Page 1

Werfkrant nr. 3 Oktober 2012 De Werfkrant verspreidt intern informatie over werken in en rondom het ziekenhuis.

Naar een ‘zorgende architectuur’ Onder de noemer ‘zorgende architectuur’ kunnen een aantal bouwprojecten van het Ruimteplan geplaatst worden. De projecten zijn dan ook vanuit drie principes ontworpen: 1) zorg voor de patiënt betekent dat ernaar gestreefd wordt een zuivere, rustige omgeving te creëren die bijdraagt tot het genezingsproces van de patiënt, als het ware een healing environment, 2) zorg voor de zorgverstrekker betekent dat naast het ondersteunen van klinische programma’s, de gebouwen en ruimtes een positieve werkomgeving vormen zodat er in optimale omstandigheden kan gewerkt worden, 3) zorg voor de omgeving houdt in dat er enerzijds gezocht wordt naar een verbinding met de groene omgeving waarin ons ziekenhuis ligt, en dat er anderzijds groene buitenruimtes gecreëerd worden tussen en rond de gebouwen.

Het nieuwe medisch technisch blok, dubbel zo groot! Dit is het grootste en meest ingrijpende bouwproject van het Ruimteplan. Het belangrijkste kenmerk is dat de oppervlakte van het bestaande medisch technisch blok verdubbeld wordt in het nieuwe gebouw. Op deze manier kunnen maar liefst 11 diensten er gehuisvest worden én de logistiek ondersteunende diensten. Er wordt ook een ondergrondse parking voorzien die gebruikt wordt door patiënten die regelmatig in het ziekenhuis moeten zijn voor een terugkerende behandeling en voor niet-dringend patiëntenvervoer.

Deze diensten komen in het medisch technisch blok terecht • • • • • • • • • • •

Apotheek CSA Hemodialyse Interventioneel plateau = COK + CDZ + cathlab ICU (intensive Care Unit) Logistiek platform: loskade & magazijnen Personeelsvoorzieningen (kleedkamers) Medische Beeldvorming: Nucleaire Geneeskunde & Radiologie Oncologisch Centrum: medische oncologie + radiotherapie Anatomo-pathologie Mortuarium


En dan ook nog ... Een vernieuwd labo voor microbiologie Om de werking van het laboratorium en de workflow te optimaliseren, waren grondige aanpassingen aan het laboratorium van de afdeling microbiologie noodzakelijk. De verbouwingen werden opgedeeld in 5 fasen en zijn begonnen eind februari. Alle fases zullen afgerond zijn begin 2013. In de eerste fase werd een kleinere stockeerruimte bijgebouwd. Een bestaand stockeerlokaal werd in de tweede fase omgevormd tot een aantal laboratoriumruimtes voor moleculaire diagnostische testen. Aangezien ook andere lokalen nieuwe bestemmingen krijgen in een latere stap, brengt dit de nodige verhuisperikelen met zich mee. Op 22 oktober startte de voorlaatste fase. Per fase zijn er steeds breek- en aanpassingswerken noodzakelijk, zowel aan de architectuur als aan de technieken. Zo lijkt het laboratorium tijdelijk op een werf met de nodige hindernissen en beperkingen, zowel voor de gebruiker als voor bezoekers aan het labo, maar het eindresultaat zal er mogen zijn.

Een verbeterde frontzone aan de consultaties In samenwerking met de openbare vervoersmaatschappijen wordt de buitenzone ter hoogte van de ingang consultaties (de polikliniek) aangepakt. Omdat het wegdek en de voetpaden in slechte staat zijn, is verbetering dringend nodig. Er werd niet gekozen voor een volledige herinrichting van de zone, maar wel voor een optimalisering van de bestaande situatie in doorstroming, veiligheid en comfort (met extra aandacht voor rolstoelgebruikers en mensen die slecht te been zijn). In een laatste fase van de werken wordt een betere drop-off zone voorzien voor de deur, een betere voetgangersverbinding tussen inkom consultaties en inkom hospitalisaties (de hoofdingang), én er komt een windscherm voor de inkomhal. De bedoeling is ook om de standplaats voor de meer dan 2.000 bussen die wekelijks passeren, te optimaliseren zodat de situatie veiliger en overzichtelijker zal zijn en het overlast voor werknemers in de polikliniek daalt. Hierover worden nog gesprekken gevoerd met de openbare vervoersmaatschappijen.

Vragen over de werken? • Voor algemene vragen: mail naar de technische dienst td@uzbrussel.be • Voor specifieke vragen over nieuwe of lopende projecten: Iwein Baeyens (Manager Projecten, Ontwikkeling & Studie) die ervoor zal zorgen dat de juiste projectleider deze vraag kan beantwoorden. • Vragen over het ruimteplan: kan u richten tot Ellen Clarke (coördinator Ruimteplan).

Redactie van dit nummer: Iwein Baeyens, Ellen Clarke, Eva De Vriese, Edgard Eeckman, Jan Flament De Werfkrant is een realisatie van de dienst communicatie samen met de technische dienst.

Werfkrant nr. 3  

De Werfkrant verspreidt intern informatie over werken in en rondom het ziekenhuis.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you