Page 1

Werfkrant nr. 5 Februari 2013 De Werfkrant verspreidt intern informatie over werken in en rondom het ziekenhuis.

Fase 3 verbouwing CRG bijna klaar Sinds de oprichting in 1983 is het CRG nationaal en internationaal een referentie voor reproductieve geneeskunde. Het patiëntenpotentieel van het CRG is dan ook groot. Om het aantal fertiliteitsbehandelingen te kunnen verhogen, bleek qua infrastructuur een ontdubbeling van het bestaande laboratorium nodig, en ook extra consultatieruimte. Het verbouwingsproject verloopt in 4 fasen: • fase 1 - uitbreiding oppervlakte met 400m² door het plaatsen van een prefabgebouw op het dak naast de bestaande consultaties (niveau +2) met alle burelen; • fase 2 - inrichten van een vernieuwd labo andrologie op +1 (nu op +2), en technische ruimte op het dak; • fase 3 - bouw semenlabo, infectueus labo, bijkomend labo embryologie en renovatie van het bestaande labo embryologie en nevenlokalen; • fase 4 - uitbreiden contactcenter en consultaties op +2.

Stand van zaken Van deze werkzaamheden loopt nu fase 3 op zijn einde. Het ontwerp van niveau +2 van het CRG wordt momenteel herwerkt in functie van de evolutie sinds de opstart van het dossier. Centraal hierbij staan het beter op elkaar afstemmen van de organisatie en samenwerking van het Contactcenter, de dagelijkse Monitoring en Counseling, én een aanpassing aan de stijgende werklast. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de vrijgekomen oppervlakte na de verhuizing van het labo naar +1. Aansluitend kan het project samen met de architect uitgewerkt worden om dan de laatste fase vanaf 2014 te realiseren.

Een schets van CRG+2 vanaf 2014. De groene pijlen geven de patiëntenflow aan, de rode deze van medewerkers. De blauw aangeduide ruimtes is waar patiënten terecht zullen kunnen voor counseling, consultatie, echo, en bloedafname.


Verbouwingen lokalen tussen spoedgevallendienst en CRG Naar aanleiding van de verbouwingen spoed, kwam er ruimte vrij ter hoogte van de voormalige administratieve lokalen van de spoedgevallendienst. Deze zone (177m²) tussen de vernieuwde spoedgevallendienst en het CRG zal ingenomen worden door een aantal medewerkers die voordien in kantoren buiten het ziekenhuis gevestigd waren (in de zogenaamde Greenland-kantoren) of die elders in het ziekenhuis (tijdelijk) ruimte innamen van medische diensten (o.a. oftalmologie).

En ook nog... Start verbouwingswerken Kinderziekenhuis In het kader van de aangekondigde verbouwingswerken in het Kinderziekenhuis, verhuisde K1 op 21 januari naar het voormalige slaaplabo (zone F/blauwe zone, -1) en een prefabconstructie achter het Kinderziekenhuis. De dienst kindergastro-enterologie verhuist niet. Ondertussen zijn de verbouwingen in K1 gestart. Bedoeling is deze eerste fase in juli af te ronden en daarna te starten met de renovatiewerken in K2.

Vernieuwde bezoekerscafetaria

Begin 2013 zullen ondermeer de medische registratie en de juridische dienst hun plek vinden op het nieuwe plateau, evenals een reeks stafmedewerkers van de medische directie. Behalve een financiële besparing (huurgelden Greenland) betekent deze verhuizing ook een verbetering van de operationele werking voor het UZ Brussel.

Ondertussen werd de vernieuwde bezoekerscafetaria in gebruik genomen. Na 25 jaar bleek een ‘face-lift’ meer dan nodig. Het resultaat is een moderne frisse look en een totaal nieuwe aanpak met een gevarieerd aanbod. Voor het keukengedeelte en koeltogen werd een volledig nieuw ontwerp gemaakt en een compleet nieuwe installatie voorzien. Bezoekers vinden plaats aan tafels voor twee, aan grotere gemeenschappelijke tafels, aan hoge tafels met krukken, en in een “lounge”. Dit alles met frisse UZ Brussel-groen accenten en kwaliteitsvolle producten. Een mooi resultaat dankzij de samenwerking tussen de facilitaire diensten, de technische dienst en externe ontwerper Kris Elsen.

Vragen over de werken? • Voor algemene vragen: mail naar de technische dienst: td@uzbrussel.be • Voor specifieke vragen over nieuwe of lopende projecten: Iwein Baeyens (Manager Projecten, Ontwikkeling & Studie) die ervoor zal zorgen dat de juiste projectleider deze vraag kan beantwoorden – iwein.baeyens@uzbrussel.be, tel. 5931. • Vragen over het ruimteplan: kan u richten tot Ellen Clarke (coördinator Ruimteplan) - ellen.clarke@uzbrussel.be, tel. 5950.

Redactie van dit numm er: Iwein Baeyens, Ellen Clarke, Tahira De Puysseleyr, Edgard Eeckman, Jan Flament, Luc Van Hulle, Petra Va n San, Joachim Willems . De Werfkrant is een rea lisatie van de dienst communica tie samen met de technische dienst.

Werfkrant nr. 5  

De Werfkrant verspreidt intern informatie over werken in en rondom het ziekenhuis.

Advertisement