

12

51.980.296,01

14,9

c) financijske potpore putem javnog natječaja

15

31.528.996,96

9,1

d) financijske potpore odlukom čelnika tijela JLPS-a

19

18.916.422,68

5,5

347.058.328,94

100,0

Ukupno:

N u tablici označava broj slučajeva, uz napomenu da je u tom pitanju bila otvorena mogućnost višestrukih odgovora


II. Prikaz financijskih potpora iz županijskih proračuna

Podaci u tablici 123. pokazuju da se u 2010. godini povećao iznos sredstava dodijeljenih temeljem zakona (za 16,1%), odnosno da se iznos sredstava dodijeljenih putem javnog natječaja znatno smanjio (za 38,9%). Manja su i sredstva dodijeljena putem javnog poziva za iskaz interesa za

suradnju i to za gotovo 30%, kao i potpore dodijeljene odlukom čelnika tijela (za 17,5%). Kako u 2010. godini županije organizacijama civilnoga društva nisu dodjeljivale potpore odlukom predstavničkog ili izvršnog tijela, razumljiv je trend koji pokazuje 100-postotni pad.

Tablica 123. Vrsta i način dodjeljivanja potpore u 2010. u odnosu na 2009. godinu Vrsta i način dodjeljivanja potpore

Iznos u 2009. (kn)

Iznos u 2010. (kn)

Trend (%)

a) financijske potpore za realizaciju javnih potreba RH na temelju zakona

210.629.960,28

244.632.613,29

   16,1

b) financijske potpore putem javnog poziva za iskaz interesa za suradnju

72.471.130,40

51.980.296,01

   28,3

c) financijske potpore putem javnog natječaja

51.590.541,29

31.528.996,96

   38,9

d) financijske potpore odlukom čelnika tijela JLPS-a

22.927.347,73

18.916.422,68

   17,5

1.006.799,90

0,00

 100,0

358.625.779,60

347.058.328,94

   3,2

e) financijske potpore odlukom predstavničkog ili izvršnog tijela Ukupno:

Grafikon 10. Vrsta i način dodjeljivanja potpore u 2010. u odnosu na 2009. godinu

95


3. Pregled financijskih potpora dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz županijskih proračuna u 2010. godini Od ukupno dodijeljenih 347.058.328,94 kn u 2010. godini za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz županijskih proračuna, najveći iznos, 262.439.238,11 kn, dodijelio je Grad Zagreb, s udjelom koji prelazi 75% ukupnog iznosa, te redom: Primorsko-goranska županija (s udjelom od 3,7%), Zagrebačka županija (3,1%), Splitskodalmatinska županija (2,9%) te Osječko-baranjska županija (2,2% ukupno dodijeljenog iznosa). Ostali davatelji financijskih potpora dodijelili su u 2010. godini iz županijskih proračuna iznose čiji je udio manji od 2% ukupnog iznosa. Tablica 124. Pregled ukupnih financijskih potpora dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz županijskih proračuna, prema tijelima jedinica regionalne samouprave Naziv davatelja financijske potpore Grad Zagreb Primorsko-goranska županija

Iznos potpore odobrene u 2010. (kn)

%

262.439.238,11

75,6

12.836.915,57

3,7

Zagrebačka županija

10.855.783,83

3,1

Splitsko-dalmatinska županija

10.158.232,16

2,9

Naziv davatelja financijske potpore

Iznos potpore odobrene u 2010. (kn)

%

Osječko-baranjska županija

7.195.569,98

2,2

Istarska županija

4.470.656,49

1,3

Krapinsko-zagorska županija

4.258.990,61

1,2

Karlovačka županija

4.041.839,73

1,2

Brodsko-posavska županija

3.987.586,65

1,1

Šibensko-kninska županija

3.984.100,00

1,1

Zadarska županija

3.892.075,29

1,1

Vukovarsko-srijemska županija

3.451.220,09

1,0

Bjelovarsko-bilogorska županija

2.505.836,04

0,7

Koprivničko-križevačka županija

2.302.831,38

0,7

Ličko-senjska županija

2.147.600,00

0,6

Varaždinska županija

2.086.975,75

0,6

Sisačko-moslavačka županija

1.952.825,87

0,6

Međimurska županija

1.771.185,37

0,5

Požeško-slavonska županija

1.053.134,77

0,3

Virovitičko-podravska županija

1.004.836,25

0,3

660.895,00

0,2

347.058.328,94

100,0

Dubrovačko-neretvanska županija Ukupno:

Grafikon 11. Pregled ukupnih financijskih potpora dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz županijskih proračuna

96


II. Prikaz financijskih potpora iz županijskih proračuna

3.1. Pregled financijskih potpora dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz županijskih proračuna u 2010. godini u odnosu na 2009. godinu U tablici 125 prikazan je odnos dodijeljenih financijskih potpora 2009. i 2010. godine. Za svakog davatelja financijske potpore dan je trend rasta ili pada dodijeljenih sredstava u odnosu na pret-

hodnu godinu. Sveukupni iznos financijskih potpora dodijeljen u 2010. bilježi pad od 3,4% u odnosu na 2009. godinu.

Tablica 125. Pregled ukupnih financijskih potpora dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz županijskih proračuna u 2010. godini u odnosu na 2009. godinu, prema tijelima jedinica regionalne samouprave Naziv davatelja financijske potpore Grad Zagreb

Financijske potpore dodijeljene u 2009. (kn)

Financijske potpore dodijeljene u 2010. (kn)

Trend u odnosu na 2009. (%)

250.682.079,34

262.439.238,11

    4,7

Primorsko-goranska županija

15.812.254,86

12.836.915,57

   18,8

Zagrebačka županija

14.750.932,09

10.855.783,83

   26,4

Splitsko-dalmatinska županija

11.220.846,56

10.158.232,16

    9,5

Osječko-baranjska županija

10.880.682,63

7.195.569,98

   33,9

6.413.729,88

4.470.656,49

   30,3

Istarska županija Karlovačka županija

4.883.700,00

4.041.839,73

   17,2

Šibensko-kninska županija

4.673.234,40

3.984.100,00

   14,7

Krapinsko-zagorska županija

4.527.618,60

4.258.990,61

    5,9

Brodsko-posavska županija

4.227.867,11

3.987.586,65

    5,7

Varaždinska županija

3.356.850,00

2.086.975,75

   37,8

Koprivničko-križevačka županija

3.340.100,00

2.302.831,38

   31,1

Dubrovačko-neretvanska županija

3.168.000,00

660.895,00

   79,1

Vukovarsko-srijemska županija

3.157.155,00

3.451.220,09

    9,3

Bjelovarsko-bilogorska županija

3.121.396,34

2.505.836,04

   19,7

Zadarska županija

2.963.150,00

3.892.075,29

   31,4

Međimurska županija

2.862.141,00

1.771.185,37

   38,1

Virovitičko-podravska županija

2.808.352,35

1.004.836,25

   64,2

Sisačko-moslavačka županija

2.584.039,44

1.952.825,87

   24,4

Ličko-senjska županija

2.194.500,00

2.147.600,00

    2,1

997.150,00

1.053.134,77

    5,6

358.625.779,60

347.058.328,94

Požeško-slavonska županija Ukupno:

3,2

3.2. Pregled odnosa planiranih i ukupnih financijskih potpora dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz županijskih proračuna u 2010. godini U tablici 126 prikazan je odnos planiranih i ukupnih financijskih potpora dodijeljenih za pro-

grame i projekte organizacija civilnoga društva iz županijskih proračuna u 2010. godini.

Tablica 126. Pregled odnosa planiranih i ukupnih financijskih potpora dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz županijskih proračuna u 2010. godini Naziv davatelja financijske potpore Grad Zagreb

Planirani iznos (kn)

Dodijeljeni iznos (kn)

Razlika u iznosu (kn)

Trend (%)

268.381.130,31

262.439.238,11

- 5.941.892,20

    2,2

Primorsko-goranska županija

15.734.045,57

12.836.915,57

- 2.897.130,00

   18,4

Zagrebačka županija

11.282.900,00

10.855.783,83

- 427.116,17

    3,8

Splitsko-dalmatinska županija

10.949.000,00

10.158.232,16

- 790.767,84

    7,2

97


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

Naziv davatelja financijske potpore

Planirani iznos (kn)

Razlika u iznosu (kn)

Trend (%)

Osječko-baranjska županija

7.422.792,98

7.195.569,98

- 227.223,00

    3,1

Istarska županija

9.729.019,80

4.470.656,49

- 5.728.363,31

   54,0

Krapinsko-zagorska županija

4.304.490,61

4.258.990,61

- 45.500,00

    1,1

Karlovačka županija

4.700.000,00

4.041.839,73

- 658.160,27

   14,0

Brodsko-posavska županija

6.440.079,37

3.987.586,65

- 2.452.492,72

   38,1

Šibensko-kninska županija

4.004.000,00

3.984.100,00

- 19.900,00

    0,5

Zadarska županija

3.982.075,29

3.892.075,29

- 90.000,00

    2,3

Vukovarsko-srijemska županija

7.682.426,09

3.451.220,09

- 4.231.206,00

   55,1

Bjelovarsko-bilogorska županija

2.653.405,00

2.505.836,04

- 147.568,96

    5,6

Koprivničko-križevačka županija

2.302.831,38

2.302.831,38

0,00

=

Ličko-senjska županija

3.955.100,00

2.147.600,00

- 1.807.500,00

   45,7

Varaždinska županija

4.931.902,51

2.086.975,75

- 2.844.926,76

   57,7

Sisačko-moslavačka županija

3.110.000,00

1.952.825,87

- 1.157.174,13

   37,2

Međimurska županija

1.050.000,00

1.771.185,37

721.185,37

   68,7

Požeško-slavonska županija

1.365.000,00

1.053.134,77

- 311.865,23

   22,8

Virovitičko-podravska županija

1.081.815,12

1.004.836,25

- 76.978,87

    7,1    17,4

Dubrovačko-neretvanska županija Ukupno:

800.000,00

660.895,00

- 139.105,00

375.862.014,03

347.058.328,94

28.803.685,09

Razlika između planiranih i dodijeljenih financijskih potpora organizacijama civilnoga društva u 2010. godini postoji u dvadeset slučajeva, a samo u jednome je riječ o povećanju dodijeljenih sredstava u odnosu na planirana. Tablica 127. Pregled broja slučajeva u kojima postoji razlika između planiranih i dodijeljenih financijskih potpora Postoji li razlika između planiranih i dodijeljenih financijskih potpora?

N

%

Da

20

95,2

Ne

1

4,8

21

100,0

Ukupno:

N = broj analiziranih davatelja financijske potpore

Razlozi za razliku između planiranih i dodijeljenih financijskih potpora prikazani su u tablici. Svaki je davatelj financijske potpore mogao navesti više razloga. Četrnaest davatelja financijske potpore raspisivalo je natječaje na koje su se, osim organizacija civilnoga društva, mogli javljati i drugi subjekti, poput poslovnih organizacija, javnih ustanova ili fizičkih osoba, a koji nisu predmet ovog istraživanja. U dvanaest slučaja postojao je rebalans proračuna, a jedanaest davatelja navelo je čuvanje određenih sredstava za izvanredne aktivnosti i potpore izvan natječaja prema potrebi i po odluci čelnika institucija.

98

Dodijeljeni iznos (kn)

7,7

Tablica 128. Razlozi za razliku između planiranih i dodijeljenih financijskih potpora Razlozi za razliku između planiranih i dodijeljenih financijskih potpora

N

%

a) potencijalni prijavitelji na natječaje su i drugi subjekti (ne samo organizacije civilnoga društva)

14

70,0

b) rebalans proračuna

12

60,0

c) određena sredstva čuvaju se za izvanredne aktivnosti i potpore izvan natječaja prema potrebi i po odluci nadležnih čelnika institucija

11

55,0

d) broj prijavljenih projekata bio je manji od očekivanog u određenim programskim područjima natječaja

3

15,0

e) nedovoljan je broj organizacija civilnoga društva zadovoljio uvjete propisane natječajem

3

15,0

f) na početku proračunske godine nije bila poznata ukupna količina raspoloživih sredstava za natječaje i stoga se njima oprezno upravljalo

3

15,0

g) nemamo kapacitet da ponovimo natječaj unutar proračunske godine u slučajevima kada nam u prvom krugu ostane raspoloživih sredstava

1

5,0

N u tablici označava broj slučajeva, uz napomenu da je u tom pitanju bila otvorena mogućnost višestrukih odgovora


II. Prikaz financijskih potpora iz županijskih proračuna

3.3. Pregled financijskih potpora dodijeljenih izvan natječaja, odlukom čelnika tijela JLPS-a U 2010. godini izvan natječaja, odlukom čelnika tijela JLPS-a, dodijeljeno je 18.916.422,68 kn, odnosno 5,5% ukupnog iznosa. Na taj je način, između ostalih, financijske potpore dodijelilo devetnaest županija. Iako je Grad Zagreb dodijelio najveći iznos odlukom čelnika (5.775.985,33 kn), taj udio u odnosu na ukupni iznos dodijeljenih sred-

stava Grada Zagreba iznosi tek 2,2%. Primorskogoranska županija dodijelila je 3.119.299,25 kn, odnosno 24,3% ukupno dodijeljenog iznosa. Međimurska županija dodijelila je čak 94,7% ukupnog iznosa odlukom čelnika tijela. Ostali podaci prikazani su u tablici 129 i poredani prema veličini iznosa dodijeljenog odlukom čelnika.

Tablica 129. Pregled financijskih sredstava dodijeljenih izvan natječaja, odlukom čelnika davatelja financijske potpore i ukupan iznos dodijeljene potpore Naziv davatelja financijske potpore

Iznos potpore dodijeljene odlukom čelnika u 2010. (kn)

Ukupan iznos potpore dodijeljene u 2010. (kn)

Odlukom čelnika/ ukupan iznos (%)

Grad Zagreb

5.775.985,33

262.439.238,11

2,2

Primorsko-goranska županija

3.119.299,25

12.836.915,57

24,3

Međimurska županija

1.676.910,37

1.771.185,37

94,7

Splitsko-dalmatinska županija

1.395.500,00

10.158.232,16

13,7

Istarska županija

1.391.856,49

4.000.656,49

31,1

Krapinsko-zagorska županija

1.364.555,42

4.258.990,61

32,0

Osječko-baranjska županija

1.200.052,98

7.195.569,98

16,7

Vukovarsko-srijemska županija

1.052.185,09

3.451.220,09

30,5

Bjelovarsko-bilogorska županija

284.539,00

2.505.836,04

11,4

Virovitičko-podravska županija

278.183,13

1.004.836,25

27,7

Šibensko-kninska županija

254.000,00

3.984.100,00

6,4

Dubrovačko-neretvanska županija

247.895,00

660.895,00

37,5

Požeško-slavonska županija

203.730,00

1.053.134,77

19,3

Varaždinska županija

195.005,75

2.086.975,75

9,3

Zagrebačka županija

154.400,00

10.855.783,83

1,4

Karlovačka županija

120.000,00

4.041.839,73

3,0

Koprivničko-križevačka županija

84.500,00

2.302.831,38

3,7

Zadarska županija

60.000,00

3.892.075,29

1,5

Sisačko-moslavačka županija

58.124,87

1.952.825,87

3,0

Brodsko-posavska županija

0

3.987.586,65

/

Ličko-senjska županija

0

2.147.600,00

/

18.916.422,68

347.058.328,94

5,5

Ukupno:

99


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

Grafikon 12. Pregled financijskih sredstava dodijeljenih izvan natječaja, odlukom čelnika tijela davatelja financijske potpore u županiji

3.4. Povrat sredstava Tijekom 2010. jedino je Grad Zagreb zabilježio povrat sredstava, u iznosu od 9.000,00 kuna. Radi

100

se o povratu sredstava za cijeli projekt jer se s njegovom provedbom nije ni započelo.


4. Pregled financijskih potpora dodijeljenih programima i projektima organizacija civilnoga društva iz županijskih proračuna prema području financiranja Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske uz Završni godišnji upitnik za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave o postupcima i rezultatima odobrenih financijskih i nefinancijskih potpora dodijeljenih programima i projektima organizacija civilnoga društva u 2010. godini, tijelima jedinica lokalne i regionalne samouprave dostavio je i obrazac Detaljno izvješće o dodijeljenim financijskim potporama projektima i programima organizacija civilnoga društva u 2010. godini s ciljem prikupljanja detaljnijih informacija o (su)financiranim programima i projektima organizacija civilnoga društva. Kvantitativno su obrađeni podaci za opće i specifično područje financiranja, trajanje, status, korisnike i aktivnosti financiranih projekata i programa.

U ovom dijelu Izvješća donosimo pregled financijskih potpora dodijeljenih programima i projektima organizacija civilnoga društva za dvadeset i dva opća područja financiranja te zasebno za svako specifično područje. Analizom dodijeljenih financijskih potpora prema području financiranja utvrđeno je: ZZ Za područje športa dodijeljeno je gotovo 70% ukupnog iznosa ili 235.699.057,77 kn. ZZ Slijedi područje zaštite i promicanja kulture, kulturnih i povijesnih dobara te očuvanja prirode, financirano sa 33.486.595,06 kn i udjelom od 9,7%. ZZ Projekti i programi u području tehničke kulture financirani su sa 14.064.547,99 kn, odnosno 4,1% ukupnog iznosa.

4.1. Opća podučja financiranja U tablici 130 navedeni su iznosi za sva područja financiranja, prema visini iznosa. Tablica 130. Pregled općih područja financiranja Opće područje financiranja Šport

Iznos

%

235.699.057,77

67,9

Zaštita i promicanje kulture, kulturnih i povijesnih dobara te očuvanja prirode

33.486.595,06

9,7

Tehnička kultura

14.064.547,99

4,1

Sudionici i stradalnici Domovinskog rata

9.545.280,14

2,8

Potpora osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebama i socijalno ugroženim skupinama

9.094.220,77

2,6

Zaštita i očuvanje zdravlja, psihičkog i tjelesnog integriteta te unapređenje kvalitete života

8.416.580,35

2,4

Prevencija svih oblika ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja djece i mladih

6.417.620,00

1,8

Djelovanje udruga u gospodarskim i srodnim djelatnostima

6.415.191,01

1,8

Zaštita i spašavanje

4.418.000,00

1,3

Potpora mladima

4.392.010,00

1,3

Potpora djeci

2.079.924,64

0,6

Sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu Republike Hrvatske

1.977.671,00

0,6

Demokratizacija, razvoj civilnoga društva i volonterstva, jačanje socijalne kohezije, razvoj filantropije

1.867.217,60

0,5

Zaštita i promicanje ljudskih prava

1.706.901,61

0,5

Znanstvene i znanstveno-stručne udruge

1.356.500,00

0,4

Stručno osposobljavanje i usavršavanje

1.228.629,00

0,3

101


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

Opće područje financiranja

Iznos

Zaštita okoliša i održivi razvoj

%

1.186.725,00

0,3

Poticanje i afirmacija stvaralaštva te unapređenje životnih vještina i sposobnosti djece i mladih

1.152.280,00

0,3

Zaštita životinja

1.018.077,00

0,3

Turizam

993.600,00

0,2

Studentske udruge

220.700,00

0,1

Međunarodna suradnja i proces pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji

141.000,00

0,1

Potpore bez označenih područja financiranja

180.000,00

0,1

347.058.328,94

100,0

Ukupno:

U tablici 131 nalazi se pregled općih područja financiranja projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2009. i 2010. godini radi kom-

paracije dodijeljenih iznosa. Za razliku od 2010. godine*, u 2009. nije bilo potpora bez označenih područja financiranja.

Tablica 131. Pregled općih područja financiranja projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini u odnosu na 2009. godinu Iznos dodijeljen u 2009.

Iznos dodijeljen u 2010.

Trend (%)

207.243.986,42

235.699.057,77

   13,7

Zaštita i promicanje kulture, kulturnih i povijesnih dobara te očuvanja prirode

42.870.686,56

33.486.595,06

   21,9

Tehnička kultura

16.009.898,92

14.064.547,99

   12,1

Potpora osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebama i socijalno ugroženim skupinama

12.804.812,44

9.094.220,77

   29,0

Zaštita i očuvanje zdravlja, psihičkog i tjelesnog integriteta te unapređenje kvalitete života

12.062.035,32

8.416.580,35

   30,2

Djelovanje udruga u gospodarskim i srodnim djelatnostima

10.921.323,15

6.415.191,01

   41,3

9.807.704,86

9.545.280,14

    2,7

Opće područje financiranja Šport

Sudionici i stradalnici Domovinskog rata Prevencija svih oblika ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja djece i mladih

8.852.701,40

6.417.620,00

   27,5

Zaštita i spašavanje

8.288.500,00

4.418.000,00

   46,7

Demokratizacija, razvoj civilnoga društva i volonterstva, jačanje socijalne kohezije, razvoj filantropije

8.261.182,97

1.867.217,60

   77,4

Potpora mladima

5.797.426,57

4.392.010,00

   24,2

Sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu Republike Hrvatske

2.444.480,00

1.977.671,00

   19,1

Potpora djeci

2.354.511,54

2.079.924,64

   11,7

Znanstvene i znanstveno-stručne udruge

2.195.893,10

1.356.500,00

   38,2

Zaštita i promicanje ljudskih prava

2.133.171,35

1.706.901,61

   20,0

Stručno osposobljavanje i usavršavanje odraslih

1.704.185,00

1.228.629,00

   27,9

Zaštita životinja

1.465.000,00

1.018.077,00

   30,5

Zaštita okoliša i održivi razvoj

1.330.780,00

1.186.725,00

   10,8

Studentske udruge

671.000,00

220.700,00

   67,1

Turizam

526.500,00

993.600,00

   88,7

Poticanje i afirmacija stvaralaštva te unapređenje životnih vještina i sposobnosti djece i mladih

504.800,00

1.152.280,00

 128,3

Međunarodna suradnja i proces pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji

375.200,00

141.000,00

   62,4

/

180.000,00

/

358.625.779,60

347.058.328,94

   3,2

Potpore bez označenih područja financiranja Ukupno:

* Šibensko-kninska županija u 2010. nije dostavila detaljni obrazac za iznos od 180.000,00 kn dodijeljenih izvan na-

tječaja, odlukom čelnika tijela.

102


II. Prikaz financijskih potpora iz županijskih proračuna

4.2. Specifična područja financiranja U tablicama 132 – 153 dan je pregled sredstava dodijeljenih za specifično područje svakog općeg područja financiranja. Iznosi su za svaku stavku prikazani u kunama i postotku te poredani po veličini.

4.2.1. Šport Tablica 132. Pregled specifičnih područja športa Specifično područje financiranja

Iznos

Institucionalna i programska potpora amaterskim športskim klubovima

%

226.229.433,71

96,0

Javne potrebe u športu osoba s invaliditetom i osoba s posebnim potrebama

3.456.000,00

1,5

Javne potrebe u športu na regionalnoj razini

3.422.434,29

1,5

Potpora organiziranju športskih manifestacija i natjecanja u svim granama športa

2.199.189,77

0,8

275.000,00

0,1

Potpora razvoju športa u područjima od posebne državne skrbi

47.000,00

*

Poticaj razvoju športa na otocima

35.000,00

*

Potpora sveučilišnim športskim savezima

20.000,00

*

Športski program tijekom školskih praznika

15.000,00

*

235.699.057,77

100,0

Potpora školskim športskim savezima

Ukupno: * Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1% te je radi preglednosti izuzet iz tablice

4.2.2. Zaštita i promicanje kulture, kulturnih i povijesnih dobara te očuvanja prirode Tablica 133. Pregled specifičnih područja zaštite i promicanja kulture, kulturnih i povijesnih dobara te očuvanja prirode Specifično područje financiranja

Iznos

%

12.883.205,00

38,5

Kulturno-umjetnički amaterizam

7.404.228,97

22,1

Književne manifestacije, knjižnična djelatnost i nakladništvo

3.845.600,00

11,5

Likovna, vizualna i audiovizualna djelatnost

3.362.000,00

10,0

Zaštita kulturne baštine i kulturni razvitak te muzejsko-galerijska djelatnost

2.221.399,99

6,6

Urbana kultura mladih

1.733.500,00

5,2

Investicijska aktivnost organizacija civilnoga društva u kulturi

574.500,00

1,8

Međunarodna kulturna suradnja, turneje

554.093,10

1,7

Nove medijske kulture

281.000,00

0,8

Programi u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku

250.568,00

0,7

Institucionalna potpora udrugama u kulturi

246.000,00

0,7

Obilježavanje značajnih datuma i događaja

52.500,00

0,2

Informatizacija

49.000,00

0,1

Suzbijanje rasta i širenja ambrozije

16.000,00

*

Očuvanje prirode i biološke raznolikosti

13.000,00

*

33.486.595,06

100,0

Dramska, glazbena, glazbeno-scenska umjetnost, film i kinematografija

Ukupno: * Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1% te je radi preglednosti izuzet iz tablice

103


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

4.2.3. Tehnička kultura Tablica 134. Pregled specifičnih područja tehničke kulture Specifično područje financiranja

Iznos

Smotre i natjecanja iz područja tehničke kulture

%

10.904.141,63

77,5

1.486.818,00

10,6

Poticanje rada inovatora i promicanje inovacija

752.578,79

5,4

Institucionalna potpora udrugama tehničke kulture

622.525,71

4,3

Cjeloživotno obrazovanje i stjecanje vještina u području tehničke kulture

165.763,86

1,2

Rad s darovitom djecom i mladima u području tehničke kulture

83.000,00

0,6

Izvannastavne tehničke aktivnosti djece i mladih

25.000,00

0,2

Promocija postignuća i popularizacija tehničke kulture

19.600,00

0,1

Javne potrebe u tehničkoj kulturi na regionalnoj razini

Rad s djecom i mladima s poteškoćama u razvoju u području tehničke kulture Ukupno:

5.120,00

*

14.064.547,99

100,0

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1% te je radi preglednosti izuzet iz tablice

4.2.4. Sudionici i stradalnici Domovinskog rata Tablica 135. Pregled specifičnih područja sudionika i stradalnika Domovinskog rata Specifično područje financiranja

Iznos

%

Potpora aktivnostima udruga proizašlih iz Domovinskog rata

2.049.788,56

21,5

Zaštita digniteta Domovinskog rata

2.014.413,00

21,1

Organizacija športskih manifestacija hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji

1.725.537,49

18,1

Rehabilitacija i podizanje kvalitete života hrvatskih ratnih vojnih invalida

1.045.633,00

10,9

Psihosocijalna rehabilitacija sudionika i stradalnika Domovinskog rata

795.125,00

8,3

Obilježavanje značajnih datuma i događaja

616.085,09

6,5

Zaštita prava branitelja i njihovih obitelji

545.157,00

5,7

Institucionalna potpora udrugama iz Domovinskog rata

518.000,00

5,4

Uređenje i podizanje spomen-obilježja Domovinskog rata

92.700,00

1,0

Izdavačka djelatnost udruga proizašlih iz Domovinskog rata

90.841,00

1,0

Reintegracija ratom zahvaćenih područja Ukupno:

52.000,00

0,5

9.545.280,14

100,0

4.2.5. Potpora osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebama i socijalno ugroženim skupinama Tablica 136. Pregled specifičnih područja potpore osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebama i socijalno ugroženim skupinama Specifično područje financiranja

104

Iznos

%

Skrb o starijim i nemoćnim osobama

3.176.171,00

34,9

Socijalna integracija osoba s posebnim potrebama i socijalno ugroženih skupina

2.162.814,97

23,8

Skrb o osobama s invaliditetom

1.506.191,61

16,6

Institucionalna potpora udrugama za osobe s invaliditetom i udrugama za osobe s posebnim potrebama

595.255,55

6,5

Skrb o djeci i mladima s posebnim potrebama

531.015,15

5,8

Skrb o ostalim socijalno ugroženim skupinama (siromašni, beskućnici…)

461.640,00

5,1

Afirmacija prava osoba s invaliditetom

236.012,12

2,6


II. Prikaz financijskih potpora iz županijskih proračuna

Specifično područje financiranja

Iznos

%

Skrb o djeci s teškoćama u razvoju

194.227,28

2,1

Skrb o djeci i mladima s invaliditetom

150.000,00

1,6

Skrb o psihički bolesnim osobama

51.484,00

0,6

Poboljšanje položaja žena s invaliditetom

26.409,09

0,3

Socijalno uključivanje i iskustva Europske unije Ukupno:

3.000,00

*

9.094.220,77

100,0

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1% te je radi preglednosti izuzet iz tablice

4.2.6. Zaštita i očuvanje zdravlja, psihičkog i tjelesnog integriteta te unapređenje kvalitete života Tablica 137. Pregled specifičnih područja zaštite i očuvanja zdravlja, psihičkog i tjelesnog integriteta te unapređenje kvalitete života Specifično područje financiranja

Iznos

%

Programi Hrvatskoga Crvenog križa

4.114.168,73

48,9

Prevencija i profilaksa kroničnih oboljenja te unapređenje i zaštita zdravlja oboljelih

1.573.655,54

18,7

Potpora klubovima liječenih alkoholičara

781.120,55

9,3

Preventivni zdravstveni pregledi i savjetovanja o zdravoj prehrani

266.062,50

3,2

Institucionalna potpora udrugama za zaštitu i očuvanje zdravlja

264.000,00

3,1

Unapređenje kvalitete života osoba starije životne dobi

245.170,28

2,9

Provedba mjera obiteljske i populacijske politike

221.522,00

2,6

Prevencija nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

207.911,50

2,5

Resocijalizacija ovisnika

181.424,00

2,2

Prevencija i unaprjeđenje zdravlja zubi

86.500,00

1,0

Promicanje prava pacijenata

83.871,25

1,0

Unapređenje i zaštita zdravlja djece i mladeži oboljele od malignih bolesti

69.500,00

0,8

Stvaranje uvjeta za što kvalitetniji život uz dijalizu

58.550,00

0,7

Prevencija zaraze HIV/AIDS-om te projekti u svrhu destigmatizacije zaraženih

55.000,00

0,7

Prevencija i profilaksa psihičkih bolesti i teškoća

53.875,00

0,6

Animiranje i senzibiliziranje javnosti za darivanje organa

47.570,00

0,6

Prevencija zaraznih bolesti

45.000,00

0,5

Zaštita reproduktivnog zdravlja

33.679,00

0,4

Potpora dobrovoljnim davaocima krvi

28.000,00

0,3

8.370.940,35

100,0

Ukupno:

4.2.7. Prevencija svih oblika ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja djece i mladih Tablica 138. Pregled specifičnih područja prevencije svih oblika ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja djece i mladih Specifično područje djelovanja

Iznos

%

Prevencija svih oblika ovisnosti djece i mladih

4.167.100,00

64,9

Prevencija i tretman poremećaja ponašanja djece i mladih

1.481.020,00

23,2

Prevencija ovisnosti i suzbijanje zlouporabe droga

291.000,00

4,5

Prevencija ostalih oblika ovisnosti (duhana, alkohola i sl.)

168.250,00

2,6

Sigurnost djece i mladih, prevencija nasilja među djecom i mladima

109.750,00

1,7

77.000,00

1,2

Jačanje roditeljskih kompetencija u sprečavanju neprihvatljivog ponašanja djece i mladih

105


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

Specifično područje djelovanja

Iznos

%

Osnaživanje partnerstva škola – obitelj, škola – lokalna zajednica

71.000,00

1,1

Programi sekundarne prevencije ovisnosti o drogama

37.500,00

0,6

Zaštita djece od opasnosti pri korištenju računala i interneta

15.000,00

0,2

6.417.620,00

100,0

Ukupno:

4.2.8. Djelovanje udruga u gospodarskim i srodnim djelatnostima Tablica 139. Pregled specifičnih područja djelovanja udruga u gospodarskim i srodnim djelatnostima Specifično područje financiranja

Iznos

%

Provedba javnih ovlasti temeljem Zakona o lovstvu

3.404.745,15

53,1

Programi rada udruga i strukovnih udruženja u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

2.473.995,86

38,6

Potpora razvoju socijalnog poduzetništva, zadrugarstva i sl.

366.750,00

5,7

Poticanje malog i srednjeg poduzetništva

152.700,00

2,4

Potpora udrugama za zaštitu potrošača Ukupno:

17.000,00

0,2

6.415.191,01

100,0

4.2.9. Zaštita i spašavanje Tablica 140. Pregled specifičnih područja zaštite i spašavanja Specifično područje financiranja

Iznos

Potpora dobrovoljnim vatrogasnim društvima Potpora Gorskoj službi spašavanja i drugim neprofesionalnim službama spašavanja Institucionalna potpora udrugama za zaštitu i spašavanje Ukupno:

%

4.063.000,00

92,0

345.000,00

7,8

10.000,00

0,2

4.418.000,00

100,0

Iznos

%

4.2.10. Potpora mladima Tablica 141. Pregled specifičnih područja potpore mladima Specifično područje financiranja Organizacija izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti Odgoj, obrazovanje, unapređenje života, vještina i sposobnosti mladih

27,1

913.950,00

20,7

Rad s darovitim mladima te potpore za školska natjecanja

750.000,00

17,1

Organizirano provođenje slobodnog vremena mladih u svrhu prevencije ovisnosti

509.000,00

11,6

Potpora djelovanju mladih u civilnom društvu

270.300,00

6,2

Manifestacija stvaralaštva mladih u RH i inozemstvu

206.000,00

4,7

Projekti za mlade usmjereni razvoju multikulturalnosti, tolerancije, poštovanju različitosti, ljudskih prava i sudjelovanju mladih u društvu

192.600,00

4,3

Profesionalno usmjeravanje i savjetovanje mladih

82.000,00

1,9

Obrazovanje o društvenoj odgovornosti i solidarnosti

78.500,00

1,8

Promicanje i unapređivanje zdravih stilova života mladih s naglaskom na promjenu stavova vezanih uz konzumiranje sredstava ovisnosti

77.000,00

1,8

Izdavanje informativnih glasila za mlade

58.000,00

1,2

Rad s mladima s posebnim potrebama

46.500,00

1,1

Skrb o mladima bez adekvatne roditeljske skrbi

16.000,00

0,4

4.000,00

0,1

4.392.010,00

100,0

Institucionalna potpora udrugama za mlade Ukupno:

106

1.188.160,00


II. Prikaz financijskih potpora iz županijskih proračuna

4.2.11. Potpora djeci Tablica 142. Pregled specifičnih područja potpora djeci Specifično područje financiranja

Iznos

%

Odgoj, obrazovanje, unapređenje života, vještina i sposobnosti djece

840.500,00

40,4

Rad s djecom s posebnim potrebama

484.000,00

23,3

Prevencijski i intervencijski projekti zaštite djece od svih oblika zlostavljanja i zanemarivanja

236.000,00

11,3

Organizacija izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti

127.895,00

6,1

Manifestacije stvaralaštva djece u zemlji i inozemstvu

119.700,00

5,8

Rad s darovitom djecom te potpore za školska natjecanja

108.000,00

5,2

Potpora djelovanju djece u civilnom društvu

61.009,64

2,9

Institucionalna potpora udrugama za djecu

42.820,00

2,1

Psiho – socijalna pomoć djeci ugroženoj posljedicama Domovinskog rata

30.000,00

1,4

Profesionalno usmjeravanje i savjetovanje djece

22.000,00

1,1

8.000,00

0,4

2.079.924,64

100,0

Projekti usmjereni razvoju multikulturalnosti, tolerancije, nenasilnog ponašanja i promicanja prava djece Ukupno:

4.2.12. Sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu Republike Hrvatske Tablica 143. Pregled specifičnih područja sudjelovanja nacionalnih manjina u javnom životu Republike Hrvatske Specifično područje financiranja

Iznos

%

Kulturne manifestacije nacionalnih manjina

810.000,00

41,0

Institucionalna potpora udrugama nacionalnih manjina

449.241,00

22,7

Kulturni amaterizam nacionalnih manjina

239.500,00

12,2

Integracija romske djece u društvenu zajednicu, poticanje cjelovitog razvoja djeteta

220.430,00

11,1

Programi nacionalnih manjina koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora

120.000,00

6,1

Informiranje i izdavaštvo nacionalnih manjina

68.000,00

3,4

Stručno osposobljavanje predstavnika nacionalnih manjina

40.000,00

2,0

Očuvanje tradicijske kulture Roma

30.500,00

1,5

1.977.671,00

100,0

Ukupno:

4.2.13. Demokratizacija, razvoj civilnoga društva i volonterstva, jačanje socijalne kohezije, razvoj filantropije Tablica 144. Pregled specifičnih područja demokratizacije, razvoja civilnoga društva i volonterstva, jačanja socijalne kohezije, razvoja filantropije Iznos

%

Potpore vjerskim zajednicama i humanitarnim organizacijama vjerskih zajednica

Specifično područje financiranja

815.052,98

43,7

Građanske inicijative

650.700,00

34,8

Demokratizacija i razvoj civilnoga društva

173.500,00

9,4

Volonterstvo i razvoj volonterstva u lokalnoj zajednici

54.000,00

2,9

Neprofitni medijski projekti za poticanje demokratizacije i razvoja civilnoga društva

35.500,00

1,9

Razvoj lokalne zajednice

33.500,00

1,8

Razvoj socijalnih usluga u lokalnoj zajednici i područjima od posebne državne skrbi

28.000,00

1,5

Institucionalna potpora razvoju i/ili stabilizaciji udruga

26.200,00

1,4

107


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

Specifično područje financiranja

Iznos

%

Međunarodna suradnja i prijenos znanja

19.500,00

1,0

Povećanje javnog utjecaja i vidljivosti aktivnosti organizacija civilnoga društva

10.000,00

0,5

Regionalni razvoj – jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva na lokalnoj i regionalnoj razini

10.000,00

0,5

Međusektorska suradnja i suradnja među organizacijama civilnoga društva

6.264,62

0,3

Provedba istraživanja vezanih uz pozicioniranje i razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj

5.000,00

0,3

1.867.217,60

100,0

Iznos

%

Promicanje antifašizma

691.520,00

40,5

Pomoć žrtvama obiteljskog nasilja

623.639,05

36,5

Zaštita digniteta političkih zatvorenika, veterana, civilnih invalida rata te izbjeglica i raseljenih osoba

122.142,56

7,2

Edukacija za mir, ljudska prava i demokraciju

113.000,00

6,6

Ravnopravnost spolova

87.000,00

5,1

Odgoj i obrazovanje o pravima nacionalnih manjina, interkulturalizam/multikulturalizam

30.000,00

1,8

Suzbijanje uznemirivanja na radnom mjestu, zaštita žrtava mobinga

27.600,00

1,6

Institucionalna potpora udrugama za zaštitu i promicanje ljudskih prava

4.000,00

0,2

Pomoć beskućnicima

3.000,00

0,2

Osvješćivanje pripadnika romske nacionalne manjine o ljudskim pravima

3.000,00

0,2

Besplatna pravna pomoć

2.000,00

0,1

1.706.901,61

100,0

Ukupno:

4.2.14. Zaštita i promicanje ljudskih prava Tablica 145. Pregled specifičnih područja zaštite i promicanja ljudskih prava Specifično područje financiranja

Ukupno:

4.2.15. Znanstvene i znanstveno stručne udruge Tablica 146. Pregled specifičnih područja znanstvenih i znanstveno stručnih udruga Specifično područje djelovanja

Iznos

Institucionalna potpora djelovanju znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga Priređivanje znanstvenih i znanstveno-stručnih skupova Tiskanje znanstvenih i znanstveno-stručnih časopisa Ukupno:

%

1.214.000,00

89,5

135.500,00

10,0

7.000,00

0,5

1.356.500,00

100,0

4.2.16. Stručno osposobljavanje i usavršavanje odraslih Tablica 147. Pregled specifičnih područja stručnog osposobljavanja i usavršavanja odraslih Specifično područje financiranja

Iznos

Unapređenje profesionalnih vještina i sposobnosti

1.187.129,00

96,6

Usvajanje komunikacijskih i informacijskih tehnologija

21.000,00

1,7

Usvajanje novih tehnologija

10.500,00

0,9

Znanstveni i znanstveno-stručni rad Ukupno:

108

%

10.000,00

0,8

1.228.629,00

100,0


II. Prikaz financijskih potpora iz županijskih proračuna

4.2.17. Zaštita okoliša i održivi razvoj Tablica 148. Pregled specifičnih područja zaštite okoliša i održivog razvoja Specifično područje financiranja

Iznos

%

Zaštita okoliša i prostora

491.500,00

41,4

Promicanje obrazovanja za zaštitu okoliša i održivi razvoj

269.400,00

22,7

Očuvanje posebno vrijednih prostora

180.300,00

15,2

Potpora planinarskim, gljivarskim i ostalim društvima ljubitelja prirode

148.000,00

12,5

Unapređivanje kakvoće okoliša i prostora urbanih i ruralnih sredina

56.500,00

4,8

Gospodarenje otpadom

18.500,00

1,6

Unapređenje stanja i gospodarenja šumama i udruživanje šumoposjednika

10.000,00

0,8

Sprečavanje bespravne gradnje, očuvanje obalnog prostora, otoka i drugih posebno vrijednih prostora

6.000,00

0,5

Projekti zaštite okoliša i prostora zasnovanih na suradnji različitih partnera

6.000,00

0,5

Institucionalna potpora udrugama za zaštitu okoliša i udrugama za održivi razvoj Ukupno:

525,00

*

1.186.725,00

100,0

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1% te je radi preglednosti izuzet iz tablice

4.2.18. Poticanje i afirmacija stvaralaštva te unapređenje životnih vještina i sposobnosti djece i mladih Tablica 149. Pregled specifičnih područja poticanja i afirmacije stvaralaštva te unapređenja života, životnih vještina i sposobnosti djece i mladih Iznos

%

Promicanje obrazovanja djece i mladih za održivi razvoj

Specifično područje financiranja

563.000,00

48,9

Odgoj i obrazovanje za unapređenje života, životnih vještina i sposobnosti djece i mladih

337.480,00

29,3

Organizacija izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti

64.300,00

5,6

Osposobljavanje djece i mladih za informacijske i komunikacijske tehnologije

47.000,00

4,1

Odgojno-obrazovni rad s djecom i mladima s posebnim potrebama

37.000,00

3,1

Odgojno-obrazovni rad s darovitom djecom i mladima

30.000,00

2,6

Međunarodne manifestacije stvaralaštva djece i mladih u RH

30.000,00

2,6

Poduzetnička kultura i usvajanje novih strukovnih tehnologija

22.000,00

1,9

Institucionalna potpora udrugama za djecu i mlade

10.500,00

0,9

Osposobljavanje djece i mladih s poteškoćama u razvoju

9.000,00

0,8

Zaštita i promicanje kulturnih i povijesnih dobara te zaštita i očuvanje prirode

2.000,00

0,2

1.152.280,00

100,0

Iznos

%

Institucionalna potpora udrugama za zaštitu životinja

550.000,00

78,9

Zbrinjavanje pasa lutalica

Ukupno:

4.2.19. Zaštita životinja Tablica 150. Pregled specifičnih područja zaštite životinja Specifično područje djelovanja

379.500,00

10,5

Zaštita autohtonih pasmina

33.077,00

5,7

Zaštita malih životinja

25.500,00

2,2

Unapređenje kinologije

25.000,00

2,0

5.000,00

0,7

1.018.077,00

100,0

Zaštita ugroženih životinjskih vrsta Ukupno:

109


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

4.2.20. Turizam Tablica 151. Pregled specifičnih područja turizma Specifično područje financiranja

Iznos

%

Podizanje opće konkurentnosti hrvatskog turizma

529.600,00

53,3

Promocija Republike Hrvatske kroz turizam

289.000,00

29,1

Poticanje lovnog turizma

120.000,00

12,1

55.000,00

5,5

993.600,00

100,0

Poticanje, zaštita, obnova i uključivanje u turizam turistički nerazvijenih područja Ukupno:

4.2.21. Studentske udruge Tablica 152. Pregled specifičnih područja studentskih udruga Specifično područje djelovanja

Iznos

Unapređenje studentskog standarda

%

112.000,00

50,7

Kulturne, umjetničke i športske aktivnosti studentskih udruga

88.000,00

39,9

Izdavački i edukacijski projekti studentskih udruga

18.700,00

8,5

2.000,00

0,9

220.700,00

100,0

Međunarodna studentska suradnja Ukupno:

4.2.22. Međunarodna suradnja i proces pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji Tablica 153. Pregled specifičnih područja međunarodne suradnje i procesa pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji Iznos

%

Promicanje suradnje i prijateljstva među državama – društva prijateljstva

Specifično područje financiranja

58.500,00

41,5

Edukacija o Europskoj uniji i europskim integracijama

46.000,00

32,6

Međunarodna suradnja organizacija civilnoga društva Ukupno:

36.500,00

25,9

141.000,00

100,0

4.3. Pregled teritorijalne rasprostranjenosti financiranih projekata i programa prema županijama u kojima se provode Tablica 154 prikazuje teritorijalnu rasprostranjenost financiranih projekata i programa prema županijama u kojima su se provodili u 2010.

godini. Broj financiranih projekata i programa naveden je u stupcu N.

Tablica 154. Pregled teritorijalne rasprostranjenosti financiranih projekata i programa Područje / Županija Grad Zagreb

110

Iznos 250.525.809,11

%

N

%

72,2

1281

19,4

Primorsko-goranska županija

12.977.915,57

3,7

1017

15,4

Zagrebačka županija

10.480.133,83

2,9

230

3,5

Splitsko-dalmatinska županija

10.000.232,16

2,9

682

10,3

Osječko-baranjska županija

7.215.569,98

2,1

515

7,9

Područje više županija

6.117.000,00

1,8

175

2,7


II. Prikaz financijskih potpora iz županijskih proračuna

Područje / Županija

Iznos

%

N

%

Područje cijele Hrvatske

6.099.551,00

1,8

269

4,1

Istarska županija

4.457.656,49

1,3

194

2,9

Krapinsko-zagorska županija

4.258.990,61

1,2

188

2,9

Karlovačka županija

4.041.839,73

1,2

161

2,4

Brodsko-posavska županija

3.987.586,65

1,1

82

1,2

Šibensko-kninska županija

3.984.100,00

1,1

225

3,4

Zadarska županija

3.889.575,29

1,1

322

4,9

Vukovarsko-srijemska županija

3.543.220,09

1,0

306

4,6

Bjelovarsko-bilogorska županija

2.505.836,04

0,7

183

2,8

Koprivničko-križevačka županija

2.302.831,38

0,7

113

1,7

Ličko-senjska županija

2.147.600,00

0,6

74

1,1

Varaždinska županija

2.084.975,75

0,6

64

1,0

Sisačko-moslavačka županija

1.921.525,87

0,6

152

2,3

Međimurska županija

1.740.185,37

0,5

43

0,7

Požeško-slavonska županija

1.027.262,77

0,3

155

2,3

Virovitičko-podravska županija

1.004.836,25

0,3

99

1,5

Dubrovačko-neretvanska županija

617.895,00

0,2

58

0,9

Projekti/programi koji su se provodili izvan RH

126.200,00

*

9

0,1

347.058.328,94

100,0

6597

100,0

Ukupno:

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1% te je radi preglednosti izuzet iz tablice

4.4. Pregled teritorijalne rasprostranjenosti financiranih projekata i programa prema županiji – davatelju financijske potpore Jedanaest županija potpore je dodjeljivalo isključivo na području svog teritorija. Tablice 155 – 164 prikazuju teritorijalnu rasprostranjenost financiranih projekata i programa prema županiji –

davatelju financijske potpore za ostalih deset županija. Broj financiranih projekata i programa naveden je u stupcu N.

4.4.1. Grad Zagreb Tablica 155. Pregled teritorijalne rasprostranjenosti financiranih projekata i programa Grada Zagreba Područje / Županija

Iznos

Grad Zagreb

%

N

%

250.299.809,11

95,4

1275

75,1

Područje više županija

6.105.000,00

2,3

169

10,0

Područje cijele Hrvatske

5.824.229,00

2,2

246

14,4

Vukovarsko-srijemska županija

85.000,00

*

1

0,1

Projekti/programi koji su se provodili izvan RH

75.200,00

*

4

0,2

Splitsko-dalmatinska županija

40.000,00

*

1

0,1

Primorsko-goranska županija Ukupno:

10.000,00

*

1

0,1

262.439.238,11

100,0

1697

100,0

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1% te je radi preglednosti izuzet iz tablice

111


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

4.4.2. Zagrebačka županija Tablica 156. Pregled teritorijalne rasprostranjenosti financiranih projekata i programa Zagrebačke županije Područje / Županija

Iznos

%

N

%

10.377.133,83

95,6

228

92,8

Grad Zagreb

213.000,00

2,1

4

1,6

Područje cijele Hrvatske

124.650,00

1,1

6

2,4

Područje više županija

80.000,00

0,7

2

0,8

Projekti/programi koji su se provodili izvan RH

46.000,00

0,4

4

1,6

Osječko-baranjska županija

10.000,00

0,1

1

0,4

5.000,00

*

1

0,4

10.855.783,83

100,0

246

100,0

Zagrebačka županija

Primorsko-goranska županija Ukupno: * Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1% te je radi preglednosti izuzet iz tablice

4.4.3. Splitsko-dalmatinska županija Tablica 157. Pregled teritorijalne rasprostranjenosti financiranih projekata i programa Splitsko-dalmatinske županije Područje / Županija

Iznos

Splitsko-dalmatinska županija Osječko-baranjska županija Ukupno:

%

N

%

10.148.232,16

99,9

686

99,9

10.000,00

0,1

1

0,1

10.158.232,16

100,0

687

100,0

4.4.4. Istarska županija Tablica 158. Pregled teritorijalne rasprostranjenosti financiranih projekata i programa Istarske županije Područje / Županija

Iznos

Istarska županija Grad Zagreb Područje cijele Hrvatske Ukupno:

%

N

%

4.455.656,49

99,6

193

66,6

13.000,00

0,3

96

33,1

2.000,00

*

1

0,3

4.470.656,49

100,0

290

100,0

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1% te je radi preglednosti izuzet iz tablice

4.4.5. Zadarska županija Tablica 159. Pregled teritorijalne rasprostranjenosti financiranih projekata i programa Zadarske županije Područje / Županija

Iznos

Zadarska županija Područje cijele Hrvatske Ukupno:

112

%

N

%

3.887.075,29

99,9

322

99,7

2.500,00

0,1

1

0,3

3.889.575,29

100,0

323

100,0


II. Prikaz financijskih potpora iz županijskih proračuna

4.4.6. Varaždinska županija Tablica 160. Pregled teritorijalne rasprostranjenosti financiranih projekata i programa Varaždinske županije Područje / Županija

Iznos

Varaždinska županija

2.082.975,75

Područje više županija Ukupno:

%

N

%

99,9

63

98,4

2.000,00

0,1

1

1,6

2.084.975,75

100,0

64

100,0

4.4.7. Sisačko-moslavačka županija Tablica 161. Pregled teritorijalne rasprostranjenosti financiranih projekata i programa Sisačko-moslavačke županije Područje / Županija

Iznos

Sisačko-moslavačka županija Područje cijele Hrvatske Ukupno:

%

N

%

1.921.525,87

98,4

152

98,1

31.300,00

1,6

3

1,9

1.952.825,87

100,0

155

100,0

4.4.8. Međimurska županija Tablica 162. Pregled teritorijalne rasprostranjenosti financiranih projekata i programa Međimurske županije Područje / Županija

Iznos

%

N

%

Međimurska županija

1.740.185,37

98,2

43

93,5

Područje više županija

26.000,00

1,5

2

4,3

5.000,00

0,3

1

2,2

1.771.185,37

100,0

46

100,0

Projekti/programi koji su se provodili izvan RH Ukupno:

4.4.9. Požeško-slavonska županija Tablica 163. Pregled teritorijalne rasprostranjenosti financiranih projekata i programa Požeško-slavonske županije Područje / Županija

Iznos

Požeško-slavonska županija Područje cijele Hrvatske Ukupno:

%

N

%

1.027.262,77

97,5

155

95,1

25.872,00

2,5

8

4,9

1.053.134,77

100,0

163

100,0

4.4.10. Dubrovačko-neretvanska županija Tablica 164. Pregled teritorijalne rasprostranjenosti financiranih projekata i programa Dubrovačko-neretvanske županije Područje / Županija

Iznos

%

N

617.895,00

93,5

58

92,0

30.000,00

4,4

1

1,6

Vukovarsko-srijemska županija

5.000,00

0,8

1

1,6

Zagrebačka županija

3.000,00

0,5

1

1,6

Splitsko-dalmatinska županija

3.000,00

0,5

1

1,6

Istarska županija

2.000,00

0,3

1

1,6

660.895,00

100,0

63

100,0

Dubrovačko-neretvanska županija Područje više županija

Ukupno:

%

113


5. Podaci o financijskim potporama dodijeljenim projektima i programima organizacija civilnoga društva u 2010. godini: trajanje, status, korisnici i aktivnosti financiranih projekata, na razini županija 5.1. Trajanje financiranih projekata ili programa Iz dostavljenih podataka vidljivo je da čak 97,3% financiranih projekata (financiranih u iznosu od 337.957.914,02 kn što čini 97,4% ukupnog iznosa)

traje do dvanaest mjeseci, a tek 2,7% ukupnog broja dulje od 12 mjeseci.

Tablica 165. Trajanje financiranih projekata ili programa

Grafikon 13. Trajanje financiranih projekata ili programa dulje od 12 mjeseci 2,7 %

Trajanje financiranih projekata ili programa

Iznos

do 12 mjeseci

337.957.914,02

97,4

6420

97,3

9.100.414,92

2,6

177

2,7

347.058.328,94

100,0

6597

100,0

dulje od 12 mjeseci Ukupno:

%

N

%

N = broj projekata ili programa

do 12 mjeseci 97,3 %

5.2. Status provedbe projekta ili programa S obzirom na status provedbe projekta ili programa iz dostavljenih je podataka razvidno kako je gotovo 5.500 projekata i programa provedeno sukladno ugovoru. Ti su projekti i programi ujedno financirani sa 37,4% ukupno dodijeljenog iznosa, odnosno sa 129.726.124,85 kn. Za provedbu 655

financiranih projekata i programa s organizacijom civilnoga društva nije sklopljen ugovor o financiranju, kod 508 programa provedba je u tijeku, a samo su dva projekta/programa prekinuta prije isteka ugovora.

Tablica 166. Status provedbe projekta ili programa

Grafikon 14. Status provedbe projekta ili programa

Status provedbe projekta ili programa

N

provedba je u tijeku (kod višegodišnjih programa)

196.655.238,70

508

proveden sukladno ugovoru

129.726.124,85

5432

20.674.475,40

655

2.489,99

2

347.058.328,94

6597

proveden bez sklapanja ugovora prekinut prije isteka ugovora Ukupno: N = broj projekata ili programa

114

Iznos

proveden bez sklapanja ugovora 5,9 %

proveden sukladno ugovoru 37,4 %

prekinut prije isteka ugovora 0,03 %

provedba je u �jeku (kod višegodišnjih programa) 56,7 %


II. Prikaz financijskih potpora iz županijskih proračuna

5.3. Korisnici projekta ili programa 5.3.1. Izravna korisnička skupina Analizom podataka utvrđeno je da su u 2010. na razini županija športaši imali najveći udio u ukupnom iznosu dodijeljenih sredstava, kao skupina izravnih korisnika financiranih projekata i programa. Oni se kao izravni korisnici spominju u 419 projekata, financiranih sa 171.336.030,85 kn

(49,4% ukupnog iznosa). Prema visini iznosa slijede udruge i građanske inicijative (15,9%), opća populacija građana (9,8%) te opća populacija djece i mladih (5,8). Ostali korisnici zastupljeni su s udjelom manjim od 5%, a podaci su prikazani u tablici 167.

Tablica 167. Izravna korisnička skupina Izravna korisnička skupina

%

N

171.336.030,85

49,4

419

6,4

udruge i građanske inicijative

55.209.936,25

15,9

478

7,2

opća populacija građana

34.111.576,30

9,8

1246

18,9

djeca i mladi – opća populacija

20.196.064,00

5,8

483

7,3

mladi – opća populacija

športaši

Iznos

%

16.715.669,86

4,8

1159

17,6

branitelji

7.633.270,14

2,2

470

7,1

akademska zajednica

5.882.000,00

1,7

181

2,7

osobe s invaliditetom

4.425.153,83

1,3

317

4,8

poljoprivrednici i ribari

4.334.907,35

1,2

288

4,4

nacionalne manjine

2.492.991,00

0,7

131

2,0

djeca – opća populacija

1.835.704,64

0,5

184

2,8

starije i nemoćne osobe

1.688.041,25

0,5

86

1,3

turisti

1.562.200,00

0,5

86

1,3

djeca s teškoćama u razvoju

1.488.537,88

0,4

80

1,2

mladi s rizičnim oblicima ponašanja

1.329.000,00

0,4

49

0,7

siromašne osobe

1.195.492,98

0,3

60

0,9

osobe s kroničnim bolestima

1.111.685,04

0,3

85

1,3

umirovljenici

1.093.750,00

0,3

57

0,9

obitelj

1.072.000,00

0,3

14

0,2

obitelji i djeca branitelja

966.432,00

0,3

51

0,8

inovatori

959.445,42

0,3

7

0,1

veterani

945.162,56

0,3

81

1,2

volonteri

853.000,00

0,2

11

0,2

ovisnici o alkoholu

816.480,55

0,2

97

1,5

eksperimentatori konzumacije droga

811.000,00

0,2

2

*

ovisnici o opojnim drogama

660.174,00

0,2

34

0,5

žene

640.632,00

0,2

57

0,9

romska djeca i mladež

527.180,00

0,2

15

0,2

žrtve obiteljskog nasilja

520.185,48

0,1

18

0,3

mali poduzetnici i obrtnici

337.152,50

0,1

27

0,4

poslovne organizacije

310.000,00

0,1

10

0,2

djeca ratnih stradalnika

297.689,00

0,1

19

0,3

obrazovne ustanove

265.629,00

0,1

16

0,2

studenti

246.700,00

0,1

24

0,4

115


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

Izravna korisnička skupina

Iznos

N

%

ruralno stanovništvo

238.000,00

0,1

33

0,5

roditelji

218.800,00

0,1

11

0,2

mladi s teškoćama u razvoju

211.500,00

0,1

18

0,3

beskućnici

205.000,00

0,1

4

0,1

opća populacija pacijenata

186.750,00

0,1

22

0,3

odrasle osobe s intelektualnim teškoćama

167.950,00

0,1

16

0,2

centri za socijalnu skrb

162.000,00

0,1

6

0,1

darovita djeca

158.120,00

*

11

0,2

roditelji djece s teškoćama u razvoju

124.964,97

*

3

0,1

novorođenčad

104.890,00

*

7

0,1

regionalna ili lokalna samouprava

103.000,00

*

8

0,1

djeca iz obitelji u sustavu socijalne skrbi

94.620,00

*

6

0,1

žene s invaliditetom

91.409,09

*

6

0,1

daroviti mladi

71.000,00

*

5

0,1

Romi

66.250,00

*

14

0,2

psihički bolesnici

65.424,00

*

5

0,1

zdravstvene ustanove

64.375,00

*

10

0,2

seksualne manjine

60.000,00

*

1

*

nezaposleni

58.000,00

*

4

0,1

zatvorenici

55.700,00

*

10

0,2

osobe s HIV/AIDS-om

55.000,00

*

3

0,1

djeca bez roditeljske skrbi

52.102,00

*

8

0,1

raseljeni i izbjeglice

50.600,00

*

8

0,1

nacionalne institucije vlasti

50.000,00

*

4

0,1

stanovnici poslijeratnih zajednica

50.000,00

*

3

0,1

mladi s poremećajem u ponašanju

38.000,00

*

3

0,1

poslodavci

30.000,00

*

1

*

ovisnici o nikotinu

29.500,00

*

2

*

turistički djelatnici

28.000,00

*

3

0,1

potrošači

27.000,00

*

8

0,1

žrtve uznemirivanja na radu ili kršenja radničkih prava

22.500,00

*

1

*

ustanove pružatelji socijalne skrbi

20.000,00

*

1

*

sindikati

10.000,00

*

1

*

trudnice

9.000,00

*

2

*

policijski službenici

7.000,00

*

2

*

povratnici u poratna područja

6.000,00

*

2

*

pravosudni djelatnici

6.000,00

*

1

*

azilanti

5.000,00

*

1

*

navijačke skupine

4.000,00

*

1

*

projekti s neoznačenom skupinom izravnih korisnika Ukupno:

180.000,00

0,1

/

/

347.058.328,94

100,0

6597

100,0

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1% te je radi preglednosti izuzet iz tablice

116

%


II. Prikaz financijskih potpora iz županijskih proračuna

5.3.2. Neizravna korisnička skupina Više od 60% neizravnih korisnika financiranih projekata i programa, prema iznosu dodijeljenom u 2010. na razini županija, čini opća populacija djece i mladih, 64% ili 221.960.167,88 kn.

Na drugom je mjestu opća populacija građana, kojoj je dodijeljeno 7,7% ukupnog iznosa, odnosno 26.670.860,73 kn. Podaci za ostale neizravne korisnike prikazani su u tablici 168.

Tablica 168. Neizravna korisnička skupina Neizravna korisnička skupina

%

N

%

221.960.167,88

64,0

996

15,1

opća populacija građana

26.670.860,73

7,7

1192

18,1

mladi – opća populacija

15.588.282,00

4,5

766

11,6

udruge i građanske inicijative

14.051.388,51

4,1

646

9,8

obitelji

8.323.921,35

2,4

623

9,4

darovita djeca

7.015.134,57

2,0

23

0,3

mladi s teškoćama u razvoju

5.295.870,00

1,5

189

2,9

obitelji i djeca branitelja

5.061.381,56

1,5

326

4,9

djeca s teškoćama u razvoju

4.253.465,43

1,2

30

0,5

djeca i mladi – opća populacija

Iznos

osobe s invaliditetom

4.006.685,22

1,2

232

3,5

športaši

3.457.923,40

1,0

166

2,5

starije i nemoćne osobe

3.156.617,94

0,9

113

1,7

poljoprivrednici i ribari

2.731.523,82

0,8

183

2,8

daroviti mladi

2.285.445,42

0,7

50

0,8

turisti

1.376.110,00

0,4

80

1,2

djeca – opća populacija

1.315.770,00

0,4

57

0,9

branitelji

1.274.826,00

0,4

70

1,1

akademska zajednica

1.249.500,00

0,4

52

0,8

siromašne osobe

1.034.500,00

0,3

14

0,2

žene

996.685,77

0,3

77

1,2

nezaposleni

940.600,00

0,3

12

0,2

ruralno stanovništvo

867.443,36

0,3

98

1,5

osobe s kroničnim bolestima

801.420,43

0,2

35

0,5

nacionalne manjine

790.000,00

0,2

19

0,3

volonteri

710.000,00

0,2

6

0,1

umirovljenici

704.840,98

0,2

53

0,8

obrazovne ustanove

651.850,00

0,2

20

0,3

romska djeca i mladež

495.750,00

0,1

15

0,2

mladi s rizičnim oblicima ponašanja

462.600,00

0,1

20

0,3

djeca ratnih stradalnika

426.210,09

0,1

27

0,4

regionalna ili lokalna samouprava

365.000,00

0,1

12

0,2

studenti

334.200,00

0,1

21

0,3

opća populacija pacijenata

280.341,50

0,1

30

0,5

potrošači

274.500,00

0,1

17

0,3

mali poduzetnici i obrtnici

271.750,00

0,1

26

0,4

djeca iz obitelji u sustavu socijalne skrbi

255.732,00

0,1

16

0,2

117


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

Neizravna korisnička skupina

Iznos

%

N

%

raseljeni i izbjeglice

251.500,00

0,1

4

0,1

ovisnici o opojnim drogama

203.424,00

0,1

15

0,2

roditelji

185.900,00

0,1

14

0,2

žrtve obiteljskog nasilja

170.820,00

0,1

6

0,1

roditelji djece s teškoćama u razvoju

166.800,00

0,1

19

0,3

veterani

156.200,00

0,1

23

0,3

mladi s poremećajem u ponašanju

104.870,00

*

6

0,1

ovisnici o nikotinu

100.000,00

*

1

*

povratnici u poratna područja

93.500,00

*

8

0,1

obiteljski centri

90.000,00

*

2

*

Romi

63.680,00

*

14

0,2

poslovne organizacije

63.500,00

*

6

0,1

turistički djelatnici

63.000,00

*

10

0,2

nacionalne institucije vlasti

62.500,00

*

9

0,1

eksperimentatori konzumacije droga

62.500,00

*

5

0,1

odrasle osobe s intelektualnim teškoćama

56.000,00

*

4

0,1

zdravstvene ustanove

54.000,00

*

4

0,1

inovatori

51.500,00

*

4

0,1

zatvorenici

32.500,00

*

8

0,1

ovisnici o alkoholu

29.610,00

*

5

0,1

beskućnici

26.052,98

*

2

*

višečlane obitelji

20.000,00

*

4

0,1

navijačke skupine

17.000,00

*

2

*

poslodavci

15.000,00

*

3

0,1

žene s invaliditetom

9.000,00

*

3

0,1

azilanti

9.000,00

*

2

*

psihički bolesnici

8.424,00

*

1

*

pravosudni djelatnici

6.000,00

*

1

*

ustanove pružatelji socijalne skrbi

2.000,00

*

1

*

djeca bez roditeljske skrbi

1.000,00

*

1

*

osobe s HIV/AIDS-om

1.000,00

*

1

*

5.143.750,00

1,5

97

1,5

347.058.328,94

100,0

6597

100,0

projekti s neoznačenom skupinom neizravnih korisnika Ukupno:

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1% te je radi preglednosti izuzet iz tablice

5.4. Tip aktivnosti ili usluga koji se provodi projektom/programom 5.4.1. Osnovna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom/programom Rezultati analize pokazuju da su športske aktivnosti djece i mladih na razini županija u 2010. financirane u iznosu od 173.805.284,85 kn, što je polovica ukupnog iznosa. Slijede aktivnosti usmjerene izgradnji kapaciteta organizacija civilnoga druš-

118

tva, u iznosu od 53.965.170,39 (15,5%) te aktivnosti kulturnog stvaralaštva, koje se kao osnovna aktivnost navode u čak 1524 projekta / programa i financirane su sa 33.565.515,06 kn (9,7%).


II. Prikaz financijskih potpora iz županijskih proračuna

Tablica 169. Osnovna aktivnost ili usluga projekata i programa Osnovna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom/programom športske aktivnosti djece i mladih

Iznos

%

N

%

173.805.284,85

50,1

437

6,6

izgradnja kapaciteta organizacija civilnoga društva

53.965.170,39

15,5

124

1,9

kulturno stvaralaštvo

33.565.515,06

9,7

1524

23,1

tehničke aktivnosti djece i mladih

13.724.569,20

4,0

206

3,1

športska natjecanja

12.564.601,78

3,6

537

8,1

pružanje terenskih usluga pojedincima, obiteljima ili grupama korisnika

7.058.443,02

2,0

205

3,1

aktivnosti usmjerene podizanju razine kvalitete života osoba s invaliditetom

6.151.759,62

1,8

430

6,5

briga o osobama starije životne dobi, edukacija, tečajevi, radionice, druženja

5.312.551,28

1,5

165

2,5

izvanškolsko i izvaninstitucionalno obrazovanje, stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje

5.280.137,00

1,5

369

5,6

organiziranje slobodnog vremena

4.586.167,87

1,3

401

6,1

informiranje i osvješćivanje javnosti (tribine, konferencije, javni nastupi, kampanje)

4.080.771,02

1,2

304

4,6

savjetovanje i psihosocijalna podrška

3.655.823,75

1,1

256

3,9

poduzetničke i proizvodne aktivnosti

3.594.711,83

1,0

194

2,9

promicanje lovstva i povećanje matičnih lovnih fondova

3.192.101,87

0,9

216

3,3

medijska produkcija i izdavaštvo

2.078.320,00

0,6

143

2,2

kulturni amaterizam udruga nacionalnih manjina

2.006.491,00

0,6

118

1,8

rehabilitacija i terapijska intervencija

1.480.936,55

0,4

113

1,7

poticanje lokalne zajednice za projekte zdrave zajednice

1.355.159,54

0,4

198

3,0

javno zagovaranje

1.329.509,98

0,4

78

1,2

usluge usmjerene na podizanje kvalitete i kulture življenja

1.326.843,56

0,4

117

1,8

humanitarne usluge za siromašne građane

909.852,00

0,3

43

0,7

unapređenje turističke ponude

709.261,10

0,2

76

1,2

istraživanje

689.000,00

0,2

47

0,7

aktivnosti vezane uz zaštitu prirode i okoliša

642.500,00

0,2

58

0,9

usluge usmjerene na programe samopomoći (korisnicima materijalne pomoći i drugim marginaliziranim i socijalno ugroženim skupinama)

519.090,00

0,1

34

0,5

donatorske akcije i razvoj zakladništva

491.300,00

0,1

29

0,4

medijacija

400.000,00

0,1

10

0,2

preventivni zdravstveni pregledi i savjetovanja

384.216,50

0,1

22

0,3

usluge privremenog smještaja (prihvatilišta za beskućnike, skloništa za žrtve nasilja)

383.101,92

0,1

5

0,1

radne terapije

313.500,00

0,1

22

0,3

besplatna pravna pomoć

234.480,00

0,1

10

0,2

suradnja s lokalnim institucijama

223.000,00

0,1

9

0,1

umrežavanje

222.287,00

0,1

39

0,6

osposobljavanje volontera, posredovanje u volontiranju, volonterski servisi

164.500,00

0,1

19

0,3

organiziranje likovne kolonije

144.000,00

*

12

0,2

usluge dnevnog ili poludnevnog boravka

96.500,00

*

6

0,1

organizacija zajedničkih aktivnosti roditelja i djece s poremećajima u ponašanju

78.000,00

*

8

0,1

unaprjeđenje smještaja unutar obitelji ili oblici zamjene za obiteljsku skrb

53.500,00

*

8

0,1

izgradnja kapaciteta javne i lokalne uprave

49.500,00

*

2

*

usluge njege i dugotrajne skrbi u zajednici (uključujući i hospicij)

40.871,25

*

1

*

izgradnja kapaciteta javnih ustanova pružatelja usluga neoznačeno Ukupno:

15.000,00

*

2

*

180.000,00

0,1

/

/

347.058.328,94

100,0

6597

100,0

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1% te je radi preglednosti izuzet iz tablice

119


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

5.4.2. Dodatni tip aktivnosti ili usluga koji se provodi projektom/programom Najbrojniji dodatni tip aktivnosti vezan je uz organiziranje slobodnog vremena, koje se navodi u čak 1622 projekta / programa, a financirano je u iznosu od 188.350.695,59 kn, što čini više od polovice ukupnog iznosa. Slijede športske aktivnosti djece i mladih, financirane u iznosu

od 57.410.159,63 kn (16,5%). Izgradnja kapaciteta organizacija civilnoga društva kao dodatan tip aktivnosti zastupljena je sa 12.125.896,96 kn, odnosno čini 3,5% u ukupno dodijeljenom iznosu. U tablici 170. prikazane su ostale dodatne aktivnosti projekata u 2010. godini.

Tablica 170. Dodatni tip aktivnosti ili usluga projekata i programa Dodatni tip aktivnosti ili usluga koji se provodi projektom/programom

120

Iznos

%

N

%

organiziranje slobodnog vremena

188.350.695,59

54,3

1622

24,6

športske aktivnosti djece i mladih

57.410.159,63

16,5

185

2,8

izgradnja kapaciteta organizacija civilnoga društva

12.125.896,96

3,5

581

8,8

športska natjecanja

11.401.018,12

3,3

389

5,9

kulturno stvaralaštvo

10.833.477,96

3,1

613

9,3

izvanškolsko i izvaninstitucionalno obrazovanje, stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje

10.220.672,05

2,9

415

6,3

aktivnosti usmjerene podizanju razine kvalitete života osoba s invaliditetom

7.411.668,65

2,1

206

3,1

usluge usmjerene na podizanje kvalitete i kulture življenja

5.614.167,60

1,6

399

6,0

poticanje lokalne zajednice za projekte zdrave zajednice

5.429.630,65

1,6

103

1,6

informiranje i osvješćivanje javnosti (tribine, konferencije, javni nastupi, kampanje)

3.769.798,60

1,1

307

4,7

medijska produkcija i izdavaštvo

3.743.868,00

1,1

229

3,5

savjetovanje i psihosocijalna podrška

3.725.302,78

1,1

248

3,8

pružanje terenskih usluga pojedincima, obiteljima ili grupama korisnika

2.610.085,25

0,8

59

0,9

unapređenje turističke ponude

2.144.390,55

0,6

134

2,0

poduzetničke i proizvodne aktivnosti

1.944.943,28

0,6

122

1,8

javno zagovaranje

1.776.675,09

0,5

93

1,4

rehabilitacija i terapijska intervencija

1.697.105,75

0,5

144

2,2

aktivnosti vezane uz zaštitu prirode i okoliša

1.256.408,04

0,4

106

1,6

osposobljavanje volontera, posredovanje u volontiranju, volonterski servisi

1.230.965,48

0,4

18

0,3

tehničke aktivnosti djece i mladih

1.102.628,79

0,3

37

0,6

usluge usmjerene na programe samopomoći (korisnicima materijalne pomoći i drugim marginaliziranim i socijalno ugroženim skupinama)

1.052.470,00

0,3

25

0,4

umrežavanje

875.906,08

0,3

85

1,3

kulturni amaterizam udruga nacionalnih manjina

832.500,00

0,2

23

0,3

preventivni zdravstveni pregledi i savjetovanja

732.763,04

0,2

40

0,6

istraživanje

674.710,00

0,2

26

0,4

suradnja s lokalnim institucijama

547.675,00

0,2

43

0,7

donatorske akcije i razvoj zakladništva

425.500,00

0,1

48

0,7

briga o osobama starije životne dobi, edukacija, tečajevi, radionice, druženja

375.000,00

0,1

31

0,5

radne terapije

358.000,00

0,1

16

0,2

humanitarne usluge za siromašne građane

339.350,00

0,1

42

0,6

besplatna pravna pomoć

280.500,00

0,1

10

0,2

usluge dnevnog ili poludnevnog boravka

163.700,00

0,1

13

0,2

medijacija

153.000,00

*

6

0,1


II. Prikaz financijskih potpora iz županijskih proračuna

Dodatni tip aktivnosti ili usluga koji se provodi projektom/programom

Iznos

%

N

%

usluge njege i dugotrajne skrbi u zajednici

99.000,00

*

2

*

organizacija zajedničkih aktivnosti roditelja i djece s poremećajima u ponašanju

75.475,00

*

8

0,1

izgradnja kapaciteta javne i lokalne uprave

67.500,00

*

4

0,1

organiziranje likovne kolonije

52.000,00

*

6

0,1

promicanje lovstva i povećanje matičnih lovnih fondova

33.500,00

*

3

0,1

unapređenje smještaja unutar obitelji ili oblici zamjene za obiteljsku skrb

24.000,00

*

3

0,1

usluge u razvoju neprofitnog poduzetništva

15.000,00

*

2

*

usluge privremenog smještaja (prihvatilišta za beskućnike, skloništa za žrtve nasilja)

12.000,00

*

1

*

6.069.221,00

1,7

150

2,3

347.058.328,94

100,0

6597

100,0

neoznačeno Ukupno:

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1% te je radi preglednosti izuzet iz tablice

6. Raspisivanje, vrednovanje i praćenje natječaja za financiranje projekata i programa civilnoga društva u 2010. godini na županijskoj razini U ovom dijelu Izvješća prikazani su rezultati upitnika vezani uz kriterije raspisivanja natječaja i javnih poziva za financiranje projekata i programa civilnoga društva u 2010. godini na županijskoj razini. Analiza je uglavnom obavljena na razini pojedinačnih natječaja koje su raspisivala tijela jedinica regionalne samouprave, a koja su u protekloj godini dodijelila neki oblik financijske potpore. Iz daljnje analize isključeni su slučajevi u kojima se potpora, financijska ili nefinancijska, dodjeljivala isključivo izvan natječaja, odlukom čelnika tijela davatelja financijske potpore. Obrada i interpretacija podataka za većinu je pitanja stoga provedena na ukupno 69 slučajeva (natječaja), odnosno na sljedećim davateljima financijske potpore: ZZ Grad Zagreb ZZ Primorsko-goranska županija ZZ Zagrebačka županija ZZ Splitsko-dalmatinska županija ZZ Osječko-baranjska županija ZZ Istarska županija ZZ Krapinsko-zagorska županija ZZ Karlovačka županija ZZ Brodsko-posavska županija ZZ Šibensko-kninska županija ZZ Zadarska županija

ZZ Vukovarsko-srijemska županija ZZ Bjelovarsko-bilogorska županija ZZ Koprivničko-križevačka županija ZZ Ličko-senjska županija ZZ Varaždinska županija ZZ Sisačko-moslavačka županija ZZ Međimurska županija ZZ Požeško-slavonska županija ZZ Virovitičko-podravska županija te ZZ Dubrovačko-neretvanska županija.

6.1. Organizacije civilnoga društva kojima su namijenjene financijske potpore u 2010. godini Sudeći prema dobivenim podacima, potpore su prvenstveno namijenjene pojedinačnim udrugama te mrežama udruga i savezima. Četrnaest davatelja financijskih potpora sredstva su namijenili i vjerskim zajednicama, a osam davatelja potpore je dodijelilo i sindikatima te umjetničkim organizacijama. Neformalnim je građanskim inicijativama financijska sredstva namijenilo sedam davatelja financijske potpore, a privatne ustanove i zaklade financirala su četiri davatelja potpore. Tri županije financirale su projekte znanstvenoistraživačkih institucija.

121


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

Tablica 171. Pregled vrsta organizacija civilnog društva kojima su namijenjene financijske potpore Vrste organizacije civilnoga društva

N

%

pojedinačne udruge

21

100,0

savezi ili mreže udruga

18

85,7

vjerske zajednice

14

66,7

sindikati

8

38,1

umjetničke organizacije

8

38,1

neformalne građanske inicijative

7

33,3

privatne ustanove

4

19,0

privatne zaklade

4

19,0

znanstveno-istraživačke institucije

3

14,3

N u tablici označava broj slučajeva, uz napomenu da je u tom pitanju bila otvorena mogućnost višestrukih odgovora

6.2. Propisi, javne politike, strateški ili programski dokumenti na temelju kojih su financijske potpore dodijeljene organizacijama civilnoga društva u 2010. godini U tablici 172, prema broju davatelja financijskih potpora, navedeni su propisi, javne politike, strateški ili programski dokumenti na temelju kojih

su županije u 2010. godini organizacijama civilnoga društva dodjeljivale financijske potpore.

Tablica 172. Pregled propisa, javnih politika, strateških ili programskih dokumenata na temelju kojih se dodjeljuju financijske potpore Zakon ili drugi propis, nacionalna strategija ili nacionalni program

122

N

Zakon o udrugama

21

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

19

Zakon o športu

18

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu

16

Zakon o tehničkoj kulturi

15

Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

15

Nacionalna strategija za zaštitu od nasilja u obitelji

15

Zakon o ustanovama

13

Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe opojnih droga u RH

12

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

12

Zakon o proračunu

12

Nacionalni program djelovanja za mlade

11

Zakon o JLPS

11

Nacionalni plan aktivnosti za prava i interese djece

10

Zakon o lovstvu

9

Zakon o zaštiti prirode

9

Zakon o zaštiti okoliša

9

Zakon o ravnopravnosti spolova

8

Zakon o volonterstvu

8

Nacionalni provedbeni plan za socijalno uključivanje

7

Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja

7

Nacionalni program za Rome i Akcijski plan Desetljeća za uključivanje Roma 2005.–2015.

6


II. Prikaz financijskih potpora iz županijskih proračuna

Zakon ili drugi propis, nacionalna strategija ili nacionalni program

N

Zakon o vatrogastvu

6

Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke

6

Zakon o humanitarnoj pomoći

6

Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova 2006.– 2010.

6

Nacionalna populacijska politika

6

Zakon o zaštiti životinja

6

Nacionalna strategija zdravstva

5

Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava

5

Zakon o šumama

5

Pravilnik o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa i osiguravanje sredstava za financiranje javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi

5

Akcijski plan suzbijanja zlouporabe opojnih droga 2006.– 2010.

4

Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva

4

Nacionalna strategija zaštite okoliša

4

Nacionalna obiteljska politika

4

Zakon o znanosti i visokom obrazovanju

4

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

3

Kodeks pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga

3

Zakon o zakladama i fundacijama

2

Zakon o pružanju usluga u turizmu

2

Nacionalni program odgoja i obrazovanja za ljudska prava

2

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave

2

Zakon o suzbijanju diskriminacije

2

Zakon o državnim potporama

2

Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva

2

Zakon o zaštiti potrošača

2

Nacionalni program za suzbijanje trgovanja ljudima

2

Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi i ribarstvu

2

Strategija suzbijanja korupcije

1

Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva

1

Nacionalni program suzbijanja HIV/AIDS infekcije 2005. – 2010.

1

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći

1

Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi

1

Nacionalni plan djelovanja za okoliš

1

Zajednički memorandum o socijalnom uključivanju Republike Hrvatske

1

Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske

1

Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske

1

Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji

1

Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Zagreba

1

Program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji Grada Zagreba za razdoblje od 2010. do 2012.

1

Program socijalne politike Grada Zagreba 2009.-2012.

1

Zagrebačka strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2007. do 2010.

1

Program poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu

1

N u tablici označava broj slučajeva, uz napomenu da je u tom pitanju bila otvorena mogućnost višestrukih odgovora

123


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

6.3. Natječaji i javni pozivi za organizacije civilnoga društva raspisani u 2010. godini Tijekom 2010. godine na razini županija, dvadeset jedan davatelj financijske potpore raspisao je 69 natječaja i javnih poziva za financiranje organizacija civilnoga društva. U većini slučajeva davatelj financijske potpore raspisao je više natječaja, a najviše natječaja – 12 – zabilježeno je u Gradu Zagrebu. Tablica 173. Pregled broja raspisanih natječaja i javnih poziva prema davateljima financijskih potpora Naziv davatelja financijske potpore Grad Zagreb

Broj natječaja raspisanih u 2010.

%

12

17,6

Zagrebačka županija

9

13,2

Splitsko-dalmatinska županija

7

10,3

Šibensko-kninska županija

4

5,8

Primorsko-goranska županija

3

4,3

Bjelovarsko-bilogorska županija

3

4,3

Istarska županija

3

4,3

Krapinsko-zagorska županija

3

4,3

Osječko-baranjska županija

3

4,3

Zadarska županija

3

4,3

Vukovarsko-srijemska županija

3

4,3

Dubrovačko-neretvanska županija

2

2,9

Karlovačka županija

2

2,9

Požeško-slavonska županija

2

2,9

Varaždinska županija

2

Sisačko-moslavačka županija

Dinamika raspisivanja natječaja ili javnih poziva

N

%

a) j ednom godišnje za jedno programsko područje

45

65,2

b) jednom godišnje za dva i više programskih područja

20

29,1

c) otvoren cijelu godinu

3

4,3

d) jednom godišnje do utroška sredstava

1

1,4

69

100,0

Ukupno: N = broj natječaja

Natječaj se uglavnom objavljuje na internetskoj stranici davatelja financijske potpore (71%). Kod 42 slučaja obavijest o natječaju objavljena je i u sredstvima javnog priopćavanja, kod 17 natječaja obavijest o raspisanom natječaju objavljena je u dnevnom tisku, a cjelovit tekst natječaja na internetskoj stranici. Ostali načini obavještavanja o raspisanom natječaju uključuju prezentaciju natječaja za potencijalne korisnike, dostavu obavijesti poštom na adrese udruga, objavljivanje natječaja na oglasnoj ploči županije, odnosno, dostavu obavijesti poštom na adrese relevantnih institucija. Tablica 175. Mjesto objave javnog natječaja ili poziva N

%

a) n  a internetskoj stranici

49

71,0

2,9

b) u sredstvima javnog priopćavanja

42

60,9

2

2,9

Virovitičko-podravska županija

2

2,9

c) obavijest o natječaju u dnevnom tisku, a cjelovit tekst natječaja na internetskoj stranici

17

24,6

Međimurska županija

1

1,4

Brodsko-posavska županija

1

1,4

d) prezentacija natječaja za potencijalne korisnike

5

7,2

Koprivničko-križevačka županija

1

1,4

e) pozivni natječaj na adrese korisnika

3

4,3

Ličko-senjska županija

1

1,4

69

100,0

f) na oglasnoj ploči županije

2

2,9

g) poštom na adrese relevantnih institucija

2

2,9

Ukupno:

U tablici 174 prikazana je dinamika raspisivanja natječaja ili javnih poziva u sklopu 69 natječaja raspisanih na razini županija u 2010. godini. U 45 slučajeva natječaj je raspisan jednom godišnje za jedno programsko područje, a u 20 slučajeva bila je riječ o godišnjem natječaju za dva ili više programskih područja. Većina natječaja raspisana je u razdoblju od travnja do listopada.

124

Tablica 174. Dinamika raspisivanja natječaja i javnih poziva

Mjesto objave javnog natječaja ili poziva

N u tablici označava broj slučajeva, uz napomenu da je u tom pitanju bila otvorena mogućnost višestrukih odgovora

Natječaj je u 29 slučajeva otvoren 30 dana, a tek nešto manje natječaja otvoreno je više od 30 dana. Manje od 30 dana otvoreno je 13 natječaja.


II. Prikaz financijskih potpora iz županijskih proračuna

Tablica 176. Trajanje otvorenosti natječaja za prijavu Trajanje otvorenosti natječaja za prijavu

N

%

a) 30 dana

29

42,1

b) više od 30 dana

27

39,1

c) manje od 30 dana

13

18,8

69

100,0

Ukupno:

Tablica 179. Otvaranje dostavljenih prijava na natječaj ili javni poziv Otvaranje dostavljenih prijava na natječaj ili javni poziv

N

%

a) osoba zadužena za suradnju s udrugama

33

47,8

b) pisarnica

23

33,4

c) nezavisno stručno tijelo

13

18,8

69

100,0

Ukupno:

N= broj natječaja

Kod 46 natječaja (66,7%) prijave se dostavljaju poštom i/ili osobnom dostavom, a kod trinaest natječaja prijave se zaprimaju isključivo putem poštanske dostave. Prijava na natječaj putem interneta uz dostavu originala poštom zabilježena je u slučaju deset natječaja, a dostavu prijave isključivo elektroničkim putem nije naveo nijedan davatelj financijske potpore. Tablica 177. Način dostave prijava organizacija civilnoga društva Način dostave prijava organizacija civilnoga društva

N

%

a) prijave se dostavljaju poštom i/ili osobnom dostavom

46

66,7

b) prijave se dostavljaju isključivo poštom

13

18,8

c) prijave se zaprimaju putem interneta (elektronički obrazac), a original prijave poštom

10

14,5

69

100,0

Ukupno:

6.4. Procjena prijavljenih programa i projekata U više od polovice analiziranih slučajeva procjenu prijavljenih programa i projekata obavlja nezavisno stručno tijelo (66,7%), čiji sastav i imenovanje u 54,3% slučajeva određuje čelnik tijela. Kod četvrtine natječaja procjenu obavlja osoba u tijelu JLPS-a zadužena za suradnju s organizacijama civilnoga društva, a u slučaju šest natječaja procjenu obavlja čelnik tijela. Tablica 180. Procjena prijavljenih programa i projekata Procjena prijavljenih programa i projekata

N

%

a) nezavisno stručno tijelo

46

66,7

b) osoba u tijelu JLPS-a zadužena za suradnju s organizacijama civilnoga društva

17

24,6

c) čelnik JLPS-a

N = broj natječaja

Dostavljene prijave u 87% analiziranih slučajeva zaprima pisarnica, u slučaju osam natječaja dokumentaciju zaprima osoba zadužena za suradnju s udrugama, a samo u jednom slučaju dokumentaciju zaprima neovisno stručno tijelo. Otvaranje dostavljenih prijava u gotovo 50% slučajeva obavlja osoba zadužena za suradnju s udrugama, u slučaju 23 raspisanih natječaja to čini pisarnica, a nezavisno stručno tijelo natječajnu dokumentaciju otvara tek u 18,8% natječaja. Tablica 178. Zaprimanje dostavljenih prijava na natječaj ili javni poziv Zaprimanje dostavljenih prijava na natječaj ili javni poziv a) pisarnica b) osoba zadužena za suradnju s udrugama c) nezavisno stručno tijelo Ukupno: N = broj natječaja

N = broj natječaja

Ukupno:

6

8,7

69

100,0

N = broj natječaja

Tablica 181. Određivanje sastava i imenovanje nezavisnog stručnog tijela Sastav i imenovanje nezavisnog stručnog tijela određuje

N

%

a) čelnik JLPS-a

25

54,3

b) čelnik tijela na prijedlog osobe u tijelu JLPS-a zadužene za suradnju s organizacijama civilnoga društva

12

26,1

c) županijska skupština

7

15,2

d) čelnik upravnog odjela

1

2,2

e) čelnik JLPS-a na temelju javnog poziva

1

2,2

N = broj natječaja

N

%

60

87,0

8

11,6

1

1,4

69

100,0

Članovi županijske skupštine zastupljeni su u nezavisnom stručnom tijelu u 23 natječaja (50%). Tek nešto manji postotak zastupljenosti imaju predstavnici organizacija civilnoga društva (45,7), odnosno nezavisni stručnjaci (43,5). Predstavnici upravnih tijela JLPS-a zastupljeni su u nezavi-

125


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

snom stručnom tijelu u slučaju 18 natječaja, a kod njih deset postoje i predstavnici znanstvenih i stručnih institucija. Tablica 182. Sastav nezavisnog stručnog tijela Nezavisno stručno tijelo čine:

Organizacije civilnoga društva o odobrenoj financijskoj potpori obavještavaju se:

N

%

a) pisanim putem (pošta, elektronička pošta)

61

88,4

N

%

a) članovi predstavničkog tijela JLPS-a

23

50,0

b) predstavnici organizacija civilnoga društva

21

45,7

b) objavom na internetskim stranicama

36

52,2

c) nezavisni stručnjaci

20

43,5

c) usmeno (telefon)

10

14,5

d) predstavnici upravnih tijela JLPS-a

18

39,1

e) predstavnici znanstvenih i stručnih institucija

10

21,7

N u tablici označava broj natječaja uz napomenu da je u tom pitanju bila otvorena mogućnost višestrukih odgovora

Konačnu odluku o dodjeli financijskih potpora u 52,2% slučajeva donosi čelnik JLPS-a na prijedlog nezavisnog stručnog tijela koje je razmatralo projekte. U 14 slučajeva tu je odluku donijelo predstavničko tijelo županije. U 12 slučajeva konačnu odluku donio je čelnik JLPS-a ili osoba koju on ovlasti. Tablica 183. Donošenje odluke o dodjeli financijskih potpora Donošenje odluke o dodjeli financijskih potpora

N

%

a) čelnik JLPS-a na prijedlog nezavisnog stručnog tijela koje je razmatralo projekte

36

52,2

b) županijska skupština

14

20,3

c) čelnik JLPS-a ili osoba koju on ovlasti

12

17,4

d) čelnik JLPS-a na prijedlog osobe u JLPS-u zadužene za suradnju s organizacijama civilnoga društva

6

8,7

e) nezavisno stručno tijelo

1

1,4

69

100,0

Ukupno: N = broj natječaja

6.5. Način obavještavanja organizacija civilnoga društva i javnosti o rezultatima natječaja Organizacije civilnoga društva se u gotovo 90% slučajeva o odobrenim financijskim potporama obavještavaju pisanim putem (pošta, elektronička pošta), a objavom na internetskim stranicama u 52,2%. Kod 10 natječaja organizacije su se o odobrenoj financijskoj potpori obavještavale i usmeno (telefonom).

126

Tablica 184. Način obavještavanja organizacija civilnoga društva o odobrenoj financijskoj potpori

N u tablici označava broj natječaja uz napomenu da je u tom pitanju bila otvorena mogućnost višestrukih odgovora

O neodobravanju financijske potpore organizacije civilnoga društva također se najviše obavještavaju pisanim putem, u 75,4% analiziranih slučajeva. Rjeđe je takva obavijest objavljena na internetskim stranicama davatelja financijske potpore (37,7%) ili pružena usmeno (5,8%). Valja napomenuti kako se prijavitelji u čak osam natječaja nisu obavještavali u slučaju neodobravanja potpore. Tablica 185. Način obavještavanja organizacija civilnoga društva o neodobrenoj financijskoj potpori Organizacije civilnoga društva o neodobrenoj financijskoj potpori obavještavaju se:

N

%

a) p  isanim putem (pošta, elektronička pošta)

52

75,4

b) objavom na internetskim stranicama

26

37,7

c) ne obavještavaju se

8

11,6

d) usmeno (telefon)

4

5,8

N u tablici označava broj natječaja uz napomenu da je u tom pitanju bila otvorena mogućnost višestrukih odgovora

Rezultati natječaja i javnih poziva za širu javnost objavljeni su u više od polovice slučajeva na internetskoj stranici davatelja financijske potpore, dok su kod gotovo četvrtine natječaja takve informacije objavljene i u sredstvima javnog priopćavanja. Informacije o provedenom natječaju ne objavljuju se javno u 17,4% slučajeva, a u 5,8% natječaja o rezultatima provedenog natječaja izdaju se posebne publikacije.


II. Prikaz financijskih potpora iz županijskih proračuna

Tablica 186. Način obavještavanja šire javnosti o odobrenim financijskim potporama O odobrenim financijskim potporama javnost se obavještava:

N

%

a) na internetskoj stranici

47

68,1

b) u sredstvima javnog priopćavanja

16

23,2

c) ne objavljuju se javno

12

17,4

4

5,8

d) izdavanjem posebne publikacije

N u tablici označava broj natječaja uz napomenu da je u tom pitanju bila otvorena mogućnost višestrukih odgovora

6.6. Zaključivanje ugovora o dodjeljivanju financijskih potpora s organizacijama civilnoga društva Ugovor o financiranju organizacija civilnoga društva ne zaključuje se za više od polovice raspisanih natječaja. U 21,7% natječaja ugovor se zaključuje najkasnije 30 dana od zaključenja natječaja, u 15,9% natječaja zaključivanje ugovora odvija se nakon 60 dana od zaključenja natječaja, a kod 7 analiziranih natječaja ugovor se potpisuje u roku od 60 dana od zaključenja raspisanog natječaja. Tablica 187. Zaključivanje ugovora o financiranju Zaključivanje ugovora s organizacijama civilnoga društva a) ugovori se ne zaključuju

N

%

36

52,2

b) najkasnije 30 dana od zaključenja natječaja

15

21,7

c) više od 60 dana od zaključenja natječaja

11

15,9

d) najkasnije 60 dana od zaključenja natječaja

7

10,1

Ukupno:

69

100,0

N = broj natječaja

6.7. Uključenost djelatnika regionalne samouprave i vanjskih suradnika u postupke financiranja organizacija civilnog društva u 2010. godini Tim pitanjem ispitivala se uključenost djelatnika regionalne samouprave u postupke financiranja organizacija civilnoga društva u 2010. godini. Izravno uključenih zaposlenika, kojima je postupak financiranja u opisu posla, zabilježeno je u svim natječajima, a posredno uključenih bilo je u 50 natječaja. U 17 slučajeva u postupke financiranja uključeni su vanjski suradnici za procjenu projekata ili programa, a u osam njih i vanjski suradnici za praćenje i vrednovanje provedbe projekata i programa. Tablica 188. Uključenost djelatnika regionalne samouprave i vanjskih suradnika u postupke financiranja organizacija civilnoga društva Uključenost u postupak financiranja:

N

%

a) izravno uključenih zaposlenika kojima je to u opisu posla (u cijelosti ili djelomično)

69

100,0

b) posredno uključenih zaposlenika (nadređeni, administrativna i komunikacijska potpora)

50

72,5

c) vanjskih suradnika za procjenu projekata ili programa

17

24,6

8

11,6

d) v anjskih suradnika za praćenje i vrednovanje provedbe projekata i programa

N u tablici označava broj natječaja uz napomenu da je u tom pitanju bila otvorena mogućnost višestrukih odgovora

127


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

6.8. Troškovi za provedbu natječaja/javnog poziva za dodjelu financijskih potpora organizacijama civilnoga društva Ukupni troškovi nastali provedbom natječaja/javnih poziva u 2010. godini na županijskoj razini iznose 691.903,18 kn. Najveći iznos troškova zabilježen je u Gradu Zagrebu, a on čini 0,1% uku-

pnog iznosa koji je dodijelio Grad Zagreb, odnosno 301.903,62 kn. Iznos troškova za sve davatelje financijske potpore koji su u upitniku naveli tu stavku prikazani su u tablici 189.

Tablica 189. Pregled iznosa troškova za provedbu natječaja/javnih poziva prema davatelju financijske potpore Troškovi (kn)

Davatelj financijske potpore

Ukupan iznos dodijeljene potpore u 2009. (kn)

Troškovi/ ukupan iznos (%)

Grad Zagreb

301.903,62

262.439.238,11

0,1

Zagrebačka županija

109.254,08

10.855.783,83

1,0

Istarska županija

69.519,17

4.470.656,49

1,6

Karlovačka županija

54.677,97

4.041.839,73

1,4

Splitsko-dalmatinska županija

51.051,16

10.158.232,16

0,5

Zadarska županija

19.913,70

3.892.075,29

0,5

Krapinsko-zagorska županija

17.614,86

4.258.990,61

0,4

Osječko-baranjska županija

12.200,00

7.195.569,98

0,2

Sisačko – moslavačka županija

9.568,86

1.952.825,87

0,5

Dubrovačko-neretvanska županija

9.500,00

660.895,00

1,4

Virovitičko-podravska županija

8.925,00

1.053.134,77

0,8

Vukovarsko-srijemska županija

7.830,02

3.451.220,09

0,2

Šibensko-kninska županija

6.300,00

3.984.100,00

0,2

Bjelovarsko – bilogorska županija

3.100,00

2.505.836,04

0,1

Varaždinska županija

2.843,34

2.086.975,75

0,1

Požeško-slavonska županija

2.651,40

1.004.836,25

0,3

Međimurska županija

2.300,00

1.771.185,37

0,1

Koprivničko-križevačka županija

1.500,00

2.302.831,38

0,1

Brodsko-posavska županija

1.250,00

3.987.586,65

*

Primorsko-goranska županija

0,00

12.836.915,57

/

Ličko-senjska županija

0,00

2.147.600,00

/

691.903,18

347.058.328,94

Ukupno:

0,2

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1% te je radi preglednosti izuzet iz tablice

Analizirajući tip nastalih troškova, utvrđeno je da je u nešto manje od polovice slučajeva, 48,8%, riječ o troškovima naknada članovima stručnih tijela, za što je izdvojeno ukupno 337.770,00 kn. U 40,9% slučajeva radi se o troškovima objavljivanja natječaja, koji su u 2010. godini iznosili 282.991,68 kn.

128

Tablica 190. Pregled vrsta troškova za provedbu natječaja Vrste troškova za provedbu natječaja

N

%

troškovi objavljivanja natječaja

57

82,6

naknade članovima stručnih tijela

15

21,7

3

4,3

naknade vanjskim suradnicima

N u tablici označava broj natječaja uz napomenu da je u tom pitanju bila otvorena mogućnost višestrukih odgovora


II. Prikaz financijskih potpora iz županijskih proračuna

Tablica 191. Pregled iznosa troškova za provedbu natječaja prema vrsti troška Vrste troškova za provedbu natječaja

Iznos

%

naknade članovima stručnih tijela

337.770,00

48,8

troškovi objavljivanja natječaja

282.991,68

40,9

71.141,50

10,3

691.903,18

100,0

naknade vanjskim suradnicima Ukupno:

Tablica 194. Pregled broja uloženih i uvaženih prigovora s obzirom na sadržaj Broj uloženih prigovora

Broj uvaženih prigovora

a) ocjenu o neispunjavanju formalnih uvjeta

2

0

b) rad tijela koja ocjenjuje projekte i programe

0

0

c) sastav tijela koje ocjenjuje projekte i programe

0

0

d) iznos dodijeljene financijske potpore

4

3

e) proceduru natječaja

0

0

f) drugo

0

0

6

3

Broj prigovora s obzirom na:

Navedeni se troškovi u 91,3% slučajeva podmiruju iz sredstava JLPS-a. Tablica 192. Pregled izvora sredstava namijenjenih za troškove provedbe natječaja Troškovi za provedbu natječaja podmiruju se iz: a) sredstava JLPS-a

N

%

63

91,3

Ukupno:

U dva od ukupno tri natječaja u kojima je uložen prigovor, za rješavanje prigovora zaduženo je nezavisno stručno tijelo koje je ocjenjivalo projekte, a u jednome prigovore rješava županijska skupština. Tablica 195. Rješavanje prigovora

b) sredstava namijenjenih za financijske potpore organizacijama civilnoga društva

6

8,7

N u tablici označava broj natječaja uz napomenu da je u tom pitanju bila otvorena mogućnost višestrukih odgovora

Prigovor organizacija civilnoga društva rješava:

N

%

a) nezavisno stručno tijelo koje je ocjenjivalo projekte

2

66,7

b) županijska skupština

1

33,3

N = broj natječaja u kojima je uložen prigovor

6.9. Sadržaj i broj prigovora zaprimljenih na rezultate financijskih potpora u 2010. godini Tri su davatelja financijskih potpora zaprimila prigovore u 2010. godini. Od ukupno 6 uloženih prigovora, tri su riješena pozitivno. Većina uloženih prigovora (4) odnosila se na iznos dodijeljene financijske potpore. Tablica 193. Prigovori na rezultate financijskih potpora Uloženi prigovor:

N

%

Da

3

14,3

Ne

18

85,7

21

100,0

Ukupno:

N = broj obrađenih davatelja financijskih potpora

6.10. Praćenje provedbe financiranih programa i projekata u 2010. godini Analizom odgovora na pitanja o praćenju provedbe te vrednovanju rezultata provedenih projekata utvrđeno je da su gotovo svi davatelji financijske potpore obvezali organizacije civilnoga društva na dostavu nekog oblika završnog izvješća (periodična i završna financijska i programska izvješća, prilozi i proizvodi proistekli iz trajanja i provedbe projekta…). Praćenje rezultata većinom se odvija pregledom završnih godišnjih programskih i financijskih izvješća, a više od polovice davatelja financijske potpore provedbu prati i terenskim posjetima financiranim organizacijama. Vrednovanje rezultata obavlja se većinom pregledom svih završnih izvješća s obzirom na ugovorne obveze te analizom financijskih pokazatelja s obzirom na predviđena, dodijeljena i utrošena sredstva. Gotovo svi davatelji financij-

129


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

skih potpora rezultate provedenih projekata i programa koriste pri javnim događanjima, komunikaciji s javnošću ili prezentaciji rada tijela JLPS-a,

odnosno uprave, odjela, ureda ili institucije, ali i pri planiranju novih natječaja za organizacije civilnoga društva iz sredstava proračuna JLPS-a.

Tablica 196. Dokumentacija za izvješćivanje o provedbi programa ili projekata N

%

a) završna financijska izvješća

Dokumentacija za izvješćivanje o provedbi programa ili projekta

20

95,2

b) završna programska izvješća

19

90,5

c) prilozi i proizvodi uz izvješća, proistekli iz aktivnosti financiranog projekta i programa (publikacije, fotodokumentacija i sl.)

17

81,0

d) periodična (mjesečna, tromjesečna, polugodišnja) izvješća o provedbi tijekom trajanja projekta ili programa

5

23,8

N u tablici označava broj natječaja uz napomenu da je u tom pitanju bila otvorena mogućnost višestrukih odgovora

Tablica 197. Način praćenja provedbe programa ili projekata Način praćenja provedbe programa ili projekata

N

%

a) pregledom završnih godišnjih izvješća sukladno ugovoru

13

61,9

b) pregledom završnih financijskih izvješća sukladno ugovoru s obzirom na predviđena dodijeljena i potrošena sredstva

12

57,1

c) posjetima udrugama tijekom provedbe projekta/programa

11

52,4

d) sastanci s udrugama, organizacija edukacija i sl.

5

23,8

e) pregledom polugodišnjih programskih izvješća sukladno ugovoru

2

9,5

f) pregledom polugodišnjih financijskih izvješća sukladno ugovoru

2

9,5

N u tablici označava broj natječaja uz napomenu da je u tom pitanju bila otvorena mogućnost višestrukih odgovora

Tablica 198. Način ocjenjivanja rezultata financiranih programa ili projekata N

%

a) pregledom svih završnih izvješća s obzirom na ugovorne obveze

Način ocjenjivanja rezultata financiranih programa ili projekata

14

66,7

b) analizom financijskih pokazatelja prema programskim područjima s obzirom na predviđena dodijeljena i potrošena sredstva

11

52,4

c) dodatnim analizama rezultata na razini određenog projekta (evaluacijsko izvješće, istraživanje, dodatne konzultacije ili terenski posjeti udrugama)

10

47,6

d) analizom efikasnosti dodijeljenih javnih sredstava, odnosno omjera utrošenog s obzirom na izravne rezultate (npr. trošak po korisniku i tipu usluge ili aktivnosti i sl.)

9

42,9

e) dodatnim kompleksnijim analizama rezultata na razini više projekata unutar određenog programskog područja financiranja ili cijelog natječaja

3

14,3

N u tablici označava broj natječaja uz napomenu da je u tom pitanju bila otvorena mogućnost višestrukih odgovora

Tablica 199. Korištenje informacija o provedenim natječajima i javnim pozivima N

%

a) koristimo ih pri javnim događanjima, komunikaciji s javnošću ili prezentaciji rada našeg JLPS-a, odnosno upravnog odjela

Korištenje informacija o provedenim natječajima i javnim pozivima

19

90,5

b) koristimo ih pri planiranju novih natječaja za organizacije civilnoga društva iz sredstava proračuna JLPS-a

16

76,2

c) koristimo ih pri razvoju programa, predlaganju novih propisa, poboljšanju politika ili strateških dokumenta čije je donošenje u nadležnosti JLPS-a

14

66,7

d) koristimo ih pri planiranju projekata iz sredstava EU-a

12

57,1

e) dosad ih nismo koristili jer su sredstva definirana proračunom JLPS-a te stoga te informacije ne mogu bitno utjecati na procese planiranja

7

33,3

f) koristimo pri planiranju proračuna

4

19,0

N u tablici označava broj natječaja uz napomenu da je u tom pitanju bila otvorena mogućnost višestrukih odgovora

130


III.

Prikaz financijskih potpora iz proračuna gradova – županijskih središta


U ovome dijelu Izvješća prikazuju se rezultati analize Završnog godišnjeg upitnika za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave o postupcima i rezultatima odobrenih financijskih i nefinancijskih potpora dodijeljenih programima i projektima organizacija civilnoga društva u 2010. godini za razinu gradova – županijskih središta. Prikupljeni su podaci za ukupno dvadeset gradova, od kojih su svi imali ustrojen program za dodjeljivanje nekog oblika financijske potpore. Grad Zagreb obrađen je u dijelu izvješća o županijama.


Sažetak analize financijskih potpora iz proračuna gradova – županijskih središta

Temeljem provedene analize možemo zaključiti sljedeće: ZZ Na razini gradova – županijskih središta došlo je do povećanja financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva u odnosu na 2009. godinu. Naime, u 2010. godini sveukupno je iz proračuna gradova – središta županija dodijeljeno 172.984.847,05 kn, što je u odnosu na 2009. godinu, u kojoj je dodijeljeno 170.378.869,79, više za 1,5%, odnosno za 2.605.977,26 kn. Ipak, valja reći kako još uvijek ne možemo govoriti o trendu povećanja sredstava, obzirom da je Grad Bjelovar u 2010. prvi puta prikazao iznose za sve odjele koji dodjeljuju potpore organizacijama civilnoga društva, pa je ukupno veći iznos moguća posljedica te činjenice. ZZ Financijske potpore dodijeljene izvan natječaja, odlukom čelnika tijela JLPS-a, iznose 9.082.388,35 kn, odnosno 5,3% ukupno dodijeljenog iznosa. ZZ Analizirajući iznose financijskih potpora prema tijelu jedinice lokalne samouprave, najveći je iznos u 2010., 31.179.568,99  kn, dodijelio Grad Rijeka s udjelom od ,% u ukupnom iznosu. ZZ Tijekom 2010. godine u samo je dva grada zabilježen povrat sredstava od strane organizacija civilnoga društva bez obzira na godinu u kojoj su sredstava dodijeljena. Riječ je o povratu sredstava dodijeljenih u Gradu Koprivnici te Gradu Vukovaru u ukupnom iznosu od 21.500,00 kn.

ZZ Analizom dodijeljenih financijskih potpora prema području financiranja utvrđeno je da je za područje športa dodijeljeno više od 60% ukupnog iznosa, odnosno 103.680.582,42 kn. Slijedi područje zaštite i promicanja kulture, kulturnih i povijesnih dobara te očuvanja prirode, financirano sa 16.701.749,56 kn i s udjelom od 9,8%. Projekti i programi u području zaštite i očuvanja zdravlja, psihičkog i tjelesnog integriteta te unapređenja kvalitete života financirani su sa 5,4% ukupnog iznosa, odnosno sa 9.241.772,88 kn. ZZ Analizom detalja projekata i programa financiranih u 2010. godini s obzirom na status i trajanje možemo zaključiti da čak 98,4% financiranih projekata traje do dvanaest mjeseci te da se više od 80% financiranih projekata i programa provodi sukladno ugovoru. ZZ Analizom podataka utvrđeno je da su najveći udio u ukupnom iznosu dodijeljenih sredstava, kao skupina izravnih korisnika financiranih projekata i programa, u 2010. na razini gradova – županijskih središta imali športaši. Oni se kao izravni korisnci spominju u 242 projekta, financiranih u iznosu od 39.866.382,39 kn (23,4% ukupnog iznosa). Prema visini iznosa slijedi opća populacija građana (19,9%) te udruge i građanske inicijative (12,8%). ZZ Gotovo trećinu neizravnih korisnika financiranih projekata i programa, prema iznosu dodijeljenom u 2010. godini na razini gradova – županijskih središta čini opća popula-

133


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

cija građana, financirana sa 53.497.206,64 kn (31,4%). Na drugom su mjestu športaši, kojima je dodijeljeno 18,7% ukupnog iznosa, odnosno 31.841.687,39 kn. ZZ Rezultati analize pokazuju da su športska natjecanja na razini gradova – županijskih središta u 2010. financirana u iznosu od 61.363.748,79 kn, što čini više od trećine udjela u ukupnom iznosu. Slijede usluge njege i dugotrajne skrbi u zajednici, u iznosu od 15.314.000,00 (9%) te športske aktivnosti djece i mladih, koje se kao osnovna aktivnost navode u 57 projekta i financirane su sa 13.917.950,24 kn (8,2%). ZZ Najbrojniji dodatan tip aktivnosti vezan je uz športske aktivnosti djece i mladih, koje se navode u 503 projekata, a financirane su u iznosu od 60.492.416,88 kn što čini 35,5% ukupnog iznosa. Slijede športska natjecanja, financirana sa 21.219.616,91 kn (12,5%). Organiziranje slobodnog vremena kao dodatan tip aktivnosti zastupljeno je u iznosu od 11.993.657,80 kn i čini 7% ukupno dodijeljenog iznosa. ZZ Sudeći prema dobivenim podacima, potpore su prvenstveno namijenjene pojedinačnim udrugama (koje navode svi davatelji financijskih potpora) te mrežama udruga i savezima (koje navodi 17 davatelja financijske potpore). 14 davatelja financijskih potpora sredstva je namijenilo i vjerskim zajednicama, a devet njih je navelo i umjetničke organizacije. ZZ Gotovo svi davatelji financijske potpore organizacijama civilnoga društva dodjeljuju potporu temeljem Zakona o udrugama, Zakona o športu te Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi, što te propise čini najučestalijim aktima koji reguliraju proces financiranja organizacija civilnoga društva. ZZ Tijekom 2010. godine 17 davatelja financijske potpore raspisalo je 59 natječaja odnosno javnih poziva za financiranje organizacija civilnoga društva. U većini slučajeva davatelj financijske potpore raspisao je više od jednog natječaja. ZZ 33 natječaja raspisano je jednom godišnje za jedno programsko područje, a kod dvadeset i jednog slučaja natječaj je raspisan jednom u godini za dva i više programskih područja. ZZ Većina natječaja raspisuje se u razdoblju od lipnja do listopada. ZZ Natječaj se gotovo u svim slučajevima objavljuje na internetskoj stranici davatelja financijske potpore (91,5%), a kod više od 80% slučajeva obavijest o natječaju objavljena je i u sredstvima javnog priopćavanja.

134

ZZ Natječaj je u 29 analiziranih slučajeva otvoren za prijavu 30 dana, u 19 analiziranih slučajeva više od 30 dana, a manje od 30 dana otvoren je u 11 analiziranih slučajeva. ZZ Kod 44 natječaja (74,6%) prijave se dostavljaju poštom i/ili osobnom dostavom, a u 9 slučajeva isključivo poštom. ZZ Dostavljene prijave u 95% analiziranih slučajeva zaprima pisarnica, a kod najvećeg broja slučajeva (21) prijave otvara nezavisno stručno tijelo. ZZ Procjenu prijavljenih projekata u većini analiziranih slučajeva obavlja nezavisno stručno tijelo čiji sastav i imenovanje u 50% slučajeva određuje čelnik tijela državne uprave. ZZ Nezavisno stručno tijelo raznolikog je sastava. U gotovo 80% analiziranih natječaja u sastavu stručnog tijela zastupljeni su predstavnici organizacija civilnoga društva, a u nešto više od 60% natječaja i javnih poziva stručno tijelo čine i predstavnici znanstvenih i stručnih institucija. Nezavisni stručnjaci nalaze se u slučaju 23 natječaja i javnih poziva, a u polovici slučajeva prisutni su i predstavnici jedinica lokalne i područne samouprave. Članovi predstavničkog tijela JLPS-a dio su nezavisnog stručnog tijela u 14 natječaja, odnosno, javnih poziva. ZZ Konačnu odluku o dodjeli financijskih potpora u 30% natječaja i javnih poziva donosi čelnik JLPS-a na prijedlog nezavisnog stručnog tijela koje je razmatralo projekte, a kod 12 natječaja odluku donosi samo nezavisno stručno tijelo. U jedanaest slučajeva konačnu odluku o dodjeli financijskih potpora donosi čelnik JLPS-a na prijedlog osobe u JLPS-u zadužene za suradnju s organizacijama civilnoga društva, a kod 9 natječaja i javnih poziva odluku donosi čelnik tijela ili osoba koju on ovlasti, odnosno, gradsko vijeće. ZZ Organizacije civilnoga društva u većini slučajeva o odobrenim se financijskim potporama obavještavaju pisanim putem (pošta, elektronička pošta) te objavom na internetskim stranicama (96,6%), a rjeđe takvu obavijest dobivaju usmeno (15,3%). ZZ O neodobravanju financijske potpore organizacije civilnoga društva najčešće se obavještavaju putem internetskih stranica, u gotovo 90% analiziranih slučajeva. Rjeđe se takva obavijest šalje pisanim putem(79,7%), a u sedam slučajeva organizacije civilnoga društva obavještavaju se o neodobravanju financijske potpore i usmeno (telefon).


III. Prikaz financijskih potpora iz proračuna gradova – županijskih središta

ZZ Rezultati natječaja i javnih poziva objavljeni su za širu javnost u gotovo svim analiziranim slučajevima na internetskoj stranici davatelja financijske potpore. Za razliku od prethodnih godina, u 2010. nije zabilježen niti jedan natječaj ili javni poziv, na razini gradova – središta županija, čiji rezultati nisu bili javno objavljeni. ZZ Ugovor o financiranju organizacija civilnoga društva ne zaključuje se u gotovo 60% analiziranih natječaja, no valja napomenuti kako je taj broj manji nego u prethodnim godinama. Istodobno, prema podacima dobivenima obradom detaljnog izvještaja o financiranim projektima i programima, ustanovljeno je kako je riječ o tek 368 provedenih projekata/programa (nešto više od 10% ukupnog broja provedenih projekata/ programa). U 22% natječaja ugovor se zaključuje više od 60 dana od zaključenja natječaja, a kod 8 analiziranih natječaja ugovor se zaključuje najkasnije 60 dana od njegova zaključenja. U samo pet slučaja ugovor se zaključuje najkasnije 30 dana od zaključenja natječaja. ZZ Izravno uključeni zaposlenici kojima je postupak financiranja u opisu posla zabilježeni su u 58 natječaja, a posredno uključeni u 44 natječaja. U 27 analiziranih slučajeva u postupke financiranja uključeni su vanjski suradnici za procjenu projekata ili programa. Vanjski suradnici za praćenje i vrednovanje provedbe projekata i programa uključeni su u samo jednom natječaju. ZZ Ukupni troškovi nastali provedbom natječaja/javnih poziva u 2010. godini iznose 712.379,70 kn. Najveći iznos troškova zabilježen je u Gradu Rijeci koji čini 1,3% ukupnog dodijeljenog iznosa u tom gradu, odnosno 395.000,00 kn. ZZ Analizirajući vrstu nastalih troškova, utvrđeno je da je u 35 slučajeva (59,3%) riječ o troškovima objavljivanja natječaja, u iznosu od

170.186,70 kn. Ipak, većina troškova prema ukupnom iznosu odnosi se na stavku naknada članovima stručnih tijela i iznosi 506.293,00 kn, što čini 71,1% ukupnih troškova za provedbu natječaja. ZZ Navedeni iznos troškova u svim se slučajevima podmiruje iz sredstava JLPS-a. ZZ U 2010. godini na razini gradova – županijskih središta nije zabilježen nijedan prigovor na rezultate dodjele financijskih potpora projektima i programima organizacija civilnoga društva. ZZ Analizom pitanja vezanih uz praćenje provedbe odnosno vrednovanje rezultata provedenih natječaja utvrđeno je da su gotovo svi davatelji financijske potpore obvezali organizacije civilnoga društva na dostavu nekog oblika završnog izvješća (završna financijska i programska izvješća, prilozi i proizvodi proistekli iz trajanja i provedbe projekta…). Praćenje rezultata odvija se pregledom završnih godišnjih i financijskih izvješća, ali svakako treba naglasiti trend porasta pozitivne prakse terenskih posjeta udrugama, koju sada provode gotovo svi davatelji financijske potpore. ZZ Vrednovanje rezultata provedenih natječaja uglavnom se obavlja pregledom svih završnih izvješća s obzirom na ugovorne obveze te dodatnim analizama rezultata na razini određenog projekta (evaluacijsko izvješće, istraživanje, dodatne konzultacije ili terenski posjeti udrugama). Gotovo svi davatelji financijskih potpora rezultate provedenih projekata i programa koriste pri planiranju novih natječaja za organizacije civilnoga društva iz sredstava gradskih proračuna te pri javnim događanjima, komunikaciji s javnošću ili prezentaciji rada tijela državne uprave, ali valja napomenuti kako pojedini davatelji financijske potpore rezultate koriste i prilikom planiranja proračuna.

135


1. Pregled ukupnih financijskih i nefinancijskih potpora dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnoga društva u 2010. godini iz proračuna gradova – županijskih središta, prema izvorima sredstava U 2010. godini organizacijama civilnoga društva ukupno je dodijeljeno 172.984.847,05 kn. Kao što je vidljivo iz tablice 200., financijske potpore iz proračuna JLPS-a čine više od 99% ukupnog

iznosa (171.918.657,21 kn). Nefinancijske potpore organizacijama civilnoga društva dodijeljene su u iznosu od 1.066.189,84 kn, što čini 0,6% ukupno dodijeljenog iznosa.

Tablica 200. Dodijeljeni iznos potpora u 2010. godini prema izvoru sredstava

Grafikon 15. Dodijeljeni iznos potpora u 2010. godini prema izvoru sredstava

Izvor sredstava a) sredstva iz proračuna JLPS-a b) nefinancijske potpore Ukupno:

Dodijeljeni iznos potpora u 2010.

nefinancijske potpore 0,6 %

%

171.918.657,21

99,4

1.066.189,84

0,6

172.984.847,05

100,0

sredstva iz proračuna JLPS-a 96,4 %

2. Pregled ukupnih potpora dodijeljenih organizacijama civilnoga društva u 2010. godini iz proračuna gradova – županijskih središta, prema vrsti i načinu dodjeljivanja potpore Analiza odgovora na upit o vrsti i načinu dodjeljivanja financijskih potpora* pokazuje da su i na razini gradova – županijskih središta pojedini davatelji financijske potpore u 2010. godini koristili (nerijetko istodobno) više modela dodjele financijskih potpora. Četrnaest gradova financijske potpore dodjeljivalo je za realizaciju javnih potreba na temelju zakona. Dvanaest davatelja financijske potpore dodjeljivalo ih je putem javnih poziva za iskaz interesa za suradnju, a njih

jedanaest i putem javnog natječaja. Potpore izvan natječaja, odlukom čelnika tijela JLPS-a, dodijelilo je čak petnaest gradova, iako valja reći kako su iznosi dodjeljeni takvim načinom znatno niži nego u ostalim slučajevima. Nefinancijske potpore organizacijama civilnoga društva dodjelila su četiri grada. Analizom dodijeljenih iznosa prema vrsti i načinu dodjeljivanja potpora utvrđeno je da iznos dodijeljenih financijskih potpora za realizaciju

* Napomena: pojedini davatelji financijske potpore u 2010. godini dodjeljivali su više vrsta navedenih potpora.

136


III. Prikaz financijskih potpora iz proračuna gradova – županijskih središta

javnih potreba na temelju zakona, 77.867.727,44 kn, čini 45% ukupno dodijeljenog iznosa. Slijede financijske potpore dodijeljene putem javnog natječaja, gdje je ukupno dodijeljeno 44.136.062,25 kn, odnosno 25,5% ukupnog iznosa, te financijske potpore putem poziva za iskaz interesa za suradnju, na koje se odnosi 23,6% ukupnog iznosa, odnosno 40.832.479,17 kn. Odlukom čelnika tijela JLPS-a dodijeljeno je 9.082.388,35 kn, odnosno 5,3% ukupno dodijeljenog iznosa, a nefinancijske potpore dodijeljene na temelju odluke čelnika tijela JLPS-a iznose 1.066.189,84 kn ili tek 0,6% ukupno dodijeljenog iznosa. Tablica 201. Vrsta i način dodjeljivanja financijske potpore N

Iznos (kn)

%

a) financijske potpore za realizaciju javnih potreba RH na temelju zakona

Vrsta i način dodjeljivanja potpore

14

77.867.727,44

45,0

b) financijske potpore putem javnog natječaja

11

44.136.062,25

25,5

c) financijske potpore putem javnog poziva za iskaz interesa za suradnju

12

40.832.479,17

23,6

d) financijske potpore odlukom čelnika tijela JLPS-a

15

9.082.388,35

5,3

4

1.066.189,84

0,6

172.984.847,05

100,0

e) nefinancijske potpore odlukom čelnika tijela JLPS-a

Ukupno:

N u tablici označava broj slučajeva, uz napomenu da je u tom pitanju bila otvorena mogućnost višestrukih odgovora

Iz podataka u tablici 202 razvidno je da se u 2010. godini osjetno povećao iznos sredstava dodijeljenih putem javnog natječaja (za 16,9%), odnosno da se smanjio iznos sredstava dodijeljenih temeljem odluke čelnika tijela i to za četvrtinu u odnosu na 2009. Smanjena su i sredstva dodijeljena putem javnog poziva za iskaz interesa za suradnju (za 5,3%), kao i nefinancijska potpore temeljem odluke čelnika tijela (za čak 55,3%). Tablica 202. Vrsta i način dodjeljivanja financijske potpore u 2010. u odnosu na 2009. godinu Vrsta i način dodjeljivanja financijske potpore za

Iznos u 2009. (kn)

Iznos u 2010. (kn)

Trend (%)

a) realizaciju javnih potreba RH na temelju zakona

74.684.119,47

77.867.727,44

   4,3

b) financijske potpore putem javnog poziva za iskaz interesa za suradnju

43.138.525,39

40.832.479,17

   5,3

c) financijske potpore putem javnog natječaja

37.741.697,78

44.136.062,25

 16,9

d) financijske potpore odlukom čelnika tijela JLPS-a

12.426.974,10

9.082.388,35

 26,9

2.387.553,05

1.066.189,84

 55,3

170.378.869,79

172.984.847,05

  1,5

e) nefinancijske potpore odlukom čelnika tijela JLPS-a Ukupno:

Grafikon 16. Vrsta i način dodjeljivanja potpore u 2010. u odnosu na 2009. godinu

137


3. Pregled ukupnih financijskih potpora dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz proračuna gradova – županijskih središta U 2010. godini za programe i projekte organizacija civilnoga društva kroz financijske potpore iz proračuna gradova – županijskih središta ukupno je dodijeljeno 171.918.657,21 kn. Najveći iznos, 31.179.568,99  kn, dodijelio je Grad Rijeka s udjelom od 18,1% u odnosu na ukupni iznos te redom: Tablica 203. Pregled ukupnih financijskih potpora dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz proračuna gradova – županijskih središta Naziv davatelja financijske potpore

Naziv davatelja financijske potpore

Iznos odobrene potpore u 2010. (kn)

%

Grad Slavonski Brod

5.488.884,00

3,2

Grad Split *

4.557.673,38

2,7

%

Grad Čakovec

4.455.992,33

2,6

Grad Rijeka

31.179.568,99

18,1

Grad Gospić

3.154.529,78

1,9

Grad Zadar

20.805.352,00

12,1

Grad Sisak

2.355.398,63

1,4

Grad Osijek

19.526.762,50

11,4

Grad Virovitica

2.242.884,00

1,3

Grad Velika Gorica

13.640.314,00

7,9

Grad Krapina

1.963.550,00

1,1

Grad Dubrovnik

13.546.052,00

7,9

Grad Pazin

1.352.298,66

0,8

Grad Koprivnica

11.772.407,14

6,8

Grad Karlovac

9.086.867,50

5,3

Grad Varaždin*

1.282.000,00

0,7

Grad Bjelovar

6.858.890,00

4,0

171.918.657,21

100,0

Grad Šibenik

6.599.000,00

3,8

Grad Požega

6.554.882,30

3,8

Grad Vukovar

5.495.350,00

3,2

Grafikon 17. Pregled ukupnih financijskih potpora dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz proračuna gradova – županijskih središta

138

Iznos odobrene potpore u 2010. (kn)

Grad Zadar s udjelom od 12,1%, Grad Osijek (11,4%), Grad Velika Gorica te Grad Dubrovnik (7,9%). Ostali davatelji financijskih potpora u 2010. godini iz proračuna gradova – županijskih središta dodijelili su iznose čiji je udio manji od 7% ukupnog iznosa.

Ukupno:

* Valja napomenuti kako su gradovi Split i Varaždin dostavili podatake o financiranju organizacija civilnoga društva u 2010­. godini samo za jedan dio upravnih područja, te ukupno prikazani iznosi za navedene gradove s velikom vjerojatnošću odudaraju od stvarnog stanja.


III. Prikaz financijskih potpora iz proračuna gradova – županijskih središta

3.1. Pregled ukupnih financijskih potpora dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz proračuna gradova – županijskih središta u 2010. godini u odnosu na 2009. godinu U tablici 204 prikazan je odnos financijskih potpora dodijeljenih u 2009. i u 2010. godini. Za svakog davatelja financijske potpore dan je trend rasta ili pada dodijeljenih sredstava u odnosu na

prethodnu godinu. Sveukupno dodijeljeni iznos financijskih potpora bilježi rast od 2,3% u odnosu na 2009. godinu.

Tablica 204. Pregled ukupnih financijskih potpora dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz proračuna gradova – županijskih središta u 2010. godini u odnosu na 2009. godinu Financijske potpore dodijeljene u 2009. (kn)

Naziv davatelja financijske potpore

Financijske potpore dodijeljene u 2010. (kn)

Trend u odnosu na 2009. (%)

Grad Rijeka

37.257.736,30

31.179.568,99

    16,3

Grad Zadar

24.080.500,00

20.805.352,00

    13,6

Grad Osijek

20.801.650,00

19.526.762,50

     6,1

Grad Velika Gorica

13.483.736,00

13.640.314,00

     1,2

Grad Dubrovnik

10.823.118,68

13.546.052,00

    25,2

Grad Koprivnica

6.465.413,28

11.772.407,14

    82,1

Grad Karlovac

8.287.900,00

9.086.867,50

     9,6

Grad Bjelovar

567.350,00

6.858.890,00

 1108,9*

Grad Šibenik

5.850.800,00

6.599.000,00

    12,8

Grad Požega

6.977.560,00

6.554.882,30

     6,1

Grad Vukovar

4.684.532,00

5.495.350,00

    17,3

Grad Slavonski Brod

5.301.073,00

5.488.884,00

     3,5

Grad Split

5.490.626,89

4.557.673,38

    17,0

Grad Čakovec

3.672.898,26

4.455.992,33

    21,3

Grad Gospić

2.797.424,08

3.154.529,78

    12,8

Grad Sisak

3.362.950,28

2.355.398,63

    30,0

Grad Virovitica

2.901.007,00

2.242.884,00

    22,7

Grad Krapina

2.561.990,97

1.963.550,00

    23,4

Grad Pazin

1.670.110,00

1.352.298,66

    19,0

952.940,00

1.282.000,00

    34,5

167.991.316,74

171.918.657,21

    2,3

Grad Varaždin Ukupno:

* Valja napomenuti kako je Grad Bjelovar, za razliku od prethodnih godina, u 2010­. godini dostavio podatke za sve upravne odjele.

3.2. Pregled odnosa planiranih i ukupno dodijeljenih financijskih potpora za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz proračuna gradova – županijskih središta u 2010. godini U tablici 205. prikazan je odnos planiranih i ukupno dodijeljenih financijskih potpora za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz proračuna gradova – županijskih središta u 2010.

godini. Budući da Grad Split nije dostavio Završni godišnji upitnik, nego samo obrazac Detaljnog izvješća, izuzet je iz daljnje analize u ovome poglavlju.

139


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

Tablica 205. Pregled odnosa planiranih i ukupno dodijeljenih financijskih potpora za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz proračuna gradova – županijskih središta u 2010. godini Naziv davatelja financijske potpore

Planirani iznos (kn)

Razlika u iznosu (kn)

Trend (%)

Grad Rijeka

37.483.066,78

31.179.568,99

– 6.303.497,79

   16,8

Grad Zadar

25.720.000,00

20.805.352,00

– 4.914.648,00

   19,1

Grad Osijek

21.179.550,00

19.526.762,50

– 1.652.787,50

    7,8

Grad Velika Gorica

13.125.610,00

13.640.314,00

514.704,00

    3,9

Grad Dubrovnik

13.878.100,00

13.546.052,00

– 332.048,00

    2,4

Grad Koprivnica

12.653.846,00

11.772.407,14

– 881.438,86

    7,0

Grad Karlovac

9.379.918,00

9.086.867,50

– 293.050,50

    3,1

Grad Šibenik

6.599.000,00

6.599.000,00

0

=

Grad Požega

6.967.000,00

6.554.882,30

– 412.117,70

    5,9

Grad Bjelovar

6.965.168,00

6.858.890,00

– 106.278,00

    1,5

Grad Vukovar

5.876.200,00

5.495.350,00

– 380.850,00

    6,5

Grad Slavonski Brod

5.700.000,00

5.488.884,00

– 211.116,00

    3,7

Grad Čakovec

5.601.000,00

4.455.992,33

– 1.145.007,67

   20,4

Grad Gospić

3.964.199,20

3.154.529,78

– 809.669,42

   20,4

Grad Sisak

3.151.800,00

2.355.398,63

– 796.401,37

   25,3

Grad Virovitica

2.350.000,00

2.242.884,00

– 107.116,00

    1,7

Grad Krapina

2.101.140,00

1.963.550,00

– 137.590,00

    6,5

Grad Pazin

1.477.000,00

1.352.298,66

– 124.701,34

    8,4

Grad Varaždin

1.282.000,00

1.282.000,00

0

=

185.454.597,98

167.360.983,83

– 18.093.614,15

   9,8

Ukupno:

Razlika između planiranih i dodijeljenih financijskih potpora organizacijama civilnoga društva u 2010. godini postoji u sedamnaest slučajeva, a samo su u jednom dodijeljena sredstva veća od planiranih. Tablica 206. Pregled broja slučajeva u kojima postoji razlika između planiranih i dodijeljenih financijskih potpora Postoji li razlika između planiranih i dodijeljenih financijskih potpora?

N

%

Da

17

89,5

Ne

2

10,5

19

100,0

Ukupno:

N = broj analiziranih davatelja financijske potpore.

140

Dodijeljeni iznos (kn)

Razlozi navedene razlike između planiranih i dodijeljenih financijskih potporama u 2010. godini prikazani su u tablici 207. Svaki je davatelj financijske potpore mogao navesti više razloga za spomenutu razliku. Trinaest davatelja financijske potpore navelo je rebalans proračuna, a njih sedam činjenicu da su se na raspisane natječaje mogli javljati i drugi pravni subjekti osim organizacija civilnoga društva, poput poslovnih organizacija, javnih ustanova ili fizičkih osoba, a koji nisu predmet ovog istraživanja. Šest gradova napomenula su kako se određena sredstva čuvaju za izvanredne aktivnosti i potpore izvan natječaja, a njih četiri kako na početku proračunske godine nisu bila poznata ukupna raspoloživa sredstava za natječaje i da se stoga sredstvima oprezno upravljalo.


III. Prikaz financijskih potpora iz proračuna gradova – županijskih središta

Tablica 207. Razlozi za razliku između planiranih i dodijeljenih financijskih potpora Razlozi za razliku između planiranih i dodijeljenih financijskih potpora

N

%

13

68,4

b) potencijalni prijavitelji na natječaje nisu isključivo organizacije civilnoga društva, već i druge vrste pravnih subjekata

7

36,8

c) određena se sredstva čuvaju za izvanredne aktivnosti i potpore izvan natječaja, prema potrebi i po odluci nadležnih dužnosnika

6

31,6

d) na početku proračunske godine nisu bila poznata ukupna raspoloživa sredstva za natječaje i stoga se sredstvima oprezno upravljalo

4

21,1

e) broj prijavljenih projekata bio je manji od očekivanog u određenim programskim područjima natječaja

2

10,5

f) nedovoljno je organizacija civilnoga društva zadovoljilo uvjete propisane natječajem

2

10,5

g) nemamo kapacitet da ponovimo natječaj unutar proračunske godine u slučajevima kada nam u prvom krugu ostane raspoloživih sredstava

1

5,3

a) rebalans proračuna

N u tablici označava broj slučajeva, uz napomenu da je u tom pitanju bila otvorena mogućnost višestrukih odgovora

3.3. Pregled financijskih sredstava dodijeljenih izvan natječaja, odlukom čelnika tijela JLPS-a, davatelja financijske potpore U 2010. je godini izvan natječaja, odlukom čelnika tijela JLPS-a, dodijeljeno ukupno 9.082.388,35 kn ili 5,3% ukupnog iznosa. Na taj je način, između ostalih, financijske potpore dodijelilo petnaest gradova – županijskih središta. Najveći apsolutni iznos dodijelio je Grad Požega, 2.324.394,01, što predstavlja više od jedne trećine udjela u ukupnome iznosu kojeg je spomenuti grad dodijelio. Slijedi Grad Osijek, koji je izvan natječaja dodijelio

1.480.700,00 kn, odnosno 7,6% u odnosu na ukupno dodijeljeni iznos grada Osijeka. Više od 20% ukupno dodijeljenog iznosa dodijeljeno je odlukom čelnika u Splitu i Varaždinu. Ostali davatelji te vrste financijske potpore zastupljeni su sa manje od 10% ukupnog iznosa. Njihovi su podaci prikazani u tablici te poredani prema visini dodijeljenog iznosa.

Tablica 208. Pregled financijskih sredstava dodijeljenih izvan natječaja, odlukom čelnika davatelja financijske potpore Naziv davatelja financijske potpore

Iznos dodijeljen odlukom čelnika tijela (kn)

Ukupno dodijeljeni iznos (kn)

Odlukom čelnika/ ukupan iznos (%)

Grad Požega

2.324.394,01

6.554.882,30

Grad Osijek

1.480.700,00

19.526.762,50

7,6

Grad Split

1.268.006,50

4.557.673,38

27,8

Grad Velika Gorica

1.101.314,00

13.640.314,00

8,1

Grad Rijeka

670.511,39

31.179.568,99

2,2

Grad Bjelovar

651.390,00

6.858.890,00

9,5

Grad Karlovac

637.249,50

9.086.867,50

7,0

Grad Koprivnica

300.527,74

11.772.407,14

2,6

Grad Varaždin

292.000,00

1.282.000,00

22,8

Grad Čakovec

164.500,00

4.455.992,33

3,7

Grad Pazin

94.559,21

1.352.298,66

7,0

Grad Virovitica

47.000,00

2.242.884,00

2,1

Grad Krapina

24.500,00

1.963.550,00

1,2

Grad Dubrovnik

18.736,00

13.546.052,00

0,1

7.000,00

20.805.352,00

*

Grad Šibenik

0

6.599.000,00

/

Grad Vukovar

0

5.495.350,00

/

Grad Zadar

35,5

141


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

Naziv davatelja financijske potpore

Iznos dodijeljen odlukom čelnika tijela (kn)

Ukupno dodijeljeni iznos (kn)

Odlukom čelnika/ ukupan iznos (%)

Grad Slavonski Brod

0

5.488.884,00

/

Grad Gospić

0

3.154.529,78

/

Grad Sisak

0

2.355.398,63

/

9.082.388,35

171.918.657,21

Ukupno:

5,3

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1% te je radi preglednosti izuzet iz tablice

Grafikon 18. Pregled dodijeljenih financijskih sredstava izvan natječaja, odlukom čelnika davatelja financijske potpore

3.4. Pregled nefinancijskih potpora dodijeljenih odlukom čelnika tijela JLPS-a U 2010. godini četiri grada – županijska središta dodijelila su nefinancijske potpore organizacijama civilnoga društva, i to u protuvrijednosti od 1.066.189,84 kn. Tablica 209. Pregled nefinancijskih potpora dodijeljenih odlukom čelnika tijela JLPS-a Naziv davatelja financijske potpore

%

Grad Rijeka

671.723,74

63,0

Grad Virovitica

244.466,10

22,9

Grad Zadar

110.000,00

10,3

40.000,00

3,8

1.066.189,84

100,0

Grad Koprivnica Ukupno:

142

Dodijeljeni iznos (kn)


III. Prikaz financijskih potpora iz proračuna gradova – županijskih središta

3.5. Povrat sredstava su sredstva dodijeljena. Riječ je o povratu sredstava dodijeljenih u Gradu Koprivnici (4) te Gradu Vukovaru (1).

Tijekom 2010. godine u samo je dva grada zabilježen povrat sredstava od strane organizacija civilnoga društva bez obzira na godinu u kojoj

Tablica 210. Pregled broja povrata prema davateljima financijske potpore Naziv davatelja financijske potpore

Broj povrata u 2010. godini

Ukupan iznos povrata u 2010. godini (kn)

Grad Koprivnica

4

11.500,00

Grad Vukovar

1

10.000,00

5

21.500,00

Ukupno:

Riječ je o ukupno 5 povrata u iznosu od 21.500,00 kn. Većina (4) se odnosila na povrat cjelokupnih sredstava jer se s projektom ili progra-

mom nije ni započelo, a samo jedan slučaj odnosio se na povrat dijela neutrošenih sredstava.

Tablica 211. Pregled broja povrata sredstava s obzirom na razloge povrata Razlozi povrata sredstava

Broj povrata u 2010. godini

a) povrat sredstava za cijeli projekt ili program jer se s projektom ili programom nije ni započelo

4

20.500,00

b) povrat dijela neutrošenih sredstava

1

1.000,00

5

21.500,00

Ukupno:

Ukupan iznos povrata u 2010. godini (kn)

4. Pregled financijskih potpora dodijeljenih programima i projektima organizacija civilnoga društva prema području financiranja iz proračuna gradova – županijskih središta Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske uz Završni godišnji upitnik za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave o postupcima i rezultatima odobrenih financijskih i nefinancijskih potpora dodijeljenih programima i projektima organizacija civilnoga društva u 2010. godini, dostavio je tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i obrazac Detaljno izvješće o dodijeljenim financijskim potporama projektima i programima organizacija civilnoga društva u 2010. godini s ciljem prikupljanja detaljnijih informacija o (su)financiranim programima i projektima organizacija civilnoga društva. Kvantitativno su obrađeni podaci za opće i specifično područje financiranja, trajanje, status, korisnike i aktivnosti financiranih projekata i programa. Grad Pazin nije dostavio obrazac Detaljnog izvješća i stoga nije uključen u analizu financiranih projekata i programa organizacija civil-

noga društva iz proračuna gradova – županijskih središta. U ovom dijelu Izvješća donosimo pregled financijskih potpora dodijeljenih programima i projektima organizacija civilnoga društva za dvadeset i dva opća područja financiranja te zasebno za svako specifično područje. Analizom dodijeljenih financijskih potpora prema području financiranja utvrđeno je: ZZ Za područje športa dodijeljeno je više od 60% ukupnog iznosa, odnosno 103.680.582,42 kn. ZZ Slijedi područje zaštite i promicanja kulture, kulturnih i povijesnih dobara te očuvanja prirode, financirano sa 16.701.749,56 kn i s udjelom od 9,8%. ZZ Projekti i programi u području zaštite i očuvanja zdravlja, psihičkog i tjelesnog integriteta te unapređenja kvalitete života financirani su sa 5,4% ukupnog iznosa, odnosno sa 9.241.772,88 kn.

143


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

4.1. Opća područja financiranja U tablici 212 navedeni su iznosi za sva područja financiranja, poredani prema visini znosa. Tablica 212. Pregled općih područja financiranja Opće područje financiranja

Iznos

Šport

%

103.680.582,42

60,8

16.701.749,56

9,8

Zaštita i očuvanje zdravlja, psihičkog i tjelesnog integriteta te unapređenje kvalitete života

9.241.772,88

5,4

Potpora osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebama i socijalno ugroženim skupinama

8.836.149,83

5,2

Sudionici i stradalnici Domovinskog rata

5.226.073,64

3,1

Zaštita i spašavanje

5.018.600,00

2,9

Zaštita i promicanje kulture, kulturnih i povijesnih dobara te očuvanja prirode

Tehnička kultura

4.180.081,39

2,5

Prevencija svih oblika ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja djece i mladih

3.014.462,50

1,8

Demokratizacija, razvoj civilnoga društva i volonterstva, jačanje socijalne kohezije, razvoj filantropije

2.380.882,00

1,4

Potpora djeci

2.238.374,10

1,3

Zaštita i promicanje ljudskih prava

2.167.560,53

1,2

Turizam

1.671.586,98

0,9

Potpora mladima

1.519.797,35

0,8

Poticanje i afirmacija stvaralaštva te unapređenje životnih vještina i sposobnosti djece i mladih

1.147.729,00

0,7

Sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu Republike Hrvatske

983.288,97

0,6

Zaštita životinja

895.100,00

0,5

Zaštita okoliša i održivi razvoj

621.086,00

0,4

Djelovanje udruga u gospodarskim i srodnim djelatnostima

436.150,00

0,3

Znanstvene i znanstveno-stručne udruge

202.581,40

0,1

Stručno osposobljavanje i usavršavanje

141.650,00

0,1

Studentske udruge

152.500,00

0,1

Međunarodna suradnja i proces pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji Ukupno:

108.600,00

0,1

170.566.358,55

100,0

U tablici 213 nalazi se pregled općih područja financiranja projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2009. i 2010. godini radi komparacije dodijeljenih iznosa. Tablica 213. Pregled općih područja financiranja projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini u odnosu na 2009. godinu Opće područje financiranja

144

Iznos dodijeljen u 2009.

Iznos dodijeljen u 2010.g

Trend (%)

Šport

98.831.635,33

103.672.082,42

   4,9

Zaštita i promicanje kulture, kulturnih i povijesnih dobara te očuvanja prirode

16.130.433,23

16.702.249,56

   3,5

Potpora osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebama i socijalno ugroženim skupinama

8.855.803,88

8.756.149,83

   1,1

Zaštita i očuvanje zdravlja, psihičkog i tjelesnog integriteta te unapređenje kvalitete života

6.298.231,59

9.206.772,88

 46,2

Tehnička kultura

5.592.964,00

4.180.081,39

 25,3


III. Prikaz financijskih potpora iz proračuna gradova – županijskih središta

Iznos dodijeljen u 2009.

Opće područje financiranja

Iznos dodijeljen u 2010.g

Trend (%)

Prevencija svih oblika ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja djece i mladih

5.146.692,16

3.094.462,50

 39,9

Sudionici i stradalnici Domovinskog rata

4.749.844,24

5.224.573,64

 10,0

Zaštita i spašavanje

4.306.080,94

5.018.600,00

 16,5

Demokratizacija, razvoj civilnoga društva i volonterstva, jačanje socijalne kohezije, razvoj filantropije

3.793.503,09

2.380.882,00

 37,2

Zaštita i promicanje ljudskih prava

2.716.435,00

2.154.060,53

 26,4

Potpora djeci

2.131.834,10

2.250.374,10

   5,6

Potpora mladima

1.613.182,18

1.519.297,35

   5,8

Sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu Republike Hrvatske

1.187.948,00

986.288,97

 17,0

Poticanje i afirmacija stvaralaštva te unapređenje životnih vještina i sposobnosti djece i mladih

1.035.906,00

1.147.729,00

 10,8

Zaštita životinja

950.500,00

895.100,00

   5,8

Turizam

898.000,00

1.680.086,98

 87,1

Zaštita okoliša i održivi razvoj

399.000,00

621.086,00

 55,7

Djelovanje udruga u gospodarskim i srodnim djelatnostima

335.796,00

436.150,00

 29,9

Stručno osposobljavanje i usavršavanje

305.900,00

176.650,00

 42,3

Znanstvene i znanstveno-stručne udruge

196.467,00

202.581,40

   3,1

Studentske udruge

147.200,00

152.500,00

   3,6

Međunarodna suradnja i proces pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji

130.500,00

108.600,00

 16,8

165.753.856,74

170.566.358,55

/*

Ukupno:

* Budući da Grad Pazin nije dostavio detaljne podatke o financiranju programa i projekata organizacija civilnoga društva, ukupan trend ne odražava stvarno stanje i stoga nije prikazan.

4.2. Specifična područja financiranja Tablice 214 – 235 prikazuju pregled dodijeljenih sredstava za specifično područje svakog općeg područja financiranja. Iznosi su za svaku stavku prikazani u kunama i postotku te poredani po visini.

4.2.1. Šport Tablica 214. Pregled specifičnih područja športa Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

%

Javne potrebe u športu na razini grada

77.658.418,35

74,9

Institucionalna i programska potpora amaterskim športskim klubovima

13.069.415,21

12,6

Potpora organiziranju športskih manifestacija i natjecanja u svim granama športa

12.726.628,86

12,2

164.000,00

0,2

43.500,00

*

Hrvatski školski športski savez – javne potrebe u športu

9.620,00

*

Poticaj razvoju športa na otocima

9.000,00

*

103.680.582,42

100,0

Športski program tijekom školskih praznika Potpora razvoju športa u područjima od posebne državne skrbi

Ukupno: * Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1% te je radi preglednosti izuzet iz tablice

145


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

4.2.2. Zaštita i promicanje kulture, kulturnih i povijesnih dobara te očuvanja prirode Tablica 215. Pregled specifičnih područja zaštite i promicanja kulture, kulturnih i povijesnih dobara te očuvanja prirode Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

%

Dramska, glazbena, glazbeno-scenska umjetnost, film i kinematografija

7.335.872,33

43,9

Kulturno-umjetnički amaterizam

4.457.865,30

26,7

Književne manifestacije, knjižnička djelatnost i nakladništvo

1.563.852,00

9,4

Likovna, vizualna i audiovizualna djelatnost

737.899,00

4,4

Programi u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku

670.000,00

4,0

Zaštita kulturne baštine i kulturni razvitak te muzejsko-galerijska djelatnost

432.375,93

2,6

Urbana kultura mladih

331.535,00

2,0

Očuvanje prirode i biološke raznolikosti

295.300,00

1,8

Institucionalna potpora udrugama u kulturi

255.000,00

1,5

Nove medijske kulture

207.000,00

1,2

Obilježavanje značajnih datuma i događaja

179.650,00

1,1

Međunarodna kulturna suradnja, turneje

165.500,00

1,0

61.400,00

0,3

5.000,00

*

Informatizacija Suzbijanje rasta i širenja ambrozije Zaštita i promocija gastronomske ponude Ukupno:

3.500,00

*

16.701.749,56

100,0

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1% te je radi preglednosti izuzet iz tablice

4.2.3 Zaštita i očuvanje zdravlja, psihičkog i tjelesnog integriteta te unapređenje kvalitete života Tablica 216. Pregled specifičnih područja zaštite i očuvanja zdravlja, psihičkog i tjelesnog integriteta te unapređenje kvalitete života Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

Programi Hrvatskoga Crvenog križa

4.809.087,46

52,1

Prevencija i profilaksa kroničnih oboljenja te unapređenje i zaštita zdravlja oboljelih

881.883,00

9,5

Unapređenje kvalitete života osoba starije životne dobi

789.070,00

8,5

Preventivni zdravstveni pregledi i savjetovanja o zdravoj prehrani

518.950,00

5,6

Zaštita reproduktivnog zdravlja

465.250,00

5,1

Odvikavanje i rehabilitacija ovisnika

410.850,00

4,4

Potpora klubovima liječenih alkoholičara

398.650,00

4,3

Resocijalizacija ovisnika

264.975,00

2,9

Prevencija zaraznih bolesti

130.093,29

1,4

Prevencija i profilaksa psihičkih bolesti i teškoća

112.750,00

1,3

Promicanje prava pacijenata

107.000,00

1,2

Unapređenje i zaštita zdravlja djece i mladeži oboljele od malignih bolesti

65.750,00

0,7

Institucionalna potpora udrugama za zaštitu i očuvanje zdravlja

57.000,00

0,6

Prevencija nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

56.000,00

0,6

Potpora dobrovoljnim davaocima krvi

49.719,99

0,5

Provedba mjera obiteljske i populacijske politike

35.234,14

0,4

Prevencija i unapređenje zdravlja zubi

30.660,00

0,3

Prevencija zaraze HIV/AIDS-om te projekti u svrhu destigmatizacije zaraženih

29.750,00

0,3

Stvaranje uvjeta za što kvalitetniji život uz dijalizu Ukupno:

146

%

29.100,00

0,3

9.241.772,88

100,0


III. Prikaz financijskih potpora iz proračuna gradova – županijskih središta

4.2.4. Potpora osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebama i socijalno ugroženim skupinama Tablica 217. Pregled specifičnih područja potpore osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebama i socijalno ugroženim skupinama Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

%

Skrb o osobama s invaliditetom

3.180.716,00

36,0

Skrb o starijim i nemoćnim osobama

1.361.371,65

15,4

Skrb o ostalim socijalno ugroženim skupinama (siromašni, beskućnici…)

1.292.221,00

14,6

Skrb o djeci s teškoćama u razvoju

788.478,50

8,9

Skrb o mladima s teškoćama u razvoju

584.000,00

6,6

Skrb o djeci i mladima s teškoćama u razvoju

511.400,00

5,8

Socijalna integracija osoba s posebnim potrebama i socijalno ugroženih skupina

368.812,68

4,2

Institucionalna potpora udrugama za osobe s invaliditetom i udrugama za osobe s posebnim potrebama

328.750,00

3,7

Afirmacija prava osoba s invaliditetom

204.750,00

2,3

Skrb o psihički bolesnim osobama

180.000,00

2,1

Poboljšanje položaja žena s invaliditetom Ukupno:

35.650,00

0,4

8.836.149,83

100,0

4.2.5. Sudionici i stradalnici Domovinskog rata Tablica 218. Pregled specifičnih područja sudionika i stradalnika Domovinskog rata Specifično područje financiranja

Iznos

Potpora aktivnostima udruga proizašlih iz Domovinskog rata

%

1.422.005,00

27,2

Zaštita digniteta Domovinskog rata

893.631,33

17,1

Obilježavanje značajnih datuma i događaja

671.192,39

12,8

Psihosocijalna rehabilitacija sudionika i stradalnika Domovinskog rata

556.090,00

10,6

Zaštita prava branitelja i njihovih obitelji

519.042,00

9,9

Reintegracija ratom zahvaćenih područja

475.000,00

9,1

Rehabilitacija i podizanje kvalitete života hrvatskih ratnih vojnih invalida

426.000,00

8,2

Organizacija športskih manifestacija hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji

183.473,91

3,5

Uređenje i podizanje spomen-obilježja Domovinskog rata

37.900,00

0,7

Izdavačka djelatnost udruga proizašlih iz Domovinskog rata

25.000,00

0,5

Institucionalna potpora udrugama iz Domovinskog rata

16.739,01

0,3

5.226.073,64

100,0

Ukupno:

4.2.6. Zaštita i spašavanje Tablica 219. Pregled specifičnih područja zaštite i spašavanja Specifično područje financiranja

Iznos

Potpora dobrovoljnim vatrogasnim društvima Potpora Gorskoj službi spašavanja i drugim neprofesionalnim službama spašavanja Institucionalna potpora udrugama za zaštitu i spašavanje Ukupno:

%

4.795.600,00

95,6

210.000,00

4,2

13.000,00

0,2

5.018.600,00

100,0

147


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

4.2.7. Tehnička kultura Tablica 220. Pregled specifičnih područja tehničke kulture Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

%

2.413.300,00

57,7

Izvannastavne tehničke aktivnosti djece i mladih

727.130,00

17,4

Cjeloživotno obrazovanje i stjecanje vještina u području tehničke kulture

666.000,00

15,9

Smotre i natjecanja iz područja tehničke kulture

199.781,39

4,8

Poticanje rada inovatora i promicanje inovacija

93.200,00

2,2

Javne potrebe u tehničkoj kulturi na regionalnoj razini

Rad s darovitom djecom i mladima u području tehničke kulture

31.470,00

0,8

Rad s djecom i mladima s poteškoćama u razvoju u području tehničke kulture

30.200,00

0,7

Promocija postignuća i popularizacija tehničke kulture

19.000,00

0,5

4.180.081,39

100,0

Ukupno:

4.2.8. Prevencija svih oblika ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja djece i mladih Tablica 221. Pregled specifičnih područja prevencije svih oblika ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja djece i mladih Specifično područje djelovanja

Iznos (kn)

%

1.698.750,00

56,4

Prevencija ostalih oblika ovisnosti (duhana, alkohola i sl.)

273.000,00

9,1

Prevencija ovisnosti i suzbijanje zlouporabe droga

257.650,00

8,5

Sigurnost djece i mladih, prevencija nasilja među djecom i mladima

239.500,00

7,8

Prevencija i tretman poremećaja ponašanja djece i mladih

218.000,00

7,2

Programi sekundarne prevencije ovisnosti o drogama

195.000,00

6,7

Jačanje roditeljskih kompetencija u sprečavanju neprihvatljivog ponašanja djece i mladih

73.000,00

2,4

Osnaživanje partnerstva škola – obitelj, škola – lokalna zajednica

28.000,00

0,9

Institucionalna potpora udrugama za prevenciju ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja djece i mladih

21.562,50

0,7

Prevencija štetnih posljedica uporabe droga za zajednicu (zarazne bolesti i sl.)

10.000,00

0,3

3.014.462,50

100,0

Prevencija svih oblika ovisnosti djece i mladih

Ukupno:

4.2.9. Demokratizacija, razvoj civilnoga društva i volonterstva, jačanje socijalne kohezije, razvoj filantropije Tablica 222. Pregled specifičnih područja demokratizacije, razvoja civilnoga društva i volonterstva, jačanja socijalne kohezije, razvoja filantropije Specifično područje financiranja Potpore vjerskim zajednicama i humanitarnim organizacijama vjerskih zajednica

148

Iznos

%

1.189.985,00

49,9

Razvoj socijalnih usluga u lokalnoj zajednici i područjima od posebne državne skrbi

270.000,00

11,3

Povećanje javnog utjecaja i vidljivosti aktivnosti organizacija civilnoga društva

264.000,00

11,1

Volonterstvo i razvoj volonterstva u lokalnoj zajednici

240.100,00

10,1

Građanske inicijative

184.759,42

7,8

Demokratizacija i razvoj civilnoga društva

83.100,00

3,5

Nove partnerske inicijative za razvoj demokracije

39.869,00

1,7


III. Prikaz financijskih potpora iz proračuna gradova – županijskih središta

Specifično područje financiranja

Iznos

%

Regionalni razvoj – jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva na lokalnoj i regionalnoj razini

36.500,00

1,5

Institucionalna potpora razvoju i/ili stabilizaciji udruga

34.818,58

1,5

Razvoj lokalne zajednice

19.000,00

0,8

Međunarodna suradnja i prijenos znanja

10.750,00

0,5

8.000,00

0,3

2.380.882,00

100,0

Međusektorska suradnja i suradnja među organizacijama civilnoga društva Ukupno:

4.2.10. Potpora djeci Tablica 223. Pregled specifičnih područja potpora djeci Specifično područje financiranja

Iznos

Odgoj, obrazovanje, unapređenje života, vještina i sposobnosti djece

%

1.120.539,00

50,1

Manifestacije stvaralaštva djece u zemlji i inozemstvu

254.425,00

11,4

Projekti usmjereni razvoju multikulturalnosti, tolerancije, nenasilnog ponašanja i promicanja prava djece

240.200,00

10,7

Institucionalna potpora udrugama za djecu

181.660,10

8,1

Rad s djecom s teškoćama u razvoju

147.000,00

6,6

Organizacija izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti

119.400,00

5,3

Potpora djelovanju djece u civilnom društvu

110.000,00

5,0

Prevencijski i intervencijski projekti zaštite djece od svih oblika zlostavljanja i zanemarivanja

43.150,00

1,9

Profesionalno usmjeravanje i savjetovanje djece

10.000,00

0,4

9.000,00

0,4

Psihosocijalna pomoć djeci ugroženoj posljedicama Domovinskog rata Rad s darovitom djecom te potpore za školska natjecanja Ukupno:

3.000,00

0,1

2.238.374,10

100,0

Iznos

%

4.2.11. Zaštita i promicanje ljudskih prava Tablica 224. Pregled specifičnih područja zaštite i promicanja ljudskih prava Specifično područje financiranja Pomoć žrtvama obiteljskog nasilja

1.520.681,53

70,2

Promicanje antifašizma

252.429,00

11,6

Zaštita digniteta političkih zatvorenika, veterana, civilnih invalida rata te izbjeglica i raseljenih osoba

110.000,00

5,1

Edukacija za mir, ljudska prava i demokraciju

96.500,00

4,5

Unaprjeđenje standarda direktnog rada s korisnicima – žrtvama svih oblika nasilja

48.000,00

2,2

Odgoj i obrazovanje o pravima nacionalnih manjina, interkulturalizam/multikulturalizam

38.200,00

1,8

Ravnopravnost spolova

37.250,00

1,7

Osnaživanje žena žrtava nasilja za zapošljavanje i samozapošljavanje

30.000,00

1,4

Institucionalna potpora udrugama za zaštitu i promicanje ljudskih prava

9.000,00

0,4

Besplatna pravna pomoć

8.500,00

0,4

Odgojno-obrazovni program za romsku djecu i mladež

7.000,00

0,3

Odgoj i obrazovanje o pravima djeteta

5.000,00

0,2

Suzbijanje uznemirivanja na random mjestu, zaštita žrtava mobinga

5.000,00

0,2

2.167.560,53

100,0

Ukupno:

149


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

4.2.12. Turizam Tablica 225. Pregled specifičnih područja turizma Specifično područje financiranja

Iznos

Promocija Republike Hrvatske kroz turizam

%

1.228.943,75

73,5

384.993,23

23,1

Izrada izvornih suvenira

38.750,00

2,3

Podizanje opće konkurentnosti hrvatskog turizma

18.900,00

1,1

1.671.586,98

100,0

Institucionalna potpora udrugama u turizmu

Ukupno:

4.2.13. Potpora mladima Tablica 226. Pregled specifičnih područja potpore mladima Specifično područje financiranja

Iznos

%

Odgoj, obrazovanje, unapređenje života, vještina i sposobnosti mladih

468.293,50

30,8

Manifestacije stvaralaštva mladih u RH i inozemstvu

266.500,00

17,5

Potpora djelovanju mladih u civilnom društvu

243.310,70

16,1

Institucionalna potpora udrugama za mlade

124.000,00

8,2

Profesionalno usmjeravanje i savjetovanje mladih

116.000,00

7,6

Projekti za mlade usmjereni razvoju multikulturalnosti, tolerancije, poštovanju različitosti, ljudskih prava i sudjelovanju mladih u društvu

96.717,15

6,4

Organizacija izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti

79.300,00

5,2

Organizirano provođenje slobodnog vremena mladih u svrhu prevencije ovisnosti

60.000,00

3,9

Obrazovanje o društvenoj odgovornosti i solidarnosti

49.000,00

3,2

Promicanje i unapređivanje zdravih stilova života mladih s naglaskom na promjenu stavova vezanih uz konzumiranje sredstava ovisnosti

14.676,00

1,0

2.000,00

0,1

1.519.797,35

100,0

Rad s darovitim mladima te potpore za školska natjecanja Ukupno:

4.2.14. Poticanje i afirmacija stvaralaštva te unapređenje životnih vještina i sposobnosti djece i mladih Tablica 227. Pregled specifičnih područja poticanja i afirmacije stvaralaštva te unapređenja života, životnih vještina i sposobnosti djece i mladih Specifično područje financiranja

Iznos

Odgoj i obrazovanje za unapređenje života, životnih vještina i sposobnosti djece i mladih

381.500,00

33,2

Organizacija izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti

270.500,00

23,6

Institucionalna potpora udrugama za djecu i mlade

257.700,00

22,5

Međunarodne manifestacije stvaralaštva djece i mladih u RH

80.500,00

6,9

Zaštita i promicanje kulturnih i povijesnih dobara te zaštita i očuvanje prirode

49.000,00

4,3

Osposobljavanje/osamostaljivanje djece i mladih s teškoćama u razvoju

28.829,00

2,5

Poduzetnička kultura i usvajanje novih strukovnih tehnologija

25.000,00

2,2

Metodologija učenja i poučavanja

22.450,00

1,9

Promicanje obrazovanja djece i mladih za održivi razvoj

21.250,00

1,9

Osposobljavanje djece i mladih za informacijske i komunikacijske tehnologije

8.000,00

0,7

Potpora prihvatljivom navijanju na športskim događanjima

3.000,00

0,3

1.147.729,00

100,0

Ukupno:

150

%


III. Prikaz financijskih potpora iz proračuna gradova – županijskih središta

4.2.15. Sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu Republike Hrvatske Tablica 228. Pregled specifičnih područja sudjelovanja nacionalnih manjina u javnom životu Republike Hrvatske Specifično područje financiranja

Iznos

%

Kulturni amaterizam nacionalnih manjina

421.550,00

42,9

Kulturne manifestacije nacionalnih manjina

322.844,00

32,8

Institucionalna potpora udrugama nacionalnih manjina

124.194,97

12,6

Očuvanje tradicijske kulture Roma

54.700,00

5,6

Informiranje i izdavaštvo nacionalnih manjina

40.000,00

4,1

Stvaranje pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina

20.000,00

2,0

983.288,97

100,0

Ukupno:

4.2.16. Zaštita životinja Tablica 229. Pregled specifičnih područja zaštite životinja Specifično područje djelovanja

Iznos

%

Zaštita malih životinja

413.500,00

46,2

Zbrinjavanje pasa lutalica

194.750,00

21,8

Institucionalna potpora udrugama za zaštitu životinja

190.100,00

21,2

Zaštita autohtonih pasmina

57.000,00

6,4

Unapređenje kinologije

26.750,00

2,9

Zaštita ugroženih životinjskih vrsta

13.000,00

1,5

895.100,00

100,0

Ukupno:

4.2.17. Zaštita okoliša i održivi razvoj Tablica 230. Pregled specifičnih područja zaštite okoliša i održivog razvoja Specifično područje financiranja

Iznos

%

Promicanje obrazovanja za zaštitu okoliša i održivi razvoj

295.800,00

59,5

Zaštita okoliša i prostora

108.000,00

13,8

Unapređivanje kakvoće okoliša i prostora urbanih i ruralnih sredina

96.386,00

8,1

Potpora planinarskim, gljivarskim i ostalim društvima ljubitelja prirode

50.400,00

6,4

Očuvanje posebno vrijednih prostora

35.750,00

5,3

Gospodarenje otpadom

18.750,00

3,8

Projekti zaštite okoliša i prostora zasnovanih na suradnji različitih partnera

9.000,00

1,6

Institucionalna potpora udrugama za zaštitu okoliša i udrugama za održivi razvoj

7.000,00

1,5

621.086,00

100,0

Ukupno:

151


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

4.2.18. Djelovanje udruga u gospodarskim i srodnim djelatnostima Tablica 231. Pregled specifičnih područja djelovanja udruga u gospodarskim i srodnim djelatnostima Specifično područje financiranja

Iznos

Programi rada udruga i strukovnih udruženja u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

%

337.500,00

77,4

Potpora razvoju socijalnog poduzetništva, zadrugarstva i sl.

44.500,00

10,2

Potpore usmjerene organiziranju gospodarskih manifestacija i sajmova

26.750,00

6,0

Poticanje malog i srednjeg poduzetništva

22.500,00

5,2

Potpora udrugama za zaštitu potrošača

2.500,00

0,6

Institucionalna potpora gospodarskim i srodnim udrugama

2.400,00

0,6

436.150,00

100,0

Ukupno:

4.2.19. Znanstvene i znanstveno-stručne udruge Tablica 232. Pregled specifičnih područja znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga Specifično područje djelovanja

Iznos

Priređivanje znanstvenih i znanstveno-stručnih skupova

%

103.100,00

50,9

Tiskanje znanstvenih i znanstveno-stručnih časopisa

43.000,00

21,2

Institucionalna potpora djelovanju znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

36.481,40

18,0

Potpora ostalim izdavačkim aktivnostima znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

20.000,00

9,9

202.581,40

100,0

Ukupno:

4.2.20. Stručno osposobljavanje i usavršavanje odraslih Tablica 233. Pregled specifičnih područja stručnog osposobljavanja i usavršavanja odraslih Specifično područje financiranja

Iznos

Unapređenje profesionalnih vještina i sposobnosti Znanstveni i znanstveno-stručni rad Ukupno:

%

129.000,00

91,1

12.650,00

8,9

141.650,00

100,0

4.2.21. Studentske udruge Tablica 234. Pregled specifičnih područja studentskih udruga Specifično područje djelovanja

Iznos

Kulturne, umjetničke i športske aktivnosti studentskih udruga

100.000,00

65,5

Međunarodna studentska suradnja

28.000,00

18,4

Izdavački i edukacijski projekti studentskih udruga

24.500,00

16,1

152.500,00

100,0

Ukupno:

152

%


III. Prikaz financijskih potpora iz proračuna gradova – županijskih središta

4.2.22. Međunarodna suradnja i proces pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji Tablica 235. Pregled specifičnih područja međunarodne suradnje i procesa pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji Specifično područje financiranja

Iznos

%

Promicanje suradnje i prijateljstva među državama – društva prijateljstva

94.000,00

86,6

Edukacija o Europskoj uniji i europskim integracijama

12.600,00

11,6

Međunarodna suradnja organizacija civilnoga društva

2.000,00

1,8

108.600,00

100,0

Ukupno:

4.3. Pregled teritorijalne rasprostranjenosti financiranih projekata i programa prema županijama u kojima se provode Tablica 236 prikazuje teritorijalnu rasprostranjenost financiranih projekata i programa prema županijama u kojima su se provodili u 2010. godini. Broj financiranih projekata i programa naveden je u stupcu N. Ukupan iznos i broj proje-

kata uvećani su u odnosu na pregled financiranih područja s obzirom na to da su se podaci o teritorijalnoj rasprostranjenosti, temeljem Upitnika, mogli analizirati i za Grad Pazin.

Tablica 236. Pregled teritorijalne rasprostranjenosti financiranih projekata i programa Područje / Županija

Iznos

%

N

%

Područje cijele Hrvatske

21.889.311,92

12,7

149

4,3

Zadarska županija

20.805.352,00

12,1

287

8,3

Primorsko-goranska županija

20.464.554,99

11,9

598

17,2

Osječko-baranjska županija

18.885.200,00

11,0

262

7,5

Dubrovačko-neretvanska županija

11.860.952,00

6,9

136

3,9

Koprivničko-križevačka županija

10.084.331,14

5,9

249

7,2

Karlovačka županija

9.086.867,50

5,3

395

11,4

Bjelovarsko-bilogorska županija

6.858.890,00

4,0

85

2,4

Šibensko-kninska županija

6.621.500,00

3,9

112

3,2

Vukovarsko-srijemska županija

5.494.640,00

3,2

126

3,6

Brodsko-posavska županija

5.486.884,00

3,2

88

2,5

Splitsko-dalmatinska županija

4.647.073,38

2,7

199

5,7

Međimurska županija

4.410.492,33

2,6

108

3,1

Požeško-slavonska županija

3.862.780,88

2,2

57

1,6

Zagrebačka županija

3.643.114,00

2,1

124

3,6

Područje više županija

3.543.952,00

2,1

101

3,0

Ličko-senjska županija

3.156.529,78

1,8

37

1,1

Istarska županija

3.017.798,66

1,7

109

3,1

Sisačko-moslavačka županija

2.357.898,63

1,4

83

2,4

Virovitičko-podravska županija

2.242.884,00

1,3

92

2,6

Krapinsko-zagorska županija

1.963.550,00

1,1

36

1,1

Varaždinska županija

1.282.000,00

0,7

25

0,7

223.000,00

0,1

13

0,4

29.100,00

*

2

0,1

171.918.657,21

100,0

3473

100,0

Projekti/programi koji su se provodili izvan RH Grad Zagreb Ukupno:

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1% te je radi preglednosti izuzet iz tablice

153


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

4.4. Pregled teritorijalne rasprostranjenosti financiranih projekata i programa prema gradu – davatelju financijske potpore Dvanaest gradova – središta županija potpore je dodjeljivalo isključivo na području svog teritorija. Tablice 237 – 244 prikazuju teritorijalnu rasprostranjenost financiranih projekata i programa

prema gradu davatelju financijske potpore za ostalih osam gradova. Broj financiranih projekata i programa naveden je u stupcu N.

4.4.1. Grad Rijeka Tablica 237. Pregled teritorijalne rasprostranjenosti financiranih projekata i programa Grada Rijeke Područje / Županija

Iznos

Primorsko-goranska županija Područje cijele Hrvatske Područje više županija Splitsko-dalmatinska županija Grad Zagreb Istarska županija Ukupno:

%

N

%

20.436.068,99

65,4

591

80,8

9.749.351,00

31,3

100

13,7

908.749,00

2,9

34

4,8

81.400,00

0,3

4

0,5

2.000,00

*

1

0,1

2.000,00

*

1

0,1

31.179.568,99

100,0

731

100,0

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1% te je radi preglednosti izuzet iz tablice

4.4.2. Grad Osijek Tablica 238. Pregled teritorijalne rasprostranjenosti financiranih projekata i programa Grada Osijeka Područje / Županija

Iznos

Osječko-baranjska županija Područje više županija Područje cijele Hrvatske Ukupno:

%

N

%

18.879.700,00

96,7

259

93,2

632.062,50

3,2

18

6,5

15.000,00

0,1

1

0,3

19.526.762,50

100,0

278

100,0

4.4.3. Grad Velika Gorica Tablica 239. Pregled teritorijalne rasprostranjenosti financiranih projekata i programa Grada Velike Gorice Područje / Županija

Iznos

%

N

%

Područje cijele Hrvatske

9.997.800,00

73,3

23

15,8

Zagrebačka županija

3.642.514,00

26,7

123

84,2

13.640.314,00

100,0

146

100,0

Ukupno:

4.4.4. Grad Dubrovnik Tablica 240. Pregled teritorijalne rasprostranjenosti financiranih projekata i programa Grada Dubrovnika Područje / Županija

Iznos

Dubrovačko-neretvanska županija Istarska županija Grad Zagreb Ukupno:

154

%

N

%

11.860.952,00

87,6

135

97,8

1.660.000,00

12,3

2

1,5

25.100,00

0,1

1

0,7

13.546.052,00

100,0

138

100,0


III. Prikaz financijskih potpora iz proračuna gradova – županijskih središta

4.4.5. Grad Koprivnica Tablica 241. Pregled teritorijalne rasprostranjenosti financiranih projekata i programa Grada Koprivnice Područje / Županija

Iznos

Koprivničko-križevačka županija Područje više županija Projekti/programi koji su se provodili izvan RH

%

N

%

10.084.331,14

85,7

249

79,1

1.398.000,00

11,9

30

9,5

223.000,00

1,8

13

4,1

Primorsko-goranska županija

23.486,00

0,2

5

1,6

Područje cijele Hrvatske

12.000,00

0,1

3

1,1

Splitsko-dalmatinska županija

8.000,00

0,1

2

0,6

Vukovarsko-srijemska županija

7.990,00

0,1

2

0,6

Šibensko-kninska županija

5.500,00

*

4

1,3

Osječko-baranjska županija

3.500,00

*

2

0,6

Sisačko-moslavačka županija

2.500,00

*

2

0,6

Ličko-senjska županija

2.000,00

*

1

0,3

Istarska županija

1.500,00

*

1

0,3

600,00

*

1

0,3

11.772.407,14

100,0

315

100,0

Zagrebačka županija Ukupno:

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1% te je radi preglednosti izuzet iz tablice

4.4.6. Grad Požega Tablica 242. Pregled teritorijalne rasprostranjenosti financiranih projekata i programa Grada Požege Područje / Županija

Iznos

%

N

%

Požeško-slavonska županija

3.862.780,88

58,9

57

60,6

Područje cijele Hrvatske

2.060.960,92

31,4

13

13,8

605.140,50

9,2

19

20,2

17.000,00

0,3

2

2,1

Primorsko-goranska županija

5.000,00

0,1

1

1,1

Osječko-baranjska županija

2.000,00

*

1

1,1

Istarska županija

2.000,00

*

1

1,1

6.554.882,30

100,0

94

100,0

Područje više županija Šibensko-kninska županija

Ukupno:

4.4.7. Grad Vukovar Tablica 243. Pregled teritorijalne rasprostranjenosti financiranih projekata i programa Grada Vukovara Područje / Županija

Iznos

Vukovarsko-srijemska županija Područje cijele Hrvatske Ukupno:

%

N

%

5.486.650,00

99,8

124

96,9

8.700,00

0,2

4

3,1

5.495.350,00

100,0

128

100,0

4.4.8. Grad Čakovec Tablica 244. Pregled teritorijalne rasprostranjenosti financiranih projekata i programa Grada Čakovca Područje / Županija

Iznos

Međimurska županija

4.410.492,33

Područje cijele Hrvatske Ukupno:

%

N

%

99,0

108

33,3

45.500,00

1,0

4

17,9

4.455.992,33

100,0

112

100,0

155


5. Podaci o financijskim potporama dodijeljenim projektima i programima organizacija civilnoga društva u 2010. godini – trajanje, status, korisnici i aktivnosti financiranih projekata, na razini gradova – županijskih središta 5.1. Trajanje financiranih projekata ili programa Iz dostavljenih podataka vidljivo je da čak 98,4% financiranih projekata, financiranih u iznosu od 168.327.101,25 kn (98,7% ukupnog iznosa) traje

do dvanaest mjeseci, a tek 1,6% od ukupnog broja dulje od 12 mjeseci.

Tablica 245. Trajanje financiranih projekata ili programa

Grafikon 19. Trajanje financiranih projekata ili programa

Trajanje financiranih projekata ili programa a) do 12 mjeseci b) dulje od 12 mjeseci Ukupno:

dulje od 12 mjeseci 1,6 %

Iznos

%

N

%

168.327.101,25

98,7

3317

98,4

2.239.257,30

1,3

53

1,6

170.566.358,55

100,0

3370

100,0

N = broj projekata ili programa

do 12 mjeseci 98,4 %

5.2. Status provedbe projekta ili programa S obzirom na status provedbe projekta ili programa iz dostavljenih je podataka razvidno kako su 2833 projekta i programa (84,1%) provedena sukladno ugovoru. Ti su projekti i programi ujedno financirani sa gotovo 90% ukupno dodijeljenog iznosa, odnosno sa 150.070.348,97 kn.

Bez sklapanja ugovora o financiranju provedeno je 368 projekata i programa, a kod 132 programa provedba je u tijeku. 25 je projekata produljeno nakon izvorno ugovorenog razdoblja, a dvanaest prekinuto prije isteka ugovora.

Tablica 246. Status provedbe projekta ili programa

Grafikon 20. Status provedbe projekta ili programa

Status provedbe projekta ili programa a) proveden sukladno ugovoru

N

150.070.348,97

2833

b) proveden bez sklapanja ugovora

12.656.572,28

368

c) provedba je u tijeku (kod višegodišnjih programa)

7.472.837,30

132

d) produljen nakon izvorno ugovorenog razdoblja

216.100,00

25

e) prekinut prije isteka ugovora

150.500,00

12

170.566.358,55

3370

Ukupno: N = broj projekata ili programa

156

Iznos

prekinut prije isteka ugovora 0,1 %

produljen nakon izvorno ugovorenog razdoblja 0,1 % provedba je u �jeku (kod višegodišnjih programa) 4,4 % proveden bez sklapanja ugovora 7,4 %

proveden sukladno ugovoru 88 %


III. Prikaz financijskih potpora iz proračuna gradova – županijskih središta

5.3. Korisnici projekta ili programa 5.3.1. Izravna korisnička skupina Analizom podataka utvrđeno je da su najveći udio u ukupnom iznosu dodijeljenih sredstava, kao skupina izravnih korisnika financiranih projekata i programa, u 2010. na razini gradova – županijskih središta imali športaši. Oni se kao izravni korisnci spominju u 242 projekta, finan-

cirana u iznosu od 39.866.382,39 kn (23,4% ukupnog iznosa). Po visini iznosa slijedi opća populacija građana (19,9%) te udruge i građanske inicijative (12,8%). Ostali korisnici zastupljeni su udjelom manjim od 10%, a podaci su prikazani u tablici.

Tablica 247. Izravna korisnička skupina Izravna korisnička skupina

Iznos

%

N

%

športaši

39.866.382,39

23,4

242

7,2

opća populacija građana

33.863.834,00

19,9

653

19,4

udruge i građanske inicijative

21.825.011,43

12,8

187

5,5

djeca – opća populacija

16.760.020,81

9,8

284

8,4

mladi – opća populacija

12.297.247,39

7,2

238

7,1

djeca i mladi – opća populacija

9.413.177,24

5,5

241

7,2

osobe s invaliditetom

3.756.957,68

2,2

141

4,2

branitelji

3.353.773,13

2,0

239

7,1

starije i nemoćne osobe

2.235.731,65

1,3

33

1,0

akademska zajednica

1.631.552,00

1,0

71

2,1

poljoprivrednici i ribari

1.519.950,00

0,9

18

0,5

djeca s teškoćama u razvoju

1.269.523,00

0,7

52

1,5

siromašne osobe

1.220.500,00

0,7

13

0,4

nacionalne manjine

994.904,00

0,6

97

2,9

mladi s teškoćama u razvoju

822.362,50

0,5

18

0,5

turisti

806.959,78

0,5

4

0,1

darovita djeca

803.960,00

0,5

15

0,4

ovisnici o opojnim drogama

793.825,00

0,5

21

0,6

osobe s kroničnim bolestima

692.750,00

0,4

49

1,5

mladi s rizičnim oblicima ponašanja

677.000,00

0,4

18

0,5

žene

608.634,14

0,4

36

1,1

ovisnici o alkoholu

531.900,00

0,3

50

0,3

žrtve obiteljskog nasilja

500.181,53

0,3

10

0,3

obitelji

464.496,00

0,3

12

0,4

veterani

423.234,00

0,2

24

0,7

opća populacija pacijenata

389.360,00

0,2

20

0,6

umirovljenici

303.505,00

0,2

42

1,2

odrasle osobe s intelektualnim teškoćama

296.250,00

0,2

17

0,5

eksperimentatori konzumacije droga

271.000,00

0,2

10

0,3

djeca ratnih stradalnika

264.900,00

0,2

16

0,5

daroviti mladi

258.500,00

0,2

10

0,3

studenti

241.400,00

0,1

30

0,9

obitelji i djeca branitelja

239.296,00

0,1

27

0,8

volonteri

191.600,00

0,1

4

0,1

157


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

Izravna korisnička skupina

Iznos

%

N

%

djeca iz obitelji u sustavu socijalne skrbi

189.000,00

0,1

4

0,1

beskućnici

183.500,00

0,1

3

0,1

roditelji

128.000,00

0,1

5

0,1

policijski službenici

123.500,00

0,1

5

0,1

nezaposleni

117.750,00

0,1

7

0,2

obrazovne ustanove

105.000,00

0,1

6

0,2

mali poduzetnici i obrtnici

85.650,00

0,1

11

0,3

raseljeni i izbjeglice

80.000,00

*

1

*

djeca bez roditeljske skrbi

70.000,00

*

2

0,1

ovisnici o nikotinu

65.000,00

*

1

*

mladi s premećajem u ponašanju

45.000,00

*

1

*

centri za socijalnu skrb

37.500,00

*

2

0,1

zatvorenici

30.000,00

*

2

0,1

ruralno stanovništvo

28.000,00

*

2

0,1

obrazovne ustanove

50.000,00

*

3

0,1

romska djeca i mladež

27.000,00

*

3

0,1

zdravstvene ustanove

25.031,40

*

5

0,1

osobe s HIV/AIDS-om

25.000,00

*

2

0,1

trudnice

24.000,00

*

3

0,1

višečlane obitelji

24.000,00

*

1

*

navijačke skupine

20.825,00

*

2

0,1

stanovnici poslijeratnih zajednica

20.308,51

*

4

0,1

Romi

17.934,97

*

4

0,1

poslovne organizacije

15.500,00

*

2

0,1

seksualne manjine

14.000,00

*

2

0,1

inovatori

14.000,00

*

4

0,1

novorođenčad

13.000,00

*

3

0,1

žene s invaliditetom

11.150,00

*

4

0,1

obiteljski centri

10.000,00

*

1

*

pravosudni djelatnici

10.000,00

*

1

*

psihički bolesnici

7.000,00

*

2

0,1

ustanove pružatelji socijalne skrbi

7.000,00

*

1

*

žrtve uznemiravanja na radu ili kršenja radničkih prava

5.000,00

potrošači

2.500,00

projekti s neoznačenom skupinom izravnih korisnika Ukupno:

1 *

2

0,1

9.345.530,00

5,5

326

1,9

170.566.358,55

100,0

3370

100,0

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1% te radi preglednosti izuzet iz tablice.

5.3.2. Neizravna korisnička skupina Gotovo trećinu neizravnih korisnika financiranih projekata i programa, prema iznosu dodijeljenom u 2010. godini na razini gradova – županijskih središta, čini opća populacija građana, financirana

158

sa 53.497.206,64 kn (31,4%). Na drugom su mjestu športaši, kojima je dodijeljeno 18,7% ukupnog iznosa, odnosno 31.841.687,39 kn. Podaci za ostale neizravne korisnike prikazani su u tablici 248.


III. Prikaz financijskih potpora iz proračuna gradova – županijskih središta

Tablica 248. Neizravna korisnička skupina Neizravna korisnička skupina

Iznos

%

N

% 29,9

opća populacija građana

53.497.206,64

31,4

1009

športaši

31.841.687,39

18,7

102

3,0

djeca i mladi – opća populacija

29.370.133,76

17,2

365

10,8

mladi – opća populacija

10.506.317,47

6,2

293

8,7

udruge i građanske inicijative

2.253.669,00

1,3

47

1,4

obitelji

1.976.374,68

1,2

129

3,8

osobe s invaliditetom

1.835.036,00

1,1

65

1,9

siromašne osobe

1.777.235,00

1,0

13

0,4

obitelji i djeca branitelja

1.159.899,01

0,7

90

2,7

veterani

1.063.100,88

0,6

70

2,1

poslovne organizacije

1.025.000,00

0,6

3

0,1

akademska zajednica

805.454,00

0,5

18

0,5

djeca – opća populacija

775.925,29

0,5

60

1,8

roditelji djece s teškoćama u razvoju

774.149,00

0,5

18

0,5

branitelji

691.819,91

0,4

58

1,7

umirovljenici

681.710,00

0,4

27

0,8

opća populacija pacijenata

672.700,00

0,4

19

0,6

starije i nemoćne osobe

645.755,00

0,4

29

0,9

obrazovne ustanove

614.370,00

0,4

10

0,3

ovisnici o alkoholu

597.192,00

0,4

4

0,1

turisti

511.800,00

0,3

12

0,4

mladi s rizičnim oblicima ponašanja

459.000,00

0,3

8

0,2

djeca s teškoćama u razvoju

442.750,00

0,3

9

0,3

psihički bolesnici

398.105,00

0,2

36

1,1

potrošači

365.250,00

0,2

4

0,1

daroviti mladi

357.288,50

0,2

15

0,4

roditelji

339.250,00

0,2

25

0,7

djeca ratnih stradalnika

308.066,51

0,2

22

0,7

studenti

294.100,00

0,2

20

0,6

regionalna ili lokalna samouprava

229.750,00

0,1

18

0,5

ustanove pružatelji socijalne skrbi

184.868,90

0,1

7

0,2

mladi s teškoćama u razvoju

183.479,00

0,1

12

0,4

volonteri

175.992,00

0,1

5

0,1

nacionalne manjine

174.660,00

0,1

8

0,2

djeca iz obitelji u sustavu socijalne skrbi

165.000,00

0,1

5

0,1

osobe s kroničnim bolestima

156.571,00

0,1

15

0,4

ruralno stanovništvo

134.000,00

0,1

6

0,2

djeca bez roditeljske skrbi

120.000,00

0,1

1

*

žene

117.750,00

0,1

17

0,5

obiteljski centri

116.500,00

0,1

6

0,2

darovita djeca

88.500,00

0,1

4

0,1

mali poduzetnici i obrtnici

88.500,00

0,1

12

0,4

ovisnici o nikotinu

66.000,00

*

1

*

osobe s HIV/AIDS-om

65.000,00

*

1

*

pravosudni djelatnici

61.000,00

*

2

0,1

159


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

Neizravna korisnička skupina

Iznos

%

N

%

ovisnici o opojnim drogama

56.000,00

*

3

0,1

eksperimentatori konzumacije droga

55.000,00

*

2

0,1

mladi s poremećajem u ponašanju

54.212,50

*

5

0,1

inovatori

52.700,00

*

6

0,2

novorođenčad

51.674,14

*

5

0,1

žrtve trgovine ljudima

50.000,00

*

1

*

seksualne manjine

41.500,00

*

3

0,1

poljoprivrednici i ribari

40.690,00

*

6

0,2

Romi

36.000,00

*

5

0,1

žrtve obiteljskog nasilja

33.500,00

*

2

0,1

poslodavci

29.750,00

*

1

*

turistički djelatnici

27.900,00

*

5

0,1

nacionalne institucije vlasti

21.000,00

*

3

0,1

samohrani roditelji i djeca samohranih roditelja

20.000,00

*

1

*

višečlane obitelji

20.000,00

*

1

*

stanovnici poslijeratnih zajednica

17.250,00

*

3

0,1

odrasle osobe s intelektualnim teškoćama

13.000,00

*

2

0,1

romska djeca i mladež

12.934,97

*

2

0,1

centri za socijalnu skrb

12.000,00

*

1

*

zdravstvene ustanove

9.660,00

*

3

0,1

povratnici u poratna područja

8.750,00

*

2

0,1

žrtve uznemiravanja na radu ili kršenja radničkih prava

8.250,00

*

1

*

beskućnici

7.000,00

*

1

*

policijski službenici

5.000,00

*

1

*

žene s invaliditetom

5.000,00

*

1

*

navijačke skupine projekti s neoznačenom skupinom neizravnih korisnika Ukupno:

1.000,00

*

1

*

21.708.671,00

8,9

603

17,9

170.566.358,55

100,0

3370

100,0

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1% te je radi preglednosti izuzet iz tablice.

5.4. Tip aktivnosti ili usluga koji se provodi projektom/programom 5.4.1. Osnovna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom/programom Rezultati analize pokazuju da su športska natjecanja na razini gradova – županijskih središta u 2010. financirana u iznosu od 61.363.748,79 kn, što je više od trećine udjela u ukupnom iznosu. Slijede usluge njege i dugotrajne skrbi u zajednici,

u iznosu od 15.314.000,00 (9%) te športske aktivnosti djece i mladih, koje se kao osnovna aktivnost navode u 57 projekta i financirane su sa 13.917.950,24 kn (8,2%).

Tablica 249. Osnovna aktivnost ili usluga projekata i programa %

N

%

športska natjecanja

Osnovna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom/programom

61.363.748,79

36,0

529

15,7

usluge njege i dugotrajne skrbi u zajednici

15.314.000,00

9,0

88

2,6

športske aktivnosti djece i mladih

13.917.950,24

8,2

57

1,7

kulturno stvaralaštvo

13.594.370,80

8,0

443

13,1

8.173.948,51

4,8

52

1,5

suradnja s lokalnim institucijama

160

Iznos


III. Prikaz financijskih potpora iz proračuna gradova – županijskih središta

Osnovna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom/programom

Iznos

%

N

%

savjetovanje i psihosocijalna podrška

6.302.737,00

3,7

185

5,5

aktivnosti usmjerene podizanju kvalitete života osoba s invaliditetom

4.715.552,19

2,8

148

4,4

rehabilitacija i terapijska intervencija

4.122.765,00

2,4

62

1,8

organiziranje slobodnog vremena

3.474.719,65

2,0

257

7,6

tehničke aktivnosti djece i mladih

2.755.290,00

1,6

110

3,3

pružanje terenskih usluga pojedincima, obiteljima ili grupama korisnika

2.464.316,00

1,4

44

1,3

usluge usmjerene na podizanje kvalitete i kulture življenja

2.022.400,85

1,2

73

2,2

informiranje i osvješćivanje javnosti (tribine, konferencije, javni nastupi, kampanje)

1.926.719,03

1,1

184

5,5

humanitarne usluge za siromašne građane

1.885.299,96

1,1

24

0,7

poduzetničke i proizvodne aktivnosti

1.877.000,00

1,1

61

1,8

briga o osobama starije životne dobi

1.866.663,65

1,1

60

1,8

izvanškolsko i izvaninstitucionalno obrazovanje, stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje

1.667.430,00

1,0

116

3,4

unapređenje turističke ponude

1.656.236,98

1,0

30

0,9

usluge dnevnog ili poludnevnog boravka (osobe više životne dobi, djeca i odrasle osobe s invaliditetom)

1.564.866,00

0,9

12

0,4

aktivnosti vezane uz zaštitu prirode i okoliša

1.455.800,00

0,9

72

2,1

poticanje lokalne zajednice za projekte zdrave zajednice

1.217.532,00

0,7

43

1,3

donatorske akcije i razvoj zakladništva

1.045.537,50

0,6

25

0,7

kulturni amaterizam udruga nacionalnih manjina

828.754,00

0,5

78

2,3

javno zagovaranje

784.508,00

0,5

10

0,3

medijacija

731.000,00

0,4

5

0,1

izgradnja kapaciteta organizacija civilnoga društva

717.710,58

0,4

30

0,9

usluge privremenog smještaja (prihvatilišta za beskućnike, skloništa za žrtve nasilja)

596.681,53

0,3

3

0,1

medijska produkcija i izdavaštvo

559.250,00

0,3

39

1,2

preventivni zdravstveni pregledi i savjetovanja

533.094,29

0,3

35

1,0

usluge usmjerene na programe samopomoći

504.215,00

0,3

35

1,0

istraživanje

408.102,00

0,2

15

0,4

besplatna pravna pomoć

175.569,00

0,1

10

0,3

radne terapije

149.900,00

0,1

9

0,3

osposobljavanje volontera, posredovanje u volontiranju, volonterski servisi

149.550,00

0,1

12

0,4

organizacija zajedničkih aktivnosti roditelja i djece s poremećajima u ponašanju

114.150,00

0,1

4

0,1

95.000,00

0,1

17

0,5

organiziranje likovne kolonije promicanje lovstva i povećanje matičnih lovnih fondova

72.500,00

*

5

0,1

usluge u razvoju neprofitnog poduzetništva

20.000,00

*

3

0,1

izgradnja kapaciteta javnih ustanova pružatelja usluga

18.160,00

*

3

0,1

umrežavanje

15.800,00

*

3

0,1

izgradnja kapaciteta javne i lokalne uprave

7.500,00

*

1

*

unapređenje smještaja unutar obitelji ili oblici zamjene za obiteljsku skrb

3.500,00

*

1

*

9.696.530,00

5,7

377

11,2

170.566.358,55

100,0

3370

100,0

neoznačeno Ukupno:

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1% te je radi preglednosti izuzet iz tablice

161


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

5.4.2. Dodatni tip aktivnosti ili usluga koji se provodi projektom/programom Najbrojniji dodatan tip aktivnosti vezan je uz športske aktivnosti djece i mladih, koje se navode u 503 projekta, a financirane su u iznosu od 60.492.416,88 kn ili 35,5% ukupnog iznosa. Slijede športska natjecanja, financirana sa

21.219.616,91 kn (12,5%). Organiziranje slobodnog vremena kao dodatan tip aktivnosti zastupljeno je u iznosu od 11.993.657,80 kn i čini 7% ukupno dodijeljenog iznosa. U tablici 250 prikazane su ostale dodatne aktivnosti projekata u 2010. godini.

Tablica 250. Dodatni tip aktivnosti ili usluga projekata i programa Dodatni tip aktivnosti ili usluga koji se provodi projektom/programom

162

Iznos

%

N

%

športske aktivnosti djece i mladih

60.492.416,88

35,5

503

14,9

športska natjecanja

21.291.616,91

12,5

62

1,8

organiziranje slobodnog vremena

11.993.657,80

7,0

543

16,1

usluge usmjerene na podizanje kvalitete i kulture življenja

5.439.266,65

3,2

157

4,7

informiranje i osvjećivanje javnosti (tribine, konferencije, javni nastupi, kampanje)

4.414.634,28

2,6

200

5,9

kulturno stvaralaštvo

4.172.486,21

2,4

135

4,0

izvanškolsko i izvaninstitucionalno obrazovanje, stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje

3.923.770,00

2,3

125

3,7

aktivnosti usmjerene podizanju razine kvalitete života osoba s invaliditetom

3.006.674,19

1,8

109

3,2

izgradnja kapaciteta organizacija civilnoga društva

2.323.727,58

1,4

84

2,5

savjetovanje i psihosocijalna podrška

2.133.663,51

1,3

104

3,1

poduzetničke i proizvodne aktivnosti

1.948.810,00

1,1

57

1,7

humanitarne usluge za siromašne građane

1.704.427,00

1,0

18

0,5

briga o osobama starije životne dobi

1.494.770,00

0,9

42

1,2

poticanje lokalne zajednice za projekte zdrave zajednice

1.418.933,00

0,8

45

1,3

medijska produkcija i izdavaštvo

1.267.742,00

0,7

49

1,5

aktivnosti vezane uz zaštitu prirode i okoliša

1.205.550,00

0,7

32

0,9

pružanje terenskih usluga pojedincima, obiteljima ili grupama korisnika

1.165.049,96

0,7

16

0,5

tehničke aktivnosti djece i mladih

1.066.970,00

0,6

52

1,5

javno zagovaranje

1.014.731,53

0,6

47

1,4

unaprjeđenje turističke ponude

938.687,63

0,6

58

1,7

rehabilitacija i terapijska intervencija

790.450,00

0,5

59

1,8

usluge usmjerene na programe samopomoći

761.800,00

0,4

17

0,5

suradnja s lokalnim institucijama

511.950,00

0,3

27

0,8

preventivni zdravstveni pregledi i savjetovanja

458.921,29

0,3

30

0,9

umrežavanje

340.806,00

0,2

23

0,7

donatorske akcije i razvoj zakladništva

316.500,00

0,2

5

0,1

osposobljavanje volontera, posredovanje u volontiranju, volonterski servisi

250.312,50

0,1

11

0,3

radne terapije

222.750,00

0,1

6

0,2

kulturni amaterizam udruga nacionalnih manjina

155.237,30

0,1

5

0,1

organiziranje likovne kolonije

142.000,00

0,1

11

0,3

istraživanja

127.150,00

0,1

12

0,4

usluge dnevnog ili poludnevnog boravka (osobe starije životne dobi, djeca i odrasle osobe s invaliditetom)

113.500,00

0,1

6

0,2

usluge privremenog smještaja (prihvatilišta za beskućnike, skloništa za žrtve nasilja)

80.000,00

*

1

*

besplatna pravna pomoć

40.500,00

*

6

0,2


III. Prikaz financijskih potpora iz proračuna gradova – županijskih središta

Dodatni tip aktivnosti ili usluga koji se provodi projektom/programom

Iznos

%

N

%

organizacija zajedničkih aktivnosti roditelja i djece s poremećajima u ponašanju

32.000,00

*

2

0,1

izgradnja kapaciteta javne i lokalne uprave

25.750,00

*

3

0,1

izgradnja kapaciteta javnih ustanova pružatelja usluga

25.000,00

*

3

0,1

medijacija

6.000,00

*

1

*

unapređenje smještaja unutar obitelji ili oblici zamjene za obiteljsku skrb

5.000,00

*

2

0,1

promicanje lovstva i povećanje matičnih lovnih fondova

3.200,00

*

1

*

usluge njege i dugotrajne skrbi u zajednici

2.250,00

*

1

*

33.737.696,33

19,8

700

20,8

170.566.358,55

100,0

3370

100,0

neoznačeno Ukupno:

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1% te je radi preglednosti izuzet iz tablice.

6. Raspisivanje, vrednovanje i praćenje natječaja za financiranje projekata i programa civilnoga društva u 2010. godini, na razini gradova – županijskih središta U ovom dijelu Izvješća prikazuju se rezultati upitnika vezani uz kriterije raspisivanje natječaja i javnih poziva za financiranje projekata i programa civilnoga društva u 2010. godini, na razini gradova – županijskih središta. Analiza je obavljena na razini pojedinačnih natječaja gradova koji su u protekloj godini dodijelili neki oblik financijske potpore. Iz daljnje analize isključeni su slučajevi u kojima se potpora, financijska ili nefinancijska, dodjeljivala isključivo izvan natječaja, odlukom čelnika tijela davatelja financijske potpore. Iz daljnje analize također je isključen Grad Split, jer nije dostavio Završni godišnji upitnik. Obrada i interpretacija podataka za većinu je pitanja stoga provedena na ukupno 59 slučaja (natječaja), odnosno na sljedećim davateljima financijske potpore: ZZ Grad Rijeka ZZ Grad Zadar ZZ Grad Požega ZZ Grad Pazin ZZ Grad Gospić ZZ Grad Sisak ZZ Grad Karlovac ZZ Grad Velika Gorica

ZZ Grad Koprivnica ZZ Grad Osijek ZZ Grad Dubrovnik ZZ Grad Slavonski Brod ZZ Grad Bjelovar ZZ Grad Krapina ZZ Grad Vukovar ZZ Grad Varaždin ZZ Grad Virovitica ZZ Grad Šibenik te ZZ Grad Čakovec.

6.1. Organizacije civilnoga društva kojima su namijenjene financijske potpore u 2010. godini Sudeći prema dobivenim podacima, potpore su prvenstveno namijenjene pojedinačnim udrugama (koje navode svi davatelji financijskih potpora) te mrežama udruga i savezima (koje navodi 17 davatelja financijske potpore). 14 davatelja financijskih potpora sredstva je namijenilo i vjerskim zajednicama, a devet je navelo i umjetničke organizacije. Ostale organizacije prikazane su u tablici 251.

163


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

Tablica 251. Pregled vrsta organizacija civilnoga društva kojima su namijenjene financijske potpore Vrste organizacije civilnoga društva

N

%

pojedinačne udruge

19

100,0

savezi ili mreže udruga

17

89,5

vjerske zajednice

14

73,7

umjetničke organizacije

9

47,4

neformalne građanske inicijative

7

36,8

sindikati

5

26,3

znanstveno-istraživačke institucije

4

21,1

savjetovališta za zaštitu potrošača

4

21,1

privatne ustanove

3

15,8

privatne zaklade

3

15,8

N u tablici označava broj slučajeva, uz napomenu da je u tom pitanju bila otvorena mogućnost višestrukih odgovora

6.2. Propisi, javne politike, strateški ili programski dokumenti na temelju kojih su financijske potpore dodijeljene organizacijama civilnoga društva u 2010. godini U tablici 252 navedeni su propisi, javne politike, strateški ili programski dokumenti temeljem kojih su, na razini gradova – županijskih središta, finan-

cijske potpore dodijeljene organizacijama civilnoga društva u 2010. godini prema broju davatelja financijskih potpora.

Tablica 252. Pregled propisa, javnih politika, strateških ili programskih dokumenata na temelju kojih se dodjeljuju financijske potpore Zakon ili drugi propis, nacionalna strategija ili nacionalni program

164

N

Zakon o udrugama

18

Zakon o športu

18

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

16

Zakon o tehničkoj kulturi

15

Nacionalni program djelovanja za mlade

15

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu

14

Nacionalna strategija izjednačivanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

14

Zakon o ustanovama

13

Nacionalni plan aktivnosti za prava i interese djece

12

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

12

Nacionalna strategija za zaštitu od nasilja u obitelji

11

Zakon o proračunu

11

Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe opojnih droga u RH

10

Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva

10

Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke

9

Nacionalna obiteljska politika

9

Zakon o JLPS

9

Zakon o humanitarnoj pomoći

8

Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava

8

Nacionalna populacijska politika

8

Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova 2006.–2010.

8


III. Prikaz financijskih potpora iz proračuna gradova – županijskih središta

Zakon ili drugi propis, nacionalna strategija ili nacionalni program

N

Zakon o vatrogastvu

7

Kodeks pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga

7

Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja

7

Zakon o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva

6

Zakon o zaštiti prirode

6

Zakon o volonterstvu

6

Zakon o ravnopravnosti spolova

6

Nacionalni program odgoja i obrazovanja za ljudska prava

6

Nacionalni program za Rome i Akcijski plan Desetljeća za uključivanje Roma 2005.–2015.

6

Akcijski plan suzbijanja zlouporabe opojnih droga 2006.–2010.

6

Nacionalni provedbeni plan za socijalno uključivanje

6

Zakon o izvršavanju državnog proračuna

5

Zakon o zaštiti životinja

5

Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva

5

Pravilnik o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa i osiguravanje sredstava za financiranje javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi

5

Povelja o suradnji grada i nevladinog, neprofitnog sektora

5

Zakon o suzbijanju diskriminacije

4

Zakon o zaštiti okoliša

3

Nacionalna strategija zaštite okoliša

3

Nacionalni program suzbijanja HIV/AIDS infekcije 2005.–2010.

3

Nacionalni program za suzbijanje trgovanja ljudima

3

Zakon o zakladama i fundacijama

2

Nacionalna strategija zdravstva

2

Zakon o zaštiti potrošača

2

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

2

Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva

2

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći

2

Zakon o otocima

2

Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

2

Zajednički memorandum o socijalnom uključivanju Republike Hrvatske

2

Zakon o pružanju usluga u turizmu

1

Zakon o zaštiti podataka

1

Zakon o šumama

1

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave

1

Zakon o sustavu državne uprave

1

Nacionalni program razvitka otoka

1

Zakon o lovstvu

1

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

1

Strategija jedinstvene politike za osobe s invaliditetom Grada Koprivnice za razdoblje od 2008. do 2010. godine, od 10. lipnja 2008.

1

Gradski program za mlade Grada Karlovca 2008. – 2012.

1

Odluka o zdravom gradu

1

N u tablici označava broj slučajeva, uz napomenu da je u tom pitanju bila otvorena mogućnost višestrukih odgovora

165


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

6.3. Natječaji i javni pozivi za organizacije civilnoga društva raspisani u 2010. godini na razini gradova – županijskih središta Tijekom 2010. godine 17 davatelja financijske potpore raspisalo je 59 natječaja odnosno javnih poziva za financiranje organizacija civilnoga društva. U većini slučajeva davatelj financijske potpore raspisao je više od jednog natječaja. Tablica 253. Pregled broja raspisanih natječaja i javnih poziva prema davateljima financijskih potpora Naziv davatelja financijske potpore

Broj natječaja raspisanih u 2009.

%

Grad Rijeka

8

13,6

Grad Karlovac

7

11,9

Grad Gospić

5

8,5

Grad Dubrovnik

5

8,5

Grad Osijek

4

6,8

Grad Sisak

4

6,8

Grad Zadar

4

6,8

Grad Velika Gorica

4

6,8

Grad Virovitica

4

6,8

Grad Koprivnica

3

5,1

Grad Pazin

2

3,4

Grad Slavonski Brod

2

3,4

Grad Krapina

2

3,4

Grad Vukovar

2

3,4

Grad Varaždin

1

1,6

Grad Šibenik

1

1,6

Grad Čakovec

1

1,6

59

100,0

Ukupno:

Tablica 255. Mjesto objave javnog natječaja ili poziva Mjesto objave javnog natječaja ili poziva

N

%

a) na internetskoj stranici

54

91,5

b) u sredstvima javnog priopćavanja

50

84,7

c) poštom na adrese korisnika

15

25,1

d) info portal grada

8

13,6

e) obavijest o natječaju u dnevnom tisku, a cjelovit tekst natječaja na internetskoj stranici

4

6,8

f) na oglasnoj ploči grada

4

6,8

g) na oglasnoj ploči upravnog odjela

3

5,1

N u tablici označava broj slučajeva, uz napomenu da je u tom pitanju bila otvorena mogućnost višestrukih odgovora

Natječaj je u 29 analiziranih slučajeva otvoren za prijavu 30 dana, u 19 analiziranih slučajeva više od 30 dana, a manje od 30 dana otvoren je u 11 analiziranih slučajeva.

U sljedećoj tablici prikazana je dinamika raspisivanja natječaja ili javnih poziva u sklopu 59 natječaja raspisanih u 2010. godini. 33 natječaja raspisana su jednom godišnje za jedno programsko područje, a kod dvadeset i jednog slučaja natječaj je raspisan jednom u godini za dva i više programskih područja. Većina natječaja raspisuje se u razdoblju od lipnja do listopada.

Tablica 256. Trajanje otvorenosti natječaja za prijavu

Tablica 254. Dinamika raspisivanja natječaja i javnih poziva

N = broj natječaja

Dinamika raspisivanja natječaja ili javnih poziva

N

a) jednom godišnje za jedno programsko područje

33

55,9

b) jednom godišnje za dva i više programskih područja

21

35,6

%

c) otvoren cijelu godinu

3

5,1

d) više puta godišnje za jedno programsko područje

2

3,4

Ukupno:

59

100,0

N = broj natječaja

166

Natječaj se gotovo u svim slučajevima objavljuje na internetskoj stranici davatelja financijske potpore (91,5%), a kod više od 80% slučajeva obavijest o natječaju objavljena je i u sredstvima javnog priopćavanja. U 15 slučajeva obavijest o natječaju poslana je poštom na adrese korisnika, a na info portalima gradova objavljeno je 8 natječaja ili poziva.

Trajanje otvorenosti natječaja za prijavu

N

%

b) 30 dana

29

49,2

a) više od 30 dana

19

32,2

c) manje od 30 dana

11

18,6

59

100,0

Ukupno:

Kod 44 natječaja (74,6%) prijave se dostavljaju poštom i/ili osobnom dostavom, a u 9 slučajeva isključivo poštom. Samo u šest slučajeva prijava se zaprima putem interneta uz dostavu originalne prijave poštom. Dostavu prijave isključivo elektroničkim putem nije naveo nijedan davatelj financijske potpore.


III. Prikaz financijskih potpora iz proračuna gradova – županijskih središta

Tablica 257. Način dostave prijava organizacija civilnoga društva Način dostave prijava organizacija civilnoga društva a) prijave se dostavljaju poštom i/ili osobnom dostavom

N

%

44

74,6

b) prijave se dostavljaju isključivo poštom

9

15,2

c) prijave se zaprimaju putem interneta (elektronički obrazac) i original prijave poštom

6

10,2

59

100,0

Ukupno: N = broj natječaja

Dostavljene prijave u 95% analiziranih slučajeva zaprima pisarnica, a kod najvećeg broja slučajeva (21) prijave otvara nezavisno stručno tijelo. Tablica 258. Zaprimanje dostavljenih prijava na natječaj ili javni poziv Zaprimanje dostavljenih prijava na natječaj ili javni poziv a) pisarnica

N

%

56

94,9

b) osoba zadužena za suradnju s udrugama

2

3,4

c) nezavisno stručno tijelo

1

1,7

59

100,0

Ukupno: N = broj natječaja

se u slučaju 23 natječaja i javnih poziva, a u polovici slučajeva prisutni su i predstavnici jedinica lokalne i područne samouprave. Članovi predstavničkog tijela JLPS-a dio su nezavisnog stručnog tijela u 14 natječaja, odnosno, javnih poziva. Tablica 260. Procjena prijavljenih programa i projekata Procjena prijavljenih programa i projekata

N

%

a) nezavisno stručno tijelo

42

71,2

b) osoba u tijelu JLPS-a zadužena za suradnju s udrugama

15

25,4

2

3,4

59

100,0

c) čelnik tijela JLPS-a Ukupno: N = broj natječaja

Tablica 261. Određivanje sastava i imenovanje nezavisnog stručnog tijela Sastav i imenovanje nezavisnog stručnog tijela određuje

N

%

a) čelnik JLPS-a na prijedlog osobe u tijelu JLPS-a zadužene za suradnju s organizacijama civilnoga društva

21

50,0

b) čelnik JLPS-a

19

32,2

c) gradsko vijeće

2

3,4

N = broj natječaja

Tablica 259. Otvaranje dostavljenih prijava na natječaj ili javni poziv Otvaranje dostavljenih prijava na natječaj ili javni poziv a) nezavisno stručno tijelo

N

%

21

35,6

b) pisarnica

19

32,2

c) osoba zadužena za suradnju s udrugama

18

30,5

1

1,7

59

100,0

d) nadležni upravni odjel Ukupno: N = broj natječaja

6.4. Procjena prijavljenih programa i projekata Procjenu prijavljenih projekata u većini analiziranih slučajeva obavlja nezavisno stručno tijelo čiji sastav i imenovanje u 50% slučajeva određuje čelnik tijela državne uprave. Nezavisno stručno tijelo raznolikog je sastava. U gotovo 80% analiziranih natječaja u sastavu stručnog tijela zastupljeni su predstavnici organizacija civilnoga društva, a u nešto više od 60% natječaja i javnih poziva stručno tijelo čine i predstavnici znanstvenih i stručnih institucija. Nezavisni stručnjaci nalaze

Tablica 262. Sastav nezavisnog stručnog tijela Nezavisno stručno tijelo čine:

N

%

a) p  redstavnici organizacija civilnoga društva

33

78,6

b) predstavnici znanstvenih i stručnih institucija

26

61,9

c) nezavisni stručnjaci

23

54,8

d) predstavnici tijela JLPS-a

21

50,0

e) članovi predstavničkog tijela JLPS-a

14

33,3

N u tablici označava broj natječaja uz napomenu da je u tom pitanju bila otvorena mogućnost višestrukih odgovora

Konačnu odluku o dodjeli financijskih potpora u 30% natječaja i javnih poziva donosi čelnik JLPS-a na prijedlog nezavisnog stručnog tijela koje je razmatralo projekte, a kod 12 natječaja odluku donosi samo nezavisno stručno tijelo. U jedanaest slučajeva konačnu odluku o dodjeli financijskih potpora donosi čelnik JLPS-a na prijedlog osobe u JLPS-u zadužene za suradnju s organizacijama civilnoga društva, a kod 9 natječaja i javnih poziva odluku donosi čelnik tijela ili osoba koju on ovlasti, odnosno, gradsko vijeće.

167


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

Tablica 263. Donošenje odluke o dodjeli financijskih potpora Donošenje odluke o dodjeli financijskih potpora

N

%

a) čelnik JLPS-a na prijedlog nezavisnog stručnog tijela koje je razmatralo projekte

18

b) nezavisno stručno tijelo

12

c) čelnik JLPS-a na prijedlog osobe u JLPS-u zadužene za suradnju s udrugama

30,5

Organizacije civilnoga društva obavještavaju se o neodobrenoj financijskoj potpori:

N

%

a) objavom na internetskim stranicama

53

89,8

20,3

b) pisanim putem (pošta, elektronička pošta)

47

79,7

11

18,6

c) usmeno (telefon)

7

11,9

d) čelnik JLPS-a ili osoba koju on ovlasti

9

15,3

e) predstavničko tijelo

9

15,3

59

100,0

Ukupno: N = broj natječaja

6.5. Način obavještavanja organizacija civilnoga društva i javnosti o rezultatima natječaja Organizacije civilnoga društva u većini se slučajeva o odobrenim financijskim potporama obavještavaju pisanim putem (pošta, elektronička pošta) te objavom na internetskim stranicama (96,6%), a rjeđe takvu obavijest dobivaju usmeno (15,3%). Tablica 264. Način obavještavanja organizacija civilnoga društva o odobrenoj financijskoj potpori Organizacije civilnoga društva o odobrenoj financijskoj potpori obavještavaju se:

N

%

N u tablici označava broj natječaja, uz napomenu da je u tom pitanju bila otvorena mogućnost višestrukih odgovora

Rezultati natječaja i javnih poziva objavljeni su za širu javnost u gotovo svim analiziranim slučajevima na internetskoj stranici davatelja financijske potpore. U 37 obrađenih natječaja takve su informacije objavljene i u sredstvima javnog priopćavanja, a u pet slučajeva izdaju se i posebne publikacije o rezultatima provedenih natječaja. Za razliku od prethodnih godina, u 2010. nije zabilježen niti jedan natječaj ili javni poziv, na razini gradova – središta županija, čiji rezultati nisu bili javno objavljeni. Tablica 266. Način obavještavanja šire javnosti o odobrenim financijskim potporama O dodijeljenim financijskim potporama javnost se obavještava:

57

96,6

b) objavom na internetskim stranicama

57

96,6

9

15,3

N u tablici označava broj natječaja, uz napomenu da je u tom pitanju bila otvorena mogućnost višestrukih odgovora

O neodobravanju financijske potpore organizacije civilnoga društva najčešće se obavještavaju putem internetskih stranica, u gotovo 90% analiziranih slučajeva. Rjeđe se takva obavijest šalje pisanim putem(79,7%), a u sedam slučajeva organizacije civilnoga društva obavještavaju se o neodobravanju financijske potpore i usmeno (telefon).

N

%

a) na internetskoj stranici

57

96,6

b) u sredstvima javnog priopćavanja

37

62,7

5

8,5

c) izdavanjem posebne publikacije

a) pisanim putem (pošta, elektronička pošta)

c) usmeno (telefon)

168

Tablica 265. Način obavještavanja organizacija civilnoga društva o neodobrenoj financijskoj potpori

N u tablici označava broj natječaja, uz napomenu da je u tom pitanju bila otvorena mogućnost višestrukih odgovora

6.6. Zaključivanje ugovora o dodjeljivanju financijskih potpora s organizacijama civilnog društva Ugovor o financiranju organizacija civilnoga društva ne zaključuje se u gotovo 60% analiziranih natječaja, no valja napomenuti kako je taj broj manji nego u prethodnim godinama. U 22% natječaja ugovor se zaključuje više od 60 dana od zaključenja natječaja, a kod 8 analiziranih natječaja ugovor se zaključuje najkasnije 60 dana od njegova zaključenja. U samo pet slučaja ugovor se zaključuje najkasnije 30 dana od zaključenja natječaja.


III. Prikaz financijskih potpora iz proračuna gradova – županijskih središta

Tablica 268. Uključenost djelatnika lokalne uprave i vanjskih suradnika u postupke financiranja udruga

Tablica 267. Zaključivanje ugovora o financiranju Zaključivanje ugovora s organizacijama civilnoga društva

N

%

a) ugovori se ne zaključuju

33

55,9

Uključenost u postupak financiranja:

N

%

b) više od 60 dana od zaključenja natječaja

13

22,0

58

98,3

c) najkasnije 60 dana od zaključenja natječaja

8

13,6

a) izravno uključenih zaposlenika kojima je to u opisu posla (u cijelosti ili djelomično)

d) najkasnije 30 dana od zaključenja natječaja

5

8,5

b) posredno uključenih zaposlenika (nadređeni, administrativna i komunikacijska potpora)

44

74,6

59

100,0

c) vanjskih suradnika za procjenu projekata ili programa

27

45,8

1

1,7

Ukupno: N = broj natječaja

d) vanjskih suradnika za praćenje i vrednovanje provedbe projekata i programa

6.7. Uključenost u postupke financiranja organizacija civilnoga društva djelatnika lokalne samouprave i vanjskih suradnika u 2010. godini

N u tablici označava broj natječaja, uz napomenu da je u tom pitanju bila otvorena mogućnost višestrukih odgovora

Tim pitanjem ispitivala se uključenost djelatnika lokalne samouprave te vanjskih suradnika u postupke financiranja organizacija civilnoga društva u 2010. godini. Izravno uključeni zaposlenici kojima je postupak financiranja u opisu posla zabilježeni su u 58 natječaja, a posredno uključeni u 44 natječaja. U 27 analiziranih slučajeva u postupke financiranja uključeni su vanjski suradnici za procjenu projekata ili programa. Vanjski suradnici za praćenje i vrednovanje provedbe projekata i programa uključeni su u samo jednom natječaju.

6.8. Troškovi za provedbu natječaja/javnog poziva za dodjelu financijskih potpora organizacijama civilnoga društva Ukupni troškovi nastali provedbom natječaja/javnih poziva u 2010. godini iznose 712.379,70 kn. Najveći iznos troškova zabilježen je u Gradu Rijeci, koji čini 1,3% ukupnog dodijeljenog iznosa u tom gradu, odnosno 395.000,00 kn. Iznos troškova za sve davatelje financijske potpore koji su u upitniku naveli tu stavku prikazan je u tablici 269.

Tablica 269. Pregled iznosa troškova za provedbu natječaja/javnih poziva prema davatelju financijske potpore Davatelj financijske potpore

Troškovi (kn)

Ukupan iznos dodijeljene financijske potpore (kn)

Troškovi/ ukupan iznos (%)

Grad Rijeka

395.000,00

31.179.568,99

1,3

Grad Dubrovnik

223.264,00

13.546.052,00

1,6

Grad Zadar

48.200,00

20.805.352,00

0,2

Grad Koprivnica

17.984,00

11.772.407,14

0,2

Grad Slavonski Brod

7.491,00

5.488.884,00

0,1

Grad Osijek

6.000,00

19.526.762,50

*

Grad Virovitica

3.660,00

2.242.884,00

0,2

Grad Varaždin

3.000,00

1.282.000,00

0,2

Grad Sisak

2.500,00

2.355.398,63

0,1

Grad Čakovec

1.885,10

4.455.992,33

*

Grad Šibenik

1.200,00

6.599.000,00

*

Grad Vukovar

1.195,60

5.495.350,00

*

Grad Pazin

1.000,00

1.352.298,66

0,1

Grad Velika Gorica

0,00

13.640.314,00

/

Grad Karlovac

0,00

9.086.867,50

/

169


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

Davatelj financijske potpore

Ukupan iznos dodijeljene financijske potpore (kn)

Troškovi (kn)

Troškovi/ ukupan iznos (%)

Grad Požega

0,00

6.554.882,30

/

Grad Bjelovar

0,00

5.838.890,00

/

Grad Split

0,00

4.557.673,38

/

Grad Gospić

0,00

3.154.529,78

/

Grad Krapina

0,00

1.963.550,00

/

712.379,70

170.898.657,21

0,4

Ukupno:

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1% te je radi preglednosti izuzet iz tablice

Analizirajući vrstu nastalih troškova, utvrđeno je da je u 35 slučajeva (59,3%), riječ o troškovima objavljivanja natječaja, u iznosu od 170.186,70 kn. Ipak, većina troškova prema ukupnom iznosu odnosi se na stavku naknada članovima stručnih tijela i iznosi 506.293,00 kn, što čini 71,1% ukupnih troškova za provedbu natječaja. U deset slučajeva isplaćene naknade postojali su i administrativni troškovi provedbe natječaja, koji iznose 12.900,00 kn, a u šest analiziranih natječaja isplaćene su i naknade vanjskim suradnicima, koje iznose 23.000,00 kn. Tablica 270. Pregled vrsta troškova za provedbu natječaja Vrste troškova za provedbu natječaja

N

%

a) troškovi objavljivanja natječaja

35

59,3

b) naknade članovima stručnih tijela

10

16,9

c) ostali troškovi (administrativni troškovi provedbe)

10

16,9

d) naknade vanjskim suradnicima

6

10,2

N u tablici označava broj natječaja, uz napomenu da je u tom pitanju bila otvorena mogućnost višestrukih odgovora

Tablica 271. Pregled iznosa troškova za provedbu natječaja prema vrsti troška Vrste troškova za provedbu natječaja

Iznos (kn)

%

a) naknade članovima stručnih tijela

506.293,00

71,1

b) troškovi objavljivanja natječaja

170.186,70

23,9

c) naknade vanjskim suradnicima

23.000,00

3,2

d) drugi troškovi (poštarina, materijalni troškovi)

12.900,00

1,8

712.379,70

100,0

Ukupno:

U svim natječajima i javnim pozivima u kojima su postojali troškovi, navedeni iznos troškova podmirivao se iz sredstava tijela jedinica lokalne i područne samouprave.

170

Tablica 272. Pregled izvora sredstava namijenjenih za troškove provedbe natječaja Troškovi za provedbu natječaja podmiruju se iz: a) sredstva JLPS

N

%

35

100,0

N u tablici označava broj natječaja uz napomenu da je u tom pitanju bila otvorena mogućnost višestrukih odgovora

6.9. Sadržaj i broj prigovora zaprimljenih na rezultate financijskih potpora u 2010. godini U 2010. godini na razini gradova – županijskih središta nije zabilježen nijedan prigovor na rezultate dodjele financijskih potpora projektima i programima organizacija civilnoga društva. Tablica 273. Prigovori na rezultate financijskih potpora Uloženi prigovor:

N

%

Ne

19

100,0

19

100,0

Ukupno:

N = broj obrađenih davatelja financijskih potpora

6.10. Praćenje provedbe financiranih programa i projekata u 2010. godini Analizom pitanja vezanih uz praćenje provedbe odnosno vrednovanje rezultata provedenih natječaja utvrđeno je da su gotovo svi davatelji financijske potpore obvezali organizacije civilnoga društva na dostavu nekog oblika završnog izvješća (završna financijska i programska izvješća, prilozi i proizvodi proistekli iz trajanja i provedbe projekta…). Praćenje rezultata odvija se pregledom završnih godišnjih i financijskih izvješća, ali svakako treba naglasiti trend porasta pozitivne prakse terenskih posjeta udrugama, koju sada provode gotovo svi davatelji financijske potpore.


III. Prikaz financijskih potpora iz proračuna gradova – županijskih središta

Vrednovanje rezultata provedenih natječaja uglavnom se obavlja pregledom svih završnih izvješća s obzirom na ugovorne obveze te dodatnim analizama rezultata na razini određenog projekta (evaluacijsko izvješće, istraživanje, dodatne konzultacije ili terenski posjeti udrugama). Gotovo svi davatelji financijskih potpora rezultate provedenih projekata i programa koriste pri planiranju novih natječaja za organizacije civilnoga društva iz sredstava gradskih proračuna te pri javnim događanjima, komunikaciji s javnošću ili prezentaciji rada tijela JLPS-a, ali valja napomenuti kako pojedini davatelji financijske potpore rezultate koriste i prilikom planiranja proračuna. Tablica 274. Dokumentacija za izvješćivanje o provedbi programa ili projekata Dokumentacija za izvješćivanje o provedbi programa ili projekta

N

%

a) završna financijska izvješća

18

94,7

b) završna programska izvješća

16

84,2

c) prilozi i proizvodi uz izvješća, proistekli iz aktivnosti financiranog projekta i programa (publikacije, fotodokumentacija i sl.)

16

84,2

d) periodična (mjesečna, tromjesečna, polugodišnja) izvješća o provedbi tijekom trajanja projekta ili programa

5

26,3

e) nezavisna vanjska evaluacijska izvješća

3

15,8

Tablica 276. Način ocjenjivanja rezultata financiranih programa ili projekata Način ocjenjivanja rezultata financiranih programa ili projekata

N

%

a) pregledom svih završnih izvješća s obzirom na ugovorne obveze

15

78,9

b) dodatnim analizama rezultata na razini određenog projekta (evaluacijsko izvješće, istraživanje, dodatne konzultacije ili terenski posjeti udrugama)

15

78,9

c) analizom financijskih pokazatelja prema programskim područjima s obzirom na predviđena dodijeljena i potrošena sredstva

15

78,9

d) analizom efikasnosti dodijeljenih javnih sredstava, odnosno omjera utrošenog s obzirom na izravne rezultate (npr. trošak po korisniku i tipu usluge ili aktivnosti i sl.)

12

63,2

8

42,1

e) dodatnim kompleksnijim analizama rezultata na razini više projekata unutar određenog programskog područja financiranja ili cijelog natječaja

N u tablici označava broj natječaja, uz napomenu da je u tom pitanju bila otvorena mogućnost višestrukih odgovora

Tablica 277. Korištenje informacija o provedenim natječajima i javnim pozivima Korištenje informacija o provedenim natječajima i javnim pozivima

N

%

N u tablici označava broj natječaja, uz napomenu da je u tom pitanju bila otvorena mogućnost višestrukih odgovora

a) k oristimo ih pri planiranju novih natječaja za organizacije civilnoga društva iz sredstava proračuna JLPS-a

18

94,7

Tablica 275. Način praćenja provedbe programa ili projekata

b) koristimo ih pri javnim događanjima, komunikaciji s javnošću ili prezentaciji rada našeg JLPS-a, odnosno upravnog odjela

17

89,5

c) koristimo ih pri razvoju programa, predlaganju novih propisa, poboljšanju politika ili strateških dokumenta čije je donošenje u nadležnosti JLPS-a

15

78,9

d) k oristimo ih pri planiranju projekata iz sredstava EU-a

14

73,7

e) dosad ih nismo koristili jer su sredstva definirana proračunom JLPS-a te stoga te informacije ne mogu bitno utjecati na procese planiranja

6

31,6

f) koristimo ih pri planiranju proračuna

5

26,3

Način praćenja provedbe programa ili projekta a) terenskim posjetima udrugama tijekom provedbe projekta/ programa

N

%

18

94,7

b) pregledom završnih financijskih izvješća sukladno ugovoru s obzirom na predviđena dodijeljena i potrošena sredstva

17

c) pregledom završnih godišnjih izvješća sukladno ugovoru

17

89,5

d) sastanci s udrugama, organizacija edukacija i sl.

13

68,4

e) pregledom polugodišnjih financijskih izvješća sukladno ugovoru

7

36,8

f) pregledom polugodišnjih programskih izvješća sukladno ugovoru

5

26,3

89,5

N u tablici označava broj natječaja, uz napomenu da je u tom pitanju bila otvorena mogućnost višestrukih odgovora

N u tablici označava broj natječaja, uz napomenu da je u tom pitanju bila otvorena mogućnost višestrukih odgovora

171


IV.

Objedinjeni prikaz iznosa financijskih potpora iz proračuna županija, gradova i općina


U ovom dijelu izvješća nalaze se zbirni podaci o dodijeljenim bespovratnim sredstvima organizacijama civilnoga društva s regionalne i lokalne razine. Prikupljeni su i detaljno obrađeni podaci za svih dvadeset županija i Grad Zagreb, za sve gradove – središta županija, potom zbirni financijski podaci za 121 grad (od ukupno 126 gradova u Republici Hrvatskoj), kao i zbirni financijski podaci za 334 općine (od njih ukupno 429). Samo jedan grad i 13 općina izvijestili su da u 2010. godini organizacijama civilnoga društva nisu davali nikakav oblik potpore. Ostali gradovi i općine nisu se odazvali opetovanim pozivima za dostavu podataka.


Objedinjeni prikaz iznosa financijskih potpora iz proračuna županija, gradova i općina Tablica 278. Objedinjeni prikaz iznosa financijskih potpora dodijeljenih za projekte i programe organizacija civilnog društva iz proračuna županija, gradova i općina u 2009. godini

ŽUPANIJA BJELOVARSKOBILOGORSKA ŽUPANIJA                            

OPĆINA

Iznos iz općinskog proračuna

GRAD

Berek

176.341,15

Dežanovac

277.028,00

Đulovac

100.000,00

Hercegovac

269.700,00

Ivanska

403.176,00

Kapela

30.115,00

Končanica

613.389,00

Nova Rača

418.364,00

Rovišće

Severin

116.000,00

Iznos iz gradskog proračuna

Bjelovar

6.858.890,00

Čazma

1.885.535,00

Daruvar

1.516.726,00

Iznos iz županijskog proračuna

2.505.836,04 Sirač Šandrovac Štefanje

172.163,00

Garešnica

2.088.000,00

Grubišno Polje

1.469.446,96

62.800,00

Velika Pisanica

297.600,00

Velika Trnovitica

314.860,19

Veliki Grđevac

289.047,00

Veliko Trojstvo

533.840,00

Zrinski Topolovac UKUPNO

4.074.423,34

13.818.597,96

20.398.857,34

175


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

ŽUPANIJA BRODSKOPOSAVSKA ŽUPANIJA                                            

OPĆINA

230.900,00

Brodski Stupnik

187.500,00

Bukovlje

124.401,00

Cernik

841.162,64

Davor

539.700,00

Donji Andrijevci

466.844,70

Dragalić

144.000,00

Garčin

754.000,00

Gornja Vrba

479.295,00

Gornji Bogićevci

266.429,39

Gundinci

507.316,72

Klakar

300.637,00

Nova Kapela

644.252,00

Okučani

365.344,00 867.050,00

Podcrkavlje

517.182,79

Rešetari

688.658,91 351.600,00

Slavonski Šamac

195.500,00

Stara Gradiška

Staro Petr. Selo

389.541,00

Velika Kopanica

612.558,27

Vrpolje UKUPNO

Dubrovačko Primorje

976.995,28

184.000,00

Lastovo

238.099,00

Lumbarda

Mljet

Orebić

Pojezerje

Slivno

Smokvica

151.606,88

Ston

919.960,00

Zažablje Župa Dubrovačka

8.568.384,00

Dubrovnik

24.062.168,59

13.546.052,00

2.165.264,00

Kula Norinska

Vela Luka

5.488.884,00

961.435,00

698.108,00

Trpanj

176

Slavonski Brod

Blato

Konavle

3.079.500,00

3.987.586,65

11.506.197,94

Janjina

Iznos iz županijskog proračuna

1.070.889,52

Sikirevci

Vrbje

Nova Gradiška

Iznos iz gradskog proračuna

Oriovac

Sibinj

UKUPNO

GRAD

Bebrina

Oprisavci

DUBROVAČKONERETVANSKA ŽUPANIJA                          

Iznos iz općinskog proračuna

Korčula

612.499,75 660.895,00

Metković

Opuzen

3.775.667,85

615.000,00

984.613,50

Ploče

1.462.325,00

6.305.592,00 12.624.238,66

20.011.544,60

33.296.678,26


IV. Objedinjeni prikaz iznosa financijskih potpora iz proračuna županija, gradova i općina

ŽUPANIJA ISTARSKA ŽUPANIJA                                                        

OPĆINA Bale

GRAD

377.000,00

Brtonigla

592.897,05

Fažana

1.301.900,00 816.585,00

Gračišće

157.277,00

Grožnjan

365.044,00

Kanfanar

823.082,09

Karojba

71.085,24

Kaštelir

0

Ližnjan

Lupoglav

0

Marčana

1.985.972,00

Medulin

2.724.000,00

Motovun

177.500,00

Oprtalj

255.192,91

Pićan

Raša

779.253,50

Sveti Lovreč Sv. Petar u Šumi Svetvinčenat

Buje

2.356.106,00

Buzet

1.960.014,40

Labin

2.997.800,00

Novigrad (Istra)

1.742.863,00

Pazin

1.352.298,66

2.687.159,00

Lanišće

Sveta Nedelja

Iznos iz županijskog proračuna

0

Funtana

Kršan

Iznos iz gradskog proračuna

Barban

Cerovlje

UKUPNO

Iznos iz općinskog proračuna

4.470.656,49 Poreč

13.955.306,00

Pula

13.369.687,00

1.319.933,00 155.338,00

Rovinj

3.039.956,45

Umag

4.878.366,10

Vodnjan

2.419.200,00

Tar-Vabriga

600.249,87

Tinjan

164.907,00

Višnjan

Vižinada

Vrsar

Žminj

964.376,02 16.318.751,68

48.071.597,61

68.861.005,78

177


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

ŽUPANIJA KARLOVAČKA ŽUPANIJA                            

OPĆINA

0

Bosiljevo

156.500,00

Cetingrad

438.526,00

Draganić

334.026,88

Generalski Stol

272.000,00

Josipdol

557.815,49

Kamanje

112.924,61

Krnjak

85.860,00

Lasinja

245.600,00

Netretić

311.310,89

Rakovica

Saborsko

28.500,00

Tounj

140.028,00

Vojnić

401.173,00

1.104.363,00

Karlovac

9.086.867,50

Ogulin

5.957.439,98

Ozalj

862.675,51

Slunj

1.483.755,83

Drnje

208.593,13

Đelekovec

215.776,72

Ferdinandovac

333.178,12

Gola

317.500,00

Gornja Rijeka

134.000,00

Hlebine Kalinovac Kalnik

18.495.101,82

Đurđevac

1.326.864,18

Križevci

2.730.392,60

27.158.714,79

90.536,50 1.031.800,00 156.100,00

Kloštar Podravski

Koprivnički Bregi

197.500,00

Koprivnički Ivanec

748.000,00

Legrad

188.662,68

Molve

1.906.300,00

Novigrad Podravski

298.800,00

Novo Virje

251.698,76

Peteranec

314.900,00

Podravske Sesvete

860.000,00

Sokolovac

235.428,00

Sveti Ivan Žabno

314.011,26

Sveti Petar Orehovovec

137.200,00

Virje

4.041.839,73

149.500,00 4.621.773,24

Rasinja

178

Duga Resa

Iznos iz županijskog proračuna

1.310.761,41 77.246,96

Žakanje

Iznos iz gradskog proračuna

Ribnik

UKUPNO

UKUPNO

GRAD

Barilović

Plaški

KOPRIVNIČKOKRIŽEVAČKA ŽUPANIJA                                    

Iznos iz općinskog proračuna

Koprivnica

2.302.831,38

11.772.407,14

698.836,73 8.638.821,90

15.829.663,92

26.771.317,20


IV. Objedinjeni prikaz iznosa financijskih potpora iz proračuna županija, gradova i općina

ŽUPANIJA KRAPINSKOZAGORSKA ŽUPANIJA                                          

OPĆINA Bedekovčina

Desinić

174.500,00

Đurmanec

551.000,00

Gornja Stubica

384.588,19

Hrašćina

102.000,00

Hum na Sutli

790.453,80

Jesenje

270.000,00

Konjšćina

419.492,57

Kraljevec na Sutli

Krapinske Toplice

1.030.331,93

Kumrovec

245.326,00

Lobor

117.849,49

Mače

274.199,44

Novi Golubovec Petrovsko Radoboj

Donja Stubica

648.318,70

Klanjec

0

Krapina

1.963.550,00

4.258.990,61 Oroslavje

558.624,25

Pregrada

645.482,00

217.120,98 155.530,19   231.521,40

Sv. Križ Začretje

838.147,69

Tuhelj

341.450,00

Veliko Trgovišće

971.590,00

Zagorska Sela

219.553,00

Zlatar Bistrica

594.497,02

Zabok

2.495.852,00

Zlatar

277.253,00

9.889.381,70 Brinje Donji Lapac

655.975,25 25.000,00

Karlobag

1.276.288,49

Lovinac

1.124.680,59

Perušić

Plitvička Jezera Udbina Vrhovine

Iznos iz županijskog proračuna

Stubičke Toplice

UKUPNO

Iznos iz gradskog proračuna

1.359.500,00 600.730,00

Mihovljan

UKUPNO

GRAD

Budinščina

Marija Bistrica

LIČKOSENJSKA ŽUPANIJA        

Iznos iz općinskog proračuna

1.197.914,00 117.500,00 75.026,45 4.472.384,78

6.589.079,95 Gospić

3.154.529,78

Novalja

1.738.827,00

20.737.452,26

2.147.600,00 Otočac

Senj

2.269.000,00

501.819,00 7.664.175,78

14.284.160,56

179


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

ŽUPANIJA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA                                      

OPĆINA

Iznos iz općinskog proračuna

Belica

252.066,28

Dekanovec

111.601,54

Domašinec

337.377,00

Donja Dubrava

218.968,00

Donji Kraljevec

560.244,85

Donji Vidovec

185.319,43

Goričan

754.000,00

Gornji Mihaljevec

GRAD

Iznos iz gradskog proračuna

Čakovec

4.455.992,33

Mursko Središće

630.949,44

Prelog

927.256,19

Iznos iz županijskog proračuna

56.672,36

Kotoriba

323.964,00

Mala Subotica

562.500,00

Nedelišće

2.381.822,00

Orehovica

138.710,31

Podturen

495.671,94

1.771.185,37

Pribislavec Selnica Strahoninec Sveta Marija

469.069,00

Sv. Juraj na Bregu

480.200,00

Sv. Martin na Muri

576.798,94

Šenkovec

351.600,00

Štrigova Vratišinec UKUPNO

180

190.205,00 8.446.790,65

6.014.197,96

16.232.173,98


IV. Objedinjeni prikaz iznosa financijskih potpora iz proračuna županija, gradova i općina

ŽUPANIJA OSJEČKOBARANJSKA ŽUPANIJA                                                              

OPĆINA Antunovac Bilje

830.337,59

Čepin

2.158.094,44

Darda

1.065.589,00 0 208.566,13

Đurđenovac

558.396,44 407.320,00

Feričanci

648.811,00

Gorjani

131.587,50

Jagodnjak

523.242,00

Knež. Vinogradi

940.297,84

Koška

500.500,00

Magadenovac

381.000,00

Marijanci

287.245,96

Petlovac

582.369,11

Petrijevci

497.669,90

Podgorač

22.850,00

Podr. Moslavina

217.027,94

Popovac

476.540,00

Punitovci

335.944,40

Satnica Đakov.

566.000,00

Semeljci

494.407,00

Strizivojna

133.992,16 101.107,74

Viljevo

500.276,00

Vladislavci

101.999,57

Vuka

161.350,00

UKUPNO

Belišće

1.835.744,91

Donji Miholjac

2.323.955,25

Đakovo

3.875.458,64

Našice

3.348.600,66

Osijek

19.526.762,50

Valpovo

18.834.519,92 Brestovac

7.195.569,98

Trnava Viškovci

2.743.048,00

2.570.360,20

Ernestinovo

Šodolovci

Beli Manastir

97.550,00

Drenje

Levanjska Varoš

Iznos iz županijskog proračuna

2.453.128,00

Čeminac

Erdut

Iznos iz gradskog proračuna

351.000,00

529.960,00

Draž

UKUPNO

GRAD

Bizovac

Donja Motičina

POŽEŠKOSLAVONSKA ŽUPANIJA  

Iznos iz općinskog proračuna

521.799,83

Čaglin

98.880,00

Jakšić

470.520,48

Kaptol

31.500,00

Velika

1.122.700,31

1.569.180,26

35.222.750,22 Kutjevo

61.252.840,12

16.000,00

Lipik

1.728.701,62

Pakrac

2.297.704,59

Pleternica

1.487.684,00

Požega

6.554.882,30 12.084.972,51

1.053.134,77

14.260.807,59

181


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

ŽUPANIJA PRIMORSKOGORANSKA ŽUPANIJA                                    

OPĆINA Baška Brod Moravice Čavle Dobrinj

432.857,53 3.515.619,00 621.591,86

Bakar Cres Crikvenica

Iznos iz županijskog proračuna

1.125.494,00 3.762.779,24

Čabar

1.117.486,00

Jelenje

Delnice

1.641.000,00

Kastav

2.522.100,00

Klana

890.369,93

Kostrena

636.500,00

Lokve

467.910,63

Lopar

Matulji

1.802.828,00 3.002.732,49

Mošćenička Draga

353.435,51

Mrkopalj

987.931,80

Omišalj

1.962.588,33

Punat

386.433,57

Ravna Gora

874.168,29

Skrad

559.224,32

Vinodolska općina Viškovo Vrbnik UKUPNO

61.000,00

Kraljevica Krk

2.388.112,37 12.836.915,57 2.824.343,00

Novi Vinodolski

3.090.500,00

Opatija

6.950.697,00

Rab

1.918.096,61

Rijeka

31.179.568,99

3.111.785,00 90.486,49

Donji Kukuruzari

144.800,00

Dvor

539.700,00

Gvozd

471.478,00

Hrvatska Dubica

202.200,00

Jasenovac

904.906,00

Lekenik

830.008,00

Lipovljani

465.950,00

Majur

184.114,67

Martinska Ves

385.649,00

Vrbovsko

1.664.629,08 61.146.469,29

Glina

Hrvatska Kostajnica

94.791.892,60

1.338.254,89

395.185,60

Kutina

1.323.000,00

Novska

4.307.183,13

Petrinja

2.611.500,00

Sisak

2.355.398,63

1.952.825,87

Sunja

493.118,00

Topusko

493.920,00

Velika Ludina

961.663,00

Mali Lošinj

20.808.507,74

Popovača

182

1.051.044,99

Iznos iz gradskog proračuna

Malinska Dubašnica

UKUPNO

GRAD

Fužine

Lovran

SISAČKOMOSLAVAČKA ŽUPANIJA                  

Iznos iz općinskog proračuna

5.115.843,67

12.330.522,25

19.399.191,79


IV. Objedinjeni prikaz iznosa financijskih potpora iz proračuna županija, gradova i općina

ŽUPANIJA SPLITSKODALMATINSKA ŽUPANIJA                                                                      

OPĆINA

GRAD

Baška Voda

Bol

Iznos iz gradskog proračuna

Iznos iz županijskog proračuna

Hvar

2.549.836,00

Imotski

3.336.000,00

Kaštela

7.467.721,21

Gradac

760.368,00

Komiža

241.657,73

Hrvace

1.427.798,00

Brela

567.026,00

Cista Provo

274.780,00

Dicmo

1.111.035,00

Dugi Rat

1.613.851,00

Dugopolje

Jelsa Klis

Lokvičići

Lovreć

542.000,00

Marina

100.549,56

Muć Nerežišća Okrug Otok

796.000,00

833.701,86

Podstrana

780.974,00

Proložac

Pučišća

169.032,00

Runovići

529.800,00

Seget

Selca

Sućuraj

0

Sutivan

Tučepi Zadvarje

Sinj

7.896.731,14

Solin

6.278.963,54

Split

4.557.673,38

Stari Grad

10.158.232,16

21.000,00

Primorski Dolac

Šolta

4.575.237,86

Podgora

Šestanovac

Omiš

48.000,00

Prgomet

3.190.000,00

Podbablje

Postira

Makarska

2.145.500,00

Lećevica

Milna

UKUPNO

Iznos iz općinskog proračuna

192.745,67 1.591.684,00 694.500,00 0

Zagvozd

228.615,00

Zmijavci

0,00 14.428.960,09

Supetar

1.512.873,00

Trilj

1.621.000,00

Trogir

3.256.642,42

Vis

Vrgorac

Vrlika

327.809,69

3.053.018,51

805.500,00 50.670.664,48

75.257.856,73

183


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

ŽUPANIJA ŠIBENSKOKNINSKA ŽUPANIJA                      

OPĆINA Bilice

Civljane

34.373,00

Ervenik

406.208,00

Murter-Kornati

662.951,00

Rogoznica

0

Ružić

180.000,00

Tisno

1.149.611,42

Tribunj

216.000,00

Unešić

Drniš

1.310.860,00

Knin

2.157.000,00

Skradin

522.500,00

Šibenik

6.599.000,00

Vodice

2.699.800,00

3.447.677,29 Bednja

501.711,94

Beretinec

127.000,00

Breznica

Breznički Hum

0

Cestica Donja Voća Gornji Kneginec

3.984.100,00

13.289.160,00

Ivanec

2.090.309,41

Lepoglava

2.834.677,54

Ludbreg

6.225.352,13

Novi Marof

1.680.573,00

20.720.937,29

1.020.470,45 140.834,00 1.205.020,77

Jalžabet

195.000,00

Klenovnik

329.597,45

Ljubeščica

477.000,46

Mali Bukovec

126.895,76

Martijanec

242.400,00

Maruševec

816.290,50

Petrijanec

Sračinec

Sveti Đurđ

356.641,89

Sveti Ilija

283.936,54

Trnovec Bartolov.

Iznos iz županijskog proračuna

516.488,87

Promina

UKUPNO

184

28.100,00

Kistanje

Primošten

Iznos iz gradskog proračuna

41.095,00 212.850,00

Pirovac

UKUPNO

GRAD

Biskupija

Kijevo

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA                                      

Iznos iz općinskog proračuna

1.376.000,00

Veliki Bukovec

Vidovec

0

Vinica

Visoko

7.198.799,76

Varaždinske Toplice

Varaždin

2.086.975,75

601.611,15

1.282.000,00

14.714.523,23

24.000.298,74


IV. Objedinjeni prikaz iznosa financijskih potpora iz proračuna županija, gradova i općina

ŽUPANIJA VIROVITIČKOPODRAVSKA ŽUPANIJA                  

OPĆINA

401.293,00

Čačinci

637.788,00

Čađavica

267.070,00

Gradina

455.218,25

Lukač

337.000,00

Mikleuš

152.119,00

Nova Bukovica

191.845,51

Sopje

Orahovica

Slatina

520.091,04 236.152,09

Voćin

791.145,30

Zdenci

214.872,99

Virovitica

5.401.668,62 Andrijaševci

863.034,13

Babina Greda

354.888,00

Bogdanovci

354.785,19

Borovo

541.800,00

745.423,00

Drenovci

234.681,04

Gradište

467.300,00

Gunja

261.926,97

Ivankovo

636.988,00

Jarmina

311.276,97

Lovas

333.580,02

Markušica

Negoslavci

159.000,00

Nuštar Privlaka Stari Jankovci Stari Mikanovci

1.145.739,00

785.512,84

1.004.836,25

2.242.884,00

4.174.135,84

Ilok

683.443,98

Otok

822.671,80

10.580.640,71

Cerna

Nijemci

Iznos iz županijskog proračuna

Špišić Bukovica

Bošnjaci

Iznos iz gradskog proračuna

1.197.073,44

Suhopolje

UKUPNO

UKUPNO

GRAD

Crnac

Pitomača

VUKOVARSKOSRIJEMSKA ŽUPANIJA                                            

Iznos iz općinskog proračuna

Vinkovci

6.342.352,25

Vukovar

5.495.350,00

Županja

2.624.730,52

3.451.220,09

470.000,00   1.251.117,23  

Štitar

125.372,00

Tompojevci

283.629,77

Tordinci

730.500,00

Tovarnik

799.391,00

Trpinja

1.048.500,00

Vođinci

350.070,92

Vrbanja

10.323.264,24

15.968.548,55

29.743.032,88

185


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

ŽUPANIJA ZADARSKA ŽUPANIJA                                                  

OPĆINA Bibinje

Iznos iz općinskog proračuna

GRAD

Gračac

Kali

Iznos iz županijskog proračuna

671.140,00

Galovac

Jasenice

Iznos iz gradskog proračuna

Benkovac

1.241.793,38

Biograd

2.183.017,05

Nin

2.157.000,00

207.000,00

Kolan

92.936,90

Kukljica

77.244,94

Lišane Ostrovičke

67.538,00

Novigrad

Pakoštane

Pašman

Polača

0

Poličnik

870.409,00

Posedarje

603.695,00 3.892.075,29

Povljana

Preko

Obrovac

Privlaka

516.245,00

Ražanac

Sali

UKUPNO

186

757.600,00

149.673,48

Stankovci

Starigrad

380.050,00

Sukošan

Sveti Filip i Jakov

838.812,80

Škabrnja

454.259,00

Tkon

Vir

Vrsi

Zemunik Donji

4.929.004,12

Pag

Zadar

20.805.352,00

27.144.762,43

35.965.841,84


IV. Objedinjeni prikaz iznosa financijskih potpora iz proračuna županija, gradova i općina

ŽUPANIJA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA                                            

OPĆINA Bedenica Bistra Brckovljani

Iznos iz općinskog proračuna

GRAD

1.190.674,13

Dubrava

451.500,00

Dubravica

257.372,50

Farkaševac

147.969,81

Gradec

274.815,03

Jakovlje

465.269,93

Klinča Sela

1.189.250,72

Kloštar Ivanić

1.199.700,00

Krašić

425.306,00

Kravarsko

108.800,00 1.992.189,00 52.200,00

Marija Gorica

324.487,40

Orle

105.000,00

Pisarovina Pokupsko

1.415.632,10

Pušća

Rakovec

98.280,23

Rugvica

0

Stupnik

2.480.500,00

UKUPNO

4.834.050,00

Ivanić Grad

Jastrebarsko

4.617.190,00

Samobor

6.880.913,00

Sveta Nedelja

Sveti Ivan Zelina

Velika Gorica

10.855.783,83

2.639.746,00

13.640.314,00

241.900,00

Preseka

Žumberak

Dugo Selo

506.179,00 1.143.595,00

Luka

Iznos iz županijskog proračuna

304.795,00

Brdovec

Križ

Iznos iz gradskog proračuna

Vrbovec

4.422.858,25

Zaprešić

9.302.699,00

107.374,00 14.482.789,85

46.337.770,25

71.676.343,93

GRAD ZAGREB

262.439.238,11

UKUPNO

186.686.499,50

438.146.622,65

347.058.328,94

SVEUKUPNO:

971.891.451,09

187


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

Tablica 279. Prikaz broja stanovnika, broja registriranih udruga i ukupnih iznosa financijske potpore po županijama Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.

ŽUPANIJA

Broj registriranih udruga, rujan 2011.

Ukupni iznos financijske potpore udrugama dodijeljen u 2010. iz proračuna županije, gradova i općina

GRAD ZAGREB

792.875

9.091

10.088

262.439.238,11

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

296.123

3.268

3.479

94.791.892,60

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

455.242

3.665

4.000

75.257.856,73

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

317.642

2.364

2.580

71.676.343,93

ISTARSKA ŽUPANIJA

208.440

2.214

2.430

68.861.005,78

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

304.899

3.088

3.344

61.252.840,12

ZADARSKA ŽUPANIJA

170.398

1.230

1.342

35.965.841,84

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

122.783

1.566

1.678

33.296.678,26

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

180.117

1.538

1.660

29.743.032,88

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

128.749

1.189

1.258

27.158.714,79

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

115.582

1.095

1.110

26.771.317,20

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

158.559

1.239

1.346

24.062.168,59

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

176.046

1.496

1.591

24.000.298,74

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

133.064

1.057

1.110

20.737.452,26

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

109.320

1.038

1.123

20.720.937,29

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

119.743

1.195

1.266

20.398.857,34

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

172.977

1.575

1.665

19.399.191,79

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

114.414

1.007

1.077

16.232.173,98

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

51.022

502

533

14.284.160,56

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

78.031

702

756

14.260.807,59

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

84.586

806

853

10.580.640,71

4.290.612

40.925

44.289

971.891.451,09

SVEUKUPNO

188

Broj registriranih udruga, lipanj 2010.


Dodatak Popis projekata udruga u 2010. godini financiranih iz drĹžavnog proraÄ?una


U ovom dijelu Izvješća donosimo popis svih 5.125 projekata financiranih iz državnog proračuna u 2010. godini, s podacima o davatelju financijskih sredstava i nazivu natječaja, nazivu organizacije civilnoga društva, nazivu projekta ili programa, voditelju projekta ili programa te dodijeljenom iznosu. Popis je napravljen na temelju obrasca Detaljnog izvješća o dodijeljenim financijskim potporama projektima i programima organizacija civilnoga društva u 2010. godini, u kojem postoji čitav niz izuzetno vrijednih podataka o područjima, korisnicima i aktivnostima financiranih projekata i programa, a koji zbog preglednosti nisu mogli biti uvršteni u ovaj pregled. Pregled također služi kao podloga za ažuriranje baze podataka o financiranim projektima i programima organizacija civilnoga društva, koja se nalazi na mrežnim stranicama Ureda za udruge (www.uzuvrh.hr). U spomenutoj bazi mogu se pronaći podaci o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva iz domaćih, ali i međunarodnih javnih izvora (državni proračun, proračuni tijela lokalne i područne samouprave, EU izvori) te ponekih domaćih privatnih izvora (korporativna filantropija).


Popis projekata udruga u 2010. godini financiranih iz državnog proračuna REDNI BROJ

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA Javne potrebe u športu na državnoj razini

Hrvatski olimpijski odbor

Poticanje i promicanje športa u Republici Hrvatskoj, ostvarenje mjera za razvoj i unapređenje športa, skrb o vrhunskim športašima, usklađivanje aktivnosti i djelovanja nacionalnih športskih saveza te športskih zajednica u ukupnom razvoju športa

101.469.123,00

Hrvatski školski športski savez

Poticanje i promicanje športa djece i mladeži u osnovnim i srednjim školama, organizacija završnice državnog prvenstva školskih športskih društava

8.626.329,00

Hrvatski športski savez gluhih

Poticanje i promicanje športa gluhih, utvrđivanje kategorija športaša, sustava, uvjeta i organizacije športskih natjecanja gluhih u skladu s pravilima športa i normama međunarodnih športskih udruženja gluhih

1.795.141,00

4

Hrvatski paraolimpijski odbor

Poticanje i promicanje športa osoba s invaliditetom, utvrđivanje kategorija športaša, sustava, uvjeta i organizacije športskih natjecanja osoba s invaliditetom u skladu s pravilima športa i normama međunarodnih športskih udruženja osoba s invaliditetom

7.334.473,00

5

Hrvatski sveučilišni sportski savez

Poticanje i promicanje športa na sveučilištima i veleučilištima, skrb o programima studentskih športskih udruga

1

2

3

655.000,00 UKUPNO:

119.880.066,00

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA Natječaj za financijske potpore projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2010./2011. 1

Ženska udruga “Izvor”

Obrazovanje za rodnu jednakost

Mirjana Herceg

45.000,00

2

Udruga žena Romkinja Romsko srce

Različiti/e, ravnopravni/e, a jednaki/e

Nadica Balog

30.000,00

3

Udruga slijepih Nova Gradiška

Nema razlike!

Ivana Maljić

30.000,00

4

Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Koprivnica

Dodir

Ksenija Vukić

35.000,00

5

Gradski plivački klub Međimurje Čakovec

Prozor u budućnost

Tomislav Horvat

55.000,00

6

Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Međimurske županije

Hoću - mogu -želim

Mirjana Jocić

55.000,00

7

Udruga za djecu i mlade s poteškoćama u razvoju”Zvono”

Festival “Zvoni Zvono” alternativnih oblika rehabilitacije i škola volontiranja

Mira Anić

30.000,00

8

Udruga Poljski cvijet

Cvijet u kamenu

Vesna Boras

30.000,00

9

Udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka

Radionice u udruzi

Miljenko Mišljenović

45.000,00

10

Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet

Komunikacijom za bolja ljudska prava

Mira Katalenić

65.000,00

11

Udruga roditelja za djecu najteže tjelesne invalide i djecu sa posebnim potrebama ANĐELI

“ŽELIM I MOGU VIŠE” obrazovno-psihološka pomoć s ciljem poticanja razvoja i kreativnih sposobnosti

Dijana Aničić

55.000,00

12

Udruga roditelja djece i osoba s invaliditetom “Mali princ”

Socijalna integracija i osposobljavanje djece s teškoćama u razvoju i mladih s invaliditetom za samostalniji život i rad “Prijatelji u igri i učenju”

Danijela Fijala

55.000,00

13

Krila terapijsko jahanje za osobe s invaliditetom

Osmijeh u sedlu

Jelena Krmpotić

55.000,00

191


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

192

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

REDNI BROJ

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

14

Centar za organiziranje rehabilitacije i edukacije

Socijalizacija djece s cerebralnom paralizom

Maria Tomić Preiner

45.000,00

15

Udruga za promicanje istih mogućnosti

Edukativna predstava ‘’BITI DRUKČIJI’’

Zvjezdana Bubnjar

30.000,00

16

Udruga za promicanje inkluzije

Mlade žene s intelektualnim teškoćama i razumijevanje nasilja

Irena Petričević

30.000,00

17

Carpe Diem udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih

Jednaki, slični, različiti

Aleksandra Podrebarac

35.000,00

18

Izvor - Udruga za psihosocijalnu podršku

Život može biti lijep

Mirjana Cvitak

45.000,00

19

Udruga za zaštitu zdravlja žena

Mladi za mlade

Ana StavljenićRukavina

20.000,00

20

Platonovo društvo

Projekt Stohrenschule: Odgoj za toleranciju i nenasilje metodom filozofiranja s djecom i mladima

Marie-Élise Zovko

20.000,00

21

Drava dokumentacijski centar

Nek’ nas Drava spoji - Zdravi na Dravi

Zlatko Moškon

35.000,00

22

Društvo multiple skleroze Krapinsko zagorske županije

Znanje je spas u nevolji

Nada Smrekar

20.000,00

23

Vukovarski institut za mirovna istraživanja i obrazovanje

Protiv nasilja zajedno

Gordana Bujišić

55.000,00

24

Udruga za pomoć djeci i mladeži”Osmijeh”

Prevencija zlostavljanja djece i vršnjačkog nasilja u školi

Jelena Čugalj

25.000,00

25

Udruga Zora

365 dana aktivizma protiv rodno uvjetovanog nasilja

Marina Kolar

45.000,00

26

Udruga osoba s invaliditetom Našice

Integracija djece s teškoćama u razvoju u redovni školski program

Mladen Došen

20.000,00

27

Udruga za rad s mladima “Breza”

Moj brand - biti friend!

Suzana Vargović

25.000,00

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

28

Udruga Terra

Vrijeme za razgovor

Ivona Maričić

45.000,00

29

Liga za prevenciju ovisnosti

Edukatori

Esmeralda Sunko

35.000,00

30

Uragan-škola realnog jujitsua

Ljetni edukacijski kamp 2010. “Sprečavanje nasilja među djecom i mladima”

Hrvoje Znaor

20.000,00

31

Udruga Hrvatski identitet

Forenzične metode u sprečavanju internetskog nasilja među i nad djecom i mladima

Šimun Anđelinović

30.000,00

32

HELP - Udruga za pomoć mladima

Budi fin - budi IN

Nevenka Mardešić

55.000,00

33

Studio razvojnih inicijativa

Stripom reci “NE!” nasilju i predrasudama

Ivan Medić

20.000,00

34

SVIMA - udruga za razvoj organizacija civilnog društva i civilnih inicijativa

ZDRAVO JE PRAVO – prevencija ovisnosti na otoku Visu

Zorica Karakaš

30.000,00

35

Udruga ZvoniMir

Snažnim partnerstvom do uspješne prevencije

Zvjezdana Bajić-Zeljak

45.000,00

36

Udruga mladih “Mladi u Europskoj uniji”

Spriječimo nasilje na Internetu

Martin Mrša

25.000,00

37

Ženska soba - Centar za seksualna prava

Rodnom ravnopravnošću protiv seksualnog nasilja

Maja Mamula

45.000,00

38

Udruženje “Djeca prva”

Rani odgoj za civilno društvo

Sanja Orešković Vrbanec

35.000,00

39

Centar za mladež Zaprešić

Prevencija neprihvatljivog ponašanja darovite djece predškolske i rane školske dobi

Kristina Kulaš

35.000,00

40

Udruga za pružanje psiho- socijalne i pedagoške pomoći djeci i mladima sa smetnjama i poremećajem u ponašanju

Prevencija nasilja među djecom - PRESTANI!

Sonja Jarebica

35.000,00

41

DIM - Udruga za građansko obrazovanje i društveni razvoj

“KORUPCIJA - I tvoje NE je važno!”

Martina Stažnik

45.000,00

42

B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran.

Slušam, čujem, razumijem

Jelena Host

25.000,00

43

Društvo za psihološku pomoć

Psihosocijalni tretman maloljetnih počinitelja nasilja

Jelena Mustapić

35.000,00


DODATAK: Popis financiranih projekata udruga u 2010. godini

REDNI BROJ

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

44

Hrabri telefon - telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu

Dječja kuća Borovje - prevencija u lokalnoj zajednici

Gordana Buljan Flander

55.000,00

45

UDD - Udruga za demokratsko društvo

Protiv korupcije

Berto Šalaj

45.000,00

46

Centar za mirovne studije

Trening za trenere: Jačanje kapaciteta edukatora/ica za mirovni rad s mladima

Iva Zenzerović Šloser

20.000,00

47

Uzmah

Međunarodna ljetna škola UZMAH

Nina Šincek

30.000,00

48

“AKTIVA” Udruga za zaštitu od spolno prenosivih bolesti,prevenciju nasilja i ovisnosti među mladima

Znanje je užitak

Dubravko Lepušić

30.000,00

49

Centar za nestalu i zlostavljanju djecu

SINI - Edukativna kampanja ‘’ Sigurni na internetu ‘’

Ljudevit Ostoić

55.000,00

50

Udruga za sport i rekreaciju SPORTSKE IGRE MLADIH

Bistra Sportske igre mladih 2010.

Slaven Marić

25.000,00

51

Športsko društvo Hrvatska škola Outward Bound

Prevencija društveno neprihvatljivog ponašanja, resocijalizacija i rad s mladima posebnih potreba odgojno-obrazovnim metodama sustava Outward Bound™

Vladimir Mesarić

55.000,00

52

Udruga roditelja “Korak po korak”

Prevencija seksualnog zlostavljanja djece primjenom CAP programa - doprinos kampanji Vijeća Europe za zaustavljanje seksualnog zlostavljanja djece

Gorana Hitrec

40.000,00

53

Psihološki centar Tesa

Ruka podrške

Tanja Dejanović Šagadin

55.000,00

54

Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje

Bolje spriječiti nego liječiti”

Nataša Bijelić

45.000,00

55

Hrvatska udruga liječenih i oboljelih od hepatitisa “Hepatos”

Prevencija ovisnosti - Zabavljam se i učim

Tatjana Reić

45.000,00

56

Forum za slobodu odgoja

Škole medijacije – središnja mjesta nenasilnog rješavanja sukoba među mladima

Eli Pijaca

35.000,00

57

Udruga Roma Međimurja

Integracija romske djece u obrazovni sustav Republike Hrvatske

Josip Balog ml.

40.000,00

58

Novi svijet, udruga za brigu o djeci i mladima

Bonaca

Vanja Komljenović

25.000,00

59

Rehabilitacijski centar za stres i traumu

Prevencija nasilja u Područjima od posebne državne skrbi ( Općina Dvor)

Zdenka Pantić

30.000,00

60

Mirovna grupa mladih Dunav

Djeca ZA prava, nenasilje i mir

Siniša Stanivuk

30.000,00

61

Otvorena medijska grupacija

Upoznajmo se

Anita Juka

45.000,00

62

Udruga Plavi telefon

Mentori u zajednici

Miroslav Vučenović

35.000,00

63

Udruga PET+ (Priroda, Energija, Transformacija + slobodan izbor svakog pojedinca)

Zdravi eko život

Jelena Balabanić Mavrović

35.000,00

64

Centar za neohumanističke studije

Moja prva knjiga (MPK)

Vanja Ivančica Kiseljak

55.000,00

65

Vijeće planinki i skauta Hrvatske

KALEIDOSKOP - Doprinos socijalnoj integraciji i unaprjeđenje kvalitete života i životnih vještina djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi

Bojana Bošnjak

35.000,00

66

Savez društava Naša djeca Hrvatske

Dječji forumi - prilog promicanju i ostvarivanju prava svakog djeteta

Aida Salihagić Kadić

45.000,00

67

DEŠA - Dubrovnik, humanitarna i mirotvorna organizacija

Nova znanja i vještine građana u lokalnoj zajednici – temelj budućnosti RH u EU

Jany Hansal

55.000,00

68

Narodna glazba Vela Luka

Projekt izobrazbe mladih glazbara i opremanja orkestra

Ivo Žuvela

25.000,00

69

Centar za građanske inicijative Poreč

Pilot projekt “Znanjem do boljeg međusobnog razumjevanja”

Ana Bitoljanu

35.000,00

70

INFORMO – Udruga za poticanje zapošljavanja, stručnog usavršavanja i obrazovanja

Posao za mlade – Mladi za posao II

Andrea Debeljuh

20.000,00

193


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

REDNI BROJ

194

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

71

Udruga ‘’Centar mladih’’ Belišće

Droga? Ne, hvala!

Anita AndrašekMihaljević

20.000,00

72

Udruga “Ruke, ručice”, Omišalj

Projekt “KulArt”

Hana Gržetić

35.000,00

73

Udruga za prevenciju i pomoć u rješavanju problema ovisnosti “Novi put”

Znanjem i sportom protiv ovisnosti u školama Cetinskog kraja

Mirjana Živalj

55.000,00

74

Udruga za promicanje kvalitete življenja, osmišljavanje slobodnog vremena, kulturu i ekologiju Animi

„Mladi za Mlade“ - Transfer znanja i tehnologije

Ivana Eterović

45.000,00

75

Sto koluri Split, Hrvatska Udruga za psihosocijalno zdravlje

Dijete nije nevažan čovjek

Maja Pelicarić

55.000,00

76

Radio klub “Vidova gora”

Mi možemo sve

Ivan Pavišić

20.000,00

77

Centar za održivi razvoj

Budi poduzetan

Snježana Petrušić

30.000,00

78

Udruga za pomoć osobama sa mentalnom retardacijom Šibensko kninske županije „Kamenčići“

Asistencija u nastavi učenicima sa teškoćama u razvoju

Maja Trlaja

35.000,00

79

RESTART

KORAKOM KAMERE – Vidljivost potreba mladih s invaliditetom u medijima

Oliver Sertić

30.000,00

80

PRAGMA

“POMAK” (Prevencija ovisnosti kod mladih Krapinsko-zagorske, Varaždinske i Međimurske županije)

Nedjeljko Marković

55.000,00

81

Zlatni rez

BALTAZAR - znanstveno-popularne radio emisije iz prirodoslovlja i matematike

Marta Žuvić-Butorac

20.000,00

82

Volonterski centar - Osijek

Odgoj za volontiranje

Lejla Šehić Relić

30.000,00

83

Udruga profesionalnih glazbenika “DIapason”

Škola saksofona u Jaski

Tomislav Žužak

25.000,00

84

Hrvatski savez mandolinističkih orkestara

Mandolina za sve - besplatni tečaj mandoline

Antonela Rebić

30.000,00

85

Hrvatsko interdisciplinarno društvo

MOST

Josip Stepanić

45.000,00

86

Normala – udruga za promicanje nastave matematike

Matematika uz računalo - tečaj za nadarene učenike

Ela Rac Marinić Kragić

25.000,00

87

Centar za kreativni rad - Zagreb

Igrajmo se zajedno

Gordan Hosni

20.000,00

88

Hrvatski savez informatičara

Hrvatsko otvoreno natjecanje iz informatike

Ivo Šeparović

45.000,00

89

Udruga Maraton

Mjuzikl: STOP nasilju među djecom i mladima

Olja Dešić

25.000,00

90

Udruga roditelja Zajednica Susret Rijeka

Savjetovalište On line

Sanja Filipović

25.000,00

91

Hrvatski ferijalni i hostelski savez

Mala škola hostellinga

Dražen Gečević

25.000,00

92

Ćakula kroz život

Odrastanje bez nasilja - može i drugačije

Draženka Franjić

75.000,00

93

Društvo građana “Faust Vrančić”

Samoodgoj kao djelotvorna prevencija ovisnosti

Antonia Paić

45.000,00

94

Bjelovarska udruga za razvoj i zapošljavanje

PUT: poduzetništvo u turizmu

Tatjana Badrov

35.000,00

95

Udruga tjelesnih invalida Bjelovar

Educirani-integrirani!

Tomislav Novosel

45.000,00

96

Udruga za poticanje zdravog razvoja djece i mladih

Igrajmo se i učimo zajedno

Željka Vučinić

65.000,00

97

Europski dom Dubrovnik

Pokažimo našu baštinu našim gostima!

Adriana KremenjašDaničić

25.000,00

98

Centar za ranu intervenciju OKOLO na OKOLO

Moj posebni prijatelj

Dubravka Anka Veršić

25.000,00

99

Udruga za promicanje kreativnosti Merlin

Dječji centar ‘’Jutarnji cvijet ‘’ u Vodnjanu

Sanja Apostolovski

35.000,00

100

Udruga za promicanje stvaralaštva Art studio

Budimo prijatelji!

Igor Fabris

45.000,00

101

Udruga osoba s invaliditetom dječje i cerebralne paralize, distrofičara i osoba s tjelesnim invaliditetom grada Karlovca i Karlovačke županije

Učimo zajedno

Marica Poljančić

55.000,00


DODATAK: Popis financiranih projekata udruga u 2010. godini

REDNI BROJ

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

102

Domaći-udruga za kreativni razvoj

Budi aktivan, uključi se!

Vesna Vilus

20.000,00

103

Udruga invalida Križevci

Osposobljavanje osoba s invaliditetom za nova znanja i vještine

Mario Stančić

20.000,00

104

Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Đurđevac

Volim školu

Irena Kovačić

35.000,00

105

Društvo za pomoć mentalno retardiranim osobama Krapina

Učimo živjeti zajedno i kvalitetno

Nevenka Vodolšak - Pavić

35.000,00

106

Gospićki glazbeni festival

Gospić koncertna sezona 2010./2011.

Blanša Jovetić

20.000,00

107

Mladi informatičari Strahoninca

Škola mladih programera

Dejan Drabić

45.000,00

108

Autonomni centar

Jačanje kapaciteta učeničkih zadruga u Međimurskoj županiji

Teodor Petričević

30.000,00

109

Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom -Đakovo

Posebna glazbena škola

Zdenka Konjarik

55.000,00

110

“Mogu” - terapijsko, rekreativno i sportsko jahanje za osobe s posebnim potrebama

Pedagoško - preventivni program za djecu i mlade s ciljem sprječavanja nasilja

Mariana Koprivnjak

40.000,00

111

Radioamaterski klub klub “Nikola Tesla “ Donji Miholjac

Tehnologija i mladi

Igor Ovcin

35.000,00

112

Baranjski civilni centar

Spriječimo internetsko nasilje

Željana Laketa

35.000,00

113

Mirovna grupa Oaza Beli Manastir

Naučimo nešto zajedno

Vesna Nedić

25.000,00

114

Hrvatski institut za lokalnu samoupravu

U svoje ime

Irena Gluhak

55.000,00

115

Izviđački klub Javor

Izviđačkom igrom do znanja

Senka Majić

20.000,00

116

Udruga A.NA.NAS.

Komadić po komadić

Vedran Hajduk

45.000,00

117

Udruga Nemesis

Čičak Muzičak - glazbeno scenske radionice za nadarenu djecu

Sandra Polić Živković

20.000,00

118

Udruga za terapijsko jahanje “Pegaz” Rijeka

Učenje djece s ADHD-om pomoću konja

Mirjana Stojnović

35.000,00

119

Plavi svijet Institut za istraživanje i zaštitu mora

Lošinjska učionica o moru

Jelena Jovanović

30.000,00

120

Centar tehničke kulture Rijeka

“Mi znamo kako” razvoj poduzetničkih vještina i usvajanje novih tehnologija s naglaskom na socijalizaciju i senzibilizaciju mladih, uklanjanje barijera i razvoj komunikacije i tolerancije

Olivera Stanić

45.000,00

121

Centar za zdravo odrastanje IDEM i ja

Medijska učionica aktivnog građanstva

Bojana Genov

35.000,00

122

Kulturno umjetničko društvo “Ivančice” Kutina

8. festival dječjeg folklora Hrvatske

Kata Tomac

25.000,00

123

Hrvatska udruga konzultanata lokalne i područne (regionalne) samouprave

Europska unija - što je to?

Petra Vidas

25.000,00

124

Udruga Savjetovalište Lanterna

Pomoć u školi djeci s poremećajem u ponašanju

Ivona Vučić

35.000,00

125

Splitska udruga za osobe s disleksijom

Čitanje je gotovo kao disanje

Meri Butirić

55.000,00

126

Udruga MOST

Posebni odgojni postupak

Amalija Hrepić

40.000,00

127

Foto klub Fotoakademija Split

Mala škola fotografije

Sandra Šćepanović

45.000,00

128

Društvo znanost.org

Ljetna tvornica znanosti

Ivan Novosel

55.000,00

129

Kulturno društvo Trilj

Zaštita i promicanje kulturnih i povijesnih dobara

Josip Dukić

40.000,00

130

Međunarodna udruga studenata AIESEC - Split

Svijet na dlanu

Marijana Mikačić

35.000,00

131

Društvo osoba sa invaliditetomI “Zvjezdice”

Plivajmo zajedno

Stjepanka Leporiz

35.000,00

132

Udruga za pomoć djeci s poteškoćama u učenju Šibensko-kninske županije “Izvor ljubavi”

Pomognimo im da nauče čitati i pisati

Majda Ivanda

35.000,00

195


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

REDNI BROJ

196

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

133

STK IGEA Željezničar

Stolni tenis kao izvanškolska aktivnost za djecu i omladinu te za osobe s poteskoćama u razvoju

Ronald Ređep

35.000,00

134

Društvo za pomoć osobama s invaliditetom “Golubovi” Županja

Kretanje i učenje ( Brain Gym )

Đurđa Živković

35.000,00

135

Clavis udruga glazbenih pedagoga

6. međunarodna zimska glazbena škola clavis

Željka Serdarušić Čurčić

25.000,00

136

“Bubamara” Udruga osoba s invaliditetom Vinkovci

Defektolozi u Bubamari

Nenad Lučanin

30.000,00

137

Nansen dijalog centar

HP GET IT - osnova konkurentnosti

Srđan Antić

45.000,00

138

Ronilački klub Vrtoglavica

Program obuke ronjenja za djecu s posebnim potrebama

Dubravka Molnar

45.000,00

139

Udruga za kreativno stvaralaštvo i poboljšanje života osoba s posebnim potrebama “Osmijeh”

Freja

Lidija Filipan

35.000,00

140

Udruga za poticanje razvoja osoba s posebnim potrebama “SRCE”

Želim znati

Vlatka Kamenarić Blašković

45.000,00

141

Udruga za pomoć djeci s posebnim potrebama ADHD I JA

Životna škola djece s poteškoćama

Božana Ostojić

35.000,00

142

OZANA udruga sa socijalnohumanitarnim ciljevima

Ko tebe kamenom, ti njega vunom

Mira Kliček

45.000,00

143

Udruga “Ja to mogu”

Prevencijom i ranom detekcijom do uspjeha u školi

Antonija Filipović

30.000,00

144

Hrvatska udruga tiflopedagoga

I mi hoćemo znati

Gordana Šestić

55.000,00

145

Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju ‘’Put u život’’

Računalno opismenjivanje djece s poteškoćama u razvoju

Vesna Budak

45.000,00

146

Udruga za promicanje obrazovanja “Delfin”

Profesionalno usmjeravanje za osobe s invaliditetom

Deborah Anne Mrakovčić

35.000,00

147

Udruga građana za promicanje zdravlja Medikus

Kreativni laboratorij-edukativna informatička radionica za osobe s invaliditetom

Vesna Vučičević

25.000,00

148

Zagrebački športski savez osoba s invaliditetom

Rad - putokaz prema uspjehu

Mirela Šikoronja Ivančin

45.000,00

149

Karate klub Hvidra Osijek

“Handikarate” Škola karatea za djecu i mlade u invalidskim kolicima

Danijel Küfner

45.000,00

150

Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom “ZAMISLI”

Centar za male mobilne službe pomoći osobama s invaliditetom Zagreb

Iva Hiršl

55.000,00

151

Društvo distrofičara Zagreb

Slabi u mišićima - jaki u kreativnosti

Marica Mirić

45.000,00

152

Hrvatska udruga za promicanje i razvoj tiflotehnike

Informatičko opismenjivanje osoba oštećenog vida

Damir Škaljo

55.000,00

153

Hrvatska zajednica tehničke kulture

Robotika za darovite osnovnoškolce

Jasna Malus Gorišek

35.000,00

154

Sirius-Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje

Nešto i za mene

Ivana Đurković

40.000,00

155

Ambidekster klub

3D - kreativna orijentacija

Ana Habdija-Šorša

45.000,00

156

Udruga za kreativni socijalni rad

Umjetnost je i u meni i u tebi-otkrivanje kreativnih potencijala djece i mladih sa poremećajem u ponašanju

Jelena Mihanović

45.000,00

157

Hrvatska udruga učeničkog zadrugarstva

Obogaćivanje programskog sadržaja u radu s djecom s posebnim potrebama

Blanka Dragojević

45.000,00

158

Izviđačka družba

Izviđačka škola za volontere s oštećenjem sluha ili govora

Bojan Bošnjak

65.000,00

159

Hrvatska zajednica za Down sindrom

Obrazovanje osoba s Down sindromom hoćemo, možemo i znamo

Dinka Vuković

35.000,00

160

Boćarski klub invalida “Lastavice” Đakovo

Interaktivna škola boćanja

Goran Dernej

35.000,00

161

Udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba

Zajedno s vršnjacima (slijepi učenik u redovnoj školi)

Ivan Krznarić

65.000,00


DODATAK: Popis financiranih projekata udruga u 2010. godini

REDNI BROJ

162

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE Hrvatski savez slijepih

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

Čudesni svijet harmonike

Lovorka Horvačić

35.000,00

163

Matica hrvatska

Mladi glazbenici u Matici hrvatskoj 2010/2011.

Mirko Cvjetko

20.000,00

164

Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske - SOIH

Edukacijom mladih do ostvarivanja ljudksih prava osoba s invaliditetom

Zorislav Bobuš

45.000,00

165

Koturaljkaški klub Split

Škola rolanja i rolerska liga Osnovnih škola

Dražen Čular

30.000,00

166

Hrvatski skijaški savez osoba s invaliditetom

Skijaški kampovi za osobe s invaliditetom

Dragan Katunar

55.000,00

167

Izviđačka škola

Program osposobljavanja voditelja prema programu Izviđačkog odreda “Sava”

Dalibor Jelavić

20.000,00

168

Zdravi grad

Stella Polaris - Škola kvalitete življenja za djecu i mlade

Marija Martinić

35.000,00

169

Civitas Zagreb

Civitas, znanstvenici i mediji protiv nasilja

Ivan Đikić

45.000,00

170

GONG

Prvi put biram i sudjelujem (PPBIS) - radionica političke pismenosti za mlade

Mirela Travar

45.000,00

171

Savez izviđača Hrvatske

100 mladih lidera

Bojan Smode

45.000,00

172

Hrvarska glazbena mladež

imagine 2010 /Fair Play - antikorupcijski glasovi mladih

Mira Šurjak

25.000,00

173

“BURZA SUVENIRA” udruga za promicanje tradicijskih i umjetničkih obrta

CRO UNESCO 14

Vendi Borović

35.000,00

174

Hrvatski savez udruga tjelesnih invalida

Senzibilizacija djece i mladih o ljudskim pravima osoba s invaliditetom

Valentina Novak

20.000,00

175

Hrvatska udruga gluhoslijepih osoba Dodir

Hrvatski znakovni jezik - provođenje izobrazbe putem interaktivnih tečajeva hrvatskoga znakovnog jezika i tečaja za prevoditelje/intervenore za osobe s gluhoćom/ gluhosljepoćom

Igor Kusin

35.000,00

176

Hrvatska udruga za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama - “IDEM”

Mobilni stručni timovi u edukacijskom uključivanju djece s teškoćama u razvoju u lokalnoj sredini

Ljiljana Igrić

55.000,00

177

SUNCOKRET-OLJIN „Odgoj za ljubav i nenasilje“

Vedrina-naj- projekt za potencijalno nadarene učenike

Željko Vukobratović

55.000,00

178

Put do uspjeha

INICIJATIVA KREATIVA - inicijativom, planiranjem i osnaživanjem do životnog i profesionalnog ostvarenja osoba sa invaliditetom

Ivona Zgrabljić

35.000,00

179

Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata

Znanjem u sigurnu budućnost

Mario Stipanović

45.000,00

180

Hrvatski fotosavez

PRIZORI IZ DAVNINA - Fotoradionice za mlade

Zlata Medak

20.000,00

181

Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek

Mladi u odlučivanju za okoliš

Jasmin Sadiković

35.000,00

182

Ekološko društvo Žmergo

Ekologija u praksi

Ana Golja

35.000,00

183

Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce

Centar znanja

Gabrijela MedunićOrlić

35.000,00

184

Ekološka udruga “Krka” Knin

Učimo sada za bolje sutra

Inga Kukolj

45.000,00

185

Udruga za zaštitu prirode i okoliša te promicanje održivog razvoja Argonauta

Kornati - škola u prirodi V

Martina Markov Podvinski

35.000,00

186

Zelena mreža aktivističkih grupa

Mala škola eko-dizajna

Bruno Motik

35.000,00

187

Hrvatsko meteorološko društvo

Mala meteorološka radionica

Dubravka Rasol

20.000,00

188

Odred izviđača Javor

Divota - naziv za punoću doživljaja ljepota hrvatske prirode

Nenad Andrašek

45.000,00

189

Udruga za zaštitu i unapređenje čovjekovog okoliša “Franjo Koščec”

Održivi smo!

Ines Hoek

45.000,00 UKUPNO:

7.140.000,00

197


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

REDNI BROJ

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA Javne potrebe u tehničkoj kulturi 1

Hrvatska zajednica tehničke kulture

Javne potrebe u tehničkoj kulturi

6.604.770,88

2

Hrvatski savez informatičara

Javne potrebe u tehničkoj kulturi

Ivo Šeparović

844.153,73

3

Hrvatsko društvo za robotiku

Javne potrebe u tehničkoj kulturi

Igor Ratković

120.740,00

4

Hrvatski ronilački savez

Javne potrebe u tehničkoj kulturi

Kamilo Čuljak

197.561,96

5

Hrvatski fotosavez

Javne potrebe u tehničkoj kulturi

Predrag Bosnar

603.677,16

6

Hrvatski automodelarski savez

Javne potrebe u tehničkoj kulturi

Jasenka Jendrašić

150.000,00

7

Hrvatski kajakaški savez

Javne potrebe u tehničkoj kulturi

Branko Lovrić

180.000,00

8

Hrvatski savez pedagoga tehničke kulture

Javne potrebe u tehničkoj kulturi

Franjo Pavlović

161.437,00

9

Hrvatski zrakoplovni savez

Javne potrebe u tehničkoj kulturi

Tomislav Vajda

631.849,56

10

Hrvatski filmski savez

Javne potrebe u tehničkoj kulturi

Vera Robić Škarica

11

Udruga inovatora Hrvatske

Javne potrebe u tehničkoj kulturi

Vojislav Raušević

12

Hrvatska udruga učeničkog zadrugarstva

Javne potrebe u tehničkoj kulturi

Blanka Dragojević

341.910,16

13

Hrvatski radioamaterski savez

Javne potrebe u tehničkoj kulturi

Marina Sirovica

632.648,00

14

Hrvatski astronautički i raketni savez

Javne potrebe u tehničkoj kulturi

Krešimir Pavleš

161.437,00

787.020,20 1.064.076,04

15

Hrvatski savez CB radio klubova

Javne potrebe u tehničkoj kulturi

Željko Zurl

80.000,00

16

Hrvatski savez brodomaketara

Javne potrebe u tehničkoj kulturi

Olivera Stanić

87.609,00

UKUPNO:

12.648.890,69

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA Javni poziv za novčanu potporu znanstvenim časopisima

198

1

Hrvatsko fizikalno društvo

Matematičko-fizički list

dr.sc. Željko Hanjš

62.545,00

2

Hrvatsko agronomsko društvo

Agronomski glasnik

prof.dr.sc. Ivo Miljković

15.971,00 33.740,00

3

Hrvatsko agronomsko društvo

Krmiva

prof.dr.sc. Vlasta Šerman

4

Hrvatsko agronomsko društvo

Pomologia Croatica

prof.dr.sc. Ivo Miljković

11.783,00 21.776,00

5

Hrvatsko agronomsko društvo

Sjemenarstvo

prof.dr.sc. Zdravko Matotan

6

Hrvatsko agronomsko društvo

Stočarstvo

prof.dr. Pavo Caput

23.218,00

7

Hrvatsko društvo prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista

Hrvatski časopis za prehrambenu tehnologiju, biotehnologiju i nutricionizam

Damir Karlović

11.783,00

8

Hrvatska mljekarska udruga

Mljekarstvo

prof.dr.sc. Ljubica Tratnik

54.161,00

9

Hrvatsko ihtiološko društvo

Ribarstvo

Dr.sc. Zlatica Teskeredžić

14.733,00

10

Hrvatsko politološko društvo

Anali Hrvatskog politološkog društva

prof.dr. Zdravko Petak

11.783,00

11

Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju

Ekonomska i ekohistorija

prof.dr.sc. Mira Kolar

11.975,00

12

Hrvatsko društvo ekonomista, suizdavač Inženjerski biro d.o.o.

Ekonomski pregled

Ivan Teodorović

166.019,00

13

Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu

Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu

prof.dr.sc. Davor Krapac

23.929,00

14

Hrvatsko komunikološko društvo

Informatologia

Mario Plenković

37.921,00

15

Hrvatski pedagoško-književni zbor

Napredak

doc.dr.sc. Dubravka Miljković

28.817,00


DODATAK: Popis financiranih projekata udruga u 2010. godini

REDNI BROJ

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

16

Kršćanski akademski krug

Nova prisutnost

17

Hrvatsko numizmatičko društvo

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

dr.sc. Stipan Tadić

11.783,00

Numizmatičke vijesti

Edgar Fabry

11.783,00 21.491,00 19.143,00

18

Hrvatsko sociološko društvo

Revija za sociologiju

doc. dr. Jasminka Lažnjak

19

Hrvatsko sociološko društvo

Socijalna ekologija

dr.sc.Ivan Cifrić

20

Hrvatsko knjižničarsko društvo

Vjesnik bibliotekara Hrvatske

Iva Melinščak Zlodi

10.561,00

21

Hrvatsko muzikološko društvo

Arti musices

Sanja Majer-Bobetko

11.783,00

22

Povijesno društvo Križevci

CRIS, časopis povijesnog društva Križevci

Ivan Peklić

13.689,00

23

Književni krug

Čakavska rič

Joško Božanić

26.734,00

24

Hrvatsko etnološko društvo

Etnološka tribina

Valentina Gulin Zrnić

11.783,00

25

Hrvatsko filozofsko društvo

Filozofska istraživanja

prof.dr. Ante Čović

11.783,00

162.828,00

26

Hrvatsko filološko društvo

Govor

prof.dr.sc. Damir Horga

27

Društvo za hrvatsku povjesnicu

Historijski zbornik

doc.dr. Ivica Prlender

18.153,00

28

Hrvatsko muzikološko društvo

International Review of the Aesthetics and Sociology of Music

Stanislav Tuksar

11.784,00

29

Hrvatsko filološko društvo

Jezik

dr.sc. Sanda Ham

28.055,00

30

Kajkavsko spravišče

KAJ

mr.sc. Božica Pažur

40.845,00

31

Hrvatsko filološko društvo

Književna smotra

Dalibor Blažina

22.898,00

32

Hrvatsko filološko društvo

LAHOR: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik

Zrinka Jelaska

15.595,00

33

Hrvatsko filozofsko društvo

Metodički ogledi

prof.dr.sc. Milan Polić

11.783,00

34

Društvo povjesničara umjetnosti

Peristil

dr.sc. Ivanka Reberski

11.783,00

35

Društvo za hrvatsku povjesnicu

Povijest u nastavi

prof.dr. Damir Agičić

12.772,00

36

Hrvatsko filološko društvo Rijeka

Riječ

dr.sc. Milan Nosić

22.690,00

37

Senjsko muzejsko društvo

Senjski zbornik

dr. Miroslav Glavičić

16.552,00

38

Hrvatsko filološko društvo

Strani jezici

prof.dr.sc. Neda Pintarić

30.943,00

39

Hrvatsko filološko društvo

Suvremena lingvistika

doc. dr. Ida Raffaelli

35.565,00

40

Hrvatsko filozofsko društvo

Synthesis Philosophica

prof.dr. Ante Čović

105.523,00

41

Hrvatsko filološko društvo

Umjetnost riječi

prof.dr. Marijan Bobinac

17.946,00

42

Hrvatski liječnički zbor (za Hrvatsko dermatovenerološko društvo)

Acta dermatovenerologica Croatica

prof.dr.sc. Jasna Lipozenčić

27.930,00

43

Hrvatsko znanstveno društvo za povijest zdravstvene kulture

Acta medico-historica Adriatica

Anton Škrobonja

11.783,00

44

Hrvatsko farmaceutsko društvo

Acta pharmaceutica

prof.dr. Svjetlana Laureti

107.690,00

45

Hrvatsko antropološko društvo

Collegium Antropologicum

akademik Pavao Rudan

200.000,00

46

Hrvatski liječnički zbor

Gynaecologia et Perinatologia

prof.dr. Ante Dražančić

28.895,00

47

Hrvatski liječnički zbor

Infektološki glasnik

prof.dr.sc. Ivan Beus

25.474,00

48

Hrvatsko interdisciplinarno društvo

Interdisciplinary Description of Complex Systems (INDECS)

Josip Stepanić

11.783,00

49

Hrvatski liječnički zbor

Liječnički vjesnik

doc.dr.sc. Branimir Anić

64.502,00

50

Hrvatski liječnički zbor - Podružnica Rijeka

Medicina

prof.dr.sc. Igor Prpić

27.471,00

51

“SPES” - Društvo za pomoć neurološkim bolesnicima

Neurologia Croatica

doc.dr.sc. Sanja Hajnšek

20.977,00

199


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

REDNI BROJ

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

52

Hrvatski liječnički zbor

Paediatria Croatica

prof.dr.sc. Ingeborg Barišić

53

Hrvatsko kemijsko društvo

Croatica Chemica Acta

prof.dr.sc. Nikola Kallay

252.457,00

54

Hrvatsko entomološko društvo

Entomologia Croatica

prof.dr.sc. Paula Durbešić

11.783,00

61.278,00

55

Hrvatsko fizikalno društvo

Fizika A

K. Ilakovac

17.293,00

56

Hrvatsko fizikalno društvo

Fizika B

K. Ilakovac

19.047,00

57

Hrvatsko geografsko društvo

Geoadria

prof.dr.sc. Damir Magaš

12.207,00

58

Hrvatsko geografsko društvo

Hrvatski geografski glasnik

Sanja Faivre

22.581,00

59

Hrvatsko meteorološko društvo

Hrvatski meteorološki časopis

Vesna Đuričić

11.784,00

60

Hrvatsko prirodoslovno društvo

Periodicum Biologorum

prof.dr. Branko Vitale

61

Zagrebački astronomski savez Zvjezdarnica

Bolid

Damir Hržina

16.513,00

62

Zagrebački astronomski savez Zvjezdarnica

Čovjek i svemir

dr.sc. Dragan Roša

38.631,00

63

Hrvatsko matematičko društvo

Math.e - Hrvatski matematički elektronski časopis

doc.dr.sc. Vedran Krčadinac

17.414,00

196.915,00

64

Hrvatsko matematičko društvo

Matka

Petar Mladinić, prof.

51.604,00

65

Hrvatsko matematičko društvo

Poučak

Zvonimir Šikić

27.508,00

66

Hrvatsko prirodoslovno društvo

Priroda

dr.sc. Nenad Raos

200.000,00

67

KOREMA - Hrvatsko društvo za komunikacije

Automatika

prof.dr.sc. Borivoje Rajković

54.126,00

68

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa

Chemical and Biochemical Engineering Quarterly

prof.dr.sc. Želimir Kurtanjek

138.634,00

69

Hrvatsko društvo za goriva i maziva

Goriva i maziva

Ivo Legiša

70

Hrvatski savez građevinskih inženjera

Građevinar

prof.emer.dr.sc. Veselin Simović

71

Udruga za komunikacijske i informacijske tehnologije (CCIS), FESB Split

Journal of Communications Software and Systems (JCOMSS)

Nikola Rožić

15.104,00

72

Hrvatsko kartografsko društvo, Zagreb

Kartografija i geoinformacije

prof.dr.sc. Miljenko Lapaine

26.763,00

73

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa

Kemija u industriji

dr.sc. Danko Škare

129.921,00

74

Hrvatsko društvo za konstruktivnu geometriju i kompjutorsku grafiku

KOG

Sonja Gorjanc

11.786,00

75

Hrvatsko udruženje za ljevarstvo

Ljevarstvo

Faruk Unkić

11.784,00

76

Hrvatsko metalurško društvo

Metalurgija

prof. dr. sc. Ilija Mamuzić

92.165,00

77

Društvo za plastiku i gumu

Polimeri

Đurđica Španiček

48.689,00

78

Hrvatsko znanstveno društvo za promet

Suvremeni promet

prof.dr.sc. Franko Rotim

47.093,00

79

Hrvatski inženjerski savez tekstilaca

Tekstil

prof. dr. sc. Zvonko Dragčević

102.127,00

80

Hrvatsko društvo za tehniku zavarivanja

Zavarivanje

prof.dr.sc. Ivan Juraga

11.783,00

81

Akademija medicinskih znanosti Hrvatske

Acta medica Croatica

dr.sc. Nastja Kučišec Tepeš

25.474,00

17.031,00

UKUPNO:

200

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

187.555,00

3.649.957,00


DODATAK: Popis financiranih projekata udruga u 2010. godini

REDNI BROJ

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA Javni poziv za novčanu potporu radu znanstvenih i znanstvenostručnih udruga 1

Akademija medicinskih znanosti Hrvatske

Institucionalna potpora redovitoj djelatnosti znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

Željko Reiner

16.044,84

2

Akademija odgojnih znanosti

Institucionalna potpora redovitoj djelatnosti znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

Dragan Milanović

10.314,54

3

Akademija tehničkih znanosti Hrvatske

Institucionalna potpora redovitoj djelatnosti znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

Stanko Tonković

15.089,79

4

Centar za ženske studije Zagreb

Institucionalna potpora redovitoj djelatnosti znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

Sadra Prlenda Perkovac

10.123,53

5

Drštvo matematičara i fizičara Rijeka

Institucionalna potpora redovitoj djelatnosti znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

Neven Grbac

9.741,51

6

Društvo građevinskih inženjera Zagreb

Institucionalna potpora redovitoj djelatnosti znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

Zdravko Jurčec

16.808,88

7

Društvo za hrvatsku povjesnicu

Institucionalna potpora redovitoj djelatnosti znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

Željko Holjevac

11.269,59

8

Društvo za plastiku i gumu

Institucionalna potpora redovitoj djelatnosti znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

Ivan Širović

15.853,83

9

Elektrotehničko društvo Zagreb

Institucionalna potpora redovitoj djelatnosti znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

Neven Srb

17.763,93

10

Hrvatska mljekarska udruga

Institucionalna potpora redovitoj djelatnosti znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

Vera Volarić

10.696,56

11

Hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku

Institucionalna potpora redovitoj djelatnosti znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

Vedran Mornar

9.741,51

12

Hrvatski kineziološki savez

Institucionalna potpora redovitoj djelatnosti znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

Vlatko Matijević

13.752,72

13

Hrvatski pedagoško-književni zbor

Institucionalna potpora redovitoj djelatnosti znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

Nevio Šetić

19.101,00

14

Hrvatsko agronomsko društvo

Institucionalna potpora redovitoj djelatnosti znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

Josip Haramija

16.044,84

15

Hrvatsko antropološko društvo

Institucionalna potpora redovitoj djelatnosti znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

Pavao Rudan

15.089,79

16

Hrvatsko bioetičko društvo

Institucionalna potpora redovitoj djelatnosti znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

Ante Čović

12.988,68

17

Hrvatsko biološko društvo 1885.

Institucionalna potpora redovitoj djelatnosti znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

Višnja Besendorfer

13.943,73

18

Hrvatsko biospeleološko društvo

Institucionalna potpora redovitoj djelatnosti znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

Jana Bedek

10.887,57

19

Hrvatsko botaničko društvo

Institucionalna potpora redovitoj djelatnosti znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

Sanja Kovačić

20

Hrvatsko društvo elektronika u pomorstvu -Elmar

Institucionalna potpora redovitoj djelatnosti znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

Branko Zovko-Cihlar

11.078,58

21

Hrvatsko društvo farmakologa

Institucionalna potpora redovitoj djelatnosti znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

Gordana Župan

14.898,78

22

Hrvatsko društvo fiziologa, Zagreb

Institucionalna potpora redovitoj djelatnosti znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

Željko Dujić

10.887,57

23

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa

Institucionalna potpora redovitoj djelatnosti znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

Branko Tripalo

16.999,89

24

Hrvatsko društvo klasičnih filologa

Institucionalna potpora redovitoj djelatnosti znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

Tonći Maleš

12.988,68

25

Hrvatsko društvo medicinskih biokemičara

Institucionalna potpora redovitoj djelatnosti znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

Elizabeta Topić

12.988,68

26

Hrvatsko društvo za biljnu biologiju

Institucionalna potpora redovitoj djelatnosti znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

Dunja Leljak-Levanić

10.887,57

27

Hrvatsko društvo za geometriju i grafiku, Zagreb

Institucionalna potpora redovitoj djelatnosti znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

Ema Jurkin

9.932,52

9.741,51

201


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

REDNI BROJ

202

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

28

Hrvatsko društvo za komunikacije, računarstvo,

Institucionalna potpora redovitoj djelatnosti znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

Nedjeljko Perić

13.943,73

29

Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju

Institucionalna potpora redovitoj djelatnosti znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

Krešimir Grilec

10.123,53

30

Hrvatsko društvo za medicinsku i biološku tehniku

Institucionalna potpora redovitoj djelatnosti znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

Ratko Magjarević

12.033,63

31

Hrvatsko društvo za neuroznanost

Institucionalna potpora redovitoj djelatnosti znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

Ivica Kostović

13.943,73

32

Hrvatsko društvo za tehniku zavarivanja

Institucionalna potpora redovitoj djelatnosti znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

Franjo Javor

14.707,50

33

Hrvatsko društvo za zaštitu materijala

Institucionalna potpora redovitoj djelatnosti znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

Darko Rajhenbah

11.842,62

34

Hrvatsko energetsko društvo

Institucionalna potpora redovitoj djelatnosti znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

Goran Granić

13.943,73

35

Hrvatsko filološko društvo

Institucionalna potpora redovitoj djelatnosti znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

Stipe Botica

16.999,89

36

Hrvatsko filozofsko društvo

Institucionalna potpora redovitoj djelatnosti znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

Lino Veljak

17.954,94

37

Hrvatsko fizikalno društvo

Institucionalna potpora redovitoj djelatnosti znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

Silvia Tomić

18.909,99

38

Hrvatsko genetičko društvo

Institucionalna potpora redovitoj djelatnosti znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

Jasna Franekić

14.898,78

39

Hrvatsko geografsko društvo

Institucionalna potpora redovitoj djelatnosti znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

Ružica Vuk

16.044,84

40

Hrvatsko geološko društvo

Institucionalna potpora redovitoj djelatnosti znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

Uroš Barudžija

16.999,89

41

Hrvatsko imunološko društvo

Institucionalna potpora redovitoj djelatnosti znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

Sabina Rabatić

15.089,79

42

Hrvatsko kartografsko društvo, Zagreb

Institucionalna potpora redovitoj djelatnosti znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

Nada Vučetić

9.932,52

43

Hrvatsko kemijsko društvo

Institucionalna potpora redovitoj djelatnosti znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

Vitomir Šunjić

18.909,99

44

Hrvatsko metalurško društvo

Institucionalna potpora redovitoj djelatnosti znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

Ilija Mamuzić

13.943,73

45

Hrvatsko meteorološko društvo

Institucionalna potpora redovitoj djelatnosti znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

Amela Jeričević

15.853,83

46

Hrvatsko mikološko društvo

Institucionalna potpora redovitoj djelatnosti znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

Zdenko Tkalčec

9.932,52

47

Hrvatsko mikrobiološko društvo

Institucionalna potpora redovitoj djelatnosti znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

Danko Hajsig

14.898,78

48

Hrvatsko mikroskopijsko društvo

Institucionalna potpora redovitoj djelatnosti znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

Srećko Gajović

12.033,63

49

Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb

Institucionalna potpora redovitoj djelatnosti znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

Vjera Katalinić

13.943,73

50

Hrvatsko politološko društvo

Institucionalna potpora redovitoj djelatnosti znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

Branko Caratan

16.999,89

51

Hrvatsko prirodoslovno društvo

Institucionalna potpora redovitoj djelatnosti znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

Mladen Juračić

18.909,99

52

Hrvatsko sociološko društvo

Institucionalna potpora redovitoj djelatnosti znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

Inga Tomić-Koludrović

16.999,89

53

Hrvatsko udruženje za ljevarstvo

Institucionalna potpora redovitoj djelatnosti znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

Mile Galić

15.662,82

54

Hrvatsko vakuumsko društvo

Institucionalna potpora redovitoj djelatnosti znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

Branko Pivac

9.932,52

55

Kajkavsko spravišče

Institucionalna potpora redovitoj djelatnosti znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

Miroslav Šicel

12.988,68


DODATAK: Popis financiranih projekata udruga u 2010. godini

REDNI BROJ

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

56

Plavi svijet - Institut za istraživanje i zaštitu mora

Institucionalna potpora redovitoj djelatnosti znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

Draško Holcer

9.550,50

57

Splitsko matematičko društvo

Institucionalna potpora redovitoj djelatnosti znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

Tanja Vučičić

9.741,51

58

Udruga matematičara Osijek

Institucionalna potpora redovitoj djelatnosti znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

Ninoslav Truhar

11.651,61

59

Udruga za komunikacijske i informacijske tehnologije

Institucionalna potpora redovitoj djelatnosti znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

Nikola Rožić

12.033,63

60

Udruga za međunarodno istraživanje istraživanje religije u istočnoj i središnjoj Europi

Institucionalna potpora redovitoj djelatnosti znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

Siniša Zrinščak

9.932,52

61

Udruga za promicanje filozofije

Institucionalna potpora redovitoj djelatnosti znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

Josip Talanga

9.550,50 UKUPNO:

826.500,00

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA Poticaji međunarodne športske suradnje hrvatskih športaša 1

Sportsko penjački klub Citius Altius Fortius

Organiziranje međunarodnog natjecanja

Dražen Čular

25.000,00

2

Vaterpolo klub “Medveščak”

Organiziranje međunarodnog natjecanja

Alan Medić

25.000,00

3

Nogometni savez Županije splitskodalmatinske

Organiziranje međunarodnog natjecanja

Zdravko Marić

30.000,00

4

Biljar klub “Metalac”

Organiziranje međunarodnog natjecanja

Zdravko Mamić

25.000,00

5

Atletski klub “Dinamo-Zrinjevac”

Organiziranje međunarodnog natjecanja

Srećko Opašić

20.000,00

6

Škola realnog juijitsua “Uragan”

Organiziranje međunarodnog natjecanja

Ivica Škorić

15.000,00

7

Atletski klub “Žumberak”, Sošice

Organiziranje međunarodnog natjecanja

Boris Smičiklas

10.000,00

8

Sportska udruga Međunarodno prvenstvo Hrvatske u daljinskom plivanju - Stari Grad

Organiziranje međunarodnog natjecanja

Milivoj Mirosavac

30.000,00

9 10

Karata klub “Mladost”

Organiziranje međunarodnog natjecanja

Milan Garašić

35.000,00

Plesni centar “Virovitica”

Organiziranje međunarodnog natjecanja

Josip Marenić

10.000,00

11

Taekwondo klub “Jastreb”

Organiziranje međunarodnog natjecanja

Tomisla Bučanac

15.000,00

12

Udruga kondicijskih trenera Hrvatske

Organiziranje međunarodnih stručnih skupova

Igor Jukić

45.000,00

13

Športska udruga “HVIDR-A DRAGOVOLJAC - SOPOT”

Organiziranje međunarodnog natjecanja

Željko Bogomolec

14

Taekwondo klub Dubrava

Odlazak na međunarodno natjecanje

Lidija Katalinić Špoljarić

15

Športska udruga Škola nogometa NK “Hrvatski dragovoljac - Darko Mateša”

Organiziranje međunarodnog natjecanja

Željko Bogomolec

5.000,00

16

Atletski klub “Slavonija-žito”

Organiziranje međunarodnog natjecanja

Dubravko Ižaković

15.000,00

17

Hrvatski savez tajlandskog boksa

Odlazak na međunarodno natjecanje

Branimir Cikatić

20.000,00

18

Udruga vetrana specijalne jedinice policije “ALFA” - Zagreb

Organiziranje međunarodnog natjecanja

Nikola Ćupić

10.000,00

19

Rukometni klub “Dubrava” Zagreb

Organiziranje međunarodnog natjecanja

Stjepan Krupa

30.000,00

20

Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata

Organiziranje međunarodnog natjecanja

Dubravko Lilek

40.000,00

21

Atletski klub “Agram” za osobe s invaliditetom

Odlazak na međunarodno natjecanje

Selma Dobrijević

15.000,00

22

Zajednica sportskih udruga grada Rijeke “Riječki sportski savez”

Organiziranje međunarodnog natjecanja

Verica Mance

15.000,00

23

Gimnastički klub “Rijeka”

Odlazak na međunarodno natjecanje

Diana Lukašić

8.500,00

5.000,00 20.000,00

24

Nogometni klub “Krašić”

Organiziranje međunarodnog natjecanja

Boris Stepinac

20.000,00

25

Zagrabački atletski savez

Organiziranje međunarodnog natjecanja

Franjo Kordić

45.000,00

26

Vaterpolo klub “Pučišća”

Organiziranje međunarodnog natjecanja

Mladen Hraste

15.000,00

203


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

REDNI BROJ

27

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE Atletski sportsi klub

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA Organiziranje međunarodnog natjecanja

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

Ivan Veštić

20.000,00

28

Klub odbojka na pijesku - Zagreb

Organiziranje međunarodnog natjecanja

Grga Trimčevski

30.000,00

29

Veteranski košarkaški klub “Zagreb”

Organiziranje međunarodnog natjecanja

Ines Cota

20.000,00

30

Hrvatski vaterpolski savez

Organiziranje međunarodnog natjecanja

Dubravko Šimenc

90.000,00

31

Dubrovačka udruga “Sveti Vlaho”

Organiziranje međunarodnog natjecanja

Ante Krstanović

20.000,00

32

Atletski klub “Marathon 2006”

Organiziranje međunarodnog natjecanja

Gordana Novački

10.000,00

33

Judo klub Rijeka

Organiziranje međunarodnog natjecanja

Dražen Nalis

10.000,00

34

Malonogometni klub “Uskok” - Biranj

Organiziranje međunarodnog natjecanja

Stipe Protega

35.000,00

35

Športski šahovski klub “Podravka”

Odlazak na međunarodno natjecanje

Saša Krnjašić

14.000,00

UKUPNO:

797.500,00

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA Javni poziv za novčanu potporu pripreme znanstvenih i znanstveno-stručnih skupova 1

Akademija tehničkih znanosti

Onečišćivači u okolišu, opasne i štetne tvari u hrani

2

Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo

Lokalna samouprava i izborni sustav

15.250,00

3

Centar za dramsku umjetnost

MISperformance – an inverted approach to doing Performance Studies

10.460,00

4

Centar za ženske studije

Zagorka - Život, djelo, naslijeđe; Feminizam, antifeminizam i kriza

5.722,00

5

Društvo povjesničara hrvatske

LJUBO BABIĆ (1890-1974.): Babićev doprinos hrvatskoj umjetnosti i kulturi

8.640,00

6

Društvo psihologa Primorsko-goranske županije

18. godišnja konferencija hrvatskih psihologa

16.160,00

7

Hrvatska mljekarska udruga

39. hrvatski simpozij mljekarskih stručnjaka

18.800,00

8

Hrvatska Paneuropska unija

Europska ideja socijalne pravednosti - Hrvatska i Europska unija

18.750,00

9

Hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju - MIPRO

33. međunarodni skup

47.350,00

Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika

45. simpozij

14.370,00

10

204

4.310,00

11

Hrvatski kineziološki savez

19. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske

20.980,00

12

Hrvatski savez za sunčevu energiju

Međunarodni kongres Energija i okoliš 2010

22.900,00

13

Hrvatski speleološki savez

Prvi hrvatski speleološki kongres

15.350,00

14

Hrvatsko agronomsko društvo

Hrvatsko oplemenjivanje bilja

10.980,00

15

Hrvatsko antropološko društvo

Anthropology and Health

11.407,00

16

Hrvatsko arheološko društvo

Znanstveni skup Hrvatskog arheološkog društva

12.700,00

17

Hrvatsko botaničko društvo

Treći Hrvatski botanički kongres s međunarodnim sudjelovanjem

10.635,00

18

Hrvatsko društvo farmakologa

6. hrvatski kongres farmakologije s međunarodnim sudjelovanjem

14.225,00

19

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI)

Znanstveno-stručni skup XIII. Ružičkini dani

15.445,00

20

Hrvatsko društvo za elektroniku u pomorstvu - ELMAR

Simpozij Elektronika u pomorstvu ELMAR - 2010

12.675,00

21

Hrvatsko društvo za goriva i maziva

GORIVA 2010 / FUELS 2010

22

Hrvatsko društvo za kliničku psihijatriju Hrvatskog liječničkog zbora

5. hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti s međunarodnim sudjelovanjem

17.700,00

23

Hrvatsko društvo za liječenje boliHrvatski liječnički zbor

2.hrvatski kongres iz liječenja boli s međunarodnim sudjelovanjem

15.750,00

24

Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju

MATRIB 2010

9.700,00

9.825,00


DODATAK: Popis financiranih projekata udruga u 2010. godini

REDNI BROJ

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

25

Hrvatsko društvo za operacijska istraživanja

13th International Conference on Operation Research

8.955,00

26

Hrvatsko društvo za prevenciju moždanog udara

42nd Danube Symposium for Neurological Sciences and Continuing Education

18.950,00

27

Hrvatsko društvo za prevenciju moždanog udara

5. kongres Hrvatskog društva za neurovaskularne poremećaje HLZ-a

15.500,00

28

Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku

24. međunarodni znanstveni skup Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku

12.120,00

29

Hrvatsko energetsko društvo

Dan energije u hrvatskoj

30

Hrvatsko ergonomijsko društvo

ERGONOMICS 2010

31

Hrvatsko filološko društvo Rijeka

Međunarodni skup slavista 15 (MSS 15)

16.130,00

32

Hrvatsko filozofsko društvo

Filozofija i demokracija

14.050,00

7.010,00 14.150,00

33

Hrvatsko filozofsko društvo

19. dani Frane Petrića

26.200,00

34

Hrvatsko filozofsko društvo

Godišnji simpozij Hrvatskog filozofskog društva

13.650,00

35

Hrvatsko geološko društvo

4.hrvatski geološki kongres

17.550,00

36

Hrvatsko metalurško društvo

9th International Symposium of Croatian Metallurgical Socity

42.160,00

37

Hrvatsko mikrobiološko društvo

Power of microbes in industry and environment 2010

16.355,00

38

Hrvatsko numizmatičko društvo

6. međunarodni numizmatički kongres

10.280,00

39

Hrvatsko politološko društvo

Hrvatski politološki razgovori 2010

9.475,00

40

Hrvatsko pulmološko društvo Hrvatskog liječničkog zbora

5. kongres hrvatskih pulmologa s međunarodnim sudjelovanjem

14.900,00

41

Hrvatsko sociološko društvo

Qualitative Transitions: Issues of Methodology in Central and South-East European Sociologies

10.110,00

42

Hrvatsko udruženje za ljevarstvo

Hrvatski godišnji ljevarski znanstveno-stručni skup SISAK 2010.

5.905,00

43

Hrvatsko vakuumsko društvo

17. Međunarodni sastanak “Vakuumska znanost i tehnika”

5.570,00

44

Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju

10. jubilarni kongres Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju “Tajni život biomolekula”

15.980,00 13.415,00

45

Institut za inovacije

Global Business Conference

46

Književni krug Split

Komparativna povijest

5.752,00

47

Književni krug Split

IVAN DUKNOVIĆ I NJEGOVO VRIJEME,Skup povodom 500.obljetnice smrti

7.635,00

48

Matica hrvatska

Hrvatski prirodoslovci 19

5.014,00

49

Udruga medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju

4. kongres Udruge medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju

14.210,00 UKUPNO:

701.110,00

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA Športski programi tijekom ljetnih i zimskih praznika “Otvorena škola” 1

Stolnoteniski klub “Brovinje”

Škola stolnog tenisa

Igor Dobrić

5.000,00

2

Nogometni klub “Kupa”

Ljetna škola nogometsa

Ivan Bočić

5.000,00

3

Nogometni klub Strahoninec Nogometna škola

Sportsko-edukativni kamp Strahoninec Proživi jedan dan kao profesionalac

Neven Kreslin

5.000,00

4

Nogometni klub “Mladost” Čeminac Omladinski pogon

Ljetna škola nogometa “Loptom protiv poroka”

Zoran Dobrijević

5

Rukometni klub Beli Manastir

Ljetna škola rukometa

Marko Jeger

5.000,00

6

Romski nogometni klub “Roma”

Mala škola nogometa

Darko Kodrić

20.000,00

7

Udruga Čarobni grad

Univerzalna športska škola

Nataša Draganja

10.000,00

8

Vaterpolo klub “Pučišća”

Pučiški dupini

Mirsad Zajmović

35.000,00

33.000,00

205


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

REDNI BROJ

9

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

Rukometni klub Balić & Metličić

3. međunarodni ljetni kamp Balić&Metličić

Mario Tomljanović

30.000,00

10

Nogometni savez Županije splitskodalmatinske

Razvoj i unapređenje svekolikog sportskog nogometnog postignuća; bavljenje nogometom u svrhu kvalitetnog provođenja slobodnog vremena

Zdravko Marić

23.000,00

11

Klub plesa i navijanja CAF-Spliters

Ljetna škola plesa i navijanja za učenice 5. do 8. razreda osnovne škole

Maja Dundić

10.000,00

12

Koturaljkaški klub Split

Ljetna škola rolanja (koturaljkanja) za učenike Osnovne škole Visoka

Dražen Čular

10.000,00

13

Košarkaški klub - Škola košarke “Split”

11. međunarodni košarkaški kamp SPLIT 2010

Marko Miličić

20.000,00

14

Zajednica športskih udruga grada Sinja

Ljetna škola atletike - Nova atletska staza u Sinju

Josip Malbaša

20.000,00

15

Športsko društvo “Lug”

Ljetna škola nogometa za djecu i mladež

Ivan Bevanda

15.000,00

16

Košarkaški klub “Adriatic”

Ljetna škola Košarke “Adriatic 2010”

Ivo Jurčević

10.000,00

17

Veslački klub “Dupin”

Ljetna škola veslanja Veslačkog kluba Dupin

Dražen Babić

10.000,00

18

Malonogometni klub Črešnjevo

Mala škola malog nogometa

Nikola Žganec

5.000,00

19

Nogometni klub “Mladost”

Ljetni kamp za limače i nogometni turnir

Antun Zoran Krivokapić

25.000,00

20

Kuglački športski klub “Grmaščica”

Grmaščica - Kuglanje - Škola 2010

Branko Tomljanović

21

Vaterpolo klub “Medveščak”

Ljetna medvjeđa škola vaterpola

Alen Medić

25.000,00

22

Atletski klub “Dinamo”

Ljeto uz kraljicu sportova

Srećko Opašić

40.000,00

23

Taekwondo klub “Jastreb”

Sportsko-edukativni taekwondo kamp u prirodi “Bjelolasica 2010”

Tomislav Bučanac

5.000,00

24

Hrvatski kajakaški savez

Kajakaško edukativni ljetni kamp mladih, Kraljevica 2010.

Tomislav Crnković

20.000,00

5.000,00

25

Mačevalački klub “Rapir”

Rapir - škola mačevanja Zagreb 2010

Miro Lušić

35.000,00

26

Hrvatski biljarski savez

Biljar za djecu i mlade

Zdravko Mamić

30.000,00

27

Košarkaški klub Croatia 2006

Otvorena škola “Pilići” - Ljetni košarkaški kamp

Tomislav Perković

10.000,00

28

Hrvački klub Sesvete

Škola hrvanja za vrijeme ljetnih praznika 2010.

Davor Jakubek

15.000,00

29

Nogometni klub “Lokomotiva”

Ljetni nogometni kamp “Otvorena škola nogometa”

Jurica Čabraja

70.000,00

30

Nogometni klub “Sava”

Ljetna škola nogometa Nogometnog kluba “Sava”

Darko Bogadi

15.000,00

31

Društvo sportske rekreacije “Omega”

Ljetna škola boksa i ju jitse

Zvonko Tubić

14.000,00

32

Teniski klub “Purger”

Ljetna škola tenisa i igraonica

Dario Novak

15.000,00

33

Teniski klub “Movens”

Ljetna škola tenisa kroz igru

Markica Mustapić

15.000,00

34

Teniski klub “Mreža”

Obuka tenisa za početnike i napredne

Franjo Kordić

10.000,00

35

Teniski klub “Break”

Prvi koraci poduke tenisa

Filip Kordić

10.000,00

36

Udruga za sport i rekreaciju SPORTSKE IGRE MLADIH

Bistra Sportske igre mladih 2010.

Damir Božinović

70.000,00

UKUPNO:

700.000,00

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA Obuka neplivača u školama u 2010. 1

Korčulanski plivački klub

Obuka neplivača

Adrijana Barčić

2

Udruga za športa djece i mladeži, Čakovec

Obuka neplivača

Anto Dragić

101.976,00

3

Sportski klub “Casper”, Vukovar

Obuka neplivača

Ivan Szabo

109.032,00

4

Sportski klub “Baloo”, Vinkovci

Obuka neplivača

Jozo Škegro

305.916,00 UKUPNO:

206

83.076,00

600.000,00


DODATAK: Popis financiranih projekata udruga u 2010. godini

REDNI BROJ

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA Suorganizacija u provođenju aktivnosti tehničke kulture 1

Zajednica tehničke kulture Osječkobaranjske županije

17. zimska škola tehničkih aktivnosti

Snježana Barabaš – Seršić

2

Hrvatski savez informatičara

15. zimska škola informatike

Ivo Šeparović

15.000,00

3

Hrvatski savez informatičara

Organizacija ljetnog informatičkog kampa, Krk

Ivo Šeparović

25.000,00

4

Hrvatski foto savez

52. natjecanje mladih tehničara Republike Hrvatske, Dubrovnik - izložba mladih fotoamatera

Predrag Bosnar

5

Hrvatski savez informatičara

Međunarodna informatička olimpijada (IOI 2010.), Kanada

Ivo Šeparović

25.000,00

6

Hrvatski jedriličarski savez

Program jedriličarskog modelarstva

Marin Lovrić

50.000,00

7

Zajednica tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije

52. natjecanje mladih tehničara Republike Hrvatske, Dubrovnik

Blaženko Dujaković

20.000,00

8

Modelarski klub Zaprešić

3. europsko modelarsko prvenstvo u zrakoplovnom modelarstvu, Turska

Damir Kosir

15.000,00

9

Aeroklub Gradec

Europsko prvenstvo u ovjesnom jedrenju, Španjolska

Antun Rezinović

10.000,00

10

Aeroklub Gradec

Europski padobranski kup, Bled

Antun Rezinović

18.000,00

11

Udruga inovatora Hrvatske

Međunarodna izložba ARCA

Vojislav Raušević

30.000,00

Udruga inovatora Hrvatske

Sudjelovanje hrvatskih inovatora na međunarodnoj izložbi u Genevi

Vojislav Raušević

11.000,00

12

8.000,00

5.000,00

UKUPNO:

232.000,00

SVEUKUPNO MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA:

147.176.023,69

MINISTARSTVO KULTURE Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2010. 1

Društvo hrvatskih književnih prevodilaca

Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa za RH

70.000,00

2

Društvo hrvatskih književnika

Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa za RH

800.000,00

3

Društvo povjesničara umjetnosti

Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa za RH

100.000,00

4

Hrvatska glazbena mladež

Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa za RH

230.000,00

5

Hrvatska udruga likovnih umjetnika primjenjenih umjetnosti

Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa za RH

150.000,00

6

Hrvatska udruga orkestralnih i komornih umjetnika

Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa za RH

70.000,00

7

Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika

Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa za RH

800.000,00

8

Hrvatski centar ASSITEJ

Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa za RH

80.000,00

9

Kazališni epicentar

Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa za RH

280.000,00

10

Hrvatski centar ITI - UNESCO

Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa za RH

90.000,00

11

Hrvatski centar PEN kluba

Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa za RH

150.000,00

12

Hrvatski centar UNIMA

Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa za RH

70.000,00

13

Hrvatski nacionalni komitet ICOM

Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa za RH

50.000,00

14

Hrvatski sabor kulture

Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa za RH

620.000,00

207


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

REDNI BROJ

208

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

15

Hrvatski savez za esperanto

Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa za RH

80.000,00

16

Hrvatsko arheološko društvo

Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa za RH

100.000,00

17

Hrvatsko arhivističko društvo

Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa za RH

50.000,00

18

Hrvatsko dizajnersko društvo

Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa za RH

200.000,00

19

Hrvatsko društvo dramskih umjetnika

Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa za RH

220.000,00

20

Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika

Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa za RH

150.000,00

21

Hrvatsko društvo karikaturista

Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa za RH

40.000,00

22

Hrvatsko društvo književnika za djecu i mlade

Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa za RH

40.000,00

23

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika

Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa za RH

300.000,00

24

Hrvatsko društvo pisaca

Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa za RH

170.000,00

25

Hrvatsko društvo profesionalnih baletnih umjetnika

Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa za RH

80.000,00

26

Hrvatsko društvo skladatelja

Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa za RH

120.000,00

27

Hrvatsko etnološko društvo

Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa za RH

50.000,00

28

Hrvatsko knjižničarsko društvo

Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa za RH

240.000,00

29

Hrvatsko muzejsko društvo

Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa za RH

60.000,00

30

Hrvatsko numizmatičko društvo

Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa za RH

80.000,00

31

Udruga plesnih umjetnika Hrvatske

Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa za RH

60.000,00

32

Udruga profesionalnih plesnih umjetnika “Puls”

Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa za RH

25.000,00

33

Hrvatska sekcija AICA

Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa za RH

35.000,00

34

Hrvatsko knjižničarsko društvo, Zagreb

37. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva

62.716,00

35

Hrvatsko muzejsko društvo

Vijesti muzealaca i konzervatora

40.000,00

36

Udruga za promicanje i očuvanje riječke industrijske baštine Pro torpedo

IV. međ. konferencija o industrijskoj baštini “Brodogradnja: jučer-danas-sutra”

30.000,00

37

Dramski studio mladih Hvar

Predstava “Siročad”

25.000,00

38

Hrvatsko dizajnersko društvo, Zagreb

Izložba dobitnika nagrade za životno djelo

10.000,00

39

Srpska pravoslavna crkvena općina, Dubrovnik

Rade Petrović: Ruski konzulat u Dubrovniku od osnivanja do 1878 godine

40

Hrvatsko muzejsko društvo

“Dostupan muzej” - priručnik

10.000,00

1.800,00

41

Centar za ženske studije, Zagreb

Dani Marije Jurić Zagorke

15.000,00

42

Hrvatsko knjižničarsko društvo, Zagreb

3. okrugli stol “Knjižnice i suvremeni menadžment”

10.000,00

43

Društvo bibliotekara Istre, Pula

Bibliogrfhia histrica online

10.000,00

44

Centar za tradicijska glazbala Hrvatske, Zagreb

Radionice i predavanja o tradicijskih glazbalima za djecu i mlade

5.000,00


DODATAK: Popis financiranih projekata udruga u 2010. godini

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

REDNI BROJ

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

45

Savez amaterskih puhačkih orkestara Slavonije i Baranje, Požega

Seminari za puhače

46

Hrvatsko knjižničarsko društvo, Zagreb

10. okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama

10.000,00

47

Društvo hrvatskih književnih prevodilaca, Zagreb

Konferencija o prevođenju tekstova o umjetnosti

8.000,00

48

Društvo hrvatskih književnih prevodilaca, Zagreb

Radionica književnog prevođenja sa španjolskog jezika

49

Savez udruga - Hrvatski sabor kulture, Zagreb

Seminar za dirigente koncertnih puhačkih orkestara

5.000,00

50

Savez udruga - Hrvatski sabor kulture, Zagreb

Seminar za dirigente zborova i malih vokalnih sastava

6.000,00

51

Savez udruga - Hrvatski sabor kulture, Zagreb

Seminar za predvodnike ili voditelje hodnih puhačkih orkestara

5.000,00

52

Savez udruga - Hrvatski sabor kulture, Zagreb

Seminar za voditelje koncertnih tamburaških orkestara

5.000,00

53

Savez udruga - Hrvatski sabor kulture, Zagreb

Seminari za voditelje folklornih skupina

54

Savez udruga - Hrvatski sabor kulture, Zagreb

Seminari za voditelje i plesače suvremenog i društvenog plesa

5.000,00

55

Savez udruga - Hrvatski sabor kulture, Zagreb

Seminari za voditelje, redatelje i glumce amaterskih skupina

5.000,00

56

Zajednica puhačkih orkestara Splitsko-dalmatinske županije, Imotski

Radionica za voditelje puhačkih orkestara

4.000,00

57

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Zagreb

30. salon mladih

100.000,00

58

Župa sv. Marije Magdalene, Čazma

Čazma, crkva sv. Marije Magdalene

500.000,00

59

Srpska pravoslavna crkva Velika Bršljanica

Dišnik, crkva sv. Apostola Tome

60

Eparhija zagrebačko-ljubljanska, Zagreb

Donja Kovačica, crkva sv. Petke (Marije Magdalene)

61

Župa sv. Benedikta, Donji Mosti

Donji Mosti, crkva sv. Benedikta

98.000,00

62

Eparhija zagrebačko-ljubljanska, Zagreb

Grabovnica, crkva sv. Proroka Amosa

80.000,00

63

Srpska crkvena pravoslavna općina Grubišno Polje

Grubišno Polje, crkva sv. Velikomučenika Georgija

100.000,00

64

Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije, Nova Rača

Nova Rača, crkva Uznesenja Marijinog

100.000,00

65

Župa Presvetog Trojstva, Rovišće

Rovišće, crkva Presvetog Trojstva

70.000,00

66

Eparhija Slavonska, Pakrac

Sirač, manastir Pakra

99.600,00

67

Srpska crkvena pravoslavna općina Grubišno Polje

Velika Barna, crkva sv. Apostola i Jevanđeliste Marka

100.000,00

68

Župa Sv. Tri Kralja, Stara Ploščica

Velika Trnovitica, crkva sv. Martina

100.000,00

69

Župni ured Veliko Trojstvo

Veliko Trojstvo, župna crkva Presvetog Trojstva

70

Eparhija zagrebačko-ljubljanska, Zagreb

Veliki Grđevac, crkva Svete Trojice

100.000,00

71

Župa sv. Mihaela ark., Zrinski Topolovac

Zrinski Topolovac, Gornji Križ, crkva sv. Križa

100.000,00

72

Župa sv. Mihaela ark., Zrinski Topolovac

Zrinski Topolovac, župni dvor

100.000,00

73

Župa sv. Marije Magdalene, Bebrina

Bebrina, crkva sv. Marije Magdalene

150.000,00

74

Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila I Metoda, Zagreb

Cernik, franjevački samostan

150.000,00

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama) 8.000,00

20.000,00

10.000,00

30.000,00 100.000,00

50.000,00

209


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

REDNI BROJ

210

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

75

Hrvatsko planinarsko društvo Strmac, Cernik

Cernik, srednjevjekovni grad Gračanica

100.000,00

76

Župa sv. Mihaela Arkanđela, Dubočac

Dubočac, crkva sv. Mihaela Arhanđela

100.000,00

77

Župa sv. Mateja, apostola i evanđeliste, Garčin

Garčin, crkva sv. Mateja, apostola i evanđelista

100.000,00

78

Župa sv. Ivana apostola, Podcrkavlje

Glogovica, crkva sv. Stjepana

131.000,00

79

Župa sv. Mateja, apostola i evanđeliste, Tovarnik

Gundinci, kapelica poklonac bezgrešnog začeća BDM

80

Župa Blažene Djevice Marije, Nova Kapela

Nova Kapela, crkva sv. Marije

150.000,00

81

Župa sv. Emerika, Oriovac

Oriovac, crkva sv. Emerika

250.000,00

82

Župa sv. Antuna Padovanskog, Podvinje

Podvinje, crkva sv. Antuna Padovanskog

300.000,00

83

Župa rođenja sv. Ivana Krstitelja, Sibinj

Sibinj, crkva sv. Ivana Krstitelja

595.000,00

84

Župa sv.Antuna Padovanskog, Staro Petrovo Selo

Staro Petrovo Selo, crkva sv. Antuna Padovanskog

170.000,00

85

Župa sv. Ilije Proroka, Velika Kopanica

Velika Kopanica, crkva sv. Ilije Proroka

350.000,00

86

Srpska pravoslavna crkvena općina, Dubrovnik

Dubrovnik, crkva sv. Blagovjesti

100.000,00

87

Dubrovačka biskupija, Dubrovnik

Dubrovnik, crkva Gospe od Karmela

65.000,00

88

Srpska pravoslavna crkvena općina, Dubrovnik

Dubrovnik, palača BundićMuzej ikona

80.000,00

89

Dubrovačka biskupija, Dubrovnik

Goveđari, Mljet, crkva sv. Marije i benediktinski samostan

100.000,00

90

Župni ured Sv. Marka

Korčula, katedrala sv. Marka

150.000,00

91

Franjevački samostan Pohođenja Marijina, Prijevor, Rožat

Rožat, franjevački samostan s crkvom Pohođenja Marijina

92

Župa sv. Franje Ksaverskog, Vugrovec

Vugrovec, župni dvor

100.000,00

93

Odbor zagrebačke nadbiskupije za obnovu katedrale, Zagreb

Zagreb, katedrala Pohođenja Blažene Djevice Marije

900.000,00

94

Župa Pohođenja BDM Bale

Bale, crkva Pohođenja BDM

200.000,00

95

Župa sv. Mihovila, Oprtalj

Čepić, crkva sv. Marije Sniježne

152.000,00

96

Župa sv. Petra i Pavla, Cerovlje

Gologorica, crkva sv. Petra i Pavla

60.000,00

97

Udruga Hum, Buzet

Hum (Buzet), povijesna urbanistička cjelina Huma

96.200,00

98

Župa sv. Stjepana Motovun

Motovun, crkva sv. Stjepana

200.000,00

99

Župa sv. Stjepana Motovun

Motovun, crkva sv. Stjepana, zvonik

309.000,00

100

Župa sv. Pelagija, Novigrad

Novigrad (Istra), crkva sv. Pelagija (kripta ex katedrale)

150.000,00

101

Biskupija porečka i pulska, Poreč

Poreč, Eufrazijeva bazilika

800.000,00

102

Samostan sv. Franje, Pula

Pula, crkva sv. Franje sa samostanom

100.000,00

103

Župa sv. Petra i Pavla, Sveti Petar u Šumi

Sveti Petar u Šumi, crkva sv. Roka

100.000,00

104

Srpska pravoslavna crkvena općina Drežnica

Drežnica, crkva Rođenja Presvete Bogorodice

50.000,00

105

Župa sv. Antuna Padovanskog, Generalski Stol

Erdelj, crkva sv. Mihovila Arhanđela

80.000,00

106

Župa sv. Antuna Padovanskog, Generalski Stol

Generalski Stol, crkva sv. Antuna Padovanskog

100.000,00

107

Srpska pravoslavna crkvena općina, Ogulin

Gornje Dubrave, crkva sv. Petke

150.000,00

70.000,00

80.000,00


DODATAK: Popis financiranih projekata udruga u 2010. godini

REDNI BROJ

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

108

Župni ured Sv. Jurja, Gornje Zagorje, Ogulin

Gornje Zagorje, crkva sv. Jurja mučenika

80.000,00

109

Srpska pravoslavna crkvena općina Drežnica

Jasenak, crkva sv. Velikomučenika Lazara

100.000,00

110

Crkvena pravoslavna općina Karlovac

Karlovac, Barakova zgrada

111

Franjevački samostan Presvetog Trojstva, Karlovac

Karlovac, crkva Presvetog Trojstva s franjevačkim samostanom

150.000,00

112

Župa sv. Tri Kralja, Karlovac

Karlovac, crkva sv. Tri kralja

150.000,00

113

Eparhija gornjokarlovačka, Karlovac

Karlovac, eparhijski dvor i parohijski dom

300.000,00

114

Speleološki klub „Ursus spelaeus“, Karlovac

Karlovac, utvrđene pećine Karlovačke županije

115

Srpska pravoslavna crkvena općina, Kolarić

Kolarić, crkva sv. Petke

100.000,00

116

Župni ured Presvetog Trojstva, Modruš

Modruš, crkva Presvetog Trojstva

100.000,00

117

Župa Uznesenja BDM, Novigrad na Dobri

Novigrad na Dobri, crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije

100.000,00

118

Župa Uznesenja BDM, Oštarije

Oštarije, crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije

100.000,00

119

Družba “Braća Hrvatskoga Zmaja”, Zagreb

Ozalj, stari grad Ozalj

800.000,00

120

Eparhija gornjokarlovačka crkvena općina Vrhovine

Plaški, crkva Vavedenja Bogorodice (Saborna crkva)

250.000,00

121

Župa Sv. Mavro Opat, Bosiljevo

Pribanjci, crkva sv. Barbare

100.000,00

122

Župa sv. Ivana Nepomuka, Saborsko

Saborsko, kapela Rođenja Blažene Djevice Marije

100.000,00

123

Srpska pravoslavna crkvena općina, Kolarić

Srednji Poloj, crkva Uspenija Presvete Bogorodice

100.000,00

124

Župa Rođenja BDM, Mali Erjavec

Svetice, crkva Rođenja Marijinog i bivši pavlinski samostan

100.000,00

125

Župa sv. Kuzme i Damjana, Ozalj

Vrhovac, crkva Sv. Kuzme i Damjana

400.000,00

126

Župa sv. Antuna Padovanskog, Vukmanić

Vukmanić, župni dvor

100.000,00

127

Župa Uzvišenja Sv. Križa, Završje Netretićko

Zadobarje, kapela Sv. Antuna pustinjaka

150.000,00

128

Župa Rođenja BDM, Drnje

Drnje, Crkva Blažene Djevice Marije

129

Župa sv. Luke Evanđeliste, Kalinovac

Kalinovac, crkva sv. Luke Evanđeliste

130

Župa sv. Rok, Koprivnički Bregi

Koprivnički Bregi, crkva Sv. Roka

131

Župni ured Presvetog Trojstva, Legrad

Legrad, crkva sv. Trojstva

150.000,00

132

Župa sv. Barbare Bedekovčina

Bedekovčina, župni dvor

150.000,00

133

Društvo za obnovu i zaštitu Crkve sv. Marije Snježne, Belec

Belec, crkva sv. Marije Snježne

255.000,00

134

Župni ured Pregrada

Gornja Plemenšćina, kapela sv. Ane

95.000,00

135

Župni ured Zajezda

Gotalovec, crkva sv. Petra

80.000,00

136

Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda

Klanjec, franjevački samostan i crkva Navještenja BDM

200.000,00

99.900,00

30.000,00

99.630,00 80.000,00 100.000,00

137

Župa sv. Dominika, Konjšćina

Konjščina, crkva sv. Dominika

150.000,00

138

Župa sv. Nikole biskupa, Krapina

Krapina, Tkalci, kapela sv. Tri Kralja

100.000,00

139

Župa Presveto trojstvo, Krapinske Toplice

Krapinske Toplice, crkva Presvetog Trojstva

424.000,00

140

Župa sv. Mihovila, Mihovljan

Kuzminec (Mihovljan), crkva sv. Marije Magdalene

150.000,00

141

Župa sv. Petra i Pavla Petrovsko

Petrovsko, crkva sv. Petra i Pavla

100.000,00

142

Župni ured Pregrada

Pregrada, crkva Uznesenja Marijina

150.000,00

211


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

REDNI BROJ

212

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

143

Župni ured Pregrada

Pregrada, župna kurija

280.000,00

144

Župa Presvetog Trojstva Radoboj

Radoboj, crkva sv. Trojstva

100.000,00

145

Župa Uznesenja BDM, Tuhelj

Risvica, kapela Majke Božje Snježne

200.000,00

146

Župa Uznesenja BDM, Tuhelj

Tuhelj, crkva sv. Josipa

147

Župa Sveta Tri Kralja, Velika Erpenja

Velika Erpenja, župni dvor

189.000,00

148

Župni ured Vinagora

Vinagora, crkva Pohođenja BDM

250.000,00

149

Župa Uznesenja BDM, Zajezda

Zajezda, crkva Uznesenja BDM

50.000,00

150

Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije, Zlatar

Zlatar, crkva Uznesenja BDM

100.000,00

151

Srpska pravoslavna crkvena općina Brlog

Brlog, crkva sv. Save

100.000,00

152

Župa sv. Martina, Brušane

Brušane, crkva Sv. Martina Biskupa

100.000,00

92.000,00

153

Župa Rođenja BDM

Bunić, crkva Rođenja BDM

200.000,00

154

Župni ured sv. Terezije Avilske, Bužim

Bužim, crkva sv. Terezije Avilske

100.000,00

155

Župa Rođenja BDM, Borićevac

Donji Lapac, Borićevac, crkva Rođenja Marijina

555.000,00

156

Župa Navještenja BDM, Gospić

Gospić, crkva Navještenja Blažene Djevice Marije

500.000,00

157

Speleološki klub „Ursus spelaeus“, Karlovac

Gospić, utvrđene špilje u Ličko-senjskoj županiji

158

Župna crkva sv. Nikole Biskupa Kaluđerovac

Kaluđerovac, crkva sv. Nikole

159

Župa Blažene Djevice Marije od sv. Krunice, Ličko Lešće

Ličko Lešće, kapela sv. Franje Paulskog

99.370,00

160

Župni ured sv. Mihovila Arkanđela Lovinac

Lovinac, crkva sv. Mihovila Arkanđela

100.000,00

161

Srpska pravoslavna crkvena općina Otočac

Otočac, crkva sv. Velikomučenika Georgija

200.000,00

162

Katedra čakavskog sabora pokrajine Gacke, Otočac

Otočac,stari grad Fortica

163

Župa Presvetog Trojstva, Otočac

Otočac, kurija župnog dvora

164

Župa Uzvišenja sv. Križa, Prozor

Prozor, crkva Uzvišenja sv. Križa

165

Župni ured Uznesenja BDM, Senj

Senj, crkva sv. Marije od Arta

166

Župni ured Uznesenja BDM, Senj

Senj, katedrala Uznesenja BDM

167

Župa sv. Jurja u sv. Jurju

Sveti Juraj, crkva sv. Filipa i Jakova

100.000,00

168

Župa sv. Nikole, Trnovac, Brušane

Trnovac, crkva sv. Nikole

100.000,00

169

Gospićko-senjska biskupija, Gospić

Udbina, lokalitet župna crkva Sv. Nikole

100.000,00

170

Eparhija gornjokarlovačka, crkvena općina Vrhovine

Vrhovine, crkva svetog Arhangela Mihaila i Gavrila

171

Franjevački samostan Čakovec

Čakovec, crkva sv. Nikole i samostan Franjevaca

105.680,00

172

Župa svih Svetih, Dekanovec

Dekanovec, crkva Svih Svetih sa župnim dvorom

100.000,00

173

Župa sv. Katarine, Gornji Mihaljevec

Gornji Mihaljevec, crkva sv. Katarine

174

Župni ured 7 Žalosti B.D.Marije i Sv. Križa

Kotoriba, crkva 7 Žalosti BDM i sv. Križa

175

Varaždinska biskupija, Varaždin

Lopatinec, Sveti Juraj na Bregu, crkva sv. Jurja

176

Župa Svetoga Jakoba St. Ap, Prelog

Prelog, Cirkovljan, filijalna crkva sv. Lovre đakona

50.000,00

177

Župa Uznensenja BDM, Sveta Marija

Sveta Marija, zidni oslik ispod kora u crkvi Uznesenja BDM

20.000,00

178

Župa Uznensenja BDM, Sveta Marija

Sveta Marija, župni dvor

100.000,00

179

Župa RođenjaBDM, Mala Subotica

Sveti Križ (Mala Subotica), Crkva sv. Križa

100.000,00

20.000,00 100.000,00

90.000,00 100.000,00 80.000,00 200.000,00 1.100.000,00

80.000,00

80.000,00 100.000,00 2.000.000,00


DODATAK: Popis financiranih projekata udruga u 2010. godini

REDNI BROJ

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

180

Župa Uzvišenja Sv. Križa, Vratišinec

Vratišinec, crkva Uzvišenja Svetog Križa

100.000,00

181

Udruga građana “Tea”, Bijelo Brdo

Bijelo Brdo, tradicijska kuća s ambarom, čardakom i bunarom

30.000,00

182

Srpska pravoslavna crkvena općina, Bolman

Bolman, crkva sv. Petra i Pavla

50.000,00

183

Srpska pravoslavna crkvena općina Dalj

Dalj, crkva sv. Dimitrija

184

Srpska pravoslavna crkvena općina Dopsin

Dopsin, crkva sv. Petra i Pavla

185

Župni ured Trnava

Dragotin, crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije

350.000,00

186

Župa Uznesenja BDM, Duboševica

Duboševica, crkva Uznesenja BDM

100.000,00

187

Župa sv. Duha, Feričanci

Feričanci, crkva sv. Duha

188

Reformatska crkvena općina Suza

Kneževi Vinogradi, srednjevjekovna kula (crkva reformiranih)

700.000,00

189

Srpska pravoslavna crkvena općina Petrova Slatina, Ernestinovo

Koprivna (Šodolovci), crkva Male Gospojine u Koprivni

132.240,00

190

Reformatorska-reformatska crkvena općina, Laslovo

Laslovo, crkva reformiranih

100.000,00

191

Reformirana kršćanska crkva, Vardarac

Lug, crkva reformiranih (srednjovjekovna kula)

192

Franjevački samostan, Našice

Našice, crkva sv. Antuna Padovanskog i samostan

200.000,00

193

Reformirana kršćanska kalvinska crkva, Osijek

Osijek, crkva reformiranih

100.000,00

194

Župa crkve sv. Petra i Pavla, apostola, Osijek

Osijek, crkva sv. Petra i Pavla, katedrala

300.000,00

195

Franjevački samostan, Osijek

Osijek, franjevački samostan

196

Župa sv. Martina Biskupa, Podravski Podgajci

Sveti Đurađ (Donji Miholjac), Crkva sv. Jurja

100.000,00

197

Župa Bezgrješnog Začeća Blažene Djevice Marije, Valpovo

Valpovo, crkva Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije

100.000,00

198

Reformirana kršćanska crkva Vardarac

Vardarac, kalvinska crkva

150.000,00

199

Stolni Kaptol sv. Petra, Požega

Kaptol, stari grad Kaptol

200.000,00

200

Pravoslavna eparhija slavonska, Pakrac

Pakrac, crkva sv. Duha (sv. Trojice)

200.000,00

201

Pravoslavna eparhija slavonska, Pakrac

Pakrac, episkopski dvor

400.000,00 100.000,00

202

Franjevački samostan Požega

Požega, crkva sv. Duha i Franjevački samostan

203

Požeška biskupija, Požega

Požega, crkva sv. Lovre

204

Župa Blažene Djevice Marije u Novoj Kapeli

Ratkovica, crkva sv. Mihovila

205

Župa sv. Mihaela Aarkanđela, Stražeman

Stražeman, crkva sv. Mihovila Arkanđela

100.000,00 70.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00 100.000,00 20.000,00

206

Župa sv. Augustina, Velika

Velika, crkva sv. Augustina

200.000,00

207

Župni ured sv. Andrije Apostola, Bakar

Bakar, crkva sv. Andrije Apostola

100.000,00

208

Župa sv. Ivana Krstitelja, Baška

Baška, ranokršćanski kompleks

200.000,00

209

Samostan sv. Frane, Cres

Cres, crkva i samostan sv. Franje

100.000,00

210

Župa sv. Antuna Padovanskog, Čabar

Čabar, crkva sv. Antuna Padovanskog

100.000,00

211

Župa sv. Hermagora i Fortunata, Gerovo

Gerovo, crkva Majke Božje Svetogorske

100.000,00

212

Župa sv. Hermagora i Fortunata, Gerovo

Gerovo, crkva sv. Hermagora i Fortunata

100.000,00

213


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

REDNI BROJ

214

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

213

Eparhija gornjokarlovačka

Gomirje, crkva Roždenija Jovana Preteče i manastir

100.000,00

214

Franjevački samostan, Kampor

Kampor, franjevački samostan sv. Bernardina Sijenskog

100.000,00

215

Samostan sv. Franje Asiškog, Krk

Krk, samostan i crkva sv. Franje

80.000,00

216

Župa sv. Vida mučenika, Prezid

Prezid, crkva sv. Vida Mučenika

100.000,00

217

Franjevački samostan Košljun

Punat, Košljun, franjevački samostan sa crkvom

200.000,00

218

Župni ured Uznesenja Marijina

Rab, crkva sv. Justine

500.000,00

219

Samostan benediktinki sv. Andrije, Rab

Rab, samostan benediktinki i crkva sv. Andrije

100.000,00

220

Župa Uznesenja BDM, Rijeka

Rijeka, crkva Uznesenja BDM ‘Vela crikva’

200.000,00

221

Župa Uznesenja BDM, Lukovdol

Rtić, crkva sv. Franje Ksaverskog

200.000,00

222

Župni ured Supetarska Draga

Supetarska Draga, crkva sv. Petra s ostacima samostana

100.000,00

223

Župa sv. Marka ev., Veprinac

Veprinac, crkva sv. Marka Evanđelista

50.000,00

224

Eparhija gornjokarlovačka, crkvena općina Petrinja

Blinja, Crkva sv. Ilije

50.000,00

225

Župa sveti Kvirin Biskup

Bok Palanječki, Kapela sv. Petra i Pavla

50.000,00

226

Srpska pravoslavna crkvena općina Javoranj, Dvor

Dvor, crkva sv. velikomučenika Georgija

100.000,00

227

Župa sv. Katarine Djevice, Komarevo

Gornje Komarevo, crkva sv. Katarine

100.000,00

228

Srpska pravoslavna crkvena općina Javoranj, Dvor

Gornji Javoranj, crkva sv. Petke Paraskeve

98.130,00

229

Srpska pravoslavna crkvena općina, Hrvatska Kostajnica

Hrvatska Kostajnica, parohijski dom

50.000,00

230

Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda

Hrvatski Čuntić, crkva sv. Ante Padovanskog i samostan

231

Župa Uznesenja BDM i Sv. Nikole

Jasenovac, crkva sv. Nikole i Uznesenja BDM

232

Župa Majke Božje Snježne

Kutina, Crkva sv. Marije Sniježne

100.000,00 445.000,00

100.000,00 98.520,00

233

Župa sv. Ilije proroka, Maja

Maja, crkva sv. Ilije Proroka

234

Župa Mala Gorica, Lekenik

Mala Gorica (Petrinja), Crkva sv. Jurja

235

Župa Uzvišenja Svetog Križa Sisak

Sisak, crkva Uzvišenja sv. Križa

390.000,00

236

Župa Stari Farkašić, Lekenik

Stari Brod, kapela sv. Martina

145.000,00

237

Župni ured sv. Marije Magdalene, Sunja

Sunja, crkva sv. Marije Magdalene

200.000,00

80.000,00

238

Župni ured Sv. Ante, Blizna

Blizna Donja, crkva sv. Marije

100.000,00

239

Župni ured sv. Jurja, Bobovišća

Bobovišća, crkva sv. Jurja

120.847,50

240

Župni ured sv. Ante Padovanskog, Svib

Cista Provo, Svib, crkva sv. Ante Padovanskog

100.000,00

241

Župni ured sv. Jurja, Drvenik

Drvenik Veliki, crkva sv. Jurja

100.000,00

242

Župa sv. Stjepana I., pape i mučenika, Hvar

Hvar, crkva sv. Duha

243

Franjevački samostan, Hvar

Hvar, franjevački samostan i crkva Gospe od Milosti

100.000,00

244

Župa Uznesenja Marijina, Jelsa

Jelsa, crkva Uznesenja Marijina (Florijana i Sebastijana)

250.000,00

245

Društvo Poljičana sv. Jure, Priko

Jesenice, crkva sv. Andrije na Obliku

246

Župni ured sv. Luke, Kamenmost, Podbablje

Kamenmost, crkva sv. Luke

100.000,00

247

Župni ured sv. Jeronima, Kaštel Gomilica

Kaštel Gomilica, crkva sv. Jeronima

100.000,00

248

Župa Bezgrješnog Začeća Blažene Djevice Marije

Kaštel Štafilić, crkva Bezgrešnog Začeća BDM

100.000,00

50.000,00

72.000,00


DODATAK: Popis financiranih projekata udruga u 2010. godini

REDNI BROJ

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

249

Župni ured sv. Nikole, Komiža

Komiža, crkva sv. Nikole-Munstir

50.000,00

250

Kulturno-umjetničko društvo “Mila Gojsalić”

Kostanje, rodna kuća Mile Gojsalić

100.000,00

251

Franjevački samostan, Makarska

Makarska, franjevački samostan

200.000,00

252

Društvo poljičana „Sveti Jure “Priko, Omiš

Omiš, kuća Bilić, Donji Dolac

50.000,00

253

Športsko-kulturno društvo “Podgrađe”, Podgrađe (Omiš)

Podgrađe (Omiš), Vodenica

50.000,00

254

Župni ured sv. Antuna Opata, Pražnica

Pražnica, stara škola

80.000,00

255

Župa sv. Stjepana, Prgomet

Prgomet, crkva sv. Stjepana

80.000,00

256

Župa Gospe od Ružarija, Seget Donji

Seget Donji, kula

80.000,00

257

Župa Gospe od Ružarija, Seget Donji

Seget Donji, crkva, orgulje

100.000,00

258

Župni ured sv. Križa

Split, crkva sv. Križa

200.000,00

259

Župa Uznesenja BDM, Split

Split, katedrala sv. Duje (Dioklecijanov mauzolej)

600.000,00 400.000,00

260

Župa Uznesenja BDM, Split

Split, krstionica sv. Ivana (Jupiterov hram)

261

Župa sv. Stjepana I., pape i mučenika

Stari Grad, crkva sv. Nikole

262

Župa sv. Stjepana I., pape i mučenika

Stari Grad, crkva sv. Stjepana

150.000,00

263

Župa sv. Petra, Supetar

Supetar, zvonik sv. Petra

150.000,00

50.000,00

264

Samostan sv. Dominika, Trogir

Trogir, crkva i samostan sv. Dominika

400.000,00

265

Župni ured sv. Lovre Trogir

Trogir, crkva sv. Ivana Krstitelja

100.000,00

266

Župni ured sv. Lovre Trogir

Trogir, katedrala sv. Lovre

300.000,00

267

Župni ured Vis

Vis, crkva Gospe od Spilice

400.000,00

268

Društvo prijatelja kulturne baštine Vrboska

Vrboska, kuća Matije Ivanića

50.000,00

269

Hrvatska dominikanska provincija, Zagreb

Žedno, samostan sv. Križa

91.800,00

270

Župa sv.Frane, Betina

Betina, crkva i zvonik sv. Frane

100.000,00

271

Župa Presvetog Imena Isusova, Miljevci

Drinovci, crkva Presvetog Imena Isusova

350.000,00

272

Srpski pravoslavni manastir Krka, Kistanje

Kistanje, manastir sv. Arkanđela Mihaila (Krka)

250.000,00

273

Franjevački samostan Knin

Knin, crkva sv. Josipa

100.000,00

274

Župa sv. Mihovila, Murter

Kornati, Tarac polje, crkva sv. Marije

80.000,00

275

Srpska pravoslavna crkvena općina, Skradin

Skradin, crkva sv. Spiridonanova

85.670,00

276

Benediktinski samostan sv. Luce u Šibeniku

Šibenik, benediktinski samostan sv. Luce

200.000,00

277

Benediktinski samostan sv. Luce u Šibeniku

Šibenik, benediktinski samostan sv. Luce

454.000,00

278

Župni ured Gospe van Grada, Šibenik

Šibenik, crkva Gospe van grada

200.000,00

279

Franjevački samsotan sv. Frane, Šibenik

Šibenik, crkva sv. Frane i samostan franjevaca

280

Biskupija šibenska, Šibenik

Šibenik, crkva sv. Ivana

150.000,00

281

Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja Split

Šibenik, crkva sv. Lovre sa franjevačkim samostanom

200.000,00

282

Biskupija šibenska, Šibenik

Šibenik, crkva sv. Nikole

100.000,00

283

Srpska pravoslavna Eparhija, Šibenik

Šibenik, crkva Uspenja Presvete Bogorodice

150.000,00

284

Biskupija šibenska, Šibenik

Šibenik, katedrala sv. Jakova

800.000,00

285

Biskupija šibenska, Šibenik

Šibenik, kuća Šižgorić-Galbiani

200.000,00

286

Župa Sv. Duha, Tisno

Tisno, crkva sv. Duha sa zvonikom

100.000,00

70.000,00

215


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

REDNI BROJ

216

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

287

Župa Uznesenja Marijina Zlarin

Zlarin, crkva sv. Roka

99.700,00

288

Župa Uznesenja BDM, Bednja

Bednja, crkva sv. Josipa, Hum

99.750,00

289

Župa Uznesenja BDM, Bednja

Bednja, crkva Uznesenja BDM

100.000,00

290

Župa Sv. Martina, Donja Voća

Donja Voća, crkva sv. Martina

100.000,00

291

Župa Sv. Martina, Donja Voća

Donja Voća, crkva sv. Tome

80.000,00

292

Župa sv. Marije Magdalene Ivanec

Ivanec, crkva sv. Marije Magdalene

80.000,00

293

Župa Uznesenja BDM, Bednja

Meljan, Ravna Gora, kapela sv. Tri kralja

100.000,00

294

Župni ured sv. Tri Kralja, Svibovec

Rukljevina, crkva sv. Marije

100.000,00

295

Varaždinska biskupija, Varaždin

Varaždin, crkva Uznesenja BDM

150.000,00

296

Uršulinski samostan Varaždin, Varaždin

Varaždin, uršulinski samostanškola

100.000,00

297

Župa sv. Martina biskupa, Varaždinske Toplice

Varaždinske Toplice, crkva sv. Martina

150.000,00

298

Župa Presv. Trojstva, Visoko

Visoko, crkva sv. Trojstva

150.000,00

299

Župa Presvetog Trojstva, Klenovnik

Vukovoj, kapela sv. Vuka (sv. Wolfganga)

100.000,00

300

Župa Kraljice Svete Krunice, Cabuna

Cabuna, crkva Kraljice sv. krunice

100.000,00

301

Pravoslavna eparhija slavonska, Pakrac

Duzluk, manastir sv. Nikole

150.000,00

302

Župa sv. Vida Pitomača

Pitomača, Crkva sv. Vida

114.600,00

303

Požeška biskupija, Požega

Voćin, arheološki lokalitet franjevački samostan

100.000,00

304

Župa sv. Jurja mučenika, Bapska

Bapska, crkva Rođenja Marijina

200.000,00

305

Srpska pravoslavna crkvena općina Bobota

Bobota, hram Blagoveštenja Presvete Bogorodice

100.000,00

306

Franjevački samostan sv. Ivana Kapistrana, Ilok

Ilok, crkva sv. Ivana Kapistrana i franjevački samostan

200.000,00

307

Župa sv. Ivana Krstitelja, Ivankovo

Ivankovo, crkva Rođenja sv. Ivana Krstitelja

100.000,00

308

Odbor za uređenje i zaštitu crkve Lučice, Lipovac

Lipovac (Nijemci), crkva sv. Luke”Lučica”

200.000,00

309

Župa Vođinci

Novi Mikanovci, crkva sv. Bartolomeja

100.000,00

310

Župa sv. Martina Biskupa

Privlaka (Vinkovci), crkva sv. Martina biskupa

200.000,00

311

Franjevački samostan sv. Petra i Pavla, Šarengrad

Šarengrad, crkva sv. Petra i Pavla sa samostanom

200.000,00

312

Srpska pravoslavna crkvena općina Trpinja

Trpinja, crkva Vaznesenja Gospodnjeg

313

Župa Sv. Euzebija i Poliona, Vinkovci

Vinkovci, crkva sv. Euzebija i Poliona

100.000,00

314

Franjevački samostan, Vukovar

Vukovar, franjevački samostan i crkva sv. Filipa i Jakova

100.000,00

315

Srpski pravoslavni manastir Krupa, Obrovac

Krupa, manastir sa crkvom Uspenja Bogorodice

250.000,00

316

Udruga logoraša antifašista koncentracijskog logora Molat, Zadar

Molat, bivši koncentracijski logor

317

Srpska pravoslavna crkvena općina Obrovac

Obrovac, crkva Sv. Trojice

100.000,00

318

Župa sv. Jurja, Kruševo, Obrovac

Obrovac, ostaci crkve sv. Jurja i groblje

100.000,00

319

Samostan benediktinki Sv. Margarite, Pag

Pag, samostan benediktinki i crkva sv. Margarite

320

Župa sv. Nikole, Poličnik

Poličnik, crkva sv. Nikole

321

Samostan sv. Pavla, Školjić, Preko

Preko, samostan sv. Pavla na Galevcu

150.000,00

322

Zadarska nadbiskupija, Zadar

Silba, crkva Gospe od Karmena

100.000,00

323

Artefakt, Zadar

Silba, ostaci antičkog pristaništa u uvali Pocukmarak

80.000,00

30.000,00

60.000,00 100.000,00

16.000,00


DODATAK: Popis financiranih projekata udruga u 2010. godini

REDNI BROJ

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

324

Srpska pravoslavna crkvena općina, Zadar

Smoković, crkva sv. Đurđa

325

Župni ured sv. Filipa i Jakova, Sveti Filip i Jakov

Sveti Filip i Jakov, crkva sv. Mihovila (Sv. Roka), Rogovo

326

Župa Gospe od Karmela, Turanj

Turanj, crkva uznesenja BDM, Tukljača

327

Župni ured Ugljan

Ugljan, crkva sv. Hipolita

50.000,00

328

Nadbiskupija Zadarska, Zadar

Zadar, crkva sv. Krševana

350.000,00

329

Župni ured Sv. Stošije, Zadar

Zadar, katedrala sv. Stošije

330

Nadbiskupija Zadarska, Zadar

Ždrelac, crkva sv. Luke

100.000,00

331

Eparhija zagrebačko-ljubljanska, Zagreb

Bolč, crkva sv. Arhangela Gavrila

200.000,00

332

Župa Pohoda Blažene Djevice Marije, Vukovina

Buševec, kapela sv. Ivana Krstitelja

100.000,00

333

Župa sv. Siksta, Pribić

Dol (Krašić), crkva Majke Božje

50.000,00

334

Župa Majke Božje Snježne, Dubranec

Gustelnica, kapela sv. Antuna Padovanskog

28.290,00

335

Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda, Zagreb

Jastrebarsko, franjevački samostan i crkva BDM

336

Srpska pravoslavna crkvena općina Salnik

Lipnica (Rakovec), kapela sv. Nikole

337

Župa Pohoda Blažene Djevice Marije, Marija Gorica

Marija Gorica, župni dvor

100.000,00

338

Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije, Pokupsko

Pokupsko, crkva BDM (sv. Ladislava)

150.000,00

339

Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda, Zagreb

Samobor, crkva Uznesenja BDM i samostan

200.000,00

340

Župa Blagovijesti Presv.Bogorodice, Strmac Pribićki

Strmac Pribićki, grkokatolička crkva Blagovijesti

100.000,00

341

Župa sv. Barbare, Velika Mlaka

Velika Mlaka, crkva sv. Barbare

342

Župa sv. Vida

Vrbovec, Crkva sv. Vida

343

Župa sv. Katarine Aleksandrijske, Dapci

Dapci, crkva sv. Katarine, propovjedaonica

30.000,00

344

Srpska pravoslavna crkvena općina

Daruvar, crkva Svetih Otaca Prvog Vaseljenskog Sabora, ikonostas

30.000,00

345

Eparhija zagrebačko-ljubljanska, Zagreb

Donja Kovačica, crkva sv. Petke (Marije Magdalene), ikonostas

50.000,00

346

Srpska pravoslavna crkvena općina Grubišno Polje

Grubišno Polje, crkva sv. Velikomučenika Georgija, ikonostas

30.000,00

347

Župa sv. Mihaela arkanđela, Zrinski Topolovac

Zrinski Topolovac, crkva sv. Križa, oltar

50.000,00

348

Župa sv. Mihaela Arkanđela, Dubočac

Dubočac, crkva sv. Mihovila, oltar

30.000,00

349

Župa sv. Jakova Apostola, Klakar

Klakar, crkva sv. Jakova Apostola, orgulje

30.000,00

350

Franjevački samostan i crkva Presvetog Trojstva, Slavonski Brod

Slavonski Brod, crkva Presvetog Trojstva, orgulje

351

Provnicijalat franjevačke provincije sv. Jeronima, Zadar

Badija, crkva i samostan Gospe od Milosrđa, oltar

20.000,00

352

Franjevački samostan Cavtat

Cavtat, crkva Gospe od Snijega, otarna pala

30.000,00

353

Dubrovačka biskupija, Dubrovnik

Cavtat, crkva sv. Nikole, crkveni inventar

30.000,00

354

Dominikanski samostan sv. Dominika

Čelopeci, crkva sv. Vićence, raspelo

20.000,00

355

Dubrovačka biskupija, Dubrovnik

Dubrovnik, Biskupski ordinarijat, slika

10.000,00

356

Hrvatsko muzikološko društvo

Dubrovnik, crkva i samostan Male braće, glazbeni arhiv

30.000,00

357

Dubrovačka biskupija, Dubrovnik

Dubrovnik, Dubrovačka biskupija, matične knjige

24.000,00

60.000,00 100.000,00 50.000,00

98.855,00

150.000,00 64.450,00

50.000,00 156.250,00

211.900,00

217


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

REDNI BROJ

218

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

358

Dubrovačka biskupija, Dubrovnik

Dubrovnik, Dubrovačka biskupija, slika

20.000,00

359

Srpska pravoslavna crkvena općina, Dubrovnik

Dubrovnik, Srpska pravoslavna crkvena općina, slika

10.000,00

360

Židovska općina Dubrovnik

Dubrovnik, Židovska općina, karta Palestine

40.000,00

361

Dubrovačka biskupija, Dubrovnik

Lopud, crkva Gospe od Šunja, kasetirani svod apside

200.000,00

362

Dubrovačka biskupija, Dubrovnik

Lopud, suradnja sa visokom školom za restauraciju iz Kölna

26.110,00

363

Franjevački samostan Gospe od Anđela

Orebić, franjevački samostan Gospe od Anđela, knjižna građa

20.000,00

364

Dubrovačka biskupija, Dubrovnik

Pakljena (o. Šipan), crkva Velike Gospe, oltarna pala

20.000,00

365

Franejvački samostan sv. Jeronima

Slano, crkva sv. Jeronima, oltar

20.000,00

366

Dubrovačka biskupija, Dubrovnik

Trsteno, crkva sv. Mihajla, oltarna pala

25.000,00

367

Dubrovačka biskupija, Dubrovnik

Zaton Veliki, crkva sv. Stjepana, slika

15.000,00

368

Cendo istraživački centar, Zagreb

Zagreb, Cendo, Istraživački centar, dokumentacija o Židovima

16.000,00

369

Dominikanski samostan Zagreb

Zagreb, Dominikanski samostanknjižnica “Hijacint Bošković”, knjižni fond

16.000,00

370

Eparhija Zagrebačko ljubljanska, Zagreb

Zagreb, Eparhija Zagrebačko ljubljanska,arhiv

371

Eparhija Zagrebačko ljubljanska, Zagreb

Zagreb, Eparhija Zagrebačko ljubljanska, materijal

12.000,00

372

Župa sv. Franje Ksaverskog

Zagreb, Vugrovec Donji, crkva sv. Franje Ksaverskog, orgulje

40.000,00

373

Židovska općina Zagreb

Zagreb, Židovska općina, tekstilni predmet

16.000,00

374

Župa Pohođenja BDM

Bale, crkva Pohođenja BDM, misno ruho

30.000,00

375

Župa Pohođenja BDM

Bale, crkva Pohođenja BDM, slike

50.000,00

376

Župa Pohođenja BDM

Bale, crkva Pohođenja BDM, posuđe i procesional

20.000,00

377

Župa sv. Silvestra, Kanfanar

Kanfanar, crkva sv. Silvestra, drveni antependij

15.000,00

378

Župa sv. Zenona, Brtonigla

Lovrečica, crkva sv. Lovre, kućište i pjevalište orgulja

68.900,00

379

Župa Navještenja Marijina, Pićan

Pićan, crkva Navještenja Marijina, slika

45.000,00

380

Biskupija porečko-pulska

Poreč, Biskupija porečka i pulska, misnica

381

Biskupija porečko-pulska

Poreč, Biskupski arhiv, knjiga

27.950,00

382

Župa Uznesenja BDM

Poreč, crkva Uznesenja BDM, liturgijsko ruho

20.000,00

383

Biskupija porečko-pulska

Poreč, knjiga Stanje duša (Status Animarum), Motovun

20.000,00

384

Biskupija porečko-pulska

Poreč, knjiga Stanje duša (Status Animarum), Vodnjan

20.000,00

385

Udruga i ekomuzej Kuća o batani/Casa della batana, Rovinj

Rovinj, radionica gradnje rovinjske batane

16.000,00

386

Župni ured Rovinj

Rovinj, crkva BDM od Milosti, zavjetni darovi rovinjskih pomoraca

40.000,00

387

Župni ured Rovinj

Rovinj, crkva sv. Jurja i sv. Eufemije, slika

55.000,00

388

Čakavski sabor Žminj

Žminj, rječnik žminjskog govora “Bezačija va baulje”

16.000,00

389

Franjevački samostan Karlovac

Karlovac, franjevački samostan, knjižni fond

26.760,00

390

Franjevački samostan Karlovac

Karlovac, franjevački samostan, slika

15.000,00

391

Franjevački samostan Karlovac

Karlovac, franjevački samostan, slika

21.920,00

392

Župa Pohoda BDM, Mahično

Mahično, crkva Pohoda BDM, kipovi

60.000,00

4.000,00

8.300,00


DODATAK: Popis financiranih projekata udruga u 2010. godini

REDNI BROJ

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

393

Župa sv. Vida, Ozalj

Ozalj, kapela sv Ivana Krstitelja, oltar

80.000,00

394

Kulturno umjetničko društvo “Ključ”, Trg, Ozalj

Trg, Ozalj, radionice izrade trške jalbe na lucnju

395

Župa sv.Benedikta i Gospe Žalosne, Kloštar Podravski

Kloštar Podravski, oltar

40.000,00

396

Župa sv Ane, Križevci

Križevci, crkva sv. Ane, sakristijski ormar

40.000,00

397

Župa sv Ane, Križevci

Križevci, kapela sv. Florijana, ulazne vratnice

40.000,00

398

Samostan sestara bazilijanki, Križevci

Križevci, knjižnica grkokatoličke biskupije, knjige

20.000,00

399

Župa Našašća sv. Križa, Rasinja

Rasinja, crkva Našašća sv. Križa, oltari

20.000,00

400

Udruga ‘’Sveti Vid’’ , Srijem

Sokolovac, kapela sv. Vida, oltar

40.000,00

401

Župa sv. Petra i Pavla Apostola, Sveti Petar Čvrstec

Sveti Petar Čvrstec, crkva sv. Petra i Pavla Apostola, oltar

40.000,00

402

Društvo Veliki Tabor, Desinić

Desinić, Veliki Tabor, klavir

45.000,00

403

Župa sv. Ivan Krstitelja, Gornje Jesenje

Gornje Jesenje, crkva Sv. Ivana Krstitelja, crkveni inventar

35.000,00

404

Župa sv. Nikole Biskupa, Hrašćina

Hrašćina, crkva sv. Nikole, oltar

90.000,00

405

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije, Klanjec

Klanjec, crkva Navještenja BDM, orgulje

10.000,00

406

Franjevački samostan Krapina

Krapina, franjevački samostan, orgulje

80.000,00

407

Franjevački samostan Klanjec

Klanjec, franjevački samostan, slika

10.000,00

408

Franjevački samostan Klanjec

Klanjec, franjevački samostan, knjižni fond

25.000,00

409

Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda, Zagreb

Krapina, crkva sv. Katarine, oltar

20.000,00

410

Franjevački samostan Krapina

Krapina, knjižnica franjevačkog samostana, knjižni fond

25.000,00

411

Župa Presvetog Trojstva, Krapinske toplice

Krapinske Toplice, crkva Presvetog Trojstva, oltarna pala

45.000,00

412

Župa Bezgrešnog Začeća BDM, Mače

Mače, crkva BDM, skulptura

10.000,00

413

Župa sv. Leopolda Mandića, Orehovica

Orehovica, crkva sv. Leopolda Mandića, oltar

60.000,00

414

Župa Marinci

Pavlovec Pregradski, kapela sv. Donata, oltar

80.000,00

415

Župni ured Uznesenja BDM, Marija Bistrica

Podgorje Bistričko, kapela sv. Ladislava, oltar

70.000,00

2.000,00

416

Župni ured Pregrada, Pregrada

Pregrada, crkva Uznesenja BDM, orgulje

100.000,00

417

Župa Presvetog Trojstva Radoboj

Radoboj, crkva Presvetog Trojstva, oltar

70.000,00

418

Župa Uznesenja BDM Zajezda

Zajezda, crkva Uznesenja BDM, oltar

419

Kapucinski samostan, Karlobag

Karlobag, kapucinski samostan, pergamene i knjige

40.000,00

420

Župa Uznesenja BDM Sveta Marija

Sveta Marija, crkva Uznesenja BDM, oltar

48.720,00

421

Franjevački samostan sv. Nikole, Čakovec

Čakovec, crkva sv. Nikole, oltar

80.000,00

422

Franjevački samostan sv. Nikole, Čakovec

Čakovec, crkva sv. Nikole, oltar

80.000,00

423

Franjevački samostan Čakovec

Čakovec, franjevački samostan, biblioteka, knjižni fond

50.000,00

424

Župa Svetog Vida, Donji Vidovec

Donji Vidovec, crkva sv. Vida, četiri skulpture s oltar

60.000,00

425

Župa sv. Leonarda, Goričan

Goričan, crkva sv. Leonarda, oltar

80.000,00

426

Kulturno umjetničko društvo “Gorjanac”, Gorjani

Gorjani, Gorjanske kraljice

20.000,00

427

Župa crkve sv. Petra i Pavla, apostola, Osijek

Osijek, crkva sv. Petra i Pavla, vitraji

50.000,00

100.000,00

219


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

REDNI BROJ

220

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

428

Franjevački samostan u Osijeku

Osijek, knjižnica franjevačkog samostana, knjižna građa

50.000,00

429

Župa sv. Petra Apostola Petrijevci

Petrijevci, crkva sv. Petra Apostola, oltar

24.000,00

430

Požeška biskupijaBiskupski ordianrijat

Požega, dijecezanski arhiv Požega, knjiga računa

24.930,00

431

Franjevački samostan Požega

Požega, franjevački samostan, knjižna građa

40.000,00

432

Požeška Biskupija Stolni Kaptol Sv. Petra, Požega

Požega, katedrala sv. Terezije Avilske, oltar

160.000,00

433

Župni ured Bakar

Bakar, Crkva Sv. Andrije Apostola, orgulje

20.000,00

434

Župni ured sv. Apostola Bakar

Bakar, Crkva sv. Križa, “Deisis” kompozicija kipova

8.000,00

435

Župni ured sv. Apostola Bakar

Bakar, Crkva sv. Marije od Porta, kipovi

8.000,00

436

Samostanska crkva sv. Petra, Cres

Cres, Benediktinski samostan sv. Petra, orgulje

39.950,00

437

Župni ured sv. Stjepana prvomučenika Dobrinj

Dobrinj, (o. Krk), Crkva sv. Stjepana, oltarna pala

16.000,00

438

Župni ured sv. Antuna Padovanskog Fužine

Fužine, Crkva sv. Antuna Padovanskog, orgulje

439

Franjevački samostan sv. Bernardina SienskogKampor

Kampor (o. Rab), Samostan sv. Bernardina Sienskog, inkunabule

50.000,00

440

Franjevački samostan sv. Bernardina SienskogKampor

Kampor (o. Rab), Samostan sv. Bernardina Sienskog, inkunabule

40.000,00

441

Župa Uznesenja BDM, Rab

Rab, Crkva Uznesenja Marijina, tekstil

24.000,00

442

Župni ured sv. Stjepana prvomučenika Dobrinj

Sveti Ivan Dobrinjski, Crkva sv. Ivan Krstitelj, skulptura

44.000,00

443

Župa sv. Ilije proroka, Maja, Glina

Glina, Crkva sv. Franje Ksaverskog, slika

28.000,00

444

Dobrovoljno vatrogasno društvo Glina

Glina, Dobrovoljno vatrogasno društvo, slike

35.800,00

445

Župa Uznesenja B.D.Marije, Pešćenica

Lekenik, Kapela Presvetog Trojstva, skulptura

30.000,00

446

Župa sv. Ilije proroka, Maja, Glina

Maja, Crkva sv. Ilije Proroka, raspelo

30.000,00

447

Srpska pravoslavna crkvena općina Petrinja

Petrinja, kapela sv. Nikole, ikonostas

30.000,00

448

Zagrebačka nadbiskupija, župa sv. Ilije prorokaMaja

Sela, Crkva sv. Marije Magdalene, crkveni inventar

25.000,00

449

Župa sv. Fabijana i Sebastijana, Donji Humac

Donji Humac (o. Brač), crkva sv. Fabijana i Sebastijana, orgulje

39.000,00

450

Župni ured sv. Nikole Komiža

Komiža (o. Vis), crkva Gospe Gusarice, propovijedaonica

80.000,00

451

Župa sv. Mihovila arkanđela, Kostanje

Kostanje, Seoca, crkva Sv. Antuna Opata, oltar

32.000,00

452

Udruga “Poljički soparnik”, Omiš

Omiš, standardizacija proizvodnje i pakiranje poljičkog soparnika

20.000,00

453

Župa sv. Jeronima, Pučišća

Pučišća, crkva sv. Jeronima

50.000,00

454

Samostan otaca dominikanaca, Split

Split, Crkva sv. Dominika, oltar

60.000,00

455

Župa Uznesenja BDM, Split

Split, katedrala sv. Dujma, riznica, kodeks Antifonarium Comune Sanctorum

56.400,00

456

Župa Uznesenja BDM, Split

Split, katedrala sv. Dujma, tekstil

30.000,00

457

Nadbiskupsko sjemenište, Split

Split, Nadbiskupsko sjemenište, knjige

40.000,00

250.000,00

458

Samostan sestara klarisa, Split

Split, samostan sv. Klare, orgulje

459

Župa sv. Luke

Trnbusi, crkva sv. Luke, kip

325.000,00 20.000,00

460

Benediktinski samostan sv. Nikole

Trogir, benediktinski samostan sv. Nikole, raspelo

40.000,00

461

Benediktinski samostan sv. Nikole, Trogir

Trogir, benediktinski samostan sv. Nikole, škrinja

24.000,00

462

Župni ured sv. Lovre, Trogir

Trogir, katedrala sv. Lovre, arhivska građa

40.000,00

463

Župni ured Sv. Lovre Trogir

Trogir, katedrala sv. Lovre, kukuljica plašta

40.000,00


DODATAK: Popis financiranih projekata udruga u 2010. godini

REDNI BROJ

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

464

Župni ured sv. Lovre

Trogir, riznica katedrale sv. Lovre, srebrni obredni predmeti, dva kipa

24.000,00

465

Samostan sv. Dominika Trogir

Trogir, samostan sv. Dominika, srebrni križ

16.000,00

466

Župni ured sv. Lovre

Trogir, kaptol

30.000,00

467

Župni ured Vrboska (o. Hvar)

Vrboska, crkva sv. Marije (crkva-tvrđava), oltar

80.000,00

468

Župni ured Navještenja BDM, Vrgorac

Vrgorac, zbirka župnog ureda u Vrgorcu

16.000,00

469

Župa Navješenja BDM, Vrgorac

Vrgorac, župa Navještenja BDM, raspelo

5.000,00

470

Župa porođenja BDM-Zavojane

Zavojane, crkva Porođenja BDM, slika

18.000,00

471

Župa sv.Frane

Betina, crkva sv. Frane, skulpture

72.000,00

472

Udruga “Žena”

Drniš, radionice izrade šibenske kape

473

Župa svete Margarite

Jadrtovac, crkva sv. Margarite, oltar

64.000,00

474

Župa Uznesenja Marijina, Prvić Šepurina

Prvić Šepurine, crkva sv. Jelene, oltar

48.000,00

475

Župni ured Rogoznica

Rogoznica, drveno raspelo

40.000,00

476

Samostan sv. Frane franjevaca konventualacaŠibenik

Šibenik, Franjevački samostan sv. Frane, oltar

64.000,00

477

Franjevačka Provincija Presvetog Otkupitelja

Šibenik, Franjevački samostan sv. Lovre, inkunabula

478

Franjevačka Provincija Presvetog Otkupitelja

Šibenik, Franjevački samostan sv. Lovre, slika

32.000,00

479

Župa Uznesenja Bl. Dj. Marije, Bednja

Bednja, Crkva Uznesenja BDM, orgulje

75.000,00

480

Čipkarko društvo “Danica Bresler”, Lepoglava

Lepoglava, radionice izrade lepoglavske čipke (Danica Bresler)

10.000,00

481

Zadruga lepoglavske čipke, Lepoglava

Lepoglava, radionice izrade lepoglavske prostoručne čipke (Zadruga)

8.000,00

482

Pučko otvoreno učilište “Dragutin Novak” Ludbreg

Ludbreg, zavičajna zbirka, keca

9.000,00

483

Župa sv. Tri kralja, Svibovec

Rukljevina, kapela sv. Marije, oltar

484

Župa sv. Nikole, Varaždin

Varaždin, crkva sv. Florijana, orgulje

280.000,00

485

Franjevački samostan Varaždin

Varaždin, Franjevački samostan i crkva sv. Ivana Krstitelja, oltar

135.000,00

486

Kapucinski samostan Varaždin

Varaždin, Kapucinski samostan, knjige

50.000,00

487

Franjevački samostan Virovitica

Virovitica, franjevački samostan sv. Roka, kipovi

40.000,00

488

Franjevački samostan Virovitica

Virovitica, franjevački samostan Sv. Roka, slika

16.000,00

489

Franjevački samostan Virovitica

Virovitica, franjevački samostan sv. Roka, slika

490

Parohijska crkva sv. Georgija, Bobota

Bobota, crkva sv. Georgija, ikonostas

491

Župa sv. Franje Asiškoga, Gradište

Gradište, crkva sv. Franje Asiškoga, orgulje

100.000,00

492

Franjevački samostan Vukovar

Vukovar, kapela sv. Roka, propovjedaonica

49.800,00

493

Župa sv. Andrije, Brgulje, otok Molat

Brgulje, crkva sv. Andrije, misnica

10.000,00

494

Manastir Uspenja Presvete Bogorodice, Krupa

Krupa, Manastir Uspenja Bogorodice, knjižna građa

50.000,00

495

Zadarska nadbiskupijaŽupa Rođenja BDM Silba

Nin, crkva sv. Ivana, orgulje

20.000,00

496

Zadarska nadbiskupijaŽupa Rođenja BDM Silba

Silba, crkve Rođenja BDM, raspelo

19.900,00

497

Zadarska nadbiskupijaŽupa Rođenja BDM Silba

Vlašići (Pag), crkva sv. Jeronima, oltarna pala

20.000,00

498

Zadarska nadbiskupijaŽupa Rođenja BDM Silba

Vrana (Pakoštane), crkva sv. Mihovila, slika

20.000,00

499

Srpska pravoslavna crkvena općina

Zadar, crkva sv. Ilije, knjige

60.000,00

500

Župa sv. Stošije, Zadar

Zadar, katedrala sv. Stošije, misnica

8.000,00

5.200,00

17.385,00

6.400,00 50.000,00

8.000,00

221


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

REDNI BROJ

222

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

501

Samostan sv. Frane, Zadar

Zadar, samostan sv. Frane, knjižna građa

50.000,00

502

Samostan sv. Frane, Zadar

Zadar, samostan sv. Frane, pergamene

26.850,00

503

Samostan sv. Mihovila

Zadar, Samostan sv. Mihovilaknjižnica, pergamene i pečati

35.000,00

504

Nadbiskupija zagrebačka, Zagreb

Blaškovec, crkva sv. Antuna, oltar

39.800,00

505

Župa sv. Ivana Nepomuka, StupnikLučko

Donji Stupnik, kapela sv. Benedikta, oltar

50.000,00

506

Župa Uznedenja Blažene Djevice Marije, Pokupsko

Gladovec Pokupski, kapela Presvetog Trojstva, propovjedaonica

50.000,00

507

Župa sv. Leonarda, Kotari, Samobor

Kotari (Samobor), crkva sv. Leonarda, skulptura

20.000,00

508

Župa Uznesenja sv. Križa, Križ

Križ, Crkva Uzvišenja sv. Križa, propovjedaonica

70.000,00

509

Župa sv. Jurja mučenika

Plešivica (Jastrebarsko), crkva sv. Jurja Mučenika, propovjedaonica

50.000,00

510

Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije, Pokupsko

Pokupsko, crkva Uznesenja BDM, oltar

100.000,00

511

Župa Svih Svetih, Bedenica

Prepolno (Sv. Ivan Zelina), kapela Majke Božje Žalosne, oltar

512

KUD Oštrc, Rude

Rude, radionice izrade rudarske greblice

7.000,00

513

Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda, Zagreb

Samobor, crkva Marijina Uznesenja, oltar

80.000,00

514

Župa sv. Antuna Pustinjaka, Slavetić

Slavetić, crkva sv. Antuna Pustinjaka, oltar

50.000,00

515

Župa sv. Antuna Pustinjaka, Slavetić

Slavetić, crkva sv. Antuna Pustinjaka, propovjedaonica

30.000,00

516

Udruga Ivana Perkovca, Šenkovec

Šenkovec, dokumentiranje kajkavske ikavice za izradu rječnika

20.000,00

517

Platforma 9,81 - Institut za istraživanja u arhitekturi, Zagreb

Arhiv Kina Mosor

10.000,00

518

Srpska pravoslavna crkva Svete Trojice, Bjelovar

Bjelovar, crkva sv. Trojice

519

Art radionica Lazareti, Zagreb

Program galerije Otok

30.000,00

520

Matica hrvatska Metković

Program izložaba

15.000,00

521

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Zagreb

45. Zagrebački salon

522

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Zagreb

Ausstellung Laibach Kunst 2010

20.000,00

523

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Zagreb

Izložba recentnih radova članova HDLU-a

20.000,00

524

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Zagreb

Izložba suvremene bugarske umjetnosti razmjena

8.000,00

525

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Zagreb

Mario Čaušić - nagrada za Trijenale grafike

10.000,00

526

VIA “Lipe”, Sisak

Kazivači s Banovine - notno izdanje

14.000,00

527

Udruga profesionalnih glazbenika “Diapason”, Zagreb

Tiskanje partitura hrvatskih skladatelja u maloj nakladi

20.000,00

528

Župa Velike Gospe, Dubrovnik

Tisak notne zbirke

10.000,00

529

Hrvatsko arhivističko društvo

Radovi s 3. Kongresa hrvatskih arhivista

20.000,00

530

Hrvatsko knjižničarsko društvo, Zagreb

7. okrugli stol za knj. usluge za osobe s posebnim potrebama

15.000,00

531

Udruga za promicanje obrazovanja Roma “Kali Sara”, Zagreb

Svjetski dan romskog jezika

10.000,00

532

Centar za knjigu, Zagreb

Quorum uživo

10.000,00

533

Platforma 9,81 - Institut za istraživanja u arhitekturi, Zagreb

Svjetionik TEŽ - II dio

40.000,00

50.000,00

100.000,00

100.000,00


DODATAK: Popis financiranih projekata udruga u 2010. godini

REDNI BROJ

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

534

Prostor rodne i medijske kulture “K-zona”, Zagreb

Ladyfest: Vox Feminae 4

535

REBUS, centar za edukaciju i kreativne inicijative, Zagreb

“Koju igru igraš?” - interaktivni edukativni CD

536

Restart, Zagreb

Restart Media Centar

537

Savez udruga Klubtura, Zagreb

Clubture-HR 2010

538

Savez udruga Klubtura, Zagreb

Jačanje veza i vidljivosti organizacija nezavisne kulture

539

Savez za Centar za nezavisnu kulturu i mlade, Zagreb

Operacija Grad 2010 - Otvorene institucije

180.000,00

540

Serafini umjetnička organizacija, Zagreb

Program predavanja Zagrebi! Ekofestivala

12.000,00

541

Pokret za kulturu mladih, Split

Karantena, Guranje S Litice, ZloSTavljanje, Feminae extravaganza

8.000,00

542

Židovska vjerska zajednica u Hrvatskoj Bet Israel

Shmarya Levin: Djetinjstvo

5.500,00

543

Istraživački i dokumentacijski centar CENDO

Sakupljanje i zaštita građe i dokumenata o židovskim općinama u Hrvatskoj

20.000,00

544

Hrvatsko knjižničarsko društvo, Zagreb

Stručni skup: Zajedno na dobrobit naših korisnika

10.000,00

545

Tamburaški sastav Supetar

Obnova starih bračkih plesova - radionice

546

Hrvatsko dizajnersko društvo, Zagreb

Izložba hrvatskog dizajna 0910

547

Hrvatsko dizajnersko društvo, Zagreb

Prilog rekonstrukciji povijesti hrvatskog produkt-dizajna

5.000,00

548

Hrvatsko dizajnersko društvo, Zagreb

Rade Končar dizajn

5.000,00

549

Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Varaždinske županije, Varaždin

Smotre i seminari

32.000,00

550

Urbana kultura i edukacija, Križevci

Produkcija, edukacija i istraživanje u novoj medijskoj kulturi ‘10

40.000,00

551

Hrvatsko muzejsko društvo

II. susreti Sekcije muzejskih restauratora i preparatora HMD-a

10.000,00

552

Hrvatsko muzejsko društvo

VI. skup muzejskih pedagoga Hrvatska

20.000,00

553

Društvo tjelesnih invalida, Zagreb

9. festival jednakih mogućnosti (9. F=M)

10.000,00

554

Udruga “Kazalište, vizualne umjetnosti i kultura gluhih – Dlan”, Zagreb

Kazališna predstava na znakovnom jeziku “Gluhiverova putovanja”

555

Hrvatska udruga gluhoslijepih osoba Dodir, Zagreb

Dramski studio Dodir(i)

10.000,00

556

Društvo prijatelja glagoljice, Zagreb

Upoznajmo hrvatsku glagoljašku baštinu

10.000,00

557

Domino, Zagreb

Gej djeca

15.000,00

558

Domino, Zagreb

Neizgovorene basne (Bilo jednom davno ili Tabu)

559

Domino, Zagreb

Queer Zagreb 2010

560

Otvoreni likovni pogon, umjetnička organizacija, Zagreb

Umjetnost u javnom interesu (na njemačkom primjeru)

20.000,00

561

Hrvatsko-izraelsko društvo, Zagreb

Program izložbi u Galeriji “Shalom “

10.000,00

562

Društvo hrvatskih književnika, Zagreb

90-ta obljetnica rođenjaIve Frangeša

10.000,00

563

Društvo hrvatskih književnika, Zagreb

Nagrada Ksaver Šandor Đalski

20.000,00

564

Društvo hrvatskih književnika, Zagreb

Nagrada Tin Ujević

20.000,00

565

Društvo hrvatskih književnika, Zagreb

Tribina Susreti u DHK

50.000,00

566

Društvo hrvatskih književnika, Pula

Pulski dani eseja

12.000,00

567

Društvo hrvatskih književnika, Osijek

13-ta povelja uspješnosti Julija Benešića

10.000,00

568

Društvo hrvatskih književnika, Osijek

Nagrada Anto Gardaš

10.000,00

569

Društvo hrvatskih književnika, Osijek

80-ta obljetnica Bogdana Mesingera

32.000,00 8.000,00 40.000,00 140.000,00 50.000,00

8.000,00 80.000,00

8.000,00

15.000,00 100.000,00

6.000,00

223


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

REDNI BROJ

224

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

570

Savez udruga - Hrvatski sabor kulture, Zagreb

Natječaji za nove skladbe

24.000,00

571

Društvo hrvatskih književnika, Zagreb

Zagrebački književni razgovori

80.000,00

572

Društvo hrvatskih književnika, Zagreb

Dani hrvatske knjige

30.000,00

573

Društvo hrvatskih književnika, Osijek

Slavonsko-baranjsko-srijemski hrvatski književni dani

10.000,00

574

Društvo hrvatskih književnika, Osijek

Dani Dobriše Cesarića

10.000,00

575

KUD “Ivančice”, Kutina

Škola sviranja na tradicijskim instrumentima

5.000,00

576

Kazalište Mala scena, Zagreb

Uređenje prostora

6.000,00

577

Teatar Exit, Zagreb

Nabava opreme

50.000,00

578

Teatar Rugantino, Zagreb

Uređenje prostora

50.000,00

579

Hrvatska glazbena mladež, Zagreb

Uređenje objekta u Grožnjanu

150.000,00 100.000,00

580

Udruženje za razvoj kulture

Nabava opreme

581

Matica Slovačka Lipovljani

Uređenje etno kuće

582

Matica Slovačka, Miljevci, Nova Bukovica

Dovršenje Hrvatsko-slovačkog doma

150.000,00

583

KUD “Ivančice”, Kutina

8. festival dječjeg folklora Hrvatske

10.000,00

584

SPC u Hrvatskoj, Eparhija zagrebačko - ljubljanska

Nabavka materijala za rad i nastavak opremanja arhiva

15.000,00

585

KUD “Matija Gubec”, Donji Miholjac

Popravak tamburaških instrumenata

6.400,00

586

Udruga plesnih umjetnika Hrvatske, Zagreb

Strukovna nagrada Udruge

20.000,00

587

Umjetnička organizacija Aleph, Zagreb

Raspis i tiskanje partiture i dionica - Igor Kuljerić: Pop koncert

15.000,00

588

Društvo hrvatskih književnika, Zagreb

110-ta obljetnica Društva

15.000,00

589

Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Zagreb

Program rada

20.000,00

590

Likum - zadruga likovnih umjetnika Hrvatske, Zagreb

Godišnji program Galerije Ulrich

40.000,00

591

Hrvatsko muzejsko društvo

Programska djelatnost društva

30.000,00

592

Hrvatska udruga muzičkih knjižnica, arhiva i dok. centara, Zgb

Digitalizacija ostavštine F. K. Kuhač

30.000,00

593

Folklorni ansambl “Zdenac”, Garešnica

Nabava moslavačkih opanaka

5.000,00

594

HORKUD “Golub”, Bjelovar

45. obljetnica ansambla

4.000,00

595

Viteška udruga Kumpanija, Pupnat

Održavanje i obnova nošnji i rekvizita

8.000,00

596

Puhački orkestar DVD-a Vrbovsko

Obljetnica orkestra

5.000,00

597

Puhački orkestar DVD-a Vrbovsko

Nabava puhačkih instrumenata

4.000,00

598

Hrvatsko pjevačko društvo “Slavulj”, Petrinja

Izdavanje zbirke skladbi

599

Gradska glazba Pag

Nabava puhačkih instrumenata

600

Hrvatsko pjevačko društvo “Jeka”, Samobor

Obilježavanje 135. obljetnice

11.000,00

601

Hrvatska udruga likovnih umjetnika primjenjenih umjetnosti, Zagreb

Sanacija i uređenje Galerije

50.000,00

602

Društvo hrvatskih književnika, Pula

Uređenje prostora

603

Mediteranski kiparski simpozij, Labin

Uređenje interijera info centra

604

Viteško alkarsko društvo Sinj

Izgradnja Alkarskih dvora

605

KUD “Posavina”, Topolovac

16. županijska tamburaška smotra

606

HKGD ‘’Dunav”, Vukovar

Susret folklornih društava

607

KUD “Ivan Goran Kovačić”, Ivankovo

Sve se čaje okupiše

40.000,00

10.000,00 8.000,00

20.000,00 150.000,00 1.500.000,00 4.000,00 10.000,00 5.000,00


DODATAK: Popis financiranih projekata udruga u 2010. godini

REDNI BROJ

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

608

KUD “Šokadija”, Stari Mikanovci

43. “Mladost i ljepota Slavonije”

5.000,00

609

KUD “Škabrnja”, Škabrnja

Smotra folklora

4.000,00

610

KUD “Nova zora”, Donja Lomnica

Jurjevo i Vojkovi dani

8.000,00

611

KUD “Bjelovar”, Bjelovar

Izrada bilogorske narodne nošnje

15.700,00

612

KUD “Ivan Fonović-Zlatela”, Kršan

Obnova narodnih nošnji

10.000,00

613

KUD “Izvor”, Rakovica

Nabava bugarije i prima

6.000,00

614

KUD “Sv. Juraj”, Draganići

Nabava instrumenata

15.000,00

615

KUD “Sv. Juraj”, Draganići

Obnova, rekonstrukcija i otkup zavičajnih nošnji

15.000,00

616

Društvo izvornog folklora, Koprivnički Ivanec

Nabava kordovanjskih čizama

8.000,00

617

Gradski puhački orkestar Križevci

Nabava klarineta i trombona

12.000,00

618

KUD “Brođanci”, Brođanci

Otkup narodnih nošnji

20.000,00

619

KUD “Josip Kozarac”, Podgajci Posavski

Obnova narodne nošnje

4.000,00

620

Savez amaterskih puhačkih orkestara Slavonije i Baranje, Požega

Nabava instrumenata

621

Hrvatsko glazbeno društvo “Zvijezda Danica”, Kraljevica

Nabava materijala i šivanje nošnji iz Kraljevice

5.000,00

622

Folklorni ansambl “Ivan Goran Kovačić”, Sisak

Nabava brača i bugarije

4.000,00

623

Gradska limena glazba, Petrinja

Nabava koncertnih udaraljki

10.000,00

624

Gradski savez kulturno umjetničkih društava, Kutina

30. obljetnica Smotre folklora Moslavine i tisak knjige “Kreni kolo”

20.000,00

625

HAKUD “Glinska tamburica”, Glina

Nabava i popravak instrumenata

626

KUD “Ivančice”, Kutina

Nabava instrumenata

627

KUD “Moslavec”, Voloder

Popravak tamburaških instrumenata

7.000,00

628

KUD “Pounjski pleter”, Dvor

Nabava narodnih nošnji

8.800,00

629

KUD “Pounjski pleter”, Dvor

Prijevoz na smotre folklora; najam narodnih nošnji

8.356,00

630

KUD “Sunjanka”, Sunja

Nabava narodnih nošnji

10.000,00

631

KUD “Šubić”, Novska

Nabava instrumenata

10.000,00

632

KUD “Šubić”, Novska

Nabava narodnih nošnji

10.000,00

633

HGD Biranj, Kaštel Lukšić

Nabava flaute

634

KUD “Branimir 888” Muć, Donji Muć

Izrada narodne nošnje

15.000,00

635

KUD “Klaruš”, Maruševec

Nabava brača i čelovića

10.000,00

636

HSKPD “Sloga”, Nuštar

Nabava narodnih nošnji

637

HKGD ‘’Dunav”, Vukovar

Obnova slavonskih narodnih nošnji

10.000,00

638

KUD “Đenka”, Đurići

Nabava narodnih nošnji

10.500,00

639

KUD “Ogranak Seljačke sloge”, Drenovci

Rekonstrukcija narodne nošnje

4.000,00

640

KUD ‘’Sava’’, Rajevo Selo

Nabava narodnih nošnji

5.000,00

641

KUD ‘’Slavko Janković’’, Šiškovci

Nabavka tradicionalnih kaputa Aljina

642

KUD “Sloga”, Bapska

Nabava narodnih nošnji i instrumenata

643

Ženski vokalni ansambl “’Nene”, Bošnjaci

Nabavka narodne nošnje “vezenke”

644

KUD “Družina”, Pag

Izrada kabana

11.870,00

645

KUD “Sv. Nikola Tavelić”, Benkovac

Izrada narodne nošnje

10.000,00

646

Udruga “Sveta Kata”, Zemunik

Izrada narodnih nošnji

10.000,00

647

Gradska glazba Samobor

Nabava saksofona

10.000,00

648

KUD “Mičevec”, Velika Gorica

Nabava instrumenata

16.000,00

18.000,00

8.000,00 26.000,00

6.400,00

8.000,00

8.000,00 20.000,00 7.500,00

225


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

REDNI BROJ

226

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

649

KUD “Mičevec”, Velika Gorica

Nabava narodne nošnje

10.000,00

650

KUD “Mladost”, Odra

Izrada narodnih nošnji

5.000,00

651

KUD “Orač”, Mala Mlaka

Nabava narodnih nošnji

10.000,00

652

KUD “Preporod”, Dugo Selo

Nabava nošnji

15.000,00

653

KUD “Preporod”, Dugo Selo

Obnova Farkaš instrumenata

10.000,00

654

KUD “Pokuplje”, Pokupsko

Nabava instrumenata

18.000,00

655

Kajkavsko spravišće, Zagreb

Uređenje prostora

20.000,00

656

Udruga Kastafsko kulturno leto, Kastav

Uređenje prostora za Pekarsku zbirku

50.000,00

657

KUD “Sloga”, Veli Iž

Uređenje doma kulture

658

Dječje folklorno društvo “Sončece”, Varaždin

Nabava tamburaških instrumenata

659

Albansko kulturno društvo, Zagreb

Obljetnica Društva

660

Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, Zagreb

Uređenje Središnje biblioteke

661

Bjelovarsko kazalište, Bjelovar

Program kazališnog amaterizma - predstave

10.000,00

662

OKUD “Istra”, Pula

35. međunarodni susret harmonikaša

75.000,00

663

Gradsko kazalište Jastrebarsko

Kazališna sezona 2010.

35.000,00

664

KUD “Preporod”, Dugo Selo

11. smotra narodnog stvaralaštva

665

Dramski studio slijepih i slabovidnih “Novi život”, Zagreb

Informatička oprema

666

KUD “Bjelovar”, Bjelovar

Obnova cimbala

667

Folklorni ansambl Broda, Slavonski Brod

Otkup narodnih nošnji

668

KUD “Lovor”, Trnjani, Garčin

Nabava opreme

8.000,00

669

KUD “Tomislav”, Sibinj

Nabava nošnji

10.000,00

670

KUD „Ivan Goran Kovačić“, Velika Kopanica (Beravci)

Nabava samice i popravak instrumenata

4.000,00

671

KUD „Ivan Goran Kovačić“, Velika Kopanica (Beravci)

Otkup i popravak nošnji

4.000,00

672

KUD „Ivan Goran Kovačić“, Velika Kopanica (Beravci)

Smotra folklora “Ižimača”

673

Udruga limena glazba “Željezničar”, Slavonski Brod

80. obljetnica udruge

4.000,00

674

Hrvatska glazbena udruga “Sveta Vincenca”, Blato

Nabava trombona

5.000,00

675

Folklorna izvorna skupina “Remete”, Zagreb

Otkup narodnih nošnji

10.000,00

676

Hrvatska gradska glazba, Stari Grad

Nabava puhačkih instrumenata

26.000,00

677

Limena glazba “Vrbovec”, Vrbovec

90. obljetnica

12.000,00

678

Hrvatski centar ITI, Zagreb

Informatička oprema

10.000,00

679

Hrvatsko društvo dramskih umjetnika, Zagreb

Informatička oprema

10.000,00

680

Savez udruga - Hrvatski sabor kulture, Zagreb

Informatička oprema

7.000,00

681

ULUPUH - Hrvat.udruga likovnih umj. primiij.umjetnosti, Zagreb

Informatička oprema

10.000,00

682

Udruga za kult. osoba oštećena sluha Hrvat. “Svijet tišine”

Informatička oprema

15.000,00

683

Klub mladih “Pustakovčan”, Donji Pustakovec

Informatička oprema

20.000,00

684

Češka beseda Hercegovac

Sanacija doma kulture

50.000,00

200.000,00 14.000,00 7.908,00 300.000,00

4.000,00 10.000,00 5.000,00 16.000,00

10.000,00


DODATAK: Popis financiranih projekata udruga u 2010. godini

REDNI BROJ

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

685

KUD “Kolo”, Vukovar

Nabava svečane ženske nošnje srijemskog tipa

10.000,00

686

Hrvatsko društvo književnika za djecu i mlade, Zagreb

Slova u gostima

5.000,00

687

Hrvatsko društvo književnika za djecu i mlade, Zagreb

Zagriz u Ogrizoviću

5.000,00

688

Udruženje za razvoj kulture “Urk”, Zagreb

Književnost u Močvari

10.000,00

689

KUD “Hrvatski sastanak 1888”, Pučišća

Svehrvatska večer poezije Ča - kaj - što

10.000,00

690

Kulturna manifestacija “Dani Ksavera Šandora Đalskog”, Zabok

Dani Ksavera Šandora Đalskog

50.000,00

691

Hrvatsko čitateljsko društvo Osijek

Inform.-eduk. paket za novorođenčad i njihove roditelje

15.000,00

692

Udruga profesionalnih glazbenika “Diapason”, Zagreb

Škola saksofona i koncerti

15.000,00

693

Hrvatska kulturna zaklada, Zagreb

Književne tribine

20.000,00

694

Hrvatsko društvo književnika za djecu i mlade, Zagreb

Čitajmo u knjižnici Medveščak

695

Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb

Dani Frane Petrića

15.000,00

696

Jutro poezije, Zagreb

Jutro poezije

10.000,00

697

Kajkavsko spravišće, Zgareb

Kaj & ča, prožimanje i perspektive

12.000,00

698

Kajkavsko spravišće, Zgareb

Tribina Kajkavskog spravišća

7.000,00

699

Katedra Čakavskog sabora, Kornić

Ljetna škola glagoljice

5.000,00

700

Katedra Čakavskog sabora, Žminj

42 sabor čakavskog pjesništva

10.000,00

701

Knjiga u centru, Zagreb

Pazi, knjiga

20.000,00

702

Književni krug, Split

Knjiga Mediterana

80.000,00

703

Književni krug, Split

Marulićevi dani

40.000,00

704

Umjetnička organizacija Autorska kuća, Zagreb

Uberi priču

5.000,00

705

Udruga Obrovačko kulturno ljeto, Obrovac

Zvukovi prirode - radionica; streett art program

8.000,00

706

Hrvatsko izraelsko društvo, Zagreb

Književne večeri u centru Shalom

10.000,00

707

Hrvatski centar ITI, Zagreb

Promocija hrvatskih dramatičara u svijetu

15.000,00

708

Hrvatski centar PEN, Zagreb

Kontinuirani medijski događaj

20.000,00

709

Hrvatsko društvo pisaca, Zagreb

70 godina rođenja Jasmine Melvinger

8.000,00

710

Hrvatsko društvo pisaca, Zagreb

70 godina rođenja Milana Osmaka

5.000,00

711

Hrvatsko društvo pisaca, Zagreb

70 godina rođenja Vjerana Zuppe

8.000,00

712

Hrvatsko društvo pisaca, Zagreb

90 godina rođenja Elize Gerner Arko

8.000,00

713

Hrvatsko društvo pisaca, Zagreb

80 godina od rođenja Irene Vrkljan

10.000,00

714

Hrvatsko društvo pisaca, Zagreb

Desničini susreti

15.000,00

715

Hrvatsko društvo pisaca, Zagreb

Raznolikost književnih pisama

20.000,00

716

Hrvatsko etnološko društvo, Zagreb

Hrvatska etnologija - stanje i perspektive

10.000,00

717

Hrvatsko kulturno društvo “Franjo Glavinić”, Rovinj

Susreti književnika hrvatskih manjina s književnicima u Hrv.

8.000,00

718

Književno likovno društvo, Rešetari, Nova Gradiška

Rešetarački susret pjesnika

8.000,00

719

Društvo arhitekata Zagreba, Zagreb

Arhitektura i kolaž

10.000,00

720

Hrvatsko muzejsko društvo

15. muzejska edukativna nagradna igra

15.000,00

721

Kajkavsko spravišće, Zgareb

Jezičnica kajkaviana

8.000,00

722

KUD “Gorjanac”, Gorjani

Radionica i izložba zlatoveza

5.000,00

723

KUD “Gorjanac”, Gorjani

Seminar i smotra sviranja gajdi

4.000,00

5.000,00

227


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

REDNI BROJ

228

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

724

Hrvatsko društvo pisaca, Zagreb

Tribine Hrvatskog društva pisaca

40.000,00

725

Institut Vlado Gotovac, Zagreb

Obolježavanje obljetnice

15.000,00

726

Matica hrvatska Đakovo

Đakovački susreti

12.000,00

727

Matica hrvatska Zagreb

Salon Matice hrvatske

15.000,00

728

Matica hrvatska, Dubrovnik

Književne večeri

10.000,00

729

Matica hrvatska, Zadar

Književne manifestacije

7.000,00

730

Matica hrvatska, Rijeka

Znanstveni skup o D. Horvatiću

5.000,00

731

Matica hrvatska, Rijeka

Tribine Matice

4.000,00

732

Udruga folklornih susreta Korduna, Gornji Lađevac

Tečaj sviranja samice

733

KUD “Metković”, Metković

Radionice plesne tradicije Jadranskog područja

734

Hrvatski savez za esperanto, Zagreb

Susret esperantskih pisaca

735

Udruga Teatar Čaplin, Rijeka

III. međunarodni festival romskog Teatra

736

Mali prst, Zagreb

Kupus.net

737

Udruga za promicanje obrazovanja Roma u RH Kali Sara

Grupa autora: Svjetski dan romskog jezika; Sa Themesqo

7.450,00

738

Udruga za promicanje obrazovanja Roma u RH Kali Sara

Veljko Kajtazi: Sara i sportovi

1.600,00

739

Udruga za promicanje obrazovanja Roma u RH Kali Sara

Veljko Kajtazi: Sara na selu

1.600,00

740

Udruga za promicanje obrazovanja Roma u RH Kali Sara

Veljko Kajtazi: Sarin rođendan

1.600,00

741

Udruga Hrvatski bojovnik

Kralj Tomislav - Zadar / Zadar u Domovinskom ratu

12.000,00

742

Udruga hrvatskih dragovoljaca branitelja Domovinskog rata

Zeljko Drinjak, Zeljko Mlinarek: Otok Krk i krcani u Domovinskom ratu 1990-1996 godine

12.000,00

743

Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata 99. brigade, Zagreb

Slavko Peleh: Tragom ratnoga puta Devedesetdevete brigade

744

Centar za dramsku umjetnost, Zagreb

Frakcija

70.000,00

745

Centar za knjigu, Zagreb

Teme

80.000,00

15.000,00 5.000,00 10.000,00 8.000,00 20.000,00

7.500,00

746

Centar za knjigu, Zagreb

Quorum

120.000,00

747

Hrvatski centar ITI UNESCO, Zagreb

Kazalište

80.000,00

748

Hrvatski centar ITI UNESCO, Zagreb

Kretanja

20.000,00

749

Komikaze, Zagreb

Komikaze

10.000,00

750

Udruga Bijeli val, Zagreb

Up & undergraond

35.000,00

751

Udruga za kulturu Knjigomat, Zagreb

Knjigomat

12.000,00

752

Zagrebački plesni ansambl, Zagreb

Produkcija predstave “Glas mjeseca”

40.000,00

753

Udruga za kulturu Novi Gordogan, Zagreb

Gordogan

24.000,00

754

Udruga za promicanje kulture Kulturtreger, Zagreb

www.booksa.hr

25.000,00

755

Udruga za i kulturu mladih “parNas”, Rijeka

Re

16.000,00

756

Hrvatski centar ITI

Darko Lukić: Kazalište, kultura, tranzicije...

8.000,00

757

Hrvatski centar ITI

Elvis Bošnjak: Drame (radni naslov)

8.000,00

758

Hrvatski centar ITI

Grupa autora-Nikoli Batušić, zbornik radova povodom 70. rođendana

16.000,00

759

Hrvatski centar ITI

Hrvoje Ivanković: Monografija: Marin Carić

12.000,00

760

Hrvatski filmski savez

Ante Peterlić: Filmska čitanka Ante Peterlića (radni naslov)

15.000,00

761

Hrvatski filmski savez

Hrvoje Turković: Tipovi filmskog izlaganja

8.000,00


DODATAK: Popis financiranih projekata udruga u 2010. godini

REDNI BROJ

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

762

Hrvatski filmski savez

Nedeljko Dragić: Zagreb 2002

10.000,00

763

Hrvatski filmski savez

Ranko Munitić, Ivan Martinac: Martinac (radni naslov)

764

Hrvatsko dizajnersko društvo

Mirko Petrić: Uvod u dizajn i medije

765

Hrvatsko društvo filmskih kritičara

Grupa autora: Antologija hrvatskog filmskog eseja

8.000,00

766

Hrvatsko društvo književnika za djecu i mlade

Robert Mlinarec: Zadnja stanica, zapad

6.400,00

767

Hrvatsko društvo književnika za djecu i mlade

Želimir Hercigonja: Kratke priče za tinejdžere

8.000,00

768

Kontejner | biro suvremene umjetničke prakse

KONTEJNER – suvremena umjetnost kroz tehnologiju znanost i tjelesnost

15.000,00

769

Lezbijska grupa Kontra

Monique Wittig: The Straight Mind and Other Essays

10.000,00

770

Mala performerska scena

Skupina hrvatskih i stranih autora: Žena & Cirkus

12.000,00

771

Multimedijalni klub Zapad

Robert Mlinarec: Au (Maxovi kemijski elementi)

772

Scarabeus - Udruga za promicanje kulture i umjetnosti

Denis Diderot: Indiskretni dragulji

773

Scarabeus - Udruga za promicanje kulture i umjetnosti

Friedrich Dürrenmatt: Tunel

8.000,00

774

Scarabeus - Udruga za promicanje kulture i umjetnosti

Georg Buechner: Lenz

8.000,00

775

Scarabeus - Udruga za promicanje kulture i umjetnosti

Johann Nestroy: U razizemlju i na prvom katu ili o hirovima sreće

8.000,00

776

Scarabeus - Udruga za promicanje kulture i umjetnosti

Siegmund Freud: Dosjetka i njezin odnos prema nesvjesnome

9.600,00

777

Scarabeus - Udruga za promicanje kulture i umjetnosti

Wolfgang Bauer: Izbor iz djela – kratka proza, eseji i kritike

8.000,00

778

Stripforum, udruga prijatelja stripa Zagreb

Jules Radilović i Zvonimir Furtinger: Herlock Sholmes

8.000,00

779

Stripforum, udruga prijatelja stripa Zagreb

Walter Neugebauer: Iz riznice stripova Waltera Neugebauera

8.000,00

780

Udruga Facultas - Rijeka

Diana Grgurić i Marina Biti: Popularna glazba i tržište privida

15.000,00

781

Udruga Tonkica Palonkica frrr

Mladen Kušec: Kuštravi

10.000,00

782

ART 9 - Udruga za popularizaciju hrvatskog stripa

Mladen Bjažić i grupa autora: Mladen Bjažić Čovjek koji je uveo strip u socijalizam

10.000,00

783

ART 9 - Udruga za popularizaciju hrvatskog stripa

Ranko Munitić: Strip - deveta umjetnost

15.000,00

784

Eneagram zadruga za izdavaštvo, tisak, posl. usl., trgov. i turizam

Jean Paul: Nevidljiva loža

8.000,00

785

Eneagram zadruga za izdavaštvo, tisak, posl. usl., trgov. i turizam

Marina Kralik: Višak riječi

10.000,00

786

Autorska kuća

Ivana Brlić Mažuranić: Zapisi iz mladosti

10.000,00

787

Autorska kuća

Mary Wollstonecraft: Pisma napisana u Švedskoj, Norveškoj i Danskoj

10.000,00

788

Autorska kuća

Milica Lukšić: Priče za tešku noć 2

789

Autorska kuća

Sanja Lovrenčić: Zmije Nikonimora, II dio - Put

12.000,00

790

Otvoreni likovni pogon, umjetnička organizacija

Grupa autora: Knjiga o mljekaricama

12.000,00

791

Glas Koncila

Mato Marčinko: Marijanska hodočašća

12.000,00

792

Glas Koncila

Stjepan Tomislav Poglajen: Stjepan Tomislav Poglajen -kršćanski personalist

12.000,00

8.000,00 15.000,00

8.000,00 12.000,00

8.000,00

229


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

REDNI BROJ

230

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

793

Glas Koncila

Zdravko Gavran: Dvadeset godina slobode. Ogledi o Crkvi u demokraciji

10.000,00

794

Postulatura Ivana Merza

Ivan Merz: Sabrani članci i studije - Prvi dio

12.000,00

795

ART 9 - Udruga za popularizaciju hrvatskog stripa

Ranko Munitić: Strip, deveta umjetnost

15.000,00

796

Centar za anarhističke studije, Zagreb

Zbornik: Grad postkapitalizma

2.000,00

797

Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo

Zbornik “Hrvati u BiH: Ustavni položaj, kulturni razvoj

5.000,00

798

Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo

Zbornik Hrvatski nacionalni identitet u globalizirajućem svijetu

6.000,00

799

Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja

Sead Alić: McLuhan, najava filozofije medija

2.800,00

800

Hrvatski centar ITI

Feđa Šehović: Od skerca do fuge

6.500,00

801

Hrvatski centar ITI

Kamila Černa: Antologija novije češke drame

6.000,00

802

Hrvatski centar ITI

Laurence Louppe: Poetika suvremenog plesa

19.000,00

803

Hrvatski centar ITI

Tuga Tarle: Plesne kritike

804

Hrvatski esperantski savez

Ivan Golub: Svjetlo i sjena / Lumo kaj ombro

805

Hrvatski filmski savez

Ante Peterlić: Filmska čitanka

38.000,00

806

Hrvatski filmski savez

Midhat Ajanović Ajan: Milan Blažeković - Život u crtanom filmu /Life In A Cartoon

10.000,00

807

Hrvatski filmski savez

Mima Simić: Otporna na Hollywood: Ogledi iz dekonstrukcije tvornice snova

10.000,00

808

Institut Fontes sapientiae

više autora: Silvije Strahimir Kranjčević u našem vremenu Zbornik radova

3.300,00

809

Jutro poezije

Franjo Nagulov: Knjiga izlaska

4.500,00

810

Jutro poezije

Lidija Dujić: Suhozid

4.500,00

811

Jutro poezije

Mirko Ćurić: Nedovršena slika sudnjega dana

4.500,00

812

Jutro poezije

Nedjeljko Kaveljević Ždero: Stećak

4.500,00

813

Jutro poezije

Nikica Krajina, Željko Buklijaš: Antologija Jutra poezije

814

Knjiga u centru

Ana Đokić: Grozdana na zrnu papra

4.400,00

815

Knjiga u centru

Ana Đokić: Ludi razred 1

8.800,00

816

Knjiga u centru

Ana Đokić: Ludi razred 2

8.800,00

817

Knjiga u centru

Ana Đokić: Nemaš pojma, Grizlijane!

4.400,00

818

Knjiga u centru

Ana Đokić: Vitez Željeznog Srca

4.400,00

819

Knjiga u centru

Ivana Delač Horvatinčić: Pegazari

4.950,00

820

Knjiga u centru

Zoran Pongrašić: Hi-fi fotelja

821

Književni krug Split

Daniele Farlati: Trogirski biskupi

822

Književni krug Split

Đorđe Milović: Boka Kotarska u doba Venecije

9.000,00

823

Književni krug Split

Gašpar Vinjalić: Kratki povijesni pregled važnijih zbivanja koja su se dogodila Slavenima u Dalmaciji,III.dio

20.000,00

824

Književni krug Split

Grupa autora: Biblija; Knjiga Mediterana par exellence

12.500,00

825

Književni krug Split

Grupa autora: Colloquia Maruliana XIX

826

Književni krug Split

Grupa autora: Dani hvarskog kazališta br.36.: Putovanje, lutanje i bijeg u hrvatskoj književnosti i kazalištu

827

Književni krug Split

Grupa autora: Komparavivna povijest hrvatske književnosti XII

5.000,00

828

Književni krug Split

Grupa autora: Prinosi hrvatskoj dijalektalnoj fonologij

7.000,00

4.500,00 9.000,00

16.000,00

6.950,00 11.000,00

5.000,00 10.000,00


DODATAK: Popis financiranih projekata udruga u 2010. godini

REDNI BROJ

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

829

Književni krug Split

Jakša Fiamengo: Jeka

4.500,00

830

Književni krug Split

Jevgenij Paščenko: Ukrajinsko-hrvatske književne poredbe

3.400,00

831

Književni krug Split

Marko Špikić: Francesco CarraraPolihistor,antikvar i konzervator

4.400,00

832

Književni krug Split

Miki Bratanić: Konoba

5.000,00

833

Književni krug Split

Nenad Cambj: Sarkofazi lokalne produkcije u rimskoj Dalmaciji

14.500,00

834

Književni krug Split

Slavica Stojan: Priče iz ljetnikovca

10.000,00

835

Književni krug Split

Tomislav Marasović: Dalmatiapraeromanica,R anosrednjovjekovno graditeljstvo u Dalmaciji II dio

7.800,00

836

Miramida Centar - Regionalne razmjene mirovnih iskustava

više autora: U dosluhu i neposluhu - Pozitivni primjeri izgradnje mira u Hrvatskoj u 90-ima i kasnije

1.600,00

837

Multimedijalni institut

Antonio Negri, Michael Hardt: Mnoštvo - Rat i demokracija u doba Imperija

17.900,00

838

Multimedijalni institut

Jacques Ranciere: Učitelj neznalica - Pet lekcija iz intelektualne emancipacije

4.950,00

839

Nova akropola - kulturna udruga

Pierre Hadot: Plotin - jednostavnost pogleda

3.500,00

840

Savez društava Naša djeca Hrvatske

Hrvatske usmene priče - izbor: cd Hrvatske usmene priče

2.500,00

841

Scarabeus - Udruga za promicanje kulture i umjetnosti

Denis Diderot: Indiskretni dragulji

28.000,00

842

Scarabeus - Udruga za promicanje kulture i umjetnosti

Friedrich Durrenmatt: Tunel i druge pripovijetke

12.000,00

843

Scarabeus - Udruga za promicanje kulture i umjetnosti

Johann Nestroy: U prizemlju i na prvom katu ili Hirovitosti sreće

9.500,00

844

Scarabeus - Udruga za promicanje kulture i umjetnosti

Wolfgang Bauer: Pripovijesti i kratke priče

7.500,00

845

Scarabeus - Udruga za promicanje kulture i umjetnosti

zbornik radova: Mitski zbornik

18.000,00

846

Udruga “Bijeli val”

Gilles Deleuze: Film 1: slika- pokret

20.000,00

847

Udruga “Bijeli val”

Z: up & underground art dossier

10.000,00

848

Udruga 3000 Za dar, Zadar

Tomislav Marijan Bilosnić: Kuća

2.000,00

849

Udruga đaka Franjevačke klasične gimnazije Visoko iz Zagreba

Udruga đaka Franjevačke klasične gimnazije Visoko iz Zagreba: Jezična skladanja

2.580,00

850

Udruga Facultas - Rijeka

Marina Biti i Diana Grgurić: Tvornica privida

7.500,00

851

Udruga izviđača “Slavonski hrast”

Stari Izviđač (Edi Perić): Izgubljeni odred (The loST unit)

2.800,00

852

Udruga Tonkica Palonkica frrr

Mladen Kušec: Kuštravi

6.800,00

853

Udruga za kulturu Knjigomat

Julio Cortazar: Kraj igre

6.500,00

854

Zaklada “Čujem, vjerujem, vidim”

Josip kardinal Bozanić: Blaženi Alojzije Stepinac, Baština koja obvezuje

8.000,00

855

Zaklada “Čujem, vjerujem, vidim”

Justyna Kilianczyk-Zieba: Ivan Pavao II, autobiografija

4.000,00

856

Zaklada “Čujem, vjerujem, vidim”

Mirko Hrkač: Zvučna Biblija

5.000,00

857

Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću

Đorđe Gunjević: Evakuiran u Pakračku poljanu

2.500,00

858

Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću

Kruno Kardov, Dražen Lalić, Vesna Teršelič: Suočavanje s prošlošću u Hrvatskoj

3.950,00

859

Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću

Maja Dubljević: Sjećanja na rat u Pakracu, Lipiku i okolnim mjestima

2.500,00

860

Autorska kuća

Sanja Lovrenčić: Kad stigneš kasno

9.800,00

231


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

REDNI BROJ

232

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

861

Autorska kuća

Sanja Lovrenčić: Nebeski dvori i zemaljske vode (radni naslov: Slavenska mitologija)

862

Autorska kuća

Zvjezdana Jembrih: Janusove sestre

6.500,00

863

Kazalište Mala scena

Katarina Kolega: Mala scena - dvadesetgodišnje putovanje

6.000,00

864

Fotoklub Split

Izdavanje knjige “Sto godina splitske fotografije”

20.000,00

865

Udruga Kogula, Postira

Likovna monografija Edith Merle

16.000,00

866

Kulturno društvo Miroslav Šalom Freiberger, Zagreb

Novi omanut

20.000,00

867

Margelov insitut

Salamon Jazbec: Sociologija hrvatskog revizionizma

10.000,00

868

Židovska organizacija Menora, Zagreb

Shlomo Yosef Zevin: Hasidske priče

12.000,00

869

Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba

Snežana Velkovska i Ljudmil Spasov: Rječnik hrvatsko-makedonski i makedonsko-hrvatski

16.000,00

870

Crnogorsko kulturno društvo Montenegro-Montenegrina

Ljudmila Vasiljeva: Srednjojužnoslavenski književni jezici u sinkroniji i dijakroniji

3.980,00

871

Hrvatsko-crnogorsko društvo prijateljstva “Croatica-Montenegrina”

Božo Milačić: Hrvatske književne teme

4.240,00

872

Hrvatsko-talijanska kulturna udruga Dante Alighieri

Francesco Carra: Dnevnici s putovanja 18431848.

6.000,00

873

KDBH Preporod

Enes Kišević: Riječi vraćene kući

4.000,00

874

Srpsko kulturno društvo “Prosvjeta”

Branka Mraović: Globalni novac

7.500,00

875

Srpsko kulturno društvo “Prosvjeta”

Jovan Mirić: Kosovo i druge teme

12.000,00

876

Srpsko kulturno društvo “Prosvjeta”

Miloš Okuka: Salo debeloga jera libo azbukoprotres

10.000,00

877

Srpsko kulturno društvo “Prosvjeta”

Miljkan Maslić: Početak i razvoj ustanka naroda IV. Rajona Korduna

7.500,00

878

Srpsko kulturno društvo “Prosvjeta”

Mita Kostić: Kultunro-istorijska raskrsnica Srba u XVIII veku

12.500,00

879

Srpsko kulturno društvo “Prosvjeta”

Nikola Vujčić: Dokle pogled dopire

4.000,00

880

Srpsko kulturno društvo “Prosvjeta”

Paul Kussan: Kratka povijest Treće ogulinske narodne graničarske pješadijske regimente

6.000,00

881

Srpsko kulturno društvo “Prosvjeta”

Vladimir Ardalić: Bukovica,narodni život i običaji

882

Zajednica Talijana M. Draga

Anton Papp: Moja sjećanja

883

Hrvatsko društvo pisaca

Branko Kostelnik: Seks,laži i pop/rock pjesme

10.000,00

884

Hrvatsko društvo pisaca

Damir Barbarić: U intermezzu svjetova

10.000,00

885

Hrvatsko društvo pisaca

Marko Grčić: Spomenar (književni ogledi)

12.000,00

886

Hrvatsko društvo pisaca

Radenko Vadanjel: Obrušavanje orla u čovjeku

8.000,00

887

Hrvatsko društvo pisaca

Sanjin Sorel: Lijena rijeka

8.000,00

888

Hrvatsko društvo pisaca

Sonja Manojlović: Pjesme 2010.

8.000,00

889

Hrvatsko društvo pisaca

Tahir Mujičić: priPovijest o O-u ili STOR ŠORIS; harmsice i pučki napričci

8.000,00

890

Hrvatsko društvo pisaca

Zoran Kršul: Mogućnost točke

8.000,00

891

Hrvatsko etnološko društvo

Ines Prica: Mitski zbornik

892

Hrvatsko filološko društvo

Chico Buarque de Hollanda: Budimpešta

8.000,00

893

Hrvatsko filološko društvo

Irena Lukšić: Vjesnici nove književnosti

10.000,00

894

Hrvatsko filološko društvo

Jean Genet: Čudo ruže

12.000,00

895

Hrvatsko filološko društvo

Zdravko Malić: Korespondencija s Gombrowiczem i ostalim poznatim osobama

8.000,00

896

Hrvatsko filološko društvo Rijeka

Artur Bagdasarov: Hrvatski jezik 20. stoljeća

10.000,00

18.000,00

20.000,00 6.000,00

10.000,00


DODATAK: Popis financiranih projekata udruga u 2010. godini

REDNI BROJ

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

897

Hrvatsko filozofsko društvo

36 autora: Filozofija i globalizacija

8.000,00

898

Hrvatsko knjižničarsko društvo

IFLA: Uvjeti za funkcionalnost autoriziranih podataka

8.000,00

899

Hrvatsko knjižničarsko društvo

Ljiljana Črnjar i Liana Diković: Vodič kroz Središnje knjižnice nacionalnih manjina RH

10.000,00

900

Hrvatsko kulturno društvo “Napredak” - Zagreb

Augustin Kristić: Kreševo – jedno sredovječno središte bosanskih Hrvata

6.400,00

901

Hrvatsko novinarsko društvo

grupa autora: Monografija za stotu obljetnicu HND-a (radni naslov)

20.000,00

902

Institut “Vlado Gotovac”

Simona Sandrić Gotovac: Zbornik sa simpozija o Vladi Gotovcu-Rim lipanj 2009.

10.000,00

903

Jutro poezije

Nikica Krajina, Željko Buklijaš: Antologija Jutra poezije (45 godina poezije)

15.000,00

904

Kajkaviana - Društvo za prikupljanje, čuvanje i promicanje hrvatske kajkavske baštine

Grupa autora: 800 godina Stubice - kultura, povijest, kulturna baština kroz stoljeća

905

Kazališni epicentar

razni autori: Britanska čitanka

15.000,00

906

KDBH Preporod

Feđa Šehović: Drž se Alijagiću

12.000,00

907

Knjiga u centru

Ana Đokić: Barbie u policiji

10.000,00

908

Knjiga u centru

Darko Macan: Sunčevo dvorište

10.000,00

909

Knjiga u centru

grupa autora: Antologija suvremene hrvatske bajke

10.000,00

910

Knjiga u centru

Zoran Pongrašić: Čistači

911

Knjiga u centru

Zoran Pongrašić: Zašto (ne)volim bajke

10.000,00

912

Književni krug Split

Gašpar Vinjalić: Pregled povijesti Slavena u Dalmaciji

15.000,00

913

Književni krug Split

grupa autora: Biblija; Knjiga Mediterana par excellence

20.000,00

914

Književni krug Split

grupa autora: Colloquia Maruliana XIX

10.000,00

915

Književni krug Split

Grupa autora: Dani hvarskoga kazališta 36.

10.000,00

916

Književni krug Split

Grupa autora: Komparativna povijest hrvatske književnosti XII

10.000,00

917

Književni krug Split

Marko Marulić. : Latinska manja djela II.

12.000,00

918

Književni krug Split

Marko Špikić: Francesco Carrara - Polihistor, antikvar i konzervator

15.000,00

919

Književni krug Split

Miki Bratanić: Konoba

10.000,00

920

Književni krug Split

Slavica Stojan: Priče iz ljetnikovca

10.000,00

921

Matica hrvatska Zagreb

Gustave Flaubert: Bouvard i Pécuchet i Rječnik uvriježenih ideja

922

Matica hrvatska Zagreb

Hrvoje Turković: Nacrt filmske genologije

15.000,00

923

Matica hrvatska Zagreb

Jagoda Martinčević: Zagrebački kvartet 19192009

15.000,00

924

Matica hrvatska Zagreb

Marija Meštrović: Profil umjetnika

20.000,00

925

Matica hrvatska Zagreb

MIlivoj Solar: Veliki književni leksikon

16.000,00

926

Matica hrvatska Zagreb

Slobodan Novak: Sabrana djela Slobodana Novaka (knj. 1., 6., 7. i 8.)

40.000,00

927

Matica hrvatska Zagreb

Torquato Tasso: Oslobođeni Jeruzalem

20.000,00

928

Matica hrvatska Zagreb

Viktor Žmegač: XX. stoljeće (radni naslov)

25.000,00

929

Matica hrvatska, Ogranak Bizovac

Igor Kordej: Zona sumraka

10.000,00

930

Matica hrvatska, Ogranak Bizovac

Radovan Domagoj Devlić: Sindrom vlasti

931

Matica hrvatska, Ogranak Bizovac

Žarko Beker: Zaviša

932

Matica hrvatska, Ogranak Čabar

Željko Malnar: Ljetopis čabarskog kraja

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00 8.000,00 10.000,00

233


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

REDNI BROJ

234

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

933

Matica hrvatska, Ogranak Čakovec

Anđela Horvat: Spomenici arhitekture i likovnih umjetnosti u Međimurju

934

Matica hrvatska, Ogranak Osijek

Bogdan Mesinger: Susreti s Arijadnom

8.000,00

935

Matica hrvatska, Ogranak Osijek

Ivana Šojat Kuči: Dužnost sjećanja ili spomen ti pišem sjećanjaradi.../Franjo Nagulov: Recepti za jezikovu juhu

8.000,00

936

Matica hrvatska, Ogranak Osijek

Ružica Pšihistal: Studije iz slavonske književnosti

8.000,00

937

Matica hrvatska, Ogranak Osijek

Stanislav Marijanović: Kazališni Osijek - prinosi povijesti HNK u Osijeku/Marija Restovski: Jedan veslač nas je odgurnuo od obale

8.000,00

938

Matica hrvatska, Ogranak Vinkovci

Vladimir Bakarić, Davor Bartulović-Shorty: Iz blata

10.000,00

939

Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske

Vesna Čulinović Konstantinović, Đurđa Sučević, Filip Škiljan: Partizanske gimnazije Hrvatske

15.000,00

940

Hrvatski savez slijepih, Draškovičeva 80, Zagreb

Dick Bruna: Miffy plače

941

Hrvatski savez slijepih, Draškovičeva 80, Zagreb

Grupa autora:Danko Butorac, Karmen Nenadić i Ivica Robić:Abeceda

14.750,00

942

Šokačka grana Osijek

Julije Njikoš: Povijest hrvatske tamburaške glazbe

12.000,00

943

Umjetnička organizacija Aleph, Zagreb

Nosač zvuka s djelima hrvatskih skladatelja za flautu i vibrafon

10.000,00

944

Društvo hrvatskih književnika, Zagreb

Most

120.000,00

945

Društvo hrvatskih književnika, Zagreb

Republika

180.000,00

946

Društvo hrvatskih književnika, ogranak Pula

Nova Istra

170.000,00

947

Društvo hrvatskih književnika, ogranak Rijeka

Književna Rijeka

50.000,00

948

Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Zagreb

Peristil

16.000,00

949

Hrvatska kulturna zaklada, Zagreb

Hrvatsko slovo

950

Hrvatska udruga gluhoslijepih osoba Dodir, Zagreb

Dodir

15.000,00

5.900,00

600.000,00 15.000,00

951

Hrvatski filmski savez, Zagreb

Hrvatski filmski ljetopis

952

Hrvatski savez za esperanto, Zagreb

Tempo

170.000,00

953

Hrvatsko društvo pisaca, Zagreb

Europski glasnik

954

Hrvatsko društvo pisaca, Zagreb

Književna Republika

955

Hrvatsko društvo pisaca, Zagreb

Poezija

956

Hrvatsko društvo pisaca, Zagreb

Relations

957

Hrvatsko društvo pisaca, Zagreb

Tvrđa

50.000,00

958

Hrvatsko društvo dramskih umjetnika, Zagreb

Hrvatsko glumište

70.000,00

959

Hrvatsko društvo skladatelja, Zagreb

Cantus

10.000,00

960

Hrvatsko filološko društvo, Zagreb

Jezik

20.000,00

961

Hrvatsko filološko društvo, Zagreb

Književna smotra

94.000,00

962

Hrvatsko etnološko društvo, Zagreb

Etnološka tribina

12.000,00

963

Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb

Filozofska istraživanja

30.000,00

964

Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb

Synthesis philosophica

20.000,00

965

Hrvatsko knjižničarsko društvo, Zagreb

Vjesnik bibliotekara Hrvatske

20.000,00

966

Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb

Art muzices

8.000,00

967

Matica hrvatska, Beli Manastir

Godišnjak

8.000,00

10.000,00 90.000,00 180.000,00 80.000,00 150.000,00


DODATAK: Popis financiranih projekata udruga u 2010. godini

REDNI BROJ

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

968

Matica hrvatska, Bizovac

Kvadrat

20.000,00

969

Matica hrvatska, Zagreb

Hrvatska revija

64.000,00

970

Matica hrvatska, Zagreb

Kolo

40.000,00

971

Matica hrvatska, Zagreb

Vijenac

600.000,00

972

Matica hrvatska, Karlovac

Svjetlo

35.000,00

973

Matica hrvatska, Osijek

Književna revija

80.000,00

974

Matica hrvatska, Sisak

Riječi

975

Matica hrvatska, Dubrovnik

Dubrovnik

976

Moderna vremena, Zagreb

Moderna vremena

50.000,00

977

Pinta, Zagreb

Gazophilacium

20.000,00

978

Udruga za promicanje filozofije, Zagreb

Prolegomena

10.000,00

979

Udruženje hrvatskih arhitekata, Zagreb

Čovjek i prostor

100.000,00

980

Hrvatska gospodarska komora, Zagreb

Sajam knjiga u Frankfurtu

400.000,00

981

Hrvatska gospodarska komora, Zagreb

Sajam u Leipzigu

350.000,00

982

Hrvatska gospodarska komora, Zagreb

Sajam knjiga u Sarajevu

100.000,00

983

Hrvatska gospodarska komora, Zagreb

Sajam knjiga u Beogradu

100.000,00

984

Hrvatsko arheološko društvo

Više autora - zbornik: 100 godina Arheološkog muzeja Istre u Puli i Nova arheološka istraživanja

3.000,00

985

Hrvatsko arheološko društvo

Zbornik - više autora: Arheološka istraživanja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

3.000,00

986

Hrvatsko društvo književnika za djecu i mlade

Grupa autora: Poetski fiš paprikaš, Zbornik radova autora HDKDM-a

6.000,00

987

Hrvatsko društvo pisaca

Branimir Bošnjak: Izgubljen u internetu

4.500,00

988

Hrvatsko društvo pisaca

Gordana Benić: Banalis Gloria

4.000,00

989

Hrvatsko društvo pisaca

Marko Grčić: Marko Grčić: Spomenar. Književni ogledi.

990

Hrvatsko društvo pisaca

Radenko Vadanjel: Čovjek s tri pupka (radno: Obrušavanje orla)

4.000,00

991

Hrvatsko društvo pisaca

Sanja Lovrenčić: Noćno doba

5.750,00

992

Hrvatsko društvo pisaca

Sanjin Sorel: Lijena rijeka

4.250,00

993

Hrvatsko društvo pisaca

Sonja Manojlović: Hod na rukama

3.750,00

994

Hrvatsko društvo pisaca

Zoran Kršul: Mogućnost točke

5.000,00

995

Hrvatsko etnološko društvo

Rubić, Tihana: 50 godina Hrvatskoga etnološkog društva (1959.-2009.)

3.000,00

996

Hrvatsko filološko društvo

Grupa autora: Sedamdesete

997

Hrvatsko filološko društvo

Irena Lukšić: Vjesnici nove književnosti

998

Hrvatsko filološko društvo

Jean Genet: Čudo ruže

999

Hrvatsko filološko društvo

Lech Pazdzierski: Hrvatske teme

2.200,00

1000

Hrvatsko filološko društvo

Madeleine Thien: Izvjesnost

6.000,00

1001

Hrvatsko filološko društvo

Pierre Charras: Franzov rekvijem

4.000,00

1002

Hrvatsko filološko društvo

Artur Bagdasarov: Artur Bagdasarov, Hrvatski književni jezik i njegova norma

4.000,00

1003

Hrvatsko filološko društvo

Milan Crnković: Drame (Milan Crnković)

4.000,00

1004

Hrvatsko filozofsko društvo

36 autora: Filozofija Mediterana

3.000,00

1005

Hrvatsko filozofsko društvo

Franjo Zenko: Osvjetovnjenje hrvatskog filozofskog duha

2.500,00

1006

Hrvatsko filozofsko društvo

Josip Sanko Rabar: Filozofija i kršćanstvo

2.500,00

50.000,00 120.000,00

18.000,00

12.000,00 5.500,00 13.000,00

235


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

REDNI BROJ

236

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

1007

Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb

38: Čovjek i kultura

7.500,00

1008

Hrvatsko knjižničarsko društvo

12. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture : zbornik radova

8.000,00

1009

Hrvatsko knjižničarsko društvo

IFLA: Darovi za zbirke : smjernice za knjižnice

3.750,00

1010

Hrvatsko knjižničarsko društvo

IFLA: Smjernice za knjižnične usluge za multikulturalne zajednice

3.750,00

1011

Hrvatsko knjižničarsko društvo

Irena Kranjec: Stručni skup Matko Rojnić: knjižničar i povjesničar: zbornik radova

4.500,00

1012

Hrvatsko knjižničarsko društvo

Liana Diković i Ljiljana Črnjar: Središnje knjižnice nacionalnih manjina u RH: vodič

2.500,00

1013

Hrvatsko knjižničarsko društvo

Mirna Willer i Sanjica Faletar Tanacković: 13. seminar AKM - Mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske strukture

10.000,00

1014

Hrvatsko knjižničarsko društvo

Slobodan pristup informacijama : 7. i 8. okrugli stol : zbornik radova

7.500,00

1015

Hrvatsko knjižničarsko društvo

Tamara Krajna i Alisa Martek: 11. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica Knjižnice: kamo i kako dalje?

9.000,00

1016

Hrvatskozagorsko književno društvo

Grupa autora: Hrvatskozagorski književni zbornik 2009.

3.000,00

1017

Likum - zadruga likovnih umjetnika Hrvatske

Stanko Špoljarić, Ivan Vitez, Danijel Žabčić: ULRICH 1909-2009

4.000,00

1018

Likum - zadruga likovnih umjetnika Hrvatske

Stanko Špoljarić, Ivan Vitez, Danijel Žabčić: ULRICH 1909-2009

10.000,00

1019

Petikat umjetnička radionica

Vlado Kristl: Pet bijelih stepenica

1020

Bogoslovni institut

Oliver K. Olson: Matija Vlačić i opstanak Lutherove reforme

1021

Franjevački samostan Sv. Nikole

Grupa autora: 350 godina franjevaca u Čakovcu

3.000,00

1022

Franjevački samostan Sv. Nikole

Vladimir Kapun: Franjevci u Čakovcu

3.000,00

1023

Glas Koncila

Andrija Lukinović / Ivan Pomper: Vilim Cecelja - Utjelovljena hrvatska caritas

9.000,00

1024

Glas Koncila

Ivan Devčić: Filozofija povijesti i kulture Nikolaja A. Berdjajeva

6.000,00

1025

Glas Koncila

Stjepan Tomislav Poglajen: Kršćanski personalizam

6.000,00

1026

Glas Koncila

Tonči Matulić: Tužaljke kamenja hrvatske pustinje

4.000,00

1027

Glas Koncila

Vladimir Lončarević (izabrao i uredio): Križni put u stihovimahrvatskih pjesnika XX. stoljeća

4.750,00

1028

Glas Koncila

Zbornik - radovi sa znanstvenog skupa: Kardinal Alojzije Stepinac - svjedok vremena i vizionar za treće tisućljeće

12.500,00

1029

Hrvatska Provincija sv. Jeronima Veritas

Ivan Karlic: Franjevački tihi pregaoci o Kristu i Mariji

8.000,00

1030

Hrvatska Provincija sv. Jeronima Veritas

Piero Lazzarin: Sveci kroz crkvenu godinu mala enciklopedija

7.500,00

1031

Hrvatski institut za liturgijski pastoral pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ante Crnčević, Ivan Šaško: Na vrelu liturgije

3.900,00

1032

Književno-likovno društvo “Rešetari”, Rešetari

Monografija Antun Petrović

5.600,00

1033

ART 9, Zagreb

Monografija “Jules”

30.000,00

1034

DAF, Zagreb

Monografija D. Jokanovića Toumina

68.000,00

1035

Hrvatsko dizajnersko društvo, Zagreb

Boris Ljubičić “Hrvatski vizualni identitet”

1036

Hrvatsko dizajnersko društvo, Zagreb

Monografija Mihajlo Arsovski

4.500,00 14.000,00

6.000,00 60.000,00


DODATAK: Popis financiranih projekata udruga u 2010. godini

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

REDNI BROJ

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

1037

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Zagreb

“In Between. Austria Contemporary”

50.000,00

1038

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Zagreb

“Kiparstvo Rudolfa Matutinovića”, monografija

30.000,00

1039

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Zagreb

2010 “The Year we make Contact” - 20 godina Media-Scapea

25.000,00

1040

Platforma 9,81 - Institut za istraživanja u arhitekturi, Zagreb

‘Galerija Mosor’’

1041

Udruga Signum laudis, Zagreb

Oluja u minijaturi

24.000,00

1042

Udruženje hrvatskih arhitekata, Zagreb

Arhitektura Miroslav Begović, monografsko izdanje

40.000,00

1043

ULUPUH - Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti

Ante Tonči Vladislavić “Svjetlosni tekstil i svjetleća odjeća”

1044

ULUPUH - Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti

Monografija “Sto godina hrvatske scenografije”

40.000,00

1045

ULUPUH - Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti

Irena Sušac “izložba kostima za kazalište (1990 – 2010)”

15.000,00

1046

ULUPUH - Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti

Ivanka Reberski “Ljerka Njerš, monografija”

20.000,00

1047

ULUPUH - Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti

Jelena Miletić “Beskonačna repeticija, izložba keramičkih skulptura”

7.000,00

1048

ULUPUH - Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti

Radovan Devlić (1950. - 2000.) “Stripovi, retrospektiva”

20.000,00

1049

ULUPUH - Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti

Sanja Bachrach i Mario Krištofić “Izbliza i osobno, multimedijski projekt”

10.000,00

1050

ULUPUH - Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti

ULUPUH (1950 – 2010), monografija

50.000,00

1051

Umjetnička organizacija PLEH, Zagreb

Monografija “Zoran Pavelić/Knjiga umjetnika”

20.000,00

1052

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre, Pula

Monografija Đanino Božić

30.000,00

1053

Matica hrvatska, Pazin

Monografija E. Merle

20.000,00

1054

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka

Monografija Z. Kamenara

20.000,00

1055

Hrvatsko muzejsko društvo

Zbornik radova 13. seminara Arhivi, knjižnice, muzeji

1056

Hrvatsko numizmatičko društvo

Časopis “Numizmatičke vijesti” br. 63/2010

1057

Udruga za razvoj glazbene umjetnosti “Ex arte”, Zagreb

CD/DVD izdanje “Cesarice live”

1058

KUD “Šubić”, Novska

Knjiga

1059

Udruga Pozitivna sila, Split

Produkcija predstave

18.964,00

1060

Centar za ženske studije, Zagreb

Treća

40.000,00

1061

Centar za ženske studije

Virginia Woolf: Gospodin Bennett i gospođa Brown

15.000,00

1062

Centar za ženske studije

više autora: Zagorka, povijest i politika

15.000,00

1063

Centar za ženske studije

više autora: Ženski studiji - kritike spoznaje i metode radikalne edukacije

10.000,00

1064

Centar za ženske studije

Gordana Bosanac: Visoko čelo. Ogled o humanističkim perspektivama feminizma

1065

Centar za ženske studije

Nataša Govedić, Iva Nerina Sibila i Manuela Zlatar: Čarozapisi

1066

Centar za ženske studije

Natka Badurina: Nezakonite kćeri Ilirije. Hrvatska književnost i ideologija u 19. i 20. stoljeću

6.000,00

1067

Centar za ženske studije

Virginia Woolf: Između činova

9.500,00

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

8.000,00

7.000,00

5.000,00 30.000,00 8.000,00 8.000,00

7.500,00 16.900,00

237


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

REDNI BROJ

238

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

1068

Centar za ženske studije

Više autora: Mala revolucionarka. Zagorka, feminizam i popularna kultura

6.000,00

1069

Centar za ženske studije

Više autorica: Privilegiranje rubova. Intervencije i prilozi feminističkoj epistemologiji

6.500,00

1070

Neretvanska riznica umjetnina i inih vrijednosti

Skupina autora: Stojan Vučićević književnik i žrtva, Zbornik s Petog neretvanskog književnog susreta

17.500,00

1071

Matica hrvatska, Pokupsko

CD izvornih napjeva

1072

Kajkaviana, Donja Stubica

Hrvatsko Zagorje

1073

Kajkavsko spravišće, Zagreb

Kaj

1074

Klub Sušačana, Rijeka

Sušačka revija

15.000,00

1075

Književni krug, Split

Čakvska rič

25.000,00

4.000,00 24.000,00 120.000,00

1076

Književni krug, Split

Mogućnosti

110.000,00

1077

Hrvatska gospodarska komora, Zagreb

Sajam dječje knjige u Bologni

100.000,00

1078

Hrvatska gospodarska komora, Zagreb

Sajam dječje knjige u Šibeniku

20.000,00

1079

Druga strana, Zagreb

Zarez

1080

Kršćanski akademski krug, Zagreb

Nova prisutnost

600.000,00

1081

Kulturni klub, Zgareb

Kulisa.eu

1082

Čakavski sabor Žminj

Vesna Girardi Jurkić: Arheološko-povijesne studije o Istri

1083

ČOPORHORDA

Tahir Mujičić: Tri drame (Trenk, Babina Guica, Go-Go play)

12.000,00

1084

DELVE | Institut za trajanje, mjesto i varijable

Vlado Martek: Vlado Martek i knjige umjetnika

10.000,00

1085

Domino

Herve Guibert: Mauzolej ljubavnika (naslov izvornika: Le Mausolee des amants)

20.000,00

1086

Društvo hrvatskih književnih prevodilaca

Skup radova s 5. Zagrebačkog prevodilačkog susreta: Prevodilac i pisac

10.000,00

1087

Društvo hrvatskih književnika

Grupa autora: Duh izgubljenog vremena

8.000,00

1088

Društvo hrvatskih književnika, Ogranak Rijeka

Ružica Cindori: Pamučno zvono

8.000,00

1089

Društvo hrvatskih književnika, Podravsko-prigorski ogranak

Maja Gjerek: Nebo

8.000,00

1090

Društvo hrvatskih književnika, Zagreb

Borben Vladović: Zimsko kupanje

8.000,00

1091

Društvo hrvatskih književnika, Zagreb

Branko Hećimović: Izdajstvo forme

10.000,00

1092

Društvo hrvatskih književnika, Zagreb

Dunja Detoni Dujmić: Tiha invazija

8.000,00

1093

Društvo hrvatskih književnika, Zagreb

Josip Sanko Rabar: Razgovor s Bogom

8.000,00

1094

Društvo hrvatskih književnika, Zagreb

Mirko Tomasović: Qual e colui che forse di Croazia... - Romanističke studije i eseji

12.000,00

1095

Društvo hrvatskih književnika, Zagreb

Mladen Machiedo: Futurizam 100 godina kasnije

10.000,00

1096

Društvo hrvatskih književnika, Zagreb

Predrag Jirsak: Žena u jednini - Trideset ceoquisa

10.000,00

1097

Društvo hrvatskih književnika, Zagreb

Slavko Jendričko: Diktatura ljubavi

10.000,00

1098

Društvo hrvatskih književnika, Zagreb

Stijepo Mijović Kočan: S Talijom nakon predstave

10.000,00

1099

Društvo hrvatskih književnika, Zagreb

Više autora: Spomenica DHK 1900. - 2010.

15.000,00

1100

Društvo hrvatskih književnika, Zagreb

Vlado Martek: Poezija se piše poniznošću

9.600,00

1101

Društvo hrvatskih književnika, Zagreb

Željka Lovrenčić: Dodir leptira - panorama suvremene hrvatske poezije

8.000,00

1102

Društvo za promicanje književnosti na novim medijima (DPKM)

10 online izdanja: Kostjuk, Novaković, Beck, Reclus, Herceg,Mićanović, Andrijašević, Ušumović, Lipovec, Bajsić

10.000,00

8.000,00 30.000,00 8.000,00


DODATAK: Popis financiranih projekata udruga u 2010. godini

REDNI BROJ

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

1103

Društvo za znanstvenu fantastiku Sfera

Zvonimir Furtinger: Psihophor

10.000,00

1104

Đakovački kulturni krug

Josip Juraj Strossmayer: Stolna crkva u Đakovu

15.000,00

1105

Europski dom Dubrovnik

Tchouhadjian Armand: Sveti Vlaho, biskup iz Sebaste

10.000,00

1106

Udruga za audio vizualno stvaralaštvo Artizana

Branko Ištvančić: Poetski dokumentarizam Zorana Tadića

12.000,00

1107

Udruga za kulturu Knjigomat

Pavo Marinković: Drame

10.000,00

1108

Udruga Žene u Domovinskom ratu Zadar

Svjedočanstva žena iz Domovinskog rata s područja Zadarske županije

12.000,00

1109

ULUPUH – Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti

Fedor Kritovac: Otkrivanje grada

15.000,00

1110

Vuković i Runjić, umjetnička organizacija

Damir Radić: Pokopana tajna

10.000,00

1111

Vuković i Runjić, umjetnička organizacija

Haruki Murakami: Ljetopis Ptice-navijalice

12.000,00

1112

Vuković i Runjić, umjetnička organizacija

Italo Calvino: Palomar

9.600,00

1113

Vuković i Runjić, umjetnička organizacija

Karl Kerényi: Eleuzina

12.000,00

1114

Vuković i Runjić, umjetnička organizacija

Roberto Bolano: Divlji detektivi

15.000,00

1115

Vuković i Runjić, umjetnička organizacija

Salman Rushdie: Luka i plamen života

10.000,00

1116

Vuković i Runjić, umjetnička organizacija

Thomas Merton: Put Chuang Tzua

10.000,00

1117

Vuković i Runjić, umjetnička organizacija

Thomas Pynchon: Urođeni grijeh

12.000,00

1118

Vuković i Runjić, umjetnička organizacija

Vladimir Nabokov: Blijeda vatra

15.000,00

1119

Vuković i Runjić, umjetnička organizacija

Vojo Šindolić: Povijest bolesti: rane, neobjavljene i nove pjesme

10.000,00

1120

Zbor fotoreportera Hrvatske

Hrvatska novinska fotografija 2009.

15.000,00

1121

Čakavski sabor Žminj

Anton Gnirs: Arheološki tekstovi

4.000,00

1122

DHK Podravsko-prigorski ogranak, Koprivnica, DHK Podravsko-prigorski ogranak

Enerika Bijač: Riječ do riječi

5.000,00

1123

DHK Podravsko-prigorski ogranak, Koprivnica, DHK Podravsko-prigorski ogranak

Maja Gjerek: Nebo

5.000,00

1124

Domino

Herve Guibert: Citomegalovirus

2.750,00

1125

Domino

Herve Guibert: Moji roditelji

3.450,00

1126

Društvo hrvatskih književnika

25 suvremenih hrvatskih pjesnika: Dodir leptira, Panorama suvremene hrvatske poezije

3.000,00

1127

Društvo hrvatskih književnika

Daniel Načinović: Bajke

1128

Društvo hrvatskih književnika

Dunja Detni Dujmić: Tiha invazija

4.000,00

1129

Društvo hrvatskih književnika

Josip Sanko Rabar: Razgovor s Bogom

4.000,00

1130

Društvo hrvatskih književnika

Mirko Tomasović: Qual e colui che forse di Croazia...

15.000,00

1131

Društvo hrvatskih književnika

Mladen Machiedo: Futurizam 100 godina kasnije

6.000,00

1132

Društvo hrvatskih književnika

Predrag Jirsak: Žena u jednici

8.000,00

1133

Društvo hrvatskih književnika

Slavko Jendričko: Diktatura ljubavi

5.000,00

15.000,00

239


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

REDNI BROJ

240

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

1134

Društvo hrvatskih književnika

Stijepo Mijović Kočan: S Talijom nakon predstave

7.500,00

1135

Društvo hrvatskih književnika

Tomislav Milohanić: P.S.Dodir svjetlosti

5.000,00

1136

Društvo hrvatskih književnika

Vlado Martek: Poezija se piše poniznošću

1137

Društvo hrvatskih književnika, Istarski ogranak

Alix de Saint-Andre: Anđeoski arhivi

6.250,00

1138

Društvo hrvatskih književnika, Istarski ogranak

Natalija Grgorinić / Ognjen Rađen: Utjeha južnih mora

7.500,00

1139

Društvo hrvatskih književnika, Ogranak Rijeka

Diego Zandel: Riječko-istarske priče

5.000,00

1140

Društvo hrvatskih književnika, Ogranak Rijeka

Giacomo Scotti: Verso lultumo approdo/ K posljednjem pristanu

1.400,00

1141

Društvo hrvatskih književnika, Ogranak Rijeka

Ružica Cindori: Pamučno zvono

3.500,00

1142

Društvo hrvatskih književnika, Ogranak Rijeka

Tomislav Milohanić: Satkan od zemlje i svjetla

5.000,00

1143

Društvo hrvatskih književnika, Ogranak slavonsko-baranjskosrijemski

Zbornik Ivan Mesner - Duh izgubljenog vremena

2.000,00

1144

Društvo hrvatskih književnika, Zagreb

Ivan Golub: Nasmijani Bog

7.500,00

1145

Društvo hrvatskih književnika, Zagreb

Želimir Falout: Historija i priča

7.500,00

1146

Društvo Lovrećana Zagreb

Ivan Branko Šamija, Perica Tucak, Josip Joško Petričević: Slikovni rječnik Imotske Krajine

7.500,00

1147

Društvo Poljičana sv. Jure, Priko

Tulio Erber: Poljička knežija

2.400,00

1148

Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske

Ivanka Reberski: Bruno Bulić

12.500,00

1149

Društvo za povjesnicu i starine Molve

Grupa autora: Molve - ljudi, selo i okoliš u dugom trajanju

1150

Đakovački kulturni krug

Luka Botić, Svetozar Ritig, Krešimir Pavić, Milko Cepelić: Luka Botić i Đakovo

10.000,00

1151

Đakovački kulturni krug

Nikola Tordinac: Nikola Tordinac: Hrvatski narodni običaji, pjesme i i pripovijetke Hrvata iz Pečuha i okolice - Seoske bajke

10.000,00

1152

Errata corrige, Musaleš

Drago Orlić: Posljednje vrsarsko ljeto Ede Murtića

3.600,00

1153

Etno-udruga ‘’Prepelin’c’’ Delnice, Delnice-sjedište

Željko Laloš-Grgočof / Davor Grgurić: „Stoare dejuonške foajne, navoade ele običaje čez lejto”/ „Stari delnički običaji

6.000,00

1154

Europski dom Dubrovnik

Armand Tchouhadjian: Sveti Vlaho, biskup iz Sebaste

5.000,00

1155

Geografsko društvo Split

Mate Matas: Krš Hrvatske - Geografski pregled i značenje

4.000,00

1156

HKD sv. Jeronima

Edith Stein: Iz života jedne židovske obitelji

1157

Katedra Čakavskog sabora Modruše

Bernardin Frankapan Modruški: Bernardin Frankapan Modruški,Oratio pro croatia - Govor za Hrvatsku (1522)

7.000,00

1158

Katedra čakavskog sabora pokrajine Gacke

Milan Kranjčević: Bajke za maće i ne malo veće

2.750,00

1159

Kazališni epicentar

David Greig, John Retallack, Dennis Kelly, Mike Kenny, Charles Way, Brendan Murray, Nicola McCartney: Britanska čitanka

10.000,00

1160

Književno-likovno društvo “Rešetari”

Više autora: Slovom i snom

1161

Matica hrvatska Pazin

Jelena Hekman, Edith Merle: Edith Merlemonografija

1162

Matica hrvatska Zagreb

NARTI. Mitovi i legende s Kavkaza

10.000,00

3.000,00

13.500,00

2.000,00 20.000,00 4.000,00


DODATAK: Popis financiranih projekata udruga u 2010. godini

REDNI BROJ

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

1163

Matica hrvatska Zagreb

Ante Stamać: Tema Kaštelan

1164

Matica hrvatska Zagreb

Bartol Kašić: Izbor iz djela

58.000,00

1165

Matica hrvatska Zagreb

Grupa autora: Hrvatska arhitektura

13.500,00

1166

Matica hrvatska Zagreb

Grupa autora: Hrvatska glazba 20. stoljeća

14.500,00

1167

Matica hrvatska Zagreb

Hanibal Lucić: Robigna / Robinja

1168

Matica hrvatska Zagreb

Hrvoje Turković: Nacrt filmske genologije

25.000,00

1169

Matica hrvatska Zagreb

István Lökös: Pristup Gjalskom

10.500,00

1170

Matica hrvatska Zagreb

Jagoda Martinčević: Zagrebački kvartet 19192009 / ZagrebString Quartet 1919-2009

8.500,00

1171

Matica hrvatska Zagreb

Marijan Derenčin / Stjepan Miletić / Julije Rorauer: Ladanjska opozicija / Izabrana djela

27.000,00

1172

Matica hrvatska Zagreb

Rogerije iz Apulije: Carmen miserabile

1173

Matica hrvatska Zagreb

Slavko Mihalić: Pjesme

37.500,00

1174

Matica hrvatska Zagreb

Slobodan Novak: Dalje treba misliti

28.500,00

1175

Matica hrvatska Zagreb

Slobodan Novak: Izgubljeni zavičaj

30.000,00

1176

Matica hrvatska Zagreb

Slobodan Novak: Mirisi, zlato i tamjan

24.000,00

1177

Matica hrvatska Zagreb

Slobodan Novak: Protimbe

34.500,00

1178

Matica hrvatska Zagreb

Slobodan Novak: Zakrivljeno vrijeme

31.500,00

1179

Matica hrvatska Zagreb

Torquato Tasso: Oslobođeni Jeruzalem

88.500,00

1180

Matica hrvatska, Ogranak Bizovac

Adolf Bratoljub Klaić: Pripovijetke

4.500,00

1181

Matica hrvatska, Ogranak Bizovac

Frano Gotovac: Lovci na čaplje - Zemlja slijepih

9.900,00

1182

Matica hrvatska, Ogranak Bizovac

Igor Kordej - Nenad Mikalački Django: U zoni sumraka

1183

Matica hrvatska, Ogranak Bizovac

Radovan Domagoj Devlić: Rani radovi

7.000,00

1184

Matica hrvatska, Ogranak Dubrovnik

Ivan Bona - Bolica: Opis zaljeva i grada Kotora

4.000,00

1185

Matica hrvatska, Ogranak Dubrovnik

Ivan Viđen: Strajnićev zbornik

1186

Matica hrvatska, Ogranak Dubrovnik

Luko Paljetak: Marin Držić

1187

Matica hrvatska, Ogranak Dubrovnik

Marko Burin: Hrvatska obitelj u Peruu

7.000,00

1188

Matica hrvatska, Ogranak Dubrovnik

Stjepan Krasić: Počelo je u Rimu

8.000,00

1189

Matica hrvatska, Ogranak Dubrovnik

Stjepan Krasić: Zdravstvena kultura i nekadašnja ljekarna dominikanskog samostana u Dubrovniku

4.000,00

1190

Matica hrvatska, Ogranak Dubrovnik

Vladimir Nazor: Pjesni ljuvene

7.000,00

1191

Matica hrvatska, Ogranak Dubrovnik

Žarko Ratković: Slike iz staračkog doma

4.000,00

1192

Matica hrvatska, Ogranak Osijek

Bogdan Mesinger: Kodovi virtualne scene

3.000,00

1193

Matica hrvatska, Ogranak Osijek

Dragan Mucić: Prvih četrdeset godina HNK-a u Osijeku 1907-1941

5.000,00

1194

Matica hrvatska, Ogranak Osijek

Goran Rem: Retorika kritike

7.450,00

1195

Matica hrvatska, Ogranak Osijek

Robert Roklicer: Žene, luđaci i malo dobrih pedera

6.000,00

1196

Matica hrvatska, Ogranak Osijek

Zdravko Odorčić: Pet drama

2.600,00

1197

Matica hrvatska, Ogranak Petrinja

Blaž Tominović: Razvoj školstva u Gorama 1772-2010

3.000,00

1198

Matica hrvatska, Ogranak Petrinja

Skupina autora: Zrinska gora, Regionalni park prirode

7.500,00

1199

Matica hrvatska, Ogranak Varaždinske Toplice

Božena Filipan: Varaždinske Toplice u hrvatskoj povijesti i kulturi

6.600,00

1200

Matica hrvatska, Ogranak Vinkovci

Antun Babić: Likovne teme

Matica hrvatska, Ogranak Vinkovci

Dionizije Švagelj: Sabrana djela VII - Scena i vrijeme

1201

7.000,00

2.000,00

7.500,00

11.900,00

2.400,00 16.000,00

10.000,00 5.000,00

241


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

REDNI BROJ

242

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

1202

Matica hrvatska, Ogranak Vinkovci

Eva Silađi, Kata Šarčević, Anica Valenćik: Od mladosti ništa lipše nije

2.500,00

1203

Matica hrvatska, Ogranak Vinkovci

Marina Jemrić: Slavonske vedute u proznim djelima Josipa Kozarca

2.000,00

1204

Matica hrvatska, Ogranak Vinkovci

Ratko Bjelčić: Turbo pametan pas

5.000,00

1205

Matica hrvatska, Ogranak Vinkovci

više autora: Vinkovci

1206

Matica hrvatska, Ogranak Vinkovci

Vladimir Bakarić: Opasna potraga

1207

Matica hrvatska, Ogranak Zaprešić

Josip Jelačić (1801 - 1859): Pjesme / Gedichte

10.000,00

1208

Matica hrvatska, Ogranak Zaprešić

Philarete Chasles (1798 - 1873): Sličice o banu Jelačiću i ratu u Mađarskoj 1848-1849

3.000,00

1209

Ogranak “Seljačke sloge” Buševec

Ivan Rožić: Ogranak Seljačke sloge Buševec

4.000,00

1210

Ogranak Matice hrvatske Koprivnica

Fran Galović: Sabrana djela, knjiga 6: Prilozi

25.000,00

1211

Ogranak Matice hrvatske Koprivnica

Fran Galović: Knj. 5: Članci, kritike, prijevodi, pisma, Sabrana djela

50.000,00

1212

Ogranak Matice hrvatske Koprivnica

Fran Galović: Drame II, Sabrana djela Frana Galovića knj.5

50.000,00

1213

Ogranak Matice hrvatske Slavonski Brod

Berislav Majhut: Sabrana djela Ivane BrlićMažuranić. svezak 2; Jaša Dalmatin: Potkralj Gudžerata

30.000,00

1214

Ogranak Matice hrvatske Trogir

Ivanka Mijić: Zapisi iz Salbunare

3.000,00

1215

Plemenita općina turopoljska

Antun Šojat: Turopoljski govori

7.500,00

1216

Udruga građana Baština, Slavonski Brod

Stjepan Babić: Hrvatski jezik slavonskih pisaca

5.000,00

1217

Udruga Pasionska baština

Skupina autora: Muka kao nepresušno nadahnuće kulture- Pasionska baština BIH

5.000,00

1218

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Zagreb

Boris Cvjetanović “Fotografije Galerije PM 1981.1991.”, monografija

1219

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Zagreb

Daniel Knorr “Awake-Asleep”

5.000,00

1220

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Zagreb

Davor Preis “First orbit”

4.998,45

1221

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Zagreb

Drago Trumbetaš “Život gastarbajtera u SR Njemačkoj od 1965.-1985. g.”

40.000,00

1222

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Zagreb

Godišnji katalog galerije Bačva

15.000,00

1223

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Zagreb

Godišnji katalog galerije Karas

15.000,00

1224

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Zagreb

Godišnji katalog Galerije PM 2010

10.000,00

1225

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Zagreb

Matko Vekić “TV kalendar ili Okrutnost kruga”

40.000,00

1226

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Zagreb

Monografija o povijesti HDLU-a

60.000,00

1227

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Zagreb

Osvaldo Romberg “Translocation”

10.000,00

1228

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Zagreb

Tonka Maleković “Prostorno-specifična instalacija”

1229

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Zagreb

Viktor Daldon “Slike 1999. - 2009.”

20.000,00

1230

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Zagreb

Vladimir Gudac “Svoji na svome / projekt Carte Blanche”

15.000,00

1231

Muzejska udruga istočne Hrvatske

Glasnik slavonskih muzeja

15.000,00

1232

Udruga pravnika Vukovar 1991

Ivica Radoš: Nacionalne manjine u Domovinskom ratu

12.000,00 5.000,00

20.000,00

5.000,00

8.000,00


DODATAK: Popis financiranih projekata udruga u 2010. godini

REDNI BROJ

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

1233

Udruženje hrvatskih arhitekata

Renata Margaretić Urlić: Slavko Jelinek

3.000,00

1234

ULUPUH – Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti

Fedor Kritovac: Otkrivanje grada

8.800,00

1235

Veslački klub Val

Igor Boraska: Zaveslaji života

3.800,00

1236

Vuković i Runjić, umjetnička organizacija

Alaa al Aswany: Zgrada Jaqubian

5.950,00

1237

Vuković i Runjić, umjetnička organizacija

Alvaro Mutis: Admiralov snijeg

5.450,00

1238

Vuković i Runjić, umjetnička organizacija

Amelie Nothomb: Vladavina moćnih

4.950,00

1239

Vuković i Runjić, umjetnička organizacija

Damir Radić: Pokopana tajna

4.950,00

1240

Vuković i Runjić, umjetnička organizacija

David Eagleman: Suma: četrdeset priča iz zagrobnog života

3.450,00

1241

Vuković i Runjić, umjetnička organizacija

Leonard Cohen: Knjiga milosrđa

4.950,00

1242

Vuković i Runjić, umjetnička organizacija

Milton Hatoum: Sirotice iz Eldorada

7.900,00

1243

Vuković i Runjić, umjetnička organizacija

Orhan Pamuk: Crna knjiga

20.850,00

1244

Vuković i Runjić, umjetnička organizacija

Roberto Bolano: Divlji detektivi

15.900,00

1245

Vuković i Runjić, umjetnička organizacija

Roberto Calasso: Tiepolova ružičasta

11.950,00

1246

Vuković i Runjić, umjetnička organizacija

Salman Rushdie: Luka i Vatra života

19.350,00

1247

Vuković i Runjić, umjetnička organizacija

Steven Millhauser: Opasni smijeh

12.900,00

1248

Vuković i Runjić, umjetnička organizacija

Vladimir Nabokov: Blijeda vatra

19.350,00

1249

Vuković i Runjić, umjetnička organizacija

Vojo Šindolić: Povijest bolesti

1250

Vuković i Runjić, umjetnička organizacija

W. G. Sebald: Saturnovi prsteni

1251

Zajednica protjeranih Hrvata iz Srijema, Bačke i Banata

Ljubica Kolarić Dumić: Ja se mraka ne bojim

5.000,00

1252

Imotska krajina

Ivan Vujević: Mučenik i vizionar Bruno Bušić svjedočenje vremena

2.000,00

1253

Književno likovno društvo Rešetari

Ljerka Toch Naumova: Između dvojbi

7.000,00

1254

Eneagram, zadruga za izdavaštvo

Daniel P. Walker: Spiritualna i demnska magija od Ficina do Campanelle

1255

Eneagram, zadruga za izdavaštvo

Marina Kralik: Višak riječi

1256

Savez udruga - Hrvatski sabor kulture, Zagreb

Tisak novih skladbi nagrađenih na natječajima

1257

Ženski vokalni ansambl “’Nene”, Bošnjaci

Nosač zvuka

1258

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Zagreb

17. kiparska kolonija Jakovlje

15.000,00

1259

Zadar Snova, Zadar

Zadar snova - 14. međunarodni festival suvremenog kazališta

30.000,00

1260

Zadarski plesni ansambl, Zadar

“Monoplay” - festival sola

10.000,00

1261

Plesna grupa Burka, Samobor

Projekt “Tri plus jedan gratis”

1262

Udruga Obrovačko kulturno ljeto

5. obrovačko kulturno ljeto 2010.

10.000,00

1263

Kazališna družina “Asser Savus” Vinkovci

14. vukovarsko lutkarsko proljeće

50.000,00

5.450,00 13.900,00

12.000,00 6.000,00 15.000,00 4.000,00

5.000,00

243


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

REDNI BROJ

244

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

1264

Siva zona - prostor suvremene i medijske umjetnosti, Korčula

Dmitry Gelfand i Evelina Domnitch, Korčula

7.665,00

1265

Siva zona - prostor suvremene i medijske umjetnosti, Korčula

Izložba Sarah Cook: Marina Zurkov, Velika Britanija

4.069,00

1266

Studentski teatar “Lero”, Dubrovnik

Gostovanje u Mađarskoj

5.440,00

1267

Akademski zbor Bazilike Srca Isusova u Zagrebu “Palma”, Zagreb

Koncert u Padovi, Italija, Padova

20.000,00

1268

Ansambl slobodnog plesa Liberdance, Zagreb

Sudjelovanje na Kotorskom festivalu kazališta za djecu

14.310,00

1269

Artenativa, Udruga za promicanje umjetnosti i kulture, Zagreb

Organizacija društva - organizacija planine

27.215,00

1270

Artenativa, Udruga za promicanje umjetnosti i kulture, Zagreb

Izložba Back to human nature

1271

Bacači sjenki, Zagreb

Gostovanje u Njemačkoj

1272

Bacači sjenki, Zagreb

Gostovanje u Sloveniji

1273

Bacači sjenki, Zagreb

Međunarodni festival Rumunjska

10.600,00

1274

Bezimeno autorsko društvo, BAD-co, Zagreb

Gostovanje u Njemačkoj

22.710,00

1275

Bezimeno autorsko društvo, BAD-co, Zagreb

Sudjelovanje na Dance platform u Istanbulu

15.000,00

1276

Centar za sinergiju digitalnih i vizualnih umjetnosti, Zagreb

4th Meeting Upgrade!International - Soft Borders, Brazil

10.500,00

1277

Cinkuši, Zagreb

Sudjelovanje na projektu “Bez pauze molim”, Njemačka

5.211,00

1278

Collegim pro musica sacra, Zagreb

Sudjelovanje na festivalu u Slovačkoj

9.500,00

1279

de facto - kazališna grupa, Zagreb

Persona/Satyricon, Njemačka, Zagreb

5.000,00

1280

Druga priča, Zagreb

T. Bajsić

1281

Eurokaz, Zagreb

Njarabum, Italija

27.339,00

1282

Eurokaz, Zagreb

Sudjelovanje na festivalu u Kotoru

39.506,99

1283

Fotoklub Zagreb, Zagreb

Međ. kulturna suradnja - fotografske izložbe

20.000,00

1284

Katapult 6, Zagreb

Tajne službe

1285

Kazalište Mala scena, Zagreb

Međunarodno kazališno događanje, V. Britanija

1286

Kazalište Mala scena, Zagreb

Gostovanje u Trstu

2.850,00

1287

Kazalište Mala scena, Zagreb

Gostovanje na Belfast childrens festivalu

7.180,00

1288

Kazalište Mala scena, Zagreb

Projekt suradnje zemalja sedam zemalja Azije i Europe

3.200,00

1289

Kazalište Mala scena, Zagreb

Projekt suradnje zemalja Azije i Europe

24.508,66

1290

Kazališna družina Kufer, Zagreb

Gostovanje u Argentini

20.813,23

1291

Kazališna radionica Gustl, Zagreb

Finowino, Austrija

1292

Kazališni epicentar, Zagreb

Sudjelovanje na konferenciji u Hong Kongu

12.380,00

1293

Kazališni epicentar, Zagreb

Sudjelovanje u radu Izvršnog odbora u Ruandi

31.560,00

1294

Kazališni epicentar, Zagreb

Sudjelovanje V. Klepice na skupu u Turskoj

1295

Kazališni epicentar, Zagreb

Sudjelovanje na sastanku Assitej-a u Madridu

1296

Kazališni epicentar, Zagreb

Pregled dvorana i festival danskog Assitej-a

6.546,00

1297

Kazališni epicentar, Zagreb

Sudjelovanje na skupštini u Turskoj

4.695,00

1298

Kontejner | biro suvremene umjetničke prakse, Zagreb, Zagreb

CAMP - Creative arts and music project, Zagreb

20.000,00

1299

Kontejner | biro suvremene umjetničke prakse, Zagreb, Zagreb

Device_art u Japanu, JAPAN, Tokio Contemporary Art Factory

30.000,00

1300

Lokalna baza za osvježenje u kulturi, Zagreb

Urban festival

1.726,00 36.900,00 5.389,00

2.450,00

3.593,00 18.996,00

5.000,00

6.135,00 12.320,00

3.685,00


DODATAK: Popis financiranih projekata udruga u 2010. godini

REDNI BROJ

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

1301

Mala performerska scena Zagreb, Zagreb

Cirkus 2010

1302

Mala performerska scena Zagreb, Zagreb

Međ. suradnja - Cirkus 2010.

7.000,00

1303

MARMOT (Mala Autorska Radionica Međuodnosa Objektiva i Tijela) Zagreb

Feldenkrais metoda u Parizu

5.500,00

1304

Međunarodni centar za usluge u kulturi, Zagreb

Sudjelovanje na festivalu u Novom Sadu

10.000,00

1305

Međunarodni centar za usluge u kulturi, Zagreb

Sudjelovanje “Cro etno banda” na Međunarodnom festivalu, Ohrid

15.000,00

1306

Međunarodni institut za restauriranje povijesnih i umjetničkih djela IIC – Hrvatska sekcija, Zagreb

Sudjelovanje na kongresu “Conservation and the Eastern Mediterranean”, Istanbul

1307

Međunarodno violinističko natjecanje “Vaclav Huml”, Zagreb

Kotizacija FMCIM i odlazak delegata na Skupštinu FMCIM, Čile

31.500,00

1308

Mješoviti pjevački zbor “Emil Cossetto”, Zagreb

Koncertna turneja u Italiji

15.000,00

1309

Mješoviti zbor “Kralj Zvonimir”, Zagreb

Gostovanje u Zemunu

1310

Mješoviti vokalni ansambl “Prvi Komin Snježanin”, Zagreb

Sudjelovanje na manifestaciji pjevačkih zborova u Nizozemskoj

10.000,00

1311

Muze, Zagreb

Projekt Europska diploma kulturnog menadžementa

27.300,00

1312

Plesni centar Tala, Zagreb

Sudjelovanje na Les repeages festivalu u Belgiji

17.832,80

1313

POLYGON - Centar za istraživanja i razvoj projekata u kulturi, Zagreb

AU PAIR - kulturne ekonomije u pozadini umjetničkih praksi, VB

8.000,00

1314

Reaktor, Zagreb

Reaktor, Srbija

2.706,00

1315

Sodaberg koreografski laboratorij, Zagreb

Projekt Endless love 2010

4.900,00

1316

Studentsko kulturno umjetničko društvo “Ivan Goran Kovačić” Zagreb

Gostovanje u Alžiru

20.000,00

1317

Studentsko kulturno umjetničko društvo “Ivan Goran Kovačić” Zagreb

Suradnja Goranova proljeća s europskom mrežom TRADUKI, Berlin

20.000,00

1318

Studio za suvremeni ples, Zagreb

Duh sklon promjeni, Njemačka

20.000,00

1319

Studio za suvremeni ples, Zagreb

Gostovanje u Srbiji

1320

Studio za industrijsko i grafičko obrazovanje “Grupa”, Zagreb

Sudjelovanje na Edida 2010 u Milanu

1321

Test, Teatar studentima, Zagreb

Sudjelovanje na Svjetskom kongrest Iuta-e u V. Britaniji

1322

Udruga “Kazalište, vizualne umjetnosti i kultura gluhih – DLAN”, Zagreb

Sudjelovanje na festivalu u Sloveniji

1323

Udruga “Kazalište, vizualne umjetnosti i kultura gluhih – DLAN”, Zagreb

Europski festival umjetnosti Gluhih “DEAF ARTS NOW”, Švedska

7.113,00

1324

Udruga “Što, kako i za koga/WHW”, Zagreb

“Between a Rock and a Hard Place”, Libanon

7.120,00

1325

Udruga “Što, kako i za koga/WHW”, Zagreb

“Što, kako i za koga suvremene umjetničke hrvatske produkcije, Australija

20.000,00

1326

Udruga roditelja učenika glazbe i plesa Hrvatske, “Leopold Mozart”, Zagreb

Sudjelovanje Aljoše Jurinića na međ. Chopinovom pijanističkom natjecanju, Varšava

1327

Udruga za interdisciplinarna i interkulturna istraživanja, Zagreb

Suradnja s Archa divadlo, Češka

1328

Udruga za suvremene umjetničke prakse “Slobodne veze”, Zagreb

Predstavljanje hrvatskih umjetnika i kustoea u Bitoli

1329

Bejahad Židovska kulturna scena Zagreb

Bejahad 2010,Opatija

1330

Francuska alijansa Rijeka

Dani frankofonije i francuske kulture, Francuska, Rijeka

10.196,00

8.442,00

6.000,00

4.130,00 10.000,00 8.000,00 10.000,00

4.500,00 17.500,00 6.606,00 50.000,00 2.007,00

245


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

REDNI BROJ

246

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

1331

Udruga Teatar Čaplin, Rijeka

Melodrama Bezehny Romny (Grešna žena), Skopje

15.000,00

1332

Moja zemlja Štaglinec, Zagreb

Međunarodni susret umjetnika, Štaglinec 2010. godine

20.000,00

1333

Art radionica Lazareti, Dubrovnik

Artists in residence razmjena Frankfurt Dubrovnik

11.840,00

1334

Centar za mediteranske studije , Dubrovnik

Memorija Mediterana 2, Dubrovnik

24.000,00

1335

Dubrovački simfonijski orkestar, Dubrovnik

Turneja po Indoneziji

1336

Matica hrvatska, Dubrovnik

Sudjelovanje Luke Paljetka na promociji knjige u Rusiji

9.600,00

1337

Društvo arhitekata, Zagreb

Predavanje o arhitekturi, umjetnosti i dizajnu

6.400,00

1338

Hrvatski filatelistički savez, Zagreb

Europska regionalna izložba ALPE-ADRIA 2010., Mađarska

6.000,00

1339

Hrvatski filatelistički savez, Zagreb

Dani otvorenih vrata, Austrija

4.380,00

1340

Hrvatski filatelistički savez, Zagreb

Međ. filatelistička izložba HUNFILA 2010., Pečuh

4.000,00

1341

Hrvatski filatelistički savez, Zagreb

Svjetska filatelistička izložba LONDON 2010., London

7.000,00

1342

Hrvatski fotosavez, Zagreb

XV. Međunarodni fotografski doživljaj baštine 2010.

40.000,00

1343

Hrvatski institut za pokret i ples, Zagreb

Choreoroam

25.000,00

1344

Hrvatski komorni orkestar, Zagreb

Gostovanje u Austriji

15.000,00

1345

Hrvatski nacionalni komitet ICOM-a, Zagreb

Kotizacije za sudjelovanje na sastancima Međ. komitateta ICOM-a, Kina

25.000,00

1346

Hrvatski nacionalni komitet ICOM-a, Zagreb

Sudjelovanje na skupovima u inozemstvu

25.000,00

1347

Hrvatski nacionalni komitet ICOM-a, Zagreb

Sastanak Izvršnog odbora ICR, Hrvatska

17.000,00

1348

Hrvatski savez za esperanto, Zagreb

Predstavljanje hrvatskog prevodilačkog projekta na Kongresu, Kuba

1349

Hrvatsko arhivističko društvo, Zagreb

Suradnja s međ. arhivskim organizacijama, Geneva i Oslo

20.800,00

1350

Labirint, Zagreb

Muzej prekinutih veza, Brazil

20.000,00

1351

Labirint, Zagreb

Nominacija Muzeja prekinutih veza

1352

Labirint, Zagreb

Muzej prekinutih veza, Turska

18.500,00

1353

Likovni krug, Sesvete, Zagren

Sudjelovanje na Ohridskom ljetu

22.000,00

1354

Udruga Kali Sara, Zagreb

Sudjelovanje na sastanku međunarodne unije Roma u Poljskoj

1355

Udruga prijatelja hrvatskih božićnih jaslica, Zagreb

“100 presepi” (100 jaslica), Rim

15.000,00

1356

Udruga prijatelja hrvatskih božićnih jaslica, Zagreb

Adventske svečanosti, Salzburg

10.000,00

1357

Udruga profesionalnih plesnih umjetnika “PULS”, Zagreb

Sudjelovanje na Svjetskom kongresu plesnog istraživanja

12.540,00

1358

Udruga Prosoli - Sveta Glazba, Zagreb

II. međunarodne večeri opernih arija, BIH

4.800,00

1359

Umjetnička organizacija “Lovro & Nina”, Zagreb

Gostovanje L. Pogorelića u Švicarskoj

5.000,00

1360

Umjetnička organizacija “Lovro & Nina”, Zagreb

Gostovanje Lovre Pogorelića u Moskvi

4.700,00

1361

Umjetnička organizacija Ad Gloriam Brass, Zagreb

Koncertno gostovanje u Indoneziji

1362

Umjetnička organizacija Ad Gloriam Brass, Zagreb

Koncertno gostovanje, Ohrid

100.000,00

7.000,00

6.962,00

2.252,00

46.356,00 9.000,00


DODATAK: Popis financiranih projekata udruga u 2010. godini

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

REDNI BROJ

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

1363

Umjetnička organizacija Aleph, Zagreb

Gostovanje Ane Domančić na festivalu na Malti

3.600,00

1364

Umjetnička organizacija Aleph, Zagreb

Sudjelovanje Ivane Bilić na konferenciji u SAD

5.353,00

1365

Umjetnička organizacija Aleph, Zagreb

Koncert na festivalu suvremene glazbe u Italiji

4.000,00

1366

Umjetnička organizacija Aleph, Zagreb

Nastup Ivane Bilić na Europskom kulturnom ljetu, Njemačka

3.080,00

1367

Umjetnička organizacija Banana gerila, Zagreb

Rezidencija On the borad, SAD

8.049,36

1368

Umjetnička organizacija Banana gerila, Zagreb

Antitijela, Njemačka

9.115,00

1369

Umjetnička organizacija Banana gerila, Zagreb

Sudjelovanje Stjepan Grbića na izložbi u Varšavi

1370

Umjetnička organizacija Grupa Kugla, Zagreb

Gostovanje predstave “Teretni čovjek”, VB

1371

Umjetnička organizacija Pleh, Zagreb

Gostovanje u BiH

1372

Umjetnička organizacija Otvoreni likovni pogon, Zagreb

Sudjelovanje na međunarodnom simpziju u Njemačkoj

13.500,00

1373

UO Novo kazalište Zagreb

Gostovanje predstave Maccbeth u Seulu, Južna Koreja

50.000,00

1374

Vizura aperta, Zagreb

Festoval Vizura aperta

1375

Zagrebački kvartet, Zagreb

Koncert u Kotoru

1376

Zagrebački solisti, Zagreb

Gostovanje u Japanu

1377

Zagrebački solisti, Zagreb

Sudjelovanje ba festivalu u Sarajevu

7.700,00

1378

Zagrebački komorni orkestar, Zagreb

Gostovanje u Sloveniji

1.800,00

1379

Zagrebački komorni orkestar, Zagreb

Sudjelovanje na Festivalu Musica maximau Rusiji

20.000,00

1380

Zagrebački folklorni ansambl, Zagreb

Gostovanje na festivalima u Makedoniji i Portugalu

75.000,00

1381

Zagrebački plesni ansambl, Zagreb

Suradnja u okviru Jadransko jonske inicijative

15.756,00

1382

Hrvatska sekcija Međunarodnog savjeta organizatora festivala folklora i tradicijske kulture-HRCIOFF, Poreč

Sjednica južnoeuropskog i afričkog sektora CIOFF-a u Splitu

15.477,00

1383

Hrvatska sekcija Međunarodnog savjeta organizatora festivala folklora i tradicijske kulture-HRCIOFF, Poreč

Sudjelovanje na kongresu u Francuskoj Poliniziji

8.812,00

1384

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre, Pula

Izložba u Pečuhu

9.000,00

1385

Labin Art Express, Labin

Underground city XXI

30.000,00

1386

Labin Art Express, Labin

TRANSART 2010 - “UNDERGROUND CITY XXI, Labin

22.500,00

1387

Savez kulturno umjetničkih društava, Pula

Sudjelovanje na festivalu u Izraelu

25.614,00

1388

Udruga i ekomuzej Kuća o batani, Rovinj

Sudjelovanje na skupovima Asocijacije pomorskih muzeja Mediterana 2010., Španjolska

10.000,00

1389

Udruga i ekomuzej Kuća o batani, Rovinj

Sudjelovanje na skupu European Maritime Heritage-a, Portugal

10.000,00

1390

Udruga za suvremenu umjetnost, Pula

Međunarodna skupna izložba na Brijunima

10.000,00

1391

Umjetnička organizacija “Transhistria ensemble”, Pula

Tamara Obrovac na Europskom kulturnom ljetu, Njemačka

25.483,00

1392

Puhački orkestar grada Karlovca, Karlovac

Gostovanje u Gersthofenu, Njemačka

15.279,00

1393

Udruga za promicanje kulture i umjetnosti, Duga Resa

Kunstbunker music festival

11.000,00

1394

Urbana kultura i edukacija, Križevci

Art 01, Berlin

900,00 16.000,00 2.632,00

2.000,00 3.641,36 50.000,00

2.850,00

247


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

REDNI BROJ

248

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

1395

Sinoment, Marija Bistrica

Tenda gialla

14.000,00

1396

Udruga građana “Delta”, Zabok

Koncertno predstavljanje u Francuskoj

1397

Udruga “Međimurske roke”, Lopatinec

Razmjena radionica tradicijskih majstora

1398

Glazbena udruga, Šenkovec

Gostovanje u Mađarskoj

1399

Crkveno pjevačko društvo ‘’Mir’’ Belišće

Sudjelovanje na 12. Međunarodnom adventskom zborskom festivalu, Češka

16.000,00

1400

HDLUA Likar Osijek

Suradnja s Hrvatima izvan Domovine, Srbija i BIH

10.000,00

1401

Hrvatsko čitateljsko društvo Osijek

55. godišnja konvencija Međunarodne čitateljske udruge, SAD

13.285,00

1402

Hrvatsko pjevačko društvo “Lipa” Osijek

Grad kulture Pečuh 2010.

1403

Hrvatsko pjevačko društvo “Lipa” Osijek

Međ. natjecanje i festival “ Venezia in Musica”, Venecija

10.000,00

1404

KUD “Bizovac”, Bizovac

Sudjelovanje na festivalu u Istanbulu

20.000,00

1405

KUD “Tena”, Đakovo

Sudjelovanje na festivalu u Poljskoj

20.000,00

1406

Matica Hrvatska, Osijek

Književnoteorijski i književno povijesni pristupi regionalnoj književnosti, Osijek

14.000,00

1407

Umjetnička organizacija Histeria Nova Đakovo

ELEKTREA FESTIVAL (dvije avionske karte), Kanada

9.354,00

1408

Udruga za izvedbene umjetnosti “Tranzicijsko fikcijsko kazalište”, Rijeka

Sudjelovanje E. Liverića na skupu kazališne mreže u Moskvi

5.345,00

1409

Udruga za izvedbene umjetnosti “Tranzicijsko fikcijsko kazalište”, Rijeka

Destinacija TRAFIK: Divljač, gostovanje u Singapuru

50.000,00

1410

KUD “Ivančice”, Kutina

Turneja po Siciliji, Italija

20.000,00

1411

KUD “Selište Kostajničko”, Hrvatska Kostajnica

Nastup u Makedoniji

10.000,00

1412

Festival dalmatinskih klapa, Omiš

Sudjelovanje na festivalu u Njemačkoj

20.000,00

1413

Gradski zbor Brodospit, Split

Gostovanje u Slovačkoj

20.000,00

1414

Gradski zbor Brodospit, Split

Međ. natjecanje muških zborova, Helsinki-Espoo

40.000,00

1415

Hvarsko pučko kazalište, Hvar

Gostovanje na Kosovu i Makedoniji

30.000,00

1416

Hrvatski puhački orkestar , Gradska glazba, Imotski

Sudjelovanje na natjecanju u Sloveniji

1417

Hrvatski puhački orkestar , Gradska glazba, Imotski

Međnarodno natjecanje puhačkih orkestara u Italiji

11.000,00

1418

Kazalište “Licem u lice”, Split

Lutkarski festival “Pierrot”, Bugarska

12.000,00

1419

Kazalište “Licem u lice”, Split

Titirijai Festival of Tolosa, Španjolska

12.000,00

1420

Kulturna inicijativa Split

Izložba D. Balavca u Berlinu

1421

Kulturno umjetničko društvo “Dalmacija”, Dugi Rat

Sudjelovanje na III festivalu folklora u Rusiji

40.000,00

1422

Kulturno umjetničko društvo željezničara “Filip Dević”, Split

Međunarodni festival folklora u Egiptu

20.000,00

1423

KUD “Jedinsto”, Split

Gostovanje u Češkoj

20.000,00

1424

KUD “Branimir 888”, Gornji Muć

Sudjelovanje nafestivalu u Ohridu

16.500,00

1425

Mense medio, Solin

Gostovanje natjecatelja 3. Split Guitar Festivala na „International Bar Guitar Festivalu“, Bar

1.040,00

1426

Mense medio, Solin

Gostovanje Petra Č. na VII. European Classical Guitar Competition „Citta di Gorizia“

2.160,00

1427

Udruga “Mavena - 36 njezinih čuda”, Split

The Scream / Vrisak

8.000,00

1428

KUD “Koledišća”, Jezera

Gostovanje u Švicarskoj

2.037,00 15.000,00 4.325,00

5.600,00

7.000,00

5.600,00

10.000,00


DODATAK: Popis financiranih projekata udruga u 2010. godini

REDNI BROJ

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

1429

KUD “Spužvar - Krapanj”, Brodarica, Šibenik

Sudjelovanje na smotri folklora u Češkoj

20.500,00

1430

Hrvatski tamburaški savez, Osijek

33. međ. festival hrvatske tamburaške glazbe

20.000,00

1431

Gradska limena glazba, Daruvar

Festival puhačkih orkestara u Češkoj

15.000,00

1432

Brodski harmonikaški orkestar “Bela pl. Panthy”, Slavonski Brod

Sudjelovanje na svjetskom natjecanju harmonikaških orkestara, Austrija

15.000,00

1433

Folklorni ansambl Broda, Slavonski Brod

Sudjelovanje na festivalu u Poljskoj

30.000,00

1434

Folklorni ansambl “Vrapčanci”, Zagreb

Gostovanje u Austriji

29.324,00

1435

Dječije kazalište “Ivana Brlić Mažuranić”, Slavonski Brod

Gostovanje na festivalu u Egiptu

31.500,00

1436

Hrvatska glazbena mladež, Zagreb

65. Generalna skupština i Kongres Međunarodne organizacije GM, Tanzanija

16.294,00

1437

Hrvatska glazbena mladež, Zagreb

Gostovanje Kvinteta mali b u Jordanu

22.450,00

1438

Hrvatska glazbena mladež, Zagreb

Suradnja Hrvatska-Švedska, djevojački zbor “Perle”, Split

30.000,00

1439

Hrvatska glazbena mladež, Zagreb

Razmjena mladih umjetnika s Ukrajinom

4.190,00

1440

Hrvatska glazbena mladež, Zagreb

Razmjena mladih glazbenika sa Švedskom

17.200,00

1441

Hrvatska glazbena mladež, Zagreb

Razmjena mladih glazbenika sa Španjolskom

1442

Hrvatska glazbena mladež, Zagreb

Gostovanje Jazz orkestra u Španjolskoj

1443

Hrvatska glazbena mladež, Zagreb

Razmjena mladih glazbenika sa SAD

9.000,00

1444

Hrvatska glazbena mladež, Zagreb

Svjetski zbor na Tenerifima

5.847,00

1445

Hrvatska glazbena mladež, Zagreb

Europski jazz dijalozi mladih, Cipar

50.000,00

1446

Hrvatska glazbena mladež, Zagreb

Muzički mostovi - stvaranje mreže među mladima u JIE

50.000,00

1447

Hrvatska glazbena mladež, Zagreb

Sudjelovanje predstavnika HGM u tijelima Jeunesses Musicales International

12.094,51

1448

Hrvatska glazbena unija, Zagreb

Predstavljanje hr. etno glazbe na sajmu Womex 2010., Danska

29.107,00

1449

Hrvatska glazbena unija, Zagreb

Loop chamber music na međunarodnom festivalu u SAD

11.837,00

1450

Hrvatska glazbena unija, Zagreb

Sudjelovanje na konferenciji u Španjolskoj

1451

Hrvatska glazbena unija, Zagreb

Prvi Croatian Blues Challenge, kvalifikacije za 26th, SAD

30.000,00

1452

Hrvatska sekcija AICA, Zagreb

Međunarodna kulturna suradnja , Pariz

20.000,00

1453

Hrvatska udruga graditelja žičanih glazbala, Zagreb

Međunarodna izložba glazbala

15.000,00

1454

Hrvatski centar ASSITEJ, Zagreb

21 imaginate festival u V. Britaniji

1455

Hrvatski centar ITI, Zagreb

Croatien theatre 2010, Zagreb

15.000,00

1456

Hrvatski centar ITI, Zagreb

Sasatanak Izvršnog savjeta svjetskog IT I

14.919,20

1457

Hrvatski centar ITI, Zagreb

Sastanak International Playwrights Foruma ITI UNESCO, UAE

6.000,00

1458

Hrvatski centar ITI, Zagreb

Sudjelovanje predstavnika na radnom sastanku o nacionalnim kazalištima, Mađarska

3.985,00

1459

Hrvatski centar UNIMA, Zagreb

Sastanak vijećnika i egzekutive Međunarodne UNIMA-e, Nizozemska

11.860,00

1460

Hrvatski centar UNIMA, Zagreb

Sudjelovanje L. Kroflin na festivalu lutkarskih kazališta u Bugarskoj

3.130,00

1461

Hrvatski centar UNIMA, Zagreb

Sudjelovanje L. Kroflin na lutkarskom festivalu u Sankt Petersburgu

3.794,00

1462

Hrvatski centar za dramski odgoj, Zagreb

Sudjelovanje hrvatskih predstavnika na Kongresu IDEA-e, Brazil

9.250,00

7.388,00 30.000,00

2.805,00

4.100,00

249


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

REDNI BROJ

250

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

1463

Hrvatski centar za dramski odgoj, Zagreb

Sudjelovanje u radu IDEA-e, Atena

3.000,00

1464

Hrvatski centar za dramski odgoj, Zagreb

Sudjelovanje hrvatskog predstavnika u radu tijela europskih dramskih susreta - EDERED, Njemačka

5.000,00

1465

Kulturna alternativna mladež, Požega

Požeško podzemlje

1466

Udruga za promicanje umjetnosti, tradicije, optimizma i kulture “Atom”, Rijeka

Jazz voices - 2010

1.800,00

1467

Dječje folklorno društvo “Sončece”, Varaždin

Međunarodni folklorni festival, Beč

5.000,00

1468

Hrvatsko austrijsko društvo, Osijek

Dani austrijske kulture u Osijeku

10.000,00

1469

Dramski studio slijepih i slabovidnih “Novi život”, Zagreb

Gostovanje u Njemačkoj

20.000,00

1470

Udruga za kulturu osoba oštećena sluha Hrvatske “Svijet tišine”, Zagreb

22. Međunarodni slikarski natječaj gluhih 2010., Italija

15.000,00

1471

Udruga za kulturu osoba oštećena sluha Hrvatske “Svijet tišine”, Zagreb

Deafnation worl expo, SAD

17.500,00

1472

Udruga za kulturu osoba oštećena sluha Hrvatske “Svijet tišine”, Zagreb

“Europska kulturna suradnja gluhih umjetnika”, Švedska

10.500,00

1473

Udruženje slijepih esperantista, Zagreb

Sudjelovanje na kongresu u Beču

10.000,00

1474

Hrvatska pjevačka udruga “Davor”, Slavonski Brod

International Festival of Advent and Christmas Music, Prag

12.000,00

1475

Društvo hrvatskih književnih prevodilaca, Zagreb

Godišnja skupština CEATL-a, Lisabon

7.300,00

1476

Društvo hrvatskih književnih prevodilaca, Zagreb

Kongres IBBY, Španjolska

8.800,00

1477

Društvo hrvatskih književnika, Zagreb

Sudjelovanje L. Bajuk i D. Burazer Delalić u Irskoj

5.500,00

1478

Društvo hrvatskih književnika, Zagreb

Sudjelovanje Tomislava M. Bilosnića na Štipskom kulturnom letu

1479

Društvo hrvatskih književnika, Zagreb

Gostovanje Milana Rakovca u Crnoj Gori

3.200,00

1480

Društvo hrvatskih književnika, Zagreb

Sudjelovanje S. Gjurić na festivalu u Litvi

3.774,00

1481

Društvo hrvatskih književnika, Zagreb

Sudjelovanje na Sarajaevskim danima poezije

1.008,46

1482

Društvo hrvatskih književnika, Zagreb

Suradnja s Društvom iz Makedonije

2.368,40

1483

Društvo hrvatskih književnika, Zagreb

Razmjena književnika s Bugarskom

12.478,00

1484

Društvo hrvatskih književnika, Zagreb

Sudjelovanje R. Cindori i D. Burazer Delalić na skupu u Bugarskoj

7.554,00

1485

Društvo hrvatskih književnika, Zagreb

Europsko kulturno ljeto Felbach - sudjelovanje Andriane Škunca, Njemačka

10.362,00

1486

Društvo za promicanje hrvatske kulture i umjetnosti “Rez”, Zagreb

Imigrant (El Harrag) turneja Jordan i Palestina

6.390,91

1487

Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica, Zagreb

Hrvatska pisana kultura u Münchenu, Hrvatska katolička misija

3.200,00

1488

Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica, Zagreb

Hrvatska pisana kultura, Budimpešta - Hrvatska gimnazija

4.014,86

1489

Evropska udruga za baštinu, Zagreb

Najbolji u baštini / The Best in Heritage 2010, Dubrovnik

1490

Gudački kvartet Porin, Zagreb

Gostoavnje u Nizozemskoj

10.000,00

1491

Gudački kvartet Porin, Zagreb

Koncertna turneja po Kanadi, Kanada

25.284,00

1492

Gudački kvartet Rucner, Zagreb

Promocija hrvatske glazbe u svijetu, SAD

30.000,00

1493

Hathor, Zagreb

Gostovanje Tajane Vukelić na Festivalu harfe, Brazil

10.000,00

925,00

140.000,00

9.781,00


DODATAK: Popis financiranih projekata udruga u 2010. godini

REDNI BROJ

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

1494

Hrvatska udruga likovih umjetnika primjenjenih umjetnosti, ULUPUH, Zagreb

Gostovanje izložbe u Srbiji

1495

Hrvatska udruga likovih umjetnika primjenjenih umjetnosti, ULUPUH, Zagreb

Sastanci Upravnog odbora Icograda

30.000,00

1496

Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika, Zagreb

Godišnja skupština Europskog vijeća umjetnika

50.000,00

1497

Hrvatski centar P.E.N.-a, Zagreb

Konferencija Odbora za lingvistička prava, Barcelona

7.000,00

1498

Hrvatski centar P.E.N.-a, Zagreb

Sudjelovanje S. Petlevski na festivalu u Belgiji

2.500,00

1499

Hrvatski centar P.E.N.-a, Zagreb

Sudjelovanje Zvonka Makovića na Europskom ljetu kulture

4.600,00

1500

Hrvatski centar P.E.N.-a, Zagreb

Sudjelovanje S. Petlevski na pjesničkom festivalu u Italiji

3.408,00

1501

Hrvatski centar P.E.N.-a, Zagreb

42. regionalna PEN konferencija, SLOVENIJA, Bled, ožujak 2010

6.000,00

1502

Hrvatski centar P.E.N.-a, Zagreb

76. svjetski PEN kongres, JAPAN, Tokio, rujan 2010

10.000,00

1503

Hrvatski centar P.E.N.-a, Zagreb

4. Europsko ljeto kulture

1504

Hrvatski centar P.E.N.-a, Zagreb

Lyrikline, Njemačka, Berlin

1505

Hrvatsko društvo dramskih umjetnika, Zagreb

Sudjelovanje Ivane Sajko na festivalu u Njemačkoj

2.105,00

1506

Hrvatsko društvo dramskih umjetnika, Zagreb

Sudjelovanje Jasena Boke na sastanku u Ateni

3.200,00

1507

Hrvatsko društvo dramskih umjetnika, Zagreb

Razmjena drmaskih pisaca Hrvatska - SAD

80.000,00

1508

Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika, Zagreb

Gostovanje G. Filipeca u Argentini

14.076,00

1509

Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika, Zagreb

Gostovanje udaraljkaškog ansambla biNg bang na SIPF, Koreja

49.170,00

1510

Hrvatsko društvo književnika za djecu i mlade, Zagreb

Posjet Sajmu knjiga, Bologna

1511

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Zagreb

Cite International des Arts - rezidencijalni boravak, Pariz

1512

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Zagreb

Izložba u Maroku

7.408,36

1513

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Zagreb

Boravak Tonke Maleković u Parizu

1.968,00

1514

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Zagreb

Proširivanje kulturne suradnje s Ukrajinom

7.394,64

1515

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Zagreb

Les recontres internationales Madrid

7.484,00

1516

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Zagreb

Slought in transit, SAD

8.800,00

1517

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Zagreb

Boravak Petee Lidie Ševeljević u Parizu

2.188,00

1518

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Zagreb

Eastern European Residency Exchange, Arts in General, NYC, Zagreb

27.847,00

1519

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Zagreb

Huntenkunst - sudjelovanje članova HDLU na sajmu umjetnina, Nizozemska

20.000,00

1520

Hrvatsko društvo naivnih likovnih umjetnika, Zgareb

Prezentacija hrvatske naive u Mađarskoj

1521

Hrvatsko društvo naivnih likovnih umjetnika, Zgareb

Skupna izložba u Ukrajini

4.600,00

4.400,00 15.132,61

4.500,00 32.820,96

6.900,00 10.000,00

251


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

REDNI BROJ

252

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

1522

Hrvatsko društvo pisaca, Zagreb

Sudjelovanje Sonje Manojlović na festivalu u Rumunjskoj

1523

Hrvatsko društvo pisaca, Zagreb

Sudjelovanje na festivalu u Lavovu

11.070,00

1524

Hrvatsko društvo pisaca, Zagreb

Sudjelovanje na festivalu u Tveru

8.110,00

1525

Hrvatsko društvo pisaca, Zagreb

Sudjelovanje pisaca na Tednu hrvatske kulture u Češkoj

5.000,00

1526

Hrvatsko društvo pisaca, Zagreb

Predstavlajnje separata časopisa Autre sud i Eurposki glasnik u Parizu

1527

Hrvatsko društvo pisaca, Zagreb

Sudjelovanje R. Simića na ljetu kulture u Fellbachu

1.040,00

1528

Hrvatsko društvo pisaca, Zagreb

Razmjena pisaca HDP - Društvo pisaca BiH

8.000,00

1529

Hrvatsko društvo pisaca, Zagreb

Razmjena pisaca HDP - Društvo poljskih pisaca, Varšava

1530

Hrvatsko društvo pisaca, Zagreb

Razmjena pisaca HDP - Društvo slovenskih pisateljev, Ljubljana

8.000,00

1531

Hrvatsko društvo pisaca, Zagreb

Razmjena pisaca HDP - Kanari, Španjolska

12.000,00

1532

Hrvatsko društvo pisaca, Zagreb

Razmjena pisaca HDP - Nacionalno društvo za književnost i umetnosti, Sofija

9.600,00

1533

Hrvatsko društvo pisaca, Zagreb

Razmjena pisaca HDP - Nezavisni pisci Makedonije, Skopje

5.490,00

1534

Hrvatsko društvo pisaca, Zagreb

Razmjena pisaca HDP - Srpsko književno društvo, Srbija

8.000,00

1535

Hrvatsko društvo pisaca, Zagreb

Razmjena pisaca HDP - Švedska, Stockholm

15.000,00

1536

Hrvatsko društvo profesionalnih baletnih umjetnika, Zagreb

Sudjelovanje baletne trupe Croatia na Short & sweet dance festivalu

43.505,00

1537

Hrvatsko društvo profesionalnih baletnih umjetnika, Zagreb

Ljetni baletni seminar na Mađarskoj plesnoj akademiji u Budimpešti

19.477,10

1538

Hrvatsko društvo skladatelja, Zagreb

Sudjelovanje Cantus Ansambla na Festival Trieste Prima, Trst

10.000,00

1539

Hrvatsko društvo skladatelja, Zagreb

Suradnja s ansamblom Zeitfluss, Graz

15.000,00

1540

Hrvatsko društvo skladatelja, Zagreb

Turneja Cantus Ansambla, SAD, VB

65.185,00

1541

Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo, Zagreb

Sudjelovanje na kongresugenealoških i heraldičkih znanosti

3.500,00

1542

Hrvatsko knjižničarsko društvo, Zagreb

EBLIDA -18. godišnja skupština, FINSKA, Helsinki, svibanj 2010

9.970,00

1543

Hrvatsko knjižničarsko društvo, Zagreb

Sudjelovanje A. Horvat na skupu u Haggu

3.296,68

1544

Hrvatsko knjižničarsko društvo, Zagreb

Predkonferencija Ifla - ine u Oslu

5.560,00

1545

Hrvatsko knjižničarsko društvo, Zagreb

Sudjelovanje na 76. konferenciji IFLA-e, Švedska

45.000,00

1546

Hrvatsko knjižničarsko društvo, Zagreb

Susret Hrvatsko knjižničarsko društvo - Društvo mađarskih knjižničara, Budimpešta

4.218,40

1547

Institut za suvremenu umjetnost, Zagreb

Trijenale Fellbach, Njemačka

1548

Institut za suvremenu umjetnost, Zagreb

VALUE POINT, Mađarska, Budimpešta; New York (SAD)

1549

Inetrmezzo, Neprofitna udruga za međunarodnu kulturnu suradnju, Zagreb

Gostovanje klape “Šufit” u Rusiji

20.000,00

1550

Kulturno umjetničko društvo “Croatia” Zagreb

Sudjelovanje na međunarodnom festivalu, Alžir

30.000,00

1551

Kulturno umjetničko društvo “Croatia” Zagreb

Sudjelovanje na međunarodnom festivalu, Alžir

30.000,00

2.830,00

15.480,00

15.000,00

33.000,00 8.319,00


DODATAK: Popis financiranih projekata udruga u 2010. godini

REDNI BROJ

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

1552

Kulturno umjetničko društvo “Orač”, Demerje, Hrvatski Leskovac, Zagreb

Sudjelovanje na festivalu u Makedoniji

19.000,00

1553

Kulturno umjetničko društvo “Prepuštovec”, Kašina, Zagreb

Gostovanje

11.000,00

1554

Sandorf, Zagreb

Gostovanje R. Perišića i I. Sršena na Sajmu knjiga u Sofiji

1555

Savez udruga - Hrvatski sabor kulture, Zagreb

12. Međunarodno natjecanje puhačkih orkestara „Flicorno D’oro“, Italija

1556

Savez udruga - Hrvatski sabor kulture, Zagreb

Gostovanje hrvatske predstave na Linhartovom srečanju u Postojni

8.500,00

1557

Savez udruga - Hrvatski sabor kulture, Zagreb

Sudjelovanje Studija suvremenog plesa “Teuta” iz Čakovca u Ljubljani

1.500,00

1558

Savez udruga - Hrvatski sabor kulture, Zagreb

Suradnja s Aita / Ata

3.000,00

1559

Savez udruga - Hrvatski sabor kulture, Zagreb

Gostovanje folklornog ansambla Pavao Markovac u Sloveniji

4.203,00

1560

Savez udruga - Hrvatski sabor kulture, Zagreb

Sudjelovanje dramske grupe Češke besede na festivalu u Mađarskoj

12.000,00

1561

Savez udruga - Hrvatski sabor kulture, Zagreb

Sudjelovanje na Mokranjčevim danima u Negotinu

15.000,00

1562

Savez udruga - Hrvatski sabor kulture, Zagreb

Suradnja 12 europskih zemalja - „AMATEO“, Slo, Danska

7.500,00

1563

Savez udruga - Hrvatski sabor kulture, Zagreb

Teatarski festival FEDRA, BIH

9.840,00

1564

Šokadija, Zagreb

Hrvatska tamburaška rapsodija u Budimpešti

70.000,00

1565

Udruga hrvatskih trombonista i tubista, Zagreb

Gostovanje Busina brass kvinteta

17.929,00

1566

Udruženje hrvatskih arhitekata, Zagreb

Izložba Arhitektura kao krajolik, Velika Britanija

40.027,36

1567

Hrvatsko kulturno društvo “Lisinski”, Našice

Međunarodni folklorni festival u Beču

1568

Hrvatsko kulturno društvo “Izvor”, Donja Motičina

Sudjelovanje na festivalu u Grčkoj

11.000,00

1569

Hrvatsko kulturno umjetničko društvo, Beli Manastir

Gostovanje na Festivalu u Bitoli

14.001,00

1570

HKUD “Valpovo 1905” , Valpovo

Sudjelovanje na međunarodnom festivalu, Albanija

18.000,00

1571

Hrvatski kulturno društvo Međunarodni festival malih scena, Rijeka

Gostovanje u Srbiji

13.500,00

1572

Hrvatski kulturno društvo Međunarodni festival malih scena, Rijeka

Sudjelovanje na festivalu u Gruziji

30.000,00

1573

Kulturno umjetničko društvo “Punat”, Punat

Sudjelovanje na susretima folklora u Limi, Peru

20.000,00

1574

Kulturno umjetničko društvo “Sloga”, Hreljin

Sudjelovanje na međunarodnom festivalu, Slovačka

15.000,00

1575

Liburnia jazz, Lovran

Europska turneja

19.820,00

1576

Olinfos, Lovran

Kineski umjetnički ansambl

1577

Riječki komorni orkestar, Rijeka

Koncertno gostovanje, Slovenija

2.500,00

1578

Teatar Rubikon, Rijeka

Gostovanje u Sloveniji

2.360,00

1579

Teatar Rubikon, Rijeka

Sudjelovanje na međunarodnom festivalu u Srbiji

7.000,00

1580

Udruga “Kanat”, Kastav

Sudjelovanje muške klape “Kastav” na festivalu u SAD

8.820,00 15.000,00

8.484,00

885,60

30.000,00

253


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

REDNI BROJ

254

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

1581

Udruga “Kanat”, Kastav

Sudjelovanje ženske klape na zborskom festivalu u Italiji

1582

Udruga prijatelja harmonike “Armunika”, Kastav

Sata-Häme Soi - Svjetski festival harmonika, Finska

1583

Varaždinski folklorni ansambl, Varaždin

Sudjelovanje na festivalu u Austriji

1584

Varaždinski folklorni ansambl, Varaždin

Turneja po Italiji

20.000,00

1585

Kazalište Virovitica, Virovitica

Gostovanje u Sloveniji

16.000,00

1586

Kazalište Virovitica, Virovitica

Međ. kulturna suradnja - gostovanje u Tuzli

11.390,00

1587

Gradsko kazalište “Joza Ivakić”, Vinkovci

Gostovanje u Srbiji

1588

Kulturno umjetnička udruga “Kristal Sladorana”, Županja

Sudjelovanje na festivalu u Ohridu

10.000,00

1589

KUD “Družina”, Pag

Gostovanje u Kukinju, Mađarska

10.000,00

1590

Fotum Samobor, Samobor

Petar Dabac u Ljubljani - Kostja Gatnik u Foto Galeriji Lang - fotografije

12.375,00

1591

Gradsko kazalište, Jastrebarsko

Gostovanje u Crnoj Gori

15.000,00

1592

Kulturno umjetničko društvo “Mičevec”, Velika Gorica

Gostovanje u Gradišću

9.000,00

1593

Kulturno umjetničko društvo “Bratinečko srce”, Bratina, Pisarovina

Gostovanje u Rumunjskoj

10.000,00

1594

Kulturno umjetničko društvo “Obreška”, Kloštar Ivanić

Sudjelovanje na festivalu u Poljskoj

10.500,00

1595

Kulturno umjetničko društvo “Obreška”, Kloštar Ivanić

Sudjelovanje na festivalu u Češkoj

15.000,00

1596

KUU Staro Brestje, Sesvete

Gostovanje na Balkan Folk Festivalu, Ohrid

10.000,00

1597

Kvartet XL, Brdovec

Sudjelovanje na tubomania festivalu u Tajlandu

30.000,00

1598

Ogranak “Seljačke sloge” Buševec

Gostovanje Hrvata iz Klokotića u Rumunjskoj, Buševec

5.000,00

1599

Ogranak “Seljačke sloge” Buševec

Gostovanje u Njemačkoj

8.000,00

1600

Ogranak “Seljačke sloge” Buševec

Sudjelovanje na festivalu nacionalnih kultura u Rusiji

1601

Ogranak “Seljačke sloge” Buševec

Kulturna suradnja s Hrvatima , Mađarska

5.000,00

1602

Domino, Zagreb

Perforacije New York

5.747,00

1603

Udruga Multimedijalni centar Luka, Pula

Izložba slika Zlatana Vehabovića

9.000,00

1604

Udruga Multimedijalni centar Luka, Pula

Plima, instalacija-interaktivni reljef Alema Korkuta

5.000,00

1605

Udruga Multimedijalni centar Luka, Pula

Sjećanja sa ruba polisa, izložba Tanje Perišić

5.000,00

1606

Udruga Multimedijalni centar Luka, Pula

Transformacija stvarnosti, skupna izložba

5.000,00

1607

Fotoklub Split

Izložbeni program

10.000,00

1608

Fotoklub Split

World Press Photo 2010. - međunarodna fotografska izložba

10.000,00

1609

Kerameikon, Hrvatsko keramičarsko udruženje, Varaždin

Kerameikon & prijatelji VII

10.000,00

1610

Fotoklub Vinkovci

Nacionalna izložba - Salon fotografije Vinkovci 2010

20.000,00

1611

Fotum Samobor

Fotografije i fotomontaže Ivane Meller Tomljenović, Bauhaus

1612

Fotum Samobor

Izložbe moderne i suvremene fotografije

6.100,00 25.000,00 5.000,00

5.690,00

20.000,00

5.000,00 10.000,00


DODATAK: Popis financiranih projekata udruga u 2010. godini

REDNI BROJ

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

1613

Fotum Samobor

Kaptolski relikvijar - fotografije Vladimira Tkalčića

1614

Židovska općina Zagreb

Izložbe u Galeriji Milan i Ivo Steiner

1615

Kajkavsko spravišče, Zagreb

Luka Mjeda - izložba fotografija “Blue box”

5.000,00

1616

Kajkavsko spravišče, Zagreb

Zdenka Pozaić - izložba kolaža ‘’ZNAK K 33’’

10.000,00

1617

Udruženje hrvatskih arhitekata, Zagreb

Nagrađena hrvatska arhitektonska ostvarenja

8.000,00

1618

ULUPUH - Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti

Kontakt T-T (Kontakt Taktilnosti Tekstura)

5.000,00

1619

ULUPUH - Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti

Nova imena - studenti Akademije dramske umjetnosti, izložba fotografija

5.000,00

1620

Umjetnička organizacija Atelieri Žitnjak, Zagreb

1) Dani otvorenih ateliera “Gosti na Žitnjaku’’ i izlagačka djelatnost Galerija AŽ

25.000,00

1621

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Osijek

Izložbeni program Galerije Kazamat

20.000,00

1622

Likovna udruga “Petar Smajić”, Ernestinovo

37. kiparska kolonija Ernestinovo

30.000,00

1623

Slama, Udruga za poticanje umjetničke svijesti u društvu

Slama - land art festival

24.000,00

1624

Društvo povjesničara umjetnosti Rijeke, Istre i Hrvatskog primorja, Rijeka

Dnevnički crteži Nives Kavurić Kurtović

30.000,00

1625

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka

Art memoRI

1626

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka

Dijalog

10.000,00

1627

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka

Godišnja izložba HDLU-a Rijeka

15.000,00

1628

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka

Samostalne izložbe

30.000,00

1629

Udruga Jenio Sisolski Brseč, Mošćenica

Likovne izložbe i likovna manifestacija

10.000,00

1630

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Zagreb

Transformacije stvarnosti - skupna izložba mladih umjetnika

1631

Hrvatsko društvo naivnih umjetnika, Galerija Mirko Virius, Zagreb

Izložba Ivana Večenaja

10.000,00

1632

Hrvatsko društvo naivnih umjetnika, Galerija Mirko Virius, Zagreb

Slike Mije Kovačića

10.000,00

1633

DELVE | Institut za trajanje, mjesto i varijable, Zagreb

Slučaj: Akademija - škola ukradenog znanja

25.000,00

1634

Koalicija udruga mladih, Split

Klub Kocka

90.000,00

1635

Multimedijalni kulturni centar, Split

Hrvatski multimedijalni umjetnici i strategije istraživanja

50.000,00

1636

Multimedijalni kulturni centar, Split

Zvuk objekt 2010

16.000,00

1637

Udruga “Mavena - 36 njezinih čuda”, Split

Novomedijske radionice za djecu

10.000,00

1638

Teatro VeRRdi

Nova medijska galerija

20.000,00

1639

Hrvatska glazbena mladež, Osijek

XXI. memorijal “Franjo Krežma”

20.000,00

1640

Teatar Rubikon

Predstava “Sinergija3”

10.000,00

1641

Udruga “Mala opera”, Zagreb

Gostovanje glazbene igre s pjevanjem”Mačak u čizmama” u Gospiću

1642

Uzmah, Zagreb

Međunarodna ljetna škola “Uzmah”

1643

Dječje kazalište Branka Mihaljevića, Osijek

Književni susreti u okviru Osječkog kulturnog ljeta

1644

Bjelovarski klub mladih

Bju: m Fiesta

5.000,00 15.000,00

5.000,00

4.000,00

8.963,00 20.000,00 5.000,00 12.000,00

255


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

REDNI BROJ

256

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

1645

Kazališna radionica Gustl, Zagreb

Program gostovanja

10.000,00

1646

Udruga profesionalnih plesnih umjetnika “Puls”, Zagreb

Gostovanje predstave “Autoportreti” u Karlovcu

7.500,00

1647

Hrvatsko-izraelsko društvo, Zagreb

Glazbene večeri u Kulturnom centru “Shalom”

15.000,00

1648

Hrvatski centar Assitej, Zagreb

13. susret profesionalnih kazališta za djecu i mlade, Čakovec

50.000,00

1649

Hrvatski centar Assitej, Zagreb

4. međ. susret prof. kazališta za djecu i mlade EPIFEST, Čakovec

50.000,00

1650

Hrvatski centar Assitej, Zagreb

Proslava Međ. dana kazališta za djecu i mlade

10.000,00

1651

Hrvatski centar ITI, Zagreb

6. hrvatski Showcase

30.000,00

1652

Hrvatski centar ITI, Zagreb

Međunarodna dramska kolonija “Od teksta do predstave”, Motovun

30.000,00

1653

Hrvatski centar UNIMA, Zagreb

Proslava Svjetskog dana lutkarstva

10.000,00

1654

Koautorska inicijativa OOUR, Zagreb

Projekt “Pop-up”

25.000,00

1655

Kombinirane operacije, Zagreb

Plesni projekt “The Song Remains the Same”

15.000,00

1656

Mala performerska scena, Zagreb

Festival novog cirkusa

1657

Autonomna tvornica kulture, Zagreb

Libra Libera

40.000,00

1658

Centar za mlade - Cezam, Čakovec

7. Faćuk - Festival kazališne i ulične kreativnosti

10.000,00

1659

Kazališna radionica “Malik” Rijeka

Predstava “Mrav dobra srca”

10.000,00

1660

VIA “Lipe”, Sisak

3. smotra malih vokalnih sastava

15.000,00

1661

Glazbena mladež Split

14. dani duhovne glazbe Cro Patria

32.000,00

1662

Autorska radionica kreacija ilustracija i koreografija MELONE, Zagreb

Plesna predstava “Hommage Pini Bausch”

15.000,00

1663

Autorska radionica kreacija ilustracija i koreografija MELONE, Zagreb

Projekt “GLAD - solidarni umjetnici u funkciji”

1664

Ansambl slobodnog plesa Liberdance, Zagreb

Plesni projekt “Session”

25.000,00

1665

Bezimeno autorsko društvo (BADco.), Zagreb

Predstava “Poluinterpretacije”; Koreografski laboratorij “Točka sabiranja”

30.000,00

1666

Bezimeno autorsko društvo (BADco.), Zagreb

10 godina 10 kazališta 10 izvedbi

10.000,00

1667

De facto - kazališna grupa, Zagreb

Multimedijalni plesni projekt “The new one”

15.000,00

1668

Društvo za promicanje orguljske glazbene umjetnosti “Franjo Dugan”, Zagreb

Međunarodna orguljska ljetna škola “Petar Nakić” - Rab

15.000,00

1669

Eksperimentalna slobodna scena, Zagreb

Plesna predstava u koreografiji Isabelle Schad

20.000,00

1670

Epilog teatar, Zagreb

Gostovanja u RH

1671

Eurokaz, Zagreb

Eurokaz 2010

1672

Eurokaz, Zagreb

Gostovanje Bricea Lerouxa

30.000,00

1673

Eurokaz, Zagreb

Dodatna sredstva

85.000,00

1674

Fond Lovro i Lily Matačić, Zagreb

Pripreme za međunarodno natjecanje

1675

Hrvatska glazbena mladež, Zagreb

Jazz orkestar - jazz radionice

1676

Hrvatska glazbena mladež, Zagreb

Međunarodni kulturni centar u Grožnjanu

1677

Hrvatska glazbena unija, Zagreb

Nagrada Status 2010.

1678

Hrvatski institut za pokret i ples, Zagreb

27. tjedan suvremenog plesa

1679

Hrvatski komorni orkestar, Zagreb

2 koncertna gostovanja

50.000,00

1680

Kazalište Mala scena, Zagreb

Program gostovanja

60.000,00

1681

Kazalište Merlin, Zagreb

Program gostovanja

10.000,00

120.000,00

5.000,00

36.000,00 270.000,00

8.000,00 70.000,00 280.000,00 15.000,00 300.000,00


DODATAK: Popis financiranih projekata udruga u 2010. godini

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

REDNI BROJ

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

1682

MARMOT / Mala autorska radionica međuodnosa objektiva i tijela, Zagreb

Plesna predstava “Ništa”

20.000,00

1683

Plesni centar Tala, Zagreb

Nomad Dance Academy Project - partnerski projekt 6 zemalja regije

20.000,00

1684

Plesni centar Tala, Zagreb

Platforma mladih koreografa 2010.

64.000,00

1685

Plesni centar Tala, Zagreb

Predstava “The box show”

16.000,00

1686

Plesni kolektiv D_LC, Zagreb

Predstava “Više volim Palestinu od Bosne” koprodukcija

12.000,00

1687

Plesni kolektiv D_LC, Zagreb

Predstava “Vjeverice uzvraćaju udarac (Squirrels Strike Back)”

15.000,00

1688

Plesni kolektiv D_LC, Zagreb

Projekt “Siboney”

10.000,00

1689

Plesni solisti, Zagreb

Performance “Plesačica”

10.000,00

1690

Sodaberg, koreografski laboratorij, Zagreb

Projekt “Endless love 2010: Transfer”

15.000,00

1691

Studio za suvremeni ples, Zagreb

Plesni projekt “Ideal” (radni naslov)

40.000,00

1692

Udruga Bacači sjenki, Zagreb

Gostovanja u RH s predstavama Process_in_ Progress i Ex-pozicija

25.000,00

1693

Udruga Bacači sjenki, Zagreb

Projekt HAPPINESS

10.000,00

1694

Udruga plesnih umjetnika Hrvatske, Zagreb

Perpetuum mobile

15.000,00

1695

Udruga profesionalnih glazbenika “Diapason”, Zagreb

Koncertno gostovanje kvarteta saksofona “4saxess” u Vinkovcima

1696

Udruga profesionalnih plesnih umjetnika “Puls”, Zagreb

Multimedijalni projekt “Structures”

14.512,00

1697

Udruga profesionalnih plesnih umjetnika “Puls”, Zagreb

Predstava suvremenog plesa “Kritika kritike”

12.000,00

1698

Udruga Prosoli - Sveta Glazba, Zagreb

Dvigrad festival - međunarodni festival rane glazbe

25.000,00

1699

Umjetnička organizacija “Lovro & Nina”, Zagreb

PagArtFestival

85.000,00

1700

Umjetnička organizacija Ad glorima brass, Zagreb

Koncertna gostovanja

30.000,00

1701

Umjetnička organizacija “Organizacija nezavisnih”, Zagreb

Projekt “Vreva”

1702

Zagrebački komorni orkestar, Zagreb

Koncertno gostovanje u Vukovaru

20.000,00

1703

Zagrebački kvartet, Zagreb

8 koncertnih gostovanja Zagrebačkog kvarteta

64.000,00

1704

Zagrebački plesni ansambl, Zagreb

11. festival plesa i neverbalnog kazališta Svetvinčenat

171.000,00

1705

Zagrebački solisti, Zagreb

Program gostovanja

200.000,00

1706

Zagrebački solisti, Zagreb

Projekt “Šest Zagrebačkih koncerata”

30.000,00

1707

VRUM umjetnička organizacija, Zagreb

Plesni projekt “Bones” (radni naslov) koprodukcija

10.000,00

1708

Glazbeno društvo “Sokol”, Buzet

Koncert “Zlatiću u čast”

1709

Inicijativa za promociju umjetnosti mediterana, Umag

Medunarodni festival komornog teatra Zlatni lav

100.000,00

1710

Plesna kompanija Masa, Pula

Plesni projekt “Sve što smo zajedno odlučili da je ples”

10.000,00

1711

Savez kulturno-umjetničkih društava Pula

16. PUF-Međunarodni kazališni festival

70.000,00

1712

Savez kulturno-umjetničkih društava Pula

ANNO DOMINI 2010.

24.000,00

1713

Udruga za promicanje umjetnosti i kulture “Europski centar za kulturu”, Rovinj

Gostovanje ansambla Acoustic Project na 6. Festivalu barokne glazbe BaRoMus

10.000,00

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

8.000,00

5.000,00

5.000,00

257


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

258

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

REDNI BROJ

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

1714

Udruga za promicanje umjetnosti i kulture “Europski centar za kulturu”, Rovinj

Gostovanje Hrvatskog baroknog ansambla na 6. Festivalu barokne glazbe BaRoMus

10.000,00

1715

Umjetnička organizacija Histeria NOVA, Đakovo

“Human Error” - gostovanje predstave u RH

15.000,00

1716

Umjetnička organizacija Histeria NOVA, Đakovo

Predstava “Mala tragedija”

20.000,00

1717

Tilia Udruga za promicanje kulture i kulturne baštine Lipik, Lipik

Ciklus koncerata “Fortissimo possibile”

18.240,00

1718

HKD Međunarodni festival malih scena Rijeka

Međunarodni festival malih scena Rijeka

1719

Liburnia Jazz, Lovran

10. Liburnia Jazz Festival

30.000,00

1720

Liburnia Jazz, Lovran

5. Jazz Ex Tempore

40.000,00

1721

Plesni art laboratorij, Rijeka

Predstava “Kraljica to sam ja”

1722

Udruga za izvedbene umjetnosti “Tranzicijsko fikcijsko kazalište”, Rijeka

Predstava “Transparencija”

15.000,00

1723

Hrvatska udruga “Ars organi sisciae”, Sisak

Međunarodni orguljaški festival “Ars organi Sisciae”

24.800,00

1724

Siscia jazz club - Umjetnička udruga, Sisak

Proljetna revija jazza

20.000,00

1725

Siscia jazz club - Umjetnička udruga, Sisak

Siscia open jazz & blues festival 2010.

10.000,00

1726

Udruga Musica Sisciae, Sisak

Koncertno gostovanje ansambla Camerata Garestin

1727

Kazalište “Licem u lice” - Split

Gostovanje s predstavom “Toma Niger: o Marulu”

35.000,00

1728

Play drama, Split

Program gostovanja u RH

20.000,00

1729

Splitski gudački kvartet, Split

2 koncertna gostovanja

20.000,00

1730

Splitsko društvo za suvremenu glazbu, Split

Project*SPLITHESIS

8.000,00

1731

Organološko društvo “Organum”, Šibenik

Orguljaška ljetna škola

8.000,00

1732

Plesna udruga “Sjene”, Šibenik

Plesne radionice

10.000,00

1733

Varaždinski komorni orkestar, Varaždin

4 koncertna gostovanja

72.000,00

1734

Varaždinski kvartet, Varaždin

Koncertno gostovanje u Zlataru

10.000,00

1735

Casanova, Pula

Književne večeri Sasanovafesta

10.000,00

1736

Multimedijalni mobilni centar Otok

Festival Mare, mare 2010

10.000,00

1737

Narodna knjižnica i čitaonica “Grigor Vitez”, Gornji Bogićevci

Književni susreti s autorima

1.200,00

1738

Pinta, Zagreb

Susreti riječi u Bedekovčini

8.000,00

1739

Savez društava “Naša djeca”, Zagreb

Nagrada Grigor Vitez

1740

SKUD “Ivan Goran Kovačić”, Zagreb

Goranovo proljeće

1741

Udruga “Crtani romani šou”, Zagreb

Međunarodni festival stripa

1742

Udruga “Katapult”, Zagreb

Razgovoraonica

7.000,00

1743

Udruga 3000 godina Zadra, Zadar

Međunarodni haiku susreti

5.600,00

1744

Udruga Kurs, Split

Writer in residence “Marko Marulić”

20.000,00

1745

Udruga “Susret na dragom kamenu”, Marčana

Susreti na dragom kamenu

12.000,00

1746

Udruga mladih “Akcija”, Rijeka

Laboratorij fantastike

5.600,00 130.000,00

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

1747

Udruga “Sa(n)jam knjige”, Pula

Sa(n)jam knjige u Istri

1748

Udruga “Sa(n)jam knjige”, Pula

Sajam dječje knjige

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

210.000,00

5.000,00

6.400,00

25.000,00 100.000,00 25.000,00

20.000,00


DODATAK: Popis financiranih projekata udruga u 2010. godini

REDNI BROJ

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

1749

Udruga za promicanje kulture “Kulturtreger”, Zagreb

Književni program u Booksi

10.000,00

1750

Udruga za promicanje kulture “Kulturtreger”, Zagreb

Otvorena radionica u Booksi

10.000,00

1751

Udruga za promicanje kulture “Kulturtreger”, Zagreb

Revija malih književnosti

15.000,00

1752

Udruga za promicanje kulturnih aktivnosti “Pričigin”, Split

Festival pričanja priča “Pričigin”

1753

Fotoklub Zagreb

33. Zagreb salon - međunarodna izložba fotografije

80.000,00

1754

Udruga “Mozaik stripa”, Makarska

5. međunarodni festival stripa - “MaFest 2010.”

20.000,00

1755

Art radionica Lazareti, Dubrovnik

Pogram Protuotrov

1756

Siva zona - prostor suvremene i medijske umjetnosti, Korčula

Siva) (zona - prostor suvremene i medijske umjetnosti 2010

1757

Veloluška Alternativna kreativna udruga mladih, Vela Luka

Alterna Fest

1758

“90-60-90” - udruga za poticanje kvalitetnog likovnog i općenito kulturnog razvoja

Galerija Močvara

20.000,00

1759

25 FPS - Udruga za audio-vizualna istraživanja, Zagreb

Vizualna glazba, program AV interakcija na 6-om 25 FPS festivalu

30.000,00

1760

Analog - arhitektonska mreža, Zagreb

Revizija “Nevidljivog Zagreba”

24.000,00

1761

Artenativa - udruga za promicanje umjetnosti i kulture, Zagreb

Art metamedia 2010

30.000,00

1762

Artenativa - udruga za promicanje umjetnosti i kulture, Zagreb

Sound Art - Audio salon Karas

20.000,00

1763

Autonomni kulturni centar - Attack, Zagreb

Antibiotik

40.000,00

1764

Autonomni kulturni centar - Attack, Zagreb

Attackova tvornica

16.000,00

1765

Autonomni kulturni centar - Attack, Zagreb

Festival alternativnog kazališnog izričaja FAKI 13

16.000,00

1766

Autonomni kulturni centar - Attack, Zagreb

Program za 2010. godinu

24.000,00

1767

Bacači sjenki, Zagreb

U-oči straha

36.000,00

1768

Bacači sjenki, Zagreb

Zidne novine

16.000,00

1769

BADCo. - Umjetnička organizacija “Bezimeno autorsko društvo”, Zagreb

Laboratorij: 10 dana jedno Jedinstvo

35.000,00

1770

Bijeli val, Zagreb

DNK Gjuro 2 i simpozij Subversive Film Festival: Socijalizam

50.000,00

1771

Centar za dramsku umjetnost, Zagreb

Kognitivno izvedbenog 2010

20.000,00

1772

Centar za sinergiju digitalnih i vizualnih umjetnosti, Zagreb

Ludbreg - Centrum Mundi

25.000,00

1773

Centar za vizualne studije, Zagreb

Znanost o slici

24.000,00

1774

de facto - kazališna grupa, Zagreb

de facto: We shall overcome

25.000,00

1775

de facto - kazališna grupa, Zagreb

Persona/Satyricon

30.000,00

1776

DELVE | Institut za trajanje, mjesto i varijable, Zagreb

Gdje se sve tek treba dogoditi (Where Everything Is Yet to Happen - WEIYTH)

50.000,00

1777

Demode - udruga za promicanje audiovizualnih umjetnosti, Zagreb

Demode festival - festival nezavisne glazbe i videa

1778

Eksperimentalna slobodna scena, Zagreb

Transwarp/Kazalište u tranziciji

24.000,00

1779

Koautorska inicijativa OOUR, Zagreb

IWA LY

24.000,00

1780

Kombinirane operacije, Zagreb

Docudrama on all artists that I know

25.000,00

8.000,00

180.000,00 35.000,00 6.400,00

8.000,00

259


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

REDNI BROJ

260

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

1781

Komikaze, Zagreb

Komikaze

40.000,00

1782

Konfuzija - udruga za promicanje audio-vizualnih umjetnosti, Zagreb

Illectricity 2010

30.000,00

1783

Konfuzija - udruga za promicanje audio-vizualnih umjetnosti, Zagreb

Videoskop

25.000,00

1784

Kontejner | biro suvremene umjetničke prakse, Zagreb

CAMP - Creative arts and music project

25.000,00

1785

Kontejner | biro suvremene umjetničke prakse, Zagreb

Ekstravagantna tijela - Mentalna higijena

80.000,00

1786

Kontejner | biro suvremene umjetničke prakse, Zagreb

UradiSamARTLAB

30.000,00

1787

Kurziv - Platforma za pitanja kulture, medija i društva, Zagreb

Kulturpunkt - prostori govora

50.000,00

1788

Lezbijska grupa Kontra, Zagreb

Festival lezbijske kreativnosti

20.000,00

1789

Lokalna baza za osvježavanje kulture - BLOK, Zagreb

Mikropolitike

40.000,00

1790

Lokalna baza za osvježavanje kulture - BLOK, Zagreb

UrbanFestival 2010

1791

Lokalna baza za osvježavanje kulture - BLOK, Zagreb

UrbanFestival 2010 - istraživačka platforma

19.000,00

1792

Multimedijalni institut, Zagreb

Digitalna kultura dijeljenja - između slobodarstva i odmetništva

60.000,00

1793

Multimedijalni institut, Zagreb

Explicit music

1794

Multimedijalni institut, Zagreb

Kulturni i društveni centar MaMa

1795

Nemeza - Udruga za razvoj neprofitnih medija, Zagreb

Projekt KRADIO

12.000,00

1796

PechaKucha, Zagreb

PechaKucha Night

15.000,00

1797

Slobodne veze, udruga za suvremene umjetničke prakse, Zagreb

Kustoska platforma i arhiv

16.000,00

1798

Slobodne veze, udruga za suvremene umjetničke prakse, Zagreb

Slobodne veze, suvremene umjetničke prakse

12.000,00

1799

Studio ARTLESS, Zagreb

8. Festival prvih

60.000,00

1800

Stvaralačka mreža ZEBRA, Zagreb

Interface 012

15.000,00

1801

Test! - teatar studentima, Zagreb

MM (multimedijalan) program

30.000,00

1802

Udruga “Što, kako i za koga/WHW”, Zagreb

Prizemna Amerika - serija predavanja

50.000,00

1803

Udruga “Što, kako i za koga/WHW”, Zagreb

Slatke 1960-te

55.000,00

1804

Udruga Javna Alternativna Društvena Domena (J.A.D.D.), Zagreb

Projekt “Multimedijalni centar Studio”

16.000,00

1805

Udruga MAPA, Zagreb

Kreativne strategije

45.000,00

1806

Udruga nove urbane kulture “Come2music”, Zagreb

Beat City

1807

Udruga za interdisciplinarna i interkulturalna istraživanja, Zagreb

aRS pUBLICAE

50.000,00

1808

Udruga za interdisciplinarna i interkulturalna istraživanja, Zagreb

Cyberkinematografija

20.000,00

1809

Udruga za promicanje kultura “Kulturtreger”, Zagreb

Klupski program u Booksi

80.000,00

1810

Udruženje za razvoj kulture “URK”, Zagreb

Knjiga plakata kluba Močvara

15.000,00

1811

Udruženje za razvoj kulture “URK”, Zagreb

Močvara - Multimedijalni kulturni centar za mlade

100.000,00

30.000,00 100.000,00

6.400,00

100.000,00


DODATAK: Popis financiranih projekata udruga u 2010. godini

REDNI BROJ

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

1812

Udruženje za razvoj kulture “URK”, Zagreb

Močvarni laboratorij - edukativni program

10.000,00

1813

Udruženje za razvoj kulture “URK”, Zagreb

Tribina - turbo tribina

10.000,00

1814

Udruženje Zdravo društvo, Zagreb

Multikultura

56.000,00

1815

Umjetnička organizacija Banana Gerila, Zagreb

Curators pieces

30.000,00

1816

Vizura aperta, Zagreb

Festival Vizura aperta

30.000,00

1817

Zagrebački plesni ansambl, Zagreb

Festival plesa i neverbalnog kazališta - FlowMo-Crew

30.000,00

1818

Labin Art Express XXI, Labin

Djelatnost KuC-a ‘Lamparna’ u 2010

30.000,00

1819

Labin Art Express XXI, Labin

TECH//:ART- ciklus multimedijalnih izložbi na temu “Umjetnost i tehnologija”

8.000,00

1820

Udruga “I” proizvodnja suvremenih umjetnosti, Poreč

Sedam dana stvaranja 2010

8.000,00

1821

Udruga Multimedijalni centar Luka, Pula

Cinemaniac 2010

12.000,00

1822

Udruga Sa(n)jam knjige u Istri, Pula

Polis Jadran Europa 2010

20.000,00

1823

Udruga za razvoj audiovizualne umjetnosti “Metamedij”, Pula

Festival Media Mediterranea 12

30.000,00

1824

Udruga za razvoj audiovizualne umjetnosti “Metamedij”, Pula

Made in Rojc

16.000,00

1825

Udruga za razvoj kulture i civilnog društva “Art & Music”

14. Art & Music Festival

20.000,00

1826

Domaći - udruga za kreativni razvoj, Karlovac

Nepokoreni grad 2010

50.000,00

1827

Udruga Promenada klub, Karlovac

KLC most wanted

1828

Kreativni veznik alternativnog razvoja kulture K.V.A.R.K., Križevci

Klub kulture multimedijalni centar

50.000,00

1829

P.O.I.N.T. – Promicanje obrazovanja, informiranja, novinarstva i tehnologija

Culture Shock Festival

25.000,00

1830

Gokul - Građanska organizacija za kulturu, Zabok

Predgrađe Subkulture 2010

25.000,00

1831

Stub klub - klub mladih, Donja Stubica

Kulturne aktivnosti Stub kluba 2010

1832

Autonomni centar - ACT, Čakovec

act.klub

50.000,00

1833

Autonomni centar - ACT, Čakovec

Festival slobodne glazbe - ACTFEST 2010

20.000,00

1834

Autonomni centar - ACT, Čakovec

Slobodni festival 4

25.000,00

1835

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Međimurja, Čakovec

Audio vizualni performance “TRIP”

12.000,00

1836

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Međimurja, Čakovec

Otvorene tribine - ‘’Razgovor s umjetnikom’’

8.000,00

1837

Agencija za društvene promjene

Festival umjetnika znanstvenika i aktivista FUZIJA

5.600,00

1838

Kičendizajn

oOoze festival

15.000,00

1839

Udruga M-art, Osijek

10. Performance Art Festival

40.000,00

1840

Udruga M-art, Osijek

Barutana 010 (cjelogodišnji program)

80.000,00

1841

Drugo more, Rijeka

Moje Tvoje Naše

80.000,00

1842

Drugo more, Rijeka

Refleks

30.000,00

1843

Drugo more, Rijeka

Zoom festival

60.000,00

1844

Udruga građana Spirit

KAMIN - klub

10.000,00

Udruga mladih “Akcija”

Festival kRIk (Kreativnost RIječke Kulture) 5: Start: VJ

1845

8.000,00

8.000,00

4.000,00

261


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

REDNI BROJ

262

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

1846

Udruga za izvedbene umjetnosti “Tranzicijsko fikcijsko kazalište”, Rijeka

Armada

25.000,00

1847

Dani otvorenog performansa u Splitu DOPUST, Split

Dani otvorenog performansa u Splitu

40.000,00

1848

Srpsko kulturno društvo, Prosvjeta

Dani srpske kulture - koncertno gostovanje TAJJ Quarteta

10.000,00

1849

Srpsko kulturno društvo, Prosvjeta

Dani srpske kulture - “Falsifikator” Gorana Markovića

20.000,00

1850

Umjetnička organizacija Cadenza, Zagreb

2 koncertna gostovanja

15.000,00

1851

Umjetnička organizacija Canta!, Zagreb

Koncertno gostovanje Trija Solenza u Koprivnici

6.000,00

1852

Amatersko kazalište Belišće

32. memorijal Dragutina Merca-Nunoša i Ivana Nikolnikova-Vanje

10.000,00

1853

Hrvatsko glazbeno društvo “Zvijezda Danica”, Kraljevica

Koncerti

5.000,00

1854

Udruga Večeri dalmatinske pisme Kaštela, Kaštel Kambelovac

12. večeri dalmatinske pisme

8.000,00

1855

Kazalište Virovitica

Predstava

1856

Gradsko amatersko kazalište Županja

Predstava

1857

Društvo tjelesnih invalida, Zagreb

9. Festival jednakih mogućnosti (9. F=M)

30.000,00

1858

Družina - čuvari tradicije hrvatskih obiteljskih zadruga, Zagreb

Međunarodna smotra folklora “13. susret naroda i kultura”

10.000,00

1859

KUD “Seljačka sloga”, Donja Dubrava

16. smotra međimurskog folklora

1860

KUU “Seljačka sloga”, Nedelišće

Smotra “Međimurske popevke”

20.000,00

1861

Grad Đakovo, Đakovo

44. Đakovački vezovi

75.000,00

1862

KUD “Matija Gubec”, Donji Miholjac

Smotra folklora “Miholjačko sijelo”

1863

KUD “Bašćinski glasi”, Rijeka

18. Bašćinski glasi

1864

Dobrovoljno vatrogasno društvo Selište Kostajničko, Hrvatska Kostajnica

Iz bakine škrinjice - smotra folklora

1865

Udruženje za razvoj kulture “URK”

KUM-Kazalište u Močvari

1866

Hrvatsko društvo dramskih umjetnika

17. festival glumca

1867

Umjetnička organizacija Cadenza, Zagreb

Obljetnica Gudačkog kvarteta

12.000,00

1868

Umjetnička organizacija grupa Kugla, Zgareb

Priprema predstave Okovani ljudi

10.000,00

1869

Umjetnička organizacija Planet Art, Zagreb

Program gostovanja

50.000,00

1870

Katedra čakavskog sabora za glazbu Novigrad

7. međunarodni muzikološki skup “Iz istarske glazbene riznice”

8.000,00

1871

Umjetnička organizacija “Transhistria ensemble”, Pula

Promocija drugog DVD-a “Panphonia Istriana/ Istarsko mnogozvučje”

20.000,00

1872

Udruga Orpheus - udruga za poticanje kulture, Karlovac

4. Međunarodni etno jazz festival “4 rijeke”

10.000,00

1873

Udruga “Ludens teatar”, Koprivnica

Gostovanja u RH

15.000,00

1874

Udruga “Ludens teatar”, Koprivnica

Produkcija

40.000,00

1875

Kulturna udruga “Glumački festival u Krapini”, Krapina

Glumački festival u Krapini

20.000,00

1876

Društvo hrvatskih književnih prevodilaca, Zagreb

Izložba recentnih prijevoda

10.000,00

1877

Bejahad, Zagreb

Izložba V. Veličkovića

30.000,00

10.000,00 8.000,00

8.000,00

8.000,00 16.000,00 4.000,00 10.000,00 220.000,00


DODATAK: Popis financiranih projekata udruga u 2010. godini

REDNI BROJ

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

1878

Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Zagreb

3. kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti

10.000,00

1879

Hrvatski filatelistički savez, Zagreb

Croatica fitalelistika 2010

15.000,00

1880

Centar za tradicijska glazbala Hrvatske, Zagreb

4. hrvatski gajdaški festival

10.000,00

1881

Ethno, Zagreb

Hrvatski narodni plesovi u izvedbi plesnih parova “Drmeš-da!”

1882

Hrvatska kulturna udruga Pjevana baština, Zagreb

Crkveno pjevanje u Jezerima, Tisnom i Betini

30.000,00

1883

Hrvatska udruga zborovođa, Zagreb

Izdavanje CD zborske glazbe

10.000,00

1884

Hrvatski centar Asittej, Zagreb

12. susret profesionalno vođenih kazališta za djecu i mlade, Sisak 2010.

20.000,00

1885

Hrvatsko društvo harmonikaških pedagoga, Zagreb

63. Coupe Mondiale, Međunarodno natjecanje harmonikaša, Varaždin

30.000,00

1886

Hrvatsko društvo folklornih koreografa, Zagreb

Festival komorne koreografije

1887

Mješoviti pjevački zbor “Emil Cossetto”, Zagreb

3. glazbeni memorijal Emil Cossetto

10.000,00

1888

Savez udruga - Hrvatski sabor kulture, Zagreb

17. susret hrvatskih folklornih ansambala

60.000,00

1889

Savez udruga - Hrvatski sabor kulture, Zagreb

21. susret hrvatskih plesnih ansambala

43.575,00

1890

Savez udruga - Hrvatski sabor kulture, Zagreb

24. susret hrvatskih puhačkih orkestara

60.000,00

1891

Savez udruga - Hrvatski sabor kulture, Zagreb

43. susret hrvatskih pjevačkih zborova

65.000,00

1892

Savez udruga - Hrvatski sabor kulture, Zagreb

7. susret hrvatskih malih vokalnih sastava

15.000,00

1893

Savez udruga - Hrvatski sabor kulture, Zagreb

50. festival hrvatskih kazališnih amatera

1894

HKUD Beli Manastir, Beli Manastir

Koncert povodom 15. obljetnice

5.000,00

1895

Savez KUD-ova Slavonije i Baranje, Đakovo

13. smotra pjesama Hrvatske

4.100,00

1896

Zajednica puhačkih orkestara Splitsko-dalmatinske županije, Imotski

Susret puhačkih orkestara

5.000,00

1897

Ogranak “Seljačke sloge” Buševec

Predstava “Turopolski top”

10.000,00

1898

Domino, Zagreb

Perforacije

40.000,00

1899

Udruga Pasionska baština, Zagreb

Svečanosti pasionska baština 2010.

70.000,00

1900

Udruga “Pasionska baština”, Zagreb

Svečanosti Pasionske baštine

15.000,00

1901

Udruga “Raosovi dani”, Imotski

Raosovi dani

8.000,00

1902

KUD “Frankopan-Remete”, Zagreb

90. obljetnica KUD-a “Frankopan-Remete”

4.000,00

1903

Udruga Pasionska baština, Zagreb

Svečanosti Pasionska baština

50.000,00

1904

Udruga “Potepuhi”, Zagreb

6. Susedgradske jeseni

10.000,00

1905

Društvo za kajkavsko kulturno stvaralaštvo, Krapina

Tjedan kajkavske kulture

90.000,00

1906

KUD “Ivan Mustač - Kantor”, Sveta Marija

Koncert u okviru “Dana Ivana Mustača kantora”

4.000,00

1907

KUD “Šokadija”, Budrovci

“U Budrovci, na Nedilju bilu”

5.000,00

1908

Puhački orkestar DVD-a Valpovo, Valpovo

120. obljetnica Puhačkog orkestra

1909

KUD “Šubić”, Novska

9. folklorni susreti “Lukovo u Novskoj”

1910

KUD “Branimir 888” Muć, Donji Muć

Smotra folklora “Stara je škrinja otvorena”

5.000,00

4.000,00

110.000,00

15.000,00 5.000,00 13.000,00

263


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

REDNI BROJ

264

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

1911

Udruga Obrovačko kulturno ljeto, Obrovac

Dan tradicijske kulture i baštine

4.000,00

1912

Folklorni ansambl “Turopolje”, Velika Gorica

10. međunarodni festival folklora

12.000,00

1913

KUD Oštrc, Samobor

Folklorni susreti na 25. danima rudarske greblice

1914

Ogranak “Seljačke sloge” Buševec

5. međunarodni tamburaški festival

10.000,00

1915

Plemenita općina turopoljska, Velika Gorica

Opremanje Turopoljskog banderija

5.000,00

1916

Kulturno umjetničko društvo “Ilirci”, Krapina

Obilježavanje 45-te obljetnice rada

5.000,00

1917

KUD “Dr. Vinko Žganec”, Vratišinec

Nabava tamburaških instrumenata

5.000,00

1918

KUD “Seljačka sloga”, Donja Dubrava

Obnova međimurske nošnje

1919

KUD Strahoninec, Strahoninec

Nabavka tamburaških instrumenata

1920

Puhački orkestar DVD-a Đakovo

Nabava instrumenata

1921

Hvarsko pučko kazalište, Hvar

Redovna djelatnost kazališnog amaterizma

1922

Ogranak “Seljačke sloge” Buševec

Monografija povodom 90. obljetnice

5.000,00

1923

Plemenita općina turopoljska, Velika Gorica

Turopoljsko Jurjevo

5.000,00

1924

Udruga ogulinski festival bajke, Ogulin

5. ogulinski festival bajke

30.000,00

1925

Glazbeni centar Papandopuline, Zagreb

Prima art fest

10.000,00

1926

Umjetnička organizacija “Kvartet Sorkočević”, Dubrovnik

Koncertno gostovanje

10.000,00

1927

Umjetnička organizacija Dubrovački gudački kvartet, Dubrovnik

Koncertno gostovanje

6.000,00

1928

Amadeo art kabinet, Zagreb

Glazbene večeri na sceni Amadeo

1929

Glumačka družina Histrion, Zagreb

Ploveće kazalište

1930

Glumačka družina Histrion, Zagreb

Tko je srušio Berlinski zid

1931

Glumačka družina Histrion, Zagreb

Putujuće kazalište

1932

Gudački kvartet Porin, Zagreb

Koncertna gostovanja

40.000,00

1933

Gudački kvartet Rucner, Zagreb

Ciklus koncerata “Četiri godišnja doba” - 5 koncertnih gostovanja

50.000,00

1934

Gudački kvartet Sebastian, Zagreb

Koncertna gostovanja

30.000,00

1935

Gudački kvartet Sebastian, Zagreb

Nosač zvuka

20.000,00

1936

Hrvatsko kulturno društvo “Napredak”, Zagreb

Nosač zvuka “Sakralna trilogija” Josipa Magdića

1937

Hrvatski barokni ansambl, Zagreb

Koncert povodom 10. obljetnice ansambla

1938

Hrvatsko društvo dramskih umjetnika

Nagrada hrvatskog glumišta 2010.

1939

Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika, Zagreb

4 koncertna gostovanja Zagrebačkog puhačkog ansambla

40.000,00

1940

Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika, Zagreb

5 koncertnih gostovanja Zagrebačkog gitarskog trija “Stoljeća gitarske glazbe”

50.000,00

1941

Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika, Zagreb

5 koncertnih gostovanja Zagrebačkog kvarteta saksofona

50.000,00

1942

Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika, Zagreb

Gostovanje Tria Orlando

20.000,00

1943

Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika, Zagreb

“Nagrada Lovro pl. Matačić “

15.000,00

1944

Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika, Zagreb

“Nagrada Milka Trnina “

15.000,00

1945

Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika, Zagreb

5 koncertnih gostovanja Harija Guseka

10.000,00

4.000,00

8.000,00 14.000,00 8.000,00 25.000,00

47.955,00 250.000,00 15.000,00 300.000,00

8.000,00 15.000,00 100.000,00


DODATAK: Popis financiranih projekata udruga u 2010. godini

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

REDNI BROJ

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

1946

Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika, Zagreb

Nosač zvuka, klavir

10.000,00

1947

Hrvatsko društvo gudačkih pedagoga, Zagreb

13. Međunarodno gudačko natjecanje “Rudolf Matz”

20.000,00

1948

Hrvatsko društvo kornista, Zagreb

Majstorski seminar Radovana Vlatkovića

10.000,00

1949

Hrvatsko društvo profesionalnih baletnih umjetnika, Zagreb

Predstava “Pokret” Ljiljane Gvozdenović

20.000,00

1950

Hrvatsko društvo profesionalnih baletnih umjetnika, Zagreb

Baletno natjecanje “Mia Čorak Slavenska”

20.000,00

1951

Hrvatsko društvo profesionalnih baletnih umjetnika, Zagreb

Gostovanja Baletne trupe “Croatia”

45.000,00

1952

Hrvatsko društvo skladatelja, Zagreb

26. Muzički biennale Zagreb - World Music Days (ISCM)

1953

Hrvatsko društvo skladatelja, Zagreb

3 koncertna gostovanja Cantus Ansambla

40.000,00

1954

Hrvatsko društvo skladatelja, Zagreb

47. Glazbena tribina Pula

70.000,00

1955

Hrvatsko društvo skladatelja, Zagreb

Chansonfest - Međunarodni festival šansone

25.000,00

1956

Hrvatsko društvo skladatelja, Zagreb

Proljetna revija jazza; Međunarodni dani jazza

60.000,00

1957

Hrvatsko društvo skladatelja, Zagreb

Tri autorska koncerta

60.000,00

1958

Kazalište Ulysses, Zgareb

Program u 2010. godini

90.000,00

1959

Markofest, Zagreb

Festival sv. Marka

35.000,00

1960

More Paprika, Zagreb

Zagrebački međunarodni festival komorne glazbe

50.000,00

1961

Gospićki glazbeni festival, Gospić

11. gospićko glazbeno ljeto

40.000,00

1962

Gospićki glazbeni festival, Gospić

4. orguljaške večeri u Gospićko-senjskoj biskupiji

15.000,00

1963

Pjevački zbor “Josip Vrhovski”, Nedelišće

Koncert zbora

10.000,00

1964

Kulturna udruga Glumci Zagvozdu

XIII. kazališni susreti Glumci u Zagvozdu

1965

Udruga stvaratelja u kulturi «Dani Milka Kelemena«, Slatina

XVI. dani Milka Kelemena

20.000,00

1966

Matica hrvatska, Sisak

Kvirinovi poetski susreti

15.000,00

1967

Matica hrvatska Varaždinske Toplice

Kukuljevićevi dani

8.000,00

1968

Matica hrvatska, Zaprešić

Obljetnica rođenja Borisa Marune

5.000,00

1969

Hrvatsko društvo karikaturista, Zagreb

Izložba članova društva karikaturista

5.000,00

1970

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Zagreb

Robert O’Connor, samostalna izložba fotografija

10.000,00

1971

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Zagreb

Samostalna izložba Luc Tuymans

60.000,00

1972

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Zagreb

Samostalna slikarska izložba Izvor Pende

5.000,00

1973

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Zagreb

Stanko Herceg, izložba fotografija

7.000,00

1974

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Zagreb

Svebor Vidmar - Ciklus „Bez naziva?“

8.000,00

1975

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Zagreb

Svjetlo i sjena Balkana - 8 balkanskih fotografa

9.999,91

1976

Akademski zbor Bazilike Srca Isusova u Zagrebu “Palma”, Zagreb

Koncerti u Zadru za Dan državnosti

7.000,00

1977

Kazalište Tvornica lutaka, Zagreb

Festival posvećen Vesni Parun: 7. zlarinsko ljeto

1978

Komorni zbor “Ivan Filipović”, Zagreb

A cappella koncert “Najbolje od zborskog pjevanja”

6.400,00

1979

Komorni zbor “Ivan Filipović”, Zagreb

Narudžba novih skladbi

7.000,00

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

450.000,00

100.000,00

10.000,00

265


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

266

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

REDNI BROJ

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

1980

Savez udruga - Hrvatski sabor kulture, Zagreb

6. međunarodni festival amaterskih kazališta «Jadran 2010.»

10.000,00

1981

Zajednica HKUU Međimurske županije, Čakovec

Županijske smotre Zajednice HKUU Međimurske županije

60.000,00

1982

Savez KUD-ova Slavonije i Baranje, Đakovo

Županijska smotra folklornog pjevanja

1983

Savez amaterskih puhačkih orkestara Slavonije i Baranje, Požega

31. smotra

10.000,00

1984

Matica hrvatska Petrinja

3. glazbene svečanosti “Lipanjski zvuci”

24.130,00

1985

Hrvatsko društvo “Mandolina Imota”, Imotski

Hrvatski festival mandolinista “Mandolina Imota”

30.000,00

1986

Kazalište “Petar Hektorović”, Stari Grad

Predstava “Ho Capio” Jordan Zaninović

15.000,00

1987

Dalmati, Drniš

5. Vlaški dani u Pakovu selu

8.000,00

1988

Ogranak “Seljačke sloge” Buševec

90. obljetnica Ogranka

5.000,00

1989

Dramski studio slijepih i slabovidnih “Novi život”, Zagreb

Gostovanja u RH - “Pravo na iluziju - kazalište za siromašne”

20.000,00

1990

Dramski studio slijepih i slabovidnih “Novi život”, Zagreb

Priprema predstave Dodo, Dada, Darwin

60.000,00

1991

KUD “Sloga”, Velika Pisanica

9. “ Sveta Kata snijeg na vrata”

4.000,00

1992

KUD “Sloga”, Čazma

Manifestacija “Zapovijed pod lipom”

4.000,00

1993

Folklorni ansambl Broda, Slavonski Brod

46. Brodsko kolo

1994

Folklorni ansambl Broda, Slavonski Brod

Smotra šetanih kola

9.500,00

1995

KUD “Matija Gubec”, Slavonski Kobaš

28. smotra tamburaških sastava

4.000,00

1996

KUD “Tkanica”, Okučani

9. susreti povratničkih skupina RH “Okučani Obnovimo baštinu”

10.000,00

1997

KUD “Metković”, Metković

26. smotra folklora “Na Neretvu misečina pala”

100.000,00

1998

KUD “Metković”, Metković

60. obljetnica folklora u Metkoviću

1999

KUD “Dr. Vinko Žganec”, Vratišinec

Festival Žgančevih zapisa

15.000,00

2000

Lutkarsko kazalište”Za bregom”, Zagreb

10. seminar “Abeceda lutkarstva”

10.000,00

2001

Hrvatski puhački orkestar “Gradska glazba Imotski”, Imotski

Nabava roga i eufonija

30.000,00

2002

AKUD “Žensko kazalište” Gornje Jesenje

Predstava “Pri socu” (U sudnici)

12.000,00

2003

Dječje kazalište “Smješko”, Zagreb

Humanitarna gostovanja u RH

15.000,00

2004

Hrvatsko muzejsko društvo

Noć muzeja 2010

40.000,00

2005

Hrvatski fotosavez, Zagreb

Međunarodna izložba suvremene fotografije

50.000,00

2006

Hrvatsko društvo karikaturista, Zagreb

15. međunarodna izložba karikature Zagreb 2010

15.000,00

2007

Teatar Exit, Zagreb

Program gostovanja

200.000,00

2008

Teatar Gavran, Zagreb

Program gostovanja

80.000,00

2009

Teatar Rugantino, Zagreb

Program gostovanja

40.000,00

2010

Tigar teatar, Zagreb

Program gostovanja

10.000,00

2011

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Zagreb

Međ. izložba Foreign abroad - Selekcija Casino Luxembourg

10.000,00

2012

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre, Pula

Međunarodna bijenalna izložba “Multimeridijan ‘10”

20.000,00

2013

Mediteranski kiparski simpozij Labin

38. Mediteranski kiparski simpozij

2014

Savez udruga - Hrvatski sabor kulture, Zagreb

Gostovanja nagrađenih predstava sa 49.FHKA

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

2.400,00

167.000,00

4.000,00

270.000,00 10.000,00


DODATAK: Popis financiranih projekata udruga u 2010. godini

REDNI BROJ

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

2015

Amatersko kazalište “Ranko Marinković”, Vis

Predstava “Prah” i gostovanja u RH

16.000,00

2016

Varaždinsko književno društvo, Varaždin

Knjižrevne i pjesničke manifestacije

10.000,00

2017

Zajednica kulturno umjetničkih djelatnosti, Vukovar

Šokačka rič

10.000,00

2018

KUD “Branimir”, Benkovac

Etno festival i etno izložba

2019

Udruga Pasionska baština

Svečanosti Pasionska baština 2010

15.000,00

2020

Društvo tjelesnih invalida, Zagreb

9. festival jednakih mogućnosti (9. F=M)

10.000,00

2021

Udruga “Kazalište, vizualne umjetnosti i kultura gluhih – DLAN”, Zagreb

Plesna radionica za gluhe i nagluhe osobe

2022

Dramski studio slijepih i slabovidnih, Zagreb

Nabava čitača za slijepe osobe

4.000,00

4.000,00 30.000,00 UKUPNO:

95.364.049,31

MINISTARSTVO KULTURE Javni poziv za komplementarne djelatnosti u 2010. 1

Instutut za nove medije i elektroničku demokraciju

Medijski utorak

2

Udruga Spalatos

Istraživanje i zaštita starih kina u Splitu i okolici

10.000,00

3

Hrvatski filmski savez

Baza podataka - film.hr

15.000,00

4

25 FPS, Udruga za audio vizualna istraživanja

Edukacijska radionica za projekcioniste

20.000,00

5

“Vanima” - Varaždinski animatori

Edukacija voditelja

6

Pulska filmska tvornica

Sakupljanje, restauracija, arhiviranje i prezentiranje filmova Foto kino kluba Jelen Pula

10.000,00

7

Hrvatska udruga producenata

Promicanje audiovizualnih djelatnosti i unapređenje profesije

65.000,00

8

Hrvatski filmski savez

Info punkt i scenaristička radionica Palunko

30.000,00

9

Multimedijalni centar Studio kretivnih ideja Gunja _MMC SKIG

Izrada promidžbenog materijala i edukacija članova

15.000,00

10

Libertas film festival

Mediteranska kros kulturalna radionica

20.000,00

11

Hrvatski filmski savez

Filmski i video arhiv Hrvatskog filmskog saveza

162.000,00

12

Kino klub Split

Restauracija i digitalizacija arhivskih materijala Kino kluba Split

30.000,00

13

Enthusia Planck

Arhiv 1968-2010

15.000,00

14

Studio artless

Arhiviranje i konzerviranje filmskog nasljeđa kazališne grupe Kugla glumište

10.000,00

15

Hrvatski filmski savez

Koordinacijske i poticajne funkcije Saveza

20.000,00

16

Društvo hrvatskih filmskih redatelja

Redovita programska djelatnost

17

Hrvatska udruga filmskih snimatelja

Redovita programska djelatnost u 2010.

70.000,00

18

Vanima

Program rada za 2010. godinu

20.000,00

7.500,00

3.000,00

132.000,00

19

Kinoklub Karlovac

Redovna djelatnost

30.000,00

20

Hrvatsko društvo filmskih kritičara

Redovita programska djelatnost u 2010.

70.000,00

21

Društvo hrvatskih filmskih djelatnika

Redovita programska djelatnost u 2010.

325.000,00

22

Klub Ciste Velike

Mala vizualna povijest Ciste Velike

10.000,00

23

Agrest 3d

Video radionica Slava Raškaj

15.000,00

24

Studio nezavisne produkcije

Zagorska filmska radionica

10.000,00

25

Hrvatski filmski savez

12. škola medijske kulture Dr. Ante Peterlić

26

Telecentar

Škola multimedije

10.000,00

27

Autonomni kulturni centar Attack! Zagreb

Nezavisni filmski studio Medika

15.000,00

180.000,00

267


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

REDNI BROJ

28

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

Foto kino klub ‘’Baranja’’

Filmski programi u mikro kinu 2010.

15.000,00

29

Grf Film video

Programi art kina

10.000,00

30

Udruga za promicanje kulture DOKUart

DOKUart Filmski program 2010.

15.000,00

31

UO Zagreb film festival

Kino Europa - programi u 2010.

100.000,00

32

Hipermedia

Hiper Cine

33

Centar za pokret

Xontakt godišnja manifestacija plesnog filma i videa

10.000,00

34

Film-protufilm

Film-misao: Deleuze- abecedarij

12.000,00

35

Udruga multimedijalni centar Luka

Cinemaniac

10.000,00

36

Kulturni klub

Filmovi

20.000,00

37

Hrvatski filmski savez

Hrvatski filmski ljetopis

40.000,00

5.000,00

38

Hrvatski filmski savez

Klupski katalozi

15.000,00

39

Hrvatski filmski savez

Zapis - bilten Hrvatskog filmskog saveza

30.000,00

40

Hrvatski filmski savez

Nedjeljko Dragić, Zagreb 2002.

15.000,00

41

Hrvatski filmski savez

Ranko Munitić, Martinac

10.000,00

42

Factum

DVD - predsjednici žirija

50.000,00

43

Hrvatski filmski savez

DVD izdanja- Lov na jelene, Fadil Hadžić, filmovi Mihovila Pansinija i alternativni filmovi Miroslava Mikuljana

50.000,00

44

Društvo hrvatskih filmskih redatelja

Scenaristički program “Branko Bauer”

15.000,00

45

Factum

ZagrebDox Pro

30.000,00

46

Prostor rodne i medijske kulture K zona

Filmska Vox Feminae II

30.000,00

47

Multimedijalni institut

Festival filma o ljudskim pravima

48

Restart

Razgovori s filmskim autorima u Dokukinu Croatia

100.000,00 10.000,00

49

Hrvatski filmski savez

17. internacionalna radionica animiranog filma

10.000,00

50

Hrvatski filmski savez

Video radionice za djecu i mladež

15.000,00

51

Hrvatski filmski savez

Medijska kultura, filmsko i videostvaralaštvo u osnovnim i srednjim školama

30.000,00

52

Škola filma Šipan

Ljetna škola filma Šipan 2010.

10.000,00

53

Restart

Restart laboratorij

30.000,00

54

Restart

Škola dokumentarnog filma

20.000,00

55

Pulska filmska tvornica

ŠAF- škola animiranog filma

3.500,00

56

Pulska filmska tvornica

Radionice filmske medijske kulture u osnovnoškolskoj nastavi

10.000,00

57

Pulska filmska tvornica

Radionica izrade dokumentarnog filma Pulska filmska tvornica

10.000,00

58

Restart

Masterclass-svjetski dokumentaristi u Zagrebu

20.000,00

59

Blank

Filmske radionice u predgrađu

20.000,00

60

Restart

Program Dokukina za 2010.

61

Udruga ZAG

ZG Lumeni- djeca s posebnim potrebama

10.000,00

62

Savez društava Naša djeca Hrvatske

Stvaramo bajke - integracija inovativne informatičke tehnologije u aktivnosti s djecom

10.000,00

63

Zagrebački plesni ansambl

11. festival plesa i neverbalnog kazalištaaudivizualna programacija festivala

20.000,00

64

Hrvatski filmski savez

18. hrvatski festival jednominutnih filmova

80.000,00

Hrvatski filmski savez

15. revija hrvatskog filmskog i videostvaralaštva mladeži i 3nd Four River Film Festival

30.000,00

65

268

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

100.000,00


DODATAK: Popis financiranih projekata udruga u 2010. godini

REDNI BROJ

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

66

Hrvatski filmski savez

48. revija hrvatskoga filmskog i videostvaralaštva djece

40.000,00

67

Hrvatski filmski savez

42. revija hrvatskog filmskog i videostvaralaštva

80.000,00

68

Hrvatski filmski savez

Stop and go - hrvatska turneja

69

Umjetnička organizacija FilmProtufilm

Filmske mutacije: Festival nevidljivog filma

50.000,00

70

Udruga Super Supetar

Supetar Super filmski festival

30.000,00

71

Far

9. revija amaterskog filma

40.000,00

72

Međunarodni festival novog filma i videa

Split film festival

73

Udruga Bijeli val

Subversive film festival

90.000,00

74

ASIFA Hrvatske - Hrvatski ogranak Asifa-e

Dani hrvatske animacije

3.000,00

75

GOKUL - Građanska organizacija za kulturu

Tabor Film Festival

40.000,00

76

Libertas, udruga građana

Libertas film festival

40.000,00

77

Factum

6. ZagrebDox - međunarodni festival dokumentarnog filma

78

Festival suvremenog židovskog filma(udruga)

Festival židovskog filma Zagreb

30.000,00

79

Vanima

VAFI - internacionalni festival animiranog filma djece i mladih Varaždin

15.000,00

80

Udruga Delta

Liburnia film festival

15.000,00

5.000,00

300.000,00

250.000,00

81

Kinoklub Zagreb

One take film festival

40.000,00

82

Asifa

Festival hrvatskog animiranog filma

20.000,00

83

Domino

Queer Zagreb Film Festival

40.000,00

84

Udruga ljubitelja filma ‘’Rare’’

Festival dokumentarnog rock filma DORF 2010

35.000,00

85

Udruga za promicanje kulture DOKUart

5. DOKUart Dani dokumentarnog filma

25.000,00

86

25 FPS, Udruga za audiovizualna istraživanja

6. 25 FPS Internacionalni festival ekperimentalnog filma i videa

100.000,00

87

Umjetnička organizacija zagreb film festival

8. Zagreb film festival

250.000,00

88

Udruga Trash

Trash film festival 5

89

Hrvatski filmski savez

Filmski programi u kinu Tuškanac

90

Hrvatski filmski savez

Filmski program autorskog umjetničkog filma i videa u kinu Tuškanac

20.000,00

91

Kino klub Split

Filmska škola

10.000,00

Otvorena medijska grupacija

Upoznajmo se - radionice dokumentarnog filma u Vukovaru

15.000,00

92

10.000,00 300.000,00

UKUPNO:

4.233.000,00

MINISTARSTVO KULTURE Javni poziv za audiovizualno stvaralaštvo 2010. 1

Adriatic art media film

Dugometražni dokumentarni film: ‘’Andrija po doktoru Štamparu’’

180.000,00

2

Factum

Dugometražni dokumentarni film: ‘’Blokada’’

200.000,00

3

Mitropa

Kratkometražni dokumentarni film ‘’27. slika’’

130.000,00

4

Filozirka

Kratkometražni dokumentarni film ‘’Čardak preko neba’’

40.000,00

5

Factum

Kratkometražni dokumentarni film ‘’Čedo’’

100.000,00

6

Factum

Kratkometražni dokumentarni film ‘’Kako smo snimali druga Tita’’

110.000,00

269


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

REDNI BROJ

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

7

Factum

Kratkometražni dokumentarni film ‘’Lika ljepotica i zvijer’’

300.000,00

8

Hrvatski filmski savez

Kratkometražni dokumentarni film ‘’Priča o baki’’

100.000,00

9

Factum

Kratkometražni dokumentarni film ‘’Prolaz za Stellu’’

100.000,00

10

Hrvatski filmski savez

Kratkometražni dokumentarni film ‘’U ratu i revoluciji’’

110.000,00

11

Filmska autorska grupa “Enthusia Planck”

Eksperimentalni film ‘’Hrpa ZgRiZg’’

75.000,00

12

Hrvatski filmski savez

Eksperimentalni film ‘’In Utero’’

45.000,00

13

Adriatic art media film

Eksperimentalni film ‘’Jutarnji program’’

30.000,00

14

Art de facto umjetnička organizacija

Eksperimentalni film ‘’MMC’’

30.000,00

15

Hrvatski filmski savez

Eksperimentalni film ‘’Policijsko dvorište’’

85.000,00

16

Sintoment - Marija Bistrica

Eksperimentalni film ‘’Promjena’’

60.000,00

17

Hrvatski filmski savez

Eksperimentalni film ‘’Rakijaški dnevnici’’

300.000,00

18

Rikšafilm (engl. CYCLOFILM)

Eksperimentalni film ‘’Reopening the past’’

50.000,00 30.000,00

19

Kino klub Split

Eksperimentalni film ‘’Tabula raza’’

20

Centralna jedinica

Eksperimentalni film ‘’Trimhouse’’

65.000,00

21

Studio Kubus

Eksperimentalni film ‘’Violinist’’

30.000,00

22

Ars animata studio

Animirani film ‘’Crtač’’

160.000,00

23

Centralna jedinica

Kratkometražni igrani film ‘’Oliver’’

100.000,00

24

Ninana

Kratkometražni igrani film “Prije večere”

210.000,00

25

Blank

Kratkometražni igrani film ‘’Slušaj kako puca staklo’’

90.000,00

26

Artizana

Debitantski dugometražni film ‘’Moj tata’’ (za razvoj projekta)

150.000,00

27

Adriatic art media film

Dugometražni igrani film ‘’Vanka’’ (za razvoj scenarija)

35.000,00 UKUPNO:

2.915.000,00

MINISTARSTVO KULTURE Financijske potpore za realizaciju javnih potreba Republike Hrvatske na temelju zakona 1

AWAP – Udruga za zaštitu divljih životinja

Centar za zbrinjavanje zaštićenih životinja

130.000,00

2

Eko-centar Caput Insulae Beli Istraživačko edukacijski centar za zaštitu prirode - Oporavilište za strvinare

Centar za zbrinjavanje zaštićenih životinja -iz skupine strvinara

145.000,00

3

Udruga “Sokolarski centar” Šibenik

Centar za zbrinjavanje zaštićenih životinja osobito ptica grabljivica

110.000,00

4

“Udruga za zaštitu životinja Ruščica”

Centar za zbrinjavanje zaštićenih životinja

55.000,00

5

Morski obrazovni centar

Centar za zbrinjavanje zaštićenih životinja morskih kornjača

50.000,00 UKUPNO:

490.000,00

MINISTARSTVO KULTURE Program Kultura 2007.-2013. za 2010. 1

270

Udruga “Što, kako i za koga”/WHW

Umjetnost uvijek ima posljedice

17.031,60

2

Eurokaz

Umjetnost i znanost u izvedbenim umjetnostima - Europska suvremena produkcija

21.900,00

3

Udruga za očuvanje Dubrovnika

Baština bez granica

15.980,58

4

Lokalna baza za osvježavanje kulture - BLOK

Umjetnost urbane intervencije

16.000,00

5

Mala performerska scena

Jeunes talents Cirque Europe

15.005,00


DODATAK: Popis financiranih projekata udruga u 2010. godini

REDNI BROJ

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

6

Hrvatski institut za pokret i ples

Dance Explorations beyond front

7

Hrvatski institut za pokret i ples

W-est where

8

Bezimeno autorsko društvo (BADco.)

Black North Seas

9

Labin Art Express XXI

Labin Art Express-Podzemni grad XXI-Europska interdisciplinarna Internet platforma

72.000,00

Hrvatski savez za esperanto

Jedna indijska dječja knjiga u Europi-Tri europske dječje knjige u Indiji

16.200,00

10

34.822,38 25.200,00 106.397,50

UKUPNO:

340.537,06

MINISTARSTVO KULTURE Javni poziv za dostavu projekata iz područja zaštite prirode u svrhu financiranja iz sredstava Državnog proračuna raspoloživih u 2010. 1

Hrvatsko biospeleološko društvo; Zagreb

Congeria kusceri, kritično ugroženi fenomen hrvatskog podzemlja

40.000,00

2

Prirodoslovno društvo Drava, Virovitica

Monitoring i unapređenje zaštite stepskog sokola

30.000,00

3

Grupa Sredozemna medvjedica, Udruga za istraživanje i zaštitu prirode, Zagreb

Monitoring, procjena i opstanak populacije sredozemne medvjedice (Monchus monachus): zaštita i edukacija stanovništva

20.000,00

4

Ronilačko-ekološki klub HVIDR-a, Split

Zaštita ugrožene školjke periske (Pinna nobilis) Rehabilitacija hrvatskih branitelja kroz zaštitne aktivnosti

20.000,00

5

Eko-centar Caput Insulae Beli Istraživačko edukacijski centar za zaštitu prirode ; Beli, otok Cres

Akcijski plan zaštite posljednje populacije bjeloglavih supova /Gyps fulvus) u Hrvatskoj

35.000,00

6

Udruga za biološka istraživanja BIOM, Zagreb

Izrada akcijskog plana zaštite ptica iz porodice zavoja (Procellaridae) u Hrvatskoj

35.000,00

7

Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode; Zagreb

Izrada akcijskog plana za zaštitu kolonijalnih vrsta čaplji (Ardeidae) i bijele žličarke (Platalea leucorodia)

30.000,00

8

Ekološka udruga Vrba Jurčevec, Mala Subotica

Zaštita biološke i krajobrazne raznolikosti i sanacija Jurčevečke gmajne

10.000,00

9

Udruga Animalia, Rijeka

Istraživanje morskog vranca u sjevernom Jadranu - istraživanja u cilju očuvanja vrste sukladno Direktivi o pticama

30.000,00 UKUPNO:

250.000,00

SVEUKUPNO MINISTARSTVO KULTURE:

103.592.586,37

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI Natječaj za prijavu programa udruga osoba s invaliditetom (1. godina financiranja) 1

Udruga tjelesnih invalida Bjelovar

Socijalno uključivanje djece i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom

Tomislav Novosel

352.250,00

2

Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Slavonski Brod, klub “Regoč”

Klub Regoč - socijalizacija i integracija osoba s mentalnom retardacijom

Mirjana Jakovčev

514.160,00

3

Društvo multiple skleroze Brodskoposavske županije

Prevencija institucionalizacije i povećanje kvalitete života osoba s invaliditetom (oboljelih od multiple skleroze)

Nada Pišonić

387.730,00

4

Udruga osoba s invaliditetom “Prijatelj”, Metković

Intenzivnije uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada

Ante Puljević

516.540,00

5

Rina Mašera - Udruga za pomoć mentalno retardiranim osobama Dubrovnik

Veselimo se povratku, življenju i radu u našem starom/novom domu

Petar Baničević

371.300,00

6

RAJSKA PTICA Udruga za osobe s intelektualnim teškoćama Karlovačke županije

RAJSKA PTICA daje nam sigurnost za budućnost u našem zavičaju

Radojka Padežanin

396.830,00

7

Udruga osoba s invaliditetom dječje i cerbralne paralize, distrofičara i osoba s tjelesnim invaliditetom grada Karlovca i Karlovačke županije

Prevencija institucionalizacije osoba s invaliditetom na području PPDS 5+ nova znanja,novi život osoba s invaliditetom

Marica Poljančić

309.920,00

271


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

272

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

REDNI BROJ

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

8

Udruga slijepih Međimurske županije

Volimo slobodno vrijeme! - slobodne aktivnosti slijepe djece

Ines van Hoek

321.460,00

9

Udruga za djecu i mlade s poteškoćama u razvoju “ZVONO”

Kao da sam doma

Mira Anić

628.300,00

10

Društvo za pomoć mentalno retardiranim osobama Osijek

Plamena ptica - Poludnevni boravak za odrasle osobe s mentalnom retardacijom

Svetlana Marinković

318.000,00

11

Udruga Mogu-terapijsko, rekreativno i sportsko jahanje za osobe s posebnim potrebama

Terapijski programi uz pomoć konja

Mariana Koprivnjak

605.750,00

12

Udruga za terapijsko jahanje “Pegaz” Rijeka

Izvaninstitucionalni terapijski postupci za djecu s teškoćama u razvoju

Mirjana Stojnović

378.770,00

13

Centar za zdravo odrastanje - IDEM i ja

Moje sigurno mjesto

Ljiljana Živković

300.000,00

14

Udruga gluhih i nagluhih Primorskogoranske županije

Gluhi i socijalna uključenost u društvenoj zajednici

Damir Herega

380.500,00

15

Udruga za osobe s mentalnom retardacijom - Zvono, Split

Mobilna služba podrške osobama s mentalnom retardacijom i njihovim obiteljima

Marijana Jukić

313.330,00

16

Udruga za inkluziju “Lastavice” Split

izvaninstitucionalna skrb - modeli prevencije institucionalizacije

Mirka Brkić

485.100,00

17

Udruga tjelesnih invalida TOMS

Zajedno do napretka

Ivica Bašić

349.900,00

18

Udruga osoba s invaliditetom - Agape, Omiš

Usluga pomoći u kući za OSI u ruralnoj sredini

Natali Stanić

617.000,00

19

Udruga roditelja za djecu najteže tjelesne invalide i djecu sa posebnim potrebama - Anđeli

“Suradnjom možemo više” - Re/habilitacija, integracija i poludnevna skrb djece s najtežim tjelesnim oštećenjima i djece s teškoćama u razvoju, te mladih osoba s invaliditetom

Dijana Aničić

579.800,00

20

Udruga osoba s invaliditetom Imotski

Dnevna zajednica Studenci 2

Josip Bilić Pavlinović

455.117,00

21

Udruga tjelesnih invalida Kaštela

Igraonica i rehabilitacija djece s teškoćama u razvoju

Biserka Trebec

413.900,00

22

Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Šibenskokninske županije “Kamenčići”

Podizanje kvalitete življenja osoba s mentalnom retardacijom i njihovih obitelji kroz pružanje mreže usluga

Sonja Ninić Ševo

544.390,00

23

“Ludbreško sunce” udruga za osobe s invaliditetom

Pružanje podrške u odgoju i obrazovanju djeci s poteškoćama u razvoju i njihovim obiteljima na području grada Ludbrega i široke okolice

Andreja Macan

647.760,00

24

Bubamara - Udruga osoba s invaliditetom Vinkovci

Zajedničkom suradnjom u prevenciji institucionalizacije

Tomislav Velić

486.780,00

25

Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske - SOIH

SOIH - centar neovisnog življenja

Zorislav Bobuš

638.400,00

26

Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom - ZAMISLI

Centar za male mobilne službe pomoći osobama s invaliditetom Zagreb (CMMSPOSI)

Iva Hiršl

524.070,00

27

Savez društava distrofičara Hrvatske – SDDH

Usluga podrške obiteljima djece s neuromuskularnim bolestima

Marica Mirić

550.840,00

28

Udruga roditelja djece s posebnim potrebama - Put u život

Možemo više

Vesna Budak

625.140,00

29

Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobiliteta

Razvoj mobilne podrške obiteljima korisnika terapijskih pasa u Hrvatskoj

Mira Katalenić

480.130,00

30

Savez društava multiple skleroze Hrvatske

SOS-MS telefon, Baza podataka SDMSH-a, umrežavanje s pružateljem socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj

Danica Eškić

405.400,00

31

Udruga za autizam, Zagreb

Organizacija stanovanja uz podršku u malim životnim i stambenim jedinicama za odrasle osobe s poremećajem iz autističnog spektra

Slavica Dujmović

633.500,00

32

Društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb

Program razvoja sposobnosti djece s motoričkim teškoćama

Dario Karačić

477.300,00

33

Zagrebačko društvo miasteničara (ZDM)

Socijalna integracija osoba s miastenijom gravis kao prevencija institucionalizacije

Dubravka Čizmić

300.000,00


DODATAK: Popis financiranih projekata udruga u 2010. godini

REDNI BROJ

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

34

Udruga za promicanje inkluzije

Inkluzija - živjeti svoj život

Nedeljka Mišćević

518.000,00

35

Društvo distrofičara Zagreb

Razvoj alternativnih načina boravka osoba s mišićnom distrofijom

Branko Bizjak

514.300,00

UKUPNO:

16.341.667,00

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI Natječaj za financiranje osnovne djelatnosti udruga osoba s invaliditetom (2. godina financiranja) 1

Udruga invalida Bjelovar

Osnovna djelatnost

Marjan Gaćar

100.000,00

2

Udruga distrofičara, oboljelih od cerebralne paralize i dječje paralize i ostalih neuromuskularnih oboljenja Daruvar

Osnovna djelatnost

Manda Davidović

147.200,00

3

Društvo multiple skleroze Bjelovarskobilogorske županije

Osnovna djelatnost

Đurđa Mički

132.500,00

4

Udruga slijepih Bjelovar

Osnovna djelatnost

Dražen Kokotić

42.000,00

5

Društvo za pomoć mentalno retardiranim osobama Bjelovar

Osnovna djelatnost

Marijan Gačar

146.800,00

6

Udruga slijepih Daruvar

Osnovna djelatnost

Damir Bokun

44.500,00

7

Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Korak dalje, Daruvar

Osnovna djelatnost

Vesna Rohlik

74.340,00

8

Udruga gluhih i nagluhih Daruvar

Osnovna djelatnost

Jiri Vystyd

34.400,00

9

Udruga distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Slavonskog Broda

Osnovna djelatnost

Gordana Mišković

70.000,00

10

Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška

Osnovna djelatnost

Franjo Adžić

98.370,00

11

Društvo multiple skleroze Brodskoposavske županije

Osnovna djelatnost

Željko Pudić

101.000,00

12

Udruga slijepih Brodsko -posavske županije

Osnovna djelatnost

Mirko Vrlazić

89.500,00

13

Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom

Osnovna djelatnost

Kata Vukšić

60.000,00

14

Udruga invalida rada grada Slavonskog Broda

Osnovna djelatnost

Jasmina Polak

39.200,00

15

Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Dubrovačko neretvanske županije

Osnovna djelatnost

Antonija Roszahegy Nikolić

28.500,00

16

Udruga gluhih i nagluhih Dubrovačkoneretvanske županije

Osnovna djelatnost

Ivo Jerković

113.000,00

17

Udruga osoba s invaliditetom “Prijatelj”, Metković

Osnovna djelatnost

Ante Puljević

150.000,00

18

Udruga slijepih Dubrovačkoneretvanske županije

Osnovna djelatnost

Rosa Matić

92.500,00

19

Društvo multiple skleroze županije Dubrovačko-neretvanske

Osnovna djelatnost

Sonja Mladošić

80.000,00

20

Udruga slijepih Istarske županije- Pula (USIŽ-Pula)

Osnovna djelatnost

Zlatko Kuftić

90.000,00

21

Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom

Osnovna djelatnost

Armando Radolović

22

Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Istarske županije - Pula

Osnovna djelatnost

Ozren Catela

90.000,00

23

Savez udruga osoba s invaliditetom Istarske županije

Osnovna djelatnost

Mirsada Budija

36.000,00

24

Društvo multiple skleroze Karlovačke županije

Osnovna djelatnost

Radivoj Mišljenović

79.000,00

105.900,00

273


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

REDNI BROJ

25

274

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE Udruga slijepih Karlovačke županije

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA Osnovna djelatnost

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA Vlatko Golac

DODIJELJENI IZNOS (u kunama) 195.575,00

26

Udruga invalida rada grada Duga Resa

Osnovna djelatnost

Ivan Moguš

99.200,00

27

Udruga slijepih Ogulin

Osnovna djelatnost

Ivan Jurjević

60.000,00

28

Udruga slijepih grada Karlovca i Karlovačke županije Karlovac

Osnovna djelatnost

Mirsad Bećirović

69.000,00

29

Savez udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije

Osnovna djelatnost

Blaženka Presečan

30

RAJSKA PTICA Udruga za osobe s intelektualnim teškoćama Karlovačke županije

Osnovna djelatnost

Katija Baničević

78.900,00

31

Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Đurđevac

Osnovna djelatnost

Kristinka Štefan

92.000,00

32

Udruga invalida Križevci

Osnovna djelatnost

Petar Gatarić

90.000,00

33

Društvo multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije

Osnovna djelatnost

Radmila Funtek

91.000,00

34

Udruga invalida Koprivničkokriževačke županije

Osnovna djelatnost

Slavko Kuzmić

193.000,00

35

Udruga invalida rada grada Koprivnice

Osnovna djelatnost

Vladimir Junačko

30.500,00

36

Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Koprivnica

Osnovna djelatnost

Zdenko Lončarić

79.500,00

37

Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Križevci

Osnovna djelatnost

Tamara Premuš

37.000,00

38

Udruga osoba s invaliditetom “ Bolje sutra” Grada Koprivnice

Osnovna djelatnost

Marija Mraz

54.000,00

39

Udruga slijepih Koprivničkokriževačke županije

Osnovna djelatnost

Dragica Zlatar

34.800,00

40

Udruga invalida Donja Stubica

Osnovna djelatnost

Franjo Peternel

66.800,00

41

Društvo multiple skleroze Krapinskozagorske županije

Osnovna djelatnost

Nada Smrekar

70.000,00

42

Društvo za pomoć mentalno retardiranim osobama Krapina

Osnovna djelatnost

Štefica Ranički

85.000,00

43

Udruga slijepih Krapinsko-zagorske županije

Osnovna djelatnost

Zlatko Deveničar

76.000,00

44

Društvo osoba oštećena sluha Krapina

Osnovna djelatnost

Ivan Tuđa

88.700,00

45

Društvo slijepih i slabovidnih Ličkosenjske županije Gospić

Osnovna djelatnost

Jure Ladišić

100.000,00

46

Udruga slijepih Međimurske županije

Osnovna djelatnost

Marija Ciglar

199.000,00

47

Društvo multiple skleroze Međimurske županije

Osnovna djelatnost

Marija Mihalić

69.000,00

48

Udruga invalida rada Međimurske županije

Osnovna djelatnost

Ivana Srpak

35.500,00

49

Udruga gluhih i nagluhih Međimurske županije

Osnovna djelatnost

Tomislav Logožar

50

Udruga za sindrom Down Međimurske županije

Osnovna djelatnost

Višnja Horvat

51

Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Međimurske županije

Osnovna djelatnost

Jadranka Hranilović

131.000,00

52

Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Čakovec

Osnovna djelatnost

Ivana Bujan

167.300,00

53

Savez udruga osoba s invaliditetom Međimurske županije

Osnovna djelatnost

Dragutin Šarić

32.000,00

54

Udruga tjelesnih invalida Međimurja

Osnovna djelatnost

Branko Baksa

48.500,00

55

Savez organizacija invalida OsječkoBaranjske županije, SOI

Osnovna djelatnost

Ilija Žiroš

31.000,00

139.000,00

107.533,00 60.000,00


DODATAK: Popis financiranih projekata udruga u 2010. godini

REDNI BROJ

56

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

Društvo invalida Donji Miholjac

Osnovna djelatnost

Tomislav Dukmenić

30.000,00

57

Udruga distrofičara grada Osijeka

Osnovna djelatnost

Goran Razum

40.000,00

58

Društvo osoba s invaliditetom Baranjsko srce

Osnovna djelatnost

Josip Mezga

70.000,00

59

Udruga gluhih i nagluhih Osječkobaranjske županije

Osnovna djelatnost

Milan Lijić

58.900,00

60

Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Đakovo

Osnovna djelatnost

Zdenka Konjarik

177.500,00

61

Društvo za pomoć mentalno retardiranim osobama Osijek

Osnovna djelatnost

Branimir Domac

97.000,00

62

Udruga slijepih Osječko-baranjske županije

Osnovna djelatnost

Ivan Deže

77.000,00

63

Udruga slijepih Požeško-slavonske županije

Osnovna djelatnost

Zdravko Čop

64

Udruga osoba s invalididitetom grada Požege i Županije Požeško-slavonske

Osnovna djelatnost

Ivan Begić

70.200,00

65

Udruga invalida rada Pakrac - Lipik

Osnovna djelatnost

Ivan Sekulić

46.500,00

66

Udruga gluhih i nagluhih osoba Grada Požege i Županije Požeško - slavonske

Osnovna djelatnost

Jadranka Vukoja

99.000,00

67

Društvo multiple skleroze Požega

Osnovna djelatnost

Katica Kroflin

130.000,00

68

MI - Udruga roditelja i djece s posebnim potrebama

Osnovna djelatnost

Anita Perić

157.800,00

69

Udruga za razvoj i unapređenje pomagala i kvalitete življenja osoba s invaliditetom Republike Hrvatske

Osnovna djelatnost

Marinko Zeljko

138.300,00

70

Udruga invalida rada Rijeka

Osnovna djelatnost

Ante Štulić

71

Udruga slijepih Primorsko-goranske županije

Osnovna djelatnost

Dušan Miočić

119.000,00

72

Centar za zdravo odrastanje - IDEM i ja

Osnovna djelatnost

Ljiljana Živković

172.000,00

73

Društvo tjelesnih invalida Grada Rijeke

Osnovna djelatnost

Irena Ujičić-Rob

60.000,00

74

Udruga gluhih i nagluhih Primorskogoranske županije

Osnovna djelatnost

Katica Križić

93.000,00

75

Društvo multiple skleroze Primorskogoranske županije

Osnovna djelatnost

Vladimir Komparić

95.000,00

76

Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Rijeka

Osnovna djelatnost

Anica Pribanić

80.000,00

140.000,00

58.500,00

77

Udruga slijepih grada Kutine

Osnovna djelatnost

Jasna Fućek

80.000,00

78

Udruga slijepih Sisak

Osnovna djelatnost

Anka Turajlić

143.540,00

79

Društvo multiple skleroze Sisačkomoslavačke županije

Osnovna djelatnost

Gordana Huml

82.250,00

80

Udruga OSI - Osoba s invaliditetom Kutina

Osnovna djelatnost

Jozefina Kranjčec

188.800,00

81

Udruga osoba s invaliditetom Sisačko moslavačke županije

Osnovna djelatnost

Štefica Grubar

229.200,00

82

Udruga civilnih invalida rata Grada Siska

Osnovna djelatnost

Petar Lotina

17.000,00

83

Udruga invalida rada grada Siska

Osnovna djelatnost

Branka Pažur

66.500,00

84

Udruga gluhih i nagluhih osoba grada Siska

Osnovna djelatnost

Grozdana Zovko

32.000,00

85

Županijska udruga slijepih Split

Osnovna djelatnost

Vicko Sviličić

105.000,00

86

Udruga za osobe s mentalnom retardacijom - Zvono, Split

Osnovna djelatnost

Iskra Polić

127.000,00

87

Društvo multiple skleroze Split

Osnovna djelatnost

Ante Marić Banje

214.500,00

275


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

276

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

REDNI BROJ

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

88

Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju - Moje dijete, Solin

Osnovna djelatnost

Stipe Matković

75.000,00

89

Udruga osoba s invaliditetom Split (UOSIS)

Osnovna djelatnost

Senka Mrkonjić

88.500,00

90

Udruga roditelja za djecu najteže tjelesne invalide i djecu sa posebnim potrebama - Anđeli

Osnovna djelatnost

Dijana Aničić

185.800,00

91

Udruga tjelesnih invalida TOMS

Osnovna djelatnost

Ivica Bašić

126.500,00

92

Udruga osoba s invaliditetom - Agape, Omiš

Osnovna djelatnost

Natali Stanić

152.400,00

93

Mreža udruga osoba s invaliditetom Dalmacije

Osnovna djelatnost

Ante Raos

140.000,00

94

Udruga za promicanje inkluzije, Podružnica Šibenik

Osnovna djelatnost

Marija Alfirev

142.180,00

95

Udruga gluhih i nagluhih Šibenskokninske županije

Osnovna djelatnost

Hrvoje Papak

50.000,00

96

Udruga slijepih Varaždinske županije

Osnovna djelatnost

Miodrag Vučković

36.000,00

97

Udruga gluhih i nagluhih grada Varaždina i Varaždinske županije

Osnovna djelatnost

Zlatko Friščić

66.500,00

98

Društvo multiple skleroze Varaždinske županije

Osnovna djelatnost

Irena Vrdoljak

98.400,00

99

“Ludbreško Sunce” Udruga za osobe s mentalnom retardacijom

Osnovna djelatnost

Ruža Zlatar

179.000,00

100

Udruga Sunce, Novi Marof

Osnovna djelatnost

Sunčana Pintač

147.000,00

101

Udruga - Sunce za osobe s mentalnom retardacijom, Varaždin

Osnovna djelatnost

Šemsa Mustačević

102

Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida grada Varaždina

Osnovna djelatnost

Ivan Vujec

115.000,00

103

Organizacija slijepih Virovitičkopodravske županije

Osnovna djelatnost

Željko Zec

69.500,00

104

Udruga osoba s invaliditetom Slatina

Osnovna djelatnost

Anđelka Zelenko

215.200,00

105

Društvo za pomoć osobama s invaliditetom “GOLUBOVI” Županja

Osnovna djelatnost

Ljiljana Obradović

35.500,00

106

Udruga slijepih Vukovarsko-srijemske županije

Osnovna djelatnost

Branko Mikulić

63.000,00

107

Udruga osoba oštećena sluha Županja

Osnovna djelatnost

Pero Čerkez

47.200,00

108

Društvo za pomoć mentalno retardiranim osobama Vukovar

Osnovna djelatnost

Ivica Azenić

114.800,00

109

Društvo osoba s invaliditetom “Zvjezdice” Gunja

Osnovna djelatnost

Janja Šokčević

51.800,00

110

Društvo oboljelih od multiple skleroze Zadarske županije

Osnovna djelatnost

Branka Špralja

85.200,00

111

Udruga slijepih Zadarske županije

Osnovna djelatnost

Marinko Vidajić

127.800,00

112

Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom SVJETLO Zadar

Osnovna djelatnost

Irena Palčić

48.000,00

113

Udruga invalida Samobora i Svete Nedjelja

Osnovna djelatnost

Jadranka Guštin

56.000,00

114

Društvo multiple skleroze Zagrebačke županije

Osnovna djelatnost

Branka Lukić

65.000,00

115

Udruga za samozastupanje

Osnovna djelatnost

Zdenka Petrović

98.000,00

116

Hrvatska udruga za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama - IDEM

Osnovna djelatnost

Ljiljana Igrić

153.000,00

117

Hrvatska udruga za promicanje i razvoj tiflotehnike “Huprt”

Osnovna djelatnost

Nikola Glibo

60.000,00

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

76.000,00


DODATAK: Popis financiranih projekata udruga u 2010. godini

REDNI BROJ

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

118

Udruga invalida rada Zagreb

Osnovna djelatnost

Marija Topić

177.650,00

119

KRILA - terapijsko jahanje za osobe s invaliditetom

Osnovna djelatnost

Jelena Krmpotić

117.000,00

120

Hrvatska udruga gluhoslijepih osoba DODIR

Osnovna djelatnost

Sanja Tarczay

160.000,00

121

Udruga za autizam, Zagreb

Osnovna djelatnost

Slavica Dujmović

102.340,00

122

R.E. Centar - Centar za organiziranje edukacije i rehabilitacije

Osnovna djelatnost

Zdeslav Krznarić

58.000,00

123

Udruga studenata s tjelesnim invaliditetom “Korak”

Osnovna djelatnost

Danijel Jedriško

99.700,00

124

Udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba

Osnovna djelatnost

Zoran Rogić

125

Društvo multiple skleroze Grada Zagreba

Osnovna djelatnost

Ivica Stančin

93.000,00

126

Društvo distrofičara Zagreb

Osnovna djelatnost

Marica Mirić

233.900,00

127

Udruga roditelja djece s posebnim potrebama - Put u život

Osnovna djelatnost

Vesna Budak

155.000,00

128

Hrvatski savez društava miasteničara HSDM

Osnovna djelatnost

Josipa Gazibara

42.000,00

129

Udruga za promicanje istih mogućnosti (UPIM)

Osnovna djelatnost

Mirjana Dobranović

23.240,00

130

Udruga za promicanje inkluzije

Osnovna djelatnost

Borka Teodorović

112.300,00

131

Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom - ZAMISLI

Osnovna djelatnost

Svjetlana Marion

110.000,00

132

Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet

Osnovna djelatnost

Mira Katalenić

139.500,00

133

Savez gluhih i nagluhih Grada Zagreba

Osnovna djelatnost

Katarina Tonković

173.500,00

134

OZANA - Udruga sa socijalnohumanitarnim ciljevima

Osnovna djelatnost

Mira Kliček

180.000,00

124.500,00

UKUPNO:

13.120.918,00

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI Natječaj za prijavu projekata udruga osoba s invaliditetom 1

Udruga slijepih Brodsko -posavske županije

Mladost u spoznaji o slijepima

Ivo Jurić

2

Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška

Naši čarobni sati

Josip Bošnjak

138.663,00

3

Udruga osoba s invaliditetom “Prijatelj”, Metković

Zapošljavanje osoba s invaliditetom

Ane Puljević

168.000,00

4

Udruga za pomoć osobama s posebnim potrebama “Neretva”

Logopedska pomoć poremećaja jezično govorne komunikacije kod odraslih osoba

Željko Dragović

145.700,00

5

Društvo distrofičara Istre

Integracija distrofičara Istre 2010. - 2011.

Davor Komar

185.208,00

6

Udruga slijepih Karlovačke županije

Slijepi i računalo

Zoran Lukšić

62.200,00

7

Udruga slijepih grada Karlovca i Karlovačke županije Karlovac

Sportom za ljepšu budućnost

Mirsad Bećirović

8

Udruga invalida Koprivničkokriževačke županije

Osnaživanje osoba s invaliditetom

Slavko Kuzmić

9

Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Đurđevac

Zajedno kroz život

Ana Ščepec

10

Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Križevci

Svakodnevni rad s odraslima s invaliditetom

Renata Vivek Božić

82.000,00

11

Udruga slijepih Krapinsko-zagorske županije

Suočiti se sa slijepoćom

Zlatko Deveničar

85.770,00

12

Udruga za sindrom Down Međimurske županije

Rani razvojni integracijski programi za djecu sa sindomom DOWN

Arabela Novak-Đura

70.000,00

172.530,00 97.100,00 190.947,00

148.000,00

277


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

REDNI BROJ

278

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

13

Udruga gluhih i nagluhih Osječkobaranjske županije

Informatizacija gluhih i nagluhih osoba

Milan Lijić

14

Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Đakovo

Samostalni i aktivni

Zdenka Papac

167.416,00

15

Udruga invalida distrofičara Županije primorsko -goranske

Osnažujmo se koračajući kroz život zajedno

Tanja Dronić

110.650,00

16

Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Rijeka

Klub samozastupnika-Srce

Jasna Kalčić-Šušak

55.000,00

17

Udruga invalida rada Rijeka

Informiranje i edukacija osoba s invalidtetom “Ugroženi su naša trajna skrb”

Nevenka Bakarčić

63.000,00

18

Udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka

Radionice udruge

Miljenko Mišljenović

157.900,00

19

Udruga osoba s invaliditetom Trilj

Radost znanja

Petar Rančić

190.000,00

20

Udruga osoba sa cerebralnom paralizom SRCE

Osnaživanje osoba sa CP

Vesna Jerković

21

Društvo multiple skleroze Split

Pružimo ruku jedni drugima

Zdenka Dominović

22

Udruga gluhih i nagluhih osoba grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije

Sam svoj majstor

Silvana Zloić Popović

23

Udruga gluhih i nagluhih Šibenskokninske županije

Iz svijeta tišine u svijet znanja

Božidar Kolić

196.120,00

24

“Ludbreško sunce” udruga za osobe s invaliditetom

Klub Sunce

Ruža Zlatar

150.000,00

25

Društvo multiple skleroze Varaždinske županije

Zajedno možemo sve

Irena Vrdoljak

62.230,00

26

Društvo osoba s invaliditetom “Zvjezdice” Gunja

Čujte i počujte

Stjepanka Leporiz

75.000,00

27

Društvo za pomoć mentalno retardiranim osobama Vukovar

Golubica - Klub za poludnevni boravak osoba s mentalnom retardacijom

Ivica Azenić

109.970,00

28

Bubamara - Udruga osoba s invaliditetom Vinkovci

Poludnevni boravak u Bubamari

Blaženka Dragun

180.000,00

29

Društvo osoba s invaliditetom Podunavlje

Dobro je znati

Ljubica Prekodravac

158.160,00

30

Društvo oboljelih od multiple skleroze Zadarske županije

Psihosocijalna pomoć oboljelima od multiple skleroze Zadarske županije

Ida Lokmer

95.000,00

31

Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom SVJETLO Zadar

Klub - TIM- Poludnevna skrb izvan obitelji za osobe s mentalnom retardacijom

Ana Ostojić

150.451,00

32

Udruga za Down sindrom Zadarske županije

Logopetko-defektološki tretmani za djecu s DS-om

Suzana Periša

157.000,00

33

Udruga roditelja djece i osoba s invaliditetom “Mali princ”

Prijatelji u igri i učenju

Danijela Fijala

130.000,00

34

Društvo multiple skleroze Zagrebačke županije

Osnaživanje osoba s invaliditetom za njihov aktivan i ispunjen život

Branka Lukić

60.560,00

35

Udruga za poticanje razvoja osoba s posebnim potrebama - Srce

Klub - Srce

Đurđa Penava

157.000,00

36

OZANA - Udruga sa socijalnohumanitarnim ciljevima

Ko tebe kamenom, ti njega vunom

Mira Kliček

108.000,00

37

Udruga za promicanje inkluzije Podružnica Zagreb

Volontiranjem do radnih aktivnosti na otvorenom tržištu rada

Marijana Janković

120.000,00

38

Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske - SOIH

Osnivanje IT Centra Rijeka i poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja osoba s invaliditetom u Primorsko-goranskoj županiji

Zorislav Bobuš

225.000,00

39

Udruga za samozastupanje

Upoznajmo svoja prava i sami se zastupajmo

Damjan Janjušević

160.000,00

40

Udruga za unapređenje kvalitete života “Victoria”

Radoznali pogled, kreativno djelo

Nataša VukovićIvošević

200.000,00

41

Poticaj

Usprkos svemu, napredujemo u zajedništvu

Maja Laklija

53.000,00

75.000,00 169.948,00 87.794,00

77.472,00


DODATAK: Popis financiranih projekata udruga u 2010. godini

REDNI BROJ

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

42

Društvo multiple skleroze Grada Zagreba

Za društveno vrijedne i korisne članove zajednice

Ivica Stančin

43

Hrvatska zajednica za Down sindrom

Nova znanja - novi poticaj

Ljljana Pintarić-Mlinar

173.030,00

44

Udruga za pomoć djeci i mladima s posebnim potrebama - “Postojim”

Logopedska pomoć djeci s teškoćama u razvoju

Snježana Bilić-Prcić

225.000,00

45

Hrvatski savez udruga za osobe s mentalnom retardacijom

PRO-Centar

Lidija Vinković

151.200,00

46

Udruga za promicanje inkluzije

Edukacijom do kvalitetne usluge osobama s intelektualnim teškoćama

Borka Teodorović

150.910,00

47

Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize

Edukacijsko-terapijski kampovi

Dario Karačić

195.000,00

48

Savez društava distrofičara Hrvatske – SDDH

Osnaživanje sekcija u mješovitim udrugama - SDDH

Marica Mirić

100.000,00

49

Udruga roditelja “Korak po korak” za promicanje kvalitete življenja djece i obitelji

Prevencija zlostavljanja djece s teškoćama u razvoju s primjenom “CAP” programa

Gordana Hitrec

143.389,00

50

Hrvatski savez udruga invalida rada

Socijalna integracija i osnaživanje - znanjem i zaštitom o pravima i povlasticama invalida rada

Josip Petrač

110.000,00

51

Hrvatska udruga za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama - IDEM

Osnaživanje djece s teškoćama nižeg socioekonomskog statusa za kvalitetniji život u lokalnoj zajednici

Ljiljana Igrić

160.000,00

52

Mreža udruga osoba s invaliditetom Dalmacije

Život bez ograničenja

Ante Raos

110.000,00

53

Udruga invalida rada Zagreba

Aktivnosti kluba invalida Zagreba

Anita Kajser-Brezak

160.000,00

54

Udruga tjelesnih invalida Kaštela

Kreativne radionice

Biserka Trebec

139.280,00

55

Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobiliteta

I oni su među nama - uključimo ih

Mira Katalenić

145.000,00

56

Hrvatski savez slijepih

Upoznajmo slijepe!

Lovorka Horvačić

220.000,00

57

Udruga roditelja djece s posebnim potrebama - Put u život

Zajedno

Lidija Bonačić-Krešić

150.000,00

58

Mine alternativni izvori donacija

Izgradnja i jačanje mreže podrške za osobe/ obitelji stradale od mina

Marija Breber

154.500,00

59

Udruga slijepih Zagreb

Osnaživanjem do sudjelovanja

Jadranka HudekTomek

200.000,00

64.902,00

UKUPNO:

8.000.000,00

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI Natječaj za prijavu programa humanitarnih udruga (1. godina financiranja) 1

SUNCE - Društvo za psihološku pomoć

Psihološki tretman mladih s poremećajem u ponašanju i njihovih obitelji

Silvija Mihaljević

327.570,00

2

Udruga SOS telefon za pomoć žrtvama nasilja - grad Rijeka

Savjetovalište za žene žrtve nasilja u obitelji

Tijana Petrović

377.120,00

3

Udruga mladih “Novi svijet” Lušćani

Povećanje dostupnosti socijalnih i zdravstvenih usluga starijim i osobama s invaliditetom s ciljem prevencije institucionalizacije

Svjetlana Grubješić

329.770,00

4

Udruga Most

Reintegracija beskućnica/ka i prevencija beskućništva

Đordana Barbarić

367.150,00

5

Udruga MI - Split

Kvalitetniji život u trećoj dobi - izvaninstitucionalne usluge za starije u gradu Splitu

Nives Ivelja

434.450,00

6

Sto koluri, Udruga za zaštitu zdravlja, socijalnu skrb i promociju prava djece

SPLIT PUP

Maja Sočo

471.400,00

7

B.a.B.e. - “Budi aktivna - Budi emancipiran”

Savjetovalište za prevenciju, medijaciju i suzbijanje svih oblika nasilnog ponašanja u obitelji

Zdravka Sadžakov

373.120,00

8

Udruga za promociju i zaštitu ljudskih prava i unaprjeđenje kvalitete života “Patria”

Prevencija institucionalizacije - pomoć i njega u kući starijim i nemoćnm osobama

Milan Lukić

376.840,00

279


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

REDNI BROJ

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

Udruga za zaštitu i promicanje mentalnog zdravlja - Svitanje

Dnevni centar za očuvanje mentalnog zdravlja

Slađana Štrkalj Ivezić

470.280,00

10

Udruženje Djeca prva

Zaštita dječjih prava u tretmanu visoko rizičnih obitelji

Sanja Orešković Vrbanec

343.330,00

11

Udruga PRISUTNOST

Prevencija institucionalizacije u skrbi za starije i nemoćne osobe

Krešimir Jegić

394.410,00

12

SIRIUS - Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje

Kvalitetno udomiteljstvo za sretno djetinjstvo

Ivana Đurković

316.810,00

13

Udruga Igra - za pružanje rehabilitacijsko-edukacijske i psihosocijalno pedagoške pomoći

Kontakt - Program unapređenja životnih vještina djece i mladih u institucionalnom tretmanu

Sunčana Kusturin

417.750,00

9

UKUPNO:

5.000.000,00

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI Natječaj za dodjelu jednokratnih potpora udrugama osoba s invaliditetom

280

1

Udruga za pomoć osobama s posebnim potrebama “Neretva”

Jačanje kapaciteta udruge - plaće zaposlenima

Željko Dragović

56.000,00

2

Društvo tjelesnih invalida Grada Rijeke

14-godišnji susret osoba s invaliditetom Republike Hrvatske na invalidskoj plaži u Kostanju, 26. 6. 2010. godine

Irena Ujčić-Rob

30.000,00

3

Društvo za pomoć mentalno retardiranim osobama Vukovar

40 godina zajedništva

Ivica Azanić

40.000,00

4

Udruga za poticanje razvoja osoba s posebnim potrebama - Srce

Znanjem do uspjeha

Đurđa Penava

80.000,00

5

Udruga za ranu logopedsku i edukacijsko-rehabilitacijsku intervenciju “LERI”

Uspostavljanje modela provođenja ranih interdiscipliniranih interventnih programa u djece s teškoćama u razvoju

Natalija Kovač-Gornji

80.000,00

6

Udruga za unapređenje kvalitete života “Victoria”

Prevencija institucionalizacija osoba s invaliditetom

Nataša VučkovićIvošević

78.000,00

7

Udruga za unapređenje kvalitete življenja “Vitalis”

Kreativne radionice

Damir Vukmirović

65.000,00

8

Udruga za unapređenje kvalitete življenja “Gloria”

Pravo na informiranost

Goran Leko

65.000,00

9

Udruga za unapređenje kvalitete življenja djece s invaliditetom “Veseli medvjedić”

Kako postaviti granicu?

Ivana Sertić

70.000,00

10

Udruga za pomoć starijim i nemoćnim osobama “Klek”

Pomoć starijim osobama s invaliditetom

Milan Ivošević

74.000,00

11

Udruga invalida rada Daruvar

Jačanje kapaciteta udruge

Marijan Urbanek

34.530,00

12

Udruga osoba s invaliditetom Daruvar

Jačanje kapaciteta udruge

Ivan Bačić

51.680,00

13

Udruga slijepih grada Karlovca i Karlovačke županije Karlovac

Jačanje kapaciteta udruge

Mirsad Bećirević

40.830,00

14

Društvo invalida rada Krapina

Manifestacije

Dubravko Sopek

63.100,00

15

UPIT Udruga paraplegičara i tetraplegičara Osječko-baranjske županije

Rad ureda

Danijel Blažić

40.000,00

16

Društvo tjelesnih invalida Grada Rijeke

Sufinanciranje plaće zaposlenog samostalnog referenta za projekte i odnose s javnošću

Irene Ujčić

60.500,00

17

Udruga invalida distrofičara Županije primorsko -goranske

Sufinanciranje plaće za osobu na radnom mjestu stručni tajnik

Marisstella Bolić

61.400,00

18

Udruga tjelesnih invalida Kaštela

Manifestacija - Nemir u obitelji Hilton

Biserka Trebec

43.700,00

19

Udruga osoba s invaliditetom Trilj

Osnovna djelatnost

Petar Rančić

80.000,00

20

Bubamara - Udruga osoba s invaliditetom Vinkovci

Ljetovanje djece i mladih s invaliditetom

Tomislav Velić

50.000,00

21

Savez društava distrofičara Hrvatske – SDDH

Manifestacije - 40. obljetnica SDDH

Marica Mirić

64.100,00

22

Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobiliteta

Edukacije - “Razumjevanje i komunikacije”

Mira Katalenić

79.840,00


DODATAK: Popis financiranih projekata udruga u 2010. godini

REDNI BROJ

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

23

Društvo tjelesnih invalida Zagreb

Manifestacija - 9. festival jednakih mogućnosti (9.F=M)

Milan Ožegović

80.000,00

24

Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske - SOIH

XV. Hrvatski simpozij osoba s invaliditetom

Zorislav Bobuš

80.000,00

25

Društvo distrofičara Zagreb

Interventna pomoć za prevenciju progresije bolesti osoba s mišićnom distrofijom

Marica Mirić

80.000,00

26

Društvo osoba s tjelesnim invaliditeom DOSTI Pula

Vozač vozila za osobe s invaliditetom

Aleksandar Pavlović

29.400,00

27

Udruga invalida Križevci

Edukacijom do kvalitetne komunikacije

Petar Gatarić

14.693,70

28

Udruga slijepih Osječko-baranjske županije

Edukacije za korisnike i o korisnicima usluga koje udruga pruža

Ivan Deže

23.000,00

29

Udruga osoba s invalididitetom grada Požege i Županije Požeško-slavonske

Analiza dostupnosti javnih institucija osobama s invaliditetom na nivou Županije Požeškoslavonske

Ivan Begić

20.000,00

30

Društvo za pomoć duševnim bolesnicima, osobama s invaliditetom, ranjivim skupinama i ovisnicima “DORO”

Zapošljavanje osobe i uređenje objekta i prilaza

Sandra Milinović

67.036,00

31

Udruga za promicanje inkluzije Podružnica Šibenik

Poboljšanje kvalitete usluge zapošljavanja uz podršku

Marija Alfirev

42.000,00

32

Udruga distrofičara Virovitica “UDVIR”

Jačanje kapaciteta udruge

Anđelka BistrovićNastić

38.000,00

33

Društvo osoba s invaliditetom Podunavlje

Jačanje kapaciteta udruge - plaće za poslovnog tajnika i domaćicu u poludnevnom boravku

Ljubica Prekodravec

49.700,00

34

Udruga za ranu logopedsku i edukacijsko-rehabilitacijsku intervenciju “LERI”

Provođenje edukacija u zajednici u cilju socijalnog uključivanja i stručne potpore djeci s teškoćama u učenju i razvoju

Natalija Kovač-Gornji

65.000,00

35

Hrvatski savez slijepih

Edukacije za zaposlenike i stručnjake udruge

Ivica Robić

65.000,00

36

Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Koprivnica

I mi možemo

Zdenko Lončarić

65.000,00

37

Društvo za pomoć mentalno retardiranim osobama Krapina

Organiziranje izložbi i prezentacija radova i djelatnosti udruge u sklopu važnih gospodarskih i kulturnih zbivanja u KZŽ, uz uključenost osoba s invaliditetom

Štefica Ranički

35.000,00

38

Udruga OSI - Osoba s invaliditetom Kutina

Pružanje logopedskih usluga djeci s teškoćama u razvoju i mladima s invaliditetom

Jozefina Kranjčec

80.000,00

39

Mreža udruga osoba s invaliditetom Dalmacije

Uređivanje prostora udruge

Ante Raos

80.000,00

40

Mreža udruga osoba s invaliditetom Dalmacije

Pet godina za nas

Ante Raos

65.000,00

41

Savez gluhih i nagluhih Grada Zagreba

Interventna pomoć

Mirjana Juriša

60.000,00

42

R.A. CENTAR - Centar za organiziranje rehabilitacije i edukacije

PMOI – Poslovna mreža osoba s invaliditetom.

Zdeslav Krznarić

60.000,00

43

Udruga za pomoć djeci i mladima s posebnim potrebama - “Postojim”

Osnovna djelatnost

Snježana Bilić Prcić

70.000,00

44

Udruga slijepih Bjelovar

Obilježavanje važnijih datuma za osobe s invaliditetom i organizacija umjetničkih izložbi

Dražen Kokotić

24.200,00

45

Udruga za osobe s mentalnom retardacijom - Radost, Ploče

Osnaživanje udruge za pružanje socijalnih usluga korisnicima u lokalnoj zajednici

Antonela Romić-Erceg

66.000,00

46

Udruga za pomoć djeci s posebnim potrebama ADHD i JA

Psihološka i logopedska podrška djeci s teškoćama u razvoju

Sandra Geri

40.000,00

47

Udruga slijepih Koprivničkokriževačke županije

Jačanje kapaciteta udruge - nastavak zapošljavanja

Dragica Zlatar

25.600,00

48

Društvo za pomoć mentalno retardiranim osobama Krapina

Sufinanciranje plaće djelatnika

Štefica Ranički

35.000,00

49

Udruga invalida rada grada Kutine

Zajedno za bolje življenje u lokalnoj zajednici

Božidar Cesar

50.000,00

281


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

REDNI BROJ

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

50

Udruga za pomoć u prijevozu invalidnim, nemoćnim i slabovidnim osobama PINO - Split

Opremanje službenog prostora Udruge PinoSplit

Petar Periš

34.000,00

51

Udruga gluhih i nagluhih grada Varaždina i Varaždinske županije

Edukacije (za korisnike i o korisnicima usluga koje udruga pruža)

Zlatko Friščić

50.000,00

52

Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom grada Zagreba

Poludnevni boravak u klubu “Vjeverica”

Petar Kraljević

60.000,00

53

Okolo naokolo - Centar za ranu intervenciju

Razvojno savjetovalište-rana intervencija

Rebeka Bulat

30.000,00

54

Udruga osoba s invaliditetom Sisačko moslavačke županije

Interventna pomoć -inovativni tipovi socijalnih usluga

Štefica Grubar

35.000,00

55

Hrvatska udruga paraplegičara i tetraplegičara - HUPT

Ja – roditelj!

Manda Knežević

40.000,00

56

Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Nova Gradiška

Svijet u kojem živimo i mi to možemo

Kata Vukšić

52.000,00

57

Rina Mašera - Udruga za pomoć mentalno retardiranim osobama Dubrovnik

Jačanje kapaciteta udruga i osnaživanje udruga koje pomažu socijalne usluge korisnicima u lokalnoj zajednici

Petar Baničević

50.000,00

58

Udruga gluhih i nagluhih grada Iloka

Za bolji svijet gluhih

Anđelko Petrik

43.000,00

59

Hrvatska udruga gluhoslijepih osoba DODIR

Organizacija konferencije o rodnoj diskriminaciji žena s invaliditetom

Sanja Traczay

60.000,00

60

Društvo “Vita”

Podrška i pomoć obitelji djece s posebnim potrebama

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

53.000,00 UKUPNO:

3.224.309,70

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI Poziv za prijavu programa suradnje s udrugama na području zdravstva - 1. godina provedbe

282

1

Gradsko društvo Crvenog križa Krapina

Program suzbijanja bolesti ovisnosti i smanjenja štete

Valentina Hanžek

117.000,00

2

TERRA

Prevencija HIV/AIDS-a među skupinama sa rizičnim ponašanjem

Ilinka Serdarević

140.000,00

3

TERRA

Smanjenje štete

Ilinka Serdarević

200.000,00

4

LET - Udruga za unapređenje kvalitete življenja

Program smanjenja štete - izmjena igala i štrcaljki

Iva Jovović

170.000,00

5

“SANUS” Klub roditelja djece oboljele i liječene od malignih bolesti

Rehabilitacija i psihološka podrška djeci oboljeloj i liječenoj od malignih bolesti i njihovim obiteljima

Božena Anić

280.000,00

6

LET - Udruga za unapređenje kvalitete življenja

Sprečavanje širenja HIV-a

Iva Jovović

155.000,00

7

HELP - Udruga za pomoć mladima

Smanjenje štete za područje Splitskodalmatinske županije i Šibensko-kninske županije

Mario Puljiz

490.000,00

8

HUHIV-Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa

Psihosocijalna podrška osobama pogođenim HIV-om

Tomislav Beganović

300.000,00

9

HUHIV-Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa

STOP AIDS

Tomislav Beganović

50.000,00

10

HELP - Udruga za pomoć mladima

Smanjenje štete za područje Dubrovačkoneretvanske, Osječko-baranjske i Vukovarskosrijemske županije

Mario Puljiz

200.000,00

11

Udruga INSTITUT

Program smanjenja šteta U.P.E.Z. - Usluga, Prevencija, Edukacija i Zaštita

Amalija Tomac

157.000,00

12

Humanitarna organizacija “Zajednica Susret”

Ususret Neovisnosti

Josipa Lada Car

51.000,00

13

S.O.S. telefon-POZIV U POMOĆ

Znam pa me nije strah!

Jelena Kolesarić

30.000,00


DODATAK: Popis financiranih projekata udruga u 2010. godini

REDNI BROJ

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

14

ISKORAK Centar za prava seksualnih i rodnih manjina

Prevencija HIV/AIDS i SPB u MSM populaciji

Hrvoje Fuček

130.000,00

15

Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu

Edukacija zdravstvenih profesionalaca za aktivan pristup u radu s adolescentima u svrhu ranog prepoznavanja rizičnog seksualnog ponašanja i prevencije spolno prenosivih bolesti i HIV/AIDS-a

Vesna Jureša

80.000,00

16

MIKS

Gledam AIDS - Pozitivno-Znanje-Razgovori

Kristina Voglein

40.000,00

17

Ćakula kroz život

Edukacija - put ka sprečavanju HIV/AIDS infekcije

Draženka Franjić

40.000,00

18

Hrvatski Crveni križ

Hrvatski Crveni križ - programi politike smanjenja šteta zlouporabe droga u Zagrebu, Zadru i Novoj Gradiški

Siniša Zovko

191.000,00 UKUPNO:

2.821.000,00

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI Poziv za prijavu programa suradnje s udrugama na području zdravstva - 2. godina provedbe 1

Dijabetička udruga Istarske županije Pula

Edukacija osoba sa šećernom bolešću za sprečavanje komplikacija šećerne bolesti

Irena Buršić

50.000,00

2

Koalicija udruga u zdravstvu

Osnaživanje pacijenata i udruga KUZ-a

Mensura Dražić

60.000,00

3

Hrvatska udruga prijatelja hospicija

Palijativna skrb u zajednici kao dio primarne zdravstvene zaštite

Gordana Špoljar

45.000,00

4

Savez društava Naša djeca Hrvatske

Za osmijeh djeteta u bolnici

Aida Salihagić Kadić

50.000,00

5

Debra - Društvo oboljelih od bulozne epidermolize

Debra centar 2009.-2012.

Vlasta Zmazek

50.000,00

6

HUHIV-Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa

Edukacija zdravstvenih djelatnika

Ivana Crnčić

45.000,00

7

Hrvatska udruga liječenih i oboljelih do hepatitisa “Hepatos”

Moj dom bez hepatitisa

Tatjana Reić

58.000,00

8

Udruga Edukacijom protiv raka dojke Zagrebačke županije

Samo otkriveni rak dojke uspješno se liječi

Đurđa Dehin

55.000,00

9

TERRA

Prevencija HIV/AIDS-a među skupinama sa rizičnim ponašanjem na području Karlovačke županije

Ilinka Serdarević

135.000,00

10

Liga za prevenciju ovisnosti

Budi s nama

Esmeralda Sunko

11

“Scena” - kazališna grupa

Život može biti lijep

Ivo Gregurević

150.000,00

12

Udruga INSTITUT

Primi ruku prijateljstva II

Varja Bastijančić

110.910,00

13

TERRA

Prevencija HIV/AIDS-a među skupinama s rizičnim ponašanjem

Ilinka Serdarević

127.000,00

14

TERRA

Smanjenje zdravstvenih i socijalnih posljedica uzimanja droga

Ilinka Serdarević

150.550,00

15

LET - Udruga za unapređenje kvalitete življenja

Program smanjenja štete

Iva Jovović

144.112,00

16

LET - Udruga za unapređenje kvalitete življenja

Program smanjenja štete - izmjena igala i štrcaljki

Iva Jovović

167.607,00

17

HELP - Udruga za pomoć mladima

Smanjenje štete za područje Splitskodalmatinske županije i Šibensko-kninske županije

Mario Bandić

486.400,00

18

HELP - Udruga za pomoć mladima

Program smanjenja štete za područje Dubrovačko-neretvanske, Osječko-baranjske te Vukovarsko-srijemske županije

Mario Bandić

190.500,00 UKUPNO:

55.000,00

2.130.079,00

283


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

REDNI BROJ

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI Natječaj za dodjelu jednokratnih potpora humanitarnim udrugama 1

Bedem ljubavi Varaždin

Još jači bedem ljubavi

Renata Pocedulić

31.600,00

2

Društvo za promicanje glazbe Zvuk svjetlosti

Edukativni koncerti protiv nasilja među mladima

Jeronim Marić

80.000,00

3

Ženska pomoć sada – SOS linija za žene i djecu žrtve nasilja sa Prihvatnim centrom

Jačanje kapaciteta udruge

Marijana Zrinka Jegrišnik

59.000,00

4

CERANEO - Centar za razvoj neprofitnih organizacija

Uloga civilnog društva u jačanju kombinirane socijalne politike u Hrvatskoj

Gojko Bežovan

80.000,00

5

Udruga DOBRA

Za bolje i sretnije zajedničko sutra

Matija Vukušić

55.000,00

6

Ženska grupa Karlovac “KORAK”

Jačanje kapaciteta udruge

Mirjana Duduković

76.000,00

7

Udruga za razvoj lokalne zajednice “Naš život” Petrinja

Jačanje kapaciteta za pružanje socijalnih usluga u ruralnom području Grada Petrinje

Radmila Vlak

75.000,00

8

Udruga Zdenac

Solidarni mladi surađuju(SMS) - Odgoj u solidarnosti

Nives Muše

52.225,00

9

SOS telefon - Poziv u pomoć

Savjetovalište za žene žrtve obiteljskog nasilja

Desa Kolesarić

60.210,00

10

Mirovna grupa OAZA - Beli Manastir

Jačanje kapaciteta udruge za pružanje socijalnih usluga

Vesna Nedić

67.000,00

11

Udruga za pomoć i njegu starim i nemoćnim osobama (STAR)

Volim svoj dom

Zdenko Gašparić

40.000,00

12

Ženska udruga “Izvor”

Jačanje kapaciteta udruge

Mirajana Herceg

40.000,00

13

Udruga SOS telefon za pomoć žrtvama nasilja - grad Rijeka

Vratimo osmjeh u školske klupe

Siniša Švast

38.330,00

14

Udruga žena - Izvor, Općine Kneževi Vinogradi

Spas za nas

Katarina Bajsić

44.000,00

15

Društvo za pomoć duševnim bolesnicima, osobama s invaliditetom, ranjivim skupinama i ovisnicima «DORO«

Pomoć u kući i radionica za osnaživanje Društva

Vesna Podnar

43.000,00

16

Domine - feministička organizacija za promicanje ženskih prava i razvoj civilnog društva

Iznad granica straha

Goranka Škoprc

30.000,00

17

Centa za mladež Zaprešić

Preventivni program rada grupa djece i mladeži s poremaćajem u ponašanju “Modifikacija ponašanja putem igre”

Tatjana Hip

30.000,00

18

Hrabri telefon - telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu

Jačanje organizacije za provedbu usluga i aktivnosti na području prevencije i zaštite djece od zlostavljanja i zanemarivanja

Jelena Tomić

40.000,00

19

Udruga za rad s mladima Breza

Čuvari dječjih snova

Suzana Vargović

36.000,00

Autonomna ženska kuća Zagreb – žene protiv nasilja nad ženama

Žene protiv nasilja nad ženama - Međunarodna konferencija povodom 20. godina autonomnog rada skloništa za žene

Valentina Andrašek

23.245,00

20

UKUPNO:

1.000.610,00

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI Poziv za prijavu projekata udruga s područja borbe protiv ovisnosti u 2010.

284

1

Centar za hagioterapiju - Slavonski Brod

Prevencija ovisnosti edukacijom osoba o uzrocima ovisnosti s egzistencijalno-duhovnog aspekta i individualno savjetovanje o problemu ovisnosti metodom hagioterapije

Valentina Tekić

45.000,00

2

Udruga Roma za bolitak i protiv siromaštva

Znanjem protiv ovisnosti

Đorđe Mitrović

35.000,00

3

Dubrovnik - zdravi grad

Prevencija ranog pijenja alkohola kod djece i mladih u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Matija Čale-Mratović

85.000,00

4

Udruga Kluba liječenih alkoholičara “Libertas”

Rehabilitacija i resocijalizacija osoba ovisnih o prekomjernom pijenju alkohola

Ante Marković

25.000,00

5

Ruka ljubavi

Vanjski rad s ovisnicima

Dragana Grujović

55.000,00


DODATAK: Popis financiranih projekata udruga u 2010. godini

REDNI BROJ

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

6

Udruga za borbu protiv ovisnosti Ne-ovisnost

Droga stop 2010

Tomislav Mišetić

50.000,00

7

Udruga roditelja Zajednica Susret Rijeka

Roditelji za roditelje 3

Sanja Filipović

45.000,00

8

TERRA

Prevencija razvoja ovisnosti kod rizičnih skupina mladih

Ilinka Serdarević

45.000,00

Liga za prevenciju ovisnosti

Rane intervencije

Esmeralda Sunko

55.000,00

10

9

Udruga Savjetovalište “Lanterna”

Izaberi nešto za sebe!

Ivona Vučić

50.000,00

11

Udruga za prevenciju i pomoć u rješavanju problema ovisnosti “Novi put”

Sinj - grad zdrave mladeži

Mirjana Živalj

50.000,00

12

PORAT - Udruga apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji

Želim zdrav život! 2

Siniša Kabić

65.000,00

13

Udruga za kreativni socijalni rad

Ljepota življenja je u životu bez alkohola i droga - dramski odgoj u funkciji prevencije ovisnosti kod mladih srednjoškolske dobi

Jelena Mihanović

45.000,00

14

Baltazar - udruga mladih

Imamo volje, želimo bolje

Zorica Karakaš

35.000,00

15

Klub mladih Sineki

Hip-hop, a ne dop

Roberto Mesir

50.000,00

16

Udruga liječenih alkoholičara Retkovec

Sreća pripada trijeznim ljudima

Danijela Đurak

35.000,00

17

Udruga “Zajedno idemo dalje”

Promjena ovisničkog životnog stila

Sanja Jelić

40.000,00

18

SPORTSKE IGRE MLADIH - Udruga za sport i rekreaciju

Bistra Sportske igre mladih 2010.

Slaven Marić

95.000,00

19

Hrvatska udruga liječenih i oboljelih do hepatitisa “Hepatos”

Bez ovisnosti i bez hepatitisa

Tatjana Reić

45.000,00

20

Comunita Mondo Nuovo

Povratak na pravi put

Ivana Buterin

50.000,00

UKUPNO:

1.000.000,00

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI Poziv za prijavu jednokratnih potpora s područja zdravstva u 2010. 1

Hrvatska udruga bolesnika s rijetkim bolestima

1. Nacionalna konferencija o rijetkim bolestima

Vlasta Zmazek

15.000,00

2

Udruga INSTITUT

Mladi govore mladima

Varja Bastiančić

41.800,00

3

Optimalnom težinom do zdravlja “VAGA”

Aktivnost+optimalna prehrana=prevencija

Danijela Periš

10.000,00

4

Osječka liga za borbu protiv ovisnosti

Reci sportu da-reci drogi ne

Marijan Gubina

15.000,00

5

Udruga liječenih i oboljelih od hepatitisa “HEPATOS KOPRIVNICA”

Što mi može virus?

Zlata Golubić

15.000,00

6

Buđenje-udruga za razumijevanje ADHD-a

Obilježavanje “Međunarodnog tjedna ADHD-a”

Nikolina Ferek

11.600,00

7

Udruga za promicanje i očuvanje zdravlja PROCVAT ZDRAVLJA

Dopisni zdravstveno-preventivni tečaj PROCVAT za zatvorenike Republike Hrvatske

Roberta Katačić

14.400,00

8

Udruga za prevenciju prekomjerne težine

Reizdanje brošure “Debljina-uzroci i posljedice, prevencija i liječenje”

Sonja Njunjić

15.000,00

9

Hrvatska udruga za cističnu fibrozu

Jugoistočno europska konferencija za cističnu fibrozu

Anja Kladar

15.000,00

10

Gradsko društvo Crvenog križa Krapina

Edukacija iz prve pomoći-Kupnja lutke Baby i lutke Junior za učenje oživljavanja s uređajem za praćenje uspješnosti oživljavanja

Davor Šimunović

16.800,00

11

Udruga liječenih i oboljelih od hepatitisa “Hepatos Rijeka”

Ulica zdravlja

Aleksandra Marković

22.000,00

12

Koalicija udruga u zdravstvu

Ustrajnost kroničnih bolesnika pri korištenju dugotrajnih terapija

Mensura Dražić

14.000,00

13

Udruga za humanizaciju bolničkog liječenja djece Karlovca i Karlovačke županije SVETA VERONIKA

Tu sam

Nada Beljan

10.000,00

285


Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

REDNI BROJ

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA - KORISNIKA POTPORE

14

Gradsko društvo Crvenog Križa Zabok

S ulice na radionice - jačanje samopouzdanja pojedinca i isticanje važnosti cjeloživotnog učenja

Željka Vukić

15.500,00

15

IZAZOV - Udruga za promicanje prava i socijalizaciju djece oboljele od HIV-a

Humanitarni koncert “Budi